Všechny zbraně

Krok vpřed [SHIFT] – Krok vzad [SHIFT] – 3x otočit – skok dozadu

Další level

Krok vpřed [SHIFT] – Krok vzad [SHIFT] – 3x otočit – skok vpřed