Návod na Tomb Raider Underworld spolu s tímto manuálem ovládání Kronice laskavě poskytl Nothrem.

KLÁVESY V ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ

W,A,S,D – pohyb (nahrazuje klasické šipky)
Mezerník – výskok, vyplavání na hladinu, vytažení se na plošinu; se šipkami skok dopředu nebo do strany, skok z lana nebo římsy; pokračování v animaci (po [ESC]) nebo přeskočení (po [CTRL])
CTRL – skrčení, potopení, plavání dolu; se šipkami úskoky, akční úskoky, kotoul; položení předmětu, který Lara drží; přeskočení animace, která může držovat (např. pro časové omezení sebrání Pokladu)
CAPS LOCK – hození granátu (doporučeno společně s [PTM] nebo [Y]); hození předmětu, který Lara drží (hlavně kostky-závaží)
E – akce (sebrání předmětu, přehození páky, použití předmětu); urychlení ručkování po římse a lezení po žebříku či sloupu; změna výšky na laně (společně s [W/S]; zachycení kvádrů pro jejich tlačení a tahání; přitažení předmětu zachyceného kotvou
Q – vystřelení kotvy; adrenalinový útok (Head-Shot)
TAB – přístup do PDA a batůžku (inventáře); přeskakování v režimu Honba za Poklady
ALT – pomalá chůze (se šipkami)
Levé tlačítko myši – střelba ze zbraně
Pravé tlačítko myši – vytasení zbraní, zaměření bojového módu
R – přepínání zbraní
V – Použití lékárničky
Y – Přesná střelba (pro řešení některých hádanek)
F – Baterka (většinou pro hledání Pokladů v temných koutech 😉
ESC – Přístup do menu (Informace o levelu, uložení, načtení, nastavení); ukončení obrazovky v PDA; pozastavení animace
ALT+F4 – Ukončení hry (poslední checkpoint zůstane uložen)

Pohyby a boj

Hra zachovává většinu pohybů z TRL a TRA, ale také přidává řadu nových. Na každý nový pohyb vás hra upozorně na klávesu, kterou ho máte provést. V návodu budu tyto klávesy uvádět v hranatých závorkách (např. stiskni [Mezerník] nebo [E]).

I přes to se pokusím popsat všechny možné kombinace, ale tak jak je budu uvádět v návodu. Co tedy znamená, když bude v návodu napsáno, že Lara…

• …doběhla

Nejzákladnější věc, která ale těm, co hrály pouze TRI (resp. nehrály TRAoD, TRL a TRA), může činit problémy. Hra se ovládá po stylu současných her; tedy běh řídíte směrovými klávesami [W, S, A, D] relativně směrem ke kameře a myší otáčíte kamerou kolem hlavní aktérky Lary. Někdy může kamera sama přeskočit do jiného úhlu nebo být její pohyb omezen (většinou zdí), ale tento jev (většinou) naštěstí okamžitě nezmění smysl ‚šipek‘ (jak tomu je např. u nové série Prince z Persie).

Pokud tedy například skočíte podél zdi se stisknutou klávesou [W] (dopředu) a chytnete se na zdi hákem, můžete okamžitě klávesami [W] a [S] ovládat pohyb po zdi i přes to, že správně by to toto měly být použity klávesy [A] a [D] (doleva a doprava). Teprve pokud zastavíte, změní se smysl šipek a pro opětovné rozhoupání musíte použít [A] a [D], zatímco klávesou [S] odskočíte od zdi. Pozor ale na to, že hra v tom nemá moc jasno, a v případě, kdy se houpete klávesami [W] a [S], skok s klávesou [S] může mít nečekané následky (buď skok podél zdi nebo i od zdi – dle úhlu kamery).

V návodu nebudu dlouze opisovat cesty chodbami (pokud v nich nic zajímavého není) a budu tedy uvádět jen „doběhla chodbou do další místnosti“ nebo „Vběhla do chodby, kde sebrala náboje a lékárnu, a došla do místnosti…“.

• …sebrala / přepnula

Interakce se provádí klávesou [E]. Mezi klasické akce patří sbírání předmětů a přepínání pák. Kdykoliv je možno něco takového provést, objeví se nad daným místem žlutý symbol ruky, takže nemůžete nic přehlédnout.

V předchozích dílech mohla Lara sbírat náboje. Tu nereálnost (tedy v tisíc let starých ruinách se dají najít moderní náboje) autoři vypustili. Blíže viz kapitola o zbraních.

• …odtlačila / odtáhla / shodila

Některé předměty (dříve nazývány hromadně ‚kvádry‘) může Lara přesouvat (výjimečně kutálet). Uchopení předmětu se provádí (také) klávesou [E]. Následně šipkami můžete předmět tlačit (před sebou) nebo tahat (za sebou). Také jím můžete otáček kolem jeho osy. Současnými představiteli ‚kvádrů‘ jsou kameny, klece, bedny, sochy apod. Ve hře se ale nevyskytují tak často jako v předchozích dílech. Kvádry můžete také shazovat – jednoduše ho strčte přes okraj a on spadne dolů (pozor na to, že ho přes okraj není možno stáhnout!).

• …skočila / vyskočila / přeskočila

Klávesou [Mezerník (Space)] provedete skok. Ten se na volném prostoru může jevit nepoužitelný a nehodný slavné Lary Croft. V okamžiku, kdy přistoupíte ke vhodnému stupínku nebo římse, Lara sebere všechny síly a vyskočí, kam je potřeba.

Společně se šipkami skočí Lara daným směrem. Pozn.: Lara skáče vždy ‚dopředu‘. Nejsou již tedy možné skoky stranou a dozadu; vyjma bojového módu – viz dále. Skok s rozběhem a z místa se nerozlišuje – délku skoku určí sama hra podle situace.

• skočila s rozběhem

Toto většinou nebude značit to, že by se Lara musela rozběhnout – s rozběhem se dá skákat kdekoliv (a je to i lepší než skok z místa). Spíše to bude značit, že se jedná o opravdu dlouhý skok, u kterého se zaprvé musíte odrazit skutečně až na kraji plošiny a zadruhé se Laře nemusí podařit pořádně chytit, takže budete muset stisknout [E] pro dochycení (dle hry ‚získat rovnováhu).

• plošina, výstupek, výklenek, podesta

Těmito (a možná i dalšími) slovy budu označovat jakoukoliv vodorovnou plochu, na které Lara může stát nebo po ní běhat. Může jít o nějaký velký předmět na zemi (plošina), koukající ze zdi (výstupek) nebo naopak zasunutý do zdi (výklenek) nebo vršek sloupu (podesta); kamenem budu myslet výstupek z podlahy (část spadlé zdi nebo sloupu apod.). Občas se ale může stát, že slova zaměním, tak na ně, prosím, neberte takový ohled jako na to, co vidíte přímo ve hře.

• šikmina / skluzavka

Šikmina je většinou plocha, která je tak nakloněná, že se po ní nedá běhat – pouze klouzat směrem dolů. Ta většinou slouží ke zmírnění pádu nebo pro výskok a následné chycení někde jinde. Někdy mohu použít výraz šikmina pro popsání plochy, která je sice šikmá, ale je po ní možné běhat. V tom případě bude uvedeno něco jako „vyběhla po šikmině“.

Od TRL již není možné klouzat po šikminách ‚pozpátku‘ a následně se pak chytit okraje. Lara se vždy natočí tak, že klouže čelem dolů (dopředu).

• římsa / prasklina

Jde o jakýkoliv otvor ve zdi, sloupu apod. Takových se Lara může chytit a ručkovat po nich. V TRU je také řada říms, na které může Lara vylézt a opatrně (zády ke zdi) po nich chodit (to ale budu označovat jako ručkování, viz dále).

Oproti starším dílům se Lara dokáže zachytit i na římse, která není před ní, nýbrž po straně – tedy v situaci, kdy Lara skáče podél zdi, na které je příslušná římsa. Zde ale platí jedno pravidlo: Lara musí skutečně skákat buď podél zdi nebo kolmo na zeď. Když totiž skáče šikmo na zeď, často se jí nepodaří zachytit.

• …ručkovala / přeskočila

Pokud Lara visí na římse, může provádět dvě akce do stran. Buď může ručkovat – tedy pohybovat se po římse směrem do strany – nebo přeskočit – to znamená, že je již na konci aktuální římsy a musí skočit na nějakou další podél zdi. V TRU může také Lara skočit z prostředka římsi tím, že stisknete současně [šipku do strany + Mezerník].

Pro zjednodušení návodu nebudu uvádět všechna jednotlivá ručkování nebo přeskoky. Pokud tedy uvedu „ručkovala doprava“ nebo „přeskákala doprava“, může to znamenat, že střídavě ručkovala a přeskakovala po několika římsách v daném směru.

Ručkovat se dá také za roh. Pokud tedy bude uvedeno „…doručkovala na konec…“, míní se tím skutečný konec římsy nezávisle na počtu oblezených rohů. Hra již neobsahuje výšku měnící římsy, takže údaj „…ručkovala doleva nahoru…“ znamená, že ručkovala doleva, vyskočila na římsu výš (viz další odstavec) a pak ručkovala dál doleva.

• …vyskočila výš/nahoru

Pokud visí Lara na římse, může skokem (příp. společně se šipkou nahoru) zkusit vyskočit na výše umístěnou římsu. Pokud tam žádná není, nic se neděje a chytá se znovu té původní. V návodu nebudu uvádět každou jednotlivou římsu, takže uvedený pojem může znamenat, že vyskákala po více římsách (příp. i třeba trochu ručkovala do stran, aby mohla skákat nahoru). Hlavně při ručkování okolo sloupů může údaj „vyskákala až na vrchní římsu“ zahrnovat docela zběsilé ručkování kolem sloupu a hledání další římsy…

• …spustila se níž/dolů

Situace obdobná skákání nahoru. Stiskem [CTRL] se Lara pustí a zkusí se chytit níže umístěné římsy. Když se jí to nepodaří, spadne dolů. Opět pojmem ‚spustila se‘ může být myšleno, že se spustila o více než jednu římsu (zpravidla na tu nejnižší). Pokud je přímo uvedeno „spustila se až na zem“, znamená to, že seskákala všechny římsy a pustila se i na nejspodnější.

Pokud se Lara špatně chytí (visí na jedné ruce) a má se spustit na nižší, není potřeba získávat rovnováhu (mačkat [E]). Stačí zmáčknout [CTRL] a Lara se bez problémů chytne na nižší římse.

[CTRL] pro seskočení lze také používat na lanech, tyčích a sloupech; jen to u nich konkrétně neuvádím.

Tohle může být trochu matoucí, protože v TRA se pro stejnou akci používala klávesa [SHIFT].

• kotva (grapple)

Lara má od TRL jednu pomůcku – grapple, neboli česky kotvu (v TRL to byla ‚magnetická kotva‘) s lanem). Ten můžete střílet klávesou Q. Pokud kotvu vystřelíte ve skoku, a nad Larou je nějaké místo pro zachycení (nechť je nazýváno kruhem), kotva se tam chytne a Lara se na něm může houpat.

Pokud vidíte na zdi, sloupu, bedně nebo jiném předmětu ‚zlatý kroužek‘, můžete na něj kotvu střelit. Klávesou [E] pak můžete za lano trhnout a přitáhnout tak daný předmět (např. přitáhnout bednu, strhnout sloup, vytáhnout plošinu, …). Někdy se může zdát, že daný předmět není možno strhnout, to je ale většinou jen zdání a po několika pokusech se to často podaří (i když ne vždy).

V návodu na TRA jsem používal výraz hák…

• lano

Když Lara visí na laně kotvy, stiskem klávesy [E] a následným stiskem [W] a [S] vyleze o něco výš nebo níž. Klávesami [A] a [D] se otáčí kolem osy lana (když nehýbáte myší, otáčí se příslušně i kamera a napovídá tak, kam přesně povede skok ;). Na laně můžete použít klávesy [W] a [S] pro rozhoupání. Poslední akcí je seskok, který provedete klávesou skoku, kdy Lara skočí směrem dopředu (ve směru houpání).

V TRU je ještě jedna nová akce. Pokud Lara stojí na zemi a hodí kotvu na kruh nad sebou, může se stiskem [Mezerníku] na lano pověsit a vyšplhat po něm. V takové situaci se na obrazovce objeví nápis „SPACE“. Pro následné šplhání nahoru musíte použít [E + W].

• …zhoupla se na laně

Znamená akci, kdy se Lara zachytí kotvou, provede jedno zhoupnutí dopředu a zase skočí dál. Tato akce se liší od míst, kde je potřeba se zastavit a upravit výšku nebo směr houpání (příp. se více rozhoupat), v tom, že je možno ho provést mnohem rychleji (není potřeba se rozhoupávat).

• … přeběhla po zdi

Akce podobná zhoupnutí s tím rozdílem, že se Lara zachytí kotvou na zdi (nikoli ve stropě) a proto můžete po zdi běhat. Opět přeběhnutí značí místo, kde stačí se jen chytit hákem, doběhnout na druhou stranu a odrazit se. Pokud by bylo potřeba měnit výšku nebo pohled kamery, uvedu, že se zastavila a opět rozhoupala.

• … skočila podél zdi/od zdi

Při běhu po zdi máte dvě možnosti, jak skočit dál (kromě možnosti spustit se dolů stiskem [CTRL]). Ve zvolený okamžik (zpravidla v nejvyšším bodě houpání) můžete stisknout klávesu skoku a Lara se pustí, odrazí (nebo je to obráceně?) a skočí. Tento skok ale není pevně dán a může se lišit podle natočení kamery. Proto je dobré ještě skok upřesnit stiskem klávesy. Pokud stisknete klávesu po směru zdi (zpravidla [A] nebo [D]), Lara skočí podél zdi (ve směru běhu po zdi). Pokud stisknete klávesu od zdi (tedy [S] při pohledu kolmo na zeď), Lara se odrazí a skočí dozadu. Tento pohyb je často používán pro skoky na sloupy a je potřeba se ho naučit!

• …skočila na tyč

Tyčí je míněna vodorovná tyč trčící ze zdi (nebo napnutá mezi sloupy/zdmi). Na ní se může Lara roztočit a skočit někam dál. Šipkou nahoru [W] se Lara na tyči roztočí a může skočit dopředu. Šipkou dozadu [S] se naopak otočí – to můžete provést, buď když visí nebo i když se točí a míří nahoru. Šipkami do stran pak Lara ručkuje po tyči. Pozn.: pokud je kamera natočena podélně podle tyče, význam kláves se příslušně mění – to však neplatí pokud skáčete dozadu z římsy na tyč. V tom případě se dál skáče vždy s klávesou W!

• …vylezla/vyskočila na tyč

V TRU může Lara provádět novou akci. Tedy vytáhnout na na vršek tyče a stoupnout si na ni. Tím se dostane výš a může skočit dál nebo výš oproti jednoduchému roztočení se. Nahoru na tyč se Lara vytáhne tak, že zastaví (tedy netočí se kolem tyče) a pak stisknete [Mezerník].

• …skočila na sloup

Zde je potřeba rozlišovat dva typů sloupů. První typ je klasický silný sloup (o průměru jednoho ‚kvádru‘), po kterém Lara může běhat nebo šplhat po římsách na něm. To ale bude většinou v návodu uvedeno jako ‚římsa na sloupu‘ nebo ‚vršek sloupu‘.

Druhý typ je sloup, který je tak úzký, že ho Lara může obejmout. V tom případě se může na sloupu zachytit a šplhat po něm nahoru a dolů ([W] a [S]; rychleji [W + E]), otáčet se kolem jeho osy ([A] a [D]) a seskočit z něho směrem dozadu (klávesa skoku). Ze sloupu může Lara skákat i do stran a dopředu, ale chce to cvik a není to zrovna jednoduché; i když oproti TRA je to již mnohem snadnější).

S úzkými sloupy může Lara dělat ještě jednu věc. Pokud skočí na jejich vršek (většinou v podobě špičky), může na nich stát. To ale vyžaduje získání rovnováhy (viz výše). Pokud se Lara sloupu drží, může na jeho vršek také vylézt jednoduše stiskem [W].

• šplhatelné zdi (dříve žebříky)

Lara dokáže lézt po „žebřících“; ty však již nemají podobu klasických žebříků, ale spíše zdí s výstupky, jaké můžete znát např. z fitness center. Stačí ke zdi přistoupit nebo na ni skočit. Poté klávesami [W] a [S] lezete nahoru nebo dolů a sklávesami [A, D] do stran; Pro lezení také budu občas používat „ručkování“. Klávesou [E] můžete pohyb urychlit. Kombinací [A + Mezerník] a [D + Mezerník] můžete přeskočit do strany nebo [S + Mezerník] dozadu (od zdi). Stiskem skoku bez směrových kláves Lara skočí výše.

Oproti předchozím dílům se šplhatelné zdi liší v tom, že hra skutečně bere v úvahu výstupky na zdi. Pokud je tedy uvedeno, že „přeručkovala doprava na konec“, musíte se přesvědčit, že se Lara skutečně drží posledního výstupku napravo; pokud tomu tak není, bude pravděpodobně pohyb trochu upravit (např. přidat šipku nahoru nebo dolů).

• chůze

Pomalou chůzi aktivujete držením klávesy [ALT] a současným stiskem nějaké směrové klávesy. Akce známé z TRI – tedy dojití až k okraji srázu nebo projití bodáků – v téhle verzi nejsou potřeba (Lara sama zastaví nebo se chytne okraje) nebo nejsou možné (bodáky zraňují už při přiblížení se), takže ji využijete opravdu jen výjimečně nebo se bez ní klidně obejdete.

• skrčení

Klávesou [CTRL] donutíte Laru přikrčit se k zemi (pokud stojí na zemi), čímž získáte možnost projít i místem ‚se sníženým stropem‘ (příp. pod pastí). Pohyb opět ovládání směrovými klávesami.

Ve hře je ale mnohem častější, že otvor je tak malý, že ho nejde ani prolézt. V takém případě je potřeba ho „proskočit“ kotoulem (viz dále).

• kotoul

Pokud stisknete klávesu skrčení [CTRL] za běhu, Lara udělá kotoul. Ten má hned tři použití. Zaprvé tím můžete podskočit nebo rychleji proskočit některé (hlavně střílecí) pasti. Zadruhé můžete uskakovat před nepřáteli, když před nimi utíkáte. A zatřetí je to rychlejší pro prolézání nízkých prostor než pouhé skrčení a následné proplížení. Také viz Akrobatická salta.

• plavání po hladině

Směrovými klávesami řídíte pohyb po hladině. Když doplavete k příhodnému okraji, Lara sama z vody vyleze. Při stisku šipky plave Lara stylem kraul (dříve plavala prsa, což bylo pomalé).

• plavání pod vodou

Stiskem klávesy [CTRL] se Lara začne potápět. Může se potápět buď kolmo dolů nebo šikmo. Směr plavání ovládáte pohledem kamery (tedy myší). Základní styl Prsa přepnete stiskem [E] na styl „delfín“, který je mnohem rychlejší; dá se ale použít jen občas.

V první části (Středomoří) má s sebou Lara dýchací přístroj, takže potápět se můžete dle libosti a nehrozí udušení. V dalších částech již plavání není tak časté a většinou ani dlouhé.

• skok do vody

Po obyčejném skoku do vody Lara sama vyplave na hladinu (podržením CTRL to můžete zrušit). Pokud potřebujete trochu ‚akčnější‘ potopení, musíte ihned po stisku klávesy skoku ještě stisknout CTRL, aby Lara skočila šipku. Následně můžete CTRL držet a pokračovat tak v potápění.

Pozor na to, abyste místo skoku neprovedli kotoul! Také se nepokoušejte (podle některých chytrých rad na internetu) pomocí šipky prodloužit skok přes propast – nefunguje to.

akční animace / zpomalení času

TRL a TRA obsahovali akční animace, kdy musel hráč během klasické animace stiknout klávesu, aby určil, co má Lara udělat. V TRU je toto posunuto na novou úroveň a již neprobíhá klasická animace, ale pouze se zpomalý čas (příp. změní kamera) a hráč dál zcela ovládá Laru. V takovém okamžiku zpravidla musíte něčemu uhnout do strany nebo se skrčit.

akrobatická salta

Pokud uděláte s Larou salto (šipka + SHIFT) a budete dále držet příslušnou šipku a mačkat SHIFT, Lara předvede zajímavou akrobatickou sestavu. Druhé alternativy dosáhnete, pokud po druhém saltu budete místo SHIFT mačkat skok, případně různě kombinovat tyto dvě klávesy. Praktické použití ale asi nemá.

Pokud uděláte s Larou salto (šipka + SHIFT) a budete dále držet příslušnou šipku a mačkat SHIFT, Lara předvede zajímavou akrobatickou sestavu. Druhé alternativy dosáhnete, pokud po druhém saltu budete místo SHIFT mačkat skok, případně různě kombinovat tyto dvě klávesy. Praktické použití ale asi nemá.

 

Střelba

Konečně jsme se od akrobatické části dostali k té akční. Ze zvolené zbraně vystřelíte stiskem levé klávesy myši (dále jen [LTM]). Na rozdíl od TRA se hra vrací k chování předchozích dílů a stačí tak tlačítko držet a Lara bude sama střílet a dokonce i vyhledávat cíle. Vytažení a vrácení zbraně do pouzdra a nabíjení je automatické v okamžiku potřeby (musíte brát ohled na to, že to vyžaduje určitý čas).

 

Zbraně můžete přepínat klávesou [R] mezi nekonečnými pistolemi a jednou zvolenou zbraní. Která to bude,volíte v PDA [Tab]. Aktuálně zvolená zbraň je zobrazena v levém horním rohu po stisku [R] nebo [PTM].

Ikona zbraně

Nejúčinnější zbraní je brokovnice – na většinu nepřátel totiž stačí dva až tři náboje. Nestřílejte ale z brokovnice do dálky – je účinná maximálně na 3-5 metrů. Také nestřílejte do nepřátel, kteří omráčení leží na zemi. Brokovnicí také můžete srazit nepřítele, který na Laru skáče, nebo pavouka, který leze po zdi.

Příprava zbraní a míření – bojový mód

Držením (resp. stiskem – viz dále) pravého tlačítka myši (dále jen [PTM]) Lara vytáhne zbraně a připraví se k boji. Hra obsahuje tři různé druhy bojových módů, které můžete přepínat v Nastavení pod Ovládáním.

Pokud používáte [PTM] pro střílení (tedy nespoléháte pouze na stisk [LTM]), můžete tím zároveň ošálit nabíjení. Totiž pokaždé, když zbraně vytáhnete [PTM], jsou plně nabité. Stačí tedy jen pustit [PTM] a zase stisknout a zbraně se nabijí; což je rychlejší, než když je Lara nabíjí sama ;). Náboje jsou zobrazeny pod ikonou zbraně:

Granáty

V TRU má Lara k dispozici několik granátů. Ty může házet jen tak [CAPS LOCK], nebo na určité místo [Y, pak CAPS LOCK]. Pokud hodí granát na nepřítele [PTM + CAPS LOCK], granát se k němu přilepí a daný chudák to má již většinou spočítané.

Počet granátů lze zjistit v levém horním rohu po stisku [PTM]:

bojové skoky

Při bojovém módu stiskem směrové klávesy a skoku uskočíte před nepřítelem. To má ale oproti předchozím dílům několik nevýhod. Zaprvé skok není tak účinný a často se stane, že nepřítel skočí rychleji a srazí Laru k Zemi. V tom případě je potřeba okamžitě stisknout skok pro odražení se od země – jinak Lara upadne a musí se zvednout. Druhou nevýhodou je, že skok není ani dlouhý, takže se nehodí pro uskakování např. před střelami. Použijte raději úskoky.

Pozor na to, že s vytasenými zbraněmi není Lara schopná zachytit se okrajů. Pokud plánujete skok s chycením, nezapomeňte před odrazem zasunout zbraně (přestat střílet, uvolnit bojový mód), protože během skoku na to již nebude čas. Pokud chcete před nepřítelem uniknout přepadem přes okraj a zachycením se, musíte zbraně schovat asi 4-5 kroků před okrajem!

 

bojové úskoky

Stejně jako bojové skoky, můžete použít úskoky. Ty se aktivují klávesou [CTRL] (místo skoku) a díky tomu, že je Lara provádí při zemi, jsou delší a rychlejší.

Při provádění skoků a úskoku je Lara zároveň schopna střílet, jen pokud provádí (ú)skoky do stran. Při (ú)skoku dopředu nebo dozadu přestane Lara na chvíli střílet!

 

adrenalinové útoky (Head-Shoty)

V TRA platilo, že pokud se nepřítel na Laru naštve a rozběhne se přímo na ni a ta ho může při úskoku střelit do hlavy.

V TRU je to přesně naopak. Pokud se naštve Lara (naplní se jí adrenalin – ikonka žluté Lary), může, po přiblížení se k nepříteli, na něj skočit [Q] a pokusit se ho střelit do hlavy [myší najeďte červeným ukazatelem do středu obrazovky a pak stiskněte LTM].

Pokud se vám to povede, zabijete jakéhokoliv nepřítele jednou ranou; včetně nezabitelných „otroků“ a zombíků z druhé části hry. Akorát u humanoidních nepřátel je potřeba útok provést s rozběhem, protože na ně Lara neskáče ale odráží se od jejich hrudi!

Ikonky Lary

V levém horním rohu jsou dvě ikonky Lary,které mají různé významy:

Zelená ikona znamená počet životů. Jak je Lara zraňována, barva ikonky postupně přechází do červené a ubývá sloupec nalevo od ní.

Po sebrání Pokladů se vedle ikony životů začne zaplňovat druhý sloupec, který slouží jako bonusové životy. Po sebrání všech Pokladů je ikona tmavě modrá. Jak je Lara zraňována, barva ikony postupně přechází do světle modré a zelené.

Žlutá (pravá) ikona zobrazuje Lařin adrenalin. Pokud se naplní, Lara může provést jeden „adrenalinový útok“ (viz výše).

Pokud je Lara ve vodě a nemá dýchací přístroj, místo ikony adrenalinu se zobrazí modrá ikona vzduchu, která když se vyprázní, Lara se utopí. Vzduch samozřejmě ubývá jen pod vodou a je ho možno doplnit vynořením se na hladinu.

zasekávání

Celkem často (jak v beta tak i české verzi) se Laře stane, že někam špatně stoupne nebo spadne a „zasekne“ se na místě (většinou se částečně propadne do podlahy nebo stěny). Hra je proti tomu ošetřena celkem dobře. Marné pokusy vyprostit se nepomáhají. Lara musí na pár sekund zastavit a přestat se hýbat. Pak je možné se skokem dostat pryč [W + Mezerník; vhodným směrem samozřejmě].