Podle slov autorů bylo původním záměrem, aby se levely z Atlantis hrály v datadisku jako první v pořadí a tak navázaly na dění po Tomb Raider 1; hráč měl mít pouze základní zbraně a žádné goodies nasbírané v předchozích úrovních. Proto doporučují hrát hru od těchto levelů pomocí cheatu na přeskočení úrovně.

(Pickups-53, Kills-41, Secrets-3)

 

Lara spadla dolů, trochu popošla a spadla do vody. V prostranství se dala světlou chodbou vpravo do další velké místnosti, až doplavala ke sloupům, kde vylezla a přeskočila do vody k soše kočky, zatáhla za páku a nově otevřenými dveřmi vběhla dovnitř. Zabila zákeřnou kočku za sebou, seskočila vlevo dolů, sjela a přeskočila ostny. Prošla vchodem do jeskyně a dala se vlevo až ke kostkám. Posunula kostky tak, aby se dostala do chodby za nimi, prošla až k vodě. Skočila ke zlatému klíči, přes vodu a nedalekou plošinku se dostala na žebříkový můstek.

Přes něj přeběhla až nahoru, na konci se vytáhla výš, ve výklenku se pověsila za okraj a přeručkovala na druhou stranu. Pokračovala dál ve směru chodby za kočkou, kde vložila klíč. Vyhnula se valícím kamenům a seskočila níž vlevo, kde přivítala čičinky a vydala se chodbou vedle mřížové kostky až našla páku. Když otevřela velká vrata, prošla jimi a přes můstky, které ji dovedli k propasti s vodou a krokodýly. Skočila sebevražedně dolů, proplavala chodbou, rychle zatáhla za páku a vyplavala na povrch. Po poušti vlevo, zabila mumie a prošla se k soše…

(Pickups-63, Kills-42, Secrets-4)

 

 

Lara zatáhla za páku a seskočila níž. Vchodem s pískem prošla do výklenku vpravo a nalezla páku. Pokračovala po písku dál nahoru, kde zabila další mámie (ehm mumie) a našla posouvací kostku (na spodku byl kroužek) a tu posouvala dlouhou cestou až ke třem sloupům s krokodýly. Vyšplhala nahoru, za sloupy, seskočila na schody a našla klíč (vedla k němu i jiná cesta, kterou nebudeme popisovat). Vrátila se zpět do prostranství, vylezla na pyramidu a po pravé straně našla vrata se dvěma zámky. Měla zatím jen jeden klíč a proto šla pro druhý do jezírka vedle. Našla páku a vplula do místnosti s krokodýlem, sebrala klíč a pidlala zase zpět až k zámkům. Po otevření vrat pokračovala chodbou až do tmy, poslepu našla páku a rožla si.

Prosvícenou chodbou došla až k poklopu, který si otevřela nedalekou pákou. Seskočila do vody, plula s proudem a vytáhla se na plošinku, zabila čičinku, vylezla výš do výklenku a našla páku. Zatáhla za ni, pak rychle za druhou zrcadlově na druhé straně místnosti. Stále rychle vplula do čtvercové místnosti s pěti zámky. První čtyři klíče našla nedaleko a pro poslední si zaplavala. Když je všechny vložila a otevřené dveře ji zavedly do jakési pozlacené místnosti a seskočila níž. Přeskočila ostny, zatáhla za páku. Přes dveře skočila do vody, kde v bludišti našla páku, vrátila se zase zpět. Po obrázcích faraonů se dostala do další místnosti, zabila mámie, zatáhla za dvě páky a kouli chodbami až do průchodu čtvercové místnosti. Dveřmi, které si nedávno otevřela , vešla místnosti s mumiemi a vzadu u písku našla páku. Už asi milionté otevřené místnosti se dala chodbou vpravo do prosvětlené chodby s propastí. Vpravo přes stupínky přeskákala na druhou stranu až k štěrbině, přeručkovala a za kočičkou našla další páku. Přes propadlinu si vytvořila také most, takže už nemusela skákat a pokračovala dál.

Vpravo vchodem přes krokodýla se dostala do vody, zatáhla za páku a šla opět zpět, vyšla nahoru do poklopu, stoupla si na faraona a otevřeným poklopem a dveřmi dál. Zatáhla za dvě páky a došla do obrovské haly se sochou kočky. Vešla do ní, posunula kostku, přes stupínky se vyšplhala výš, skočila na římsu, obešla ji a našla schody. Vyšla nahoru do nejvyššího patra, po stupíncích přeskákala až ke tváři kočky, zabila mumii, prošla se po hlavě, pákou vyplázla kočka jazyk, na nějž Lara skočila, zatáhla za páku v tlamě a vešla do dveří…

(Pickups-63, Kills-31, Secrets-1)

 

Lara dokončila skluz v šikmé chodbě, vyběhla její stoupající část a na konci přeskočila otvor v zemi, do protější štoly. S rozběhem přeskočila podél skal vpravo přes jámu s lávou na dně, zachytila se protějšího okraje a vytáhla se nahoru. Zabočila za roh, sebrala náboje do brokovnice a za dalším rohem druhé [Sekret 1].

Vyšla k jámě s lávou na dně, přeskočila ji, v protějším otvoru v zemi se pověsila rukama za jeho okraj a seskočila dolů. Když dokončila skluz, pokračovala štolou až k jámě, do které zapadla žhavá koule. Přeskočila přes tuto jámu a vyšla v prostorné hnědé chodbě, s průhlednou stěnou vlevo a vysokou budovou vpravo na konci. Okolo průhledného okna přeběhla do protějšího rohu, kde viděla ve výklenku za dírou s lávou na dně ležet lékárničku. Šikmo přes díru, aby se nepraštila do hlavy a nespadla do lávy, si pro ni doskočila, sebrala ji a saltem doleva podle stěny se vrátila do chodby.

Tou pokračovala směrem k budově, zabočila doleva a zabila nestvůru, která tam byla ukrytá. Pak si do slepé chodby došla pro dvě krabičky nábojů do brokovnice. Došla k vysoké budově, u její pravé stěny našla římsu, po které se dostala pod okno, do kterého se vytáhla. Pak přeskočila do okna po pravé ruce, když uslyšela mávání křídel. Přeskočila zpátky do okna, z toho pak do okna po levé ruce a seskočila zpátky doleva na pevnou zem, kde svedla souboj s dvěma létajícími příšerami. První zlikvidovala snadno, ale druhá metala po Laře ohnivé koule, před kterými uhýbala salty střídavě doleva a doprava, za neustálé střelby. Když příšeru zabila, vylezla znovu do pravého okna budovy a kamera Laře nabídla celkový pohled na obrovskou jeskyni. Pod budovou byla zvláštní šikmá stavba s otvory (jeden z nich byl tmavý), v pravém zadním rohu viděla dvoje zavřené zlaté dveře a nad nimi vlevo pak betonové kvádry, na kterých ležely poházené náboje do pistolí Magnum, brokovnice a lékárna. Nyní se Lara spustila na spodní podestu uprostřed budovy, doplnila si život na 100% a spustila se (přes vis za ruce) na spodní podlahu budovy, kde sebrala lékárničku a náboje do brokovnice. Potom vystoupila do okna směrem ke kruhovému znaku na skále (šikmou stavbu s otvory měla po levé ruce), pověsila se rukama za okraj a seskočila na zem jeskyně. Pokud by vyběhla do uliček po obou stranách budovy, začaly by se na ni valit žhavé koule. Proto udělala čelem vzad, doběhla si ke kruhovému znaku na protější zdi pro náboje do brokovnice a vylezla na kvádr k lékárničce, sebrala ji a odsud seshora zabila nestvůru, která začala běhat okolo. Nyní doběhla do rohu ke zlatým dveřím, vylezla na hromadu mezi nimi, odkud zabila další nestvůru pobíhající okolo.

Podél skal došla pod nejnižší z trojbloku (žhavá koule ji neohrozila), vytáhla se nahoru, stoupla si nad náboje do brokovnice zády ke skále a hned jak se sebrala, svedla souboj s další létající příšerou, co přilétla od šikmé stavby. Slezla na zem, pokračovala podél skal do míst, odkud se vylila žhavá koule, seskočila do koridoru a zaběhla za roh stavby, kde na nejvyšším místě sebrala náboje do brokovnice. Udělala čelem vzad, a běžela okolo rohu stavby dolů, sjela po šikmině a u žhavé koule se dostala na zeď vpravo. Proskočila mezerou mezi sloupem a stavbou, pokračovala doprava a první odbočkou doprava došla k otvoru v zemi, do šikmé stavby. Doplnila si život na 100%, pověsila se rukama za okraj otvoru a seskočila do podzemí. Otočila se a viděla zvláštní mříže, dva otvory v podlaze po stranách a dvě lékárničky na podestě u mříží. Nejdříve slezla doprava, přes díru si doskočila pro lékárničku, pak obešla okolo mříží doleva, kde sebrala druhou lékárničku. Postavila se zády až ke skále, čelem k mřížím a otvoru v podlaze. Doplnila si život na 100%, rozběhla se kupředu a s nataženýma rukama [CTRL] seskočila do otvoru. Dopadla na vrchol stavby s otvorem uprostřed, průhlednou podlahou dole a dvěma zelenými zámotky u stěn. Otočila se o 180 stupňů sjela po šikmé stěně stavby na zem a hned jak se z prvního zámotku vylíhla nestvůra, tak ji zabila. Potom sbírala z podstavců v rozích průhledné podlahy 3x náboje do brokovnice a lékárničku.

Potom se vylíhla z druhého zámotku další nestvůra. Při neustálé střelbě se Lara musela vyhýbat ohnivým koulím, které metala. Jakmile sebrala poslední předmět, objevila se další nestvůra za stavbou, ta házela na Laru nenápadné, ale nebezpečné malé kuličky a přitom se snažila schovávat za stavbu. I tu však nakonec zabila. Nyní vešla na kraj jediné chodby ve zdi, z pravé strany hned začaly létat červené šipky. Otočila se doprava, přeskočila díru s lávou na dně na protější hnědou zídku u stěny a po schodech za ní seběhla po točitých schodech do spodní tmavé chodby. V ní nejdříve zabila další nestvůru a vešla do místnosti vpravo. Tady viděla u levé stěny výklenky s nestvůrami a za schody vpravo pak průhlednou stěnu. Doběhla k ní a přehodila páku na stěně vlevo. Za stěnou začal pobíhat kentaur. Lara vystoupila po schodech nahoru a hned přehodila páku na sloupu vlevo nad schodištěm. Otočila se doprava a zabila první obživlou nestvůru hned na schodech. Potom přehodila další páku na bližším sloupu, směrem ke schodům. Otočila se doleva a zabila další nestvůru dole. Nyní přehodila na tom samém sloupu další páku, přeběhla podél průhledného okna k protějšímu sloupu, přehodila páku u okna, nakonec poslední na tom samém sloupu, otočila se doprava a zabila další nestvůru dole. Teď už mohla sebrat lékárničku, seběhnout po schodech, sebrat v pravém rohu náboje do brokovnice, další ve výklencích stejně jako náboje do pistolí Magnum. Vracela se chodbou a v pravé stěně našla otevřené dveře.Vběhla do chodbičky, pokračovala stále kupředu až do rohu místnosti, otočila se doleva a rychle zabila dvě čekající nestvůry. Na podlaze sousední části místnosti posbírala náboje do UZI samopalů, brokovnice a pistolí Magnum. Došla nad okraj přístupové chodbičky, otočila se doprava a ve výklenku našla náboje do brokovnice, a v dalším na druhé straně za rohem lékárničku. To už se mohla spustit do chodbičky, vrátit se do chodby, dát se doprava, vystoupat po schodišti a podél levé stěny (pozor na jámu s lávou) se vrátit do haly se stavbou uprostřed. Dala se doprava, vytáhla zbraně a vstoupila do nově odkryté chodby. Po rampě mezi lávou postupovala nahoru, zabila čekající nestvůru, na vrcholu se vytáhla na hnědou kostku a otočila se o 180 stupňů. Vyskočila, zachytila se podesty nad hlavou a vytáhla se na ni. Opět se otočila o 180 stupňů, opatrně přeskákala přes otvory s lávou na dně, až k protější stěně.

Vylezla na chodník u levé stěny, vytáhla zbraně a vystoupila na vrchol (pozor, aby na konci nesklouzla předčasně po šikmině), odkud zabila další nestvůru dole pod šikminou, která metala velké ohnivé koule. Nyní sklouzla po šikmině dolů, sebrala náboje do brokovnice, přeskočila doleva na schody, sebrala lékárničku a vyšplhala se na vrchol. Šla kupředu a jakmile to šlo, přeskočila opět na chodník k levé stěně, vrátila se na vrchol a těsně nad šikminou se zastavila. Otočila se šikmo doprava a přeskočila do chodby v pravé zdi. Běžela doleva, překonala létající červené šipky, vytáhla zbraně a opatrně postupovala k bazénkům vlevo a když se objevily dvě nestvůry, tak je zabila. Skočila do pravého zadního bazénku, potopila se a v mezerách prvních dvou sousedních sloupů zleva přehodila dvě potopené páky. Vyplavala se nadechnout, opět se potopila a podél stěny, vlevo od sloupů s pákami vplavala do otevřených dveří a v místnůstce posbírala lékárnu, náboje do pistolí Magnum a 2x do brokovnice [Sekret 2].

Vyplavala zpátky, vylezla na podlahu a vstoupila do malé kobky vlevo. Tady přehodila páku na kostce uprostřed, vylezla rychle na ni a zabila dvě nestvůry, které vyběhly ze dvou otevřených výklenků za kostkou. V těch pak posbírala vždy po dvou krabičkách nábojů do brokovnice. Pak našla odbočku doprava, kde vlevo u průhledné stěny přehodila páku na zdi, čímž otevřela dveře v místnosti s čtyřmi dalšími nestvůrami za oknem. Nyní našla v kobce další východ do vysoké šachty se schody u stěny a vodou na dně. Na stěnách vpravo i vlevo u vchodu si všimla dvou pák. Skočila do vody, při potápění do jeskyně na dně, (posbírala na schodech 2x náboje do brokovnice) kde přehodila páku na skále (otevřela si úplně nahoře, zlaté dveře – východ na volné prostranství v jeskyni s šikmou stavbou). Vynořila se, vylezla na podestu před vchodem a přehodila páku vlevo, tu blíž ke schodům (otevřela si úplně nahoře, sousední zlaté dveře – vchod do skal volného prostranství v jeskyni s šikmou stavbou). Pak přehodila páku vpravo, čímž vypustila čtyři nestvůry, které předtím viděla za průhlednou stěnou. Rychle přeskočila na schody, vyběhla na odpočívadlo (v místnosti by byla bez šancí), otočila se a vhodnou taktikou všechny čtyři pozabíjela (pozor – metají ohnivé koule). Pak se vrátila dolů a došla si na místo odkud je vypustila pro dvě lékárničky. Vrátila se ke kolmé šachtě a po schodech vystoupila až nahoru a vyšla na volné prostranství se stavbou a budovou. Zabočila hned do sousedních zlatých dveří, připravila si zbraně a zabila čekající nestvůru vlevo dole za rohem, která hned vrhala na Laru ohnivé koule (pozor na pád do vody). Pak přeskočila kupředu na šikminu pod protějšími zlatými dveřmi, sklouzla po ní dolů a spadla do vody na dně této vysoké jeskyně. Tady nejprve ze dna sebrala 2x náboje do pistolí Magnum a vynořila se před žlutou podestou, pod kterou byly pod hladinou dvě páky.

Nejprve přehodila tu vlevo, plavala doleva, zabočila do tunelu vpravo, kde za otevřenou mříží našla náboje do UZI samopalů a brokovnice a vrátila se zpátky nadechnout. Teď přehodila páku vpravo a plavala doprav, kde viděla otevřenou druhou mříž. Hned na kraji tunelu sebrala náboje do brokovnice, zabočila doleva, sebrala náboje do pistolí Magnum v prohlubni u levé stěny a vynořila se v další vysoké jeskyni. Vytáhla se na břeh, prošla opatrně trny doprava, vytáhla se na červený vysoký sloup vpravo, kde sebrala náboje do pistolí Magnum. Přes nižší sloup se vrátila do vody a znovu vylezla na břeh. Nyní podruhé prošla skrz trny do vzdálenějšího rohu vpravo za sloup. Kde sebrala lékárničku a pákou otevřela (na časově omezený limit) mříž v zatopeném tunelu.

Nyní se co nejrychleji (musela doplňovat energii) proběhla skrz trny skočila do vody a vpravo před sebou proplavala za mříž, kde sebrala náboje do pistolí Magnum, otočila se plavala za roh doprava a vynořila se v jeskyni se dvěma pákami. Vylezla na žlutou podestu, odsud dvakrát výš doleva, kde pákou na stěně otevřela další zlaté dveře v této šachtě nahoře. Do sousedního výklenku si došla pro náboje do brokovnice, vrátila se zpátky, vytáhla se opět výš, kde v tmavém koutě vlevo sebrala lékárnu. Otočila se doprava a s rozběhem (s pootočením ve vzduchu doleva) přeskočila do otevřených zlatých dveří. Tady se zastavila, dobře si rozměřila skok a s rozběhem přeskočila šikmo doleva na plošinku pod žlutý kvádr, na kterém viděla lékárničku. Vylezla si pro ni, slezla na plošinku, otočila se doleva a přešla na sousední podestu. Opět se otočila doleva a s rozběhem si doskočila pro náboje do pistolí Magnum na plošinku mezi dva žluté sloupy naproti. Přeskočila zpátky, vylezla na skálu vlevo, dobře si rozměřila skok a přeskočila šikmo doleva na bližší kamennou římsu nad propastí. Z té pak s rozběhem přeskočila na prostranství, vytáhla zbraně a zabila další nestvůru schovaného ve výklenku vlevo na konci.

Nejdříve sebrala náboje do brokovnice, pak si stoupla do výklenku nad náboje do pistolí Magnum čelem na prostranství a sebrala je. Ihned vytáhla zbraně a zabila další nestvůru, která ji hned začala ostřelovat. Nyní přeskočila na kamennou římsu vpravo, otočila se doprava a vylezla na kvádr mezi sloupy. Vydala se do protějšího tunelu (dva prstence žhavé lávy přeskočila) a na konci temné štoly sebrala 2x náboje do brokovnice. Udělala čelem vzad, vracela se zpátky a v pravé skále tmavého tunelu našla vyšší otvor, do kterého se vytáhla. Z konce krátké štoly přeskočila šikmo doprava na betonový blok, vytáhla zbraně a začala střílet do dvou přilétajících příšer. Když se přiblížili do nebezpečné vzdálenosti, přeskočila zpátky do štoly, odkud své dílo dokončila. Znovu přeskočila na betonový blok, sebrala na něm lékárnu a náboje do brokovnice. Podél skal vpravo pak s rozběhem přeskočila na sousední betonový blok, sebrala na něm náboje do pistolí Magnum a přeskočila zpět. Nyní si stoupla na zvýšený pomalovaný výstupek na pravém rohu bloku. Pod sebou měla zvláštní šikmou stavbu s otvory. Doplnila si život na 100%, dobře si rozměřila skok tak, aby dopadla do jediného tmavého otvoru ve spodní šikmé stavbě. Pokud by skočila po nohách, rozkřičela by se strachy, proto se rozběhla a skočila šipku po hlavě [rozběh+Kurzor nahoru+Alt+Shift] a pod dlouhém letu skrz několik pater stavby dopadla do vody v bazénku rozlehlé jeskyně s betonovými nástavbami okolo. Rychle vylezla na břeh, vytáhla zbraně a utkala se v souboji s kentaurem, který metal velké ohnivé koule. Když ho rozstřelila, našla malou chodbičku, ve které přehodila páku na pravé stěně u dveří, čímž ukončila úspěšně tento level.

(Pickups-60, Kills-41, Secrets-1)

 

Lara prošla otevřenými dveřmi a minula dva otvory po stranách s lávou na dně. U zavřených dveří vlevo sebrala náboje do pistolí Magnum, u pravých pak lékárničku. Před nehybnými nestvůrami ve výklencích po stranách sebrala náboje do UZI samopalů a jakmile vyšla na podlahu rozlehlého sálu, spadly od stropu dvě žhavé koule a odvalily se do lávy před výklenky po stranách. Celý strop tohoto sálu byl zaplněn stejnými koulemi. Na konci sálu viděla dvě páky, na konci mezi třemi sloupy. Stoupla si na nejbližší střední tmavou dlaždici, jednou skočila kupředu, ihned salto doleva a okamžitě salto doprava. Tak se vyhnula prvním uvolněným koulím. Pak skočila na další tmavou dlaždici před sebou, zůstala zde stát a koule ji minuly po stranách. Nyní couvla na bílou dlaždici za sebou. Skočila na další bílou dlaždici před sebou, ihned udělala salto doprava, kde zůstala stát. Když se koule převalily, saltem doleva se vrátila na bílou dlaždici, otočila se šikmo doleva a přes levý roh další bílé dlaždice přeběhla (bez zastavení) do výklenku k levé páce (vlevo od středového sloupu). Vrátila se na hnědou dlaždici na konci tohoto výklenku, skočila na další hnědou dlaždici před sebou a ihned saltem dozadu uskočila před další koulí. Nyní si stoupla na nejbližší bílou dlaždici před sebou, přeskočila na další bílou dlaždici před sebou, okamžitě udělala salto doleva a ihned salto zpátky doprava. Nyní již měla dostatečný prostor pro další činnost. Otočila se o 180-, vrátila se do výklenku k levé páce a přehodila ji. Ihned udělala čelem vzad, vytáhla zbraně a zevnitř výklenku, zlikvidovala nestvůru na opačné straně sálu. Těsně okolo zdi přeběhla do sousedního, levého výklenku, přehodila i tady páku, udělala čelem vzad a podstoupila (tvrdší) střelecký souboj s druhou nestvůrou. Nyní z výklenku vyběhla na první hnědou dlaždici před ním, otočila se doprava, doběhla na další nejbližší hnědou dlaždici, otočila se doleva a v přímém směru přeběhla přes sál. Pod schodištěm našla dvoje otevřené dveře. Vešla do těch vpravo, proskočila past ozubených železných čelistí a v chodbičce vpravo sebrala 2x náboje do pistolí Magnum.

Vrátila se okolo pasti do sálu, vešla do protějších dveří, proběhla červenými šipkami a proskočila druhou železnou pastí. Hned za ní sebrala ze země lékárničku, otočila se doprava a v tmavém koutě si stoupla na kraj dlaždice, přesně uprostřed, čelem k šikmině svažující se dolů. Nyní se odrazila, skočila na šikminu a následovala série pěti skoků [stále držet Alt] dokud Lara nezačala metat salta kupředu a zpátky přes lávu, se pak [přidržením [Alt+Kurzor doprava]] dostala na malou plošinku před sebou (pozná se to tak, že místo salt má snahu vyskočit pouze vzhůru), odkud již mohla pokračovat v podzemní misi. Připravila si zbraně a hned jak vyšla do prostoru před sebou, zabila nestvůru vlevo za rohem. Popošla doleva a za prvním sloupem opatrně vešla do úzkého průchodu (pozor – dole je láva) a jakmile z jámy před ní vylétla létající příšera, hned ji rozstřelila. Nyní se spustila na spodní tmavý sloup do této jámy, přeskočila z jeho okraje na nižší tmavý sloup u levé stěny (řevu další nestvůry si zatím nevšímala), z toho se pak spustila na další nižší sloup, ze kterého s rozběhem přeskočila k tmavému sloupu v pravém rohu, zachytila se ho a vytáhla se na něj pro lékárnu [Sekret 1].

Nyní se vrátila nahoru do prostoru, odkud se sem vydala. Od průchodu se dala doprava, sebrala u červené zdi lékárničku a přes šikminu vpravo vyskočila na plošinu nad ní (pozor na jámu nahoře). Proti sobě šikmo vpravo pak zabila další nestvůru. Sklouzla podél červené stěny dolů, sebrala zde lékárničku a šla doprava až k lávě. Vlevo viděla zavřené dveře nad hnědým kamenem a vpravo pak stejný kámen uprostřed lávy. Otočila se doprava a s rozběhem na něj přeskočila. To sice otevřelo druhé dveře dosud ukryté za sloupem vedle těch které viděla, ale Lara nejdříve si doskočila na dvě tmavé skalky pro náboje do UZI samopalů. Nejprve na nižší vlevo, pak na vyšší vpravo. Natočila se směrem k hnědému kamenu (další úspěch byl podmíněn rychlostí a přesností) a přeskočila na něj – pravé dveře se na určitý čas otevřely. Lara přeskočila na nižší tmavou skalku odsud pak s rozběhem přeskočila skokem zakončeným kotoulem [rozběh+Kurzor nahoru+Alt+Shift] na hnědý kámen před nimi a rychle proběhla dovnitř, kde se za dveřmi ihned zastavila. Na stěně před sebou viděla dva zelené zámotky a vlevo v rohu páku (ta otvírala sousední dveře vlevo, které by musela použít v případě, že by spadla do spodních prostor a pak celou akci opakovat). Lara si připravila zbraně, doplnila život na 100% a s rozběhem přeskočila na pravou část tmavé skalky u protější stěny, která se svažovala doprava. Od té se ihned po dopadu odrazila a dopadla na val, dělící tuto jeskyni na dvě části. To už se vylíhly ze zámotků dvě létající příšery, které ihned rozstřílela (pozor – nesměla spadnout do jámy s lávou na dně). Nyní si stoupa čelem k pozůstatkům zámotků, došla na pravý vrchol valu, otočila se doprava a přeskočila na šikmou skalku u levé skály. Od té se hned odrazila a přeskočila na světlou skalku za ní. Vytáhla se na červenou skálu v rohu, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na podobnou před vchodem do horní jeskyně. Před sebou viděla nahoře čekajícího kentaura. Vytáhla zbraně, po schodišti vystoupala nahoru a jakmile vstoupila na světlou zem jeskyně ke kentaurovi, podstoupila s ním střelecký souboj, při kterém salty doleva a doprava uhýbala jeho střelám. Doplnila si život na 100%, pověsila se do otvoru který dobila a seskočila do temné chodby. Na světlém kameni sebrala náboje do UZI samopalů, opatrně došla na okraj šikminy, otočila se k ní zády a pozadu po ní začala sjíždět dolů. Po několika šikminách se zachytila okraje té poslední, seskočila do vody, otočila se doleva a doplavala si na dno pro lékárničku. Nyní se vynořila na plošinku, kterou našla nad lékárničkou, vytáhla se na ní, pak na vyšší podestu, kde ihned zlikvidovala další nestvůru.

Sebrala náboje do pistolí Magnum a došla doleva až na kraj podesty k vodě. Ve velké, zčásti zatopené jeskyni viděla vlevo uprostřed skálu a proti sobě menší jeskyni se třemi dosud nehybnými nestvůrami. Další pak zahlédla na podestě v rohu vlevo od menší jeskyně. Těsně podél skal vpravo přeskočila na protější černou skálu k malé jeskyni, (to už nestvůry ožily), přešla na hnědou podestu vlevo, odkud je všechny tři zlikvidovala. Po okraji menší jeskyně přešla doleva, přeskočila na hnědý sloup vlevo za roh a zabila nestvůru běhající po podestě naproti dole v rohu jeskyně. Sebrala náboje do pistolí Magnum na sloupu, vrátila se do malé jeskyně, přelezla do její zadní části, kde našla patery náboje do UZI samopalů. V místě, kde dole končí šikmina se vytáhla na horní zeď, zabila nestvůru dole na okraji malé jeskyně a pak druhou dál vlevo za rohem. Z okraje malé jeskyně přeskočila na malý ostrůvek ve vodě, otočila se doleva a potopila se do rohu na dno pro lékárničku. Vrátila se zpátky na skalku a otočila se tak, aby měla skálu uprostřed po pravé ruce a přeskočila s rozběhem na protější podestu. Z té po světlé skalce spojující břeh se skálou přešla pod šikminu na ní a přeskočila ji na horní plošinku. Odsud přeskočila na skalku vlevo za roh (to už viděla v levém rohu jeskyně prostor s červenými sloupy a pákou) a vytáhla se delší skálu před sebou. Přeběhla na její opačný konec, natočila se šikmo doleva a vytáhla zbraně. S rozběhem přeskočila na malou plošinku dole u vody (už za letu střílela), odkud zabila další nestvůru běhající mezi červenými sloupy. Když se podívala před sebe do vody, všimla si lékárničky na dně, pro kterou si hned doplavala. Vrátila se na plošinku a přes hnědý blok vpravo se dostala do prostoru mezi sloupy. Tady nejdříve sebrala 2x náboje do UZI samopalů v protilehlých výklencích u levé stěny a došla před zlaté dveře. Pákou vlevo do nich si otevřela vnější dveře, pákou vpravo pak vnitřní dveře, připravila si zbraně a vešla do rozlehlé síně se čtyřmi sloupy uprostřed a průhlednou stěnou vpravo na konci, kde si všimla i zlatých dveří v postranních výklencích. Šla směrem k nejbližšímu sloupu a jakmile se dostala do prostoru za něj, svedla souboj se dvěma kentaury najednou (pozor na včasné doplňování života – současně se střelbou je třeba metat salta do stran). Když je zdolala, doplnila si munici z kostek mezi sloupy, do výklenku po stranách u průhledné stěny si doběhla pro lékárny a vrátila se ke sloupům s pákami. Nejdříve přehodila obě páky proti sobě, které byly blíž k průhlednému oknu (otevřely se dvoje dveře na vrcholu skály uprostřed ústřední jeskyně). Pak přehodila některou ze vzdálenějších pák od průhledné stěny, šla do výklenku k otevřeným dveřím a zabila nestvůru, která se objevila. Dovnitř sousední místnosti však zatím nevstupovala. Stejně postupovala po přehození druhé páky.

Nakonec levými dveřmi (pokud stála tak že viděla na průhlednou stěnu) vstoupila do nové místnosti a jakmile se přiblížila k bazénu, ze zámotku uprostřed se vylíhl kentaur, zatímco z levého létající příšera. Okamžitě před nimi utekla těmi samými dveřmi ven (doplnila si život) a opatrně ze dveří oba nepřátele zlikvidovala. Vstoupila znovu dovnitř, podél bazénu šla k poslednímu zámotku a létající příšeru co se vylíhla zabila taky. Vrátila se po břehu doprostřed bazénu a podívala se na dno pod podestu, po které pobíhal kentaur. Na zdi viděla dvě páky.

Potopila se k té vpravo, přehodila ji, otočila se doleva a ve výklencích za otevřenými dveřmi v levé stěně posbírala 4x náboje do UZI samopalů. Vyplavala se nadechnout, potopila se k levé páce, která po přehození otevřela dveře tentokrát v pravé stěně bazénu. Lara plavala k nim, hned na kraji sebrala náboje do brokovnice, další ve výklenku hned za dveřmi vlevo a vyplavala se nadechnout. Znovu se potopila a vplula do složitějších katakomb za těmito dveřmi. Zabočila doprava, hned znovu doprava, sebrala ve výklenku náboje do brokovnice a otočila se o 180-. Zabočila hned doprava, sebrala nábojnice do UZI samopalů, opět se otočila o 180 stupňů a doplavala si do protějšího výklenku pro další náboje do UZI samopalů. Naposledy se otočila o 180- a plavala doprava nadechnout se do bazénu. Naposledy vplula do katakomb, plavala rovně a když zahlédla vpravo páku, přehodila ji, aby si otevřela mříž vlevo dole, kterou pak vyplavala v ústřední jeskyni. Když se nadechla.

Potopila se na dno mezi sloupy skály uprostřed, kde našla dvě lékárničky a jedny náboje do UZI samopalů. Přes břeh a spojovací skalku se dostala na skálu, podruhé vyskočila přes šikminu na plošinku nad ní a přes sousední skalku vlevo za rohem pak na dlouhou skálu, odkud se poprvé vydala do prostor s červenými sloupy. Tentokrát však zabočila doprava, u červené zídky sebrala náboje do UZI samopalů, šla uličkou mezi červenými zdmi, vylezla přes dva výstupky a pokračovala až k otevřeným mřížím. Hned jak vešla do malé místnosti, zabila nestvůru, vešla do chodbičky a sebrala v ní 2x náboje do brokovnice. Minula první zavřené dveře, druhé se samy otevřely a Lara vešla do haly s výklenky po stranách, kde stálo osm dosud nechybných nestvůr. Nejdříve posbírala 3x náboje do brokovnice před výklenky a pak další 4x na podstavci mezi jámami s lávou na dně, uprostřed haly. Doplnila si život na 100% a opatrně, aby nespadla do jam s lávou slezla z podstavce, došla až na hnědý koberec před výklenky a okamžitě se co nejrychleji vrátila zpět na podstavec.

Tak oživila minimálně jednu nestvůru (někdy i více – to záleželo na Lařině pohybu) a odsud z bezpečí je likvidovala (někdy nestvůry utekly ven do chodby – to je přilákala tak, že pouze slezla z podstavce, někdy si „hrály na sochy“, to zas poznala tak, že stály mimo výklenky). Když Lara zlikvidovala všech osm, vyšla ven, zabočila do otevřených dveří vpravo a průchodem v levé zdi široké chodby se dostala do rozlehlé místnosti se čtyřmi zelenými zámotky. Přeběhla k zavřeným zlatým dveřím na konci místnosti, otočila se o 180 stupňů a začala se přibližovat k nejbližšímu zámotku vpravo. Jakmile se z něho vylíhla létající příšera, zabila ji. Pak to samé udělala se sousedním zámotkem vlevo. Vrátila se k zavřeným dveřím, otočila se doleva a to samé udělala s nejbližším zámotkem vlevo i sousedním vpravo. Doběhla ke kostkám s pákami u otevřených dveří, přehodila páku vlevo, pak vpravo a právě otevřenými dveřmi přeběhla (při běhu vytáhla zbraně) do horní části sousední haly, s dalšími čtyřmi zámotky.

Jeden z nich byl prasklý a na Laru zaútočil kentaur. Osvědčeným způsobem ho okamžitě zlikvidovala. Když se podívala na zámotky pozorněji, zjistila, že „aktivní“ je ten, u kterého se hýbou „spojovací žíly“. Pokud postupovala dostatečně rychle, přistupovala vždy k tomu aktivnímu, ten praskl, i když byl ještě prázdný. Doběhla na konec této horní části haly (pozor na otvor na konci) a ze zvědavosti se dostala k průhledné stěně, skrz kterou zjistila, že na její opačné straně vlastně tento level začínala.

Seskočila na šikmou rampu pod sebou a sestoupila do spodní části haly s dalšími zámotky u stěn. Nejdříve si došla doleva za rampu pro 2x náboje do UZI samopalů a lékárnu. Potom postupovala opatrně, aby nespadla do jam s lávou na dně od jednoho zámotku k druhému. Ty vždy praskly a pokud se z jich (ne ze všech) vylíhla nestvůra, tak ji zabila. Když byly všechny zámotky prázdné, Lara přistoupila k páce na kostce pod rampou a přehodila ji, aby si otevřela zlaté dveře na konci haly.

Nečekala až skončí klip jejich otvírání (stisk [0] kamera), ihned se otočila doleva a podél červených sloupků uprostřed (využila i dva skoky), co nejrychleji proběhla zlatými dveřmi. Za nimi dopadla na zeleno-modrou šikmou rampu. Při sjíždění dolů postřehla, jak praskají další zámotky u stěn. Dopadla v předposlední jeskyni do vody a vynořila se. Když zjistila, že jediná cesta je zatopeným tunelem v pravé stěně, který vedl ke žlutému sloupu na konci, potopila se a plavala tedy k němu.

Na obrazovce naskočí statistika posledně absolvovaného levelu. Po stisku [Enter] nebo [Esc] pak závěrečné obrázky s titulky.

.