Tomb Raider: Legend je prvním TR, kde se Lara pohybuje jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí (taky se doba značně změnila a stereotypní otáčení postavou na místě už je pass-aux, i když své kouzlo to pro TR mělo. Podívejme se tedy, jak se s Larou rozpohybovat v novém:

KLÁVESY V ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ

—- W,A,S,D – pohyb (nahrazuje klasické šipky); také se používají v animacích po zobrazení šipky

—- Mezerník – výskok, vyplavání na hladinu, vytažení se na plošinu; se šipkami skok do strany, skok z lana nebo římsy

—- F – skrčení, potopení, plavání dolu; se šipkami úskoky, akční úskoky, kotoul

—- E – akce (sebrání předmětu, přehození páky, použití předmětu); urychlení plavání, ručkování a lezení po žebříku; nabíjení; změna výšky na laně; zachycení kvádrů pro jejich tlačení a tahání; přitažení předmětu zachyceného hákem; záchrana před pýádem („save grab“)

—- Q – vystřelení háku

—- TAB – přístup do PDA (inventáře)

—- CTRL, SHIFT – pomalá chůze (se šipkami)

—- CTRL – zachycení (při manual grab)

—- ENTER – potvrzení oken (používejte místo odklikávání!)

—- Levé tlačítko myši – střelba ze zbraně

—- Pravé tlačítko myši – skok

—- Kolečko myši, PgDn – Dalekohled

—- Home – Použití malé lékárničky (léčí asi 1/4 životů)

—- End – změna zbraně

—- Delete – svítilna (PLS)

—- K – Granáty (v Peru světlice v retrospektivě)

—- Z/Y – Přesná střelba (pro řešení některých hádanek)

—- ESC – Přístup do menu (Informace o levelu, uložení, načtení, nastavení); v české verzi lze použít místo Enter pro potvrzení (zavření) oken

—- ALT+F4 – Ukončení hry (poslední checkpoint zůstane uložen)

 

POHYBY:

Hák:

Lara má od TRL jednu pomůcku – grapple, neboli ‚magnetická kotva‘) s lanem. Ten můžete střílet klávesou Q nebo myší. Pokud hák vystřelíte ve skoku, a nad Larou je nějaké místo pro zachycení (nechť je nazýváno kruhem), hák se tam chytne a Lara se na něm může houpat. Pokud vidíte na zdi, sloupu, bedně nebo jiném předmětu symbol pro hák, můžete na něj střelit hák. Klávesou E pak můžete za lano háku trhnout a přitáhnout tak daný předmět (např. přitáhnout bednu, strhnout sloup, vytáhnout plošinu, …).

 

lano

 

Lara dokáže používat lana visící ze stropu nebo se zachytit hákem. Zachycení na lano je automatické, pro vystřelení háku musíte stisknout klávesu Q nebo myš. Pokud se zachytí Lara hákem, bude nadále používán pojem lano – práce s ním je stejná.

 

Když Lara visí na laně, stiskem klávesy E a následným stiskem W a S vyleze o něco výš nebo níž. Klávesami A a D se otáčí kolem osy lana (když nehýbáte myší, otáčí se příslušně i kamera a napovídá tak, kam přesně povede skok ;). Na laně můžete použít klávesy W a S pro rozhoupání. Poslední akcí je seskok, který provedete klávesou skoku, kdy Lara skočí směrem dopředu (ve směru houpání).

…zhoupla se na laně/háku

 

Znamená akci, kdy Lara skočí na lano (resp. se zachytí hákem), provede jedno zhoupnutí dopředu a zase skočí dál. Tato akce se liší od míst, kde je potřeba se zastavit a upravit výšku nebo směr houpání (příp. se více rozhoupat), v tom, že je možno ho provést mnohem rychleji (není potřeba se rozhoupávat).

 

… skočila podél zdi/od zdi

 

Při běhu po zdi máte dvě možnosti, jak skočit dál (kromě možnosti spustit se dolu SHIFTem). Ve zvolený okamžik (zpravidla v nejvyšším bodě houpání) můžete stisknout klávesu skoku a Lara se pustí, odrazí (nebo je to obráceně?) a skočí. Tento skok ale není pevně dán a může se lišit podle natočení kamery. Proto je dobré ještě skok upřesnit stiskem klávesy. Pokud stisknete klávesu po směru zdi (zpravidla A nebo D), Lara skočí podél zdi (ve směru běhu po zdi). Pokud stisknete klávesu od zdi (tedy S při pohledu kolmo na zeď), Lara se odrazí a skočí dozadu. Tento pohyb je často používán pro skoky na sloupy a je potřeba se ho naučit!

 

…skočila na tyč

 

Tyčí je míněna vodorovná tyč trčící ze zdi (nebo napnutá mezi sloupy/zdmi). Na ní se může Lara roztočit a skočit někam dál. Šipkou nahoru (W) se Lara na tyči roztočí a může skočit dopředu. Šipkou dozadu (S) se naopak otočí – to můžete provést, buď když visí nebo i když se točí a míří nahoru (to sice vypadá, jako že je to jen efektní zbytečnost, ale jeden přeskok přes tyče – shodou okolností ten poslední ve hře – je na tom životně závislý). Šipkami do stran pak Lara ručkuje po tyči. Pozn.: pokud je kamera natočena podélně podle tyče, význam kláves se příslušně mění – to však neplatí pokud skáčete dozadu z římsy na tyč. V tom případě se dál skáče vždy s klávesou W!

 

žebříky

 

Lara dokáže lézt po žebřících (buď má podobu podle starších dílů – tedy zářezy ve zdi – nebo klasický příčkový žebřík). Stačí k žebříku přistoupit nebo na něj skočit. Poté klávesami W a S lezete nahoru nebo dolu; klávesou E můžete tento pohyb urychlit. Klávesami A a D můžete z jeho okraje přeskočit stiskem skoku do strany (žebříky již neumožňují ručkování do stran). Stiskem skoku bez směrových kláves Lara skočí směrem dozadu (od žebříku).

 

chůze

 

Pomalou chůzi aktivujete držením klávesy ALT a současným stiskem nějaké směrové klávesy. Akce známé z TRI – tedy dojití až k okraji srázu nebo projití bodáků – v téhle verzi nejsou potřeba (Lara sama zastaví nebo se chytne okraje) nebo nejsou možné (bodáky zraňují už při přiblížení se), takže ji využijete opravdu jen výjimečně (např. u známé Damoklovy zkoušky); resp. klidně se bez ní obejdete.

 

skrčení

 

Klávesou F donutíte Laru přikrčit se k zemi (pokud stojí na zemi), čímž získáte možnost projít i místem ‚se sníženým stropem‘ (příp. pod pastí). Pohyb opět ovládání směrovými klávesami.

 

kotoul

 

Pokud stisknete klávesu skrčení (F) za běhu, Lara udělá kotoul. Ten má hned tři použití. Zaprvé tím můžete podskočit nebo rychleji proskočit některé (hlavně střílecí) pasti. Zadruhé můžete uskakovat před nepřáteli, když před nimi utíkáte. A zatřetí je to rychlejší pro prolézání nízkých prostor než pouhé skrčení a následné proplížení. Také viz Akrobatická salta.


plavání po hladině

 

Směrovými klávesami řídíte pohyb po hladině. Když doplavete k příhodnému okraji, Lara sama z vody vyleze. Při stisku šipky plave Lara stylem prsa; pro přepnutí na kraula stiskněte klávesu E. To vydrží přibližně na 5 temp a pak musíte E stisknout znovu (pro rychlé plavání doporučuji mačkat E opakovaně).

 

plavání pod vodou

 

Stiskem klávesy F se Lara začne potápět. Může se potápět buď kolmo dolu nebo šikmo při stisku směrové klávesy. Po dosažení požadované hloubky probíhá plavání stejně jako po hladině (vč. urychlení klávesou E; nelze plavat dozadu klávesou S). Pro vynoření na hladinu podržte klávesu Mezerník (Space).

 

Plavání se může někomu zdát obtížné hlavně proto, že směr i hloubku musíte ovládat jednou rukou (na rozdíl od TRI) a nemůžete změnu hloubky řídit pohledem kamery. Na druhou stranu si většinou vystačíte se stylem „určení hloubky – plavání – vyplavání na hladinu“. Pokud je potřeba nějaké složitější proplavání chodbou, není zpravidla tak dlouhá, aby se to nedalo vydržet se vzduchem.

 

skok do vody

 

Po obyčejném skoku do vody Lara sama vyplave na hladinu (podržením SHIFT to můžete zrušit). Pokud potřebujete trochu ‚akčnější‘ potopení, musíte ihned po stisku klávesy skoku ještě stisknout F, aby Lara skočila šipku. Následně můžete F držet a pokračovat tak v potápění.

 

Pozor na to, abyste místo skoku neprovedli kotoul! Také se nepokoušejte (podle některých chytrých rad na internetu) pomocí šipky prodloužit skok přes propast – nefunguje to.

 

akční animace

Tomb Raider Legend představil nový druh animací. Během herní animace se krátce vedle Lary objeví ikona šipky. V tomto okamžiku musíte stisknout příslušnou směrovou klávesu. Pokud se Vám to nepovede, animace končí smrtí a musíte celou animaci shlédnout znovu. Doporučuji ale shlédnout i tyhle ‚tragické‘ alternativy, protože jsou někdy dost zajímavé (a kdyby se Vám vše povedlo na první pokus, byly by zbytečné). Pozor: šipku nesmíte zmáčknout dříve, než se objeví příslušná ikonka!

 

střelba

Konečně jsme se od akrobatické části dostali k té akční. Ze zvolené zbraně vystřelíte stiskem levé klávesy myši (dále jen LTM). Na rozdíl od předchozích dílů musíte klávesu zmáčknout pro každý jednotlivý výstřel. Vytažení a vrácení zbraně do pouzdra a nabíjení je automatické v okamžiku potřeby (musíte brát ohled na to, že to vyžaduje určitý čas). Zbraně můžete přepínat klávesou End

Nejúčinnější zbraní je brokovnice – na většinu nepřátel totiž stačí dva náboje. Nestřílejte ale z brokovnice do dálky – je účinná maximálně na 3-5 metrů.

 

bojové skoky

 

Při bojovém módu stiskem směrové klávesy a skoku uskočíte před nepřítelem. To má ale oproti předchozím dílům několik nevýhod. Zaprvé skok není tak účinný a často se stane, že nepřítel skočí rychleji a srazí Laru k Zemi. V tom případě je potřeba okamžitě stisknout skok pro odražení se od země – jinak Lara upadne a musí se zvednout. Druhou nevýhodou je, že skok není ani dlouhý, takže se nehodí pro uskakování např. před střelami. Použijte raději úskoky.

 

Pozor na to, že s vytasenými zbraněmi není Lara schopná zachytit se okrajů. Pokud plánujete skok s chycením, nezapomeňte před odrazem zasunout zbraně (přestat střílet, uvolnit bojový mód), protože během skoku na to již nebude čas. Pokud chcete před nepřítelem uniknout přepadem přes okraj a zachycením se, musíte zbraně schovat asi 4-5 kroků před okrajem!

 

bojové úskoky

 

Těch je v Legend několik. Můj asi nejoblíbenější je skok na nepřítele – běžte k zaměřenému protivníkovi a dvakrát stiskněte skok. Hra se v tom okamřiku zpomalí a vy máte možnost zlikvidovat nežádoucího.

Protivníka dobře zmatete, pokud provedete skluz (běžze k zaměřenému protivníkovi a stiskněte před ním F).

Pokud na sobě Váš nepřítel má něco kovového (počítají se i zbraně), s pomocí háku můžete rovněž provést útok, přitáhnout si nepřítele a….

…E pro výkop.

Občas se Vám na obrazovce objeví výstražná ikona, v tom případě máte možnost k útoku využít předměty v okolí (sestřelit sloup, nechat vybuchnout sud s hořlavinou…)

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

V Tomb Raider Legend se konečně zase dostanete k dopravním prostředkům, které můžete sami ovládat. Jak na to?

—  nasednutí – E
—- akcelerace – W

—- brzda, zpátečka – S

—- řídit – A/D

—- plošina nahoru/dolů (u vozíku) – H/LTM, K/PTM

— změnit cíl při střelbě – G