Před deštěm zalévanou siluetou mohutného anglického zámku se objevuje postava ženy. Stiskne tlačítko na zařízení, které třímá v ruce, vzápětí se nocí rozlehne obrovský výbuch a sídlo rodu Croftů pohlcují plameny.

Mezitím se chodbou vedoucí z podzemních prostor zámku vrací Lara Croft, kterou výbuch zaskočí a uvězní mezi hořícími troskami. Dokáže si však najít cestu a mezi troskami v hořícím domě prokličkuje k východu. Tam však na ní zaútočí Zip, její přítel a technik.

Vzápětí nato se čas posune o týden zpět a Laru zastihneme na lodi uprostřed Středozemního moře. Tam se vydala po stopách průzkumu svého otce a jeho přítele, profesora Eddingtona, poté, co jí v Bolívii proradná Amanda Evertová prozradila, že ačkoli její matka zmizela, stále ještě může být naživu v Avalonu. Právě tam i její otec lokalizoval vstup do chrámu, ve kterém se měl nacházet vstup do něj. Lara se dostane do podmořského chrámu, najde však runy, které říkají, že se sice nachází v místě severského podsvětí, ale jedná se o Niflheim. V útrobách chrámu na Laru čeká odpudivá chobotnici podobná potvora – Kraken. Ten za staletí, ve kterých přežíval v útrobách chrámu, dorostl do obrovských rozměrů a Lara jej musí přelstít, aby se mohla dostat dále. Tam se jí podaří nalézt Rukavici boha Thóra, je však přepadena skupinou žoldáků, omráčena a okradena o svůj nález. Jak vzápětí vyjde najevo, skupina žoldáků slouží Amandě Evertové a byli vysláni za Larou, aby jí obrali o Rukavici, jakmile Amanda zjistila, že Lara je na místě také a pustila se do pátrání. Žoldáci poté odstřelí jeskyni a uvězní Laru v hroutícím se chrámu.

Lara vynaloží své schopnosti a podaří se jí dostat na hladinu, kde objeví kotvící nákladní loď Amandy, a tak se okamžitě rozhodne získat zpět to, co jí patří. V boji s posádkou lodi dojde k výbuchu, který loď vážně poškodí a ta se začne vzápětí potápět. Stále na palubě Lara objeví Amandu, která s někým diskutuje. Zkouší si rukavici, ta je jí však malá a navíc nebude fungovat, protože to byla Lara, která jí měla v rukou a na ruce první. Amanda se vzápětí odebere k přípravě záchranné akce z potápějící se lodi. Lara vstoupí do místnosti, ve které se rozhovor odehrával, a objeví neznámou ženu, uvězněnou ve skleněném válci, vzápětí však rozeznává, že uvězněná žena je Jacqueline Natla, která spolupracuje s Amandou a je jí uvězněná. B čase, který zbývá předtím, než Natliino vězení uvolní a transportují, Natla Laře prozrazuje, že našla vstup do špatného severského podsvětí. Její matka zmizela do Avalonu, což je jiný název pro severské podsvětí Helheim. Do něj se však nedá vstoupit jinak, než za pomocí Kladiva boha Thóra, které ale smrtelník neovládne, nevlastní-li předtím obě Thórovy rukavice a Pás. Natla ještě Laře prozradí zeměpisné údaje pro místo, kde by měla začít hledat, vzápětí je vyzdvižena a odnášena z lodi ven.

Loď se vlivem nabírání vody začne zvedat a stane se tak smrtelně nebezpečnou pastí, ze které Lara na poslední chvíli unikne jedním z poklopů pro ukládání nákladu. Zatímco loď jde postupně ke dnu, Lara spatří vrtulník s válcem, který nese Natlu, a Amandu. Lara po Amandě několikrát vystřelí, ta v odpověď odhodí rukavici do hlubin moře a odlétá, zatímco Lara se vrhne do hlubin. Získá tak Rukavici zpět do svého vlastnictví a vydává se na místo, označené Natlou, na pobřeží Thajska.

V Thajsku po zdolání skalních masivů nad pobřežím se Lara dostane do překrásné scenérie s hinduistickým chrámem. Aniž by se nějak významně zdržovala jeho obdivováním, nachází vstup do prostor pod ním, hlídaný mj. hejny netopýrů, leguány nebo tygry. Lara se dostane do centrálního prostoru pod chrámem, kde by se podle slov Natly měla nacházet druhá Rukavice. Není však po ní ani stopy. Lara ale na místě nachází důkazy toho, že na stejném místě kdysi byl její otec. Laře dojde, že pravděpodobně před lety její otec a Natla uzavřeli jakousi formu spolupráce. Natla se ale evidentně pokusila Richarda využít ke svým záměrům, na což on přišel. Proto rukavici z jejího místa uložení odnesl a ukryl a zničil i mapu vedoucí k místu, kde se má nacházet zbytek hledaného pokladu. Lara však svého otce znala velmi dobře a tak ve slovech, které vyryl do kamenného podstavce, na kterém měla trůnit Rukavice, a která adresoval Natle, našla stopu, která prozrazovala, kde se Rukavice nyní nachází.

Lara se tak vrátila domů. Podle stopy správně usoudila, že její otec měl na zámku tajnou skrýš, a jak zjistila, ukryl jí pod hrobem svého otce. V kryptě najde cestu do podzemních prostor hluboko pod zámkem, zamořených havětí, která jí však nedělá ani trochu velkou hlavu. Nakonec objeví tajnou otcovu pracovnu. V té po letech na nahrávce uslyší otcův hlas, který jí varuje, aby si dala pozor, protože v Helheimu se nachází zbraň schopná zničit svět. Na otcově stole také najde druhou Rukavici a instrukce, kam dál. Zaútočí na ní kamenné bytosti, o kterých v nahrávce otec hovořil – trollové z podsvětí. I na ty Lara vyzraje a vrací se zpět na zámek. Právě v tom okamžiku se celá stavba otřese v základech a události ze samotného úvodu příběhu zapadnou v celek

Lara uskočí před útočícím Zipem, který jí vyčte, že na něj střílela, odpálila trezor, aby získala Amandin Kámen hněvu, který ovládal démonickou Entitu, a zapálila dům. Jak vyjde najevo, vetřelec dokonce otevřel technickou místnost a trezor pomocí skeneru sítnice. Laře v tu chvíli dochází, že něco nehraje, pošle Winstona se Zipem pryč, než se dům zbortí, a vydává se do technické místnosti zkontrolovat záznamy z kamer a najít Alistera, kterého nikdo neviděl.

Sotva se však dostane do kontrolní místnosti, v odraze ve skle zahlédne siluetu. S úlekem však zjistí, že to, co říkal Zip, je pravda – jako by se dívala sama na sebe, jen bledší a démoničtější.

Vtom se objevil Alister, postava zamířila a vypálila. Lara se vrhla ven, aby Alisterovi pomohla, ale musela čelit svému dvojníkovi, který dokázal uhnout i vypálené kulce. Lara pochopila, že hledí do tváře dvojníkovi, obdobnému tomu, kterého viděla v Atlantidě před lety. Tenhle ale jednal o své vlastní vůli a byl daleko dokonalejší.

Lara se otřeseně vrhne k Alisterovi, který jí však dá poslední sbohem. Zdrcená Lara jej vynese před dům, pevně rozhodnutá jej pomstít, a po potyčce se Zipem se vydává podle otcových instrukcí do jižních džunglí Mexika, kde se má nacházet Thórův opasek. Jak Lara řekne Zipovi, opasek potřebuje kvůli Kladivu, a Kladivo proto, aby dokázala zabít nesmrtelného boha. Tedy – bohyni.

Lara se v džungli dostává do trosek mayských chrámů, které okupují pumy, hledači pokladů a obří tarantule. Nepočítáme-li plno pastí, které, jak už to tak bývá, v chrámech byly nastraženy. Lara se v chrámu dopátrá Thórova opasku, nalezne i další runové nápisy a z nich si odvodí, že v Helheimu čeká a jejím otcem za zhoubnou zbraň byl označen Jörmungandr, mýtický severský had, se kterým bojoval sám Thor, který povstane s počátkem Sedmého věku.

Lařiny další průzkumy odhalují umístění Thórova kladiva, které se má nacházet ve Valhalle, legendárním místě odpočinku padlých severských válečníků. Lara zjistí polohu Valhally a zamíří na ostrov Jan Mayen, kde opravdu v hlubinách moře najde vstup do Valhally. Místo ráje nachází hordy značně nepřátelských trollů, se kterými musí svádět tuhé boje, nakonec však konečně právě tam nachází i Thórovo Kladivo, nazývané Mjolnir. Zatím Zip dokázal vystopovat Amandu, která se nachází na sesterské lodi té, kterou Lara potopila ve Středozemí. Lara, ozbrojená Mjolnirem, se dostane na palubu a znova konfrontuje Natlu. Ta Laře prozradí, kde se Helheim nachází, poukáže však na to, že aby se Lara dokázala dostat dovnitř, je třeba vykonat Ódinův obřad. Lara tak nakonec rozbije Natliin válec a osvobodí ji.

Sokyně se opět setkají v komorách hluboko pod Arktickým mořem, v předkomnatách Helheimu. Lara se nyní konečně dostává do Helheimu, kde se skrze další mraky trolů probojuje až do míst, kde konečně spatří svou matku. Pravda je ale děsivá – její matka se vlivem působícím na onom místě sama stala trollem. Lara je zdrcená a pro svou mysl rozhodne, že matka zemřela už kdysi, než jí sestřelí dolů z plošiny a nechá navždy zmizet. Znovu se objevuje Natla, aby odhalila své skutečné záměry. Opět se jí povedlo Laru zmanipulovat, aby jí dostala do Helheimu. Byla to Natla, kdo před lety zabil Lařina otce. Nakonec se na scéně opět objevuje Lařino démonické já, aby jí podle rozkazu Natly zabilo, na poslední chvíli se však na scéně zjeví Amanda, která ovládá Kámen hněvu a Laře zachrání život.

Jak se ukáže, pověst o severském hadovi je metaforou pro systém litosférických desek hluboko pod hladinami moří, které obkružují celou zeměkouli. V Helheimu se nachází zařízení, které je propojeno s těmito deskami a jeho aktivací by došlo k mohutné vulkanické aktivitě, která by zdecimovala téměř celou civilizaci. Natla by pak mohla začít svůj odvěký plán na zbudování nové civilizace.

Lara se díky svým schopnostem dostane do centrální části přímo k onomu démonickému stroji, který s pomocí Mjolniru zničí a zastaví tak Natliino šílenství. Pod celým Helheimem protéká bájný etir, substance, ze které vzešlo vše živé, která je ale zároveň smrtící a jedovatá. Lara s Mjolnirem zaútočí na Natlu a do etiru jí tak svrhne.

V chodbách Helheimu Lara nalezne ve společnosti Amandy portál stejný jako ten, kterým zmizela její matka. Je sice poškozen, ale funkční. Amélie Croft se evidentně pokoušela dostat pomocí něj zpět, jen nevěděla jak. Lara jej zaktivuje, ale aby unikla, musí spolupracovat s Amandou. Ta sice na Laru stále chce zaútočit, její Kámen hněvu však pozbývá moc a tak nakonec Amanda povolí a společně s Larou se portálem vrátí do chrámu v Nepálu.

Lara dá matce poslední sbohem a odchází domů.