Takže jsme prozatím promysleli koncept levelu, vyrobili jsme mu kostru, tu jsme potáhli texturami. Osvětlením ještě dodáme na atmosféře.

Stínování

Stínování každé místnosti můžeme ovládat šesti prvky:

  • barva místnosti, trle0013
  • světlo,
  • stín,
  • slunce,
  • spot,
  • efekt

–  z nichž každý prvek má své specifické vlastnosti a je svým způsobem nenahraditelný. Dokonalá souhra barev a odstínů je pak odrazem každého designéra podle toho, jak je umí využívat a kombinovat. Pro dokonalé stínování je tedy potřeba nejen vědomostí, ale i talentu, a je to doslova výtvarné dílo.

Není třeba nějak rozvlekle rozvádět způsoby stínování, protože to je individuální věc každého tvůrce, ale pomohu vám s údaji, které byste měli určitě o těchto prvcích vědět. Pro srozumitelnost každý prvek vysvětlíme a jejich dopady ve hře ukážeme tabulkou.
Barva místnosti – udává celkové zabarvení všech textur a Lary při průchodu. Pokud použijete Shadow, bude se tónovat do zvolené barvy.
Light – zdroj světla pro textury, dá se zvýraznit specifickou barvou. Já osobně skoro nepoužívám vzhledem k větším možnostem Spotů.
Shadow – zdroj tmy. Na Laru působí až tím, že zčerná, jakmile se k tomuto zdroji přiblíží.
Sun – báječný efekt pro venkovní prostory. Kde umístíte slunce, tam se vytvoří automatické osvětlení pro celé okolí, podle výšky umístění také dosah (tzn. když je moc nízko, nesvítí za kopec, a také je ovlivněn podle toho, jak je kopec velký, takřka podle toho za ním světlo také začíná). Můžete si měnit barvy i umístění, ale pozor: Má také vliv na Laru – na jejím těle se projevuje sluneční osvětlení. Bohužel, přišla jsem na to, že ať umístíte slunce kamkoli, na Laře svítí vždy jen z jedné strany. Proto si dávejte pozor na světla a stíny, aby celá místnost nebyla osvětlená, jakoby z východu a Lara z jihu. Podle slov autorky nemusí jít o chybu, může zde být možnost úpravy v nastavení, pokud s tímto máte zkušenost, napište.
Spot – moje nejoblíbenější a tudíž nejpoužívanější nastavení. Je to bodové osvětlení, které má přímý vliv úplně na všechno. Dá se u něj měnit barva i poloha a navíc je velice inteligentní :-). Dokáže dělat moc pěkné efekty s povrchem obtékaným světlem; také dopad na Laru je tady velmi dobrý. Připadá vám potom v té místnosti reálnější.
Effect – zajímavá funkce. Má vliv pouze na textury a slouží k dodělávkám mezer ostatních prvků. Umí vytvořit bodově stín i světlo a to pouze tam, kde byl položen bez ohledu na svou pozdější výškovou úroveň.

Ovládací panel

trle0014červená – výběr prvků
žlutá – barva místnosti
modrá – pozice světla
zelená – intenzita
fialová – barva prvku
Tlačítlo Lighting přepíná mezi režimem stínování a texturování.

Doporučuji pokládat stínovací prvky v režimu základním (čili bez Face Editu) vzhledem k tomu,  že potom vám předělává daný úsek na texturu zaznačenou.

Dopady osvětlení

VLASTNOST/PRVEK LIGHT (světlo) SHADOW (stín) SUN (Slunce) SPOT (bod, místo) EFFECT Barva místnosti
Změna barvy ANO NE ANO ANO ANO ANO
Změna polohy NE NE ANO AMO NE xxx
Dopad na objekty NE NE ANO ANO NE NE
Vliv na Laru malý ANO ANO ANO NE ANO

Tak, tohle bychom taky měli, je čas místnost trochu zaplnit.