Příběh sedmého Tomb Raidera začíná hluboko v Lařině minulosti. Ve svých devíti letech, milována oběma rodiči, prožívá šťastné dětství. Jednoho dne se Lara se svou matkou vracely domů soukromým letounem, když je zastihla prudká bouře, která poškodila motor letounu nad himalájským horským masivem. Letadlo se stalo neovladatelným…

Pouze Lara a její matka havárii přežily. Sotva před nehostinnou ledovou náručí Himalájí našly úkryt v buddhistickém chrámu, zvídavá Lara objevila jakési podivné místo s kamenným oltářem a se starodávným mečem, který v něm vězel. Lara se ho zvědavě dotkla a spustila tak reakci, při které se otevřel jakýsi portál do neznáma, ve kterém šeplavě promlouvaly hlasy.

Lařina matka, Amélie, svou dceru na poslední chvíli od portálu odtáhla, když v tom hlasy zřetelně pronesly „tvá dcera“. Amélie se snažila neznámým hlasům vysvětlit, že Lara neudělala nic zlého a nikomu nechtěla ublížit, náhle však poděšeně vykřikla a vytrhla meč z oltáře. Více si z toho všeho Lara nepamatovala, věděla jen, že následoval oslnivý záblesk, exploze, a náhle v chrámu zůstala sama. Matka byla pryč beze stopy….

Děj se vrací do současnosti a Laru vidíme lézt po skalách, jak pohotově poznamená Lara sama, jako po hodně vysokém schodišti. Lara se vydala hledat bolivijský chrám, ve kterém, jak jí oznámila její dobrá přítelkyně, se má nacházet oltář stejný jako ten v Himalájích před lety. Lara se však na onom místě nenachází sama, setká se s hordou vojáků. Lara si s nimi poradí raz dva a při východu z chrámu se setká s mužem, který jí na dálku ukáže fragment čehosi, co jí připomnělo meč z oltáře. Ještě k tomu zmínil v hovoru Amandu, další dávnou přítelkyni Lary, která měla zahynout v Peru při průzkumu hrobky v době, kdy Lara s archeologií téměř teprve začínala. Alespoň do té doby si to Lara myslela.

Protože Laře zůstal po Bolívii brouk v hlavě, rozhodne se vydat zpět do míst, kde viděla Amandu naposledy. Tehdy společně pátraly po hrobce královny, která měla vládnout říši v Peru pomocí dávnověké moudrosti a které byly připisovány božské schopnosti. Lara se dohodne na schůzce s Anayou, její a Amandinou společnou přítelkyní; je to právě ta, která Laru informovala o chrámu v Bolivii. Anaya dorazí a dohodnou se, že společně místo tehdejších vykopávek navštíví, vyruší je však další skupina vojáků. Ti se snaží Anayu dohnat, a tak se Lara pustí do pronásledování na motorce. Na poslední chvíli Anaye pomůže a dorazí společně na místo vykopávek.

Anayu vzpomínky pronásledují natolik, že odmítne sejít na místa vykopávek.Lara se tam vydá sama, tentokrát se dostane do cíle. Původní expedici zdecimovala neznámá entita, která hrobku hlídala. Ta Laru a Amandu uvěznila, a i když to vypadalo, že uniknou, hrobku zaplavila voda a Amandu zasypaly kameny. Přesto Lara najde po Amandě pouze vysokou botu, rozvázanou. Vyvázla tedy, ale nedala o sobě celá léta vědět. Lara se hrobkou dostane do pohřební komory královny Tiwanaku, kde najde ceremoniální kopii meče, který vypadal jako ten v Himálájách, a uvědomila si, že originál, respektive jeho kus, kdysi viděla v Japonsku na tamější univerzitě. Odtamtud byl však ukraden mafiánským bosem Shogo Takamotou. Lara jej však chce, takže se vydává do Japonska. Dojde jí, že stejně jako ona musí po tomto artefaktu pátrat i Amanda, a že by se mělo jednat o legendární Excalibur, meč krále Artuše.

V Japonsku se za pomoci dávného přítele Lara setká s Takamotou, který na poslední setkání s Larou nemá zrovna dvakrát dobré vzpomínky a po slovní přestřelce mezi nimi dojde k ostrému střetu. Lara Takamota poráží a vlastní konečně kus Excaliburu.

Cestou zpět Laru informují členové jejího technického týmu, že oním mužem, se kterým se Lara setkala v Bolívii a jež zmínil Amandu, je James Rutland, který se nachází v africké Ghaně a vede vykopávky v pátrání po dalším kusu meče. Kusy jsou, jak se zdá, celkem čtyři a po celém světě.

Lara neváhá a vydává se do Afriky také. Zjišsťuje, že na tomto místě před lety byli její rodiče, a že právě tam se nacházel i artefakt zvaný Ghalali klíč, který jediný má mít moc spojit Excalibur v jeden kus. Lara se dostane do chrámu skrytého přírodou, přesto jí Rutlandovi muži předběhnou. Skrze starodávné pasti a masu nepřátel si Lara nakonec otevře cestu k samotnému Rutlandovi, kterého jím vlastněný kus meče nadál magickými schopnostmi. Ani ty mu však nepomohou a Lara si od něj přebere druhý z kusů meče do svého vlastnictví.

Mezitím žena, v které podle popisu Lara pozná Amandu, vniká do sídla Croftů, kde hledá Ghalali klíč a odtud její stopy vedou do opuštěné sovětské základny v Kazachstánu.

Laru čeká další kus cesty, kdy za pomoci ruských vojáků pronásleduje vlak, který Amandin tým vypravil do oné opuštěné základny. Lara jej přitom sleduje v šílené jízdě na motorce po zledovatělých pláních a nakonec sama tak tak unikne smrti. Na základně jí čeká nejedna překážka; vypadá to, že neúspěšný sovětský projekt proměnil základnu na nebezpečné místo, nadto střežené po zuby ozbrojenou skupinou Amandiny eskorty. Laře se sice podaří nakonec setkat i s Amandou samotnou…

Není už to však ta křehká dívka, kterou Lara znala. Nehoda v Paraísu z ní udělala tvrdou, nelítostnou ženu, která jde jen za mocí a Laře nemůže zapomenout, co se mezi nimi tehdy v Peru odehrálo a že Amandu nechala napospas. Jak se ukáže, přežít dokázala jen díky démonické entitě z hrobky, kterou nyní dokáže ovládat, a poštve jí na Laru. Díky využití energií v základně Lara monstrum porazí, nadto získá i třetí fragment meče a stopu, vedoucí k poslednímu kusu, v hrobce krále Artuše v Cornwallu v Anglii.

Ta se měla nacházet v místě turistické atrakce. Lara při průzkumu opuštěné budovy zkrachovalého muzea krále Artuše náhodou objeví vstup do skutečné Artušovy hrobky. Při jejím průzkumu nakonec získá i poslední kus meče. Je napadena vodní stvůrou z hlubin, které ve svém stylu zatrhne tipec a vrací se na povrch zemský, aby byla napadena další armádou nepřátel vedených touhou jejich pánů po Excaliburu.

Zpět doma v sídle Croftů si Lara uvědomí, že Ghalali klíč je ve skutečnosti medailonek, který pařil její matce a který odložila těsně před nehodou letounu před lety v Himálájích. Lara se tedy vydá na místo havárie, přes vrcholky ledovců a nepálských hor vrak nakonec nalezne a na poslední chvíli zachrání sebe i klíč před zřícením do hlubin. Čeká jí poslední část pouti, rozhodne se vrátit do kláštera, kde zmizela její matka, pokusti se Excalibur spojit a zjistit, co se tehdy vlastně stalo, nebo, jak doufá, nakonec osud zvrátit a matku zachránit, Tohoto jejího plánu si musí být vědomi i Rutland s Amandou, kteří Laře nastraží do cesty další žoldáky. Laru však od její cesty nemůže nikdo a nic odradit.

Zpět na místě pradávné tragédie vlastní minulosti Lara získává do vlastnictví Meč mečů, ale vzápětí zjišťuje, že cesta za matkou z chrámu nebude už nikdy možná, jelikož teleport je poškozený. Jediný další, o kterém Lara ví, je v Bolívii, a tak cesta končí tam, kde začala.

Opět střet s hordou žooldáků. Lařino odhodlání jim dá poslední lekci, při které je nakonec zraněn i Rutland. Ten umírá Amandě v náručí. Jak Lara už delší dobu tušila, ti dva spolu měli daleko důvěrnější vztah, a Amanda, zlomená bolestí nad Rutlandovou ztrátou a dávnou záští k Laře zbavená rozumu, se nechá pohltit démonickou entitou. Moc Excaliburu nakonec však i jí udolá. Lara na konci cesty aktivuje portál.

V kruhu portálu se objevuje Lařina matka a jak si Lara vzápětí uvědomuje, šeptavé hlasy před lety byly ozvěnou  jejího vlastního hlasu nyní, když matku varovala, aby se nedotýkala meče. Amanda se však probere z mdloby a Lařinu matku vyděsí natolik, že meč znovu vytrhne. Celé úsilí Lary vyšlo vniveč.

Amandiným skutečným cílem bylo se díky portálu dostat do bájného Avalonu, kde odpočívá sám Artuš, a Lara jí tímto svým počínáním záměr zhatila. Tentokrát je to Lara, kdo na konci cesty pochopí, že sebe za zmizeni matky celá léta obviňovala neprávem a že její otec v pátrání po místě, kde Amélie Croft zmizela, měl pravdu. Že matka skutečně nezemřela a pravděpodobně je stále naživu. Se zadostiučiněním za příkoří, které Amanda zavinila, se vydává zpět domů, aby pokračovala v cestě za hledáním pravdy a dokončila práci, kterou její otec začal…