Lara nejdříve ze všeho sebrala u protějších dveří čokoládu (Chocolate Bar 10% zdraví). Když zjistila že jsou dveře i mříže na konci (pozor na psa za rohem) zamčené, vydala se jedinou možnou cestou. Přes kontejner v rohu se dostala na podlážku, přeskočila na protější palandu a jakmile se otočila doprava, všimla se lékárny (Large Healt Pack 100% zdraví) u protějších dveří za zábradlím. Přeskočila si tedy pro ni a opět se vrátila zpět na palandu. I v chodbě za žebříkem byly dveře i mříž zamčené, proto se vydala po žebříku nahoru. Z plošiny vlevo prolezla oknem do místnosti, kde ve skříňce pod umyvadlem sebrala papírové bankovky (160 Euro), v šuplíku vlevo další čokoládu a na podlaze blízko zatlučených dveří mince (Antique Doubloons). Skříň byla zamčená, tak prolezla oknem ven a pokračovala po žebříku blízko okna na balkon o patro výš. Tady nejdřív sebrala vlevo další mince a pak přeskočila na lávku u protější budovy. Vlevo za zábradlím nejprve sebrala další čokoládu a potom se teprve vydala doprava, přeskočila na protější stříšku a přes prkna došla až k okapové rouře. Po té vyšplhala nahoru, zachytila se okraje střechy a ručkovala doprava. Tady ji došla síla (žlutý navigační pásek), tak seskočila na stříšku pod nohama, opět se pověsila rukama za okraj střechy a ručkovala okolo rohu doprava, kde se v místě poškozeného zábradlí vytáhla na střechu. Kromě nádrže vlevo a komínů naproti viděla i baráček vpravo. Ten však měl na dveřích zámek. Zaběhla tedy okolo něho doprava, kde z barelu sebrala obvazový balíček (Healt Bandages 40% zdraví) a přeběhla střechu okolo komínů k dalšímu barelu. Ten odtáhla od okraje střechy a mezerou v zábradlí v uvolněném prostoru seskočila na spodní malou plošinku, kde našla a sebrala páčidlo (Crowbar). Vytáhla se zpátky na střechu, páčidlem urazila zámek na domečku a uvnitř ve skříni sebrala pistoli (M-V9). Nyní se stejnou cestou jako sem vrátila do místnosti dole, kde urazila zámek na skříni, ze které si vzala náhrdelník (Necklace). Naposledy absolvovala již dobře známou cestu na střechu, tady seskočila na spodní plošinku v rohu za barelem. Na okraji plošinky se pověsila rukama za okraj střechy a přeručkovala doleva na balkón za zavřenou mříž. Když vykoukla vpravo za roh, viděla nejen klíč na prkně vlevo u zábradlí, ale i strážného na konci u dveří. Lara se přikrčila (standardně Ester), opatrně došla až za strážného a chvatem ho zlikvidovala (standardně levý Ctrl). Pak sebrala klíč, došla na opačnou stranu balkónu, odemkla mříž a vlezla si na žebřík. Toho se vzápětí pustila (standardně levý Ctrl) a seskočila na zem – do další části hry…

Ve videu je Lara opět objevena policií, ale podaří se jí vyrazit dveře opuštěného hotelu. Dveře zavřela na závoru a ještě před ně přetáhla vpravo stojící skříň. Výtah byl mimo provoz, tak se vydala nahoru po schodišti. V prvním patře se ani nezastavovala a pokračovala výš. To se již policajti dostali do hotelu a dva z nich vhodili do chodby nebezpečné plynové granáty. Lara se tedy nikde dlouho nezdržovala, protože se plyn začal šířit hotelem. Pokračovala dál – přeskočila poškozenou část schodiště, ale opět měla smůlu. Padající kus zdiva prorazil prkna, která byla položena přes propadlou část podlahy. Lara přeskočila na druhou stranu (dveře v chodbičce nalevo jsou zamčené), pokračovala výš a v další chodbičce našla tablety (Healt Pills 20% zdraví). Aby mohla pokračovat po schodišti nahoru, musela odtáhnout skříň která jí stála v cestě. Jakmile vyběhla opět výš, v chodbičce vlevo našla lékárničku (Small Medipack 60% zdraví), vyrazila v chodbičce dveře, v pokoji za nimi sebrala v jedné skříni krabičku nábojů (V-Packer Spread Cartridges) a v druhé baterie (K2 Impactor Battery). Vyběhla na chodbu, tou do protější chodbičky, kde sebrala balíček obvazů a pokračovala po schodišti až k bedně. Tu si popotáhla tak, aby z ní mohla přeskočit k zábradlí, zachytit se ho a vytáhnout do chodby. Hned vpravo otevřela dveře do strojovny výtahu. Tady nejprve sebrala z podlahy klíč k výtahu (Lift Maintenace Key), potom z háčku mezi ostatními klíči na stěně další, který byl k apartmánu 21 (Apartment Key) ve druhém patře. Nyní již mohla přehodit páku vpravo na ovladači, aby spustila výtah. Jakmile výtah přijel nahoru, Lara do něj nastoupila a sjela do druhého patra. Přeskočila otvor v podlaze, v chodbičce si odemkla pokoj č. 21 a uvnitř sebrala ze skříně další pistoli (Vector R35). V šuplíku protějšího stolku našla čokoládu, ale to již byl nejvyšší čas se vydat zpátky (jedovatý plyn). Přeskočila tedy otvor v podlaze, nastoupila do výtahu, vyjela do čtvrtého patra a dveřmi ve strojovně se dostala do další části hry…

Ani zde neměla Lara na výběr. Přes podlážku na sudu se dostala k žebříku, po kterém vylezla na malou stříšku. Tady se pověsila rukama za lano nad hlavou a ručkovala k protější střeše. To už se objevil policejní vrtulník a začal Laru ostřelovat. Ta však nezačala zmatkovat. Před štítem střechy se zachytila lana i nohama (standardně Num 1) a pokračovala kupředu. Jakmile se ocitla nad střechou, seskočila na ni, běžela se před střelbou schovat za dřevěné bedny, kde našla a sebrala další obvazový balíček. Jakmile ji přestal vrtulník ostřelovat, pokračovala po žebříku položeném na šikmé střeše vpravo. Došla opatrně až na jeho konec, odkud přeskočila k protější budově, zachytila se rukama okraje střechy a vytáhla se nahoru. Tady sebrala z bedny obvazový balíček, pak se znovu pověsila rukama za okraj střechy a spustila se na můstek pod nohama. Vyrazila dveře před sebou, v chodbičce sebrala další mince a na konci chodbičky otevřela další dveře. V místnosti za nimi sebrala ze stolku čokoládu a z podlahy blízko zelených skříněk zásobník nábojů do M-V9. Vykopla další dveře v místnosti a vyšla na lávku mezi budovami. Proti sobě viděla další dveře a vlevo od nich žebřík (tedy opět možnost různého řešení). Lara otevřela dveře před sebou, vešla do vysoké haly, kde seběhla po schodech vlevo na palandu. S rozběhem (musí mít 100% zdraví) přeskočila k palandě u protější stěny, zachytila se zábradlí a vytáhla se na ni. Po žebříku vlevo vylezla o patro výš, kde z podlahy sebrala další krabičku nábojů. Přeskočila mezeru v palandě, otevřela vlevo dveře, proběhla chodbičkou za nimi a otevřela další dveře vpravo na konci. Před sebou viděla nouzové schodiště a všimla si i psa běhajícího dole na zemi. Přeskočila k nouzovému schodišti, zachytila se ho rukama a vytáhla se nahoru  (opět možnost různého řešení – jít nahoru přímo ke konci ševelu, nebo). Seběhla o patro níž, vlevo sebrala další mince, pak se pověsila rukama za okraj plošiny a seskočila na zem. Ihned zabila psa který ji napadl. Nyní již v klidu přelezla přes plot (ten co nemá nahoře ostnatý drát), podlezla pod roletou hned vpravo do vysoké haly, kde sebrala lékárnu a prolezla zpátky do uličky. Hned vpravo sebrala ze země zásobník s náboji a zabočila za roh. Blízko barelu s ohněm přetáhla bednu pod poškozený žebřík na stěně vpravo a mohla pokračovat na křižovatku, kde se dala doleva. Po chvíli zabočila znovu doleva, kde na konci úzké uličky našla a sebrala další lékárnu. Vyšla z uličky zpátky, kde se pokusila otevřít vrátka v plotě. Když zjistila že to nejde, přelezla přes plot (vlevo) v místě, kde chyběl nahoře ostnatý drát. To už přiběhl další pes, kterého se bez problémů zbavila. Zaběhla okolo rohu doleva, kde v kontejneru našla a sebrala další sadu baterií. Vrátila se k plotu, na stejném místě ho přelezla zpátky a došla až k přistavené bedně pod žebříkem. Přes ni se dostala na žebřík, po kterém šplhala nahoru. Minula palandu vpravo (tudy už prošla před okamžikem) a pokračovala až nahoru. Tady vlevo od nádrže našla další žebřík a pokračovala po něm výš. Na malé stříšce kam vylezla (vrtulníku si nevšímala) sebrala vpravo další krabičku nábojů a sklouzla po šikmé střeše (směrem k vrtulníku) dolů. Tady sebrala vlevo tablety a našla další žebřík vpravo, po kterém vyšplhala na malou stříšku. Z té přeskočila na protější střechu k malému baráčku (tady končí kratší cesta), za kterým vlevo sebrala další mince. Nyní již mohla doběhnout k okraji střechy (vlevo od nádrží) do místa, kde je přerušené zábradlí. Ve videu se dostala do další části hry…

Další část hry, kde Laře opět hrozí akutní nebezpečí zatčení. Je to také poprvé, kdy bude absolvovat větvený dialog – na volbě frází záleží, získá-li Wernerův zápisník ((stačí volit vždy poslední možnost dole) zbude jí tak víc času na prohledání a sebrání více předmětů), nebo zápisník nezíská, takže ztratí dost času jeho hledáním (je v kuchyni, hned vpravo od vstupu).

V první části této sekvence Lara promluvila se slečnou Margot. Ta jí sice dala zápisník, ale odešla zavolat policii. Proto ihned po skončení dialogu Lara doběhla k psacímu stolu v obýváku (vpravo), kde ze šuplete vyndala tablety. Pak rychle přeběhla ke stolku u okna (vlevo od akvária), kde sebrala diamantový prstýnek (Diamond Ring) a nakonec zaběhla do kuchyně, kde z linky vlevo sebrala láhev koňaku (Vintage Cognac). To již zahlédla přijíždět policii, proto na nic nečekala, doběhla ke dveřím v předsíni, kterými se dostala do další části hry…

Lara se probudila v odstaveném vagonu metra. Vystoupila a všimla si, že na konci tunelu jsou u ohýnku dva bezdomovci se psem. Došla tedy k nim a zeptala se, jestli neznají Luise Boucharda. Ti ji poslali do „Café Metro“ na Place D´Arcade. Vrátila se tedy k vagonu a přes rouru vylezla na jeho střechu. Podlezla další rouru vlevo a na konci vagónu sebrala lékárnu. Protáhla se pod rourou zpátky a po pletivu vyšplhala na kovovou palandu nad vagón. Samozřejmě viděla chlapíka stojícího u rohu budovy za plotem vlevo, ale nejdříve udělala čelem vzad, přeskočila s rozběhem k protější palandě, zachytila se jí rukama a vytáhla se nahoru. Odsud přeskočila na betonovou, trávou porostlou obrubeň protější budovy, otočila se doprava a prošla dírou v poškozeném plotě. Na chodníku za ním pak našla a sebrala bankovky (160 Euro) s další čokoládu. Aby se odsud dostala, pověsila se v otvoru plotu rukama za okraj chodníku a seskočila dolů do tunelu. Podruhé se přes rouru, vagón, pletivo a rošt konečně dostala k chlapíkovi u rohu budovy. Dříve, než se s ním dala do řeči, oběhla plot okolo rohu, kde dole, na konci schodiště našla a sebrala další bankovky (160 Euro). Teprve nyní se vrátila k maníkovi a dala se s ním do řeči. Ten ji opět odkázal na bistro „Café Metro“ na Place D´Arcade. Prošla tedy vrátky vpravo na ulici, kde hned vlevo oslovila šlapku Janice, stojící na rohu. I ta ji poslala do bistra, ale navíc se zmínila i o disko-klubu na „Le Serpents Rouge“. Aby Lara získala představu o městě, podívala se na orientační mapu vlevo na protější zdi (tyto mapy jsou rozmístěny po celém městě).

Popis [2] cesty: Lara se dala ulicí vpravo, kde v podloubí po levé ruce našla a sebrala další bankovky. Hned vpravo zjistila, že může otevřít poklop kanalizace, takže to udělala…

Bouchard’s Hideout

Běžela podzemím kupředu, přes křižovatku stále rovně, kde za zatáčkou vpravo musela přeskočit hlubokou šachtu. Na druhé straně se zachytila okraje podesty a vytáhla se nahoru. Před žebříkem nejprve sebrala zásobník s náboji a přeskočila zpátky. Otočila se čelem k šachtě, došla až na kraj podesty a pověsila se rukama za její okraj. Pak přeručkovala na sousední stěnu (tedy vlevo), po které sešplhala do krátké chodbičky, kde našla a sebrala další prsten. Stejnou cestou jako sem se vrátila na podestu nad šachtou, běžela zpátky ke křižovatce, kde zabočila doprava. Na konci vylezla na bednu a po stěně za ní se vyšplhala na dřevěnou podlážku vpravo. Udělala čelem vzad, přeskočila na protější podlážku, tady se pověsila rukama za výčnělek zdi, po kterém přeručkovala do nízké chodbičky vpravo. Tou se protáhla do kruhové místnosti, ze které se protáhla další nízkou chodbičkou do….

Parisian Ghetto

prostoru nad schodiště, kde před sebou na zemi našla a posbírala dva balíčky bankovek, dva zásobníky a krabičku nábojů. Otevřela si dvířka v mříží před sebou a…

…po schodech vyběhla na zahradu „Parc Da Lune“. Tady vpravo oslovila chlapíka, od kterého dostala další úkol a především klíče od garáže „Ex-janitor´s Key“. Nyní už mohla vyjít brankou v mříži zahrady na ulici. Dala se doprava, z kopce dolů, u náklaďáku doprava a po chvilce (naproti schodišti co vede vpravo nahoru) si všimla tabulky „GARAGE“ nade dveřmi vlevo. Ještě tam však nešla. Pokračovala rovně, až k zátarasu na konci ulice, kde dveřmi vpravo vešla do…

Rennes’ Pawnshop

zastavárny, v kanceláři (vlevo) oslovila Reného a nabídla mu k prodeji vše (z položky „ITEMS“) co nepotřebovala. Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpátky dveřmi na ulici…

Parisian Ghetto

Dala se doleva, minula slečnu Janice stojící na rohu a po chvilce došla ke dveřím pod tabulkou „GARAGE“, ty si odemkla klíči od chlápka ze zahrady a dostala se tak do garáže v…

Tady nejprve prohledala všechny skříně proti dveřím, ze kterých sebrala starou pistoli, balíček obvazů, zásobník nábojů a baterie. Potom si vpravo na ponku vzala nástroj „Societ Scanner“ (vypadá jako klíč na kola), zvedla auto na zvedáku (páčkou) a nakonec zatáhla za páku v rohu u vrtačky. Tím si otevřela tajný poklop pod zvednutým autem, který vede do sklepa pod disko-klubem. Než tam však slezla, nejdříve vyběhla po schůdcích, vykopla dveře kanceláře, kde našla a sebrala revolver „Desert Ranger“ s náboji. Vrátila se k autu a otvorem pod ním se spustila na bedny, kde posbírala náboje s čokoládu. Seskočila na zem, vylezla po žebříku do sklepa, kde nejprve sebrala ze země poblíž páky láhev koňaku, pak nasadila nástroj ze své výbavy na páku a přehodila ji. Tím spustila sice výtah, ale zároveň upozornila na svoji přítomnost ochranku. Rychle se otočila, zaběhla se schovat za bednu u protějších dveří, kde se skrčila. Po chvilce přišel strážný, sklep prosvítil a odešel. Nyní již mohla Lara projít dveřmi, po schodech ke dveřím, kterými se dostala do sálu disko-klubu. Rychle se schovala za reprobedny vpravo a ve vhodný okamžik se připlížila strážnému vpravo za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Opět skrčena došla k druhému strážnému, kterému provedla to samé. Po mrtvých strážných sebrala pistole, došla za barový pult, kde si přivolala výtah, ze kterého sebrala dvě krabičky nábojů. Z pultu pak ještě láhev koňaku a dvě čokolády. V sále blízko dveří viděla podium. Vpravo v rohu pod ním (jakoby pod okny) sebrala tablety, oběhla podium a nahoře sebrala z aparatury starou desku „Antique Records“. Pak přehodila páku na zdi, kterou spustila hudbu a od stropu se začal pohybovat světelný panel. To již vyběhli další dva strážní, které zastřelila (opět nepřehlédla zbraně, co po sobě nechali). Nyní již mohla vyběhnout po železných schodech na ochoz. Zastřelila strážného, který vyběhl z kumbálu blízko schodů, sebrala pistoli a oběhla ochoz do míst, kde stála bedna u oblého zábradlí. Tu k němu přistrčila a přes bednu se vytáhla na konstrukci nad hlavou. Rozeběhla se po ní kupředu a dříve než se konstrukce zřítila, přeskočila na protější ochoz. Ihned se otočila doprava, zabila strážného vpravo a následně hned dalšího, který na ni přibíhal zezadu. Když po nich sesbírala zbraně (nepřehlédla ani lékárnu), došla do místa, kde je přerušené zábradlí, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na pohybující se světelný panel. Zachytila se jeho konstrukce, vytáhla se nahoru a přeskočila na jeho protější stranu. Došla ke sloupku vlevo, vyšplhala o kousek výš a vnějškem pak na jeho vrchol. Opět přeskočila na protější stranu, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na nejvyšší ochoz. Šla po něm doleva (podél zdi), sklouzla po jeho šikmé části, odrazila se a doskočila na další jeho část v rohu. Opět se dala doleva a z konce přeskočila k protější konstrukci pod stropem, zachytila se jí a ručkovala po ní doleva až do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru. To již mohla dojít na konec konstrukce a přeskočit na ochoz k ovládací kabince. Tady nejprve kopla do zvednuté části ochozu vlevo (ta se sklopila) a pak se dveřmi dostala do ovládací kabinky. Uvnitř nejprve sebrala z podlahy klíč „Ticket Office Key“ od prodejny vstupenek. Potom si stoupla k ovládacímu panelu u okna a dvakrát zatáhla za páky, které jsou na pultu vlevo (dvakrát se přesunuly reflektory na světelném panelu). Pak zatáhla jednou za páky na pultu v jeho pravé části (jeden z reflektorů vyjel do opravárenského bloku). Vyšla z kabinky, přeběhla po sklopeném ochozu k žebříku (to si již všimla, že vlevo od žebříku leží další zásobník nábojů na nádržích pod šikmou částí ochozu po kterém vylezla nahoru), došla k reflektoru, ze kterého vyndala dózu „Trinket Box“. Vrátila se po žebříku a ochoz do kabinky, kde zastřelila strážného, který se ukrýval za dveřmi. V kabince našla vlevo žebřík, po kterém slezla dolů, sebrala ze země čokoládu a dveřmi vyšla na ochoz. Jak se pohybovala po ochoze, pozorně se dívala dolů a ihned jak zahlédla dalšího strážného, tak ho zastřelila. Pak přeskočila ve známém místě na konstrukci a přes bednu seskočila na spodní ochoz. Z něho pak po schodech dolů, kde zabila posledního strážného. Doběhla do rohu, kde si odemkla prodejnu lístků. Uvnitř sebrala ze stolu další klíč „Ticket Office Key“, balíček bankovek, čokoládu a vyšla do sálu. Známou cestou se vrátila na prostřední ochoz, po žebříku vyšplhala do kabinky a vydala se pro zásobník s náboji. Tedy po ochoze, po žebříku výš, pozadu sklouzla po šikmé části ochozu, na konci se zachytila rukama a ručkovala doleva, kde vytáhla nahoru, sebrala zásobník a spustila se na ochoz pod nohama. Naposledy se vrátila do horní kabinky a prošla dveřmi na…

Parisian Ghetto

balkon, ze kterého slezla po žebříku níž, pověsila se rukama v otvoru podlážky a seskočila dolů. Seběhla po schodech, pověsila se rukama za okraj a spustila se do ulice Rue De Clef. Nyní již se vyznala ve městě natolik, že pro ni nebyl problém doběhnout do…

Rennes’ Pawnshop

zastavárny, oslovila Reného a nabídla mu k prodeji nově nasbírané předměty (z položky „ITEMS“). Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpátky dveřmi na ulici…

Parisian Ghetto

Známou ulicí, okolo náklaďáku, do kopce a vlevo vešla dvířky do zahrady „Parc Da Lune“, kde předala chlápkovi dózu, za kterou od něho dostala informaci, že musí najít „Dobrmana“ na ulici Rue Dominique“, ale hlavně heslo „Pluit Noir“, které mu musí sdělit (jinak by vstup stál 800 Euro). Takže vyšla brankou na ulici (branka vede přímo na Rue Dominique), dala se po ní doleva okolo chrámu, kde vpravo oslovila chlapíka stojícího za mříží. Sdělila mu heslo a ten ji propustil bránou na hřbitov.

lara po rozhovoru s Janice, když se podívala na orientační mapu vlevo na protější zdi (tyto mapy jsou rozmístěny po celém městě), dala se doprava, v podloubí sebrala bankovky, přeběhla poklop kanálu (neotvírala ho) a po schodišti vlevo vyběhla nahoru. Proběhla uličkou na hlavní ulici, dala se doleva a na přechodu pro chodce zabočila doprava, kde v rohu sebrala další bankovky. Pokračovala dál doleva, proběhla mezi sloupky na náměstíčko „Place D´Arcade“, kde vešla vpravo do bistra…

Café Metro

Oslovila barmana za pultem a po absolvování (dalšího větveného) rozhovoru, od něho obdržela klíč „Bartender´s Key“ od disko-klubu „Serpent Rouge“. Vyšla z baru na…

Parisian Ghetto

náměstíčko, dala se doleva, proběhla mezi sloupky, zabočila doprava, kde na plácku poblíž stromu sebrala další bankovky. Po úzkých schodech u zábradlí seběhla na hlavní ulici, dala se doleva a okolo šlapky Janice pokračovala kupředu. V krátkém videu viděla Kurtise, chlapíka jak odjíždí na motorce. Neběžela však za ním, ale zabočila do uličky vpravo, kde si klíčem odemkla dveře, kterými prošla do…

chodby. V krátkém videu viděla strážného v kanceláři nalevo. Po skončení videa se přikrčila (Ne! Klekla, ale opravdu přikrčila), proplížila se chodbou kupředu, kde pákou na zdi vypnula elektriku v kanceláři. Zašla se schovat do rohu malé místnůstky, počkala až strážný projde okolo ní, pak se mu připlížila za záda a chvatem karate ho zabila. Sebrala pistoli co po něm zbyla, opět zapnula elektriku a šla ke kanceláři, odkud vyšel. Z beden vpravo před prvními veřejemi sebrala zásobník nábojů a v kanceláři ze stolu pak pistoli „Desert Ranger“, klíče od sálu „Stage Door Key“, čokoládu i zásobník nábojů. Vyšla na chodbu, dala se doleva, vyběhla po schodech a klíčem si odemkla dveře do sálu diskotéky. Ihned zastřelila strážného proti sobě i jeho kolegu vpravo za reprobednami. Sebrala po nich pistole, vrátila se ke dveřím kterými sem vešla a sousedními dveřmi (vlevo) prošla na chodbu. Seběhla po schodech, prošla dalšími dveřmi do sklepa, kde z beden v zadním levém rohu sebrala láhev koňaku. Pak po žebříku nedaleko výtahu slezla níž, kde z beden sebrala zásobník nábojů a čokoládu. Teď už se mohla vrátit stejnou cestou do sálu diskotéky. Došla za barový pult, kde si přivolala výtah, ze kterého sebrala dvě krabičky nábojů. Z pultu pak ještě láhev koňaku a dvě čokolády. V sále blízko dveří viděla podium. Vpravo v rohu pod ním (jakoby pod okny) sebrala tablety, oběhla podium a nahoře sebrala z aparatury starou desku „Antique Records“. Pak přehodila páku na zdi, kterou spustila hudbu a od stropu se začal pohybovat světelný panel. To již vyběhli další dva strážní, které zastřelila (opět nepřehlédla zbraně, co po sobě nechali). Nyní již mohla vyběhnout po železných schodech na ochoz. Zastřelila strážného, který vyběhl z kumbálu blízko schodů, sebrala pistoli a oběhla ochoz do míst, kde stála bedna u oblého zábradlí. Tu k němu přistrčila a přes bednu se vytáhla na konstrukci nad hlavou. Rozeběhla se po ní kupředu a dříve než se konstrukce zřítila, přeskočila na protější ochoz. Ihned se otočila doprava, zabila strážného vpravo a následně hned dalšího, který na ni přibíhal zezadu. Když po nich sesbírala zbraně (nepřehlédla ani lékárnu), došla do místa, kde je přerušené zábradlí, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na pohybující se světelný panel. Zachytila se jeho konstrukce, vytáhla se nahoru a přeskočila na jeho protější stranu. Došla ke sloupku vlevo, vyšplhala o kousek výš a vnějškem pak na jeho vrchol. Opět přeskočila na protější stranu, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na nejvyšší ochoz. Šla po něm doleva (podél zdi), sklouzla po jeho šikmé části, odrazila se a doskočila na další jeho část v rohu. Opět se dala doleva a z konce přeskočila k protější konstrukci pod stropem, zachytila se jí a ručkovala po ní doleva až do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru. To již mohla dojít na konec konstrukce a přeskočit na ochoz k ovládací kabince. Tady nejprve kopla do zvednuté části ochozu vlevo (ta se sklopila) a pak se dveřmi dostala do ovládací kabinky. Uvnitř nejprve sebrala z podlahy klíč „Ticket Office Key“ od prodejny vstupenek. Potom si stoupla k ovládacímu panelu u okna a dvakrát zatáhla za páky, které jsou na pultu vlevo (dvakrát se přesunuly reflektory na světelném panelu). Pak zatáhla jednou za páky na pultu v jeho pravé části (jeden z reflektorů vyjel do opravárenského bloku). Vyšla z kabinky, přeběhla po sklopeném ochozu k žebříku (to si již všimla, že vlevo od žebříku leží další zásobník nábojů na nádržích pod šikmou částí ochozu po kterém vylezla nahoru), došla k reflektoru, ze kterého vyndala dózu „Trinket Box“. Vrátila se po žebříku a ochoz do kabinky, kde zastřelila strážného, který se ukrýval za dveřmi. V kabince našla vlevo žebřík, po kterém slezla dolů, sebrala ze země čokoládu a dveřmi vyšla na ochoz. Jak se pohybovala po ochoze, pozorně se dívala dolů a ihned jak zahlédla dalšího strážného, tak ho zastřelila. Pak přeskočila ve známém místě na konstrukci a přes bednu seskočila na spodní ochoz. Z něho pak po schodech dolů, kde zabila posledního strážného. Doběhla do rohu, kde si odemkla prodejnu lístků. Uvnitř sebrala ze stolu další klíč „Ticket Office Key“, balíček bankovek, čokoládu a vyšla do sálu. Známou cestou se vrátila na prostřední ochoz, po žebříku vyšplhala do kabinky a vydala se pro zásobník s náboji. Tedy po ochoze, po žebříku výš, pozadu sklouzla po šikmé části ochozu, na konci se zachytila rukama a ručkovala doleva, kde vytáhla nahoru, sebrala zásobník a spustila se na ochoz pod nohama. Naposledy se vrátila do horní kabinky a prošla dveřmi na…

Parisian Ghetto

balkon, ze kterého slezla po žebříku níž, pověsila se rukama v otvoru podlážky a seskočila dolů. Seběhla po schodech, pověsila se rukama za okraj a spustila se do ulice Rue De Clef. Nyní již se vyznala ve městě natolik, že pro ni nebyl problém doběhnout do…

Rennes’ Pawnshop

zastavárny, kde oslovila Reného a nabídla mu k prodeji nově nasbírané předměty (z položky „ITEMS“). Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpátky dveřmi na ulici…

Parisian Ghetto

Známou cestou se vydala, po nejbližších schodech vlevo nahoru, na hlavní ulici doleva, mezi sloupky na náměstí a vstoupila do bistra.

Café Metro

Oslovila barmana za pultem, předala mu dózu a po absolvování rozhovoru, od něho obdržela lístek s kódem „15328 Café Owners Contact“. Z notebooku si přečetla adresu „Francine, 17. Rue Dominique“, tak se tam vydala. Vyšla z baru na…

Parisian Ghetto

náměstíčko, dala se doleva, proběhla mezi sloupky, rovně přes přechod pro chodce, kde blízko popelnice našla dům č. 17. Do elektronického zámku namačkala kód 15328 a dveřmi vlevo vešla na…

St. Aicard’s Graveyard

dvůr s náklaďákem. Lara vyběhla po schodech vpravo a vešla dveřmi do místnosti, kde oslovila ženu, která ji přivítala v Paříži a sdělila ji, že musí najít Dobrmana. Po skončení rozhovoru Lara ze šuplíků za ženou sebrala sportovní hodinky „Sport Watch“, čokoládu a vyšla skleněnými dveřmi na balkon. S rozběhem přeskočila k protějšímu balkonu, zachytila se ho rukama a vytáhla nahoru. Přeskočila zábradlí k okapové rouře, po které vyšplhala nahoru, přeručkovala doprava a vytáhla se na ochoz. Bez zastavení přeběhla bortící se desky ochozu až na roh budovy. Tady se pověsila za ruce, přeručkovala okolo rohu budovy doprava, kde seskočila na balkon pod nohama. Tady se zachytila rukama za svazek kabelů, po kterém neručkovala na balkon u protější budovy, ze kterého se v místě poškozeného zábradlí spustila na náhrobek pod nohama.

Vlevo od hlavního vstupu (dřevěná brána), v rohu za náhrobkem našla a sebrala lékárničku. Pokračovala od brány kupředu až do místa, kde ulička mezi náhrobky odbočovala doprava. Tam vpravo zastřelila psa a u protější brány, vpravo v rohu za náhrobkem sebrala obvazový balíček. Nyní se vracela uličkou zpátky až do místa, kde vlevo viděla kapičku s dřevěnými dveřmi. Vpravo od ní se z boku vytáhla na středně vysoký náhrobek, z toho přeskočila na sousední vyšší hrobku, ze které s rozběhem přeskočila přes uličku na protější hrobku. Odsud přeskočila k porostlé obvodové zdi, zachytila se okraje obruby a vytáhla nahoru. Vlevo sebrala čokoládu a mohla se vrátit na nejbližší hrobku. Z té přeskočila podél zdi (měla ji po levé ruce) na nižší náhrobek za oplocením. Spustila se na zem, vyrazila v ní dveře (mají na sobě kříž) a uvnitř sebrala zásobník nábojů. Vyšla ven z hrobky, dala se doleva, kde na konci zezadu vylezla na podstavec za zády sochy anděla s křížem. Strčila do sochy, ta spadla a prorazila víko protějšího artefaktu (cesta dál). Lara však nejdříve vylezla na střechu hrobky (kde předtím našla zásobník), přeskočila na sousední vyšší náhrobek za plotem a spustila se na zem. Běžela uličkou směrem k zatáčce, cestou zabila psa který se tam objevil a vytáhla se v rohu na hrobku, ze které mohla přeskočit na náhrobek za plotem (na dveřích opět kříž). Spustila se na zem, vyrazila dveře, uvnitř sebrala zásobník nábojů a obvazový balíček. Potom se stejnou cestou jako poprvé vrátila k povalené soše anděla s křížem a vlezla poškozeným víkem do sarkofágu, kudy se dostala do podzemí…

Zastřelila krysu na podlaze, šla chodbou kupředu do místa, kde zatáčela doprava. Co nejrychleji přeběhla bortící se část podlahy až před hlubokou jámu (pokud by se Lara zřítila dolů (musela tam zabít krysy) – stejně jako při překonávání další jámy, mohla by vylézt po stěně první jámy v druhé zatáčce). Tady se pověsila rukama za trubku v prasklé pravé stěně a přeručkovala doleva až na nepoškozenou podlahu. Lara si sice všimla prasklé zdi vpravo, ale místo toho skočila do vody, potopila se na dno a podplavala neporušenou částí až na konec za zatáčku, kde vylezla po pravé stěně k prasklině, kterou přeručkovala doleva až na podlahu. Pokračovala kupředu, zastřelila krysu vylézající z mříže v pravé stěně a doběhla až k závalu na konci chodby. Tady zatáhla za největší kámen, aby uvolnila zadní část závalu. Vrátila se k mříži, vykopla ji a protáhla se do místnosti za ní. Sebrala zde zásobník nábojů, dveřmi prošla do chodbičky a dalšími dveřmi do chodby. Dala se doleva, přelezla zával a došla k další části zatopené chodby, kterou opět přeplavala. Z místnosti, kam se dostala prošla otvorem ve zdi do katakomb. Vysazenými dveřmi vlevo prošla do sousední kobky, kde vlevo od mutanta na lůžku sebrala lékárničku. Otevřenou mříží prošla na chodbu a v protější kobce v zadním pravém rohu za artefaktem sebrala zásobník nábojů. Vrátila se na chodbu, dala se doprava a dveřmi na konci se dostala do místnosti, kde absolvovala další větvený rozhovor (pokud by vedla rozhovor špatně, chlapík by ji zastřelil (druhé volby jsou ty správné)). Po absolvování rozhovoru dostala o chlapíka tři pasy „Wad Of Passports“. Aby se Lara dostala z podzemí, blízko skříněk u dveří zatáhla za páku, kterou otevřela jednu z kobek. Došla do ní (v pravém zadním rohu sebrala zásobník), posunula si bednu ke vstupu kobky a přes bednu se dostala na podestu nad vstupem. I tady zatáhla za páku, kterou si otevřela dveře místnosti s chlapíkem. Právě otevřenými dveřmi se dostala do chrámu….

V chrámu bylo tréninkové středisko boxerů. Přistoupila k trenérovi u ringu a dala se s ním do řeči, na konci kterého získala zlaté hodinky „Gold Watch“ (druhá volba), nebo sportovní (první volba). Nyní došla k průčelí chrámu, po schůdkách vyběhla k soše, kde posunula kamenný kvádr před sochou doleva. Vylezla na kvádr, vyskočila, zachytila se rukama za okraj podesty nad hlavou a vytáhla se nahoru. Po stěně pak vyšplhala do horního okna, odkud přeskočila na trámy. Po těch vpravo došla až do místa, kde viděla, že jsou trámy vlevo naříznuty. Odsud přeskočila přes naříznutý trám (ten se zřítil) k obrubě protější zdi vlevo. Pověsila se rukama za obrubu, pustila se a ihned se zachytila vrcholu sloupu okolo kterého právě padala dolů. Vytáhla se nahoru, sebrala dva zásobníky nábojů a opět přes vis za ruce se spustila na zem chrámu. Podruhé absolvovala cestu přes okno na horní trámoví, došla do míst, kde bylo vlevo to zřícené a v přímém směru přeskočila na další trámy, odtud se dostala na stříšku na konci chrámu, kde se spustila na balkon. Uvnitř pak našla blízko varhan na podlaze diamantový prsten. Vrátila se na stříšku, po trámech přešla do místa které musela před tím přeskočit a podívala se dolů. Na vrcholu sloupu viděla lékárničku, takže již známým způsobem se k ní dostala, sebrala ji, spustila se na zem a dvířky ve vratech chrámu vyšla na….

Parisian Ghetto

ulici. Dala se doleva, z kopce dolů, u náklaďáku doprava, pokračovala rovně, až k zátarasu na konci ulice, kde dveřmi vpravo vešla do zastavárny, že prodá nově posbírané předměty….

V chodbě zastavárny se však potkala s neznámým mužem. V kanceláři (vlevo) však René jako obvykle nebyl. Prošla tedy do zadní místnosti, kde Reného našla zavražděného. Poblíž jeho mrtvoly našla jeho peněženku, kterou sebrala. Brzy také zjistila, že jsou v zastavárně nastražené časované nálože. Lara se podívala do peněženky, ze které vyndala papírek „Sevap Of Paper“ s kódem „14529“ k elektronickému zámku, kterým si odemkla dveře trezoru, kde našla: elektronickou pistoli „K2-Impactor“ a baterie do ní; nálož plastické trhaviny s časovačem „Explosives“; mapu „Map Of Sewers Around Louvre“; mapu „Map of Archeological Dig“; pistoli (Dart SS“ a náboje do ní. Jakmile však sebrala poslední předmět (bez ohledu na pořadí), trezor se zavřel, byl doslova „prošpikován“ infračervenými paprsky a odjistily se nálože (začalo odpočítávání času ). Jediným možným řešením se Laře nabízelo: tlačítkem na stěně otevřít dveře trezoru, vpravo pak otevřít poklop v podlaze, seskočit do spodní tajné chodby, tou utíkat kupředu, seskočit do kruhové kanalizační roury a tou opět utíkat kupředu až….. (Pokud byla dost rychlá (absolvoval jsem několik pokusů), přeběhla v kruhové kanalizaci určitou, blíže nespecifikovatelnou pomyslnou čáru, za kterou ji už plameny nezabily, pouze ji tlaková vlna vymrštila z kanalizace ven).

V prvním videu její pád sledoval Kurtis, chlapík kterého již viděla (sedět v bistru „Café Metro“ – pokud tam zašla při absolvování verze podzemím [2];, nebo ho viděla odjíždět na motorce od uličky disko-klubu „Serpent Rouge“ – pokud absolvovala verzi [1], přes bistro „Café Metro“).

Ve druhém videu proběhla poradu několika osob, mezi kterými poznala tajemného muže, který do ni vrazil v chodbě zastavárny a poprvé zde zaslechla jeho jméno „Eckhardt“.

Po skončení videa se Lara ocitla v…

podzemní chodbě, kterou došla na křižovatku kanalizačního systému. Nejdříve zastřelila krysu hned z rohem vpravo a pak druhou ve štole napravo. Pak vlevo sebrala čokoládu a vyběhla si po schodech pro lékárnu, co ležela před zamčenými dveřmi. Vrátila se po schodech dolů a vběhla do štoly hned po levé ruce. Minula odbočku vlevo a vyšla na další křižovatce kanalizačního systému, která byla pod vysokou šachtou. Tady zastřelila krysu ve štole napravo, pak obešla (levou stranou) díru uprostřed a po trubce blízko dvou velkých rour vyšplhala nahoru, kde přelezla na ochoz vlevo. Tady sebrala zásobník nábojů a na opačném konci pákou na stěně vypnula větrák. Po trubce sešplhala zpátky dolů, přeskočila dvojici velkých rour a vešla do štoly hned za nimi. Brzy narazila na žebříček vpravo, kterým vylezla k větráku, kterým musela (pravděpodobně) pootočit, aby mohla v místě, kde mu schází jeden list prolézt na druhou stranu. Rychle sebrala ze země tablety, doběhla do místnůstky na konci, kde otočila kolečkem na potrubí (rozsvítila se první zelená kontrolka na panelu čerpadle) a rychle se vrátila okolo větráku a po žebříku do štoly. Vrátila se na křižovatku, tu přeběhla zleva okolo panelu čerpadel do protější štoly. Dveřmi před jejím koncem (vlevo) prošla do chodbičky, kde sebrala zásobník nábojů, v místnůstce na konci zastřelila krysu a otočila dalším kolečkem na potrubí (rozsvítila se druhá zelená kontrolka na panelu čerpadel). Chodbičkou a štolou se vrátila na křižovatku, opět po trubce (vlevo u dvojice rour) vyšplhala na ochoz, ze kterého v místě poškozeného zábradlí přešla na traverzu. Po ní se dostala k dalšímu kolečku, kterým opět otočila  (rozsvítila se třetí zelená kontrolka na panelu čerpadel) a Lara viděla, jak se hluboká díra dole uprostřed plní vodou. Od tohoto kolečka šla po ochozu doprava, na konci vyskočila, zachytila se skob na stěně, po kterých pak vyšplhala na další ochoz. Přešla kousek doleva a po dalších skobách vyšplhala opět výš. Tady ze skop vstoupila na ochoz vlevo a toto místo si zapamatovala! Po traverze přešla do chodbičky naproti, kde sebrala další zásobník nábojů, vrátila se na traverzu a přibližně v jedné její čtvrtině se pověsila rukama za trubku nad hlavou, po které přeručkovala k dalšímu kolečku, kterým opět otočila (rozsvítila se čtvrtá zelená kontrolka na panelu čerpadel). Opět se pověsila na trubku, ze které seskočila na traverzu. Přesně uprostřed, kde je na traverze spoj, se otočila čelem ke kolečku, pověsila se rukama za okraj traverzy a pustila se. Spadla přesně doprostřed zatopené díry dole, kterou ihned začala plavat nejprve kolmo dolů a pak jedinou možnou cestou pokračovala dál, až vyplavala na hladinu sousední podobné šachty. Tady vyšplhala po částečně zborceném ochozu blízko stěny nahoru, popošla kupředu (upozornění) a po trubce nad hlavou přeručkovala doleva, kde seskočila na traverzu, po které přeběhla doleva k dalšímu kolečku, kterým otočila (rozsvítila se pátá zelená kontrolka na panelu čerpadel) a vrátila se po traverze pod trubku. Otočila se doleva, pověsila se za ni rukama a přeručkovala na ochoz u protější stěny. Tady po visící části ochozu vyšplhala nahoru, došla před velkou kruhovou štolu v pravé zdi, přeskočila v přímém směru přes propadlou část ochozu a na konci otočila posledním kolečkem (rozsvítila se šestá zelená kontrolka na panelu čerpadel). To už Lara viděla, jak z kruhové štoly v místě které si dobře pamatovala, přestala proudit voda a tak se tam vydala. Přeskočila přes mezeru v ochozu zpátky, vešla do kruhové štoly (tentokrát ji měla vlevo), podlezla po kolenou pod mříží a nalevo skočila do úzkého šikmého tunelu, kterým se sklouzla až do nejspodnější štoly. Odsud již bez problémů trefila kam měla namířeno: doleva až na křižovatku pod vysokou šachtou, přes dvojici rour, po trubce nahoru, přes traverzu, přes ochoz, skoby na zdi, na opačné straně ochozu přes další skoby výš, tady doleva, odkud již mohla přeskočit do velké kruhové štoly. Uvnitř vlezla do menší betonové, ve které prošla vrátky v mříži. Brzy došla na okraj, ze kterého se nejprve dobře rozhlédla. Viděla obrovskou betonovou nádrž s olejem. Vpravo si všimla velkého kovového válce, ale hlavně dvou velkých otvorů v protější stěně dole pod hladinou oleje. Pak se pověsila rukama za okraj a seskočila dolů. Otočila se doleva, ke zmiňované nádrži a nyní jednala přesně a velmi rychle. Do určeného místa umístila časovanou nálož „Explosive“, okamžitě udělala salto vzad, dopadla do olejové nádrže (to již exploze zapálila olej) a aniž by se vynořila na hladinu, vplavala do bližšího z otvorů v levé stěně. Plavala zatopenou rourou kupředu, minula odbočku doleva, na další křižovatce zabočila doleva, po chvilce se vynořila a jedinou možnou cestou došla k okraji roury. Viděla hořící olej v nádrži, ale hlavně otvor ve zdi, kde před okamžikem umístila nálož. Přes vis za ruce seskočila na podestu pod nohama, otočila se doleva, vylezla po žebříku na vyšší podestu a došla na její konec. Odsud s rozběhem podél stěny přeskočila hořící část spodního ochozu. Přibližně v místě kam dopadla se vyšplhala po skobách ve zdi na další ochoz, doběhla na jeho opačný konec, odkud přeskočila k otvoru ve zdi. Tím prošla do sklepení galerie Louvre. Dala se doleva, směrem k velkým dveřím….

Lara se ocitla na schodišti. Opatrně po něm šla nahoru a při cestě zlikvidovala dva strážné – jednoho osvědčeným chvatem – od něho získala baterie do své elektronické pistole a druhého zastřelila touto pistolí. Dveře pod kamerou zatím nemohla otevřít, proto pokračovala dál. Dalšími dveřmi vešla do galerie, kde již viděla infračervené paprsky (V případě, že by vyvolala poplach, zavřely by se mříže a objevil by se i strážný. Toho by musela zabít, spínačem u vstupních dveří mříže zvednout, ale i aktivovat paprsky). Z nejbližší vitríny přeskočila doleva, zachytila se výstupku a vytáhla nahoru. Sebrala zde lékárnu a podél stěny přeskočila přes první paprsky. Z místa kam dopadla se dostala na vitrínu vpravo uprostřed síně. Odsud ve vhodný okamžik s rozběhem přeskočila oba dva pohyblivé paprsky (i ty u podlahy) na protější vitrínu. Další paprsky překonala tak, že když na okamžik zhasly, přeskočila na protější vitrínu. Došla těsně k paprskům před sebou (ty nad vitrínou), pověsila se rukama za okraj a přeručkovala pod paprsky nad hlavou (i pod nohama) a v místě, kde již spodní paprsky nebyly, seskočila na podlahu. Poslední paprsky překonala tak, že vylezla na vitrínu u levé stěny, pověsila se rukama za výstupek stěny nad hlavou a přeručkovala okolo paprsků doprava, kde seskočila na zem. Prošla dveřmi na konci a v krátkém videu si prohlédla další část galerie. Elektronický zámek vlevo zatím nemohla odblokovat, proto po kolenou podlezla paprsky které byly křížem, šla doprava až ke stěně a kolmé paprsky ruce překonala tak, že si stoupla čelem ke stěně a úkroky do strany okolo nich prošla. Pak doběhla ke strážnému u dveří vpravo, kterého zastřelila. Od něho získala kartu „Louvre Low Security Pass“ a pokračovala okolo dveří dál, kde v další části pod kamerou vpravo sebrala lékárnu (samozřejmě tak, aby ji kamera nezaregistrovala). Dveře pod kamerou nešly otevřít, proto se vrátila k těm, kde zabila ostrahu a prošla jimi. Nad protějšími dveřmi viděla kameru, takže pod ní proběhla ve vhodný okamžik, zezadu se připlížila ke strážnému vpravo a osvědčeným chvatem ho zabila. Nyní potřebovala vypnout paprsky okolo vitríny s obrazem a dostat se do otvoru klimatizace nad ní. Nejdříve odsunula prázdnou vitrínu v rohu na bok, aby si zpřístupnila elektronický zámek. Pak přitlačila vyšší vitrínu uprostřed těsně k sedačkám před obrazem, odblokovala kartou zámek u vitríny (na čas vyřadila paprsky) a nyní co nejrychleji doběhla k vyšší vitríně, vytáhla se na ni, s rozběhem přeskočila k vitríně s obrazem, vytáhla se na ni a vlezla do otvoru klimatizace (pokud by to nestihla, jedovatý plyn by Laře těžce ublížil, pokud by ji přímo nezabil). Pokračovala do míst kde si mohla stoupnout, šla kupředu, minula odbočku doleva a průlezem se dostala k žebříku. Vylezla po něm nahoru, kde před mřížkou počkala, až okolo projde strážný. Pak mřížku vykopla, vyšla na střechu, připlížila se strážnému za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Blízko průlezu se vytáhla na šedou skříň, z té na dvojici klimatizačních rour a s nich na obrubu zdi. Přešla kousek doprava, stoupla si čelem ke zdi, pověsila se rukama za obrubu a přeručkovala okolo mřížky, kde se zas vytáhla na obrubu. To samé opakovala u druhé mřížky vpravo. Tam již objevila dvojitý kabel nad hlavou, po kterém přeručkovala k protější budově. Pokračovala doprava, přeskočila přerušenou část a pak mezerou v zábradlí na ochoz. Po něm doběhla k brance mříží vlevo a žebříku vpravo.

(Mohla, ale nemusela slézt po žebříku dolů, vyběhnout k vrátkům nad schůdky, projít brankou, mezerou v zábradlí se vytáhnout na střechu, přeběhnout kopuli, na druhé straně seskočit dolů, vykopnout dveře vlevo, sebrat obvazový balíček a stejnou cestou jako sem se vrátit k brance u horních mříží nad žebříkem)

Lara vypáčila zámek na mřížích, brankou prošla dovnitř, vylezla na rozvaděč a z něho do klimatizačního systému. Slezla po žebříku dolů a za zatáčkou seskočila do malého skladu. Tady si počkala, až za dveřmi uvidí projít strážného, pak prošla dveřmi, zezadu se mu připlížila za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Ke dveřím na konci vlevo neznala kód, proto otevřela dveře vpravo a zastřelila strážného za dalšími kruhovými dveřmi. Vpravo ze stolku sebrala pistoli a otočila se k pultu s počítači (doporučuji hru uložit). Přistoupila k tomu úplně nalevo a kamerou se podívala do kanceláře, kde si přiblížila papírek na nástěnce, ze kterého vyčetla tajný kód „14639“ (tady jsem nezjistil, jak ukončit mód kamery, proto jsem se nezdržoval, ukončil hru klávesami Alt+F4 a znovu si ji spustil v posledním uložení a ostatní kamery mě už z toho důvodu nezajímaly i s rizikem, že jsem něco prošvih). Lara vyšla na chodbu a získaný kód namačkala do elektronického zámku. Dveřmi pak vešla do kanceláře, kde ze spodní skříňky psacího stolu získala další kartu „Carvier´s Security Pass). Pak si prohlédla v kanceláři vše co k prohlédnutí bylo, vyšla na chodbu a kartou odblokovala dveře na konci. Po schodišti seběhla dolů, chodbou až k navigační ceduli, u které se dala ke dveřím vpravo (galerie 3), otevřela je a ve vhodný okamžik vstoupila dovnitř, zezadu se připlížila strážnému za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Odblokovala další dveře, za kterými měla nad hlavou kameru.

 (Mohla, ale nemusela proběhnout galerií vlevo, svislé paprsky překonat podél zdi, křížné paprsky podlézt, odblokovat dveře vlevo, proběhnout další galerií, chodbou ke schodišti, po něm dolů ke dveřím pod kamerou, ty vyrazit, v místnosti za nimi sebrat lékárničku s obvazovým balíčkem a stejnou cestou se vrátit do místa, odkud sem vyšla.)

Odblokovala dveře napravo, chodbičkou došla ke schodišti a po něm seběhla dolů (když míjela otevřené dveře vpravo, mohla ale nemusela zaběhnout dovnitř zabít dalšího strážného). Dveřmi prošla do sklepa, tím doleva a po širokých schodech opět dolů. Obrovskými vraty přešla do další části hry.

Lara proběhla otevřenou bránou, dala se okolo plotu vpravo od oplocené jámy. Jakmile se přiblížila k buňce, vyšel z ní strážný, kterého hned zabila. Vešla do buňky a pákou na stěně zapnula agregáty. Viděla, jak se rozsvítily obrazovky počítačů v nedaleké hale a začala blikat kontrolka výtahu. Vyšla z buňky, dala se doprava a jakmile vyšel ze žlutého přístřešku další strážný, zabila i jeho. Pak prošla velkými šedými vraty do haly, kde si pákou na pultu přitáhla přístroj, kterým začala prohledávat zem. V jednom místě přístroj zaměřil zvláštní symbol, jehož tvar si zapamatovala. Při prohledávání se na monitoru zaktivizuje v pravém rohu ruka, aniž by bylo cokoliv vidět (doporučuji to „nic“ sebrat!). Pak už si Lara klekla, opustila tak mód prohlížení přístrojem (zřejmě by to fungovalo i u kamer v Louvru, ale tam jsem se již nevracel).  Nyní se podívala do svého inventáře a zjistila že vlastní pergamen se symbolem „ Firts Ancient Symbol Copy“, který zaměřil přístroj. To už mohla projít vraty ven, dát se doprava, kde v buňce sebrala z tiskárny vedle počítače další pergamen „ Second Ancient Symbol Tracing“. Vyšla z buňky, dala se doleva, poblíž žlutého přístřešku zastřelila dalšího strážného a došla k vysazené brance v plotu okolo jámy (vpravo). Před sebou viděla kruhový otvor pod žlutým přístřeškem. Slezla po žebříku na lešení, dala se doprava, kde po dalším žebříku slezla opět níž. Tady došla k žebříku vlevo, po kterém vylezla výš, šla doleva ke konci  lešení, kde propadla mezerou mezi prkny na lešení o položení níž. To už zahlédla dole na zemi strážného. Aniž by mu věnovala pozornost, přeskočila podél zdi na sousední lešení, ze kterého po žebříku slezla opět níž. Potom podél zdi kterou měla za zády, přeskočila zábradlí vpravo na sousední lešení, odkud po výstupcích zdi vyšplhala na betonovou podestu vlevo nahoře. Tady se rukama pověsila za skálu nad hlavou a přeručkovala na podobnou podestu na protější stranu. Z té se vytáhla na dřevěnou podlážku, ze které vylezla na horní chodník. Šla doprava, zabočila hned doleva, kde u branky výtahu spustila pákou výtah o patro níž (vpravo si všimla kruhového kovovým plátem zakrytého otvoru). Pak se vrátila přes dřevěnou plošinku na betonovou podestu, ze které (saltem do boku)  přeskočila na výtah. Z něho doběhla před velký kruhový otvor, kde se právě zastavilo obrovské kolo složené ze čtyř rotujících segmentů. Na každém segmentu viděla namalované různé symboly. Kolo bylo opatřené pákou (mohla s ní protočit segmenty – každý jiným směrem). V levé části pak bylo místo, kde se segmenty daly zablokovat. Hned ji bylo jasné, že jejím úkolem je, seřadit v této části čtyři určité segmenty vedle sebe. Lara tedy pootáčením segmentů dosadila jako první symbol zleva ten, který nejvíc připomínal srpek měsíce. Pak vyběhla po sousedních schůdcích za roh, kde na válci pákou úplně vlevo tento segment zablokovala. Vrátila se zpátky a jako druhý zleva do vymezeného prostoru natočila symbol, který se podobal tomu, který sebrala pomocí přístroje (First…). Opět zaběhla za roh a druhou pákou zleva opět zablokovala tento segment. Potřetí se vrátila ke kolu a jako třetí v pořadí zleva do vymezeného prostoru natočila symbol nejvíce podobný tomu, který sebrala v druhé buňce z tiskárny. Potřetí vyběhla k pákám a třetí zleva zablokovala patřičný segment. Jako poslední pak natočila symbol nejvíce připomínající řepu s chrástem nahoře. To již viděla, jak se otevřel kovový poklop kruhového otvoru pod žlutým přístřeškem, nad její hlavou. (Jak jsem přišel na první a čtvrtý symbol, prostě jsem si nalistoval správnou stránku v zápisníku!) Lara došla na výtah (pokud by chtěla, mohla zastřelit strážného, který se mezitím dostal na lešení), přeskočila na betonovou podestu u zdi, přes dřevěnou plošinku se vytáhla na chodník, došla k otevřenému otvoru, kterým seskočila do další části hry.

Tady došla na konec tunelu, pověsila se rukama za jeho okraj a spustila se na trám pod nohama. Z něho se podobným způsobem spustila až na zem. Došla opět na kraj tunelu, kde v krátkém videu zhlédla ohromnou kruhovou šachtu, s rytířem na dně. I tady se pověsila rukama (na správném místě) za okraj a po skále sešplhala přes převis na spodní kovovou plošinku. Tady se ihned otočila čelem do prostoru, vytáhla pistoli a zastřelila ptáka (netopýra? – nikdy „to“ ke mně nestihlo přilétnout) sedícího vpravo dole dřív, než ji stihl napadnout. Z okraje plošinky přeskočila k trámu vpravo,zachytila se ho a vytáhla nahoru. Z trámu pak přeskočila do tunelu ve skále napravo. Vždy přes vis za ruce se propracovala až do místnůstky dole. Došla na okraj zborceného můstku, odkud zastřelila dalšího ptáka sedícího dole pod protější části můstku. Pak s rozběhem přeskočila na opačnou stranu. Tady sebrala obvazový balíček, vyšla ven a zastřelila dalšího ptáka sedícího šikmo vpravo nahoře na kovové plošince. Z okraje můstku pak s rozběhem přeskočila na betonový výstupek u zdi vpravo (chybí na něm skulptura orlí hlavy). Odsud přeskočila k sousední vlevo (stála-li čelem ke zdi), vytáhla se nahoru, postavila se čelem ke zdi, pověsila se rukama za okraj a přeručkovala pod hlavou orla doleva až roh, kde se spustila na skalní převis. To už viděla páku v malém výklenku zdi a druhou nad trámem vpravo (stála-li zády ke zdi). Našla na převisu místo, po kterém předpokládala, že se dá šplhat, pověsila se rukama za okraj a sešplhala opět níž, do malého skalního výklenku. Tady se otočila doleva a po boku skály šplhala doleva za roh a dolů na další převis. Přeběhla po něm doleva a z okraje přeskočila na trám, kde zatáhla za páku. Tím vysunula z obvodové zdi první sadu malých kamenných výstupků, po kterých se dostala (musela dobře rozměřit skoky a prokládat je i pouhým spuštěním se níž) až na dno šachty. Do rytíře vůbec nestřílela (je nesmrtelný), ale doběhla k výklenku, kam po kolenou vlezla. Zde zatažením za páku zasunula první sadu a vysunula druhou sadu výstupků. Vylezla ven a po výstupcích se propracovala k další páce (v horním výklenku). Zatažením za páku si otevřela kovovou mříž na dně šachty, kam pro ni nebyl problém se vrátit a spustit se dolů. Jedinou možnou cestou došla na křižovatku, zabočila doprava, kde vykopla dveře a za nimi sebrala dvě krabičky nábojů a brokovnici „V-Packer“. Vyběhla ven, pokračovala doprava, kde po chvilce vykopla další dveře, kterými prošla do vysoké chodby. To už se za ní spustila mříž. Přehodila vpravo páku, kterou si sice otevřela na určitý časový limit mříž na protějším konci, ale také smrtící trny v průchodech. Bez ohledu na létající šipky běžela kupředu, přeskákala přes trny a dříve než se mříž za nimi spustila proběhla do chodbičky. V zápisníku si přečetla varování před „rozhněvanými strážci uvnitř haly“, prošla jedněmi a pak druhými dveřmi do další části hry.

The Hall Of Seasons

Lara stála v chodbičce, kde viděla ve stěnách vpravo i vlevo dvojici schránek na uložení předmětů, které musela najít, zmocnit se jich a umístit je do těchto schránek. Prošla do vysoké kruhové haly, kde se na ni rozběhl další rytíř. Vyběhla na „trosky“ vlevo kam za ní nemohl a rozhlédla se. Po obvodu haly bylo osmnáct vysokých dveří a jedny nízké. Uprostřed haly pak viděla čtyři nášlapné dlaždice, které otevřely vždy trojici vysokých dveří. V chodbě za nimi pak byly šedé a hnědé podlážky, nad kterými viděla páky i mříže oddělující chodbičky. Vydala se tedy pátrat po předmětech, které musela najít a vsadit do připravených schránek ve vstupní chodbičce.

Začala nejbližší levou dlaždicí (stála-li zády k chodbičce se schránkami) uprostřed haly. Otevřela si tak troje vysoké dveře vlevo od vchodu, vběhla do těch úplně vlevo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vpravo a dveře vlevo za bližší mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely …

Jakmile se přiblížila k protějším dveřím, ty se otevřely a Lara stála proti ohnivému rytíři, který proti ní ihned začal metat ohnivé koule. Lara se jim při běhu vyhnula, běžela okolo sloupů (zleva nebo zprava – podle pohybu rytíře), zaběhla do chodbičky za jeho zády a skočila do zatopeného otvoru pod kašnou. Samozřejmě nepřehlédla otvor mezi sloupy, který vedl kamsi dolů. Zatopeným tunelem plavala kolmo dolů, proplavala malým otvorem níž, až do zatopené chodby. V jejím průčelí zahlédla výklenek s pákou. Tak, aby ji nezranily ostré břity, k páce doplavala, přehodila ji  viděla, jak se velká kruhová síň zaplnila do jedné třetiny vodou. Vyplavala tedy zpátky stejnou cestou nahoru, vytáhla se do chodbičky, proběhla okolo rytíře a pověsila se rukama za okraj otvoru uprostřed mezi sloupy. Pustila se, zachytila se obruby níž, odkud se již spustila do právě zatopené síně. Vynořila se nadechnout a prohlédnout si nové prostředí. Na dně viděla zamřížovaný kruhový otvor a v obvodové stěně pod skulpturou hlavy Neptuna vodou zatopené zavřené dveře. Proti nim pak za sloupy zahlédla lékárnu. Vpravo od dveří u dna našla otvor, kam se potopila, ve výklenku zatáhla za páku, čímž opět napustila do síně další vodu a vyplavala se nadechnout. To již zjistila, že si zvýšením hladiny zpřístupnila tři průchody nad hlavou Neptuna. Nejprve se vytáhla do toho vlevo a v prostoru za ním, u mříže vlevo sebrala lékárnu. Pak se dostala přes síň do prostředního průchodu, kde opět vlevo u mříže sebrala zásobník nábojů. To se již mohla vydat do průchodu vpravo, kde (opět nalevo) objevila zatopený otvor. Skočila do vody, potopila se na dno a jedinou možnou cestou plavala kupředu. Jakmile zahlédla lékárnu, sebrala ji a vrátila se zpátky nadechnout (napravit zdržení při sbírání lékárny). Znovu se potopila, plavala kupředu, dalším otvorem se potopila ještě níž (otvor se za Larou zavřel), kde rychle sebrala lékárnu a přes otvor v blízké mříži proplavala do kolmé šachtičky se nadechnout. Pak se opět potopila, proplavala otvorem bližší mříže a to již musela proplavat částmi tunelu s ostrými sekajícími bodci. Jakmile doplavala na křižovatku, zabočila doprava, kde se opět konečně mohla nadechnout. Pak plavala přes křižovatku rovně, v síni kam doplavala se potopila ke dnu, odkud začal vyjíždět vysoký sloup s modrým drahokamem na vrcholu. Rychle ho sebrala „Water Crystal“ a plavala se zpátky (rovně přes křižovatku) nadechnout. Při cestě nezapomněla na křižovatce sebrat zásobník nábojů. Znovu se vrátila ke sloupu, na jehož boku ve spodní části přehodila páku. Viděla, jak se otevřely dveře pod skulpturou hlavy Neptuna i kruhová mříž nad její hlavou. Rychle se vyplavala na hladinu nadechnout, pak proplavala otevřenými dveřmi do síně za nimi, kde již známou cestou skrze otvor a kolmou šachtu vyplavala nahoru. Vylezla z vody pod kašnou, hned za veřejemi (vpravo i vlevo) sebrala po jedné krabičce nábojů a dvojitými dveřmi se vrátila do haly.

The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na bližší dlaždici vpravo. Otevřela si tak troje vysoké dveře vpravo od vchodu, vběhla do těch úplně vpravo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo a dveře vpravo za mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely …

Jakmile se přiblížila k protějším dveřím, ty se otevřely a Lara stála před rozsáhlým prostorem, s obrovskou jámou uprostřed s deseti kůly dole, po obvodu pak viděla oddechující hlavy soch. Lara sešla po schůdkách, zabočila doprava, kde zatlačila na určitou část zdi (lze zřetelně poznat to správné místo) a ve zpřístupněném výklenku nejdříve posbírala dva zásobníky nábojů, pak přehodila páku, kterou si otevřela mříž za jámou. Vrátila se zpátky k jámě a viděla, že kůly v jámě vyjely vzhůru a mírně se pohybovaly různými směry. Lara si velmi pečlivě vždy rozměřila skok (musela odhadnout i pohyb kůlů) a přeskákala po nich na protější stranu, kde sebrala ve výklenku zelený drahokam „Air Crystal“. Pak se vracela cestou přes kůly (ale pravou stranou), přeskočila z kůlu ke třetí hlavě, ta se zasunula a Lara mohla sebrat ukryté náboje. Pak už se vrátila na opačnou stranu jámy a skrze dvoje dveře se vrátila do haly.

The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na vzdálenější dlaždici vlevo. Otevřela si tak troje vysoké dveře šikmo vlevo, vběhla do prostředních, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo i vpravo a dveře před sebou, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely. Dalšími dveřmi prošla do …

Jakmile vstoupila do síně, v krátkém videu se zřítila převážná část podlahy, včetně sochy na konci síně. Lara se nejprve spustila vpravo dolů, kde sebrala obvazový balíček a vytáhla se zpátky. Podél stěny pak s rozběhem přeskočila na nepoškozenou část podlahy v rohu, otočila se doleva a opět  podél stěny přeskočila na další část nepoškozené podlahy. Tady si stoupla zády kostěně a úkroky přešla po úzké zídce (obrácené ovládání) na druhou stranu (ovládání se opět vrátí do normálu). Tady se otočila doleva rozběhla se po bortící se podlaze kupředu a dříve než se zřítila přeskočila k další části podlahy u protější stěny. Zachytila se jejího okraje (v její levé části), vytáhla se nahoru a okamžitě saltem doprava přeskočila na sousední část. Okamžitě se otočila doprava a dříve než se podlaha zbortila, dostala se až do rohu. Opět se okamžitě otočila doprava a vyběhla na prostřední (maximálně na nejvyšší – třetí) schůdek, kde vyčkala až se další části podlahy zřítí. Na nejvyšším schůdku se otočila doprava (čelem do zborcené části síně) a dvěma okamžitě po sobě následujícími salty vlevo se dostala až do rohu. Potom podél stěny (měla ji po levé ruce) přeskočila k vyšší části před sebou, zachytila se jejího okraje, vytáhla se nahoru a dříve než se stačila tato část podlahy zbortit, přeskočila na užší část. Z té opět podél stěny k další vyšší, pověsila se za okraj a vytáhla nahoru. To už viděla polorozbořený převis, po které běžela kupředu a ve vhodný okamžik doskočila ke dveřím. Tady nejprve sebrala dvě krabičky nábojů a nakonec hnědý drahokam „Earth Crystal“. V krátkém videu se podlaha obnovila, uprostřed však zůstala díra a Lara se mohla otočit. Viděla jak těsně před ní seshora teče úzký proud vody, stejně jako u protějších dveří a uprostřed bočních stěn viděla i dvě páky. Jakmile však vkročila na podlahu, objevili se v síni tři ohniví rytíři a začali na ni házet ohnivé koule. Střílet do nich nemělo smysl (po chvilce zase ožijí), proto za neustálého běhu odlákala rytíře od pák (pokud Lara vzplála, mohla oheň uhasit pod proudem vody) a jednu po druhé přehodila (na pořadí nezáleží). Otevřenými dveřmi pak proběhla k druhým, kterými se vrátila do haly.

The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na vzdálenější dlaždici vpravo. Otevřela si tak troje vysoké dveře šikmo vpravo, vběhla do těch úplně vpravo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo a dveře vpravo za mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely. Dalšími dveřmi prošla do …

V krátkém videu z tlam hadů vytekla láva, protekla žlábky a zničila podlahu. Z lávy vyčnívalo několik málo neporušených částí, přes které se Lara musela dostat na opačnou stranu síně. Nejprve počkala, až přestanou létat ohnivé koule a zmizí i ohnivá vlna. Pak opatrně, tak aby nespadla do jam s lávou na dně postupovala kupředu (nesměla stoupnout ani na tmavé dlaždice). Z okraje podlahy pak přeskakovala po vyčnívajících dlaždicích z lávy kupředu (nikde se nezdržovala déle než bylo nutné – vybuchovaly), až na podlahu za lávou. Tady si všimla malého výklenku v pravé stěně. Z vrcholu schodiště přeskočila na plošinu ve vzduchu, vytáhla se na další nad hlavou, ze které už přeskočila k výklenku, zachytila se jeho okraje vytáhla dovnitř. Sebrala zde obvazový balíček s krabičkou nábojů a s rozběhem přeskočila přímo na podlahu k chodbičce. Tady sebrala červený drahokam „Fire Crystal“ a došla na okraj schodů k lávě. Brzy vpravo zahlédla nad lávou vpravo malé plošinky podobné těm, přes které se dostala do výklenku. Přes ně přeskakovala k dalším které vždy objevily až do středu síně (myšleno na délku). Tady přeskočila na tu doleva dolů (byla těsně nad lávou) a přes další co se objevovaly vlevo až ke dveřím. Dalšími dveřmi za nimi se vrátila do haly.

Vběhla do vstupní chodbičky, kde všechny čtyři drahokamy vložila do schránek na bočních stěnách. Tím odsunula na dveřích v podzemí čtyři závory a mohla se k těmto dveřím vydat. V hale si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na bližší dlaždici vlevo. Otevřela si tak podruhé troje vysoké dveře šikmo vlevo za sebou, vběhla do těch prostředních, přehodila páku (nad hnědou podlážkou). Podlážka pod jejíma nohama se otevřela a Lara spadla do podzemních prostor. Po šikmině sklouzla dolů a vyběhla do kruhové chodby pod halou. Ta byla plná různých nástrah a pastí. Nejbližší z pastí viděla napravo před bucharem. Tam však nešla, vydala se doleva, ve vhodný okamžik proběhla pod sekajícími ostřímiminula odbočku k výtahu (vlevo), pokračovala na úzkou zídku (nad hlavou se jí vysunulo a spustilo rotující ostří) a z jejího konce přeskočila na podlahu za lávou. Zaběhla si do odbočky vlevo pro krabičku nábojů a přeskočila přes další lávu. Opatrně šla kupředu a jakmile začaly z otvorů v bocích chodby vyjíždět smrtelné trny, opatrně, aniž by se jich dotkla, mezi nimi prošla kupředu. Do další odbočky vlevo si doběhla pro zásobník nábojů a pokračovala chodbou kupředu. Přeskočila dvě jámy s lávou na dně, dveře vpravo zatím neotvírala, přeskočila další lávu a dříve, než se rozjel válec s ostny, zaběhla před ním do odbočky vlevo. Tady sebrala lékárnu, vrátila se na chodbu (k bucharu vlevo opět nešla) a šla zpět ke dveřím (nyní je měla po levé ruce). Těmi prošla na točité schodiště, seběhla po něm dolů, pákou vpravo si otevřela další dveře, kterými prošla do vysoké haly s podivným mechanizmem. Viděla, že centrální část bude zřejmě kotel, který po uvedení do provozu bude otáčet ozubenými koly, řetězy vedoucí kamsi do stropu, okolo stěn si všimla dřevěných ochozů různě propojených žebříky a zahlédla i rytíře dole vzadu (pokud by Lara chtěla, mohly by ho zabít tak, že by ho sestřelila brokovnicí do lávy). Lara seběhla po schůdkách na dřevěnou lávku, kde na konci vlevo otočila (prvním) kolečkem pod zelenou rourou. Přeběhla na opačný konec lávky, kde po žebříku slezla níž. Přeběhla opět na opačný konec a slezla až na zem. Udělala čelem vzad a běžela po kruhové lávce kupředu až k druhému kolu s řetězem vlevo u zdi. Z betonu blízko něho sebrala zásobník nábojů, vytáhla se zpátky na kruhovou lávku a po protějším žebříku vyšplhala do střední části centrálního kotle. Dala se doprava, minula zavřený poklop okénka, zaklopenou mřížku na kolečku a brzy objevila řetěz visící k trámu se žebříkem. Pověsila se za něj, přeručkovala na trám, po žebříku vylezla o kousek výš, kde saltem dozadu přeskočila na trám za svými zády. Z trámu přešla na lávku, kde vpravo vylezla po žebříku opět výš, kde otočila (druhým) kolečkem. Otočila se doprava a viděla, že je nejvyšší část centrálního kotle odkryta a okolo ní vede další kruhová lávka. Odsud z okraje lávky přeskočila na horní lávku centrálního kotle, dala se doprava a jakmile objevila další řetěz nad hlavou přeručkovala po něm na lávku u zdi. Po žebříku vylezla nahoru a otočila (třetím) kolečkem. Když se podívala na kotel, viděla, že se otevřel poklop na okénku ve střední časti centrálního kotle a vpravo od něj se odklopila mřížka dosud zakrývající (čtvrté) kolečko. Slezla tedy po žebříku níž, přeručkovala k centrálnímu kotli, ve vhodném místě se pověsila rukama za okraj lávky, pustila se jí a ihned se zachytila nižší lávky, na kterou se vytáhla. Došla ke kolečku a otočila jím. To se již spustil mechanizmus, řetězy vedoucí do stropu se začaly pohybovat, ale také začala fungovat celá řada sekajících i různých jiných ostří. Na nic nečekala, ustoupila dozadu, pověsila se rukama za okraj lávky a seskočila na rošt pod touto lávkou, aby ji nezasáhly. Po žebříku za zády vylezla na lávku, na jejím opačném konci ještě výš, kde po schodech došla k páce, kterou si otevřela dveře na točité schodiště. Po něm vyběhla do kruhové chodby, kterou se dala doleva. Přeskočila dvě jámy s lávou na dně, prokličkovala mezi vysouvajícími se trny a přeskočila další jámu. Před válcem s bodci, dříve než se rozjel, zaběhla do odbočky vpravo. Jakmile válec odjel, přeskočila další jámu, rychle přeběhla po úzké zídce pod rotujícím ostřím dřív, než se spustil a zaběhla do odbočky vpravo. Ve výtahu zatáhla za provaz a když výtah zastavil poprvé, ve výklenku za zády sebrala obvazový balíček s krabičkou nábojů a vrátila se k provazu. Opět za něj zatáhla a vyjela výtahem až nahoru. Tady prošla dveřmi do chodbičky a dalšími dveřmi do haly, kde vyšla na vrchol trosek. To již viděla všechny změny, které mechanizmus v hale vyvolal. Přes nejbližší pohybující se sloup (vpravo) přeskákala na ten nejvyšší a jakmile na něm vyjela nahoru, vytáhla se na kovovou konstrukci nad hlavou. Po jediném plochém rameni doběhla k zábradlí, přeskočila ho a dala se po balkonu doprava. Jakmile se přiblížila k hnědé části na obvodové zdi, prorazil ji rytíř. Jako vždy, i tady rytíře ignorovala, pouze se jim vyhýbala. Doběhla až ke schodišti, po něm nahoru a v chodbičce nahoře vyběhla na horní balkon vlevo. Po něm běžela doleva až na konec, kde vyšplhala po levé zdi k páce vpravo, kterou si otevřela dveře v chodbičce. Od páky přeskočila na balkon (na tu část, odkud sem vyšplhala), opět se vyhnula rytířům, vrátila se do chodbičky, kde za dveřmi sebrala krabičku nábojů. Potom zatlačila zeď vpravo do výklenku, ve kterém sebrala vlevo lékárnu. Z chodbičky vyběhla zpátky na balkon a přeběhla do míst, kde podruhé vyšplhala k páce. Nabrala síly a šplhala po zdi tentokrát kolmo nahoru, až ke stropu, kde jakmile se otočila, rychle doručovala na šedý výstupek u levé stěny, kde znovu nabrala sílu. Otočila se doprava, znovu se pověsila za ruce a ručkovala kousek jako-by zpátky, pak hned doleva stále nahoru k vrcholu kopule. V místě zlomu se podruhé otočila, pokračovala ve šplhání a tam kde už šplhala kolmo nahoru (docházely ji už síly) saltem dozadu přeskočila na kruhovou mříž ve výklenku kopule za svými zády. Dveřmi prošla do chodbičky, dalšími dveřmi na schodiště a jak se přiblížila k jeho vrcholu, otevřely se další dveře. Za nimi uviděla uprostřed obřadní síně  těsně u sebe stojící sochy, s katafalkem na ramenech. Okolo nich pak další sochy (u pravé z nich si všimla malého modrého světla, které soše svítilo v rukou. Jakmile Lara prošla dveřmi, ty se za ní zavřely a v krátkém videu si přečetla tajemný nápis „ULTRA VIGLIS UMBRAM, ECCE VERITAS“. Hned po skončení videa se podívala do notesu, kde si přečetla vzkaz, že „Přes ducha majitele spatří pravdu“. Také se hned rudý duch objevil a okamžitě ji začal napadat. Při tom, jak před ním utíkala si všimla jednak lékárny, brokovnice i krabiček nábojů ležících na podlaze, ale i toho, že jakmile se přiblíží k soše s modrým světýlkem v rukou, modré světýlko se objevuje v rukou jiné sochy. Důležitým poznatkem bylo to, že pokud si klekla (mohla se v kleče i pohybovat), duch ji sice stále napadal, ale nebyl schopen ji v této poloze ublížit. Proto nenechala nic náhodě, po čtyřech „oblezla“ všechny předměty na podlaze a posbírala je. Pak se věnovala prvořadému úkolu – obelstít rudého ducha a získat knihu z rukou sochy. V kleče se přiblížila k soše, která v ruce držela modře osvícenou knihu na co nejbližší vzdálenost, ale pouze tak, aby světýlko nepřeskočilo na jinou sochu. Potom stále v kleče střílela do ducha z brokovnice a po určitém počtu výstřelu (nelze specifikovat přesný počet) se duch na okamžik zastavil k Laře zády. Tohoto okamžiku Lara využila (ani tento okamžik se nedá přesněji specifikovat), doběhla k soše a modře osvětlenou knihu „First Obscura Paiting“ jí z rukou sebrala. Ihned si zase klekla a otevřenými dveřmi vylezla ze síně. Seběhla po schodech dolů a začala se brodit částečně zatopenou chodbou kupředu, dokud se za ní nezavřely dveře…..

Tomb Of Ancients

Pokračovala chodbou kupředu k dalším dveřím, kde si všimla otvoru ve stropě chodby. Když se přiblížila ke dveřím, chodba se zcela zaplnila vodou. Dírou ve stropě a zatopeným tunelem proplavala do ohromné kruhové šachty (znala ji z doby, kdy zde skákala po výsuvných výstupcích) a vynořila se na hladinu. Plavala podél kruhové zdi až do místa, kde viděla na malé plošince v rohu obvazový balíček. Ten sebrala, opět skočila do vody, potopila se a dalším zatopeným tunelem (je to ten nejvyšší nad mostem), okolo trámu, plavala stále nahoru , až vyplavala ….

The Archeological Dig

Lara se objevila nad zavřeným poklopem ve známých prostorách a okolo sebe měla plot. Vylezla na bednu, plot přelezla a velkými vraty vpravo přešla do sklepa….

Vyběhla po schodišti, sklepem doleva a dveřmi na další schodiště. Po něm nahoru, okolo váz, pak opět nahoru, okolo vitrín a nad dalším schodištěm zabila strážného před otevřenými dveřmi výstavní síně. Pokračovala po schodišti nahoru a v krátkém videu viděla, jak byla galerie přepadena muži v plynových maskách (pozor mají samopaly). Prošla chodbičkou, otevřela dveře a v krátkém videu zahlédla respirátory ve skříňce (i o těch již věděla ze své dřívější návštěvy této oblasti), ale to již na ni začal působit jedovatý plyn. Ihned zabila lupiče proti sobě, sebrala mu samopal „Mag Vega“, běžela přes výstavní síň, kde před jejím koncem zabila dalšího lupiče, který se spouštěl od stropu na laně. Vyšla na chodbu, dala se doleva a po nouzovém schodišti vyběhla až nahoru. Prošla dveřmi na chodbu, kde zabila dalšího lupiče, otevřela nejbližší dveře vpravo, prošla kanceláří, pak skleněnými dveřmi vpravo a tady ze skříňky napravo sebrala jeden z respirátorů. Ten ihned použila (od tohoto okamžiku Lara umí sprintovat). Vrátila se na chodbu. Dala se doleva, prošla dveřmi na nouzové schodiště, po něm seběhla až dolů, v prostoru za chodbičkou zabila dva lupiče a otevřela si dveře nalevo. V síni za nimi zabila dalšího, co se spouštěl od stropu na laně, levou stranou prošla nad schodiště, kde hned vpravo za rohem zabila jeho kolegu, stejně jako posledního na odpočívadle pod schodištěm. Pravou částí schodiště sestoupila dolů a vešla do úzké chodbičky. Dveře vpravo na konci vedly na toalety, proto se dala vlevo a vstoupila do další výstavní síně.

V prvním videu byla Lara přepadena Kurtisem (viděla ho už v ulicích Paříže odjíždět na motorce i těsně po té, co se jí podařilo uprchnout ze zastavárny). Ten ji odzbrojil (tedy vzal jí pouze zbraně – náboje a veškeré ostatní vybavení ji zůstalo). V další části tohoto videa oba museli uprchnout před lupiči a jejich šéfem, aby se posléze opět Lara pokusila Kurtise dostihnout. Nakonec byla Lara omráčena úderem do hlavy.

Ve druhém videu ji z bezvědomí probral Bouchard, který ji svým autem zavezl do Von Croyova bytu.

Ve třetím videu Laře před očima proběhl celý obraz vraždy jejího přítele a učitele…..

Lara stála v apartmánu, kde zrovna nebylo moc uklizeno. Šikmo vpravo před sebou viděla na zemi světélkující náboje. Hned se vydala je sebrat, když zjistila překvapivou skutečnost: Přistoupila-li k nim přímo od místa, kde v pokoji začínala. Náboje sebrala (dřív než revolver) a přesto viděla, že zásobník na zemi zůstával stále ležet. Využila toho a nabrala si jich tedy dostatečný počet (budou se hodit do jediné zbraně, kterou najde šikmo vpravo opodál). Když měla nábojů dostatek, pečlivě prohledala celé přízemí bytu a vše co se jí hodilo, tak si vzala. Jedinou věc prozatím nechala ležet na podlaze – vycházkovou hůlku „Jack Walking Stick“. Když prohledala celý byt, vykopla dveře za točitým schodištěm, v chodbičce za nimi posbírala co našla a po šedých schodech vyběhla do koupelny. I zde vše posbírala, pokračovala po schodech nahoru a dveřmi prošla do ložnice. I tu dobře prohledala a opět vše posbírala. Nyní již sestoupila po točitých schodech dolů, stoupla si nad vycházkovou hůlku tak, aby stála čelem proti průchodu v knihovně a sebrala ji. V chodbičce za knihovnou se skrýval chlapík se samopalem. Toho určitým počtem výstřelů (počet se nedá přesně specifikovat) zahnala na útěk. Nesměla ho však zabít, protože deaktivoval červené infrapaprsky. Pak za ním vyběhla na chodbu. Vlevo viděla další červené infrapaprsky, proto se dala doprava. Na konci chodby otevřela dveře a sebrala zde lékárničku se zásobníkem nábojů. Pak se vracela chodbou, vstoupila do starého pokoje vpravo, kde nejprve sebrala na podlaze náboje vpravo a pak teprve náboje vlevo u přístěnku. To již známý chlapík prostřílel ve zdi otvor. Došly mu náboje, proto samopal odhodil, vytáhla dvě pistole a začal na Laru střílet. Ta střelbu opětovala a opět ho zahnala na útěk. Prošla otvorem ve zdi, vlevo sebrala samopal „Viper SMG“ s náboji a čokoládou a vyšla na další chodbu. Vlevo i vpravo viděla další červené infrapaprsky. Lehla si na břicho a podplazila se pod těmi dvěma napravo. Jakmile zašla za roh, exploze zničila část chodby a schodiště. Lara s rozběhem přeskočila rozbořenou část schodiště, dopadla vpravo od plamenů v protější chodbě, kde na konci sebrala lékárničku. Pak poblíž radiátoru vlevo přeskočila zábradlí na schodiště v rohu, seběhla dolů, kde posbírala dva zásobníky s lékárnou. Vyšla po schodišti do chodby vlevo a nyní jednala přesně a rychle. Jakmile zašla za roh chodby vlevo, aktivovaly se nálože a červené infrapaprsky za jejími zády. Na konci chodby viděla u otevřených dveří opět známého chlapíka, který na Laru začal střílet. Na nic nečekala, rychle doběhla ke dveřím vlevo, sebrala zde zásobník, pak přeběhla ke dveřím šikmo vpravo, sebrala zde další zásobník, vytáhla pistoli a chlapíka zabila. V krátkém videu pak prohledala jeho mrtvolu, vyslechla si telefonát od zrádného Boucharda, přečetla si údaje z kreditní karty a přešla do další části hry….

Lara přijela na zasněžené náměstí v Praze. Proti sobě vlevo viděla chlapíka u červeného auta. Oslovila ho (další větvený rozhovor) a když se dozvěděla vše potřebné včetně jeho povolání (novinář) i jména (Luddick), zaběhla do úzké uličky, kde za rohem vpravo zastřelila strážného a sebrala ze země kladivo „Combined Claw Hammer“. Vrátila se na náměstí, zaběhla do jeho zadního rohu (vpravo od kašny), kde kladivem vypáčila zámek na mříži kanalizace, otevřela ji, spustila se dolů a po žebříku si slezla dolů pro lékárničku. Vylezla zpět na náměstí, dala podél domů (směrem ke kašně) a zabočila do uličky vpravo. Tam v další uličce za rohem vlevo zabila dalšího hlídače i jeho psa. Posledního hlídače (pokud se objevil) poblíž další mříže kanalizace (je v úzké uličce proti obloukovité mříži). Na ní opět vypáčila zámek, otevřela ji a spustila se do kanalizačního systému. Jakmile došla k vodě, zabočila doprava a prolezla otvorem v pravé zdi do skladiště. Vyběhla po schůdkách, zabočila do chodbičky vlevo, vystoupila po schodech do horní chodbičky, kde před jejím koncem zhlédla video, kde omráčila Boucharda. Když se probral z bezvědomí, podrobila ho výslechu (další větvený rozhovor). Po jeho skončení prošla dveřmi (jsou šikmo proti židli na které Bouchard sedí) do velké knihovny. Brzy zjistila, že v přízemí nic nevyřeší, proto vystoupila po schodech nahoru. Vlevo přisunula komodu k zábradlí (získala sílu), vylezla na sousední lešení, přeskočila s rozběhem na protější lešení těsně k oknu (okno měla po pravé ruce). Tady našla řetěz, za který dvakrát zatáhla. Ve videu se odsunula skříň dole a odkryla tajný výklenek. Nyní opět s rozběhem přeskočila podél okna na další lešení, kde zatáhla za druhý řetěz, ale tentokrát čtyřikrát. Ve videu viděla, že se odklopilo sklo dole na hodinách a malba na podlaze jasně ukázala římskou trojku. Lara se otočila k oknu zády, přeskočila na protější lešení, po kterém slezla na balkon, seběhla po schodišti dolů, kde nejprve sebrala ve skrýši za skříní lékárničku, došla k hodinám, na kterých nastavila čas na tři hodiny (a stiskla Enter). Symbol uprostřed podlahy se otevřel a Lara mohla seběhnout po schodišti do tajné místnosti. Tady si prohlédla všechny exponáty ve vitrínách, pak sebrala před psacím stolem ze země papír „Vasiley Full Fax“, ze kterého se dozvěděla (v ITEMS) číselný kód „31597“, který hned naťukala do kódového zámku na stěně poblíž obrazu za psacím stolem. Obraz se odsunul a Lara mohla z tajné skrýše za ním sebrat dokument „Last Obscura Engraving“. Vyběhla po schodišti do knihovny a dveřmi poblíž hodin se vrátila do místnosti, kde zanechala Boucharda. Toho tam však nenašla. Dveřmi vpravo prošla do chodbičky, kterou šla k nejbližším šedým dveřím v levé stěně. V krátkém videu se dveře kumbálu otevřely a před Laru se zhroutil mrtvý Bouchard. Poblíž jeho těla sebrala klíče „Cellar Key“, proběhla chodbou, po schodišti do skladiště, kde si klíči odemkla červené dveře. Po schodech za nimi vyšla do známé úzké uličky, kde podruhé oslovila novináře Luddicka. Ten Laru odvezl na Strahov….

Tuto část hry Lara začínala v obrovské hale s uskladněnými kontejnery. Nejdříve si zaběhla do protějšího otevřeného kontejneru pro lékárnu. Jakmile se přiblížila k šedým vratům, portálový jeřáb zvedl nejvyšší ze tří na sobě naskládaných kontejnerů a přepravil ho za dělící zeď skladiště. Přes samostatný kontejner se Lara dostala na ty dva ze kterých byl odvezen třetí a když si stoupla čelem k dělící zdi, všimla si po levé ruce klimatizační jednotky na zdi. S rozběhem k ní přeskočila, zachytila se ji a vytáhla nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k mezeře v zábradlí, zachytila se dělící zdi a vytáhla se na ni. Stoupla si vlevo na drátěnou krabici u zdi, udělala čelem vzad a přeskočila přes zábradlí na lávku. To už viděla vlevo dole tři strážné (dva chodili po skladišti a třetí stál v budce). Po lávce nepozorovaně přešla doprava až k žebříku vlevo a odsud seshora zastřelila ty dva, kteří chodili vlevo dole. Pověsila se rukama v otvoru se žebříkem, spustila se na bedny pod nohama a seskočila na zem do rohu k žebříku. Pak si lehla na břicho (standardně Num 1 + Ester), plazila se okolo beden doprava, uličkou mezi rourami a bednami, až dozadu ke vchodu do budky. Zezadu pak osvědčeným chvatem zabila strážného v budce dřív, než spustil poplach. Sebrala mu kartu „Strahov Low Security Pass“ a konečně mohla posbírat zásobníky po mrtvých strážných. Pak na konci, v uličce blízko tří navršených rour červeným spínačem spustila dolů výtah s bednou. Přes ni a regály se vyšplhala na vrchol, přeskočila na navršené potrubí, po konstrukci došla před lávku, přeskočila k ní, zachytila se zábradlí a přelezla ho na lávku. Přeběhla do místa, odkud se před okamžikem vydala dolů pro kartu, přeskočila k žebříčku, po kterém vylezla na vyšší lávku u zdi. Vpravo i vlevo viděla ve zdi zelené dveře. Běžela po lávce doleva (minula žebřík co vedl nahoru) a dveřmi prošla do malé místnůstky. Tady vpravo získanou kartou odemkla automatické dveře (já jsem je tedy odemkl ještě dřív, než jsem kartu měl a zřejmě jsem ji tedy nepotřeboval) a prošla jimi do další části skladiště. Hned u zábradlí se skrčila do dřepu a počkala si, až se první ze dvou strážných vpravo přiblíží na dostřel a zabila ho. Pak běžela okolo rohu doleva, sebrala po něm zásobník, zabočila okolo rohu doprava. Přibližně v polovině lávky si opět v kleče počkala na jeho kolegu a zastřelila ho. To už si všimla, že v chodbičce nad žebříkem nad levou části lávky, chodí další strážný. Počkala si až zajde dovnitř, přiblížila se k žebříku (ne moc blízko, ani nešplhala nahoru) a jakmile strážný vykoukl ven, sestřelila ho dolů. Sebrala po něm samopal „Mag Vega“, vyšplhala po žebříku do prosklené budky, kde pákou na panelu pustila elektriku do jeřábu. Slezla zpátky na lávku, přeběhla k vysokému žebříku naproti, po něm vylezla až nahoru, dala se doleva a jakmile se přiblížila ke dveřím kabiny jeřábu, v krátkém videu jeřábem zničila dva automatické kulomety. Stejnou cestou jako sem se vrátila pod prosklenou budku (tam kde pustila elektriku) a po žebříku vpravo slezla dolů až na zem. Dvířky v zelených vratech prošla do další obrovské haly s točnou uprostřed. Dala se uličkou mezi zdí a točnou doleva. Jakmile se přiblížila k šedým dveřím vlevo (ne blízko, jsou pod proudem), obdržela další úkol (ruka), který si hned v notesu přečetla a vydala se ho splnit. Přeběhla přes točnu vpravo, k navršeným bednám u plotu (pozor je také pod elektrickým proudem). Prošla uličkou mezi navršenými bednami a levou zdí k bedně, co je těsně u plotu, otočila se doprava a opatrně na ni vylezla. Opět se otočila doprava a přitáhla k sobě (jako-by k plotu) bednu, co měla před sebou (šlo to asi třikrát až čtyřikrát), aniž by se dotkla plotu. Pak se otočila doleva a seskočila na zem (to už za plotem viděla dva psy které mohla, ale nemusela zabít). Oběhla bedny doprava a zezadu (jako-by od točny) si k těm navršeným přisunula jednu ze dvou samostatně stojících beden. Na tu vylezla, pak na další vyšší a tu nejvyšší zatlačila až těsně k plotu (pozor na unikající páru z potrubí nad hlavou). Nyní slezla na zem, doběhla k točně, kde vpravo stály dvě navršené bedny na sobě. Ty přetáhla pod klimatizační skříň na zdi proti bednám, vylezla na ni  a kolečkem na potrubí páru zastavila. Slezla dolů, přeběhla k bednám u plotu, vylezla na tu nejvyšší, pověsila se rukama za trubku nad hlavou, zachytila se jí i nohama a přelezla tak přes elektrikou nabitý plot. Za ním seskočila dolů, (pokud psy před tím zastřelila – nemusela pospíchat) rychle oběhla drátěnku vlevo a za ní vylezla po žebříku na palandu, kde pákou na panelu spustila dvě obrovské pily. Ta bližší z nich se však porouchala a poškodila potrubí klimatizace nad sebou a zasekla se. Lara se pověsila za traverzu nad hlavou, přeručkovala doprava a jakmile byla mimo trubku, vytáhla se na traverzu. Šla po ní doprava, vystoupila na trám, po něm zabočila doleva a vytáhla se na potrubí klimatizace. Po něm se po kolenou dostala doprava, kde se postavila, otočila se zády k pile a pověsila se za okraj klimatizace. Pustila se, aby se hned zachytila hned niž a vlezla dovnitř. Klimatizací lezla kupředu a v místě, kde už nemohla dál, kotoulem seskočila do její nižší části. Jakmile se přiblížila k mříži pod nohama, ve videu viděla šéfa lupičů a Eckhardta, jak zavraždil novináře Luddicka. Po kolenou dolezla na konec klimatizace, počkala, až strážný dole přejde skladištěm doprava a kotoulem seskočila dolů. Zezadu pak osvědčeným chvatem strážného zabila. To už zahlédla dalšího strážného v buňce za cívkou s kabely. Připravila si zbraň, vyběhla po schůdkách, kartou si otevřela automatické dveře a strážného za nimi zabila. Nyní si vzala nejsilnější zbraň ze svého arzenálu a za rohem vpravo, v zadní části buňky zabila poslední dva strážné. Pak posbírala zásobníky po strážných, další ze stolu, čokoládu, ze skříní v přední části buňky další zásobníky a pákou na ovládacím pultu deaktivovala silové pole. V krátkém videu zahlédla, prapodivného netvora, jak se vymkl kontrole. Vyšla z buňky a z místa kam seskočila z klimatizace odstřelila červenou plynovou láhev. Ta uvolnila cívku s kabelem, která projela skrze žluté a červené infrapaprsky (dobře se dívala, kudy se kutálí). Pak zašla do krátké chodbičky, kartou odemkla dveře a v místnůstce s mrtvým novinářem sebrala z postele pistoli „Skorpion X“, ze skříně obvazový balíček a vyšla ven. Došla si do regálu vpravo před prvními paprsky pro samopal, lehla si na břicho a místy kudy se převalila cívka všechny paprsky podlezla. Cívku obešla zprava, přeběhla na točnu vlevo za rohem, kde si vpravo kartou odemkla již přístupné zelené dveře. Těmi prošla do další části hry….

Z místnosti kde Lara začínala, prošla dveřmi na schodiště a po něm sešla na terasu. Viděla před sebou zimní zahradu s překrásnými květy a rostlinami (brzy mohla zjistit, že i nebezpečnými). Seběhla po dalších schodech dolů a vlevo od kašny oslovila zahradníka. Na konci rozhovoru ji sice zahradník postříkal jakýmsi roztokem, ale Laře to nijak neublížilo. Pak vstoupila do kašny a zatáhla za skulpturu hlavy sochy s jedním rohem. Tím si otevřela tajný vstup. Od kašny šla cestičkou mezi ploty doleva, zabočila doprava a klekla si. Po čtyřech lezla kupředu, kde opatrně, aby jí nezasáhla nebezpečná rostlina (v rohu zahrádky vpravo) sebrala na rohu zásobník nábojů. Pokračovala doprava, kde prošla tajným vstupem do malé místnůstky, kde po žebříku vyšplhala nahoru. Vlevo nejprve sebrala dva zásobníky a pak si pákou otevřela další dveře na opačné straně zahrady. Vrátila se tedy do zahrady, přeběhla přes ni a vystoupila k otevřeným dveřím. Než však do nich vstoupila, přes zeď vlevo seskočila do levého rohu, kde posbírala další dva zásobníky. Opět přes zeď (jinak by ji ohrožovaly rostliny) vylezla zpátky ke dveřím a v krátké chodbičce za nimi si žlutým spínačem otevřela další dveře, kterými prošla do dlouhé, vysoké síně, se dvěma řadami inkubátorů.

To už ve videu viděla, jak se z jednoho z nich dostal na svobodu jeden mutant (tomu, ač ji pronásledoval se vyhýbala, protože pokud by do něho střílela, objevily by se nebezpečné larvy). Seběhla po schodech vpravo dolů, běžela podél řady inkubátoru (měla je po levé ruce) a jakmile narazila na schodiště po pravé ruce, vyběhla po něm nahoru, kde na této terase (na opačném konci) sebrala zásobník do samopalu. Běžela zpátky ke schodišti, seběhla po něm dolů a po protějším schodišti vyběhla na protilehlou terasu. Na ní vlevo posbírala další zásobníky nábojů (pokud by byl mutant nebezpečně blízko, sklouzla po šikmině dolů a po schodech vlevo by se vrátila zpátky na tuto terasu) a za druhým otvorem v boční zdi (počítáno od schodů) objevila potrubí, které vedlo nad inkubátory. Pověsila se za něj rukama, přeručkovala nad lávku nad inkubátory a seskočila na ni. Tady otočila kolečkem na potrubí vpravo, pak přeběhla (přeskákala mezery) po lávce na opačnou stranu, kde poblíž žebříku otočila druhým kolečkem. Viděla, že se jí otevřel poklop v inkubátoru poblíž žebříku. Po něm však dolů nelezla (nevedl až na zem), vrátila se k potrubí nad lávkou a po něm přeručkovala nad terasu, seskočila na ni, utíkala doprava, seběhla po schodišti a otevřeným poklopem v rozbitém inkubátoru seskočila do vody v místnosti pod ním.

Jediným průchodem se dostala do velké haly, kde u protější stěny viděla žebřík. Proti němu se sklouzla po šikmině, před jejím koncem se odrazila, zachytila se žebříku, (pokud by se jí to nepovedlo, spadla by dolů do vody, musela by proplavat dírou v mříži do sousední místnosti, tam se pod hladinou vyhnout velké krakatici, najít si žebříček vedoucí z vody, vylézt na souš a to dřív, než by ji zabil strážný) vyšplhala nahoru, sebrala zde lékárničku a dveřmi prošla do další dlouhé a vysoké síně plné paland se zábradlím a schodišť. Hned vlevo u stěny seběhla po schodišti níž, na odpočívadle zabočila doprava a zastřelila strážného dole proti sobě (sem by vylezla, pokud by v minulé místnosti spadla do vody). Po dalším schodišti sestoupila opět níž, z konce palandy přeskočila na potrubí (pozor na pád do vody – krakatice), kde nejprve sebrala zásobník nábojů a pak kolečkem zastavila unikající páru na jiném tenčím potrubí. Vrátila se na palandu, vyběhla po dvojích schodech výš, kde vlevo přeskočila zborcenou část palandy. Po žebříku vlevo vyšplhala nahoru, kde poblíž rostliny sesbírala dva zásobníky nábojů a tablety. Slezla po žebříku zpátky a vlevo po úzké traverze těsně podél zdi (úkroky do strany) došla k úzkém potrubí (na němž před okamžikem zastavila unikající páru). Po potrubí vyšplhala nahoru, zachytila se další úzké traverzy, ručkovala po ní doleva, kde se vytáhla na kovovou palandu. Z té s rozběhem přeskočila k další palandě se zábradlím (viděla na ni žebřík), zachytila se zábradlí a přelezla ho. Po žebříku u stěny slezla dolů, tlačítkem u dveří si je otevřela, stejně jako druhé dveře.

Pokračovala kupředu a brzy ve videu viděla rostlinu, jak svými větvemi zavřela dveře. Lara slezla po žebříku dolů a nejprve si zaběhla za sloupek vlevo od schodiště (blízko muchomůrek) pro zásobník nábojů. Vyběhla po schodech do přístřešku, kde vlevo u nástěnky odsunula na stranu stůl. Tím si odkryla papír přeškrtnutý křížem. Z něho zjistila jakými kolečky na potrubí vpravo otočit, aby namíchala rostlině u dveří kombinaci živin, která by ji zlikvidovala. Podle toho co vyčetla jednala. Přistoupila k nejbližšímu kolečku (1. zleva) a otočila jím. Pak k sousednímu (2. zleva), kterým taky otočila a nakonec ke čtvrtému zleva a otočila i tím. Pak přešla k páce na směšovacím kotli vpravo, pákou pustila směs do potrubí a po chvilce viděla, jak rostlina uvolnila dveře. Těmito dveřmi prošla, druhé si otevřela sama a v krátkém videu si prohlédla novou část objektu.

Hned ode dveří šla doprava až k rohu a jakmile zprava přišel strážný, zastřelila ho a sebrala mu kartu „Botanical Low Access Pass“. Pak přes schůdky vlevo vystoupila na centrální záhon, kde vpravo po žebříku vyšplhala na ochoz. Dala se doprava a ve vhodný okamžik (druhý strážný byl vpravo nahoře od schodiště) s rozběhem přeskočila přes průrvu k protějšímu ochozu, toho se zachytila, vytáhla se nahoru a strážného hned jak se přiblížil po schodišti zastřelila. Od něho získala druhou kartu „Botanical Medium Access Pass“ (může se stát, že pokud kartu nenajdete, spadla z ochozu na zem a budete ji muset najít později). Vyběhla po schodech výš a od stromu vpravo zastřelila třetího strážného, jakmile došel na kulatou část vyššího ochozu. Nyní seběhla ze schodů, dala se doleva, kde našla a sebrala zásobník. Po žebříku slezla kam až to šlo a seskočila na zem Pokud u (druhého) strážného kartu nenašla, musela ji teď najít). Po schůdkách se znovu dostala na centrální záhon, po žebříku vyšplhala na ochoz, po kterém se dala tentokrát doleva. Vyběhla po dvojích schodech a dostala se před šikmou střechu skleníku. Přešla na nejbližší rovný vikýř, z něho přeskočila na další bližší u okraje střechy, až se propracovala na poslední vikýř před zábradlím (pokud by chtěla, mohla se sklouznout po šikmé střeše, zachytit se jejího okraje, přeručkovat k nejbližší okapové rouře a po ní slézt dolů, kde by v rohu nad vodou nalezla obvazový balíček. S tím by musela absolvovat ještě jednu cestu až na nejbližší vikýř před zábradlí). Z levého okraje konce vikýře přeskočila k protějšímu ochozu, pověsila se rukama těsně vlevo od zábradlí, přeručkovala kousek doleva, kde se vytáhla nahoru. Běžela k rostlině nalevo, oběhla ji zleva, strom zas oběhla zprava, po ochozu běžela až ke zdi vpravo. Podle ní pokračovala doleva, kde už viděla za průrvou ležet lékárnu. Pro Laru nebyl problém ji získat (posílila si i sílu v nohou), vrátit se okolo stromu k rostlině. Od rostliny s rozběhem (již posílena) přeskočila dlouhou průrvu k ochozu u protější zdi, zachytila se ho a vytáhla nahoru. Po schodech vlevo vyběhla výš a pokračovala až na konec ochozu, kde viděla, že zeď vpravo je porostlá zelení. Po této zdi vyšplhala nahoru, přeručkovala na ochoz vpravo, na který se vytáhla. Šla po ochozu kupředu a ve videu viděla Eckhardta s dalšími novými lidmi, i a Boaz, která byla vhozena larvě. Po skončení videa již mohla doběhnout k mrtvému strážnému u rostliny a sebrat třetí kartu „Botanical High Access Pass“, za rostlinou na konci sebrat zásobník nábojů a vydat se na cestu zpět na zem. Přes ochoz pod sebou až do rohu, kde se u rostliny pověsila rukama do okrouhlého otvoru ochozu a seskočila níž. Oběhla strom, v mříži za ním si otevřela branku, seběhla po dvojím schodišti, po žebříku vpravo sešplhala dolů, po schůdkách vpravo z centrálního záhonu na zem. Okolo centrálního záhonu běžela doleva až do průchodu pod lampou. V chodbě si třemi kartami odblokovala velké dveře, kterými se dostala na schodiště a po něm do velké haly.

Přes halu vedla lávka, s otvory po stranách. Běžela tedy po lávce kupředu a u druhé roury s unikající párou vpravo, seskočila do vody pod otvorem. Zatopeným tunelem proplavala do malé místnůstky, kde po žebříku vylezla z vody. Menší ze dvou beden si přitáhla pod otvor v palandě nad hlavou, přes bednu se dostala na palandu, kde ze skříní vlevo sebrala obvazový balíček a tabletky. Západka na dveřích byla zaseklá, takže slezla dolů, proplavala zatopeným tunelem do sousední haly, kde vylezla z vody. Šikmo vpravo u stěny rychle sebrala zásobník s náboji a co nejrychleji vyběhla po schůdkách vlevo nahoru pryč z dosahu nebezpečného plynu. Podruhé přeběhla lávku, prošla automatickými dveřmi na konci a za nimi si tlačítkem otevřela další dveře. Za nimi vlevo prošla dalšími automatickými dveřmi a v krátkém videu se domluvila s Kurtisem na další spolupráci. (Od tohoto okamžiku budete hrát s postavou Kurtise.

Kurtis jako muž je poměrně neohrabaný, navíc neumí sprintovat, což však nahrazuje svými nadpřirozenými schopnostmi. Dalším handicapem je jeho skromná výbava. Pistole s malým počtem nábojů, střílí dva najednou (i po cestě jich mnoho nenajde, proto s nim šetřete) a uzdravovacích prostředků také zrovna moc nemá. Kurtis nejprve sebral z ochozu vpravo zásobník nábojů, pak se pověsil rukama za okraj do výtahové šachty, pustil se a ihned se zachytil o patro níž. Vytáhl se nahoru a vpravo před žebříkem (ten je u zdi) sebral další zásobník nábojů (nyní pokud by chtěl, mohl by pokračovat po žebříku dolů, přeskočit na ochoz a výtahovou šachtou dál dolů). Vrátil se k výtahové šachtě, pověsil se rukama za okraj do výtahové šachty, pustil se a ihned se zachytil o patro níž, to samé hned udělal ještě jednou a hned vzápětí to samé potřetí. Tady se vytáhl nahoru, sebral z ochozu vpravo tablety a pak se znovu pověsil rukama za okraj do výtahové šachty. Pustil se a dopadl na strop kabinky výtahu. Otevřel na něm poklop, seskočil dovnitř, vyšel na ochoz, dal se doleva, kde nejprve po krátkém a pak po delším žebříku slezl níž. Z okraje ochozu přeskočil k protějšímu vyššímu, zachytil se ho a vytáhl nahoru. Dveřmi vlevo prošel do vstupní chodby sanatoria.

Poznámka: Chovanci blázince jsou většinou nebezpeční a pokud není jiná možnost – třeba jim utéct, nebo se jim vyhnout – je dobré je zabít. Rukama to mnohdy nejde (zvláště u těch zmutovaných), střeliva není nazbyt, proto je třeba do nich střílet z co nejkratší vzdálenosti (to pak stačí asi tři zásahy). Někdy se po zásahu dají na útěk (pak je lze „dolikvidovat“ ručně). Je také dobré se nikde dlouho nezdržovat, předejde se objevení dalších chovanců, stejně jako nenavštěvovat zbytečně cely a místnosti, kde nemusí Kurtis plnit žádné úkoly, nebo sbírat potřebné předměty, čímž se vyhnete dalším zbytečným soubojům.

Tady si počkal až blázen otevře branku v mříži vedle vrátnice a pak ho zblízka zastřelil. Prošel do další části chodby a jakmile se přiblížil k mrtvému hlídači, shlédl krátké video. Po skončení videa sebral z podlahy zásobník nábojů a vyšel po schůdkách na další chodbu (chodí zde další blázen – pokud Kurtise nenapadne, není třeba ho zabíjet), dal se doprava, kde hned vešel do cely vpravo. Tady oslovil chovance sedícího na posteli. Po skončení videa vyšel na chodbu, dal se doprava k mříži, kde využil své nadpřirození schopnosti (standardně tlačítku „Akce“), aby zjistil kód „06289“ do elektronického zámku, který tam také hned vložil. Brankou prošel do další části chodby, oběhl vrátnici a prošel další brankou. Zlikvidoval agresivního blázna na chodbě, na konci chodby prošel další brankou, zabočil doleva a musel zneškodnit dalšího chovance. V cele napravo hned dalšího, sebral z podlahy čokoládu, vyšel na chodbu a dal se doprava. Minul zdevastovanou jídelnu (je vlevo) a všimnul si čísla „38471“ na tabulce u dveří vpravo. To již přiběhli další dva chovanci „šedého“ zabil a toho v oranžové kombinace nechal žít – nebyl nebezpečný. Doběhl ke dveřím na konci chodby, kterými prošel do další chodbičky, kterou se dostal do laboratoře. Poblíž přivázaného netvora sebral z podlahy zásobník nábojů a u mrtvého vědce kartu „Strahov Assistants Pass“. Vrátil se chodbičkou a dveřmi na chodbu, z té přešel do zdevastované jídelny napravo, kde nejprve našel a sebral z podlahy další zásobník nábojů a čokoládu. To už viděl za sklem ve výdejně jídel dalšího blázna (toho nemusel zabíjet, mohl se mu vyhnout). Kartou si odblokoval dveře vpravo od výdejny jídel a hned za nimi vyběhl po schůdkách doleva nahoru. Tady si nejprve doběhl doprava pro lékárnu, pak se dal doleva, přeskočil díru v podlaze a na rohu zadal do počítače číslo „38471“, které viděl na tabulce u dveří před jídelnou. Tím si tyto dveře otevřel. Přes jídelnu se k nim vrátil a prošel jimi na schody. Dalšími dveřmi pak do další chodby před laboratoř. Pokračoval doprava a ve videu viděl netvora, jak zabil vědce. Hned po skončení videa běžel chodbou dál, zabočil doleva (blázna zlikvidoval dřív než se objevili další dva jeho kolegové) a na konci vysadil mříž klimatizace. Vlezl dovnitř, pokračoval kupředu do místa, kde si mohl stoupnout. Vytáhl se do vyšší časti, kterou se dostal až do laboratoře. Tady vysadil další mříž a klimatizací prolezl opět do místa, kde si mohl stoupnout. I zde se vytáhl do další její vyšší části, kde opět zahlédl ve videu netvora. Na konci seskočil do místnosti s ventilátorem. Tady nejprve sebral vlevo zásobník nábojů, rozstřelil poblíž ventilátoru plynovou láhev, která zničila žebříček u palandy. V tom místě se Kurtis vytáhl na palandu, kde pákou na stěně vypnul ventilátor. Tím pak prolezl do sousední místnůstky, z té pak další částí klimatizace prolezl do chodby (za dveře které nemohl předtím otevřít – jsou vlevo) a dal se doprava ke schodišti.

V krátkém videu viděl část těchto nových prostor. Kurtis proběhl chodbou až k mříži kterou si otevřel a ocitl se u další prosklené vrátnice. Kolmo na ní vpravo vede chodba, Kurtis do ní zabočil, došel podél pravé stěny těsně až ke kapalině v prohlubni podlahy (Pozor! Pád do ní je 100% smrt). Otočil se levým bokem k prohlubni, pověsil se rukama za kabely na stěně a okamžitě ručkoval doleva (zde je to opravdu přesně dimenzováno) a za prohlubní spadl na zem. Tady sebral z podlahy zásobník nábojů a stejnou cestou přeručkoval zpátky. Minul vrátnici, prošel další mříží a dvoukřídlými dveřmi na konci chodbičky. Za nimi se dal ihned doprava, pokračoval kupředu podél levé stěny a jakmile se přiblížil ke druhým dveřím (vlevo), podruhé použil (ve videu) své nadpřirozené schopnosti, aby na zádech mrtvého chovance přečetl kód „17068“. Vrátil se k vrátnici, vešel dovnitř a do elektronického zámku na pultu tento kód namačkal. Tím si odblokoval dveře, u kterých kód zjistil. Vrátil se tedy k těmto dveřím a uvnitř cely za nimi sebral u mrtvého strážného jeho kartu „Sanitarium Low Access Pass“ a hned nato ještě i zásobník. Vpravo ze stolku pak čokoládu, otočil se a zastřelil dalšího zmutovaného chovance. Vyšel na chodbu, pokračoval doleva, okolo rohu, kde si kartou odblokoval dveře, které se vysunuly nahoru. Když jimi prošel, viděl vzadu naproti další dveře pod červeným světlem. Šel směrem k nim a těsně před nimi vešel do cely vpravo, kde z batůžku na posteli vzal další zásobník nábojů. Vyšel z cely na chodbu a dal se doleva, svažující se chodbou dolů k dalším dvoukřídlým dveřím. Těmi prošel do další chodby. Na konci té, kterou měl přímo proti sobě, viděl strážného schovaného v nízkém průlezu za roletou. Místo aby šel k němu však ihned za dveřmi zabočil doprava, doběhl ke dveřím do pitevny (první vlevo) a aniž by vešel dovnitř je otevřel. V krátkém videu viděl netvora, jak z pitevny utekl. Ihned po skončení videa odstoupil ode dveří, otočil se doleva a utíkal za netvorem Okolo rohu doprava, vyhnul se prvnímu zmutovanému chovanci a dřív než přiběhli další dva, vlezl přikrčen do nízkého průchodu. Prošel okolo mrtvého strážného doleva, seběhl po točitém schodišti dolů, chodbou ke dveřím, další chodbou za nimi se pak dostal do vysoké kruhové šachty, kde již dříve ve videu poprvé viděl, jak unikl netvor. Kurtis se dal po ochozu doprava, po žebříku (vlevo) vyšplhal na vyšší ochoz. Tady šel doleva, přes lávku se dostal k objektu zavěšenému na lanech. Vytáhl se na jeho střechu, po ní přešel za druhé lano vpravo, kde přeskočil k dalšímu napůl zničenému ochozu proti sobě. Zachytil se ho, vytáhl nahoru a pokračoval po něm opět doleva. Přeskočil přes díru v ochozu a na konci se vytáhl do další části klimatizace. Lezl kupředu, na konci seskočil níž, pak ještě jednou níž, pokračoval na křižovatku, kde se dal doprava. Na další křižovatce se dal doleva, kolo rohu zabočil doprava, okolo dalšího rohu doleva a na konci seskočil na dno vysoké kruhové šachty. Po žebříku u stěny vyšplhal až nahoru, kde u mrtvých strážných sebral kartu „Sanitarium Medium Access Pass“, z podlahy před skříňkami čokoládu a tlačítkem na stěně si otevřel dveře na konci úzké chodbičky. Tou se dostal na chodbu, po které běžel stále doleva a na konci si kartou rychle odblokoval dveře. Když se vysunuly dveře nahoru a Kurtis jimi prošel, ve videu viděl opět netvora. Bylo jasné, že se schyluje k jejich vzájemnému souboji. Okamžitě po skončení videa tedy začal do netvora střílet. A to tak dlouho, až se netvor dal na útěk. Kurtis tohoto okamžiku využil a v rozích (blízko červených rour poblíž dveří) sebral z podlahy lékárnu a zásobník nábojů. To už se netvor vrátil a Kurtis do něho začal opět střílet, dokud netvor nepadl (pozor, není mrtvý, pouze omráčený). Jakmile se netvor začal hýbat, Kurtis do něho ihned začal znovu střílet – celá akce střelby, proložená útěky netvora a jeho omráčením se opakovala celkem čtyřikrát – tedy netvor MUSÍ čtyřikrát padnout do bezvědomí! Pak již ve videu Kurtis netvora zabije svou starou dýkou „Shard“, kterou dostal od Lary. Po skončení videa přistoupil Kurtis k páce na přístroji a páku přehodil. V delším zajímavém videu se opět setkávají Kurtis s Larou. V následujícím videu Lara (již sama) znovu viděla Eckhardta s novým mužem.

 Spínačem na stěně si Lara otevřela dveře, kterými prošla na ochoz vysoké dlouhé haly. Ihned si všimla dvou automatických, kamerami naváděných zbraní dole na zemi. Místo po žebříku se tedy pověsila rukama vlevo za okraj ochozu, seskočila na zem, lehla si na břicho (stand. Num 1 + Enter) a plazila se po břiše, okolo beden vlevo, těsně podél levé stěny, otvorem v kovové podpěře až ke kolečku na potrubí. Tady si stoupla, otočila kolečkem a počkala, až se hala zaplní modrým dýmem (automatické zbraně s kamerami Laru sice sledují dál, ale nejsou schopny ji identifikovat). Lara přelezla bedny vpravo, došla ke stěně vlevo, kde našla potrubí, po kterém mohla šplhat nahoru. Jakmile vyšplhala k vodorovnému potrubí, přeručkovala po něm doprava k dalšímu kolmému potrubí. Po něm vyšplhala k horní úzké traverze, po které již přeručkovala doprava, kde seskočila na podestu před chodbou. Běžela chodbou kupředu, seběhla po schodech vpravo dolů a na konci stiskla tlačítko pod obrazovkou na konci (vpravo měla obloukovitý vstup do sousedního skladiště). Na obrazovce viděla další dvě automatické zbraně, ale hlavně skříňku s blikajícím světýlkem na levé stěně. Prošla tedy obloukem vpravo do sousedního skladiště, oběhla bedny vlevo a stoupla si do vzdálenějšího rohu druhého oblouku v levé stěně. Několikrát střelila do skříňky pod blikajícím světýlkem a následná exploze zničila obě automatické zbraně. Lara doběhla na konec skladiště, kde si tlačítkem otevřela dveře v rohu. V kruhové šachtě za nimi vyšplhala po žebříku nahoru, chodbou a po schodech došla ke dveřím, kterými se dostala do obrovské, částečně zatopené, křížové haly. Uprostřed viděla zavěšenou jakousi konstrukci a všude lávky se schůdky. Vydala se nové prostředí prozkoumat.

Seběhla po schůdkách vpravo dolů a když došla k hladině uprostřed, uviděla ve vodě plavat další velkou krakatici. Šla podél stěny doprava a všimla si, že pod žluto-černě označeným průchodem, je pod hladinou porušená mříž. Když zjistila, že v chodbě za průchodem nemůže otevřít dveře, vyšla ven, skočila do vody, potopila se a proplavala zatopenou mříží do sousední zatopené místnosti. Vlevo na stěně zahlédla páku, tak ji doplavala přehodit. V krátkém videu viděla, jak se v jiném průchodu otvírají dveře. Otočila se o 180°, plavala v přímém směru zatopenou místností, pak nahoru, znovu rovně kupředu a nakonec kolmou šachtou nahoru až na hladinu. Vytáhla se do chodby, kde si hned vlevo za zábradlím všimla lékárničky. Když ji sebrala, tlačítkem nad schody si otevřela dveře a chodbou za nimi se vrátila do křížové haly. Tady ji napadlo, že dveře které viděla ve videu jak se otvírají, budou asi v protější odbočce za dalším žluto-černě namalovaným průchodem. Oběhla tedy křížovou halu, prošla otevřenými dveřmi a na konci chodby si spínačem otevřela další dveře. V místnosti za nimi v čelní stěně, vlevo od zábradlí zahlédla známou obrazovku, tak tam nakoukla (standardně tlačítko Akce). Neviděla nic, než červeně osvětlenou místnost. Proto oběhla okolo místnosti za zábradlí vpravo, kde si pákou na stěně přivolala výtah. Nastoupila a sjela s ním dolů. Vyšla ven, po schůdkách vpravo seběhla do místnosti, tou se dala doleva, po dalších schůdkách opět dolů, prošla automatickými dveřmi a na konci dlouhé místnosti přehodila páku, kterou zapnula v celé hale energii. Vrátila se k výtahu, pákou na stěně vpravo si ho přivolala a vyjela nahoru. Když se vracela chodbou ke křížové hale, ve videu viděla další části haly a to už si uvědomila, že to budou prostory, kde opět musí splnit určité úkoly.

V odbočce haly kam vyšla z chodby se dala hned doprava, po schodech nahoru, kde na konstrukci nad vodou viděla stát kontejner. Když k němu přišla, zjistila, že s ním může manipulovat. Přitáhla ho tedy na kraj dopravníku, který pak tlačítkem na sloupku spustila. Když kontejner přejel na opačnou stranu, Lara k němu doběhla a odtlačila ho doprava do prosklené boudy pod ústí zásobníku ve stropě. Pak zatáhla za páku v boudě vlevo a kontejner se naplnil rozsekaným masem. To už Laře bylo jasné, že připravuje žrádlo pro krakatici. Odtáhla tedy plný kontejner zpátky na dopravník (získala novou sílu), spínačem na sloupku ho nechala dopravit na opačný konec a ručně ho pak dotlačila do konstrukce nad vodou (tam, kde původně stál). Šikmo vlevo za konstrukcí si všimla další prosklené budky (vede do ní zespoda žebřík). Seběhla tedy po schodech až dolů, oběhla odbočkou až ke středu haly, dala se doprava, pokračovala okolo středu haly k protější odbočce, tu také oběhla a tam už mohla vyjít po schodech nahoru. Po žebříku u stěny vyšplhala do prosklené boudy, ve které našla dvě tlačítka. Nejprve stiskla to vpravo a v kameře viděla zatopenou páku pod tabulkou s číslem 1. Když stiskla levé tlačítko, v kameře viděla v kruhové, červeně osvětlené místnosti další páku pod tabulkou s číslem 2. Nyní již mohla vyjít dveřmi na ochoz před boudou, po něm doprava až dolů na konec, kde objevila trubku, po které mohla šplhat. Začala tedy šplhat nejprve nahoru, po další vodorovné trubce přeručkovala doprava k další kolmé trubce, po ní opět nahoru, kde se zachytila úzké traverzy pod stropem, po které ručkovala doleva až do místa, kde mohla seskočit na palandu pod nohama. Tlačítkem na sloupku si přivolala z protější strany klec lanovky, pak stiskla spínač podruhé a ihned na lanovku nastoupila, aby se převezla k protější plošině. Tady prošla automatickými dveřmi do chodby. Přímo proti automatickým dveřím si spínačem otevřela další dveře, hned na to další nad schody a uvnitř místnosti za nimi okamžitě zastřelila strážného. Krakatici v inkubátoru uprostřed nevěnovala pozornost, za to prohledala obě skříně (jsou za rohem po stranách vchodu), ze kterých sebrala po jednom zásobníku nábojů. Vrátila se na chodbu, šla doprava, kde pákou vpravo od okna spustila konstrukci s kontejnerem plným žrádla do vody.

Nyní se mohla vydat splnit poslední úkol, otevřít si cestu dál. Vyšla tedy automatickými dveřmi ven a odsud seshora seskočila (doprava) s rozběhem do vody uprostřed křížové haly (krakatice žrádlo dostala, nechala tedy Laru na pokoji), plavala kupředu k páce pod hladinou, kterou přehodila. Ve videu viděla, jak se otevřel první pokop na dně. Po skončení videa se otočila o 180°, plavala kupředu k hladině, kde po žebříčku vylezla na ochoz. Když se nadechla, skočila do vody (proti žebříčku), doplavala nad zatopený vstup do tunelu a potopila se do něj. Plavala kupředu a pak kruhovou šachtou kolmo nahoru, kde se nejprve nadechla, pak přehodila pod hladinou druhou páku, aby ve videu viděla, jak se otevřel druhý poklop v místě, kde se otevřel první. Nadechla se, plavala kolmo dolů, kupředu a otevřenými poklopy dolů, zabočila doleva, do další části hry…

Lara tuto část hry začínala v zatopené staré chodbě. Na nic nečekala, plavala rychle kupředu, okolo rohu doleva, kde musela proplavat známou nástrahou vyjíždějících ostrých bodců. Jakmile jimi proplavala, na křižovatce chodeb se vynořila do vzduchové kapsy pod stropem, kde se mohla nadechnout. Tady měla na vybranou:

Buď zariskovat, proplout chodbou přímo před sebou, proplavat další nástrahou bodců a na další křižovatce se nadechnout ve vzduchové kapse pod stropem, nebo (jako já) plavala odbočkou doprava, okolo rohu doleva (zde nejsou bodce v činnosti), pak ještě jednou okolo rohu doleva a na další křižovatce se nadechla ve vzduchové kapse pod stropem (zde se obě cesty setkávají). Pak pokračovala rovně, kde před dalším rohem v levé zdi objevila kolmý sopouch dolů. Plavala tedy dolů, na konci plavala doprava, na křižovatce doleva až na další křižovatku. Tady zabočila doprava, až objevila kolmý sopouch nahoru. Tím vyplavala do zavalené chodby, kam vylezla a sebrala zde obvazový balíček a dýchací přístroj „Aqua-lung“. Znovu skočila do vody, potopila se až na dno, plavala kupředu, minula odbočku vlevo a to již doplavala ke zdi postavené z šedých kvádrů. Oběma nohama ji rozkopla a vplula do obrovské zatopené síně. Dole na dně viděla osm soch, za každou z nich výklenek s řetězem, před sebou obrovskou kamennou knihu, ale nad ní hlavně další zeď z šedých kvádrů. Nelenila, doplavala k ní, opět ji rozkopla a sopouchem za ní se vyplavala nadechnout do vzduchové kapsy pod stropem. Nyní se vrátila prozkoumat síň: na knize si všimla dvou písmen „L“ a „V“. Také zjistila, že všech osm soch v kruhu má za zády na podstavci tabulku se jmény: (zprava, počítáno z pohledu Lary, byla-li ke knize zády) „Montsegur“, „Vysiley“, „Occitern“, „Aicard“, „DeCombel“, „Bogomil“, „Limoux“ a „Guilhelm“. Z toho usoudila, že musí zatáhnout za řetězy ve výklencích za sochami vyznačených písmeny na knize – „L-Limoux“ a „V-Vysiley“. Jakmile tak učinila, obě sochy se přesunuly ke středu kruhu a ve videu se modré jiskry jejich mečů spojily a zbortily kruhovou část stropu nad nimi. Uvolněným otvorem Lara plavala kruhovou kolmou šachtou k hladině.

Ve videu si pak Lara zaměnila výstroj a vydala se jedinou možnou cestou – skalním tunelem – kupředu. Za místem, kde seskočila v tunelu níž postupovala kupředu opatrně! Jakmile se přiblížila k velkému balvanu pod stropem, ten začal fungovat jako buchar. Lara tuto nástrahu snadno překonala a dostala se k okraji propasti se skalním útesem po pravé straně, výklenkem nad ním vpravo a dalším tunelem naproti. Nejdříve přehodila páku napravo. Nad propastí se objevily malé plošinky, přes které se musela dostat na druhou stranu propasti. Stoupla si k propasti šikmo doprava tak, aby po pravé ruce měla dvě plošinky, sama stála proti třem plošinkám a po levé ruce měla čtyři plošinky. Pak z místa přeskočila na tu prostřední ze tří před sebou – ostatní plošinky se zřítily, ale hned se objevily dvě další vpravo. Z té kde stála s jedním krokem rozběhu přeskočila přímo na skalní útes (může se stát, že se ho musí zachytit rukama a vytáhnout se nahoru, pak ale nemusí fungovat další popisované plošinky správně). Otočila se doprava a přeskočila na tu vzdálenější z těch dvou, které se před chvílí objevily. Opět se plošinky zřítily, ale objevila se další Laře nad hlavou. Na ni se vytáhla a přeskočila z ní do skalního výklenku, kde sebrala druhý dýchací přístroj „Aqua-lung“. Z okraje výklenku pak seskočila na skalní útes, ze kterého pak s rozběhem do skalního tunelu vpravo.

Tím se dostala do chodby, která ji zavedla do krásné místnosti. Tady byla hned napadena dvěma rytíři. Jednoho po druhém za sebou vylákala k propasti (pokud to bylo nutné, přeskočila i na skalní útes a pak zpátky) a vždy několika ranami sestřelila rytíře do propasti. Nyní se již mohla vrátit do místnosti a neobtěžována plnit další úkoly. Nejprve se došla podívat ke kostře mrtvoly sedící v křesle (přečetla si vzkaz v zápisníku) a pak přehodila páku vpravo od krbu s ohněm. Tím si ve zdi vlevo od krbu otevřela tajný výklenek, kde sebrala obvazový balíček. Pak přeběhla ke zdi naproti krbu, před kterou visel gobelín. Řetězem vlevo gobelín vytáhla ke stropu a po odkryté zdi vyšplhala doprava nahoru k puklině ve zdi, té se zachytila a přeručkovala doprava k dřevěné podlážce pod stropem, kam se vytáhla. Stoupla si čelem ke krbu a saltem doprava přeskočila na dřevěnou mřížku lávky vpravo. Zachytila se rukama podobné dřevěné mřížky pod stropem a ručkovala kupředu až k dřevěné konstrukci, na které dole vise lustr se svíčkami. Jakmile na konstrukci pod nohama seskočila, odsunula se dole skříň a odkryla další tajný výklenek. Lara se pověsila rukama za konstrukci a spustila se na zem. V právě odkrytém výklenku sebrala dřevěný obrázek „Last Obscura Paiting“ (to již také zhasl oheň v krbu). Lara došla ke krbu, prolezla do chodby za ním, prošla dveřmi do další části chodby a skočila do vody. Potopila se na dno, plavala rovně, na konci zabočila doprava a stále jedinou možnou cestou kupředu, až se dostala do velké kruhové kolmé šachty. Tou plavala vzhůru k hladině.

Ve videu pak vyměnila právě získaný obraz s Eckhardtem za život Kurtise. Na oba byla vypuštěna Larva (zmutovaná Boaz, dále jen Boaz), a byl ji předhozen jako předkrm Eckhardtův člověk. Než však došlo k boji, Kurtis pomohl Laře uniknout z pasti a hodil ji obě staré dýky „Shard“.

Ihned po skončení videa se Kurtis pustil do velmi tvrdého souboje s larvou-Boaz (dále jen „larva“ nebo „Boaz“ podle potřeby).

Poznámka: Teprve zde naplno „vynikla“ neohrabanost a pomalost postavy Kurtise – stejně jako neustálé míření do již zlikvidované části cíle. Již se zdálo, že mě to natolik odradí, že snad hru a tedy i návod nedokončím. Jistě existuje víc způsobů likvidace larvy-Boaz, ale já použil tento (další jsem nezkoušel, protože jsem byl znechucen ovládáním postavy Kurtise):

Ihned po skončení videa, začne larva se svou první variantou útoku – snaží se Kurtise zabít kusadly. Jakmile se ke Kurtisovi larva přiblížila, začal střílet Boaz do obličeje (ten je na hrudi larvy – chce to tedy střílet z co nejmenší možné vzdálenosti, avšak mimo dosah jejích kusadel). Asi tak po čtyřech výstřelech larva zastaví svůj útok, začne se kývat ze strany na stranu a nastává další varianta jejího útoku – zvedne některou ze čtyř krovek na boku (na každé straně má dvě), ze kterých začne na Kurtise vystřikovat žlutou tekutinu, která mu kromě toho že mu ubližuje, brání v pohybu. Kurtis musí aktivní krovku ustřelit (míří do světlé blány pod odkrytou krovkou). Úspěch pozná tak, že buď zahlédne krovku odpadnout, nebo larva přestane vystřikovat tekutinu.

Pak následuje opakování první i druhé varianty útoku larvy a samozřejmě i oba druhy obrany Kurtise – opět střelba do obličeje Boaz a ustřelení další krovky. Problém je v tom, že Kurtis většinou míří do již ustřelené krovky. V tom případě je třeba při střelbě přepnout zaměřování na další cíl (standardně klávesou Alt).

Dříve, nebo později Kurtisovi dojdou náboje (je dobré tedy pistoli schovat – relativně jednodušší pohyb). V tom okamžiku se objeví na písku arény zásobník. Neustálým pohybem musí Kurtis získal takový náskok, aby mohl doběhl k zásobníku, sebrat ho (sebere vlastně dva najednou), pokračovat v úniku a ve vhodný okamžik se otočit a pokračovat ve střelbě (při likvidaci čtvrté krovky larva chrlí žlutou tekutinu i z ústního otvoru).

Když Kurtis ustřelil larvě poslední čtvrtou krovku, v krátkém videu se larva proměnila ve skoro průsvitného, ale o to nebezpečnějšího motýla. Proto Kurtis začal do motýla okamžitě střílet. V době střely ho motýl nenapadal a většinou zůstávala viset na místě. Jakmile však Kurtisovi došly náboje, musel se opravdu velmi „hbitě“ uhýbat útokům motýla, navíc stihnout sebrat další zásobník a pokračovat ve střelbě (já vystřílel asi dva a půl zásobníku).

V závěrečném videu, když si už Kurtis myslí, že motýla zabil, ten ho z posledních sil ještě bodl žihadlem. Kurtis nakonec motýla zabijí svou rotující zbraní, sám však ztrácí vědomí – umírá?

Lara dokončila skluz šikmým skalním tunelem dolů a první co udělala bylo, že si přečetla vzkaz v zápisníku. Na křižovatce zabočila vpravo, minula odbočku s lékárničkou za mříží a došla k propasti. Sklouzla po šikmině, ve vhodný okamžik se od ní odrazila a doskočila na skalní útes v propasti. Z toho přeskočila na další a z něho už na podestu za propastí, kde přehodila páku. Tou si nejen otevřela mříž u lékárny, ale získala novou schopnost, „skákat při sprintu“. Vytáhla se na dřevěnou lávku se zábradlím, přeběhla po ní k lékárně, sebrala ji a pokračovala tunelem doprava až k další propasti. V té viděla poněkud delší skalní útesy a na konci mříž. U ústí tunelu nalevo přehodila páku, kterou otevřela na určitý (opravdu dobře vypočtený) časový limit mříž za propastí. Dříve než se mříž zavřela, musela Lara střídavě přeskočit na bližší skalní útes, sprintovat po něm, ve vhodný okamžik přeskočit na druhý útes, opět po něm sprintovat a ve vhodný okamžik přeskočit k mříži a proběhnout do skalního tunelu za ní. Tím se dostala k další jeskyní s tekoucí lávou. Dobře si všimla zavěšené i když poškozené lávky pod stropem, páky nad dřevěným povalem vzadu na pravé skále, dvou soch s ohni v rukou i zavřené brány nad schodištěm. Z ústí tunelu přeskočila doleva dolů ke stěně k žebříku, po něm a hned po dalším vyšplhala nahoru, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila přerušenou část visuté lávky. Na konci pak vlevo viděla šikmá prkna, která vedla k směrem k palandě s pákou, ale opticky se palanda zdála poněkud vpravo. Lara se tedy rozběhla, nad šikmými prkny se odrazila, přeskočila k palandě, zachytila se jí vtáhla nahoru. Přehodila páku, kterou uhasila ohně v rukou obou soch nad schodištěm. Pověsila se rukama za okraj palandy, spustila se na výstupek pod nohama, ze kterého přeskočila na schodiště, proběhla mezi sochami a ve videu viděla, jak se brána otevřela. Tou pak prošla do další části hry…

Krátkým tunelem prošla do chodby a tou do laboratoře. Hned vlevo od vchodu zatáhla za páku, kterou odsunula mříž v podlaze (odkryla tím jámu s vařící vodu na dně) a otevřela poklop žebříku u zdi vedle vchodu. To už si všimla, že se k ní blíží dva rytíři (seshora nad schůdky za zády). Stoupla si těsně do bližšího rohu ke schůdkům a jakmile se k ní první rytíř přiblížil, několika kopy ho shodila do právě otevřené jámy. Rychle se vrátila do rohu a to samé provedla i s druhým rytířem. Nyní měla čas nerušeně prozkoumat laboratoř. Tady dole okolo nic nenašla, vyběhla do místnosti nad schůdky, kde vzadu za dřevěnou konstrukcí našla a sebrala lékárničku. V zadním rohu ze stolku vedle knihovny pak špičatou ampulku „Alchemic Phial #1“. Podle označení usoudila, že jich bude víc, proto se je vydala hledat. Když se vracela ke schůdkům, všimla si druhé, která ležela v kleci nad jámou. Po žebříku blízko dveří vyšplhala až pod strop a po dřevěné palandě běžela stále doleva. Když míjela oblý vrchol dřevěné konstrukce, všimla si na něm držáku, do kterého ampulku vložila. Pokračovala okolo rohu a na trámu u protější zdi viděla ležet lékárnu. Přeskočila přes zábradlí, trámu se zachytila, vytáhla nahoru a sebrala si ji. Vybrala si vhodné místo (delší část palandy) a saltem do boku na ni přeskočila zpátky. Pokračovala dál až do místa s žebříkem. Stoupla si zády ke stěně tak, aby měla žebřík po levé ruce a přeskočila zábradlí na dřevěnou klec. V místě kam dopadla se jí pod nohama otevřel poklop a Lara spadla do klece. Nyní si stoupla tak, aby stála čelem ke stěně klece pod otevřeným poklopem, pozpátku couvla nad ampulku a sebrala ji „Alchemic Phial #2“. To už s Larou začala klec klesat do jámy. Rychle tedy vyšplhala po stěně klece, přelezla na sklopený poklop vlevo a vytáhla se na vrchol klece (stála těsně nad vařící vodou). V boční stěně jámy viděla temný otvor. Vytáhla se dovnitř kde našla (sebrala) třetí ampulku „Alchemic Phial #3“ a kotoulem se vrátila (pozor na pád do otevřeného poklopu) na vrchol klece. Po stěně vpravo od temného otvoru vyšplhala nejvýš jak to šlo a přemetem vzad přeskočila zpět do laboratoře. Vyběhla po schůdkách k dřevěné konstrukci, kam vložila druhou ampulku. Udělala čelem vzad a všimla podobného, ale kruhového držáku v sousední místnosti s bazénkem. Přeběhla tedy k němu a vložila tam třetí ampulku. Ve videu viděla bílou kapalinu, jak žlábkem vtekla do kruhového bazénku za jejími zády a voda v něm ochladila. Lara tedy do bazénku skočila, potopila se ke dnu, kde z držáku vytáhla další starou dýku „Shard“. Ve videu viděla, jak se otevírá mříž v laboratoři. Vyplavala ven a prošla otevřenou mříží do skalního tunelu.

Na konci si otevřela bránu, kterou prošla do obrovské kruhové haly. Okolo stěny viděla ochozy a jakýsi přístroj zavěšený uprostřed. Jakmile vstoupila na kruhový rošt (dále jen aréna) pod přístrojem, spustilo se video. V něm viděla Eckhardta, jak vstřebává energii a z přístroje spustil zvláštní bytost zavěšenou na laně. Lara z toho vyvodila, že se nyní utká přímo s nejvyšším bosem. Vzájemný souboj začal Eckhardt tím, že se spustil na zem a celý prostor okolo kruhové arény (mezi všemi sloupy) obklopil silovým (neprůstřelným) polem.

  1. souboj:Potom začal proti Laře ze své rukavice vysílat fialové energetické vlny. Lara se proti nim bránila tak, že si lehla na břicho (standardně Num 1 + Enter) a v této pozici zůstala do té doby, kdy Eckhard změnil taktiku. Spočívala v tom, že za hranicí arény postupně vytvořil tři své kopie, což samozřejmě chvilku trvalo. Tohoto času Lara využila k tomu, že si prohlédla svou výbavu a připravila si nejlepší zbraň, kterou vlastnila. Pak si stoupla poblíž středového kruhu (asi tak na dva kroky od něj) proti druhé kopii Eckhardta. Jakmile byla vytvořena třetí kopie, všechny tři kopie se najednou rozběhly ke středu arény, aby se spojily. To byl pravý čas k útoku Lary. Již když se rozběhly skrze silové pole, začala do kterékoliv ze tří postav střílet a neustala, dokud si spojená postava uprostřed kruhu neklekla na jedno koleno. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila ke klečící postavě. Ve videu jí pak vrazila první ze svých dýk „Shard“ do hrudi (pokud dodržíte postavení i střelbu podle popisu – mě přes několikanásobné přezkoušení tato taktika vždy vyšla).
  2. souboj:Eckard se znovu uchýlil za silové pole a začal proti Laře metat ohnivé vlny. I těm se Lara vyhnula tak, že si stejně jako poprvé lehla na břicho a počkala si, až Eckhardt opět začne vytvářet své kopie. Opět tohoto času Lara využila k tomu, aby zaujala své stanoviště poblíž středového kruhu. Když se rozběhly ke středu arény aby se spojily, stejně jako poprvé začala do kterékoliv z nich střílet a neustala, dokud si spojená postava neklekla. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila k postavě. Ve videu jí pak vrazila druhou ze svých dýk „Shard“ do hrudi
  3. souboj:Eckard se potřetí uchýlil za silové pole a začal proti Laře metat již dobře známé fialové energetické vlny. Lara si před nimi stejně jako již dvakrát lehla na břicho a počkala si, až Eckhardt opět začne vytvářet své kopie. Lara opět zaujala své stanoviště poblíž středového kruhu. Jakmile se rozběhly ke středu arény, aby se spojily, stejně jako již dvakrát začala do kterékoliv ze tří postav střílet a neustala, dokud si spojená postava neklekla. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila k postavě. Ve videu jí pak vrazila třetí ze svých dýk „Shard“ do hrudi.

Spustilo se video s bělovlasým mužem jménem Karel. Eckhard ho požádá o záchranu, ale Karel mu místo pomoci vrazí „Shard“ do čela. V další části videa Lara zjistí, překvapující skutečnost o skoro všech postavách. V poslední části videa si Lara znovu „promítne“ vraždu Von Croye.

Po skončení videosekvencí začal Karel okolo Lary létat a vrhat proti ní zelené elektrické koule. Bylo zbytečné do Karla střílet (musela se opět spolehnout na svou rychlost, koulím uhýbat a doufat, že vlastní dostatečný počet ozdravovacích prostředků). Nejprve zaběhla ke sloupu, kde ležela Eckhardtova mrtvola a poblíž ní sebrala jeho rukavici „Eckhardt´s Glove“. Tu zasunula do schránky v jednom ze sloupů (našla ji zezadu na sloupu vlevo od mrtvoly – stála-li k ní čelem). Tak si spustila za nejnižšího ochozu žebříky. Po některém z nich vyšplhala na ochoz (1. patro). Běžela po něm k dalšímu žebříku, po kterém vyšplhala opět výš (2. Patro). I zde utíkala doleva ke kruhovému rozšíření (vpravo je pultík u zábradlí) a na sloupu za ním vyšplhala po žebříku opět výš (3. Patro). Tady doběhla k plošince vysunuté směrem k zavěšené bytosti pod přístrojem (plošinky jsou dvě). S rozběhem přeskočila k této bytosti (já k ní skočil zezadu) ……