NÁVOD SEPSAL A PRO KOMUNITU UVEDL EPERO
zdrojem je Steam komunita SotTR

Úvodné preskúmavanie jaskyne je len na oboznámenie sa s ovládaním. Stláčaním „E“ si uvoľnite nohu privalenú skalou a vylezte pomedzi skaly nahor. Hore získate automaticky prvý artefakt v hre, Artefakt (Odznak Trinity, séria Larin denník). Tento sa neráta do zbierok Cozumelu.
Prejdite k lezeckej stene a vylezte po nej nahor. Tam skočte na lezeckú stenu nad vami a vylezte po nej hore na bralo. Hore už len prejdite k miestu s rytinami. Tie stihnete preskúmať len aby ste sa dozvedeli hádanku, ktorá vás nasmeruje ďalej. Potom spustíte pascu a musíte utiecť.

2. Cozumel

Dokumenty: 1; Relikvie: 2; Nástenné maľby: 2; Mapy: 1; Zásobníky preživšieho: 2; Batohy: 1; Truhlice: 1; Výzva: Hvízdanie v temnote: 5.

2.1. Cozumel: Deň mŕtvych

Vraciate sa do dediny, kde prebieha oslava Dňa mŕtvych. Jonah zistil, že má doraziť doktor Dominguez, ktorý je zrejme vodcom miestnej bunky Trinity, takže ho chcete sledovať a niečo zistiť. Automaticky získavate 3 fotografie ako tri artefakty (séria Cesta Hviezd, artefakty Hádanka Ukrytého mesta; Súhvezdie Hydra; Mayský dátum).

2.2. V tieňoch: Nájdi Domingueza (In the Shadows: Find Dominguez)

Po rozhovore s Jonahom sa objaví pod vami Dominguez, tak ho sledujte. Nemusíte sa ponáhľať. Môžete si obzrieť nádvorie. Nájdete tam pár kusov zdrojov (súčiastky, výrobné materiály, bylinky, liečivá), tiež môžete osloviť niekoľko civilistov a len tak nezáväzne prehodíte pár slov. Stačí použiť Geraltov medailón (Q) a uvidíte zdroje zvýraznené v okolí. Keď chcete pokračovať, len prejdite k bráne na opačnej strane nádvoria a tam nájdete Domingueza. V scénke preleziete múr, aby ste ho mohli sledovať.

2.3. V tieňoch: Sleduj Domingueza (In the Shadows: Follow Dominguez)

Za múrom získate ako artefakt fotografiu Jonah Maiava (séria Larin denník). Tu na cintoríne môžete tiež nájsť pár zásob. Len prejdite krátkym úsekom cintorínu a vypočujete si rozhovor Domingueza z ktorého usúdite, že je to zrejme vodca Trinity, nie len miestnej bunky.
Vyjdite z cintorína do uličky a prejdite poza Dominguezove stráže. Teraz len pokračujte priamou cestou cez zadnú uličku a na niektorých miestach uvidíte Domingueza a môžete si vypočuť o čom hovorí. Je to pomalá cesta, ale len pre nabudenie atmosféry.

2.3. V tieňoch: Nájdi inú cestu na miesto vykopávok (Find another way in to the dig site)
2.4. V tieňoch: Preskúmaj oblasť (Investigate the area)
2.5. V tieňoch: Zastav popravu (Stop the execution)
2.6. V tieňoch: Nájdi vstup do chrámu (Find the temple entrance)

Keď prejdite uličkou, Dominguez vstúpi na miesto vykopávok, ktoré strážia, takže máte nájsť inú cestu dnu. Prejdite dolu uličkou pod vami a na konci dvojskokom vyskočte na plot. Za ním preskúmate kamennú dosku odkazujúcu na podzemnú pyramídu.
Po prieskume dosky začujte hlasy. Choďte dolu k zadným svetlám nákladného auta a pod ním prejdite potrubím. Tam uvidíte ako dvaja vojaci Trinity chcú popraviť miestneho archeológa. Prvý vojak je pred vami a vy ste z potrubia vyliezli do vysokého porastu, kde ste ukrytý, takže ho potichu odzadu zabite.
Prejdite bližšie a schováte sa za roh múru. Namierte luk a zabite strelou do hlavy vojaka, čo mieri na archeológa. Keď ho zachránite, len vám povie, že objavili vstup do chrámu a utečie. Tu môžete nájsť pár ďalších zásob. Potom dvojskokom vyskočte po kamennej stene hore na schody.
Hore nájdete kamennú dosku o bohyni mesiaca, ktorú si odfotíte a získate artefakt Ix Šel a Šak Šel (zo série Larin Denník).

Prejdite na okraj brala a naľavo skočte na lezeckú stenu a zachyťte sa jej (E) sekerkou. Zlezte dolu a spustite sa zo steny na lane (tlačidlo myšky) a dolu nad zemou sa pustite lana (C). Dolu sa rozbehnite vpred a skočte na rímsu skaly oproti. Po nej rúčkujte doľava, skočte na lezeckú stenu a spustite sa z nej dolu po lane.
Dolu skočte na lezeckú stenu oproti a po nej vylezte mierne doprava a hore. Oproti skočte na stenu kde dvojskokom rovno vyskočte vyššie. Odtiaľ skočte na rímsu pred vami po ktorej rúčkujte doprava. Na konci trochu zlezte po lezeckej stene a spustite sa dolu po lane. Dolu sa rozbehajte doľava a doprava po stene, aby ste nabrali rýchlosť a skočte doprava na susednú rímsu. Z nej sa spustite dolu po lane a tam sa zas rozhojdajte vpred a vzad a doskočte na plošinu so vstupom do jaskyne.

Cozumel 2
2.7. Lovcov mesiac: Preskúmaj ruiny (Hunter´s moon: Explore the ruins)

Vojdite do jaskyne a prelezte chodbou do prvej miestnosti. V nej sú naľavo zásoby a vedľa nich Nástenná maľba 1 (/2; Exodus: Srdce Hada). Na konci miestnosti sú trosky a jedna doska je obalená lanom, ktoré tam pre vás zanechal neznámy dobrodinec. Streľte do dosky s lanom šíp z luku a vytrhnete ju, čím uvoľníte cestu (ako ste robili v predošlých dvoch dieloch).
Pred vami je prvá pasca. Táto je poškodená a časť vidíte už vysunutú. Na zemi je natiahnutý povraz. Prerežte ho a vysunie sa druhá časť pasce. Takto môžete povrazy prerezávať, alebo proste preskočiť. Podlezte potom kopije pasce.
Hneď za kopijami pasce visí zo stropu keramická hvízdajúca rytina smrti. Rozstreľte ju šípom a je to prvá časť miestnej výzvy Hvízdanie v temnote 1 (/5). Potom prejdite chodbou napravo.

Vojdete do haly s vodnou nádržou. Napravo sú zásoby, naľavo 2x huby a v záseku zásoby. Oproti na pravej strane, na stĺpe nad vodou je keramika na zostrelenie, Hvízdanie v temnote 2 (/5).
Napravo preskočte malú trhlinu a na konci plošiny v rohu vykopte Zásobník 1 (/3). Pár krokov pred týmto zásobníkom je napravo otvor za ktorým vylezte dvojskokom hore na poschodie. Vyjdite na terasu haly a napravo v rohu (priamo nad zásobníkom) je Relikvia 1 (/2; Exodus: Keramická fľaša).
Môžete preskočiť na opačnú stranu terasy, kde sú zásoby a huby. Potom skočte do vody. Na pravej strane (pod plošinou s prvým zásobníkom) je v rohu pri mrežiach zahrabaný Zásobník 2 (/3). Tiež je tam rastlina, na opačnej strane je rastlina a zásoby a v strede, na dne v hlavnej časti je Relikvia 2 (/2; Exodus: Vyrezávaná miska).

Nadýchnite sa, opäť sa ponorte a preplávajte vpred. Pretiahnite sa úzkou štrbinou a plávajte podvodnou chodbou. Na jednom mieste vidíte svetelné lúče dopadať do vody zo stropu. Tam a môžete nadýchnuť. Plávajte ďalej chodbou a na konci vylezte zatopenou skalnou šachtou nahor.
Keď vyleziete, pred vami sú zásoby. Napravo na tmavej rímse pri stene je Archivárova mapa 1 (/1). Hneď tu pri vás sú pri vode trosky. Otočte sa k nim a za nimi visí keramika na zostrelenie Hvízdanie v temnote 3 (/5).
Vojdite do chodby na začiatku ktorej pozor na pascu. Na konci preskočte trhlinu a zachyťte sa sekerkou lezeckej steny. Vylezte hore a dostanete sa do jaskyne s pyramídou.

2.8. Lovcov mesiac: Dostaň sa na vrchol pyramídy (Hunter´s moon: Get to the top of the pyramid)

Napravo skočte na zavesenú plošinu so zvonom. Z nej skočte na druhú za ňou, ktorú vysuniete vyššie. Z nej, než klesne zas dolu, skočte na tretiu plošinu. Z nej, opäť, než klesne, skočte na skalnú plošinu. Tam choďte doprava, kde máte drevo, zásoby a súčiastky. Prejdite k vozu a pri ňom hore schodmi na vrch malej ruiny. Tam je zlato.
Vráťte sa dolu. Šípom vytrhnite dosku s lanom blokujúcu cestu vozu. Potom len potlačte voz a ten zaťaží plošiny so zvonmi, aby ste mohli nahor.
Vráťte sa hore schodmi na ruinu nad miestom, kde bol voz. Z nej skočte doprava na plošinu so zvonom. Z nej skočte na susednú plošinu so zvonom a vylezte na ňu. Zhora vidíte oproti vám kamennú terasu na ktorú doskočíte. Na nej visí aj štvrtá keramika na zostrelenie, Hvízdanie v temnote 4 (/5).
Doskočte na skalnú terasu a tam hneď naľavo pri vás je na rímse pri stene Dokument 1 (/1; Metamorfóza: Hlásenie zadného voju).

Z konca tejto terasy streľte lanový šíp do lana na terase nad vami a vytvoríte si tak lanové spojenie. Prelezte po lane. Tam sa zachyťte okraju hneď pri vás a zlezte kúsok nižšie po lezeckej stene. Z jej konca sa spustite po lane, rozhojdajte sa a doskočte na plošinou pod tou z ktorej ste zliezli. Dolu na plošine je na začiatku Zásobník 3 (/3) a obďaleč Batoh 1 (/1). Na konci vylezte po lezeckej stene opäť nahor.
Hore sa vráťte k miestu kam ste vyliezli po natiahnutom lane. Oproti, nad skalnou terasou z ktorej ste prišli je ešte jedna. Tiež sa tam dá dostreliť lano a preliezť. Je tam truhlica, no na jej otvorenie potrebujete pakľúč, ktorý získate v hre až neskôr. Takže je to teraz len informačné a nemôžete ju získať. Je tu ale hrudka zlata, ktorú si môžete vziať už teraz.
Vráťte sa teda naspäť na skalnú terasu, kam ste preliezli po lane. Tam pár krokov od kraja (kam ste preliezli) je napravo Nástenná maľba 2 (/2; Exodus: Chrám Mesiaca).
Pár krokov ďalej na natiahnutý povraz pasce a napravo pred povrazom sú zásoby. Prejdite ďalej, skočte na konci na plošinu so zvonom a z nej na väčšiu plošinu s troskami, ktoré blokujú ďalší zvon.

Nad stredom tejto plošiny visí piata keramika na zostrelenie, Hvízdanie v temnote 5 (/5). Na pravej strane je vozík. Potlačte ho, aby ste ho dostali do stredu. Choďte hore popri súčiastkach a hore otočte kľukou, aby ste otočili otočnú dosku s vozom. Otočte ho jeho zadnou stranou k vám. Tá je omotaná lanom. Prerežte lano, ktoré vedie od kľuky a vystreľte šíp do lanom omotanej časti na voze. Tým upevníte lano ku kľuke. Otáčajte kľukou, aby ste vytiahli voz k vám. Potom lano prerežte a uvoľnený voz prerazí trosky.
Zničením trosiek si uvoľníte plošinu so zvonom. Skočte na ňu a než sa zosunie dolu, skočte z nej na visiaci povrazový rebrík. Vylezte po ňom hore. Vezmite si na plošine zásoby a na konci dvojskokom vylezte vyššie na rímsu. Prerúčkujte doprava na lezeckú stenu. Po nej zlezte kúsok nižšie a spustite sa lanom dolu.

V scénke získate dýku, ktorá je Kľúčom Šak Šel a ktovie kedy ju stihnete odfotiť, ale získate aj fotografiu ako artefakt (Kľúč Šak Šel z Cesty hviezd). Potom prebehnite chodbou v pred, na jej konci rozbite stenu horolezeckou sekerkou (stláčaním „E“).

Cozumel 3
2.9. Lovcov mesiac: Prejdi miestom vykopávok (Hunter´s moon: Get through the dig site)

Vyleziete pri čerpadle na mieste vykopávok, ktoré príde opraviť jeden vojak. Ukryte sa v lianách pri stene a zabite ho nenápadne odzadu.
Na konci vyskočte hore na kopec a prejdite k vykopávkam. Pred vami je priestranstvo s troma vojakmi. Preplížte sa k nim. Prvého môžete zabiť ľahko nenápadne. Na krabiciach sú fľaše, ktorými môžete odlákať jedného z dvojice, zabite ho mimo a potom si podať tretieho. Ak si vás aj všimnú, nič sa nedeje, len musíte byť rýchly, aby vás nezastrelili.
Naľavo pri aute a napravo pri reflektore sú zásoby. Na konci vyskočte na stenu a ešte raz dvojskokom vyššie. Dopadnete do poslednej oblasti s vojakmi.

Pred vami sú traja vojaci. Prvý stojí stále chrbtom, tak sa ho zbavte. Vystriehnite si druhého napravo, keď bude pri poraste v ktorom sa môžete ukryť. A tretí kontroluje vysielačku, takže je tiež stále chrbtom. Zložte ho. Napravo vylezte na plošinu na ktorej stráži štvrtý vojak. Keď bude chrbtom k vám, vylezte a zabite ho.
V druhej časti sú ďalší traja. Môžete skúsiť strely šípmi, alebo sa tiež k nim priplížiť, alebo sa pustiť do priameho boja. Máte brokovnicu, útočnú pušku a pištoľ mimo svojho luku. Taktiež keď sa ich zbavíte, alebo rovno ak začnete boj, tak sa objavia posily a tak vás vmanévrujú do priameho boja. Môžete sa stiahnuť a ukryť v ruinách, či tráve v prvej časti a tak získať trochu času a ak vás hneď nevidia, tak odtiaľ po nich útočiť.
Nezabudnite si potom pobrať veci z ich tiel a tiež prehľadať obe priestranstvá, sú tu nejaké zásoby a munícia. Napokon choďte na konci k bráne, ktorú vypáčte sekerkou.
V scénke stretnete Domingueza, ktorý vám vezme dýku a povie, že ste jej zobratím spustili apokalypsu. Odíde a ako dôkaz jeho slov sa dovalí tsunami, ktoré zaplaví mesto, aj vás.

2.10. Dostaň sa z vody

Voda vás unáša mestom. Môžete len smerovať svoje unášanie vodným prúdom doľava a doprava, tak sa smeruje tak, aby ste nevrážali do prekážok. Keď sa pokúsite zachrániť zachytením sa okenice, tak vás trosky zavalia.
Ste pod vodou, tak vplávajte do obchodu pred vami. Pred zadným východom je otvor, kde sa môžete nadýchnuť. Potom plávajte k zadnému východu a sekerkou vypáčte dvere. Za mi svietia nad vami reflektory potopeného auta. Plávajte k autu, vlezte dnu cez prerazené predné sklo a vzadu vyrazte zadné sklo sekerkou (F, miesto bežného E).
Vyplávajte na hladinu a opäť vás unáša prúd ulicami. Po chvíli vyleziete na múrik. Skočte z neho na strechu nákladného auta pred vami, z neho na reklamnú tabuľu pred autom. Vylezte na ňu hore a z nej skočte vedľa na žeriav. Prejdite po ňom na jeho koniec a skočte na pouličnú lampu, po ktorej sa prehupnite ďalej.
Cez ďalšiu lampu skočte na kontajner, ktorý unáša voda a z neho na trosky za ním. Z nich skočte na lezeckú stenu na okraji domu. Prelezte po nej doľava a skočte doľava na dosky po ktorých rovno vylezte dvojskokom nahor. Hore skočte na rímsu a rúčkujte po nej doprava za roh budovy. Tam už len rúčkujte doprava a vylezte hore k Jonahovi.

Cesta do Kuwaq Yaku
3. Cesta do Kuwaq Yaku

Teraz pokračujte tam, kde skončila scénka úplne na začiatku. Havarujte v Peru, kam ste vydali po stopách hádanky z Mexika. Peru je oblasť aj so zberateľskými predmetmi. No po havárii prídete o všetky svoje veci, musíte nájsť Jonaha a aspoň základnú výbavu, tak sa najprv sústredím len prejdenie do Kuwaq Yaku, mestečka v Peru. Tým získate prístup k rýchlemu cestovaniu a teda k voľnému prieskumu. Získate nôž, horolezeckú sekerku, luk, pištoľ, útočnú pušku, prístup k schopnostiam, vylepšovaniu výbavy, zbavíte sa chvátania za Jonahom a získate útočisko v dedine s obchodníkom. A potom sa môžete venovať zbieraniu.

3.1. Tvrdé pristátie: Hľadaj preživších (Rough Landing: Look for survivors)
3.2. Tvrdé pristátie: Smeruj k svetlici (Rough Landing: Head towards the flare)
3.3. Tvrdé pristátie: Prehľadaj oblasť (Rough Landing: Search the area)
3.4. Tvrdé pristátie: Nájdi nástroj na odrezanie svojej výbavy (Rough Landing: Find a tool to cut down your gear)

Preberáte sa po havárii lietadla uprostred džungle. Získavate automaticky fotografiu ako artefakt (Doktor Dominguez, z Larin denník).
Vydajte sa vpred zjavnou cestou. Po pár metroch, keď prejdete popod kmeň stromu vám prestane byť zima a budete môcť behať. Môžete začať zbierať drevo z mladých stromkov a rastliny. Keď o chvíľu vyjdete z tejto hustejšej džungle, budete môcť zbierať aj vtáčie perie. Buď z vtákov, ktoré zabijete, alebo z ich hniezd, alebo ich nájdete aj voľne na zemi. Drevo a perie potrebujete na výrobu šípov do luku.
Vyjdite nahor na okraj brala, kde uvidíte v diaľke vypálenú svetlicu.

Prejdite po brale doprava. Skočte na konár s vtáčím hniezdom a odtiaľ vpred na bralo oproti. Prejdite po pár kmeňoch a konároch pred vami a na konci preskočte cez malý konár po ktorom sa prehupnete. Prejdite vpred a nájdete tábor „Vrak lietadla“ (Plane Wreckage). Pri ohnisku si môžete začať kupovať schopnosti za skúsenostné body.

Prejdite poniže tábora a uvidíte na stromoch visieť časť vašej výbavy. Nemáte ani len nôž, tak musíte nájsť niečo ostré, čím to odrežete. Výbava visí nad vodou. Naľavo pri vode je vrtuľa z lietadla. Choďte tam a pokúste sa odtrhnúť kus z vrtule.
Vrak spadne do vody, tak skočte za ním a odtrhnite kus vrtule. Napadne vás muréna, tak ju ostrým kusom kovu ubodajte (E). Máte provizórny nôž, no nie je ostrý. Potrebujete tri súčiastky, aby ste ho naostrili. Na brehu vody, medzi vrtuľou a lanom držiacom výbavu je jedna krabica súčiastok. Poniže lana, pri skale na dvojskok sú druhé súčiastky. Vzadu za vodou, na okraji brala (na brale oproti je kmeň s lanom) sú tretie súčiastky. Štvrté súčiastky sú na vyvýšenej plošine, kde je druhé lano držiace vašu výbavu.
Keď máte tri súčiastky, vráťte sa do tábora k ohnisku a použite ich v menu „Výroba predmetov“ na naostrenie noža.
S ostrím nožom sa vráťte k vode a prerežte lano. Naľavo, nad miestom, kde ste získali vrtuľu, je vyvýšená plošina na ktorej je druhé lano držiace výbavu. Zo zadnej strany dvojskokom vylezte po stene hore a prerežte aj toto lano.
Potom len skočte dolu a vezmite si luk a vysielačku.

3.5. Tvrdé pristátie: Nájdi Miguela (Rough Landing: Find Miguel)
3.6. Tvrdé pristátie: Dostaň sa cez územie jaguárov (Make it through the jaguar´s territory)
3.7. Tvrdé pristátie: Poraz jaguáre (Defeat the jaguars)
3.8. Tvrdé pristátie: Nájdi Jonaha (Find Jonah)

Vo vysielačke sa ozval váš pilot Miguel, tak ho chcete nájsť. Povyše krabíc s výbavou je okraj brala. Tam streľte lanový šíp do lanom omotaného dreva na druhej strane, čím si vytvoríte spojenie. Prelezte po lane ponad roklinu. Prejdite o kus vyššie k opustenej svetlici.
Pokračujte vyššie a v scénke nájdete Miguelovo telo. Zabil ho jaguár, ktorý tu číha aj na vás. Ešte vám nič nehrozí, tak len pokračujte cestou pomedzi stromy, na konci vyskočte na skalnú stenu a spustite sa dolu na otvorené priestranstvo.
Dolu vás čaká súboj. Keď sa na vás rozbehne jaguár, tak uskočte (C) a strieľajte po ňom z luku. Máte tu aj nejaké perie a drevo, ak by vám došli šípy, aby ste si spravili ďalšie. Proste len bojujte, kým nezabijete prvého z dvojice jaguárov.
Po boji sa vyliečte, ak potrebujete (F1) a poberte si z priestranstva 3x látku, rastliny, drevo a perie. Potom dvojskokom vyskočte nahor.

Prejdite k potoku. Za ním dvojskokom vyskočte na konár stromu. Z neho skočte na plošinu a na nej naľavo vyskáčte nahor na skaly k dymiacemu vraku lietadla. Prejdite po kmeni a skočte cez konár do vraku.
Dolu získate svoju horolezeckú sekerku a nájdete aj Jonaha, ktorý sa k vám pridá. Tiež si tu aspoň na chvíľu sadnite k ohnisku, aby ste aktivovali tábor Trup lietadla (Plane Fuselage). Na okraji brala sú súčiastky a pri cestičke zásoby.

3.9. Tvrdé pristátie: Nájdi Kuwaq Yaku (Find Kuwaq Yaku)

Prejdite cestičkou s Jonahom a spoločne si pomôžte cez kmeň blokujúci cestu. Zbehnite dolu k okraju útesu a po skalnej rímse prejdite na susednú, skalnú plošinu. Prejdite k spustenému mostu.
Pri moste vylezte po rebríku do veže. Na jej vrchole potočte pákou, ktorá spustí vodu zo žliabku. Choďte dolu a spolu s Jonahom potlačte kamenné koleso. Tým presmerujte vodu do vedra. Utekajte dolu pod most. Tam sa spustí kotúč s lanom. Pri ňom streľte lanový šíp do rovnakého kotúču na opačnej strane. Keď potom Jonah pustí koleso, závažie sa spustí späť a vytiahne most. Ak ste nestihli streliť lanový šíp, tak mu len znova pomôžte vytlačiť kamenné koleso a utekajte dolu streliť šíp.
Keď je most hore, tak naň preskočte. Za ním vojdite do ruiny v ktorej nájdete prastarý recept na odvar Orlie oko. Ten si môžete vyrobiť (F4) ak máte potrebné prísady a počas jeho trvania sa vám budú žiarovo zvýrazňovať zvieratá a rastliny.

Prejdite ďalej a pri schodoch si sadnite k ohnisku, aby ste aktivovali tábor Ruiny džungle (Jungle Ruins). Prejdite potom chodbou cez ruinu a spoločne sa pokúste prejsť na konci von. Tam vás napadne druhý jaguár. Jonah vám hodí pištoľ na svetlice, tak mu streľte do tváre. To vám dá chvíľu, aby ste vytiahli luk.
Teraz s jaguárom bojujte rovnako, ako s tým prvým. Strieľajte po ňom a zabite ho. Potom sa vráťte k Jonahovi a pomôžete mu prejsť von k vám. V scénke stiahnete jaguára z kože a utáboríte sa na noc.

Spomienka na detstvo: Anglicko
4. Spomienka na detstvo: Anglicko

Na noc ste sa s Jonahom utáborili a hovoríte mu o vašom sne o matke. Potom zaspíte a v spomienkach sa vraciate do rodného sídla Croftovcov, kde sa hráte ako mladá Lara. Môžete tu pozbierať pár zberateľských predmetov. Do tejto oblasti spomienky sa viac vrátiť nemôžete, tak ich musíte pozbierať teraz. Získate za ne nejaké skúsenosti naviac, ale nerátajú sa do 100%tného prejdenia hry.

4.1. Statočná dobrodružka: Vstúp do hradu (Brave Adventurer: Enter the Castle)
4.2. Vylez do hradu (Climb the castle)

Vyjdite hore na drevenú konštrukciu, kde sa Lara hráva. V prednej časti má niečo ako predok lode. Je tam kormidlo a na sťažni košík s truhlicou. Na palube je vrhacia guľa, tak ju vezmite a hoďte do košíka. Dolu pod konštrukciou je niekoľko ďalších gúľ. Stačí vám do koša trafiť dve a kôš sa pod ich váhou spustí. Potom dosiahnete na truhlicu v ktorej je Rodinná fotografia (relikvia „Záhada Bielej Kráľovnej“).
Pod detskou stavbou sú v dvoch podporných častiach kresby, ktoré môžete preskúmať za pár skúseností. Pod podpornou časťou mostíka vedúceho hore na detskú stavbu (vedľa vstupu do potrubia) je List Winstonovi (relikvia „Záhada Bielej Kráľovnej“).
Za detskou stavbou sú dva terče, pri nich piknikový stôl a pri strome obďaleč hojdacia sieť. Za týmto strom je v truhličke Biela kráľovná (relikvia „Záhada Bielej Kráľovnej“).
Pri dome choďte k drevenej stene (oproti šúchačke). Tam je pri veľkom kvetináči na zemi List od Winstona (relikvia „Záhada Bielej Kráľovnej“).
Potom vylezte po drevenej stene pri dome na drevenú terasu. Preplížte sa popod okno za ktorým telefonuje váš otec. Na konci terasy vylezte na stenu, rúčkujte doprava za roh a za okno. Za oknom vylezte vyššie na potrubie a po ňom zas za roh.
Tu lezte hore k oknu, prelezte ponad okno a hore cez vyryté „C“ znaku Croftovcov nad oknom. Hore prejdite po rímse na koniec, kde spadnete. Po páde sa zachytíte rímsy, tak len rúčkujte doprava a vylezte hore na strechu. Pretiahnite sa pomedzi stĺpy a vylezte hore po rebríku oproti.
Hore prejdite po vrchu strechy na koniec, kde sa zošmyknete dolu a dopadnete na balkón. Len vojdite do chodby a dverami dnu.

4.3. Statočná dobrodružka: Nájdi Bielu Kráľovnú (Brave Adventurer: Find the White Queen)
4.4. Osloboď Bielu Kráľovnú (Free the White Queen)

Vnútri v hale si môžete pozrieť rôzne vystavené predmety. Inak tu nemáte čo robiť, len vyriešiť priamo hádanku s kráľovnou. Choďte vzadu ku glóbusu a nastavte na ňom 30 severne (pravá kľuka, zvislé čísla) a 90 východne (ľavá kľuka, vodorovné čísla).
Keď to nastavíte správne, zatiahnu sa rolety na strope a lúč svetla spustí rebrík na hornú terasu. Vylezte hore. Na malom, okrúhlom stolíku hneď vedľa rebríka je List staviteľovi (relikvia „Záhada Bielej Kráľovnej“). Tým ste získali všetky časti série „Záhada Bielej Kráľovnej“.

Na opačnej strane terasy otočte kľukou, čím rozprestriete krídla lietajúceho stroja zaveseného na strope. Na krídlach sú dva kruhy cez ktoré budú dopadať dolu na podlahu dva lúče svetla.
Vráťte sa dolu. Sú tam figúrky, ktoré môžete presúvať po drážkach medzi nimi. Potlačte rytiera so štítom do lúča svetla a uvidíte, ako sa lúč odrazí od jeho štítu. Takto musíte dostať do druhého lúča svetla druhého rytiera. Takže najprv odsuňte ostatné figúrky bokom a potom presuňte rytiera do lúču svetla.

Keď oba lúče svetla odrážajú štíty rytierov, tak sa odhalí biela kráľovná. Vráťte sa ku glóbusu a otočte kľukou. Je jedno kam, stačí aby ste zrušili nastavenie 30 a 90, ktorým ste spustili rebrík. Keď ho zrušíte, tak sa rebrík opäť vysunie hore, čím máte prístup k Bielej Kráľovnej.
Len odtiahnite sochu Bielej Kráľovnej na prostrednú pozíciu medzi drážkami, kam dopadá svetlo odrážané rytiermi. Tým otvoríte tajnú miestnosť. Už len do nej vojdite pre ukončenie spomienky.

Cesta do Kuwaq Yaku 2
5. Cesta do Kuwaq Yaku 2
5.1. Kde sa radia Dvojičky: Nájdi Kuwaq Yaku (Where the twins confer: Find Kuwaq Yaku)

Vstávate pri táboráku, ktorý ste v noci založili s Jonahom. Tým máte aktívne táborisko Brloh jaguárov (Jaguar Den). Teraz máte prístup aj k odevom. Podľa toho čo vlastníte za balíček, môžete mať aj bonusové kompletné odevy. Ale každopádne ste získali vrch a spodok z jaguára. Sú to niečo ako vylepšenia, ktoré si dávate na bežný odev a prinášajú vám nejaké bonusy. Vesta z jaguára spôsobuje, že vás pomalšie nepriatelia odhalia a náčlenníky zas napomáhajú tomu, že pri behu vydávate menší hluk.

Potom vyjdite povyše ohniska a spolu s Jonahom zdvihnite brvno, aby ste prešli ďalej. Pokračujte cestou po pravej strane až k vodopádu. Preskočte z brala popred vodopád. Naľavo pri chajde sú súčiastky. Pokračujte k ceste, kde narazíte na vojakov Trinity.

5.2. Dostaň sa cez hliadku Trinity (Get past the Trinity patrol)

Ste schovaný v poraste a pri vás je vojak, tak ho rovno zabite. Druhého zloží Jonah. Choďte doľava a tam vyskočte dvojskokom k vojakovi a zabite ho. Štvrtého tiež zloží Jonah, tak sa stretnite za obrneným vozidlom.
Vleziete pod vozidlo. Lezte vpred a tam spolu zložíte dvojicu strážcov. Skryjete sa v poraste. Príde k vám jeden vojak, tak ho zložte potichu. Druhý sa rozbehnete vpred. Choďte za ním. Pri aute naľavo sú súčiastky. Vylezte na skalu za vojakom a v scénke ho zložíte a aj druhého za pomoci Jonaha.
Týmto získate útočnú pušku (Vicar Mark II) a pištoľ (AB .45).

5.3. Kde sa radia Dvojičky: Nájdi Kuwaq Yaku 2 (Where the twins confer: Find Kuwaq Yaku 2)

Prejdite do jaskyne, preskočte trhlinu a na konci si vyrobte ohnivý šíp (1x šíp, 1x látka, 1x olej). Máte tu 2x látku, 2x olej a šípy, aby ste mali z čoho tvoriť, ak ste si náhodou nič nepriniesli. Potom kolieskom myši aktivujte ohnivý šíp a streľte ho do bariéry pred vami. Tá okamžite zhorí a môžete ňou prejsť.

Vyjdite z jaskyne. Napravo sú zásoby. Zbehnite dolu krátkou cestičkou a ste konečne v Kuwaq Yaku. Tam spoznáte Abby, miestnu pilotku a majiteľku krčmy v ktorej sa rozhodnete utáboriť. Abby vás nasmeruje na neďaleké ruiny.
Za stolom vedľa barového pultu sú súčiastky. Poniže pri schodoch vás čašníčka nasmeruje na obchodníka v meste. A dolu pod schodmi je ohnisko, tábor Kuwaq Yaku. Aktivujete tábor a zároveň si tým sprístupníte aj rýchle cestovanie medzi tábormi.

Prieskum Kuwaq Yaku
6. Prieskum Kuwaq Yaku

Hrobky: 1; Misie: 1; Krypty: 2; Dokumenty: 18; Relikvie: 4; Nástenné maľby: 10; Mapy: 3; Zásobníky preživšieho: 14; Batohy: 1; Truhlice: 2; Monolity: 3; Výzvy: 3.

Mesto je len malá dedinka. Je tam pár ľudí, ktorých môžete osloviť. Niektorí vám nepovedia nič podstatné, no niektorí spomenú zaujímavosti z okolia a môžu vás tak nasmerovať na zberateľské predmety. Keď oslovíte 5 ľudí, ktorí vás takto nasmerujú, získate úspech „Point of Interest“. Ak sa vám to nechce riešiť, tak len oslovte všetkých, ktorých môžete a úspech sa objaví.

Hneď pri ohnisku pod schodmi baru na sude Dokument 1 (/18; Šťastie a sláva: Firemné mesto). Od ohniska prejdite mostom na sever. Napravo sa pri zelenom dome hrajú dve deti. Na krabici pri schodoch domu je Dokument 2 (/18; Komunita v núdzi: Palivo pre budúcnosť). Vnútri v dome je na stoličke Dokument 3 (/18; Komunita v núdzi: Rodokmeň).
Na východnej strane pri móle sú dva domy, ktoré sú naklonené a čiastočne zatopené. V tom hornom je pri krabici na podlahe Archivárova mapa 1 (/3). Na dne pod tým dolným domom je Zásobník 1 (/14). Nad týmito dvoma domami sú už normálne na pevnine ďalšie domy mesta. V poslednom dome napravo (východne) je Dokument 4 (/18; Komunita v núdzi: Ponuka Trinity). Vonku pred domom sedí na svetlej, umelohmotnej stoličke babka, ktorú môžete aj osloviť.

Vo vode rastú rastliny. Bežné na zbieranie, ako rastú kdekoľvek inde. Ale tu sú súčasťou výzvy Spodný kŕmič (1-5). Pre jej splnenie stačí odtrhnúť 5 kusov ľubovoľný rastlín, ktoré rastu tu na dne.

Na juhovýchodnej strane (v podstate oproti baru) je na dne pri rohu móla krabica v ktorej je Relikvia 1 (/4; Šťastie a sláva: Forma na odliatky). Juhovýchodne od móla za vodou pri hustom poraste džungle je malý breh na ktorom je čln. Pri zadnej časti člna je Zásobník 2 (/14). Rovno oproti člnu sa ponorte do vody a hneď pod skalou pod vodou je Nástenná maľba 1 (/10; Panteón bohov 2: Inti). Pri prednej časti člnu je ohnisko Útesy džungle (Jungle Cliffs). Vedľa ohniska je padnuté staré brvno pri ktorom je na pár metrov nahor piesočná plocha. Hore nad ňou (doslova pár metrov) je pod stromom Batoh 1 (/2).

Ako prejdete mostom od baru, tak naľavo za mostom (naľavo od zeleného domu s dvoma dokumentmi) uvidíte ako Omar vykopne Viktora z budovy. Tu máte k dispozícii úlohu „Postaraj sa od drancovačov“. Oslovte Viktora a posťažuje sa na Omarovu bandu, ktorá drancuje okolie a najíma si na to miestnych, ktorým platí žalostne málo. Vojdite dnu a oslovte Omara. Myslí si, že hľadáte prácu, no odbije vás, že majú dosť ľudí a že za najímanie zodpovedá Marco. Marco je v Abbynom bare. Oslovte ho a povie vám, že si zranil pri práci koleno a teraz nútia pracovať jeho syna Pabla. Ponúknete pomoc.
Choďte popri dome s Omarom nahor na sever. Pri druhom dome zahnite doľava ku skupinke ľudí, čo sa tu starajú o záhradku. Pri nich podlezte naľavo kmeň stromu a vydajte sa chodníkom k drancovačom z úlohy. Po ľavej strane je Nástenná maľba 2 (/10; Panteón bohov 2: Suppay). Pokračujte chodníkom, kde na vás narazí malý Pablo, ktorý ušiel.
Za ním narazíte na prvú trojicu nepriateľov. Je ľahké ich vyradiť. Stačí sa ukryť v poraste pri stene a dostať prvého. Preplížiť sa do trávy za druhým, čo je chrbtom k vám a zložiť ho. Doprava do trávy a z nej zrušiť tretieho a štvrtého. Ale zároveň je to vhodné miesto pre získanie úspechu „Pištoľník“. Preplížte sa k prvému a počkajte si, kým tí vzadu budú čo najviac pri sebe. Vystreľte z úkrytu, aby sa zbehli dokopy. Vtedy vyskočte a streľte ich do hláv. Pre úspech musíte mať tri zásahy do hláv do 3 sekúnd. Takže sa sústreďte na dobré mierenie, aj keď pri tom schytáte nejaký zásah, keďže nebudete dosť rýchly.
Potom už len pre splnenie úlohy stačí zabiť zvyšných piatich nepriateľov. Môžete napravo schodmi k nim napriamo, alebo naľavo po strome a za ich tábor. Môžete ich pomaly nalákavať do porastov, alebo zabiť priamo. Hlavné, je, aby padli a to vám aktualizuje úlohu.
Než odídete, môžete pobrať pár zásob v tábore a pred odchodom choďte za skupinu civilistov. Tam vypáčte sekerkou dvere a v miestnosti ruiny je vzadu na stole Relikvia 2 (/4; Šťastie a sláva: Dýka Tumi).
Potom sa už len vráťte do baru za Marcom, pri ktorom je aj Pablo. Oslovte ho pre splnenie úlohy. Poďakuje vám a za odmenu vám dá pištoľ (River Hawk). Splnením tejto úlohy získate úspech „Unwelcome Guest“ a ak je to prvá vedľajšia úloha, ktorú ste splnili, získate aj úspech „Help thy neighbour“.

O dva domy nad budovou v ktorej je/ bol Omar (pri nej ste šli na bočný chodník za jeho ľuďmi pri vedľajšej úlohe) je v dome na stoličke Dokument 5 (/18; Komunita v núdzi: Správa o kvalite vody).
Vzadu za budovou v ktorej je/ bol Omar (zo strany pri malom zadnom jazierku) vypáčte sekerkou kovové dvere. V miestnosti za nimi je Relikvia 3 (/4; Šťastie a sláva: Replika pohrebnej bábiky).

Vzadu za budovou v ktorej je/ bol Omar je malé jazierko. Na zadnom (západnom) brehu je pár modrých sudov. Pod nimi na brehu je Zásobník 3 (/14). Je tu aj vstup do jaskyne v ktorej je Krypta 1 (/2). Vplávajte do jaskyne a podvodným tunelom vplávajte dnu. Napravo pod vodou je v stene zlato. Vyplávajte hore a vojdite do tunela. Napravo je odbočka na plošinu nad vodu, kde je zlato. Pokračujte dozadu. Tam je krabica s látkou a naľavo fľaše. Vytvorte z nich molotov a hoďte ho vzadu na barikádu blokujúcu cestu.
Vojdite dnu a v prvej miestnosti je naľavo od vstupu Archivárova mapa 2 (/3). V druhej miestnosti je naľavo pri dverách vedúcich ďalej Nástenná maľba 3 (/10; Miesta odpočinku: Wyata, Tyran).
Pokračujte ďalej na miesto, kde chýba most. Dosky sa pod vami prelomia a začnete sa šúchať dolu. Smerujte svoj zostup doľava a doprava, aby ste sa vyhli ostňom. Na konci je priepasť, tak pri páde do nej za zachyťte hodom sekerky (E) stĺpu nad vami a prehupnite sa do chodby za ním. Tam už len prejdite vpred k sarkofágu z ktorého získate náčlenníky Nine Strides Boots.
Vráťte sa naspäť k priepasti a skočte opäť pomocou sekerky na lane vpred a zachyťte sa lezeckej steny. Vylezte po nej doprava a nahor. Dostanete sa nad trasu po ktorej ste sa šmýkali nadol. Napravo vylezte dvojskokom vyššie a prejdite dozadu. Naľavo môžete skočiť na malú plošinu, kde je zlato. Vráťte sa späť a vzadu skočte s rozbehom na stenu a dvojskokom hore na ňu. Z nej skočte pomocou sekerky na lane späť na miesto z ktorého ste sa zošuchli dolu. A už sa len normálne vráťte z krypty von.

Na východnej strane dediny sú dva polozatopené domy (viď vyššie). Za nimi, východne za vodou je malý kus pevniny na ktorom je monolit. Pod vodou pod ním môžete sekerkou vypáčiť trosky a v podzemnej jaskyni je Truhlica 1 (/2). No na ňu potrebujete pakľúč zo Skrytého mesta. Hore si prečítajte Monolit 1 (/3), vedie k zásobníku 5 (viď nižšie).
Povyše monolitu je pri vode malý kus zeme na ktorom je Zásobník 4 (/14). Je to len pár metrov, ale musíte tam preplávať.
V meste choďte pred ruinu s obchodom a tam doprava. Poniže auta je napravo táborák Lovisko (Hunting Grounds). Východne cez mláku vidíte od táboráka že je oproti Nástenná maľba 4 (/10; Panteón bohov 2: Urcuchillay). Za maľbou pokračujte ďalej vodou. Z vody tam trčí v priesmyku osamelá skala. Napravo vo vode je pod hladinou socha a pod ňou je Zásobník 5 (/14). Ten sa tu objaví po prečítaní Monolitu 1. Text hovorí, že máte zadržať dych a nájsť úkryt niekomu pod nosom. Priamo od monolitu sem môžete tiež preplávať, je tu v skalnej stene štrbina cez ktorú sa dá pretiahnuť. No a tu pod nosom tejto sochy pod vodou je zásobník. Hore na pôde naľavo od skaly trčiacej z vody (v podstate oproti zásobníku 5) je na kúsku zeme pri vode zahrabaný Zásobník 6 (/14). Na vrchu tejto skaly, čo tu trčí z vody je zlato, môžete tam pomocou lanového šípu z konca tohto priesmyku.

Od táboráka Loviská choďte na východ k vode (kde boli zásobník 5 a 6). Tam sa otočte doľava. Je tam prevrátený čln, ktorý tvorí rampu na kopec. Vyjdite hore na kopec a na konci na trčiaci konár. Z neho skočte na drevenú plošinu na strome oproti. Tam sa otočte doprava (na sever) a cez lianu preskočte na susednú plošinu pri skale. Tam je v truhličke Relikvia 4 (/4; Šťastie a sláva; Propagačná hračka).

Vráťte sa k táboráku Loviská. Pri ňom je červený sud do ktorého streľte z pištole a odpálite ho. Tým začnete výzvu Surové prebudenia (1-5). Otočte sa chrbtom k ohnisku a oproti je druhý sud (popri ňom ste šli k ohnisku). Pri ňom zahnite doprava a choďte vpred do lovísk. Po pravej strane bude tretí sud. Pokračujte až na otvorené priestranstvo. Tam zahnite doľava. Vyskočte na vyvýšenú plošinu a choďte po nej až na koniec do ruín. Tam je naľavo štvrtý sud. Len ho odstreľte a pokračujte rovno až na koniec cesty a tam doprava. Cestou k vode, ktorá uzatvára cestu, je napravo piaty sud.
Vráťte sa na miesto, kde vstupujete od cesty od táboráka na otvorené priestranstvo (kde ste zahli doľava pre predošlú výzvu). Na strome nad vami je tam zavesený talizman z kostí, tak ho zostreľte pre výzvu Nam Deus (1-5). Oproti vám sú dva stromy (medzi dvoma plošinami, na tej napravo je stĺp s lanom, na tej naľavo monolit tretej úrovne). Prejdite pomedzi ne, otočte sa doprava a na veľkom strome pred vami visí druhý talizman na konári nad mlákou. Na tom istom strome, len na konári z druhej strany visí tretí talizman. Odtiaľ pokračujte trochu na východ. Pri vstupe do oblasti hrobky sú na zemi nabodnuté lebky. A nad nimi visí štvrtý talizman. Teraz sa vráťte na miesto, kde ste začali túto výzvu. Tam choďte po vyvýšenej plošine na západ (ako pri výzve Surové prebudenia) a bežte až kým nepreskočíte trhlinu. Za ňou bol naľavo v ruinách štvrtý sud predošlej výzvy. Vy sa otočte napravo a na konári stromu popri ktorom ste skákali je piaty talizman.

Ako vyjdite od táboráka Loviská na otvorené priestranstvo, choďte doľava na západ. Je tam plošina na ktorej je monolit tretej úrovne jazyka. Za ním, pri skalnej stene je Nástenná maľba 5 (/10; Panteón bohov 2: Pachamama).

Na východnej strane lovísk je vstup do Hrobky – Hrobka 1 (/1) Kvíliace jaskyne. Naľavo od vstupu je Batoh 2 (/2). Prejdite k diere a skočte do vody. V stene pod vodou je zlato. Vylezte na breh a choďte k diere s ostňami. Naľavo vyskočte na skalu, aby ste to obišli a dostali sa za dieru s ostňami. Pokračujte ďalej a zošuchnite sa po šikmej ploche. Na jej konci skočte vpred a zachyťte sa lezeckej steny. Z jej dolnej časti sa spustite po lane dolu, rozhojdajte sa a skočte na skalnú plošinu pred vami.
Tam skočte na rímsu na stene a rúčkujte doprava až na kus lezeckej steny z ktorej sa po lane spustite dolu pod vás. Tu prelezte úzkou šachtou a na konci skočte do haly pod vami. Tam vás napadne päť vlkov, tak ich zabite útočnou puškou – respektíve ako chcete, ale tou to ide najrýchlejšie. Dolu v hale s vlkmi je na vyvýšenej plošine Nástenná maľba 6 (/10; Skúšky bohov: Kvíliace jaskyne).
Pri horiacej časti vystreľte lanový šíp a prelezte po ňom ponad oheň. Zoskočte dolu a tu pri vás je Dokument 6 (/18; Metamorfózy: Tajné vetry). Vylezte tu hore po lezeckej stene a hore je táborák Ropné nálezisko (Petroleum Deposit). Oproti táboráku je pri skalách malá socha pri ktorej je v zemi Zásobník 7 (/14) a rovno pred sochou je Dokument 7 (/18; Legendy Mayov: Votan).
Pri ohnisku je padnutý stĺp ponad ktorý fučí vietor. Vyskočte na plošinu za stĺpom a prejdite do haly s ohňami. Napravo otočte mechanizmom a otvoríte okenice napravo. Tie budú fučať do závažia na moste. Skočte na závažie a keď bude čo najviac vľavo, skočte z neho na plošinu vľavo. Tam je ďalší mechanizmus, ktorým otočte. Tým otvoríte okenice naľavo a uhasíte oheň v strede mostu a zároveň rozhýbete druhé závažie.
Skočte na most (kde ste uhasili oheň) a odtiaľ na plošinu na pravej stene. Na jej horenej strane je zlato. Odtiaľ streľte lanový šíp do druhého závažia, ktoré ste uvoľnili. Streľte lanový šíp do závažia, aby ste ho k sebe trochu pritiahli a keď sa vlastnou váhou vráti späť, tak zhodí trosky na moste, ktoré vám blokujú cestu. Môžete to skúšať, koľko chcete, až kým sa vám to nepodarí.
Vráťte sa na most a znova na ľavú plošinu a zavrite okenice. Prejdite po moste vpred. Pôjdete po úzkej časti mostu a keby ste nezavreli okenice vľavo, tak by vás z nej vietor sfúkol. Už vám cestu blokuje len posledný oheň. Skočte naľavo k zablokovanému ovládaniu. Vylezte pri ňom na stenu a rúčkujte doprava za zaseknuté závažie. Skočte pri ňom dolu a streľte od neho lanový šíp na závažie nad mostom (ktorým ste zhodili trosky). Po lane prelezte späť a vráťte sa na most.
Teraz opäť otvorte okenice na ľavej strane, aby ste pohli závažie nad mostom. Je oň lanom pripevnené to zaseknuté, takže keď sa pohne toto závažie, vytrhne aj to zaseknuté. Opäť okenice naľavo zatvorte, aby vás nesfúklo. Vráťte sa na most a k poslednému ovládaniu, ktoré ste práve uvoľnili. Otočte ním, čím otvoríte okenice, ktoré sfúknu posledný oheň.
Už len prejdite po moste vpred a skočte na plošinu s totemom. Naľavo na začiatku a napravo vzadu je zlato. Aktivujte totem a získate schopnosť Plášť hurikánu (väčšia odolnosť pred výbuchmi a ohňom).
Vráťte sa k táboráku. Najrýchlejšie to máte preč rýchlym cestovaním. Normálne cesta vedie naľavo od táboráku. Prejdite tam do malej miestnosti s ohňom. Vzadu skočte na lezeckú stenu a vylezte hore. Skočte a pomocou sekerky na lane sa prehupnite ponad priepasť. Vyskočte na plošinu nad vami, kam ste dopadli. Z nej sa spustite po lane ponad oheň do nádrže s vodou. V nej vylezte dvojskokom hore k lezeckej stene a po stene nahor. Hore prejdite k ďalšej lezeckej stene a vylezte po nej hore. Nad ňou už len dvojskokom o plošinu vyššie a z nej doskočte na začiatok hrobky, kde ste sa spúšťali dolu. Tam sa vráťte k vode do ktorej ste na začiatku dopadli. Napravo vyskočte hore na plošinu a z nej na lezeckú stenu na stene oproti. Vylezte hore, doprava a hore a ste úplne na začiatku a môžete sa vrátiť von.

Na východnej strane lovísk, poniže vstupu do hrobky je Zásobník 8 (/14). Na južnej strane sú tam pri sebe dve plošiny ktoré spája padnutý kmeň stromu. Pod ním je dolu v zemi tento zásobník.
Na západnej strane lovísk, v ruinách, v rohu rázcestia (kam sa odbáča doprava k poslednému sudu výzvy, na konci je tam malé jazierko) je Zásobník 9 (/14).

Vráťte sa do mesta a choďte pred obchod. Naľavo pred vstupom do obchodu je na stole Dokument 8 (/18; Mýty, mágia, príšery: Strašenie). Potom vojdite do obchodu a za ním, hneď napravo za zadným východom, je Nástenná maľba 7 (/10; Panteón bohov 2: Coniraya).
Napravo za obchodom choďte do ruín a je tam tábor Ruiny Kuwaq Yaku (Kuwaq Yaku Ruins). Je to skratka medzi Loviskami a mestom na tejto strane.

Prieskum džungle Peru 1
7. Prieskum džungle Peru

Hrobky: 2; Krypty: 2; Dokumenty: 13; Relikvie: 9; Nástenné maľby: 7; Mapy: 2; Zásobníky preživšieho: 9; Batohy: 2; Truhlice: 1; Monolity: 1; Výzvy: 2.

Pri ohnisku Vrak lietadla je truhlica v ktorej je Relikvia 1 (/9; Mýty, mágia, príšery: Palubný denník).
Od ohniska choďte pár krokov dolu k vode a doľava medzi stromy. Na ľavej strane visí z konárov dlhý bal trávi a konárov. Je to hniezdo vtákov Oropendola a z nejakého dôvodu vám príde ako dobrý nápad ničiť ich hniezda. Zostreľte ho, čím začnete výzvu Strapaté perá (1-4). Otočte sa doprava a choďte poniže (južne) popri plošine na ktorej bolo lano držiace náklad lietadla (keď ste získali luk). Za ňou je obrovský strom. Na dvoch jeho konároch sú dve hniezda na zostrelenie. Jedno na hornej časti, druhé v dolnej. Keď sa postavíte do mláky pri strome, mali by ste z nej dovidieť na obe hniezda. Napokon choďte len na západnú stranu brala k brvnu s lanom (kadiaľ si môžete vytvoriť lanové spojenie cez priepasť). Tam z konára nad priepasťou visí štvrté hniezdo.
Druhá výzva je Zberač kvetín (1-5). Kúsok severne nad bralom kde môžete pomocou lanového šípu preliezť priepasť je zo zeme sa dvíhajúca plošina z ktorej trčí do hora padnutý kmeň stromu. Prejdite na jeho koniec, skočte vpred na konár a odtrhnite kvety čo rastú na konári. Prejdite k vode v strede tejto oblasti a vylezte na plošinu o ktorú bolo predtým uchytené druhé lano držiace vašu výbavu (luk). Z plošiny skočte na neďaleký konár, kde sú druhé kvetiny. Potom choďte do juhozápadného rohu. Je tam strom na ktorý môžete zdola po kmeni vyliezť. Na konári má tretí kvet. Odtiaľ preskáčte cez liany a konáre smerom k vode. Na druhom konári je štvrtý kvet, na treťom konári hniezdo a na poslednom konári piaty kvet pre splnenie výzvy.

Vráťte sa do juhozápadného rohu, kde vylezte na strom (spomínaný pri výzve s kvetmi vyššie). Z neho skočte na skalnú plošinu v rohu a na nej je Relikvia 2 (/9; Neznáma expedícia: Sextant). Dolu pod touto plošinou je v skale malý prechod na skalnú plošinu poniže vás. Na okraji vašej úrovne, než zoskočíte nižšie, je Zásobník 1 (/9). Potom zoskočte nižšie na plošinu pod vami. Je tam v strede mláka, naľavo mŕtvola zvieraťa a napravo pri kostiach Dokument 1 (/13; Neznáma expedícia : Jackov denník 6).
Vráťte sa k ohnisku Vrak lietadla. Od ohniska choďte len kúsok na sever a doľava. Na konci slepej cesty je tam na múriku Relikvia 3 (/9; Neznáma expedícia: Vreckovka).

Od ohniska Vrak lietadla choďte na západ k potoku a na jeho západnej strane vylezte na skalnú plošinu. Je tam vstup do krypty. Naľavo najprv ešte na plošine priamo nad potokom máte Zásobník 2 (/9).
Vojdite potom do chodby jaskyne. Na zemi na začiatku, pri mŕtvole, je Dokument 2 (/13; Dobyvatelia: Súperenie o moc). Lanovým šípom vytrhnite drevenú barikádu a pokračujte dolu, kde potiahnite páku čo vám otvorí dvere naľavo.
Zbehnite za nimi dolu chodbou. Na konci je povraz pasce. Za pascou zahnite do slepej chodby naľavo a pri lebkách na jej konci je Dokument 3 (/13; Neznáma expedícia 2: Jackov denník 2).Pokračujte hlavnou chodbou a po ľavej strane pri ďalšej odbočke je Nástenná maľba 1 (/7; Miesta odpočinku: Urqu, Prieskumník).
Potom sa už len zošuchnite dolu k sarkofágu v ktorom sú náčlenníky Eveningstar´s Boots.
Za sarkofágom sa prešuchnite cez štrbinu v múre. Za múrom je v skalnej stene zlato. Vyskáčte tu za múrom hore k brvnu s lanom a streľte lanový šíp do ďalšieho brvna oproti. Po lane tam prejdite.
Takto sa dostanete späť do chodby s nástennou maľbou. Choďte popri nej rovno a preskočte padajúcu podlahu a otvor s oštepmi. Na konci skočte na stenu a dvojskokom nahor. Hore prejdite k odbočke v chodbe. Na stene pred vami je na múre maľba znázorňujúca tajnú miestnosť (Lara to okomentuje, keď na ňu kliknete). Otočte sa doprava a vidíte pred sebou páku na otvorenie dvier. Pred pákou je v stene štrbina cez ktorú sa pretiahnite do tajnej miestnosti. V nej je 2x zlato a Archivárova mapa 1 (/2). Potom sa len vráťte na chodbu, potiahnite páku, ktorá otvorí mreže a ste na začiatku krypty a môžete sa vrátiť do džungle.

Od ohniska Vrak lietadla choďte kúsok poniže a smerom na západ. Len pár metrov. Na konci je vstup do krypty, ale pár metrov pod ohniskom je napravo miesto kam môžete vyliezť na skalnú plošinu. Tam čaká Hrobka 1 (/2) Sudcov pohľad. Vylezte hore, prejdite mláku a vyrazte sekerkou kocky z múru.
Vnútri skočte do vody pod vami. Prejdite ku schodom, kde prechod blokuje socha. Naľavo pri schodoch je Nástenná maľba 2 (/7; Panteón bohov 3: Boh smrti). Napravo vyskočte na skalnú plošinu z ktorej skočte na drevené závažie, ktoré visí vedľa schodov. Tým zdvihnete sochu. Za sochou je ohnisko Džungľová jaskyňa (Jungle Cavern).
Prejdite po povrazovom moste, preplávajte podvodným tunelom a na konci vyskáčte dvojskokmi po stene nahor. Oproti kde vyleziete je Nástenná maľba 3 (/7; Skúšky bohov: Sudcov pohľad). Pokračujte na nádvorie, kde musíte zdvihnúť veľký rebrík.
Než sa do toho dáte, choďte hneď po vstupe doľava. Tam dvojskokom vyskočte po stene hore do otvoru. Prejdite chodbou a vzadu pozor na pascu. Na zemi za pascou, ktorá už bola spustená, je Dokument 4 (/13; Neznáma expedícia 2: Jackov denník).
Napravo od miesta ako ste vošli na nádvorie vyskáčte tiež dvojskokom rovnako do otvoru v stene. Sú tam trosky, ktoré môžete sekerkou zničiť a uvoľniť si na neskôr cestu preč. Inak je tu napravo (oproti závažiu na ktoré budete skákať) na zemi Dokument 5 (/13: Metamorfózy: Prekvapivý svedok).
Vráťte sa na dvor. Orientácia čelom k cieľu. Naľavo je vozík držiaci závažie. Potiahnite vozík viac doľava, aby ste závažie uvoľnili. Naľavo hore je vozík, ktorý potiahnite dolu až na koniec. Potom znova vozík zľava potlačte doprava až k rebríku na zemi. Vozík zdola potlačte kúsok nahor pod závažie (na správnom mieste sa otvorí). Na rebríku je na ľavej strane časť omotaná lanom. Od nej streľte lanový šíp do lana na soche vľavo. Potom vyskáčte naľavo dvojskokom hore (kde bol dokument) a zhora skočte na závažie. Spustíte ho a uchytíte dolu vo vozíku, ktorý ste posúvali, takže závažie zostane dolu a rebrík je čiastočne zdvihnutý.
Teraz môžete horizontálne sa pohybujúci vozík odtlačiť popod rebrík na opačnú stranu. Odtlačte ho tam pod závažie (na správnom mieste sa otvorí). Na rebríku je na pravej strane časť omotaná lanom. Od neho streľte lanový šíp do lana na soche visiacej vpravo. Potom vyskočte napravo dvojskokom hore (kde bol dokument) a zhora skočte na závažie. Spustíte ho a uchytíte dolu vo vozíku, ktorý ste posúvali, takže závažie zostane dolu a rebrík je už úplne zdvihnutý.
Vylezte po rebríku hore a preskočte k totemu, ktorý aktivujte. Získate schopnosť Srdce kajmana (zdravie sa regeneruje rýchlejšie).
Otočte sa a naľavo streľte lanový šíp na plošinu naľavo (z ktorej ste skákali na závažie) a môžete sa tam spustiť, čím si ušetríte lezenie po rebríku. Tu na plošine v rohu rozbite sekerkou trosky, ak ste to ešte neurobili a za nimi vyskočte hore na stenu. Hore na konci vyskočte na múr z ktorého sa po natiahnutom lane spustite cez priepasť.
Tam vyskočte naľavo na lezeckú stenu. Z jej pravej strany skočte na lezeckú stenu napravo. Po nej lezte doľava a skočte na malú plošinu. Z nej cez konáre stromov preskáčte na plošinu na druhej strane tejto rokliny. Z nej sa pomocou sekerky na lane prehupnite na lezeckú stenu na konci. Vylezte po nej hore a tam sa po lezeckej stene pred vami už len spustite dolu a ste naspäť na začiatku hrobky.

Od ohniska Vrak lietadla choďte do juhovýchodného rohu oblasti. Je tam mláka do ktorej steká malý vodopádik. Hore nad vodopád môžete vyliezť po lezeckej stene. Pri prvej návšteve oblasti ste tam nemohli, lebo po sekerku na lezenie ste museli najprv dookola k trupu lietadla. A hore z plošiny môžete priamo na cestu na ktorú sa dostanete aj ak pôjdete dookola cez celú džungľu a potom na ňu vyjdete od ohniska Brloh jaguárov. Na tejto plošine je pod dvoma palmami v truhličke Relikvia 4 (/9; Pátranie po ukrytom meste: Videokamera). Pár krokov naľavo od truhličky s relikviou je Zásobník 3 (/9).

Napokon choďte na západnú stranu na bralo, kde je brvno s lanom pri ktorom si môžete vytvoriť cestu lanom cez priepasť. Povyše brvna je lezecká stena na ktorú zlezte. Zlezte po nej dole, pustite sa a zachyťte sa opäť pod konármi tejto steny. Potom rúčkujte doľava a vlezte do malej jaskynnej dutiny v stene brala. Je tam Truhlica 1 (/1) na ktorú potrebujete pakľúč a tiež je tam Dokument 6 (/13; Neznáma expedícia: Fawcettov posledný list).

Vráťte sa hore tak ako ste prišli, vystreľte lanový šíp a prelezte z brala ponad priepasť. Na druhej strane vojdite na rázcestie a dajte sa doľava. Na konci tejto slepej cesty je mŕtvola zvieraťa a Dokument 7 (/13; Mýty, mágia, príšery: Sisimite).

Pokračujte cestou, ktorou ste prvýkrát hľadali Miguela. Pokračujte na miesto, kde ste bojovali s prvým jaguárom a potom kúsok ďalej k miestu, kde musíte vyliezť hore po strome, aby ste sa dostali ďalej. Keď skočíte zo stromu na plošinu pri ňom, tak choďte po okraji plošiny hneď doprava. Je tam Dokument 8 (/13; Neznáma expedícia 2: Jackov denník 3).
Od dokumentu vedie cesta naľavo hore na kopec z ktorého skočíte k táboráku pri trupe lietadla. Ale najprv choďte popod kopec cestou rovno do údolia s vodopádom. Hneď ako vojdete, tak choďte doprava a tam pri skalnej stene na veľkej krabici je Dokument 9 (/13; Neznáma expedícia 2: Jackov denník 5).
Otočte sa čelom k vodopádom a choďte doprava za strom ktorý pri nich rastie. Tam v rohu je Zásobník 4 (/9). Potom choďte naľavo od vodopádov, kde je najhlbšia časť vody. Preplávajte ňou doľava a v stene je tam jaskyňa v ktorej je mŕtvola zvierať a Batoh 1 (/2).
Potom vylezte na strom, ktorý rastie na okraji tejto hlbokej vody. Z konára skočte na lezeckú stenu a po nej lezte doľava a hore na plošinu. Tam máte zlato. Z plošiny skočte cez konár smerom k vodopádom. Dopadnete na šikmú plochu po ktorej sa začnete šmýkať dolu do vody. Pred koncom skočte doľava na malú plošinku tesne k vodopádu. Na nej je Zásobník 5 (/9). Ak sa netrafíte, tak len dopadnete do vody a môžete to skúsiť znova.

V rohu pri vodopádoch je vstup do jaskyne, kde je Krypta 2 (/2). Sekerkou vypáčte múr a vojdite dnu. Po pravej strane pri mŕtvole je Relikvia 5 (/9; Neznáma expedícia: Náhrobok). Pokračujte dolu chodbou a na konci je napravo Nástenná maľba 4 (/7; Miesta odpočinku: Rimak, rozprávačka príbehov). Vytrhnite lanovým šípom drevené dosky blokujúce cestu a pokračujte.
Choďte doľava cez pascu. Za chodbou s pascou je naľavo výklenok s dvoma sochami medzi ktorými je v krabičke Relikvia 6 (/9; Mýty, mágia, príšery: Predĺžená lebka). Prejdite ďalej do chodby, kde sú dve páky. Tou napravo si otvoríte cestu naspäť, tou naľavo cestu ďalej.
Prejdite do haly, kde sa vysunie stĺp. Zo zadnej strany vylezte po stĺpoch. Po prvom nahor, doprava, nahor a doprava na tretí. Hore prejdite chodbou v ktorej si dajte pozor na dve pasce a na konci chodby si pákou otvorte dvere.
Za dverami skočte naľavo na lezeckú stenu. Lezte po nej doprava, hore na drevenú konštrukciu a po konštrukcii doľava a skočte na prostredný stĺp. Prerúčkujte, skočte na posledný a vyleziete konečne úplne hore. Naľavo rozbite sekerkou stenu a za ňou je zlato a Dokument 10 (/13; Kráľovo výkupné). Potom už len prejdite k sarkofágu z ktorého získate plášť Eveningstar´s Cape.
Potom za sarkofágom skočte na drevenú plošinu, ktorej sa zachyťte (skočte a dvojskokom sa zachyťte) a spustíte sa s ňou dolu, aby ste si skrátili cestu. A vráťte sa von.

Prejdite k ohnisku Trup lietadla. Chrbtom k vraku choďte od ohniska doprava smerom na bralo nad údolím s vodopádom. Na začiatku cesty je pri strome Zásobník 6 (/9). Od ohniska Trup lietadla pokračujte kúsok cestou k miestu, kde ste museli zdvihnúť s Jonahom most.

Naľavo pod stavbou na ktorej ste spustili vodu, tu zo zadnej strany, je Nástenná maľba 5 (/7; Panteón bohov 2: Kon). Napravo vybehnite hore schodmi popri monolite. Na ľavej strane pár krokov od schodov je Relikvia 7 (/9; Denný život Inkov: Misa prachu). Pod schodmi si prečítajte Monolit 1 (/1). Hovorí o dvoch hadoch, ktoré strážia poklad. Vybehnite krátkymi schodmi hneď pri monolite a hore je kruh s dvoma soškami hadov. Medzi nimi je Zásobník 7 (/9).
Potom choďte dolu pod most (odkiaľ ste strieľali lanový šíp) a dolu na konci pri vode je Zásobník 8 (/9). Potom choďte hore. Vedľa kolesa, ktoré ste tlačili s Jonahom, aby ste naliali vodu do vedra, je pri múriku Relikvia 8 (/9; Denný život Inkov: Figúrka lamy).

Preskočte most a prejdite do časti s ohniskom Ruiny džungle. Ako sem prídete od mosta, choďte doprava hore schodmi a tam je Nástenná maľba 6 (/7; Panteón bohov 3: Páni smrti). Na múriku s lebkou a lucernou, hneď oproti ohnisku je Relikvia 9 (/9; Neznáma expedícia: Časti pištolí).

Hneď pri ohnisku Ruiny džungle je Hrobka 2 (/2) – Brána podsvetia. Prejdite k trhline. Vylezte na strom a cez susedný konár skočte na lezeckú stenu napravo. Po nej a cez rímsu prelezte doľava. Keď zoskočíte dolu, pokračujte priesmykom k nastraženej pasci. Hneď za pascou je naľavo pri mŕtvole Batoh 2 (/2). Nad batohom vylezte k stromu a cez konáre preskáčte až na lezeckú stenu. Z nej sa spustite po lane dole, rozhojdajte sa a doskočte na schody.
Nad schodmi je starý, opustený tábor. Na stole pod prístreškom naľavo je Dokument 11 (/13; Pátranie po stratenom meste: Pri bráne). Za táborom vyskočte na lezeckú stenu a prerúčkujte po rímse ďalej. Tam máte táborák Ruiny v kaňone (Canyon Ruins).
Od táboráka prejdite k zasypaným schodom. Napravo vyskočte hore a vyjdite na otvorené priestranstvo. Naľavo skočte na lezeckú stenu, spustite sa z nej dole na lane, rozhojdajte sa a skočte vpred. Na plošine naľavo od stromu je v stene zlato. Vylezte po strome hore a skočte pomocou sekerky na lane o plošinu vpred.
Na naj choďte doľava do slepej cesty. Na jej konci pri mŕtvolách je Zásobník 9 (/9). Pri krabici s lucernou je Dokument 12 (/13; Pátranie po ukrytom meste: Už len kúsok).
Napravo prejdite po padlom strome k mechanizmu. Otočte ho doľava, aby ste mali z neho naľavo trám s lanom. Streľte pri ňom lanový šíp cez trhlinu a po lane prelezte na plošinu oproti. Tam potočte veľkou drevenou pákou, čím pritiahnete k plošine z ktorej ste prišli krabicu zavesenú na žeriave. Vráťte sa na plošinu s mechanizmom a otočte ho do pôvodnej polohy. Teraz streľte lanový šíp do krabice na žeriave a upevníte ju tak k mechanizmu, ktorý ste otočili.
Skočte na krabicu a skočte z nej na plošinu s veľkou pákou ovládajúcou žeriav. Otočte ňou naspäť. Žeriav sa s krabicou vráti do pôvodnej polohy, ale keďže ste krabicu spojili lanom, tak chvíľku potrvá, než sa lano pretrhne. To vám dá čas dobehnúť na okraj plošiny a odtiaľ skočte na presúvajúcu sa krabicu.
Keď vás žeriav s krabicou prepraví na druhú stranu, tak skočte na plošinu pri vás. Pod schodmi je naľavo Nástenná maľba 7 (/7; Skúšky bohov: Brána podsvetia).
Pri maľbe skočte na rímsu na stene pred vami. Z nej napravo na lezeckú stenu a po stene vylezte nahor. Tam aktivujte totem a získate novú schopnosť Orlie srdcie (zvýši sa rýchlosť lezenia).
Od totemu prejdite na koniec plošiny s totemom. Tam preskáčte cez pár konárov na malú plošinu a z nej sa pomocou sekerky na lane prehupnete na šikmú plochu. Z jej konca si vytvorte spojenie lanovým šípom a spustite sa po lane dolu. Na konci skočte dolu a ste späť na začiatku cesty k hrobke a môžete sa vrátiť.Vráťte sa pred hrobku a pokračujte cestou k ohnisku Brloh jaguárov. Od neho prelezte popod brvno cez ktoré ste šli s Jonahom. Naľavo je cesta na plošinu na začiatku oblasti (kde bola relikvia a zásobník). To len informačne. Pokračujte po ceste ďalej a po ľavej strane je za kríkmi pri strome krabička so zásobami a pri nich Dokument 13 (/13; Neznáma expedícia 2: Jackov denník 4).
Potom už len pokračujte cestou. Preskočte trhlinu pri vodopáde. Na druhej strane pri vodopáde je naľavo chata. Vypáčte sekerkou dvere a vnútri je Archivárova mapa 2 (/2).
Chrám Smrti a Chrám Života
8. Chrám Smrti a Chrám Života
8.1. Dostaň sa k chrámu Života

V Kuwaq Yaku choďte za ruinou s obchodníkom k veľkej ruine Chrámu smrti. Vojdite dnu a v scénke prebúrate stenu a dostanete sa za ňu. Tam uvidíte v diaľke chrám do ktorého sa snažia násilím dostať Trinity. Skočte z ruiny do vody. Na pravej strane je na dne Zásobník 10 (/14) a v stene je zlato.
Na ľavej strane plávajte popod most, prešmyknite sa cez dosky pod hladinou a dostanete sa k mólu na ktorom strážia vojaci. Keď sa rozídu, tak môžete z pod hladiny potichu vyradiť prvého pri vás. Podplávajte mólo a takto z vody dostaňte dvoch ďalších. Vylezte na mólo a šípmi zabite posledných dvoch. Najprv toho úplne vzadu, ten vidí na toho na móle, preto nebolo možné sa k nemu priplížiť.
Pod prostredným mólom je na dne Zásobník 11 (/14). Na drevenej plošine nad mólami je na stole pri zábradlí Dokument 9 (/18; Trinity: Koniec časov). Vyjdite nad vodu a po ľavej strane si aktivujte nový táborák Doky (Docks).

8.2. Infiltruj sa do táboru Porvenir

Pár krokov od ohniska je po ľavej strane kovová krabica na ktorej je Dokument 10 (/18; Trinity: Správa o Croftovej). Prejdite kúsok vpred a po pravej strane je na krabici za nákladným autom Dokument 11 (/18: Trinity: Miesto vyčistené).
Pri aute je bahno, ktoré môžete aktivovať a natriete sa ním, aby ste sa lepšie maskovali. Prelezte dierou v plote a schovajte sa do rastlín pri stene rovno oproti vám. Tam si počkajte. Jeden z vojakov pôjde popri vás. Keď ste natretý bahnom a zabijete ho z krytu rastlín pri stene, tak získate úspech „Prvá krv“.
Druhý vojak stojí sám pri zarastenej stene, tak sa ho zbavte. Tretí a štvrtí sa držia spolu. Je dobré si zakúpiť schopnosť zabiť dvoch po sebe tichým spôsobom, ušetrí to čas, ak teda nechcete útočiť akčne. V tom prípade sa len za nich dostanete a zlikvidujte ich.
Prejdite do zadnej časti, kde sú ďalší. Jeden sa zdržiava za krabicami, tak sa k nemu priplížte keď je tam a zabite ho. Preplížte sa doľava, vyskočte na konštrukciu a za ňou skočte do porastu. Zachádza sem jeden vojak a keďže vás tu kryje vysokozdvižný vozík, tak ho z porastu zabite. Vráťte sa za dvojicu uprostred. Streľte pred nich šíp, aby sa obaja pozerali jedným smerom. A odzadu ich zabite dvojitým tichým vyradením.
Keď sú všetci vojaci mŕtvi, tak sekerkou vypáčte dvere do podzemia, ktoré tu strážili.

8.3. Preskúmaj ropnú studňu
8.4. Zisti ako otvoriť bránu

Skočte na lezeckú stenu oproti a spustite sa po lane dole. Zbehnite dolu chodbou. Napravo je na krabiciach archivárova mapa 3 (/3) a naľavo na stole Dokument 12 (/18; Trinity: Prieskum chrámu). Pokračujte chodbou až do časti, kde horí oheň na podlahe. Preskočte oheň a v trhline v stene je Nástenná maľba 8 (/10; Exodus: Chrám života).
Pokračujte chodbou až do haly, kde je zavretá brána. Naľavo a napravo máte dva stĺpy s otočnými pákami. Nimi otáčate na stĺpoch kocky s mayskými dátumami. Na ľavom natočte nulu a na pravom jednu bodku. To vám vysunie naľavo aj napravo mostíky k bočným dverám. Obe bočné dvere otvorte. Za nimi vidíte usporiadané dátumy ľavého a pravého stĺpu.
Po otvorení bočných dvier vám na stĺpoch pribudli nové dátumové kocky. Tak ich podľa bočných obrázkov nastavte. Naľavo nula, napravo tri bodky. Keď to máte, otvorte dvere v strede (ak ste nastavili dátumy zle, začne sa prepadať podlaha, ale pomaly a stíhate sa vrátiť von k stĺpom. Podlaha sa zas napraví a môžete to skúsiť znova) a pribudnú ďalšie dátumové kocky.
Opäť ich nastavte podľa symbolov po bokoch, takže naľavo nula, napravo vodorovná čiarka. Potom otvorte druhé dvere v strede.
Pribudnú posledné dátumové kocky. K nim ale nemáte symboly. V rozhovore s Jonahom si spomeniete, že zoskupenie na ľavom stĺpe ste už niekde videli. Pozrite si v menu artefaktov fotografiu Mayského dátumu. Je tam presne ten čo máte vľavo. Tri bodky nad čiarou a pod ňou štyri nuly. Preskúmajte fotografiu a zistíte, že posledné číslo na ľavom stĺpe je nula, tak ju na ľavom stĺpe nastavte.
Potom sa priamo spýtate Jonaha na posledné číslo Šak Šel. Je to sedmička, aj ju popíše, rovná čiara a dve bodky nad ňou. Tak to nastavte na pravom stĺpe.
Potom otvorte tretie dvere v strede a dostanete sa konečne do chrámu života. Tam si prezriete veľkú maľbu, ktorá vám napovie o skúškach, ktoré budete musieť prekonať. Získate tiež ako artefakt fotografiu „Cesta do ukrytého mesta“ v rámci zbierky Cesta ku hviezdam.

8.5. Nájdi inú cestu z chrámu
8.6. Unikni zo zatopených ruín

Na ľavej strane haly chrámu je na podstavci pri stene Dokument 13 (/18; Legendy mayov: Balami). Na pravej strane haly je Nástenná maľba 9 (/10; Panteón bohov 3: Boh samovrážd). V ľavom rohu pri diere v stene je Monolit 2 (/3). Hovorí, že dvaja strážcovia majú nohy, dvaja tesáky, ale len jeden má oboje. V hale sú sochy hada, draka a orla. Had má tesáky, orol nohy, ale drak oboje. Drak je v rohu, oproti monolitu, tak za ním nájdite Zásobník 12 (/14).
Prejdite dierou v stene a prelezte k totemu z ktorého získate schopnosť Orlí pazúr (môžete lukom zachytávať nepriateľov ak ste na strome nad nimi). Za totemom je Dokument 14 (/18; Metamorfózy: Zrodenie hada).
Z miestnosti skočte v bočnej časti do vody. Vplávajte pod hladinu do zatopených ruín. Vplávajte do chodby a nadýchnite sa v otvore z ktorého dopadá pred vás do vody svetlo. Od vzduchu môžete plávať napravo. V stene pred ruinou je zlato. V ruine je Truhlica 2 (/2), no na ňu zatiaľ nemáte pakľúč.
Od vzduchu na začiatku chodby vplávajte do ruiny naľavo pri vás a tam rovno oproti do vzduchu na konci. Za ním po schodoch vedie cesta ďalej. Naľavo je na zemi pred trsom porastu Zásobník 13 (/14). Za zásobníkom a porastom je ďalší vzduch a napravo v stene jadeit. Inak sa vráťte späť ku schodom a vyplávajte nimi nahor.
Doprava za nimi zas dolu schodmi, vonku po schodoch doľava, je to priama, úplne intuitívna cesta. Len plávajte priamo a v ďalšej ruine do vzduchu oproti vám. Tu od vzduchu môžete o poschodie nižšie a v slepej miestnosti je v stene jadeit. Inak od vzduchu plávajte hore schodmi a tam hore otvormi zatopenou vežou nahor, až vyplávate na hladinu.

Cesta do Ukrytého mesta
8.7. Vráť sa do Kuwaq Yaku

Ako vyplávate na hladinu, tak preplávajte na koniec jazierka a tam dvojskokom vylezte hore do džungle. Oproti počujte hlasy dvoch vojakov. Najprv choďte doľava a za stromami je tam
Dokument 15 (/18; Pátranie po ukrytom meste: Zlé nasmerovanie).
Potom choďte k vojakom. Tu môžete dosiahnuť úspech „Prekvapenie!“. Naň máte zabiť 5 vojakov pomocou šípu s lanom zo stromu cez schopnosť Orlí pazúr, ktorú ste teraz získali z totemu v Chráme života. Tu sú pred vami dvaja. Vylezte na strom za nimi a použite túto schopnosť na vojaka pod vami. Potom zostaňte ukrytý v poraste a druhého zabite šípom do hlavy, lebo si samozrejme všimne toho visiaceho zo stromu.
Teraz vás čaká ešte krátky úsek a potom bude miesto, kde máte skupinu vojakov a pár stromov z ktorých môžete úspech dokončiť.
Teraz len prejdite k vojakovi, ktorého v scénke niečo zabije. Za ním napravo na osvetlenej časti trávy je Dokument 16 (/18; Trinity: Aktualizácia operácie).
Už len prejdite do otvoreného priestranstva, kde je skupina vojakov. Vylezte na strom pred vami a rovno obeste vojaka pod vami. Obďaleč sú dvaja pri sebe. Preplížte sa k nimi a vylezte na strom. Toho čo sa prechádza streľte šípom do hlavy a druhého obeste. Vedľa, tu na hornej strane, vylezte na strom nad vrakom lietadla. Tam je jeden vojak, čo chodieva dopredu k dvojici a k vám pod strom. Obeste ho, keď bude čo najbližšie k vám, aby si ho dvojica nevšimla. Tým máte obesených štyroch z piatich.
Potom sa presuňte dolu za vrak lietadla. Strelou šípom nalákajte vojaka z hora, ktorý stojí na vraku. Keď to príde preveriť, čakajte ukrytý v poraste a zabite ho. Zostanú poslední traja. Čakajte v poraste a keď sa jeden priplíži, tak ho zabite. Potom vylezte na strom tu pod vrakom. Čakajte na dvojicu (ak si náhodou nič nevšimli, tiež ich zdola prilákajte strelou šípu) a keď sa jeden z nich dostane pod strom, tak ho obeste a tým máte piatich pre úspech.

Pred vrakom lietadla vyskočte na drevenú stenu. Za ňou dolu do džungle a napravo prejdite k mŕtvym vojakom, ktorých niečo zabilo. Na pravej strane cesty ktorou idete (tu pri mŕtvolách vojakov) je Dokument 17 (/18; Trinity: Prečesávanie sveta).
Na konci cesty zoskočte do vody. Je to nádrž pri ruinách za obchodom, pri Loviskách vedľa mestečka. Takže ste naspäť.

9. Cesta do Ukrytého mesta

9.1. Stretni sa s Jonahom v ruinách

Vráťte sa do dediny. Za obchodom opäť vojdite do ruín. Za prvými dverami je naľavo otvor za ktorým čaká Jonah. Vy vyjdite hore schodmi najprv a nad nimi je Nástenná maľba 10 (/10; Exodus: Chrám smrti).
Potom si môžete skočiť popredať veci, kúpiť ak niečo treba a vráťte sa sem do ruiny. Za prvými dverami vojdite do otvoru naľavo a tam čakajú Jonah a Abby. Vojdete od tlamy jaguára, ktorú objavili a za vami sa spustí pasca. Sú to len drevené kopije, ktoré blokujú cestu späť. A vy ste doslova 30 metrov od obchodu a dediny, môžu skočiť po pílu a iné nástroje, ale usúdite, že lepšie bude ak budete riskovať život. Takže on a Abby pôjdu bezpečnejšou cestou a vás čaká podstúpiť skúšky.

9.2. Dokonči skúšku jaguára

Prejdite dolu schodmi a skočte do vody v diere pred vami. Preplávajte podvodným tunelom a dostaňte sa ku kapsule vzduchu. Za ňou plávajte podvodnou jaskyňou do zadnej časti, kde je ďalší vzduch. Máte tu okolo pár zásob, ak sa chcete zdržiavať. Inak len plávajte od vzduchu vpred a prešuchnite sa škárou v stene na konci. Za ňou vyplávajte na hladinu.

9.3. Dokonči skúšku pavúka

Prejdite naľavo a skočte vpred na rímsu (na nohe pavúka). Skočte na rímsu nad vami a po nej prejdite doprava až na koniec a tam skočte na lezeckú stenu. Po stene vylezte hore. Tam prejdite na rázcestie a choďte doľava. Skočte z plošiny na rímsu na stene a vylezte hore do miestnosti s oltárom. Na ňom sú dva kusy jadeitu. Pokračujte chodbou a vrátite sa do hlavnej jaskyne pavúka.
Z drevenej plošiny skočte vpred a zachyťte sa sekerkou na lane stalaktitu. Rozhojdajte sa na lane a doskočte hore do otvoru na stene nad podobizňou pavúka. Prejdite chodbou a vyjdite von.

9.4. Dokonči skúšku orla

Prejdite naľavo k dreveným brvnám na stene. Po nich dvojskokom vyskočte hore, prerúčkujte doľava, vlezte po doskách hore, prerúčkujte doprava a vyleziete hore na plošinu. Tu máte táborák Skúška orla (Trial of the Eagle).
Preskočte trhlinu ku skúške. Tam choďte najprv doprava. Napravo je Zásobník 1 (/1) a Nástenná maľba 1 (/2; Exodus: Rozpadanie).

Cesta do Ukrytého mesta 2
Vylezte potom k samotnému stroju cez ktorý máte vyliezť až nahor. Najprv choďte po ochodze dolu doprava. Na konci vyskočte na dosku a rúčkujte po doskách doprava na susednú ochodzu. Z nej po tráme prejdite na centrálny stĺp stroja. Po ňom prerúčkujte doľava na mostík.
Prejdite po mostíku na koniec, vyskočte hore na trám, rúčkujte po ňom doľava nad lezeckú stenu, zlezte na ňu a z nej sa spustite po lane na plošinu pod vami. Prejdite k centrálnemu stĺpu a od neho dolu rampou. Skočte z nej na drevenú stenu a dvojskokom po nej nahor. Vylezte po doskách hore a doprava – dookola – na vonkajšiu stranu stavby. Tam sa spustite po lane na lezeckej stene dolu, rozhojdajte sa a skočte doprava na susednú lezeckú stenu. Vylezte hore na plošinu k otáčajúcemu sa stĺpu s vlajkami. Od neho streľte lanový šíp do lana na centrálnom stĺpe stavby. To vysunie vlajky na centrálnom stĺpe a ten sa začne hýbať.
Prejdite odtiaľto k centrálnemu stĺpu a skočte na rebrík, ktorý sa bude otáčať popred vás. Nevylezte úplne hore, lebo vás zhodia prekážky popod ktoré sa točí. Čakajte, kým pôjde rebrík k časti, kde je pri sebe pár zvislých dosiek. Tam vylezte hore a po tých doskách dvojskokom nahor. Tu pozor na otáčajúcu sa časť nad vami. Len sa jej vyhnite a vylezte hore k otáčajúcemu sa rebríku na stene, ktorý ste týmto všetkým spustili.Keď bude rebrík v normálnej polohe, vylezte po ňom hore a rúčkujte doprava na plošinu tejto vyššej úrovne. Prejdite k centrálnemu stĺpu, od neho zbehnite dolu po rampe a z konca skočte na trámy pred vami. Po nich rúčkujte a vylezte hore k zatvorenej bráne. Naľavo vylezte po ďalších trámoch vyššie, pozor nech vás tu nezhodí rotujúca časť a prejdite dierou v stene von.
Vonku lanovým šípom vytrhnite brvno pri dverách. Za ním je posuvná časť, ktorú tiež potiahnite lanovým šípom. To otvorí dvere. Posuvná časť, ale nedrží, tak do nej streľte lanový šíp od stĺpu s lanom na okraji plošiny. To ju zachytí a dvere zostanú otvorené. Potom od otáčajúceho sa stĺpu s vlajkami streľte opäť lanový šíp do lana na centrálnom stĺpe, čím vysuniete ďalšie plachty a roztočíte aj túto časť stĺpu.
Než budete pokračovať, tak choďte na okraj tejto plošiny a tam len o pár metrov nižšie po ochodze. Je tam balkón na ktorom je Dokument 1 (/1; Komunita v núdzi: Príslovie).Vráťte sa k centrálnemu stĺpu a skočte na rebrík pred vami. To pod vašou váhou uvoľní otáčajúce sa rameno. Vylezte hore a čakajte na okraji ramena. Pri stĺpe sa točí menšie rameno, ktoré by vás zhodilo. Keď budú pri vás na centrálnom stĺpe drevené dosky po ktorých môžete nahor, tak sa k nim rozbehnite a vyskáčte hore. Tu vylezte ešte cez ďalšie rotujúce ramená nahor a tam rúčkujte doľava na trám.
Vylezte naň, z jeho konca skočte na lezeckú stenu. Po stene lezte doprava a vylezte hore na stenu. Tam prejdite na trám smerujúci k hornej časti centrálneho stĺp a skočte z neho na stĺp. Už len vylezte nahor po doskách. Dávajte si akurát pozor na posledné, otáčavé ramená a načasujte si lezenie, keď je medzi nimi medzera.Hore vylezte na najvrchnejší trám a čakajte na jeho konci. Keď budete pred sochou orla, skočte na lešenie pri jeho pravom krídle. Zlezte na lezeckú stenu pod lešením, na nej sa rozhojdajte a skočte doprava na otáčajúci sa rebrík, keď bude nasmerovaný správne nahor. Prežilo to tu storočia búrok a zemetrasení, no Lara pribrala a tak sa to pod ňou rozpadne. Len lezte proste nahor, ako sa to bude pod vami rozpadať. Vyskáčte hore a máte skúšku za sebou. Rovno pred vami je tu Nástenná maľba 2 (/2; Založenie Paititi: Zlaté časy).

9.5. Nájdi Ukryté mesto

Pokračujte od Skúšky Orla chodbou a na konci skočte do vody. Pokračujte ďalšou chodbou a na konci skočte napravo na lezeckú stenu. Vylezte hore, dvojskokom vyskočte na lešenie, z lešenia cez drevenú tyč skočte do jaskyne oproti. Prejdite jaskynnou chodbou von na útes. Tam máte táborák Vyhliadka Quipu (Quipu Overlook).
Z okraja brala skočte vpred a presuňte sa pomocou sekerky na lane cez štyri háky visiace nad vami. Musíte ísť plynule a doskočíte na malú plošinu. Z nej sa ďalej prehupnite cez ďalšie háky. Tie začnú odpadávať, tak nesmiete otáľať a hompáľať sa na nich, ale hneď skákať z jedného na druhý. Po doskoku len prejdite k vode a skočte dolu.
V skale pod plošinou na ktorú môžete vyliezť je zlato. Vylezte a už len pokračujte vpred do malého lesíka a tam do ruiny, kde v scénke stretnete kráľovnú Paititi.

9.6. Pridaj sa k Unuratu na trhu

Zachránili ste Etzliho, syna kráľovnej Unuratu. Tiež sa objaví Jonah, ktorý šiel ľahšou cestou a bol tu skôr než vy. Nechajú ho u seba, kým sa nepreukáže vaša lojalita. Nasledujte kráľovnú cez mesto na trh a odtiaľ k mostu. Cestou vám porozpráva o tom, ako súperia s kultom Kukulkana. Tí sa ju snažia pripraviť ako vladárku o moc. Jej verní nosia modrú farbu na znak oddanosti jej rodu. Dostanete tuniku modrej volavky, ktorú keď máte na sebe, tak sa s vami budú v meste zhovárať prívrženci kráľovnej. Kult sú členovia Trinity. Pri moste zistíte, že vodca kultu Kukulkan menom Amaru je v skutočnosti doktor Dominguez. Pochádzal odtiaľto a Trinity tu má svoj vplyv už dávno. Vycvičili ho a on sa vypracoval na vodcu Trinity a zároveň v meste na vodcu kultu.

Po scénke a rozhovore choďte na juh a hore schodmi do jaskyne. Tam je táborák Dedinské jaskyne (Village Caves). Tesne pri trhu je táborák Trh Paititi.
Môžete si tu odbiť úspech „Como Te Lama“. Od táboráku Dedinské jaskyne zbehnite dolu k ohňu a tam naľavo hore schodmi. Nad prvými schodmi zahnite doprava a tam choďte pomedzi domy. Za prvým je lama, ktorú pohladkajte. Choďte na trh, kde sú ďalšie dve lamy. Z trhu vyjdite západnou bránou a choďte hore schodmi rovno oproti nej. Nad schodmi choďte za dom so žltými plachtami. Za ním sú dve lamy v ohrade pri schodoch (napravo od nich je vodná nádrž). Ďalšie dve lamy sú na východnej strane mesta, ale stačí vám ich pohladkať päť a získate úspech „Como Te Lama“.

Na trhu sú obchodník a obchodníčka, ktorí majú nejaké novinky, ak chcete. Ak máte peniaze a aj schopnosť kupovať väčšie vaky, tak si môžete kúpiť vaky na väčšiu zásobu zdrojov. Hlavne si našporte na tri veci. Obchodníčka predáva vylepšený nôž (2900). A potom splňte jednoduchú vedľajšiu úlohu na konci ktorej stretnete obchodníčku, ktorá má na predaj pakľúč (3300) a posilňovač na lano (2800). Nepotrebujete ich pre hlavný postup, ale potrebujete ich, ak chcete zbierať všetky zberateľské predmety.

Ukryté mesto
11. Ukryté mesto
11.1. Ukryté mesto: Nájdi striebornú skrinku Ix Šel (The Hidden City: Find the silver box of Ix Chel)

V Ukrytom meste choďte na západ k chrámu. Pri ňom stojí Etzli s ktorým si pohovoríte. Po rozhovore si vezmite zo zeme pri vstupe krabičku v ktorej je Relikvia 1 (/28; Deň zo života Paititianov: Píšťalka). Vojdite dnu a naľavo je pri stene Dokument 8 (/42; Založenie Paititi: Problémové územia). Prejdite jaskynnou chodbou do zadnej časti, kde je na oltári oproti vstup v krabičke Relikvia 2 (/28; Kult Kukulkana: Macuahuitl).
Pokračujte doľava a cez tyč skočte na lezeckú stenu za tyčou. Spustite sa po lane dolu, rozhojdajte sa a skočte na plošinu pod vami. Potom skočte a pomocou sekerky na lane sa dvakrát prehupnite vpred na plošinu, kde je táborák. Aktivujte táborák Bachor hada (Belly of the Serpent). Vylepšeným nožom tu môžete rozrezať laná a za nimi dolu je 2x zlato. Inak len vybehnite od ohniska hore schodmi a vo výklenku pri schodoch je Dokument 9 (/42; Podrobenie Paititi: Príchod Trinity). Prejdite chodbou vedľa schodov a za ňou je hneď Nástenná maľba 6 (/23; Vzbura Paititi: Unuratino povstanie).

11.2. Vylez hore bachorom hada (Climb the belly of the serpent)

Prepchajte sa úzkou trhlinou do vnútornej rokliny. Vyjdite na trám, skočte na stenu pred vami a dvojskokom po nej nahor. Vylezte hore, prejdite po rímse a skočte cez drevenú konštrukciu na lezeckú stenu oproti.
Spustite sa po lane nižšie, rozhojdajte sa a skočte na drevenú klietku s mŕtvolami. Skočte na susednú klietku, z jej vrchu skočte dvojskokom po stene na trám na stene a vylezte hore na rímsu. Prejdite na jej kraj, skočte z nej k stene oproti a zachyťte sa jej sekerkou na lane.
Vylezte hore, prejdite chodbou a na konci dvojskokom hore na lezeckú stenu, po nej nahor a po rímse doľava. Na konci zlezte po lezeckej stene a z jej konca sa už len spustite dolu. Zavrú pred vami bránu, tak sa napravo preplazte cez šachtu s mŕtvolami. V miestnosti za šachtou zabite odzadu kultistu. Potom rozbite uvoľnenú stenu pri nákrese na stene.

11.3. Dokonči skúšku hada (Complete the trial of serpent)

Prejdite vpred a cestou sa vám ozve Jonah. Pošle vám telepatickým faxom fotografiu, čo sa ráta ako relikvia (Larin denník: Kráľovná Unuratu). Skočte vpred, zachyťte sa sekerkou na lane lezeckej časti stalaktitu, spustite sa dolu po lane, rozhojdajte a skočte dolu.
Na pravej strane haly je pri stene Nástenná maľba 1 (/1; Návrat domov: Očakávania). Toto je jediná zberateľská vec v oblasti „Hlava hada“.
Pri blokáde na konci je prázdna nádrž. Na boku pri nej streľte lanový šíp do páky omotanej lanom. Tým ju potiahnete a vypustíte do nádrže olej a krv. Oproti nádrži je ohnisko pri ktorom potiahnite páku, čím vpustíte olej do ohňa. Oheň sa rozšíri až k blokáde a zničí ju.

V ďalšej časti je opäť nádrž a jej jarok vedúci k blokáde vedie cez dva kruhy. Tie musíte nastaviť tak, aby sa olej dostal až k blokáde. Spojte najprv oba stĺpy kruhov lanovým šípom, pretože spodný kruh nemôžete otáčať priamo. Otočte horným stĺpom dvakrát doľava (v smere hodinových ručičiek). Potom lano prerežte, aby ste už dolným stĺpom nehýbali. A horným stĺpom otočte ešte raz.
Hore potiahnite lanovým šípom páku, čím vypustíte do nádrže olej. Potiahnite páku pri ohni, čím rozhoríte olej a spálite blokádu. Od schodov môžete skočiť po zlato do bočnej miestnosti v stene. Inak len prejdite cez zničenú blokádu a získate striebornú sošku hada (ráta sa ako relikvia Strieborná soška v rámci zbierky „Cesta Hviezd“).
V scénke sa vrátite do mesta. Tam zatknú Etzliho, ktorý na vás čaká a pôjdu aj po vás. Tak len utekajte jediným možným smerom. Nahor do domu, za domom vylezte na drevenú plošinu, aby ste obišli hromadu ľudí na ulici. Pokračujte po drevených plošinách, až kým sa pod vašou váhou posledná nerozpadne. Vbehnite do domu a z neho do susedného domu, kde v scénke prenasledovanie skončí.

Paititi
9.7. Nájdi Takiyho kocky (vedľajšia úloha)

Táto úloha je veľmi jednoduchá, stačí si pohovoriť s pár ľuďmi. Úloha vám odhalí niektoré miesta v meste a na jej konci stretnete obchodníčku od ktorej si kúpte za 6100 zlatých pakľúč a posilňovač na lano, ak chcete získavať všetky zberateľské predmety. Môžete ich kúpiť aj neskôr, no obchodníčka mení miesta na ktorých sa nachádza a je ťažké ju potom nájsť. Mimo toho má na predaj aj odev (7200) a laserový zameriavač na strelné zbrane (2800).
Za trhom choďte k mostu vedúcemu cez rieku na východnú stranu mesta. Tam sedí na pni pri schodoch Takiy. Tvrdí, že mu Mŕtvy Pisco ukradol kocky. Choďte teda na juhozápadnú stranu mesta. Je tam nádvorie s monolitom a v dome za monolitom býva Pisco. Je to vyvrheľ, ktorý je považovaný za mŕtveho a žije len z milodarov. Vyhral kocky v hre od Takiyho. Je ochotný vám jeho kocky vrátiť, ak si pohovoríte s piatimi ďalšími vyvrheľmi.
Prvých štyroch máte zobrazených na mape, tak len za nimi zájdite a pohovorte si. Napravo od Pisca je nad schodmi žena zavrhnutá pre lásku. Vyjdite schodmi pri nej a pri dome nad schodmi je muž zavrhnutý pre hovorenie pravdy. V jaskyni v ktorej je aj táborák Dedinské jaskyne je žena zavrhnutá pre krádež. Pod jaskyňou s táborákom vyjdite prvými schodmi naľavo a v dome bez strechy nad schodmi je muž zavrhnutý za opustenie farmárstva, aby sa stal lovcom.
Po rozhovore s týmito štyrmi sa vám na mape zjaví poloha piatej. Je na malom dvore pri dome pod trhom. Je to o dom vedľa toho kde stojí zavrhnutý lovec. Je tam obchodníčka Moraekah. Registrujete ju aj podľa bubnovania, lebo ju sprevádza Rimak, ktorý len stále bubnuje a nehovorí, zrejme má nejakú poruchu. Len si pohovorte a potom u nej môžete nakúpiť.
Po rozhovore s týmito piatimi sa vráťte za Piscom. Pohovoríte si a dá vám kocky. Tak sa už len vráťte za chlapcom, vráťte mu kocky a úloha je splnená.

10. Krátky prieskum Paititi

Ak ste kúpili veci od Moraekah a vylepšenie noža, tak vám už len chýba brokovnica. Tú získate po postupe hlavným príbehom. Zároveň nemáte prístupnú celú oblasť Paititi. Takže kompletný prieskum nechám na neskôr. Zatiaľ si môžete splniť aspoň štyri výzvy a prejsť pár hrobiek. Samozrejme môžete pokojne zbierať aj veci v meste.

10.1. Skok do vody z výšky

Pre splnenie výzvy treba štyri skoky. Treba skočiť šípku, teda medzerník pre skok a „C“ pre zohnutie sa, v tomto prípade smerovanie šípkou nadol. Máte na to päť miest. Prvé ste mali cestou do mesta. Keď ste preskákali z útesu s ohniskom Výhliadka Qupiu cez zavesené háky pomocou sekerky na lane, tak ste dopadli do chodby z ktorej ste mohli z malej drevenej plošinky skočiť do vody.
Od ohniska Dedinské jaskyne choďte doľava nad schody. Z terás tam tečie voda. Vyskáčte trikrát popri tejto tečúcej vode nahor. Na tretej terase sú naľavo schody a rovno pri nich je plošina so ženou. Vojdite pri nej do domu. V ňom skočte v rohu do vody a preplávajte do uzavretej časti, kde je vstup do hrobky. Len vylezte na breh, vyjdite hore schodmi, dvojskokom vyskočte napravo a vylezte hore. Tam z malej drevenej plošinky skočte do vody.
Choďte na západnú stranu mesta. Tam je pri malej vodnej nádrži vstup do jaskynného tunela, ktorý vedie do lovísk na západe. Keď prejdete tunelom zahnite hneď doľava a choďte do vody. Tam vylezte naľavo na plošinu so stromom. Vyskočte hore na strom a cez konár skočte na rímsu na stene. Rúčkujte doprava, o úroveň vyššie, doprava a vylezte hore. Hore skočte poza vodopád na plošinu oproti. Na nej skočte na trčiaci kmeň stromu a z neho dvojskokom na skalnú stenu pred vami. Rúčkujte doprava a na konci vyskočte hore. Vylezte na bralo, kde z malej, drevenej plošinky skočte šípku dolu do vody.
Na severozápadnej strane je bahenná cesta vedúca do lesíka, kde ste objavili Etzliho a kráľovnú pri prvej ceste do Paititi. Prejdite bahnom do lesa. Prejdite bránou do opustenej dediny. Napravo vyskočte na múrik o úroveň vyššie. A tam je napravo stena zničeného domu. Vedľa dverí dvojskokom vyskočte hore a tam prejdite k brvnu s lanom. Lanovým šípom si vytvorte spojenie a spustite sa oproti. Dvojskokom vyskočte vyššie a skočte doprava na lezeckú stenu. Po nej len lezte doprava k vodopádu a vylezte hore na skalnú plošinu. Z malej, drevenej plošinky tu hore skočte šípku do vody.
Choďte na východnú stranu mesta. Za mostom naľavo hore schodmi a nad nimi naľavo hore rebríkom. Prejdite cez oblasť s vodnými nádržami a za nimi naľavo zničte barikádu prerezaním lana pomocou vylepšeného noža (má na predaj obchodníčka na trhu). Za doskami už len skočte šípku dolu do vody.

10.2. Udržuj pokoj a mršiny

Pre túto výzvu máte nájsť tri perá kondora. Od táboráka Dedinské jaskyne choďte dolu k mólu pri jazere. Po rebríku vylezte hore na drevenú plošinu nad mólom a tam je hniezdo kondora.
Choďte hore schodmi naľavo pri táboráku Dedinské jaskyne a nad schodmi odbočte do prvej uličky napravo. Prejdite rovno popri lame a za ňou je dom s malými schodmi pred ktorými sú na zábradlí modré plachty. Vojdite dnu a napravo vyskočte na rebrík. Vylezte oknom na plošinu na dome a tam je hniezdo.
Choďte na západnú stranu hore k vstupu do chrámu, kde je táborák Chrámová štvrť. Za stromom pri táboráku vyskočte dvojskokom hore na lezeckú stenu a vylezte po nej hore k hniezdu.
Choďte na východnú stranu mesta. Za mostom naľavo hore schodmi a nad nimi naľavo hore rebríkom. Otočte sa a z ponad rebríka skočte na slamenú plošinu oproti, kde je hniezdo.
Na severozápadnej strane je v rieke monolit. Na západnom brehu pri ňom vylezte na strom. Z konáru skočte na rímsu a vylezte hore na skalu. Z nej skočte oproti na skalnú stenu po ktorej vylezte nahor. Hore je hniezdo.
Na severozápadnej strane je bahenná cesta vedúca do lesíka, kde ste objavili Etzliho a kráľovnú pri prvej ceste do Paititi. Prejdite bahnom do lesa. Prejdite bránou do opustenej dediny. Napravo vyskočte na múrik o úroveň vyššie. A tam je napravo stena zničeného domu. Vedľa dverí dvojskokom vyskočte hore a tam prejdite k brvnu s lanom. Pri ňom je hniezdo.

10.3. Zmena počasia

Pre túto výzvu máte zničiť päť totemov žiab. Všetky sú blízko pri sebe, len sa zle hľadajú.
Od táboráku Dedinské jaskyne choďte schodmi naľavo a na schodoch choďte do prvej uličky napravo (je tam lama, aj tam bol vyvrheľ s úlohy s kockami). Nad dverami domu pred lamou visí totem. Pred lamou sa stačí pozrieť dolu schodmi vedúcimi k dverám. Lanovým šípom vytrhnite tyč s totemom. Luk nemôžete používať v dedine, ale je aktívny, keď zameriate lano na tyči.
Prejdite popri lame a za ňou napravo dolu chodmi na dvor, kde je na dome druhý totem.
Vráťte sa hore k lame a prejdite kúsok ďalej, kde sú tancujúci ľudia. Za nimi je naľavo biely dom na ktorom je nad schodmi pri dome tretí totem.
Vyjdite týmito schodmi hore a vyjdete na dvor s monolitom. Tam sa len otočte doľava na susedné schody vedúce dolu (späť k lame). Tu na boku domu je štvrtý totem.
Potom sa vráťte na schody, ktorými ste začínali a vyskočte na terasu z ktorej tečie voda. Alebo pre ľahšiu orientáciu choďte ako pri ceste do hrobky. Od ohniska Dedinské jaskyne choďte doľava nad schody. Z terás tam tečie voda. Vyskáčte trikrát popri tejto tečúcej vode nahor. Na tretej terase je na dome nad zatarasenými dverami tyč s piatym totemom.

Paititi 2
10.4. Pokles desatinných

Pre túto výzvu máte skočiť cez tri háky v oblasti. Choďte k ohnisku Chrámová štvrť pred vstupom do chrámu na západe. Od neho choďte južne a hore schodmi popri skalnej stene. Tie schody vedú rovno k ďalším schodom pri ktorých visí hák. Skočte naň a zachyťte sa ho sekerkou na lane.
Vráťte sa k ohnisku Chrámová štvrť. Teraz choďte od ohniska východne dolu schodmi. Len prvým radom schodov zídite dolu. Pri druhých schodoch choďte popri nich a naľavo vedľa strechy tomu je druhý hák.
Na severozápadnej strane je bahenná cesta vedúca do lesíka, kde ste objavili Etzliho a kráľovnú pri prvej ceste do Paititi. Prejdite bahnom do lesa. Hneď na začiatku je tam ohnisko pri ktorom vyjdite hore točitými schodmi. Z hora skočte ponad ohnisko na tretí hák.

10.5. Hrobka: Chrám slnka

Od ohniska Dedinské jaskyne choďte doľava nad schody. Z terás tam tečie voda. Vyskáčte trikrát popri tejto tečúcej vode nahor. Na tretej terase sú naľavo schody a rovno pri nich je plošina so ženou. Vojdite pri nej do domu. V dome pri okne je Dokument 1 (/42; Návrat domov: Diabli v temnote). V rohu miestnosti skočte do vody a preplávajte podvodným tunelom. Oproti v stene pod vodou je zlato. Vylezte na breh uzavretej časti, kde je táborák Chrámová cesta (Temple Path). Pri ňom je aj Dokument 2 (/42; Deň zo života Paititianov: Zmluva).
Vyjdite hore schodmi a na kvádroch napravo nad schodmi je Dokument 3 (/42; Podrobenie Paititi: Smrť a choroba). Dvojskokom vylezte na rímsu a prerúčkujte hore na plošinu. Naľavo je na zemi Archivárova mapa a napravo je Dokument 4 (/42; Misionárske: Denník T.Serrana). Potom naľavo sekerkou vybúrajte dosky blokujúce škáru, ktorou sa prešmyknite von.
Vonku sa cez sekerku na lane prehupnite vpred na lezeckú stenu. Po rímse lezte doľava a na konci skočte na susednú stenu. Spustite sa na lane dolu, rozhojdajte sa a skočte doľava na rímsu. Po rímse a lezeckej stene prelezte doľava za roh brala. Na konci dvojskokom na rímsu nad vami a po rímsach na plošinu veľa vás. Z konca plošiny skočte na rímsu pod oknom a dvojskokom hore do okna, ktorým vleziete dnu.
Na poličke hneď napravo pri vás je Dokument 5 (/42; Legendy mayov: Opičie dvojičky). Na konci chodby je Nástenná maľba 1 (/23; Tajomstvá a lži: Zrkadlá). Medzi dvoma sochami opíc s ohnivými miskami vyskočte dvojskokom hore do miestnosti, kde je táborák Chrám slnka.
Skočte dierou v stene cez tyč na lezeckú stenu a z nej sa spustite dolu po lane. Nad jednými schodmi je tu Nástenná maľba 2 (/23; Skúšky bohov: Chrám slnka). Vyjdite hore druhými schodmi a preplazte sa popod bránu.

Zrkadlo 1 otočte na stĺp vľavo. Po stĺpe preskočte do druhého rohu k Zrkadlu 2. To otočte, aby jeho lúč šiel cez altánok v strede na stĺp v pravom hornom rohu pri Zrkadle 3.
Vráťte sa po stĺpe k zrkadlu 1 a otočte ho teraz na druhý stĺp, aby ste mohli rovno k zrkadlu 3. Prejdite po tomto stĺpe a aj po druhým (na ktorý svieti zrkadlo dva cez prostredný altánok).
Toto zrkadlo 3 otočte na stĺp po ktorom ste prišli, aby ste sa ním mohli vrátiť (lebo jeho otočením spustíte altánok a ten blokuje lúč sveta zo zrkadla 2). Skočte na lezeckú stenu naľavo, z nej skočte na stĺp a vráťte sa na začiatok k zrkadlu 1.
Otočte zrkadlo 1 doľava a prejdite po stĺpe zas k zrkadlu 2. To otočte na stĺp po ktorom ste prišli a vráťte sa k zrkadlu 1. To otočte aby šiel lúč cez prostredný altánok na stĺp pri zrkadle 4. Keďže na stĺp pri vás stále svieti zrkadlo 2, tak sa po stĺpe k zrkadlu 2 vráťte.
Teraz otočte zrkadlo 2 na stĺp pri ňom. Na druhý stĺp za ním svieti zrkadlo 1, takže môžete do ľavého horného rohu k zrkadlu 4.
Medzi týmito stĺpmi je naľavo chodba v ktorej je Dokument 6 (/42; Legendy mayov: Veslujúci bohovia) a na konci tejto chodby je Zásobník 1 (/34).
Prejdite potom k zrkadlu 4. Pri ňom je Nástenná maľba 2 (/23; Panteón bohov 3: Boh plodnosti).
Napokon už len otočte toto posledné zrkadlo na stĺp tesne pred totemom. Vylezte napravo dvojskokom na rímsu, prerúčkujte doľava a skočte na stĺp po ktorom ste prišli. Prejdite do altánku uprostred haly a po dvoch stĺpoch skočte vpred k totemu. Napravo aj naľavo za ním je zlato. Z totemu získate schopnosť Hoacinov hlad (získate viac prírodných zdrojov ich zberom).

Vráťte sa po stĺpoch do prostredného altánku a z neho do bočnej chodby. V nej napravo vyskočte dvojskokom nahor a vyjdite von. Preskočte trhlinu, vytvorte si lanovým šípom spojenie a spustite sa. Na druhej strane vyskočte na lezeckú stenu. Nad ňou skočte na rímsu, rúčkujte doľava a na konci skočte na malý kus lezeckej steny. Z nej sa spustite dolu na lane, rozhojdajte sa a skočte na rímsu oproti vám. Z nej skočte na plošinu vedľa. Tým ste na začiatku pri škáre, ktorou ste prešli od ohniska Chrámová cesta.

Paititi 3
10.6. Hrobka: Cesta boja

Choďte na západnú stranu mesta. Tam je pri malej vodnej nádrži vstup do jaskynného tunela, ktorý vedie do lovísk na západe. Keď prejdete tunelom zahnite hneď doľava a choďte do vody. Napravo vplávajte cez štrbinu pod vodou do zatopenej haly. V nej plávajte podvodným tunelom vpred až na jeho koniec.
Naľavo vylezte z vody a skočte na lezeckú časť na stalaktite pred vami. Spustite sa dolu po lane, rozhojdajte a doskočte dolu na plošinu, kde je ohnisko Kostnica (Ossuary). Pri ohnisku je aj Nástenná maľba 3 (/23; Panteón bohov 3: Božstvo materstva). Za ohniskom sa prešuchnite ďalej popri čepeliach.

Potiahnite páku na okraji brala a to vám otvorí bránu na opačnej strane. Najprv skočte do vody. Na útese napravo pod vodou je Zásobník 2 (/34). Otočte sa a plávajte smerom odkiaľ ste zoskočili. Napravo je v stene pod hladinou zlato. Vylezte na malú plošinu a nad ňou je Dokument 7 (/42; Kult Kukulkana: Bojovníci Kukulkana). Po lezeckej stene pri dokumente vylezte naspäť hore k páke.
Skočte na kamennú cestu s rotujúcimi čepeľami. Len ich preskočte a obíďte. Na konci sa zachyťte sekerou na lane lezeckej steny. Spustite sa nižšie, rozhojdajte a skočte k otvorenej bráne. Za bránou prejdite chodbou a pri schodoch je Nástenná maľba 4 (/23; Skúšky bohov: Cesta boja).

Potiahnite páku pri schodoch a spustíte pasce poniže. Preskočte rotujúce čepele na konci schodov a choďte až dolu, kde sa spustí hlavný stroj Skúšky boja.
Choďte k nemu a na šikmú dosku naľavo. Cestou pozor na čepele stroja, ktoré musíte preskočiť. Prejdite takto na šikmú dosku a skočte z nej na bočnú ochodzu. Tam prejdite k páke. Oproti páke sú dva kusy zlata. Potiahnite páku a vráťte sa naspäť, no teraz pozor na rotujúce čepele. Prízemné preskočte a pri ostatných si to len načasujte, aby ste prešli, keď je cesta voľná. Na konci potiahnite páku, čím znížite hlavný stroj.
Choďte opäť k stroju a opäť doľava. Doska po ktorej ste skákali je v plameňoch, tak musíte ešte ďalej na druhú takúto dosku. Teraz si musíte dávať pozor na dve ramená stroja. Nižšie preskakujte a keď ide vyššie, tak ho podlezte (pri behu „C“). Skočte z dosky na bočnú ochodzu a prejdite k páke, ktorú potiahnite. Opäť sa vráťte po ochodze, na ktorej sú teraz rotujúce čepele, tak sa im vyhnite a prejdite na koniec, kde potiahnite páku. Tým spustíte hlavný stroj a zastavíte ho.
Choďte k hlavnému stroju, skočte na jeho zastavené rameno a vylezte po ňom až úplne hore. Na vrchole stroja je totem z ktorého získate schopnosť Sipov tulec.

Z vrchu pri toteme si spravte lanovým šípom skratku späť na začiatok. Vyjdite hore schodmi a choďte k prvým čepeliam, ktoré ste na začiatku preskočili zhora zo schodov. Hore sa teraz nedostanete, tak keď budú čepele nahor, skočte rovno do chodby pod schodmi. Po pravej strane je po pár metroch v chodbe Zásobník 3 (/34).
Na konci chodby skočte na lezeckú stenu, z nej na susednú lezeckú stenu a po nej hore. Hore vyskočte dvojskokom po stĺpe a povyše dvojskokom po skalnej stene. Prejdite chodbou, spustite sa po šúchačke a na konci skočte a zachyťte sa lezeckej steny. Skočte na stenu vľavo a vylezte hore. Dostanete sa na začiatok k vode. Tak len preplávajte späť do jazera a ste von. V jazere je napravo v skalnej stene pod vodou zlato.

1.5. Získaj Kráľovský roh (Vedľajšia úloha)

Choďte na východnú stranu mesta, kde má dom kráľovná Unuratu. Tam sa len v scénke pozhovárate, povie vám o možnom vstupe do chrámu cez staré soľné bane a môžete pokračovať potom príbehom tam. No môžete si tiež splniť vedľajšiu úlohu.

V Unuratinom dome sú aj Jonah a Uchu. Oslovte ich. Uchu mal za úlohu získať pre korunováciu Etzliho tri predmety. Po dva poslal ľudí, ale má problém s Kráľovským rohom. Kabil, ktorý ho mal vyrobiť ho odmieta poskytnúť.
Choďte za Kabilom, ktorý má dom na západnej strane mesta pri poliach. Kult Kukulkana zistil, že vyrába Kráľovský roh a ako trest im otrávili obilie. Z toho ochorela Abra, jeho žena. Liečivé byliny sa jej snažil ukradnúť ich syn Cualli. Oslovte ženu pri bráne na trh a povie vám, že Cualliho zatkli za krádež bylín.
Choďte do hornej časti západnej strany mesta, kde drží v malej ohrade strážca Cualliho. Môžete osloviť muža čo stojí oproti a ženu v susednom dome, no to len pre nejaké informácie naviac. Oslovte strážcu, čo stráži Cualliho. Dá jasne najavo, že súhlasí s trestom smrti pre chlapca. A podotkne aj, že neznáša takých ako on, či Yamil.
Oproti strážcovi sa hrá pár chlapcov medzi ktorými je aj Yamil. Oslovte ich. Yamil vzal otcov obetný nôž, aby ho ukázal chlapcom. Stráža, ktorý Yamila nemá rád im ho vzal a vyhodil na skalu, kam nedočiahnu. Len tam vyskočte, vezmite nôž a dajte ho Yamilovi. Za pomoc chlapci odlákajú strážcu z jeho miesta, keď po ňom začnú hádzať skaly.
Len čo strážca odíde vojdite dnu a oslovte Cualliho. Pošlite ho skryť sa do bezpečia a vezmete si od neho liečivé byliny. Tie zaneste Kabilovi a jeho žene. Abra presvedčí Kabila, aby sa vám odvďačil a dá vám Kráľovský roh.
Zaneste Roh Uchuovi. Dostanete za odmenu 350 zlatých.

11.6. Získaj Spasiteľov amulet (Vedľajšia úloha)

Keď vrátite Kráľovský roh Uchuovi, spomenie pri tom, že sa nevrátil muž, ktorého poslal po Spasiteľov amulet. Ponúknite teda pomoc a pôjdete po amulet. Je v krypte. Je to jedna z piatich Krýpt oblasti a ráta sa do ich prejdenia. Neráta sa do Výzvy „Hovoríme o mŕtvych“ v rámci ktorej máte vyrabovať 4 z týchto piatich krýpt. To len na okraj.
Choďte na severnú stranu mesta, kde je rybárska oblasť. Neďaleko ohniska vylezte na strom. Z neho skočte na skalnú stenu. Skočte z nej na rímsu susednej steny. Z nej dvojskokom vyššie a vylezte na malú plošinu. Z nej skočte cez konár na stenu oproti a po nej dvojskokom nahor. Hore je naľavo Dokument 10 (/42; Založenie Paititi: Prvý cisár). Tu čaká Krypta 1 (/5).

Vojdite potom do krypty. Pri ohni napravo vo vstupnej chodbe je Dokument 11 (/42; Podrobenie Paititi: Kontrola kultu). Na konci chodby je Nástenná maľba 7 (/23; Podrobenie Paititi: Sedliacky spasiteľ).
Potom prebúrajte sekerkou uvoľnenú stenu. V chodbe pozor na dve laná pasce. V miestnosti za chodbou je napravo Relikvia 3 (/28; Kult Kukulkana: Zlatá podobizeň) a naľavo Dokument 12 (/42; Odboj: Ochrana).
Vyskočte do otvoru na stene a prelezte do ďalšej miestnosti. Napravo môžete podliezť do bočnej miestnosti kde je zlato. Inak pokračujte dolu chodbou až ku krypte Manka. Mostík sa pod vami pred sarkofágom prelomí a padnete dolu do vody.
Dolu v skale pod vodou je zlato. Ponorte sa a podvodným tunelom preplávajte do bočnej časti. Tam si pozrite nástenné vyobrazenie a potiahnite páku pri stene. To uzavrie odvodňovanie a hladina vody stúpne. Vyplávajte tunelom v ktorom vás zatopilo späť do hlavnej haly krypty, kde ste sa prepadli.
Voda stúpla, takže máte prístup k druhej bočnej časti. Vplávajte tam, pozrite si nástenné vyobrazenie a potiahnite páku. To opäť uzavrie odvodňovanie a zatopí vás v tunely. Vyplávajte do hlavnej haly naspäť.
Voda s vami stúpla, takže máte prístup do tretej bočnej časti. Tam si pozrite nástenné vyobrazenie a lanovým šípom vytrhnite dosky blokujúce cestu. Za nimi potiahnite páku. Uzavriete odvodňovanie a voda vás zatopí. Tentoraz sa nevracajte, ako ste prišli, tunel je uzavretý. V miestnosti pred tou s pákou vyplávajte do otvoru v strope. Hore v chodbe sekerkou prerazte dosky blokujúce cestu a za nimi už len vplávajte späť do hlavnej haly krypty.
Voda je teraz až po plošinu so sarkofágom, tak už len vyplávajte hore. Po bokoch sarkofágu je 2x zlato. Otvorte sarkofág a získate spasiteľov amulet. Ráta sa ako Relikvia (Podrobenie Paititi: Spasiteľov amulet).
Potom prebúrajte sekerkou stenu pri sarkofágu. Skočte na lezeckú stenu a vylezte hore. Prejdite tunelom, skočte na lezeckú stenu a teraz sa spustite po lane dolu. Dostanete sa do začiatočnej chodby krypty.
Vráťte sa za Uchuom, odovzdajte mu amulet a dostanete 350 zlatých.

Oko hada
12. Oko hada
12.1. Oko Hada: Vstúp do horského chrámu (Eye of the Serpent: Enter the mountain temple)
12.2. Nájdi vnútornú pevnosť (Find the inner stronghold)

Choďte do severozápadného rohu mapy, nad Unuratin dom. Tam nad nádržami s vodou, úplne hore vylezte dvojskokom po skalnej stene do otvoru (predtým bola cesta hore uzavretá).
Vnútri skočte na lezeckú stenu a spustite sa po lane do miestnosti pod vami. Vyskočte do okna a vojdite do jaskyne. Prejdite po tráme a z plošiny za ním skočte na rímsu na susednej stene. Rúčkujte doprava a dookola. Na konci vylezte hore na plošinu, kde je táborák Horský chrám (The mountain temple). V malej miestnosti pri ohnisku je zlato a na okraji skaly, pri mŕtvole pod ohniskom je tiež zlato.
Poniže vyskočte dvojskokom na stenu a preskočte popred vodopád na drevené lešenie. Z jeho konca na lano po ktorom sa spustíte dolu na plošinu, kam práve vychádza vojak. Kryte sa napravo za kvádrom a keď sa otočí, tak ho potichu zabite.
Pokračujte do miestnosti s dvoma vojakmi. Na oltári pred vami, za ktorým sa kryte, je nádoba z ktorej môžete spraviť dymovnicu. Vyrobte ju a hoďte na zadného vojaka. Ten chvíľu v dyme nič nevidí. Ten pri vás sa otočí za druhým, tak ho zabite potichu. A než sa dym rozplynie, zabite potichu aj druhého.

12.3. Otvor veľkú bránu (Open the grat gate)

Prejdite ďalej a dostanete sa na nádvorie s vojakmi. Tých musíte všetkých pobiť, aby ste mohli ďalej. Prvú dvojicu pred vami zabite rýchlo dvojitou vraždou, než sa rozídu. Napravo jeden cvičí s lukom, tak ho tiež zabite, keďže je chrbtom.
Oproti miestu odkiaľ ste vyšli je bahno, ktorým sa môžete natrieť a schovať sa tam do porastu na stene (ďalšia šanca na úspech „Prvá krv“, ak ste ho nezískali v Kuwaq Yaku). Streľte šíp do zeme, keď pôjde okolo prechádzajúci sa vojak a keď príde k vám, tak ho z porastu zabite.
Potom choďte na opačnú stranu. Tam je jeden vojak za prostrednou plošinou s dvoma vojakmi. Ale sem na neho nik nevidí, tak si ho len obíďte a zhora ho zabite. Potom choďte k hornej časti, kde je posledný osamelý. Streľte šíp pod schody, aby ho začul a keď to pôjde skontrolovať, len ho obíďte a zabite.
Vráťte sa do časti s bahnom. Pri stene je tam nádoba na dymovnicu, tak ju vytvorte a hoďte dvojici v strede. Kým nevidia, oboch ich zabite potichu v dyme.
Po boji vylezte po drevenom lešení pri bráne a keď budete hore, v scénke ju otvoríte. Unuratu zachráni Etzliho, no sama pri tom padne do zajatia. Vám naznačí, aby ste pokračovali a tak otvoríte figúrkou hada bránu a vyjdete z chrámu.

12.4. Do Cenoty

Prejdite na okraj brala a napravo skočte na lezeckú stenu. Po nej lezte doľava a skočte na rímsu na susednej skale. Rúčkujte doprava, zlezte po lezeckej stene a spustite sa dole po lane. Rozhojdajte sa a skočte cez tyč na lezeckú stenu susedného brala. Z nej sa spustite po lane na skalu pod vami. Pomocou sekerky na lane sa prehupnite cez konár strumu k stavbe za vodou.
Tam skočte na lezecký stalaktit a spustite sa dolu do vody. Preplávajte do susednej časti a vyjdite z vody. Vyskáčte po skalnej stane hore a spustite sa po lane ponad vodu na plošinu, kde je táborák Cenota vista.

12.5. Cenota

Dokumenty: 6; Relikvie: 5; Mapy: 1; Zásobníky preživšieho: 8; Batohy: 1; Výzvy: 2; Hrobky: 1.

Touto oblasťou musíte prejsť pre postup ďalej. Môžete tu rovno pozbierať všetky predmety a splniť výzvy, takže ak sa s tým zdržíte, nebudete sa sem už musieť vracať.
Oproti ohnisku je napravo v rozvaline Dokument 1 (/6; Misionárske: Denník T.Serrana 2). Oproti dokumentu vyskočte do otvoru v stene, hore prejdite na okraj brala nad vodou a skočte dolu.

Tu môžete splniť rovno výzvu „Potopený poklad (1-5)„, ktorá spočíva v otvorení piatich truhlíc pod vodou. Prvá je rovno pod vami na mieste, kam doskočíte do vody. Je na osvetlenej časti brala a druhá truhlica je vedľa nej, ešte nižšie, v tmavej časti dna.
Plávajte smerom k cieľovej bráne. Po ľavej strane trčí z vody malá skala pri ktorej trčí z vody suché brvno. Pod touto skalou je vo vode tretia truhlica.
Naľavo pri schodoch zatopeného tunela (kadiaľ pokračujte príbehom) je pod vodou štvrtá truhlica. A napravo od týchto schodov, ale až na konci, v rohu vodnej plochy, je pod vodou piata truhlica.

Na začiatku, kde ste dopadli do vody, je poniže truhlice pre výzvu malá truhlička (stále na osvetlenej časti dna), kde je Relikvia 1 (/5; Návrat domov: Ukrižovaná postava). Hneď vedľa relikvie, v tieni, ale na tej istej skale, je Zásobník 1 (/8). V skale vedľa nich je zlato.
Na ľavej strane pri skale a trčiacom tráme (pod ktorými je truhlica pre výzvu) je dolu v skale ďalšie zlato. Na ľavej strane je malý breh, kde je Zásobník 2 (/8). Oproti nemu je zavesená primitívna figúra s lanom. Strhnite ju lanovým šípom pre výzvu Ctený 1 (/5). Pri múre na ktorom visí táto figúra je aj batoh 1 (/1).
Oproti miestu s batohom a zásobník, je na druhej strane na brehu brána zatarasená doskami. Vytrhnite ich lanovým šípom a za nimi je Archivárova mapa 1 (/1).

12.6. Oko Hada: Nájdi striebornú skrinku Ix Šel (The Hidden City: Find the silver box of Ix Chel)

Po prieskume jazera vplávajte do tunelu ruiny. Vplávajte na rázcestie. Naľavo dolu na dne je Zásobník 3 (/8). Naľavo rázcestím sa dostanete k plošine na ktorú vyplávajte. Môžete sa tam nadýchnuť, vziať si zlato a pozrieť si nástenné vyobrazenie. Pod touto plošinou je na dne truhlička v ktorej je Relikvia 2 (/5; Brány pekla: Rytiersky morion).
Obe cesty podvodného rázcestia sa o chvíľu spájajú. Pravá cesta má v dne dieru, kde je o úroveň nižšie zlato. Na mieste, kde sa cesty spájajú je na dne hlava socha. Napravo od nej vplávajte do slepej jaskyne a v nej vyplávajte hore. Tam je na plošine zlato a Dokument 2 (/6; Brány pekla: Varovanie). Vráťte sa dolu ku kamennej hlave a preplávajte na koniec tunelu. Vylezte von, pozor na povraz pasce a prejdite k priepasti.

Skočte dvojskokom na stĺp pred vami. Vyššie po ňom lezte po lezeckej stene. Hore prelezte doľava a skočte na rímsu susednej steny. Tam rúčkujte doľava, nižšie po lezeckej stene, spustite sa po lane, rozhojdajte a skočte na plošinu oproti.
Prejdite vpred na okraj brala, kde je pri kostiach delo. Tam je na zemi Dokument 3 (/6; Brány pekla: Denník T.Serrana 5). Toto berte ako orientačný bod. Tu pri dele budete pokračovať ďalej. Ale môžete si odskočiť do miestnej Hrobky.

Cenote – Hrobka: San Cordoba
12.7. Cenote – Hrobka: San Cordoba

Od miesta s dokumentom tri sa vráťte pár krokov a vyjdite hore pomedzi namaľované hlavy. Skočte na lezeckú stenu a vylezte hore. Tam vojdite do vody a vplávajte do zatopeného tunela. Plávajte vpred a na dne pred odbočkou do hrobky (namaľované hlavy) je Zásobník 4 (/8).
Plávajte na koniec tunela, kde vyplávajte hore, aby ste sa nadýchli. Tam vylezte aj na plošinu a vyrazte sekerkou trosky v stene. Tým si vytvoríte skratku naspäť k delu (dokument tri, kadiaľ pokračujete ďalej).
Vráťte sa do vody a plávajte teraz tunelom doľava a do hrobky. Tunel do hrobky pokračuje na rázcestie. Je to len mini rázcestie okolo stĺpu. Naľavo je v stene zlato, napravo v strope vzduch. Za stĺpom pokračujte ďalej a tam vás zachytí silný prúd, ktorý vás vyhodí do podzemného jazera s vodopádmi.

Vylezte na plošinu, na lezeckú stenu nad ňou a z nej doprava skočte na rímsu. Rúčkujte doprava a skočte popred vodopád na susednú, lezeckú stenu. Vylezte hore a prejdite tunelom do susednej časti s vodou.
Skočte do vody a vlezte k ohnisku Zasypaný chrám (Collapsed temple). Vyskočte na zničený most a prepchajte sa do susednej haly. Napravo od schodov je Zásobník 5 (/8) a naľavo od schodov je Relikvia 3 (/5; Ručne vyrábané bábiky: Primitívna bábika).
Na konci haly odtlačte bokom vozík, ktorý je za delom na kolieskach. Potom potlačte delo a to sa rozbehne dolu a prerazí blokádu. Za ňou vojdite do jaskyne, kde je španielska galeóna.

Skočte do vody rovno pred vami. Naľavo pri potopenom dele je na dne Zásobník 6 (/8). Vráťte sa na breh a prejdite dookola na druhú stranu lode. Tam kopnite do dosiek, ktoré posuniete na hladinu. Skočte na ne a z nich vylezte hore po trupe na palubu.
Prejdite nižšie pred kapitánsku kajutu. Tam otočte pákou, ktorou ovládate stožiar. Nastavte stožiar tak, aby delo, ktoré na ňom visí, viselo priamo nad kapitánskou kajutou. Skočte tu vedľa otočnej páky do vody a na dne je Relikvia 4 (/5; Dobyvatelia: Hrdzavý meč).
Vráťte sa hore na palubu. Zbehnite schodmi dolu do zatopenej časti podpalubia, vplávajte k zavretej bráne a vylomte ju sekerkou. Preplávajte chodbou a vynorte sa v zadnej časti lode. Vyskočte na drevenú stenu, kde sa zachyťte vylomených dosiek. Prerúčkujte doľava a cez tyč skočte na stenu, kde dvojskokom vylezte hore na palubu.
Tu je ďalšia otočná páka na stožiar, no stožiar je zachytený. Z boku trčí brvno, tak po ňom prejdite, skočte na lezeckú stenu pomocou sekerky na lane a vylezte hore. Hore prejdite k stožiaru. Hore na stožiari uvoľnite sekerkou mechanizmus, ktorý uvoľní zaseknutý stožiar. Dvojskokom vyskočte na rebrík tu na stožiari, kde ste. Vylezte hore a z hornej časti sťažňa skočte na skalnú stenu. Prejdite na jej koniec a skočte na lezeckú stenu, ktorá je na líci kamennej hlavy trčiacej zo steny. Spustite sa po lane, rozhojdajte a skočte na prostredný sťažeň. Teraz keď je uvoľnený, tak skočte dole na palubu a otočnou pákou otočte tento sťažeň. Nasmerujte ho ku krabici, ktorá visí z predošlého stĺpu.
Tu vylezte na krabicu pri vás a skočte z nej na sťažeň, ktorý ste otočili. Prejdite po ňom a skočte na visiacu krabicu. Z nej skočte na dosky na sťažni pri vás. Prelezte po nich napravo na tabuľu „San Cordoba“ a z nej skočte vyššie na visiaci kus rebríka nad vami. Hore uvoľnite sekerkou mechanizmus na stĺpe a visiace delo spadne a prerazí otvor do kapitánskej kajuty.
Lanovým šípom si tu vytvorte spojenie a spustite sa ku kapitánskej kajute. Vojdite dnu. Na zemi pri vstupe je Dokument 4 (/6; Dobyvatelia: Kapitánov odkaz). Na zemi je tu 2x zlato a je tu aj totem z ktorého získate schopnosť „Kajmanov dych II“ (čo vám umožní dlhšie vydržať z dychom pod vodou).
Lanovým šípom vytrhnite dosky v stene, čím si vytvoríte skratku za loď. Len skočte do vody, vyplávajte na breh a vráťte sa tak, ako ste prišli. Takže cez halu, kde ste delom prerazili blokádu a do jaskyne s ohniskom a vodou. Na opačnej strane vylezte hore na stenu a za dverami skočte na lezeckú stenu.
Vylezte po nej hore na rímsu, z nej skočte na rímsu napravo a vylezte hore. Dvojskokom skočte na lezeckú stenu nad vami a po nej hore. Prejdite vpred a začnete sa šúchať po strmej chodbe. Na konci skočte vpred na lezeckú stenu pred vami. Vylezte hore a spustite sa po lane. Tu sa sekerkou na lane prehupnite ponad ostne, skočte na lezeckú stenu a po nej nahor. Na konci už len skočte do vody a vplávajte do diery na dne.
Tá vás zavedie do vstupnej chodby na začiatku hrobky. Tu už len preplávajte touto chodbou opäť na miesto, kde ste vliezli do vody a tam sa vráťte k dokumentu tri pri dele. Podľa mapy juhozápadne od vstupu do hrobky.

12.8. Oko Hada: Nájdi striebornú skrinku Ix Šel (The Hidden City: Find the silver box of Ix Chel)

Keď sa vrátite k delu a dokumentu tri (alebo ak ste ignorovali hrobku a ste tam), tak skočte na rímsu na stene za delom. Vylezte hore a prejdite po rímse na koniec. Z jej konca skočte na lezeckú stenu. Z jej dolnej časti sa spustite po lane, rozhojdajte sa a skočte na lezeckú stenu naľavo.
Po nej lezte doľava, nahor a dvojskokom na rímsu nad vami. Rúčkujte doľava a na konci vyskáčte a vylezte hore. Tu už len skočte na poslednú rímsu, prerúčkujte doprava a vlezte hore. Prerežte lano na ktorom je obesenec a v scénke získate od mŕtveho vojaka brokovnicu Bishop 600. Je tu aj ohnisko Chrámové ruiny Cenoty (Cenote temple ruins).
Nad vami je tu aj primitívna figúra s lanom. Strhnite ju lanovým šípom pre výzvu Ctený 2 (/5. Vo videu je to až číslo päť).
Za ohniskom prestreľte brokovnicou blokádu a prepchajte sa škárou do chodby.

Prejdite chodbou a na konci vás strhne divoch. Keď sa postavíte, tak ho zabite a pripravte sa na boj. Napadne vás tu skupina takýchto divochov, tak ich postrieľajte a buďte v pohybe, aby sa k vám nedostali blízko. Tiež pozor na dvoch, čo sa objavia na vyvýšených miestach s lukmi. Keď všetkých pobijete, objaví sa ešte skupina čo sa k vám snaží dostať cez dosky v stene. Streľte do dymiaceho sudu, ktorý vybuchne, zabije ich a aj vyrazí dosky za ktorými pokračujete. Vyskočte teda hore, kde ste odpálili dosky a prejdite k tunelu. Pred ním visí primitívna figúra s lanom. Strhnite ju lanovým šípom pre výzvu Ctený 3 (/5).

Vlezte do tunela a prejdite ním do haly s vodným kolesom. Naľavo pod vodou uvoľnite sekerkou trosky, ktoré blokujú koleso. Vylezte na breh a sekerkou vyvaľte trosky blokujúce miestnosť v stene. V nej je Relikvia 5 (/5; Misionárske: Brigitínsky ruženec).
Od kľuky s lanom streľte lanový šíp do lana na vodnom kolese. Otočte potom kľukou. Len trochu, aby ste pootočili koleso a nastavili ho tak, aby bol otvor v kolese pod vodou pred otvorom v stene. Stačí si to overiť pod vodou a ak treba, ešte trochu potočte kľukou.
Vplávajte cez koleso do otvoru v stene. Na druhej strane je ďalšie koleso, ktoré sa točí, tak si len počkajte, kým nebude otvor aj v ňom a preplávajte. Plávajte trochu vpred. Pri východe z vody je naľavo pod vodou zlato a napravo na dne Zásobník 7 (/8, vo videu je ako posledný).

Vylezte z vody do chodby, prerežte povraz pasce a zabite divocha. Na okraji plošiny je Dokument 5 (/6; Brány pekla: Denník T.Serrana 7). Potom skočte na rímsu na stene, z nej naľavo na lezeckú stenu, spustite sa po lane dolu, rozhojdajte sa a skočte na plošinu v rohu. Tam je naľavo Dokument 6 (/6; Brány pekla: Denník T.Serrana 6). Prejdite ďalej chodbou, skočte na lezeckú stenu a spustite sa po lane.

Oko hada 2; Návrat do Paititi
12.9. Oko hada: Otvor bránu (Eye of the Serpent: Open the gate)

Vyplávajte na breh a pri osvetlenej miestnosti zabite troch divochov. Pri ohni tiež visí primitívna figúra s lanom. Strhnite ju lanovým šípom pre výzvu Ctený 4 (/5). Tu sa neskôr objaví táborák Hrobka cenoty (Cenote tomb), no až keď sa odtiaľto prvýkrát dostanete sami príbehovo.

Tu sa pripravte na boj s ďalšími divochmi. Vybehnite hore schodmi ku kľuke s lanom. Odtiaľto si budete posúvať tri vodné odkvapy (alebo ako nazvať tie drevené žľaby, ktoré posúvajú prúd vody). Najprv streľte lanový šíp do prostredného a otočte ho doprava. Napravo choďte hore po ochodze a skočte na ten prostredný odkvap, ktorý ste otočili. Vylezte po ňom hore a tam sekerkou rozbite trosky, ktoré blokujú horný odkvap.
Vráťte sa ku kľuke dole. Teraz lanovým šípom spojte kľuku s horným odkvapom a otočte ho, aby z neho voda tiekla do prostredného. Spojte sa lanom s prostredným a otočte ho, aby z neho voda tiekla do dolného odkvapu. A už len spojte lanovým šípom kľuku s dolným odkvapom a otočte ho, aby z neho voda tiekla na veľké koleso.
Potom zlikvidujte skupinu divochov, ktorí vás napadnú.

Vráťte sa dolu do miestnosti s ohňom. Z nej skočte na drevenú plošinu nad vodou a z nej na prostrednú plošinu pod bránou. Tu dolu pri vode je na zemi Zásobník 8 (/8). Skočte potom do vody a cez otáčajúce sa koleso (ktoré sa točí vďaka vode, čo ste naň spustili) preplávajte pod hladinou popod prostrednú plošinu s bránou.
Tam vyplávajte na prostrednú plošinu opäť hore. Naľavo môžete vytrhnúť lanovým šípom dosky a vytvoriť si tak skratku späť do časti pred kolesom, cez ktoré ste preplávali. Napravo visí primitívna figúra s lanom. Strhnite ju lanovým šípom pre výzvu Ctený 5 (/5).

Tu napravo potom vylezte hore ku kľuke, ktorou budete aj na tejto strane posúvať tri odkvapy. Najprv otočte prostredný, aby z neho voda tiekla do nádrže pod vami. Skočte do nádrže. Vďaka tečúcej vode hladina stúpla a tak môžete pod hladinou zničiť sekerkou trosky blokujúce dolný odkvap.
Potom zlikvidujte skupinu divochov. S horným odkvapom nemusíte robiť nič. Už len nasmerujte spodný na vodné koleso a prostredný aby z neho tiekla voda do spodného. Keď sa točia obe kolesá, brána je otvorené a v scénke ňou vojdete dnu.

12.10. Unikni z Cenoty

Vošli ste do hlavnej časti chrámu, kde mala byť strieborná skrinka Ix Šel. No nie je tam. Zrazu sa začne všetko rúcať. Nevieme prečo, pretože teraz ste nič nevzali, nič nerozbili a nemôže za to ani Larina nadváha pod ktorou sa všetko láme. Skôr to vyzerá ako obyčajný plán vývojárov spustiť otrasy len pre efekt a následnú naháňačku.
Teraz už len utekajte vpred. Zhupnite sa sekerkou na lane a utekajte a preskakujte plošiny. Cesta je priama a všetko vás navádza správnym smerom. Proste len utekajte a preskakujte trhliny po obvode brala a keď vybehnete úplne hore, tak skočte preč k východu, kam za vami nepôjdu.

13. S prázdnymi rukami: Vráť sa do Paititi (Empty-handed: Return to Paititi)

Preplávajte vodným tunelom do jaskyne na konci. Skočte na plošinu pred vami. Naľavo je na nej zlato. Napravo vylezte po lezeckej stene, skočte doprava na susednú stenu a z nej doprava na plošinu. Tam sa prestrčte pomedzi stalagmity na susednú časť plošiny, kde je zasypaný dobrodruh. V scénke si od neho vezmete horolezecké mačky. S nimi môžete loziť po lezeckých stropoch a dokonca aj takto skákať vertikálne, čo fyzicky nedáva žiadny zmysel.
Vráťte sa na predošlú plošinu a opäť po nej vylezte na lezeckú stenu. Z nej doprava skočte opäť na susednú lezeckú stenu a tam lezte nahor na lezecký strop. Vylezte po ňom úplne hore.
Tam prejdite tunelom k ďalšej trhline. Skočte na lezeckú stenu, prejdite po nej na lezecký strop a po ňom lezte a skáčte doprava. Na konci napravo sa spustite dolu lanom, rozhojdajte sa na ňom a skočte na plošinu oproti.
Na jej konci dvojskokom na lezeckú stenu a z nej zas na strop. Prelezte po ňom doľava a vylezte hore. Vyskáčte na lezeckú stenu nad vami, prelezte po nej úplne doľava a na konci skočte k lezeckej stene vedľa. Zachyťte sa jej sekerkou na lane.
Vylezte hore, vlezte do tunelu a na konci skočte do vody. Preplávajte podvodným tunelom, rozbite na konci sekerkou trosky a preplávajte až na koniec. Vyplávate na severnej strane Paititi pri rybárskej časti mesta.

13.1. Odboj žije: Vráť sa do Unuratinho domu; Nájdi jaskyňu rebelov (Rebellion lives: Return to Unuratu´s home; Find the rebel cave)

Prejdite na východnú stranu mesta. Keď prejdete za most, tak sa vám ozve Jonah. Presunuli sa z Unuratinho domu do jaskyne rebelov, ktorá je označená volavkou a zatmením. Takže veľmi nenápadne, keďže je to symbol kráľovského rodu.
Vyjdite hore schodmi. Naľavo od poľa so strašiakom je pri schodoch vedúcich vyššie na stene spomínaný symbol a pri ňom je štrbina cez ktorú sa prešmyknite od jaskyne. Rovno sa v scénke pozhovárate s Uchuom a Jonahom. Plánujú záchranu kráľovnej Unuratu. Vy samozrejme pomôžete, no chcete ísť na to rafinovanejšie, než zahájiť priamy útok. Máte sa stretnúť v hornom meste s Etzlim, aby vás informoval, ako najlepšie postupovať.
Dostanete odev Hadej stráže. Keď ho máte na sebe, môžete sa zhovárať s podporovateľmi kultu (tak ako v modrej tunike s prívržencami kráľovnej) a v tomto odeve vás tiež vpustia cez most do horného mesta, kam ste doteraz nemali prístup.

V jaskyni je pri dvoch soškách medzi schodmi truhlička v ktorej je Dokument 13 (/42; Odboj: Vzdor!). Oproti schodom pri týchto soškách je Relikvia 4 (/28; Odboj: Medený palcát). Tiež je tu ohnisko Jaskyňa lebky (Skull cave). A v tmavom rohu jaskynného jazierka je pod hladinou zlato.

Prieskum Paititi a predošlých oblastí
14. Prieskum Paititi a predošlých oblastí

Teraz, keď máte brokovnicu, pakľúč a ťahač lana Ascender, tak môžete zozbierať všetky zberateľské predmety, ktoré máte momentálne k dispozícii.

14.1. Osloboď rebelov (vedľajšia úloha)

V jaskyni rebelov stojí Poma, ktorý má pre vás vedľajšiu úlohu. Poslal päť mužov ukradnúť zbrane Kultu, no štyroch z nich zajali a pripútali ku kolom v meste. V preoblečení za hadiu stráž ich môžete oslobodiť bez vyvolania podozrenia. Začiatok je naozaj prostý. Len choďte na štyri miesta a proste ich odviažte. Nič viac. Jeden je pri trhu, severne pri moste vedúceho do horného mesta. Južne pod mostom vedúcom do horného mesta je pri ceste priviazaný druhý. Tretí je pri jaskyni v ktorej je ohnisko Dedinské jaskyne. Štvrtý je na juhozápadnej strane, povyše vodného vstupu k hrobke Chrám Slnka.
Zistíte od nich, že piaty člen ich jednotky, Colqui, žije. A tiež že majú vo svojich radoch zradcu, kvôli ktorému padli do zajatia. Vráťte sa to povedať Pomovi do jaskyne rebelov. Za odmenu dostanete 300 zlatých a odev Ch´amaka´s Greaves.

Tiež vám povie o úkryte kam zrejme Colqui šiel. Od ohniska Dedinské jaskyne choďte doľava nad schody. Z terás tam tečie voda. Vyskáčte trikrát popri tejto tečúcej vode nahor. Na tretej terase sú naľavo schody a rovno pri nich je plošina so ženou. Vojdite pri nej do domu, v rohu miestnosti skočte do vody a preplávajte podvodným tunelom k hrobke Chrám Slnka. Alebo sa sem rovno presuňte rýchlym cestovaním k ohnisku Chrámová cesta (Temple Path).
Rovno za ohniskom je otvorená cesta do podzemia, ktorá bola doteraz uzavretá. Prejdite do haly, kde je Colqui a Poma. Poma zistil, že zradca je Colqui a nechal sa ním podplatiť. Prečo vás sem teda poslal nie je známe. Zrejme aby vás zabili a umlčali informáciu o zrade. Colqui dosť ironicky povie, že nemá rád zradcov a zabije Pomu. Vy teraz musíte zabiť jeho a skupinu jeho hadích strážcov. Keď všetkých zabijete, úloha je splnená. Môžete tu pobrať pár drobností, oberte ich telá a môžete preč.

14.2. Vyšetri Sumaqovu vraždu (vedľajšia úloha)

Na juhozápadnej strane mesta, povyše vstupu do hrobky Chrám slnka (od domu so vstupom do hrobky hore schodmi a buď prejdite tunelom na konci, alebo napravo hore plošinou pri tunely) sa stala vražda. Prídite tam v obleku hadej stráže vyšetrovať.
Najprv oslovte muža stojaceho pri dave a povie vám, že bol zabitý Sumaq. Strážca pri vstupe do domu vám povie, že vás nemôže vpustiť, lebo sa obáva, že by sa tam vovalil dav čo tu zvedavo obstáva. Choďte do tunela za domom. Na jeho začiatku je muž s lastúrovou trúbou. Povezte mu, nech zvolá na smútenie. Zatrúbi a ľudia sa rozídu. Strážca ustúpi a vy môžete do domu.
Oslovte strážcu. Povie vám, že Sumaqova žena Xoco sa vrátila domov a tvrdila, že vrahom je Taruca, ich služobník, ktorého údajne našla po príchode z trhu zakrvaveného pri tele jej manžela. Potom za ním oslovte zviazaného Tarucu. Tvrdí že keď prišiel z poľa začul buchnutie dverí, vošiel dnu a našiel skrvaveného Sumaqa. Pokúšal sa zastaviť krvácanie, ale márne.
Vedľa oslovte druhého strážcu, ktorý vám povie, že vražednú zbraň nenašli a dovolí vám prezrieť telo. Prezrite mŕtveho Sumaqa a všimnete si, že je tam málo krvi na bodné rany. Potom si všimnite krv na zemi, ktorá naznačuje, že ho sem dotiahli.
Oslovte Xoco, jeho ženu, ktorá tu tiež postáva. Len povie čo už viete, bola na trhu so slúžkou Aknou a keď sa vrátila, našla skrvaveného Tarucu pri tele jej muža. Buchnutie vraj nepočula.
Za domom choďte k zavretej bránke za ktorou upratuje slúžka Akna. Oslovte ju a tvrdí, že nič nevie a vzdiali sa. Dvere sú zavreté, tak sa vráťte pred dom, kde stál predtým dav ľudí. Napravo sú schody vedúce dolu (k chodbe za domom, druhá cesta k domu). Vyskočte na plošinu nad schodmi. Postáva tam susedka, ktorá tam zrejme tiež musela vyliezť ako vy. Oslovte ju a povie, že Xoco sa viac než o manžela zaujímala o jeho obchodného partnera Ikala. Prejdite popri nej za stenu a tam vylezte na trám trčiaci nad ulicou. Skočte z neho na susedný trám a z neho na lezeckú stenu. Vylezte po nej hore a napravo sa dostanete za izbu Akny, ktorá sa tam schovávala.
Napravo od dverí je v zemi vražedná zbraň, ktorú si vezmite. Je to relikvia (Panteón bohov: Antický nôž). Akna vás pritom uvidí a prizná sa, že pani s ňou na trhu nebola a keď sa ona vrátila, tak jej kázala nôž ukryť.
Potom oslovte strážcu, čo stojí pred Tarucom a poviete mu, ako to naozaj bolo, že Sumaqa zabila jeho žena Xoco, aby mohla byť s milencom. Presunula jeho telo tam, kde by ho Taruca ľahko našiel a buchla bránou, aby ho prilákala. Za vyšetrenie prípadu dostanete od strážcu 450 zlatých a odev Yaway´s Battle Tunic. Potom len oslovte Tarucu a rozviažte mu putá, čím úlohu ukončíte.

14.3. Rozlúšti nápisy; Zastav rituál (vedľajšia úloha)

Choďte na severnú stranu mesta k rybárom. Vo vode je tam mini ostrovček s palmou na ktorom je malá Awil, ktorá sa tam učí čítať staré písmo na nástennej maľbe. Nejde jej to a ešte ju čakajú tri maľby. Ponúknite, že ich za ňu preštudujete. Prvá je na severozápade pri schodoch nad poľami. Druhá je západne od trhu, vo vodnej nádrži pod skalnou stenou. Tretia je na juhozápade, hore pri dvoch domoch, kde sa rieši Sumaqova vražda (viď predošlá úloha). Vráťte sa za Awil, no tá je preč. Jej opatrovníčka Mayu vám povie, že ju jej otec odviedol na obrad.
Choďte do opustenej dediny severozápadne pri meste. Tam už sú vojaci hadej stráže. Nasledujte prvého vojaka na miesto obety a tam sa chystá Awilin otec svoju dcéru obetovať bohom a je na to patrične hrdý. V scénke Awil pomôžete utiecť. Vy sa musíte postarať o všetkých vojakov. Takže sa dajte do boja a pobite ich. Môžete najprv utiecť a ukryť sa niekam do porastu, aby ste mohli útočiť z úkrytu, alebo aspoň pár ich zastreliť, než si vás všimnú.
Keď ich všetkých zabijete, vráťte sa k vode za Awil a Mayu. Za odmenu odstanete luk Srdce orla.

Prieskum Paititi a predošlých oblastí 2
14.4. Západ mesta
 • Od ohniska trhu vyjdite schodmi rovno pred ohniskom a vojdite do prvých dverí k farbiarom. Hneď pri dverách je truhlička v ktorej je Relikvia 5 (/28; Denný život Inkov: Chuspas).
 • Od ohniska trhu vyjdite schodmi rovno pred ohniskom a vojdite do prvých dverí k farbiarom. V rohu skočte do vodnej nádrže. Preplávajte podvodnou chodbou. Na jej konci je zlato. Vylezte na breh k ohňu a tam je batoh. Vyskočte vyššie k tečúcej vode, vedľa nej prejdite do uzavretej podzemnej časti, kde je zlato a Relikvia 6 (/28; Metamorfóza: Pohrebná maska).
 • Od ohniska trhu choďte pár krokov východne k žene stojacej pri budove. Za touto budovou je susedná budova s polootvoreným vstupom (oproti nej je vodná nádrž pri susednej budove). Vojdite dnu a tam je Relikvia 7 (/28; Kult Kukulkana: Obradná fajka).
 • Pri ohnisku trhu je múrik medzi ohniskom a samotným, vysokým múrom trhu. Choďte za tento múrik pri ohnisku a za ním, pri naukladaných klietkach je Zásobník 4 (/34).
 • Od ohniska trhu choďte kúsok východne k budove s vodnou nádržou a od nej popri kanáli k brehu. Naľavo zbehnite dolu chodmi priamo na breh vody a tam je v piesku Zásobník 5 (/34).
 • Od ohniska trhu choďte pár krokov západne k bráne na trh. Oproti bráne je vodná nádrž do ktorej vteká voda. V nej je Nástenná maľba 8 (/23; Metamorfóza: Ochrana hada).
 • Od ohniska trhu choďte pár krokov západne k dvom bránam trhu. Pri nich choďte hore schodmi naľavo a nad prvým schodiskom do domu naľavo. Tam je Dokument 14 (/42; Vzbura Paititi: Amaruovo zovretie).
 • Od ohniska trhu choďte hore schodmi pred ohniskom. Vyjdite nimi hore popri farbiaroch a za rohom hore susednými schodmi. Nad nimi choďte na dvor napravo, kde je na konci pri múriku Nástenná maľba 9 (/23; Dobyvatelia: Prvý kontakt).
 • Od ohniska trhu choďte západne popri trhu k poliam. Vedie k nimi jednoduchý, drevený minimostík. Pod ním je Zásobník 6 (/34).
 • Od ohniska trhu choďte popri trhu západne na polia. Prejdite mini dreveným mostíkom a za ním napravo, pri kamennom múriku nad chatrčou, je Nástenná maľba 10 (/23; Založenie Paititi: Založenie Paititi).
 • Od ohniska trhu choďte popri trhu západne na polia. Prejdite mini dreveným mostíkom a za ním naľavo je pri farme malá ohrada pre prasce. Za kamenným múrikom ohrady je Zásobník 7 (/34). Pokračujte odtiaľto ďalej na sever popri mužovi, čo sedí pod cestou do opustenej dediny. Za mužom prejdite na okraj tejto úrovne zeme (zoskočíte dolu k ohnisku pri rybárskej časti mesta) a tu v zemi pri skale je Zásobník 8 (/34).
 • Na západnej strane pri chráme je ohnisko Chrámová štvrť. Hneď za ohniskom je stĺp a za ním v zemi Zásobník 9 (/34).
 • Pri ohnisku chrámová štvrť je za ohniskom stĺp a za ním lezecká stena. Vylezte po nej hore na bralo pri chráme. Hore je pri oltári zlato. Na oltári je Relikvia 8 (/28; Deň zo života Paititianov: Kadidlo). Ešte kúsok ďalej pri plote je Nástenná maľba 11 (/23; Metamorfóza: Hora so striebornou korunou).
 • Od ohniska chrámová štvrť choďte kúsok na juh k monolitu pri ktorom je v dome Mŕtvy Pisco z vedľajšej úlohy. Proste dom za monolitom. V dome je Truhlica 1 (/3; Mýty, mágia, príšery: Lietadlo) a Relikvia 9 (/28; Deň zo života Paititianov: Podložka na patoli).
 • Od ohniska chrámová štvrť choďte kúsok na juh a hore schodmi popri skalnej stene. Nad schodmi je za domom pri ohni Nástenná maľba 12 (/23; Návrat domov: Donútení k blúdeniu). Odtiaľ pokračujte hore schodmi a nad schodmi vojdite do chodby (vedúcej odzadu k domom, kde sa stala vražda, viď vyššie vedľajšia úloha). Na začiatku chodby je Nástenná maľba 13 (/23; Panteón bohov 3: Boh učenia). Ďalej chodbou je po pravej strane pri ohni Dokument 15 (/42; Založenie Paititi: Znovuzrodenie a presídlenie). O niečo ďalej je po ľavej strane chodby Relikvia 10 (/28; Kult Kukulkana: Maska ohnivého boha). Na konci chodby vyjdite hore schodmi k dvom domom. V dome naľavo je Archivárova mapa. Pri dome napravo skočte hore na plošinu nad schodmi. Na jej konci skočte na trám trčiaci nad ulicou. Z neho skočte na susedný a z neho na lezeckú stenu po ktorej vylezte hore. Hore je Nástenná maľba 14 (/23; Založenie Paititi: Občianska vojna). Napravo skočte k domu a vojdite dnu. Ak ste už vyriešili vraždu, môžete aj spredu cez dvere. Ak ste ešte vedľajšiu úlohu s vraždou nesplnili, tak sú dvere zavreté a môžete sem len takto dookola. Vnútri je Dokument 16 (/42; Založenie Paititi: Dva národy ako jeden).
 • Od ohniska Dedinské jaskyne zbehnite dolu schodmi. Hneď pod schodmi prerežte vylepšeným nožom laná blokády dverí a v domčeku je Relikvia 11 (/28; Tajomstvá a lži: Rozobraté rádio). Odtiaľto pokračujte dolu k mólu. Od schodov vedúcich k mólu choďte najprv doľava. Vo vode vytekajúcej kanalizácie je tam Nástenná maľba 15 (/23; Panteón bohov: Smrtiaca matka zeme). Potom choďte na mólo. Na konci móla pri plote je Dokument 17 (/42; Dobyvatelia: Epidémia). Skočte do vody a pod mólom, rovno tu na konci s dokumentom, je Zásobník 10 (/34). Nadýchnite sa a plávajte popod celé mólo až na jeho začiatok. Tam je Truhlica 2 (/3; Kult Kukuklana: Obradný ohnivý vrták). Vyplávajte naspäť ku koncu móla. Oproti pred skalnou stenou trčia z vody dve brvná. Za nimi pod skalnou stenou na dne je Zásobník 11 (/34). Odtiaľto plávajte popri skalnej stene k dvom vodopádom. Neďaleko pred nimi je pod vodou pri skalnej stene Nástenná maľba 16 (/23; Panteón bohov 2: Viracocha).
 • Od ohniska Dedinské jaskyne choďte len na koniec jaskyne s ohniskom a tam je napravo Dokument 18 (/42; Vzbura Paititi: Unuratina korunovácia).
 • Od ohniska Dedinské jaskyne choďte doľava a hore po plošinách s tečúcou vodou kanalizácie. O tri plošiny vyššie je dom so zablokovaným vstupom (naľavo je vstup do hrobky a pred týmto domom bol talizman žaby). Napravo môžete vyskákať po plošinách kanála na stenu tohto domu (alebo si to obísť zhora a zoskočiť tam z plošiny nad domom). Domu chýba strecha, tak skočte dnu a tam je Zásobník 12 (/34).
 • Od ohniska Dedinské jaskyne choďte doľava, západne hore po plošinách s tečúcou vodou kanalizácie. Hore je Monolit 1 (/7), ktorý prečítajte. Uvádza, že kanály vedú vodu do vyprahnutých častí mesta a tak poklad odplavili. Od monolitu sledujte tečúcu vodu kanálu, ktorá vedie do malej nádrže pri schodoch pod jaskyňou s ohniskom. V zemi pred schodmi a touto nádržou je Zásobník 13 (/34).
Prieskum Paititi a predošlých oblastí 3
 • Od ohniska chrámová štvrť choďte kúsok na juh a hore schodmi popri skalnej stene. Nad schodmi pokračujte hore ďalšími schodmi a nad schodmi vojdite do chodby (vedúcej odzadu k domom, kde sa stala vražda, viď vyššie vedľajšia úloha). Vyjdite chodbou k dvom domom. Pri dome napravo skočte hore na plošinu nad schodmi. Na jej konci skočte na trám trčiaci nad ulicou. Z neho skočte na susedný a z neho na lezeckú stenu po ktorej vylezte hore. Tam je nástenná maľba štrnásť, ktorú spomínam vyššie. Naľavo do nej skočte dvojskokom na lezeckú stenu. Po nej vylezte hore, doľava, skočte cez brečtan doľava a tam sa spustite po lane dolu k oltáru na ktorom je Relikvia 12 (/28; Tajomstvá a lži: Obradná fakľa). Odtiaľto môžete cez tyč skočiť do chodby v skalenej stene, ktorá vedie do jaskyne s ohniskom Chrámová cesta (to len pre zaujímavosť, ak ste z druhej strany jaskyne uvažovali, ako sa tam hore dostať).
 • Od ohniska chrámová štvrť choďte kúsok na juh ku schodom a tam naľavo na nádvorie, kde je Monolit 2 (/7). V jaskyni pod vodnou nádržou pri monolite je zlato. Monolit hovorí o zlatom vtákovi, ktorý si sadol na strom a vypustil tam poklad na zem. Pár krokov južne pod monolitom sú schody nahor. Nad nimi rastie strom na ktorého konári vidíte zlatú ozdobu, ak sa dobre pozriete. Hore pod týmto stromom, v rohu pri plote je Zásobník 14 (/34).
14.5. Západné loviská

Na západnej strane prejdite tunelom pri vodnej nádrži do lovísk za mestom. Na ich severnej strane pri drevenom kruhu na zemi (kruh vidíte znázornený aj na mape) je Relikvia 13 (/28; Tajomstvá a lži: Figurína beštie).
Pred vodou je poniže vstupu do oblasti ohnisko Divoká džungľa (Wild Jungle). Prejdite cez vodu na západ a napravo (severne) je pri skalnej stene Zásobník 15 (/34).
Pokračujte vodou na juh a v hlbokej vode napravo vplávajte pod hladinou k vstupu do hrobky Cesta boja. V prvej miestnosti, kde sa môžete nadýchnuť je v rohu Zásobník 16 (/34). Tunel už pokračuje do hrobky (popísaná pri prvej návšteve mesta).

Vyplávajte hore na hladinu a pri jazierku vylezte na strom. Skočte cez konár na rímsu, rúčkujte doprava a za rohom vylezte hore. Tu je naľavo pri vás Dokument 19 (/42; Naruby: Výstraha). Preskočte poza vodopád na plošinu oproti. Z nej na trčiaci kmeň stromu a z neho dvojskokom po stene hore na rímsu a už len vylezte až hore k vstupu do krypty.
Takže čaká Krypta 2 (/5). Vo vstupnej chodbe preskočte pascu na zemi a napravo je Relikvia 14 (/28; Naruby: Šíp). Prepchajte sa škárou v stene a tam v strede pri mŕtvole je Dokument 20 (/42; Naruby: Viac otázok).
Pokračujte chodbou na rázcestie. Cesta naľavo vedie k zlatu. Pravou chodbou pokračujte do kruhovej haly. Na jej spodnej úrovni je Nástenná maľba 17 (/23; Miesta odpočinku: Ollanta, hrnčiarka). Pri prebúrateľnej stene vyskočte dvojskokom na bočnú stenu a na malom kúsku nad vami je Dokument 21 (/42; Metamorfóza: Obchodníkova obeť).
Potom dolu rozbite prebúrateľnú stenu sekerkou. Sekerkou na lane sa prehupnite ponad ostne. Prejdite do kruhovej miestnosti. Za ňou je ešte menšia miestnosť, kde je zlato a Archivárova mapa. Vráťte sa do kruhovej pred touto s mapou a tam dvojskokom na skalu uprostred. Z nej ešte hore po lezeckej stene a už len z trámu skočte do miestnosti so sarkofágom. Získate z neho Greaves of six sky. Tým splníte aj prvú časť štvordielnej výzvy Hovory o mŕtvych 1 (/4). Z dverí pred sarkofágom si lanovým šípom vytvorte skratku ponad predošlú kruhovitú halu a odtiaľ sa už len vráťte ako ste prišli chodbami von.
Pred odchodom z oblasti si skočte k ohnisku Divoká džungľa. Kúsok severne od ohniska je medzi stromami, pri skale pri papradí Batoh.

14.6. Východ mesta
 • Prejdite ponad rieku cez drevený most. Choďte naľavo hore schodmi a za kamenným múrom hore rebríkom. Ste pod domom Unuratu. Naľavo je skalný polkruh v ktorom okrem košíka ovocia nie je nič. No je tam zakopaný Zásobník 17 (/34). Nad týmto kruhom vybehnite hore schodmi do Unuratinho domu, kde je aj táborák Unuratin dom. Naľavo od ohniska je Dokument 22 (/42; Misionárske: Denník T.Serrana 3). Vráťte sa von a v susednom dome, vedľa skladu s lamou, je Relikvia 15 (/28; Deň zo života Paititianov: Metatl).
 • Prejdite ponad rieku cez drevený most. Choďte doprava a popri rieke hore schodmi. Keď vyjdete hore popri vodopáde, tak je pri skalnej stene kúsok od schodov Nástenná maľba 18 (/23; Vzbura Paititi: Zrodenie). Naľavo od maľby vyjdite ešte jednými schodmi. Nad nimi rozrežte vylepšeným nožom laná na blokáde dvier a vnútri je Relikvia 16 (/28; Denný život Inkov: Čarky a čunos). Pri skalnej stene hneď za týmto domom s relikviou je Zásobník 18 (/34). Vráťte sa k maľbe pri vodopáde pod schodmi a skočte tam do vody. Na dne pod vodopádom je Zásobník 19 (/34). Vylezte na breh a pod skalami naľavo od vodopádu je Dokument 23 (/42; Misionárske: Denník T.Serrana 4) a batoh.
 • Prejdite ponad rieku cez drevený most. Choďte naľavo hore schodmi a pri kamennom múre je na poličke naľavo hneď pri schodoch Dokument 24 (/42; Vzbura Paititi: Hladomor). Hneď vedľa poličky s dokumentom je na zemi Relikvia 17 (/28; Denný život Inkov: Chaki taklla). Odtiaľto len choďte pár krokov hore k rebríku a po pravej strane poniže rebríka vyskočte na malú plošinu so stromom. Je tam Dokument 25 (/42; Pátranie po ukrytom meste: El Dorado) a batoh.
 • Prejdite ponad rieku cez drevený most. Choďte naľavo hore schodmi a za kamenným múrom hore rebríkom pod dom Unuratu. Odtiaľ ešte doľava k vodným nádržiam. Na ľavej strane je nad nádržami prístrešok. Z boku pri ňom je Relikvia 18 (/28; Mýty, mágia, príšery: Plastový tučniak). Potom choďte hore schodmi a naľavo, kde začínajú vytekať kanále, je pri vežičke Relikvia 19 (/28; Denný život Inkov: Urpu). Vedľa vežičky je Monolit 3 (/7). Prečítajte ho, popisuje ako je najmladší zo štyroch bratov otočený k bratom chrbtom. Sú tu štyri vežičky. Jedna hneď pri vás, dve poniže a štvrtá dolu pri vstupe do tejto časti. Táto dolná vežička má ako jediná vstupný otvor smerom k skale, teda chrbtom k otvorenému priestranstvu. Tam je pri nej Zásobník 20 (/34).
 • Na severnej strane pri rybároch sú dva mini ostrovčeky. Na tom nižšom je Monolit 4 (/7). Prečítajte ho. Opisuje, ako voda dolu chráni poklad pred vodou zhora. Obďaleč je vodopád, voda dopadajúca zhora. Tak skočte do vody a na dne v okolí vodopádu je Zásobník 21 (/34). Priamo pod vodopádom je v skale zlato a na malej plošinke na hladine za vodopádom je jadeit.
 • Prejdite ponad rieku cez drevený most. Choďte úplne hore na východnej strane mesta, či už zľava, alebo sprava. Hore je nad terasovitými poľom Monolit 5 (/7). Prečítajte ho. Osamelý strážca dozerá na poklad a jeho úrodu. O dve terasy nižšie je pole v ktorom je strašiak. V zemi za strašiakom je Zásobník 22 (/34).
Prieskum Paititi a predošlých oblastí 4
14.7. Opustená dedina

Severozápadne od mesta je opustená dedina, cez ktorú ste prišli, keď ste mesto objavili. Ako prídete z mesta, tak hneď na začiatku je táborák Opustená dedina (Abandoned Village). Naľavo poniže táboráku sú dva domy. V hornom vytrhnite ťahačom lana dvere. Vnútri je naľavo zlato a napravo Dokument 26 (/42; Podrobenie Paititi: Lopezov návrat). Zo susedného domu môžete vytrhnúť dosky lanovým šípom. Je tam 2x zlato.
Oproti domom je strom na ktorý sa dá vyliezť. Za ním je zvyšok múrika pri ktorom sú aj schody. Na zemi pred týmto múrom je Dokument 27 (/42; Pátranie po ukrytom meste: Fawcettov odkaz).
Naľavo pod ohniskom skočte do otvoru budovy pri schodoch. Hore si lanovým šípom vytvorte spojenie s budovou oproti. Hneď naľavo ako zoskočíte z lana je Dokument 28 (/42; Naruby: Správa z expedície). Ešte sa nevracajte dole. Vyjdite pár krokov povyše k múru a tam je v zemi Zásobník 23 (/34). Za ním naľavo pri skale je Archivárova mapa.
Od ohniska choďte rovno a napravo ku kamennému múru. Tam je chatrč z ktorej vytrhnite lanovým ťahačom dosky. Vnútri je zlato a Dokument 29 (/42; Pátranie po ukrytom meste: Zahladzovanie stôp).
Pri dedine je malé jazero. Preplávajte na jeho zadný breh. Tam pred vstupom do jaskyne je Zásobník 24 (/34). Vnútri v jaskyni je batoh, ale aj traja vlci, vrátane čierneho s čiernou kožušinou na výrobu odevov.

Od ohniska choďte rovno a napravo ku kamennému múru. Tam pri chatrči vyskočte na kamenný múr hore ku skalám. Prejdite pomedzi skaly a lanovým šípom si natiahnite lano ponad jazero. Prelezte po lane. Vyskočte dvojskokom na rímsu, rúčkujte doprava, po lezeckej stene doprava, skočte doprava na susednú lezeckú stenu pri vodopáde a vylezte hore.
Hore je Krypta 3 (/5). Vojdite do chodby a pozor na povraz pasce. Prejdite do kruhovej haly s tečúcou vodou. Napravo je Nástenná maľba 19 (/23; Miesta odpočinku: Chuki, tkáčka). Oproti maľbe zbehnite dolu schodmi. Pod schodmi je zlato. Tam skočte do vody a na dne, medzi skupinou sôch je Zásobník 25 (/34).
Za sochami sa pretiahnite cez škáru v stene do ďalšej zatopenej chodby. Pokračujte na rázcestie. Naľavo je dno osvetlené vzduchom, kde sa môžete nadýchnuť. Za ním je stále osvetlený múr na ktorom je Relikvia 20 (/28; Panteón bohov: Pán a Pani mŕtvych).
Vedľa sú ďalšie sochy. Za nimi prerazte sekerkou trosky. Tadiaľ budete pokračovať, no najprv sa otočte k otvoru chrbtom. Za sochami sú schody po ktorých vyplávajte nahor. Hore pozor na povraz pasce. Za ňou na konci chodby je pri kostre Archivárova mapa. Za mapou ešte skočte do vody a na dne je tam Zásobník 26 (/34).
Vráťte sa cez chodbu s mapou do vody k sochám, za nimi uvoľneným prechodom pomedzi ďalšie sochy a už len poslednou chodbou preplávajte na koniec.
Naľavo aj napravo prerežte vylepšeným nožom laná a za nimi ja na oboch stranách jadeit. Potom len vyjdite hore schodmi, kde je sarkofág. Získate z neho Manko´s boots. Tým splníte aj časť štvordielnej výzvy Hovory o mŕtvych 2 (/4).
Za sarkofágom vybehnite hore schodmi, vytrhnite lanovým šípom dosky a vrátite sa do prvej kruhovej miestnosti s tečúcou vodou. Tak sa už len vráťte chodbou von tak, ako ste prišli.

14.8. Kuwaq Yaku

Choďte do Kuwaq Yaku, rýchlym cestovaním k ohnisku Loviská (Hunting Grounds). Odtiaľ choďte do lovísk na východe. Rovno ako vojdete na otvorené priestranstvo, tak choďte rovno oproti. Tam je v stene jaskyňa zablokovaná plechom. Ten odstreľte brokovnicou a vnútri je zlato a Dokument 18 (/18; Pátranie po ukrytom meste: Horúčkovité sny).
Vedľa tejto jaskyne s dokumentom vylezte na malú skalnú plošinu na ktorej je Monolit 3 (/3). Poklad je tam, kam kedysi lietali šípy a stráži dvere, ktoré sa už nedajú otvoriť. Východne od plošiny s monolitom je podobná skalná plošina na ktorej je peň omotaný lanom. Vylezte na ňu hore. Z nej vedie padnutý strom na malú plošinu pri skalnej stene. V stene sú tu neprístupné dvere v ktorých sú zabodnuté šípy a v zemi pred nimi je Zásobník 14 (/14).
Vráťte sa k ohnisku Loviská. Odtiaľ choďte do malého priesmyku s vodou za ohniskom. Na konci priesmyku je v stene brána blokovaná plechmi, tak ich rozstreľte brokovnicou. Za bránou priamo je Krypta 2 (/2). Vyrabujte sarkofág pre odev Condor cowl of Urqu.

Vráťte sa do mesta Kuwaq Yaku a choďte na mólo. Oproti za vodou je malý kus zeme na ktorom je monolit (podľa návodu už vyriešený). Skočte do vody a pod zemou s monolitom je vstup do jaskyne. Vypáčte trosky sekerkou, ak ste to ešte nespravili, vplávajte dnu a na konci je Truhlica 1 (/2; Komunita v núdzi: Kopál).

Choďte k ohnisku a presuňte sa rýchlym cestovaním k táboráku Chrám života. Tam postupujte ako keď ste šli hlavným príbehom, takže prejdite dierou v stene k totemu a napravo od neho skočte do vody. Plávajte pod vodou k prvému otvoru na vzduch. Tam sa normálne pokračuje doľava. Vy plávajte doprava do potopenej stavby. V nej vyplávajte hore schodmi, kde sa môžete nadýchnuť. Cez dieru v podlahe preplávajte o poschodie nižšie a tam je pri stene Truhlica 2 (/2; Odboj: Soška Intiho). Hore potom môžete sekerkou vypáčiť trosky v stene stavby a vytvoriť si tak skratku k predošlej vzduchovej kapse. Odtiaľ pokračujte ako pri hlavnom príbehu, keďže sa nemáte ako vrátiť k predošlému ohnisku. Takže preplávajte dookola do zadnej stavby, v nej hore schodmi a hore otvormi až na hladinu jazera. Tam priamou cestou cez džungľu k miestu, kde ste bojovali so skupinou vojakov a za nimi je už ohnisko Špinavá cesta letiska (Airfield dirt road).

14.9. Džungľa Peru

Presuňte sa rýchlym cestovaním k ohnisku Vrak lietadla (Plane Wreckage). Odtiaľ choďte južne dolu cez vodu k priepasti, kde ste si predtým lanovým šípom vytvorili cestu ponad priepasť. Povyše kmeňa s lanom je lezecká stena. Spustite sa po nej dole a úplne dolu skočte na rímsu naľavo. Rúčkujte doľava až do otvoru v skalnej stene. Vlezte dnu a na konci je Truhlica 1 (/1; Deň zo života Paititianov: Strieborné zrkadlo).

14.10. Cozumel

Už sa len vráťte rýchlym cestovaním do Cozumelu k táboráku Prílivové jaskyne (Tidal Caverns). Tam postupujte ako prvý raz. Vyskáčte po troch zavesených zvonoch na plošinu s ruinou. Z jej vrchu cez ďalšie dva zvony na plošinu pri stene. Z jej konca streľte lanový šíp do brvna s lanom oproti a prelezte tam. Otočte sa a streľte lanový šíp do brvna s lanom na plošine nad tou z ktorej ste prišli. Prelezte tam, napravo máte zlato a naľavo je Truhlica 1 (/1; Panteón bohov: Zlatá maska). Tak ako ste sem prišli sa vráťte dolu k ohnisku a ním rýchlym cestovaním preč.

Horné Paititi
15. Horné Paititi
15.1. Stretni sa s Etzlim v hornom Paititi (Meet Etzli in Upper Paititi)

Majte na sebe odev stráže a prejdite po moste do hornej časti mesta. Za bránou choďte hore schodmi. Nad schodmi napravo prerežte vylepšeným nožom povraz na doskách. Za nimi je napravo zlato a na podstavci oproti dverám Relikvia 21 (/28; Kult Kukulkana: Ročníkovač). Pokračujte miestnosťou a schodmi k ohnisku Hlavná brána horného mesta.
Od ohniska sa otočte a choďte na terasu nad schodmi, ktorými ste prišli. Tam je Relikvia 22 (/28; Panteón bohov: Tlalocova váza)
Vráťte sa od ohniska dolu schodmi a oproti nim (šli ste okolo) je pri zábradlí Monolit 6 (/7). Opisuje dvoch strážcov chrbtom k sebe a ten, ktorý pozoruje hada stráži poklad. Choďte naspäť k ohnisku. Nad ohniskom je socha jedného bojovníka. Chrbtom k nej je oproti druhým schodom vyššie druhý bojovník a oproti nemu nad schodmi je tvár hada. Takže v zemi pri tomto druhom oproti hadovi je Zásobník 26 (/34).
Potom len vyjdite hore schodmi a stretnete Etzliho, ktorý vám povie heslo na prechod popri strážach.

15.2. Zachráň Hakana (Rescue Hakan)

Môžete rovno pokračovať v hlavnom príbehu. No Etzli vás tiež prosil zachrániť Hakan, otca jeho priateľky Kayary. Choďte naľavo od vstupu do chrámu. Tam uvidíte, ako Kayaru vyhodia stráže od cely, kde sa chcela rozlúčiť s otcom. Oslovte ju a povie vám, že sú tu aj ďalší rebeli, no boja sa konať.
Naľavo od stráží je jeden muž a druhý napravo. Oboch oslovte a sľúbia vám pomoc, ak odlákate stráže. Môžete skúsiť osloviť stráže, no aj keď vás berú za vyššie postaveného člena stráže, tak vás nevpustia na rozkaz Kukulkana.
Takže v zadnom rohu oslovte muža s lastúrou a povedzte mu, nech ukončí modlitby. Zatrúbi a modliaci ľudia sa postavia na stred nádvoria. Potom oproti väznici oslovte hudobníka a požiadajte ho, aby zahral. Ľudia sa začnú zabávať, tak stráže od dvier podídu bližšie, aby na ľudí dozreli.
Potom oslovte oboch mužov a tí vám otvoria dvere cely. Vojdite dnu za Hakanom a dvere sa zatvoria. Naľavo od dverí prerazte sekerkou rozbiteľnú stenu a prebehnite starou chodbou s Hakanom na koniec. Tam spoločne odsuniete dvere a vyjdete von. Za odmenu vám dá nôž (tretia najlepšia verzia, za všetky tri získate úspech „To je ale nôž“ – That´s a Knife!). Pri dverách je tu zlato. Vyjdite hore schodmi a Hakan sa stretne s dcérou a spoločne odídu.

Naľavo za nádvorím s celou je ešte zadná ulička. Tam naľavo (v rohu) je sklad váz a džbánov a na stole pri nich je Relikvia 23 (/28; Naruby: Drevená puška).
Na opačnej strane od džbánov je stánok s ovocím. Naľavo od stánku je v stene diera. Prelezte ňou a vnútri je Dokument 30 (/42; Odboj: Proroctvo), Dokument 31 (42; Mýty, mágia, príšery: Yaaxil) a Archivárova mapa.
Vráťte sa von, zbehnite dolu schodmi pod stánkom s ovocím a tam v chodbe je napravo v kanály Truhlica 3 (/3; Deň zo života Paititianov: Ušné špuľky).

15.3. Odboj Žije: Vstúp do chrámu Kukulkana (Rebellion Lives: Enter the temple of Kukulkan)

Keď ste pripravený, vojdite do chrámu. Vstup je rovno oproti bráne pri schodoch, kde ste stretli Etzliho. Tam len zbehnite dolu a môžete si vypočuť rozhovor Unuratu a Amarua. Potom zbehnite ešte nižšie a uvidíte ich ďalší rozhovor v scénke.
Po scénke tu môžete pobrať veci. Skočte do kanála pri stredovej plošine a v jeho bočnom rohu (oproti ako ste vošli v scénke) je Zásobník 28 (/34). Na opačnej strane kanála na kosti obetí je Relikvia 24 (/28; Odboj: Maska mamy Quilly).
Po obvode haly sú listy a denníky, teda Dokument 32 (/42; Tajomstvá a lži: Konšpirácia), Dokument 33 (/42; Tajomstvá a lži: Nikto dnu, ani von), Relikvia 25 (/28; Panteón bohov: Maska Tezcatlipoca), Dokument 34 (/42; Tajomstvá a lži: Smernice), Dokument 35 (/42; Kult Kukulkana: Kňazi slnka), Dokument 36 (/42; Vzbura Paititi: Trinity verbuje Amarua), Dokument 37 (/42; Podrobenie Paititi: Obetovaný kráľ) a Relikvia 26 (/28; Panteón bohov: Spúšťač žíl).
Potom prejdite dverami za chrám.

Hrobka: Prastarý Akvadukt
15.4. Hrobka: Prastarý Akvadukt

Naľavo môžete skočiť na skalnú stenu a pokračovať k Unuratinej cele. Ale môžete si preskúmať hrobku, Hrobka 3 (/3). Skočte dolu o dve skalné plošiny nižšie. Pri vstupe do jaskyne je v zemi Zásobník 29 (/34). Vojdite dnu a preplávajte podvodným tunelom až na koniec. Cestou máte jasne osvetlené vzduchové kapsule.
Na konci vylezte hore po lezeckej stene. Napravo pod cestou je Relikvia 27 (/28; Ručne vyrábané bábiky: Primitívna bábika). Pokračujte cestou do jaskyne s jazerom. Na plošine napravo je zlato, ale tadiaľ sa bude vracať, tak ho môžete vziať potom. Skočte dolu do vody a vyplávajte na malý breh na opačnej strane. Tam je v zemi Zásobník 30 (/34).
Skočte na skalu vedľa, pri nejakých troskách drevenej konštrukcie. Tam vyskočte na skalu nad vami a hore vojdite do chodby. Po pravej strane je Nástenná maľba 20 (/23; Skúšky bohov: Prastarý akvadukt). Pokračujte na okraj brala, kde je táborák Podzemná rieka (Suberranean river).
Skočte do vody pri ohnisku a na dne je Zásobník 31 (/34). V stene pri ňom je aj zlato. Preplávajte až k akvaduktu.

Skočte dolu na dno nádrže. Je tam plť z dosiek. Môžete ju ťahať lanovým šípom, alebo odkopávať. Presuňte ju pred zavretú bránu a spojte bránu lanovým šípom s plťou. Potom sa vráťte hore nad nádrž a potiahnite páku. Nádrž naplníte vodou a plť otvorí pod vodou bránu.
Skočte do vody a preplávajte cez otvorenú bránu. V druhej nádrži doplávajte k páke na stene a potiahnite ju, čím vodu vypustíte. Vytrhnite lanovým šípom trosky blokujúce prechod a vráťte sa do prvej nádrže, kde zabite pár divochov. Odrežte plť a dokopte/ presuňte ju do druhej nádrže. Tam ju nastavte k stene s pákou (hore je otvor a tak po nej vyleziete). Vráťte sa k páke na začiatku, potiahnite ju a zas napustíte vodu. Pod vodou preplávajte do druhej nádrže a tam vylezte na plť. Z nej skočte do otvoru v stene.
Tam pobite pár ďalších divochov. Hore pri nich potiahnite páku, čím dopustíte ešte viac vody (a aj ju zničíte, ako väčšinu vecí ku ktorým sa Lara dostane) a plť sa dostane až na úroveň sem k vám hore.
V zadnej časti je vodné koleso. Pripútajte k nemu lanovým šípom plť a vylezte na ňu. Koleso ju dotiahnite k sebe, tak z plte vyskočte hore na plošinu pri kolese. Zhora spojte koleso lanovým šípom so závažím. Objavia sa dvaja divosi, tak ich zastreľte.
Pritiahnite si späť plť, ktorú voda odnáša do zadnej časti. A znovu spojte lanom koleso so závažím (závažie zostane spustené len krátky čas, potom sa vráti do pôvodnej polohy). Skočte na plť a nechajte sa ňou odviezť pod závažie. Tam skočte dvojskokom na plošinu s veľkým stromom. Vylezte po drevenej konštrukcii vyššie a z nej skočte na zdvihnuté závažie (ak ste sa zdržali, závažie sa vrátilo dole a musíte celý proces zopakovať, teda k vodnému kolu, pripevniť závažie, skočiť na plť a zas hore po strome) a zo závažia skočte na plošinu za ktorou je už stéla.
Pri nej sú dve kusy zlata a z nej získate schopnosť Jaguárova packa (šanca zhodiť nepriateľov útokom zblízka).

Tu potom vyskočte hore k tečúcej vode kanálu. Z jeho konca sa spustite po lane ponad vodné koleso a dopadnete do vody. Vylezte na breh a už sa len vráťte von, tak ako ste prišli. Takže rovno chodbou, do jazera v jaskyni, na brehu dvojskokom hore na skalu, preskočte na susednú plošinu, z nej hore dvojskokom na rímsu a už len prerúčkujte k hornej chodbe. Za ňou preplávajte podvodným tunelom a ste späť.

15.5. Odboj Žije: Dostaň sa do Unuratinej cely (Rebellion Lives: Reach Unurtu´s prison cell)

Hore za chrámom, nad vstupom do hrobky skočte na lezeckú stenu. Lezte po nej doprava na rímsu, na konci napravo sa spustite na lezeckú stenu a z nej sa spustite po lane. Cesta vedie napravo, ale naľavo vidíte zo steny trčať tyč s kostrou. Rozhojdajte sa na lane a zhoďte kostru pre prvú časť výzvy Zmáčané kosti 1 (/3).
Inak sa poniže rozhojdajte doprava a skočte doprava na lezeckú stenu. Tá sa začne rozpadať, tak po nej lezte rovno doľava a na konci skočte na rímsu susednej skaly. Tam vylezte dvojskokom na rímsu nad vami, skočte vedľa na lezeckú stenu a spustite sa z nej na lane. Pre pokračovanie sa prehupnite na plošinu oproti. Ale ešte predtým sa na lane natočte doľava. Tam vidíte zo steny brala trčať tyč s kostrou. Rozhojdajte sa na lane a zhoďte kostru pre druhú časť výzvy Zmáčané kosti 2 (/3).
Skočte na plošinu oproti, na jej konci dvojskokom hore na lezeckú stenu a po nej lezte doprava a až hore na bralo. Z neho skočte cez sekerku na lane vpred na rímsu na stene väznice. Rúčkujte doľava a na konci vylezte hore na plošinu. Tam je brvno s lanom. Pri ňom môžete zoskočiť na skalu pod vami a tam je Batoh.
Vráťte sa k brvnu s lanom, lanovým šípom si vytvorte spojenie ponad vodu a na druhej strane je Nástenná maľba 21 (/23; Panteón bohov: Okrídlený had). Tu cesta pokračujte napravo, ale môžete si odskočiť naľavo do krypty.

Takže sa dajte doľava, z okraja skaly skočte na rímsu na skalnej plošine oproti a rúčkujte po nej doľava. Na konci dvojskokom vylezte hore. Napravo je Nástenná maľba 22 (/23; Miesta odpočinku: Uturunku, prievozník) a naľavo už je Krypta 4 (/5).
Vojdite do Krypty a na konci chodby skočte na lezeckú stenu. Spustite sa z nej po lane dolu pod vás. Dolu prejdite chodbou na koniec. Na jednom mieste vytrhnite lanovým šípom trosky, ale inak tam nič nie je. Na konci za chodbou je naľavo Zásobník 32 (/34).
Na konci vyskočte na lezeckú stenu, z nej na susednú vľavo a vylezte hore až na lezecký strop. Z jeho konca sa spustite po lane pred plošinu s mrežami. Rozhojdajte sa na lane a skočte tam. Potiahnite páku, čím otvoríte mreže a zároveň napustíte do jaskyne vodu. Choďte za spustené mreže. Pri dverách je zlato a za dverami sarkofág v ktorom je odev Ch´amaka´s War Vest. Tým splníte aj časť štvordielnej výzvy Hovory o mŕtvych 3 (/4).
Vráťte sa za mreže a skočte do vody. Teraz len preplávajte celým tým dlhým tunelom, ktorým ste sem prišli. V jaskyni na konci (respektíve na začiatku) sú po pravej strane v stene 3 žily zlata. Predtým ste na ne nedočiahli, ale teraz k nim stačí doplávať. Potom len vylezte na breh a vyjdite z krypty. Naľavo pri nástennej maľbe skočte naľavo na plošinu poniže a tak sa vrátite odkiaľ ste prišli.

Takže ste pri nástennej maľbe kam ste prešli po lane, ktoré ste upevnili šípom. Naľavo je krypta, napravo skočte cez tyč na lezeckú stenu. Lezte po nej doprava a na konci skočte na lezecký strop. Spustite sa z neho trochu po lane a naľavo vidíte zo steny trčať tyč s kostrou. Rozhojdajte sa na lane a zhoďte kostru pre tretiu časť výzvy Zmáčané kosti 3 (/3).
Vylezte potom hore na lezecký strop z ktorého visíte. Prelezte po ňom doprava a cez malú trhlinu skočte na susedný strop. Po ňom len vylezte hore, dvojskokom vyššie na rímsu a napravo hore na okraj brala. Tam ste pri diere v stene. Skočte do nej dvojskokom a dostanete sa k Unuratu.

Horné Paititi 2
15.6. Prieskum pri vezení a posledná krypta Paititi

Na polici pri váze je Dokument 38 (/42; Odboj: Len po mene). Rozbite sekerkou prebúrateľnú stenu. Vonku šípom natiahnite lano ponad vodu a spustite sa na rímsu pred vami. Rúčkujte doľava, nahor a počkajte si, kým bude nad vami strážca a zabite ho, kým visíte na rímse.
Vylezte hore, zbehnite dolu schodmi a napravo skočte k lezeckej stene a zachyťte sa jej sekerkou na lane. Vylezte hore a zabite druhého strážcu nad vami. Unuratu zabije ostatných a vyčistí cestu po moste.

Než budete pokračovať za kráľovnou, otočte sa a vráťte sa po moste do väzenia. Tam v miestnosti pred celou sú po obvode Dokument 39 (/42; Kult Kukulkana: Kult Kukulkana), Relikvia 28 (/28; Trinity: Mapa preskúmavaných oblastí), Dokument 40 (/42; Podrobenie Paititi: Prísľub kultu) a Archivárova mapa.
Vráťte sa po povrazovom mostíku na strednú plošinu. Pred druhým mostíkom je Monolit 7 (/7). Hovorí, že poklad vypadol z úst divokého bojovníka, ktorý bol zavesený. Oproti monolitu vytrhnite lanovým šípom dosky pod schodmi. Zbehnite dolu schodmi, napravo hore na okraj brala a tam je na ostni nabodnutá prilba jaguárieho bojovníka kultu. Pod ňou je Zásobník 33 (/34).

Prejdite druhým mostíkom späť za chrám. Tam už čaká Unuratu, no vy sa najprv zaveste naľavo pri moste na okraj brala. Rúčkujte doľava, na konci trochu zlezte na lezeckú stenu, spustite sa po lane, rozhojdajte sa a doskočte na neďalekú plošinu. Tam hneď naľavo na okraji je Zásobník 34 (/34).
Prelezte cez dieru v stene do krypty. Prejdite chodbou a zošuchnete sa dolu. Napravo na skalnej polici je Dokument 41 (/42; Odboj: Výzvedy). Za miestnosťou skočte na drevené závažie, dvojskokom, aby ste sa ho zachytili. Spustíte sa po ňom dole a rovno pri vás je sarkofág. V ňom je odev Yaway´s wooden graves. Tým splníte aj časť štvordielnej výzvy Hovory o mŕtvych 4 (/4). Tu ste sarkofág našli hneď, ale hľadať musíte cestu von.

Prejdite chodbou v ktorej prerežte dva povrazy na aktivovanie pascí. Za chodbou je napravo slepá chodba z ktorej sa vysúvali pasce. V nej je na konci zlato. Naľavo vojdite do kruhovej miestnosti v ktorej je Dokument 42 (/42; Kult Kukulkana: Zločin a trest) a Nástenná maľba 23 (/23; Miesta odpočinku: Quispi, obchodník).
Sekerkou tu prerazte rozbiteľnú stenu. Za ňou preskočte dieru a v dverách prerežte povraz pasce. Preskočte ďalšiu dieru a vojdite do haly v ktorej budete stúpať nahor.
Nad vami sú drevené poklopy. Jeden zavrite lanovým šípom, dvojskokom naň vyskočte a po ňom vylezte hore. Odtiaľ zavrite lanovým šípom ďalší pokop oproti. Skočte na klietku a z nej na rímsu a po zavretom poklope hore. Rúčkujte po rímse a vylezte na drevenú plošinu na trámoch.
Z nich zavrite lanovým šípom poklop oproti. Skočte na rímsu pri ňom, prerúčkujte pod poklop, vylezte naň, z neho skočte na susedný poklop a z neho prerúčkujte na trám. Z trámu skočte na zavesenú klietku. Z nej môžete skočiť na susednú plošinu s ohňom, je tam zlato. Inak z klietky skočte na lezeckú stenu a po nej lezte nahor.
Vrátili ste sa do miestnosti nad sarkofágom. Choďte ku schodom, napravo vyskočte na plošinu a lanovým šípom spustite poklop. Vyskočte po ňom hore, vylezte hore po lezeckej stene, nad ňou do chodby a na jej konci vytrhnite lanovým šípom dosky. Za doskami skočte cez dieru do otvoru oproti a vráťte sa na úplný začiatok.
Vylezte von, skočte na lezeckú stenu oproti, vylezte po nej na rímsu a vráťte sa za chrám a choďte za Unuratu.
Vbehnite do chrámu a v scénke prejdete jeho hlavnou halou. Tam si pozriete nákres obradu so striebornou skrinkou a získate fotku ako relikviu (Larin denník: Strieborná skrinka Ix Šel).

15.7. Posledný cisár (Last Emperor)

Nasledujte Unuratu hore schodmi z chrámu a potom cez mesto a popri obetnom obrade. Prejdete do záhrady za námestie. Tam je cisárova hrobka do ktorej sa máte dostať. Vylezte k nádrži pod sochou. Z ľavej strany skočte na lezeckú časť na soche, z nej na rímsu a rúčkujte doľava. Tam po ozdobách vylezte hore a rúčkujte doprava na ruku sochy a vylezte hore na ruku. Pomocou sekerky na lane sa prehupnite na druhú ruku a vylezte na ňu. Opäť pomocou sekerky na lane skočte do otvoru v stene a vylezte tam. Tam prejdite do zadnej časti, kde získate ďalšiu indíciu k pátraniu.
V scénke sa objavia vojaci a zabijú Unuratu. Získavate fotografiu ako relikviu (Cesta hviezd: Kamenný pohár).

Potom sa sem vtlačí skupina vojakov. Môžete sa pustiť do priameho boja, ale výhodnejšie je sa im schovať v porastoch a zabíjať ich potichu. Ja som sa stiahol do porastu pri schodoch a tam som vyradil väčšinu vojakov, keďže tam chodili po jednom a ostatní tam za roh ku schodom nedovideli. Po boji prejdite štrbinou na opačnej strane záhrady a v scénke sa stretnete s Jonahom a Etzlim a informujete ich o tom, čo sa stalo.

Ropné polia Porvenir
16. Ropné polia Porvenir

Dokumenty: 4; Relikvie: 1; Nástenné maľby: 1; Mapy: 1

16.1. Riečisko: Lejak (Riverbed: Downpour)

Ako sa presúvate po rieke, napadnú vás vojaci Trinity. Po scénke ste na brehu ropných polí Porveniru. Hoci ste zabili vojaka so zbraňou, rozhodli ste sa si ju nevziať, pretože im chcete ukázať, aká ste frajerka. Telepatickým faxom dostávate fotografiu, čo je relikvia (Larin denník: Veliteľ Rourke).

Pred vami sa natrite blatom. Presuňte sa doľava do porastu pri mláke. Zabite vojaka, ktorý zachádza k porastu. Povyše je druhý vojak, ale je vždy v zornom poli ostatných. Presuňte sa poza neho do porastu naľavo a povyše k stene s porastom naľavo. Je tam nádoba, ktorú môžete hodiť a prilákať vojaka čo sa prechádza povyše. Potom si zvyšných dvoch obíďte a z pravej strany sa preplížte ku krabiciam na ktorých sú dve nádoby. Môžete si vytvoriť dymovnicu (alebo ak ste tretieho vojaka ešte nedostali, tak ho sem odlákať hodením jednej do porastov), hoďte ju na posledných dvoch a než sa dym rozplynie, tak ich zabite.
Dvojskokom pri nich vylezte na skalnú stenu a prejdite na susednú plošinu. Z nej zoskokom s nožom zabite vojaka pod vami.
Prejdite do porastu za vodou. Povyše je vojak, tak čakajte v poraste a keď sa otočí chrbtom, prekotúľajte sa za neho a zabite ho odzadu. Preplížte sa k dvojici povyše. Pri nich sú na skale fľaše z ktorých si môžete spraviť molotov. Toto je skvelá príležitosť na úspech „Hra s ohňom“ (Playing with fire). Pre tento úspech máte zabiť dvoch vojakov ohňom naraz. A títo dvaja sú dlho pri sebe a zhovárajú sa.

Po ich zabití vylezte dvojskokom k malému vodopádiku. Hore napravo na brehu pri vode je Dokument 1 (/4; Brány pekla: Denník T.Serrana 9). Od dokumentu prejdite na okraj brala, skočte vpred a zachyťte sa sekerkou na lane druhej strany. Vylezte hore, hore po lezeckej stene a až úplne nahor, kde je táborák Pláž (The Beach). Pri tyči prístrešku je Dokument 2 (/4; Trinity: Ešte nie?). Od táboráka prejdite vyššie do ďalšej časti.

16.2. Ropné polia Porvenir: Lejak (Porvenir Oil Fields: Downpour)

Vojaci dostali novú výbavu, okuliare s termálnym priezorom. Pokiaľ nie ste natretá bahnom, tak vás vojak s takýmito okuliarmi zbadá aj keď sa ukrývate v poraste. Len čo zvyšní dvaja odídu, preplížte sa rýchlo do porastu pri vojakovi s okuliarmi a zabite ho, než sa otočí.
Choďte doľava a do porastu pri chatrči. Zachádza tam jeden vojak, tak keď bude pri vás, zabite ho. Oproti je tretí a postáva pri poraste, tak ho zabite (na neho dovidel ten, ktorého ste zabili teraz). Potom si dvojitým zabitím podajte dvojicu v chatrči. Alebo na nich hoďte ďalší molotov, fľaše sú na krabici pred chatrčou a ak ste nezískali úspech, môžete to spraviť teraz.

Z chatrče sa prepchajte škárou a za ňou sa hneď natrite bahnom. Z porastu pred vami zabite vojaka s okuliarmi. Potom sa presuňte doľava a schovajte sa do porastu na stene. Za stenou postáva jeden vojak. O chvíľu k nemu príde druhý. Môžete ich oboch dostať dvojitým zabitím, len si počkajte kým obďaleč prejde vojak s okuliarmi. Ten na týchto dvoch dovidí. Keď prejde doľava, oboch zabite.
Presuňte sa na pravú stranu k malému prístrešku. Pod prístreškom zabite osamelého vojaka. Pri múre pri prístrešku zostala predposledná dvojica. Keď budú pri sebe, tak sa preplížte poza múr a zabite ich dvojitým zabitím.
Tu pri vás sú na krabiciach fľaše, tak si spravte molotov a zabite ním poslednú dvojicu oproti.

Na konci tejto oblasti vyskáčte na skaly a v diaľke uvidíte horieť rafinériu. Prejdite po brale, na konci skočte na lezeckú stenu a po lane sa spustite dolu. V scénke získate automaticky starý luk a naučíte sa recept na Jaguárí des.
Hneď poniže je pri múre naľavo Dokument 3 (/4; Trinity: Pravda) a v osvetlenej diere v stene je Nástenná maľba 1 (/1; Panteón bohov 2: Mama Zara).

Teraz vás čaká ďalšia oblasť s nepriateľmi. Môžete tu získať úspech „Total party kill“. Musíte donútiť nepriateľov, aby zabili 5 vlastných. Na to slúži práve získaný recept na jaguárí des. Keď ním strelíte do nepriateľa z luku, tak sa šialene vydesí a začne strieľať okolo seba a ak sú pri ňom ďalší, tak ich pri tom môže zasiahnuť a zabiť. Po chvíli nepriateľ zasiahnutý vašim šípom zomrie, takže nemrhajte týmto jedom na vojakov pri ktorých nik nie je.
Z prvého stromu streľte do vojaka pod vami a väčšinu zabije oboch čo stoja povyše neho. Skočte k nim dole, na strom oproti a po ňom hore na malú plošinku. Naľavo za ňou sú dvaja vojaci. Jeden naľavo niečo montuje a druhý sa prechádza. Keď bude ten prechádzajúci sa čo najbližšie pri ňom, streľte ho jedom a zabije kolegu.
Napravo z plošiny vidíte na vojaka ďaleko vzadu. Má zapnutú lampu a niečo tam číta. Streľte do neho jed a zabije kolegu pri ňom. Tým máte troch, až štyroch. Tieto posledné zabitia už museli prilákať ostatné stráže. Tak len čakajte na plošine a keď budú niekde dvaja pri sebe, tak do jedného z nich streľte tento jed, aby ste dorazili posledné telá pre úspech.
Ostatných zabite ako chcete. Máte tu hromadu stromov aj porastov, takže to tu už naozaj nie je problém dokončiť nenápadne. Potom sa na konci tejto lesnej oblasti prepchajte pootvorenou bránou.

Choďte vpred. Po ľavej strane je horiace potrubie z ktorého šľahá plameň. Za ním naľavo je na zemi Dokument 4 (/4; Naruby: Stratený svet). Povyše naľavo, pri troskách s tabuľou „Porvenir“ je Relikvia 1 (/1; Naruby: Prilba). Napravo na sude pri aute, ktoré osvetľuje relikviu, je Archivárova mapa.

Potom choďte vpred na most a tu vás čaká akčná pasáž. Utekáte a opäť máte intuitívne vyznačenú cestu. Po lane napravo, rovno a sekerkou na lane sa zachyťte rímsy veže. Dvojskokom vyššie, rúčkujte doprava, dvojskokmi hore na vežu. Doprava po zábradlí a skočte na ochodzu pred vami. Tá sa zlomí, tak sa zachyťte plošiny pod vami. Tam rúčkujte doprava, dvojskokom hore, hore po rebríku, rúčkujte doprava a už len vylezte hore na vežu, kde naháňačka skončí scénkou.
V scénke zabijete vojaka. Lara si už dokázala, že je borec a tak konečne vezme zbraň zabitému vojakovi. Strieľajte po vojakoch pred vami. Na viacerých miestach sú tam výbušné sudy, tak si môžete pomôcť streľbou do nich, čím ich rýchlo preriedite.
Za rohom zabite vojaka na vežičke a na poslednom nádvorí zabite pár vojakov a potom zlikvidujte vrtuľník. Na plošine pod vrtuľníkom sú vojaci a aj výbušné sudy. Strieľajte do sudov, čím zabijete vojakov a budete aj poškodzovať vrtuľník. Nie všetky hneď vidíte, ale ako postupne odpálite niektoré sudy, výbuchy zničia zábradlia a odhalia vám ďalšie sudy. Keď ich všetky odpálite, vrtuľník bude natoľko poškodený, že sa zrúti. Je po boji a k vám sa pridáva Jonah.

San Juan
17. San Juan

Hrobky: 2; Misie: 1; Krypty: 1; Dokumenty: 27; Relikvie: 9; Nástenné maľby: 4; Zásobníky preživšieho: 8; Truhlice: 1; Monolity: 1; Výzvy: 1.

Abby vás s Jonahom odvezie na misiu San Juan. Od brány nasledujte Abby napravo a dolu schodmi za jej priateľkou, archeologičkou Sárou. S ňou si pohovorte a odporučí vám preskúmať knižnicu. Tam pokračuje hlavný príbeh a vy teraz môžete skúmať túto oblasť.

17.1. Vztýč vlajky

Pred bránou za autami je táborák Brána misie. Tu môžete začať jedinú výzvu tejto oblasti a zároveň poslednú výzvu hry, ak ste postupovali podľa návodu. Rovno medzi ohniskom a bránou je prvý stožiar. Prerežte na ňom lano a vztýčite na ňom starú vlajku.
Prejdite nádvorím a naľavo choďte ku krížu pri ktorom sa modlia sestry. Vedľa kríža vyjdite hore schodmi a na konci pri múre misie je druhý stožiar s vlajkou.
Choďte dozadu k zadnej bráne, ktorá je zavretá a nedostanete sa cez ňu. Pri múre pri bráne je tretí stožiar s vlajkou.
Od vstupného nádvoria zbehnite dolu schodmi, kde postáva Abby a aj zadávateľ vedľajšej úlohy. Pri nich je štvrtý stožiar s vlajkou.
Od nich pokračujte dolu chodníkom, preskočte rozbitý most a prejdite po druhom moste. Za mostom je naľavo stará, zničená veža. Napravo je stožiar s piatou vlajkou.

17.2. Nájdi Isabelu, Krypta

Choďte z nádvoria misie dolu schodmi, kde ste sa zhovárali s Abbynou priateľkou Sárou. Oslovte tam Guillerma, ktorý vám povie, že sa stratila Isabela, ich kolegyňa archeologička. Vraj jej miestny starec Manu hovoril o nejakej skrytej krypte a možno sa ju vydala hľadať. Naposledy ju videli na cintoríne.
Choďte teda hore na miestny cintorín pri knižnici. Oslovte starú ženu pri padnutom kríži. Vraj ten si prezerala Isabela, zhodila ho a odišla. Starena chce pomôcť s krížom, no najprv musíte poslať preč deti čo sa tu hrajú, aby sa im náhodou niečo nestalo. Deti hľadajú poklad na ktorý ich naviedol Manu. K pokladu ich vedie hádanka. Zásobujem ťa; darí sa mi, keď nebesá plačú a keď ochoriem, tak dedina zomrie. Odpoveď je studňa. Tá je neďaleko pri múre cintorína. Za studňou vykopte mačacie zlato a dajte ho deťom. Tie odídu a tak oslovte ženu a pomôžete jej narovnať kríž.
Keď kríž stojí, tak si ho pozrite a je na ňom nápis. Pozri sa cezo mňa a nájdeš cestu. V podstate len nasledujte kríže. Von z cintorína, cez nádvorie misie vonku k autám, cez most a napravo dolu k trhline.

Pri trhline je pomník s krížom na ktorom je Relikvia 1 (/9; Misionárske: Vyblednuté písmo). Preskočte malú trhlinu za ktorou je posledný kríž. V jaskyni pred ním sú vlky. Môžete jaskyňu proste obísť. Ak ich pobijete, tak oproti vstupu do jaskyne je Zásobník 1 (/8) a vzadu na stene zlato.
Potom si pozrite kríž na konci a aktivujte ho, čím otvoríte tajný vstup. Za ním je Krypta 1 (/1). Hneď naľavo za vstupom je na zemi Dokument 1 (/27; Kult De La Cruza: Vyvolený). Skočte na lezeckú stenu a spustite sa lanom po nej dolu. Prejdite tunelom, skočte na lezeckú stenu a spustite sa do vody dolu.
Tu hneď pri vás je Sarkofág z ktorého získate odev Kantu´s Gilded Vest. A tiež je tu Isabela, ktorá skúmala hrobku, no prišli otrasy a vytkla si členok. Len ju oslovte a je to. Teraz sa musíte vrátiť a povedať ľuďom kde je, aby ju prišli vytiahnuť.

Poniže sarkofágu prelezte cez dieru v stene. Naľavo je tam Nástenná maľba 1 (/4; Miesta odpočinku: Huascar, synkretik). Napravo preskočte pascu a za ňou je Dokument 2 (/27; Kult De La Cruza: Denník veriaceho) a vedľa neho môžete brokovnicou odstreliť plechy za ktorými je zlato. Inak choďte doľava a pri nástennej maľbe sa prešmyknite cez dieru v stene.
Hneď za dierou je naľavo na zemi Dokument 3 (/27; Kult De La Cruza: Arogancia). Pokračujte chodbou a na konci sa prehupnite sekerou na lane. Na druhej strane za rohom je po ľavej strane kríž so sviečkami a pri ňom je Dokument 4 (/27; Kult De La Cruza: Čistého srdca). Obďaleč vylezte po lezeckej stene.
Len čo vyleziete, otočte sa doľava a skočte na susednú plošinu. Na jej konci je Relikvia 2 (/9: Anjel De La Cruz: Pištoľ s kolieskovou zámkou). Preskočte naspäť a pokračujte rovno. Pozor najprv na prepadlisko a potom na nášľapnú pascu.
Na konci ste pri páke. Za pákou je zlato a Dokument 5 (/27; Kult De La Cruza: Démoni). Potiahnite páku a mreže sa otvoria. Za nimi sa prehupnite sekerkou na lane na opačnú stranu. Tam na konci vytrhnite lanovým šípom dosky a skočte na lezeckú stenu. Vylezte po nej hore a prejdite chodbou k vstupu. Tam len rebríkom nahor a ste von.

Vráťte sa za Guillermom a povedzte mu, že ste Isabelu našli. Ten vám poďakuje a ohľadne miestnych záhad vám odporučí Manua, ktorý naviedol aj Isabelu na kryptu. Skočte za Manuom, ktorý je v jedálni na nádvorí. Pohovorte si a povie vám o hrobke v oblasti.
Potom pre dokončenie úlohy preskúmajte hrobku Smädní bohovia (popis nižšie). Keď ju preskúmate a získate v nej novú schopnosť, tak sa vráťte za Manum. Na starca je to boháč. Dá vám 500 zlatých, zlato, jadeit a aj lebku, čo Relikvia (Metamorfóza: Lebka). Nie je to súčasť zberateľských vecí San Juan, ale je súčasť relikvií samozrejme.

San Juan – Hrobka: Strom života
17.3. Hrobka: Strom života

Choďte z nádvoria misie dolu schodmi, preskočte rozbitý most a prejdite druhým mostom k starej veži. V nej vytrhnite ťahačom a lanovým šípom dosky a vnútri je Relikvia 3 (/9; Misionárske: Stará kniha). Za vežou choďte do údolia s jeleňmi, srnami a jaguárom.
Na južnej strane údolia je múr so starou bránou. Prešmyknite sa cez ňu a za ňou je aj táborák Opustený kláštor. Na stole pri ohnisku je Relikvia 4 (/9; Zázračná misia: Misia San Juan). Na zemi pri ohnisku je Archivárova mapa. Vyjdite schodmi pri ohnisku a po pravej strane v chodbe je Dokument 6 (/27; Návrat domov: Hory žijú). Za chodbou je napravo pri stene Batoh. Naľavo vytrhnite lanovým šípom dosky. Skočte na lezeckú stenu, spustite sa lanom dolu a prejdite chodbou k Ohnisku Horské katakomby. Na zemi pri ohnisku je Dokument 7 (/27; Mayské legendy: Stromy Čečen a Čaka).

Potom skočte pri ohnisku na lezeckú stenu. Spustite sa po lane, rozhojdajte sa na ňom a skočte na plošinu pred vami. Zbehnite nižšie, skočte na lezeckú stenu, po nej doprava a spustite sa lanom pod vás. Na konci plošiny uniká zelený dym. Streľte doň ohnivý šíp a to spôsobí výbuch. Než sa dym zas objaví, vylezte hore po stene. Hore skočte na susednú plošinu, kde je drevená blokáda. Vzadu pri nej uvoľnite kryt a vypustíte sírový plyn. Streľte doň ohnivý šíp a výbuch zničí drevenú blokádu.
Za ňou si vytvorte lanovým šípom spojenie a spustite sa ďalej. Napravo po pristátí máte Zásobník 2 (/8). Vyjdite schodmi, prejdite na rímsu a preskočte ďalej pomocou sekerky na lane.
Prejdite ďalej, skočte na lezeckú stenu a lanom na plošinu pod vami. Na konci vidíte oproti plošinu pri ktorej vychádza sírový dym. Streľte doň ohnivý šíp a výbuch prisunie plošinu k vám. Skočte na ňu a keď sa vráti do pôvodnej polohy, skočte na plošinu pri nej.

Choďte na plošinu naľavo. Pri nej je naľavo obďaleč pri stene oheň a tam v osvetlenej časti je pri stene Dokument 8 (/27; Mayské legendy: Svetostrom). Na plošine pred touto s dokumentom uvoľnite kryt blokujúci sírový dym. Potom sa objaví pár divochov, tak ich pobite. Po boji sa vráťte o plošinu vyššie a z jej konca sa pozrite pod seba. Je tam pohyblivá plošina pri dyme, ktorý ste pred chvíľkou vypustili. Streľte doň ohnivý šíp a výbuch na chvíľku presunie plošinu k vám. Skočte na ňu a než sa vráti do pôvodnej polohy, skočte ďalej.
Prejdite po drevenej konštrukcii, preskočte po zavesenej plošine, dvojskokom za ňou nahor a hore naľavo je Nástenná maľba 2 (/4; Skúšky bohov: Strom života). Odtiaľ pokračujte rovno k ohňu pri ktorom je Relikvia 5 (/9; Ručne vyrábané bábiky: Primitívna bábika). Pri relikvii odrežte lano a uvoľníte zavesenú plošinu. Skočte na ňu a z nej pomocou sekerky na lane na susednú a z nej dvojskokom na pevnú plošinu na skale.
Tu uvoľnite kryt na soche sírovej pary. Potom zabite pár divochov. Skočte na zavesenú plošinu a z nej sekerkou na lane na druhú zavesenú plošinu odkiaľ ste prišli. Uvoľnili ste sírovú paru, tak do nej streľte ohnivý šíp. Výbuch zníži prvú zavesenú plošinu a vďaka tomu vysunie vyššie druhú na ktorej ste. Než sa vráti naspäť, tak z nej skočte dvojskokom na plošinu nad vami.

Tam zabite pár divochov. Poniže streľte ohnivý šíp do unikajúce pary. Kým je preč, prebehnite tadiaľ, skočte na lezeckú stenu a vylezte hore. Hore prerežte lano, čím uvoľníte zavesenú plošinu. Povyše lana je tu Relikvia 6 (/9; Ručne vyrábané bábiky: Primitívna bábika). A ďalej od relikvie, na konci tejto hornej plošiny uvoľnite kryt blokujúci sírový dym.
Z pred neho skočte na zavesenú plošinu a cez sekerku na lane na plošinu oproti. Otočte sa a streľte ohnivý šíp do sírového dymu. Výbuch zhodí obe plošiny a tá s vami pristane na zemi pod vami. Tam zlikvidujte skupinu divochov.
Po boji vylezte dvojskokom vyššie. V podstate ste sa vrátili tam, kde ste pred chvíľou boli. Napravo ste predtým liezli po stene. Teraz choďte naľavo a z hornej časti doskočíte na konštrukciu, ktorú ste zhodili výbuchom. Len prejdite po tejto konštrukcii na posledný konár Stromu života. Tam je 2x zlato a Stéla s novou schopnosťou.

Teraz už len preč. Poniže stély si lanovým šípom vytvorte spojenie. Zošuchnite sa, prejdite k lezeckej stene a z nej sa spustite lanom pod vás. Za vami dolu je zlato. Pred vami si vytvorte lanovým šípom spojenie. Spustite sa dolu, napravo vyskočte dvojskokom nahor a obďaleč hore po rebríku.
Tam sa spustite po lane, vyskočte na rímsu, skočte na lezeckú stenu vľavo. Po nej doprava a hore na lezecký strop po ktorom vylezte hore. Tam je to priama cesta, dvojskokom vyššie, z koreňa stromu na lezeckú stenu oproti a po nej len doľava a na poslednú plošinu, kde sekerkou vybúrajte dieru v stene. Vráťte sa na začiatok hrobky k ohnisku Horské Katakomby. Pri ohnisku už len vylezte po stene nahor a ste von v starom kláštore.

San Juan – Hrobka: Smädní bohovia
17.4. Hrobka: Smädní bohovia

V údolí pri hrobke pod opusteným kláštorom choďte severne (povyše brány ku kláštoru). Tam je v stene diera ktorou prelezte. Prejdite po brale a oproti brvnu s lanom je pri skalnej stene Zásobník 3 (/8). Skočte do jazera. Na hornej strane (oproti miestu odkiaľ ste skákali) je v stene zlato. Na južnej strane na dne je Zásobník 4 (/8). Je pri mieste, kde dopadá voda z vodopádu do jazera. Povyše je v skale zlato.
Tu na južnej strane jazera vojdite do priesmyku smerujúcom k hrobke. Preplávajte prvú časť a keď vyjdete na súš, tak po ľavej strane je na zemi Dokument 9 (/27; Kult De La Cruza: Posledné slová). Potom prejdite ďalej a vplávajte podvodným tunelom do jaskyne.

Skočte do vody v jaskyni a plávajte naľavo. Na malej plošine je tam Nástenná maľba 3 (/4; Panteón bohov 3: Boh kakaa). Otočte sa a lanovým šípom potiahnite páku na stene oproti. Tým vypustíte vodu. Vojdite teda do sochy hlavy a za ňou sa spustite dolu prúdom. Na konci skočte vpred, aby ste preskočili ostne.
Ponorte sa a preplávajte štrbinou v stene oproti. Za ňou odrežte pod vodu lano držiace plť. Vyplávajte na hladinu a z plte skočte dvojskokom do otvoru v stene. Za ním máte ohnisko Zatopená kotlina (Flood Basin). Od ohniska vylezte hore a prejdite do hlavnej haly s vodou.

Tu si dávajte pozor na pirane. Plávajte vždy ďalej od nich, aby vás nevideli. Jediná záchrana pred útokom je dostať sa rýchlo mimo vody. Skočte dolu a na plť na vode. Skočte smerom k stavbe (napravo pri mŕtvolách sú pirane) a napravo pod ňou je úplne na dne krátka, slepá chodba. V nej je Zásobník 5 (/8).
Preplávajte teraz do horenej časti. Plávajte po dne a vyhnete sa rybám. Za stĺpom je tam na dne Zásobník 6 (/8). Vplávajte za stĺpom dverami do zatopenej miestnosti. V nej je napravo zlato a naľavo Relikvia 7 (/9; Ručne vyrábané bábiky: Primitívna bábika). Na tejto strane nie sú pirane, tak sa tu môžete vynoriť a nadýchnuť, keď potrebujete.

Na ľavej strane stavby je pod vodou diera v ktorej prerežte lano a tým uvoľníte plť. Oproti je ešte jedna pri ktorej sú pirane. Tú môžete úplne ignorovať. Vylezte na túto plť uvoľnenú tesne pri stavbe a z nej skočte na plošinu pri stavbe. Prejdite po nej do zadnej časti k páke. Tam je na zemi Dokument 10 (/27; Kult De La Cruza: Testament T.Serrana) a pri stene Nástenná maľba 4 (/4; Skúšky bohov: Smädní bohovia).
Potom otočte pákou, aby ste presunuli prúd vody. Presuňte ju doprava, aby vtekala na závažie. Tým sa zníži hladina vody. Skočte k vodnému kolesu a pri ňom spojte lano na kolese lanom so závažím na stavbe oproti. Vráťte sa k páke a otočte prúd vody na koleso. To sa bude otáčať a tým lano potiahne závažie. Ale nechajte tam vodu len chvíľu, inak sa bude koleso točiť ďalej a lano sa pretrhne a budete to musieť zopakovať. Takže keď sa lano napne a otvorí tým dvere pod sebou, otočte zas prúd vody doprava. Koleso sa prestane točiť a hladina vody sa zas zníži. Prejdite k dverám, ktoré ste takto otvorili a vojdite nimi do stavby.
Vnútri skočte na plošinu a v rohu je Dokument 11 (/27; Mayské legendy: Alux). Vyskočte dierou v stene von. Prejdite po ochodze a vylezte na vrch stavby. Tam je zlato a Stéla z ktorej získate novú schopnosť.

Potom sa spustite po lane, prejdite chodbou, preskočte trhlinu, vylezte hore a na konci chodby skočte do vody. Tým dopadnete späť do podvodného tunela, ktorým ste prišli. Tak len preplávajte zase von.

Vráťte sa do jazera. Plávajte po pravej strane a poniže vodopádu je v skalách malý otvor. Preplávajte ním a vylezte na skalnú plošinu. Na skale nad vami je Truhlica 1 (/1; Kult Kukulkana: Prívesok bojovníka) a Dokument 12 (/27; Dobyvatelia: Misionárska práca).
Vráťte sa do jazera a plávajte na severnú stranu na breh. Je tam na brehu preliačina pod skalami kde je v zemi Zásobník 7 (/8) a vzadu pod skalami Batoh. Na brehu vylezte hore po lezeckej stene. Tam môžete ohnivým šípom spáliť barikádu v skalách a za ňou v malej jaskyni je Archivárova mapa. Pred jaskyňou vylezte po stene a už len môžete prejsť rovno k táboráku Zničená veža (Ruined Tower) pri starej veži popri ktorej ste šli k prvej hrobke.

San Juan 2, Via Veritas
17.5. Zvyšok San Juan

Už stačí len preskúmať zvyšok tejto oblasti, splniť poslednú vedľajšiu úlohu v Paititi a môžete dokončiť hlavný príbeh.
Z nádvoria misie choďte dolu schodmi popri Sáre, Guillermovi a Isabele (ktorú už vytiahli, ak ste ju teda našli). Pred mostom je naľavo malá zrúcanina v ktorej je na poličke Dokument 13 (/27; Anjel De La Cruz: Denník T.Serrana 13) a na zemi je tam Archivárova mapa.
Preskočte most. Napravo môžete rozstreliť brokovnicou plechy a za nimi je zlato. Prejdite po druhom moste k zničenej veži. Od veže choďte napravo (k stožiaru s vlajkou z výzvy) a preskočte tam cez vodu na plošinu pod bralom. Je tam Relikvia 8 (/9; Misionárske: Vyzdobený krucifix).
Potom sa vráťte k veži. Z boku vylezte po rebríku hore na vežu. Lanovým šípom si vytvorte spojenie s plošinou za vežou. Prelezte tam a tam nájdete Monolit 1 (/1). Opisuje poklad pri korytnačke. Choďte do jazera východne odtiaľto. Je tam číra voda, dno je prázdne až na pár rastlín. V strede na dne je hromada kamenia, ktorá pripomína trochu korytnačku. Pri jej dolnej časti (z pohľadu mapy na severnej strane korytnačky) je Zásobník 8 (/8).

Vráťte sa na misiu. Od brány vojdite na prvé nádvorie. Na zemi pri fontáne je Dokument 14 (/27; Zázračná misia: Pohroma za pohromou). Choďte za obchodníčku k jedálenským stolom. Naľavo pri stene na stole s prepravkami je Dokument 15 (/27; Zázračná Misia: Misia Svätého Jána). Prejdite za stoly doľava ku krížu pri ktorom sa modlia ľudia. Na zemi pri kríži je Dokument 16 (/27; Zázračná misia: Klub zázrakov).
Za krížom choďte odľava hore schodmi a v miestnosti školy je na sude Dokument 17 (/27; Zázračná misia: Oprava škôd). Vyjdite za školu a poniže pri poškodenej stene oproti nákladnému autu kľačia dve sestry. Na stole pri nich je Dokument 18 (/27; Zázračná misia: Na tomto mieste).
Napravo od vstupu na cintorín je v stene diera za ktorou je Dokument 19 (/27; Anjel De La Cruz: Denník T.Serrana 12) a Batoh.
Vzadu na cintoríne je pri náhrobku (napravo od kríža, ktorý ste dvíhali pri vedľajšej úlohe) Relikvia 9 (/9; Dobyvatelia: Otrocký obojok). Za náhrobkom je vzadu pri stene Archivárova mapa.

Vojdite do knižnice pri cintoríne. V miestnosti na prízemí naľavo je na stolíku Dokument 20 (/27; Brány pekla: Denník T.Serrana 8).
V hlavnej hale pod schodmi je Dokument 21 (/27; Anjel De La Cruz: Denník T.Serrana 10).
Na poschodí rozbite popukanú stenu pri schodoch a v dutine za ňou je Dokument 22 (/27; Anjel De La Cruz: Denník T.Serrana 11).
Na poschodí prejdite pomedzi trhlinu v podlahe doľava a tam za prvou trhlinou je na zemi Dokument 23 (/27; Zázračná misia: Apoštol Ján).
Na poschodí je v druhej miestnosti, za dierou napravo na stole Dokument 24 (/27; Návrat domov: Zaháňanie démonov).
Na poschodí v zadnej miestnosti je na zemi pri dverách Dokument 25 (/27; Anjel De La Cruz: Príchod De La Cruza). Na stole za dverami je Dokument 26 (/27; Trinity: Riekanka).
Na prízemí v miestnosti naľavo rozbite popukanú stenu a vo výklenku za ňou je Dokument 27 (/27; Anjel De La Cruz: De La Cruzov odchod).

18. Via Veritas
18.1. Nájdi tajnú hrobku

Keď dorazíte do San Juan, môžete v podstate rovno ísť na záver hlavného príbehu. Celá sedemnásta časť návodu je voliteľná. Vojdite s Jonahom do knižnice. Prečítajte dve knihy a na prízemí naľavo rozbite stenu s portrétom Ježiša. Za ňou je Kríž. Oproti na opačnej strane rozbite stenu na ktorej je vyobrazená volavka a zatmenie. Tým odhalíte obraz so Striebornou skrinkou. Potom aktivujte kríž na opačnej strane za rozbitou stenou a v scénke odhalíte tajný vstup do krypty a rovno zleziete dolu.

Dolu potiahnite zrkadlo do svetla, aby odrážalo svetlo do kruhu nad dverami a dvere sa otvoria. Prejdite krížovou chodbou k soche panny Márie a aktivujte ju, aby ste nad ňou vyčistili zrkadlo, ktoré osvetlí cestu ďalej.
Prejdite do kruhovej miestnosti. Tam aktivujte zrkadlo v strede a točte ním doľava do prvého výklenku (kde je maľba Ježiša a ženy). Podlaha sa prepadne aj s vami dvoma.

Prejdite do poslednej haly. Tam na ľavej strane potiahnite vozík do lúča svetla a nastavte zrkadlo tak, aby svietilo na prostredný obraz múmií, kde Ježiša dvíhajú na kríž. Potiahnite pod obrazom páku a objaví sa druhý prúd svetla, ktorý smeruje cez miestnosť.
Takže teraz na pravej strane potiahnite vozík do tohto prúdu svetla a nastavte zrkadlo, aby smerovalo na tretí obraz (prvý zľava), kde je Ježiš pribitý na kríži. Potiahnite páku pod ním a v scénke získate Striebornú skrinku.
Lara aj Jonah sa zachovajú ako idioti, ako keby nikdy neboli v žiadnej hrobke, alebo minimálne nevideli Indiana Jonesa. Hlavne že už pred chvíľou sa prepadli. Už keď sa začne zadná časť steny posúvať preč, tak je jasné, že spustili nejakú pascu. Ale oni stoja a čakajú. Tak debilne iracionálne až to nie je možné.
Prepadnete sa do vody, tak len preplávajte podvodným tunelom, na konci vyrazte dosky a prelezte úsek s mŕtvolami. V scénke prídete o Skrinku, lebo to tu obsadili vojaci Trinity.
Získavate fotku – relikvia (Larin denník: Andreas Lopez) a hoci ju nemáte, tak v zbierkach máte aj skrinku – relikvia (Cesta hviezd: Strieborná skrinka Ix Šel).

Veni Vidi Perdidi; Šampiónov luk
18.2. Veni Vidi Perdidi: Dostaň sa cez jednotky Trinity
18.3. Uteč pred zosunom pôdy

Na prvom dvore je päť nepriateľov. Keď sa začnú rozchádzať, presuňte sa do porastu pred vami a zabite vojaka pri vás. Potom si podajte vojaka pri stene s porastom. Pred ňou sa natrite bahnom. Ak si všimnú telo, tak sem postupne dobehnú vojaci a môžete ich dostať. Ak si ho nevšimnú, môžete ich nalákať strelami šípov.

V rohu prelezte dierou v stene na druhý dvor. Tam sa pri vás zhovárajú dvaja vojaci a o chvíľu pôjdu preč. Keď sa otočia, zabite ich oboch dvojitým zabitím. Choďte do prostrednej stavby. Šípom tam nalákajte vojaka čo stojí poniže a počkajte si v poraste, kým to pôjde skontrolovať a zabite ho. Potom poniže si počkajte v poraste na stene pri sudoch na vojaka čo sa prechádza dolu a zabite ho. Pri poraste pri sudoch je fľaša, tak si z nej spravte molotov a hoďte ho na posledných troch, keď budú pri sebe a zložíte ich všetkých.

Prelezte plot pri tejto trojici a dostanete sa von. Pred vami je hustý porast v ktorom sa schovajte. Keď sa vojaci otočia, zabite toho pri vás, pri poraste. Potom sa preplížte a zabite druhého, čo zašiel do porastu. Pozor na toho tretieho, môže si vás pri útoku všimnúť. Ak si vás nevšimol, tak ho zabite tiež.
Povyše je za plotom osamelý vojak. Streľte šíp doľava do porastu vedľa plota. Pôjde to skontrolovať, tak ho tam zabite. Zhora sa vydajú štyria vojaci to preveriť dolu. Pôjdu chvíľu potom ako sa presuniete hore. Takže ak ste nestihli zabiť vojaka pri plote, tak si počkajte kým tí štyria prejdú a zabite ho až potom (potom sa stačí priplížiť za neho). Podľa toho či je vojak pri plote mŕtvi či nie, môžete začať likvidovať štvoricu už cestou dolu, alebo až potom, keď sa rozptýlia. Vystriehnite si tých čo sú v poraste a šípmi nalákajte tých, čo nie sú. Potom si už len hore podajte posledných dvoch, ktorí sú pri porastoch, takže bez problémov.
Vyjdite po schodoch a tam vás čaká prestrelka, ktorá je vnútená, takže žiadny ďalší tichý postup. Proste sa kryte za prekážky a likvidujte skupinu vojakov. Sú tu aj kanistre a fľaše na útok ohňom a aj munícia na doplnenie zásob.
Po boji len prejdite do budovy z ktorej vybiehali, vypáčte tam dvere a prejdite k vrtuľníku.

Po scénke sledujete vrtuľník, no ozve sa sopka a dôjde k zosuvu pôdy. Len utekajte dolu. Naľavo po schodoch, skok cez lampu, z trámu cez druhú lampu a sekerkou na lane cez stožiar vedenia. Preskočte elektrizujúci stožiar, prebehnite budovou, skočte na stožiar, z neho na zem, kde sa začnete šmýkať. Na konci skočte na malý kus zeme pred vami a z neho napravo na lano po ktorom sa spustite. Potom je to už úplne priama cesta. Dvakrát nezabudnite na stĺpy vedenia použiť sekeru na lane, inak je to len bežať a skákať až do vody na konci.

19. Vedľajšia úloha: Získaj Šampiónov luk

Po úteku pred zosuvom pôdy sa vraciate do Paititi. Môžete tam splniť poslednú vedľajšiu úlohu. Oslovte Uchua pri ohnisku. Pre neho ste už mohli predtým zohnať roh a amulet potrebné na korunováciu. Potrebuje ešte tretí predmet, ktorým je Šampiónov luk.
Prejdite mestom a na západnej strane pri vodnej nádrži prejdite tunelom do lovísk. Už ste to tu mohli predtým prezrieť pri prieskume. Teraz je na západnej strane lovísk v skalách štrbina, ktorou sa prepchajte do novej oblasti. Je pri drevenom kruhu na zemi.
Na druhej strane choďte povyše k brlohu, kde vás napadne Nahual. Je to maskovaný leopard. Bojujte s ním klasicky, behajte, uhýbajte sa a strieľajte, až kým nepadne. Vráti sa do brlohu, tak choďte za ním a v scénke získate luk.
Len sa vráťte do mesta a odovzdajte luk Uchuovi. V scénke uvidíte ako Etzliho korunujú za kráľa Paititi.
Tým splníte poslednú vedľajšiu úlohu. Zároveň máte týmto všetko splnené na 100%, okrem poslednej oblasti, Mesta hada.

Mesto Hada
20. Mesto Hada

Po úteku pred zosuvom pôdy sa vraciate do Paititi. Keď budete pripravený, oslovte Etzliho. Po jeho oslovení už musíte dokončiť hlavný príbeh a nebudete môcť opustiť oblasť až kým ho neukončíte.
V scénke vám dá Etzli časť matkinho amuletu – relikvia (Odboj: Unuratin amulet). Skočte do vody a len preplávajte podvodným tunelom až do jaskyne mesta hada.

20.1. Choď za Karmínovým ohňom

Tu je to len priama cesta. Prejdite po brale, sekerkou na lane skočte na lezeckú stenu. Po nej doprava a hore. Cez tyč skočte vpred a na schody oproti. Prejdite vpred a na konci skočte na lezeckú časť zničeného mosta pomocou sekerky na lane. Tam prelezte úplne doprava, spustite sa na lane, rozhojdajte sa a skočte na plošinu pred vami. Z jej konca si spravte lanovým šípom spojenie s plošinou poniže a len sa tam spustite.
Tam čaká kráľovná prekliatych. Ona je Karmínový oheň. Ona reprezentuje Šak Šel a vy Ix Šel. Na tom sa zhodnete, ona to pochopí a budete spolupracovať.
Nasledujte ju k bráne, ktorú vám jej divosi otvoria. Tam si ju telepaticky odfotíte – relikvia (Larin denník: Karmínový oheň). Ak ste zbierali všetko doteraz, tak toto je posledný zberateľský predmet v hre a získate tým úspech: Dr. Croft.

20.2. Nasleduj Yaaxilov do pyramídy
20.3. Poraz Trinity

Skočte cez tyč na lezeckú stenu. Po nej doprava na susednú a z nej cez sekerku na lane na drevené lešenie. Prejdite na jeho koniec a dvojskokom nahor. Rúčkujte doľava, skočte na lezeckú stenu a po nej nahor.
Hore skočte na susednú plošinu a z nej sekerou na lane na lezeckú stenu. Vylezte po nej hore a ešte vyššie po drevenom lešení. Hore prejdite pomedzi Yaaxilov a cez bránu, kde v scénke narazíte na Amarua.
Po scénke postrieľajte niekoľko vojakov a vybehnite vyššie. Zložte pár vojakov na plošine pred vami. Za rohom je Rourke a má tam obrnené vozidlo. Kryte sa a zlikvidujte všetkých vojakov okolo vozidla. Yaaxilovia priebežne útočia, ale kým sú všetci vojaci tam, tak nemajú šancu a akurát odlákajú trochu pozornosti. Napravo odpáľte aj výbušný sud, aby ste dostali posledných vojakov, čo sa tam kryjú. Keď padnú, Yaaxilovia sa vrhnú na vozidlo a kráľovná zabije Rourkea.
Vedľa vozidla vyskočte dvojskokom nahor a hore máte posledné ohnisko, ak si chcete ešte niečo upraviť.

Potom choďte od ohniska vpred, skočte na plošinu oproti, z nej na lezeckú stenu. Z nej hore na drevenú konštrukciu, po nej rúčkujte doprava a na konci dvojskokom nahor. Skočte na terasu pred vami, ktorej sa zachyťte sekerkou na lane. Prepadne sa pod vami, tak sa zošuchnite, skočte cez sekerku na lane a zachyťte sa lezeckej steny na konci.
Vylezte hore a opäť sa sekerkou na lane zachyťte kúska lezeckej steny oproti. Zostaňte visieť na lane a dolu sa rozhojdajte a skočte doprava a sekerkou na lane za roh, kde sa zachytíte drevenej konštrukcie. Tu musíte mieriť šípkami aj celou postavou Lary, lebo Lara tu pri tom skoku sekerkou neraz hák minie. Tam už len vylezte hore po stene cez rímsy, hore po lezeckej stene doprava a po lezeckom strope nahor.

20.4. Konfrontuj Domingueza

Tu vás čaká konečný súboj s Amaruom, alias doktorom Dominguezom. Najprv musíte zničiť tri stĺpy z ktorých čerpá moc. Okolo je pár vojakov, ktorých môžete zabiť. Stačí prísť odzadu k stĺpu a zničiť ho sekerou. To nie je problém. Ale po zničení každého stĺpu sa objaví skupina nepriateľov. Môžete sa pustiť do prestrelky, alebo im utiecť z dohľadu, schovať sa v porastoch a likvidovať ich nenápadne.

Keď zničíte tretí stĺp, tiež sa objavia nepriatelia, ale teraz sa do vás pustí aj Dominguez. Teraz buďte stále v pohybe, on más silné útoky. Priebežne sa budú objavovať aj bežní kultisti. S tými sa ani nezdržiavajte. Ak vás ohrozujú, tak ich zložte brokovnicou a paľbu najmä pušky (ale ak chýbajú náboje, posúži aj pištoľ, či luk, kým náboje doplníte) sústreďte na Domingueza. Na neho sa mi brokovnica neosvedčila, lebo on je tiež stále v pohybe a má aj útoky zblízka. Skôr sa vyhnete jeho útokom na diaľku.

Keď ho trochu dostrieľate, tak sa zastaví a začne okolo neho prúdiť žiara. Vtedy je zraniteľný, tak k nemu dobehnite a zaútočte zblízka. Prvý raz mu ukradnete jeho dýku Šak Šel. Potom toto celé opakujte, oslabte ho a bodnite ho dýkou.
Buďte v pohybe, strieľajte po ňom a vždy keď zastane, tak ho napadnite zblízka. Musíte byť ale rýchly, lebo je takto omráčený vždy len na chvíľu a ak nezaútočíte zblízka, tak sa otrasie, naberie silu a premrhali ste túto šancu. Tak, či tak ho musíte takto zblízka zasiahnuť viackrát. Keď mu pri jednom z týchto útokov zblízka zhodíte masku, tak viete, že už má namále. Už len párkrát zopakujte útok a padne.
Ak ste splnili na 100% všetko ostatné v hre, teraz ste splnili na 100% aj Mesto Hada a tým pádom máte na 100% všetko. Takže teraz získavate aj úspech Completionist.
Už si len vychutnajte záverečnú scénu a potitulkovú scénu.