Aby to bylo kompletní doplním ještě několik informací, které by mohly být zajímavé

OCB (Object Code Bits)

Tato volba se nachází u funkce vkládání Objektů (Objects) nalevo od pole Activation Flag. Pomocí této volby můžeme danému předmětu přiřadit speciální parametr. Výpis těchto parametrů najdete níže. Nejedná se o kompletní seznam všech možných OCB pro dané předměty. Je to spíše taková ukázka možností použití OCB.

Objekty které můţe Lara sebrat:
0 – Objekt umístěný na zemi.
1 – Objekt je neviditelný.
2 – Objekt je umístěn třeba ve stěně a Lara musí pouzít páčidlo k jeho vyproštění. (Nebo dveře pokud chceme, aby je Lara vypáčila páčidlem.)
3 – Objekt je umístěn na vysokém podstavci.
4 – Objekt je umístěn na nízkém podstavci.

TEETH_SPIKES:
Trny vysouvající se z podlahy, nebo stropu.
0 – Vysunou se ze stropu.
36 – Vysunou se z podlahy.

STEAM_EMITTER:
Malý obláček bílého dýmu.
888 – Obláček dýmu se mění v proud unikající páry (můţe zabít Laru).

Effects

Jedná se o speciální efekty, které se spouští Triggerem. V poli Commands je funkce Effects, kterou se daný efekt spustí. Tyto efekty nedoporučuji moc používat, obzvláště pak #4, který ukončuje level. U TR4 a TR5 by to vedlo k pádu hry a ne k jejímu korektnímu ukončení a to z toho důvodu, že u těchto dílů je nutné při zakončení levelu i zadat následující level. A to právě pomocí tohoto efektu není možné.

#2 – Flood noise (Zvuk zaplavení nějakého prostoru – ve spojení s alternate Room)
#4 – Used with and of Level (Ukončí Level)
#7 – Earthquake (Třesoucí se podlaha)
#10 – Play sound effect in timer variable (Přehrává zvukový efekt)
#11 – Explosion (Ozývá se zvuk výbuchů)
#28 – Efekt mlhy v levelu.