Pokud jste postupovali krok za krokem podle návodu na stránce, měl by být vytvořen level, který už bude mít logiku a po spuštění bude fungovat.

Jak spustit hru :

Ve vašem projektu musí být na mapě (v některé z místností) objekt „Lara“. Poté v nabídce „Project“ -> „Output Wad“ vytvoříte, nebo přepíšete soubor s koncovkou TOM.

Pamatujte! Název tohoto souboru musí být vždy shodný s názvem objektů!

Když se vám TOM vytvoří, spusťte „tom2pc.exe“, tlačítkem „Add“ dostaňte váš TOM do listu a spusťte „Build All“. Když se vytváření souboru TR4 dokončí (*** Build All Complete ***), spusťte hru„tomb4.exe“ a vyberte si level. (název opět podle objektů, TOMu, TR4…)

… a je to!