Tak, poté, co jste pročetli předchozí text a prohlédli si editor, měli byste pomalu být schopni se dát do práce. Ještě před tím si ale promyslete poslední, ale nejpodstatnější fakta:

 – čeho se level bude týkat?

Je to velmi důležité pak pro další práci. Je třeba vědět, v jakém prostředí se bude level odehrávat, to rozhoduje při výběru textur a jedině s jasným záměrem dosáhnete kvalitní práce.
Textury jsou pro jednotlivé levely v celcích nekomprimovaného formátu TGA. Vzorové naleznete ve složce se vzorovými levely (maps/level…).

– druhou věcí jsou objekty…

Objekty jsou všechny předměty a tvary, které nedokážete v editorové mřížce vyrobit. Soubory objektů mají formát *WADS a vzorové najdete ve „graphics/wads“.

MÁTE ROZMYŠLENO? TAK JDEME TVOŘIT! >>>