PC

Cheatovací utilita

Pro PCčkáře vytvořil Slobodan Ratkovič cheatovací utilitu, kterou umístili také na tombraiderchronicles.com. Stáhnout si ji můžete i s intrukcemi v angličtině ZDE anebo v  v downloadech.

PlayStation 2

Zobrazit autory (credits): Pozastavte hru, pak podržte dohromady [R1] + [L2] + [R2] + Trojúhelník + Kolečko. Pod Exit game se vám zobrazí položka See credits,

Přeskočit/vybrat level:

Přeskočit: Při hraní si otevřete Load game, označte jakýkoliv save a stiskněte dohromady [R2] + Čtverec. Odejděte z inventáře a level by se měl ukončit.

Vybrat: Pozastavte hru, dohromady podržte [L1] + [R2] + Dolů + Trojúhelník. Uvolněte tlačítka a pak rychle stiskněte Koleško, Nahoru, Čtverec, Trojúhelník, Vpravo, Dolů. Nyní se v pauze objeví menu Skip Level a Select Level. Díky tomuto kódu si můžete do dalších úrovní přenést vlastněné zbraně a předměty-

Menu s výběrem úrovně neobsahuje jednotlivé levely pod jejich názvy. Výběr závisí na souboru levelu podle lokace. Pro snadné nalezení požadované úrovně se podívejte na následující seznam:

 

Paris1: Parisian Backstreets .
Paris1A: Derelict Apartment Block
Paris1B: Margot Carvier’s Apartment
Paris1C: Industrial Roof Tops
Paris2_1: Parisian Ghetto (Lara se probouzí ve vagonu)
Paris2_2: Parisian Ghetto (Levá cesta, Place d’Arcade a Café Metro)
Paris2_3: Parisian Ghetto (Vstup do kostela St. Aicard)
Paris2B: The Serpent Rouge (vstup z garáže)
Paris2C: Rennes’ Pawnshop
Paris2D: Willowtree Herbalist
Paris2E: St. Aicard’s Church
Paris2F: Cafe Metro
Paris2G: St. Aicard’s Graveyard
Paris2H: Bouchard’s Hideout (vstup přes hřbitov, nikoli stoky)
Paris3: Louvre Storm Drains
Paris4: Louvre Galleries
Paris4A: Galleries Under Siege (po získání malby)
Paris5: Tomb of Ancients
Paris5A: The Archaeological Dig
Paris6: Von Croy’s Apartment
Prague1: The Monstrum Crimescene (před budovou)
Prague2: The Strahov Fortress
Prague3: The Bio-Research Facility
Prague3A: Aquatic Research Area
Pargue4: The Sanitarium
Prague4A: Maximum Containment Area
Prague5: The Vault of Trophies (start pod vodou)
Prague5A: Boaz Returns (Boaz ve fázi motýla)
Prague6: Eckhardt’s Lab
Prague6A: The Lost Domain
Paris5_1: Hall of Seasons (hlavní hala)
Paris5_2: Neptune’s Hall
Paris5_3: Wrath of the Beast
Paris5_4: The Sanctuary of Flame
Paris5_5: The: Breath of Hades