Lara je obyčejnou dívkou, jakých v Londýně žijí stovky, ne-li tisíce. Studuje, aby si udržela bydlení, pracuje jako kurýrka na kole, a ze sportů se věnuje boxu. Přesto má jednu zvláštnost. Její příjmení. Je Croft.
Kdysi žila život zcela jiný, patřila mezi nejvyšší britskou aristokracii. Jejím otcem byl lord Croft, významný obchodník. Avšak už je to sedm let, co se její otec vydal na cestu někde do neznáma, ze které se už nevrátil. Lara už sedm let odmítá přesvědčování ostatními, že by měla oficiálně přijmout dědictví rodu Croftů, navázat, kde její otec tak náhle skončil, a nechat jej úředně prohlásit za mrtvého. I přesto, že by to rázem vyřešilo její živoření.

Jednoho dne je Lara zatčena potom, co se účastnila závodu pro peníze ulicemi Londýna a skončila přímo v policejním voze. Na scéně se objevuje Ana Millerová, obchodní partnerka jejího otce, která za Laru skládá kauci a promlouvá jí do duše. Zároveň na Laru tlačí, aby se vrátila do role aristokratky a do rodového sídla a dala si život do pořádku. Jinak hrozí, že celý rodový majetek i obchodní firmy budou rozprodány, zámek Croftů nevyjímaje. Lara tedy, byť nerada, přichází, aby se ujala dědictví. Před finálním podpisem dostane do ruky japonský hlavolam, kterými byl její otec fascinován, otevře ho a získá stopu, kterou do něj ukryl její otec. Aniž by záležitost dořešila, vydává se Lara neprodleně do rodového sádla, kde najde tajnou místnost, ukrývající celoživotní výzkum Richarda Crofta, včetně nahrávky adresované jí. Lara se z ní dozvídá, že obchodní aktivity kryly otcovu skutečnou práci, že prováděl výzkum příběhu japonské královny Himiko, historické postavy, která údajně měla moc ovládat život a smrt. Jeho práce neunikla tajemné organizaci Trinity, která chce najít způsob, jak tuto moc využít; aby tomu zabránil, odjel Richard na ostrov Yamatai, kde má královna být pohřbena, aby překazil plány Trinity. Laře klade na srdce, aby celý jeho výzkum zničila. Lara se však rozhodne vydat se v jeho stopách.

Odcestuje proto do Hongkongu, kde hledá Lu Rena. Muže, jehož jméno našla na e-maiu o obchodní transakci, jeho otec si ho najal, aby se na Yamatai dostal. Lara nachází jeho loď a jeho syna. Toho nakonec přesvědčí, aby se vydali na Yamatai také, a začíná plavba do zrádného Ďáblova moře, Loď však postihne bouře, ztroskotá a Lara se sotva vyškrábe na břeh, když upadá do bezvědomí.

Když se probere, zjišťuje, že se jí ujal jakýsi Mathias Vogel, muž, který vzápětí Laře oznamuje, že se z ostrova nedostane, je jeho vězněm a musí pracovat na hledání hrobky Himiko spolu s mnoha dalšími, kteří kdy na ostrově ztroskotali. Zároveň jí ironicky děkuje, protože poznámky v deníku jejího otce obsahují přesné místo, kde je hrobka ukrytá, po němž expedice vyslaná Trinity a vedená Vogelem pátrala neúspěšně mnoho let. A protože lord Croft tvrdohlavě odmítal prozradit Vogelovi víc, přizná Laře, že ho zabil. Lara se v táboře setkává s Lu Renem, je svědkem nelidského chování Trinity k vězňům a nakonec skupině uteče, i když je zraněna.

Zraněná musí Lara bojovat se stopařem, kterého pro ní vyslal Vogel. Zabije ho a zároveň si všimne tajemného muže v temnotě, který před ní utíká. Lara se jej vydá pronásledovat a s velkými obtížemi se dostane do jeho skrýše, kde se její podezření mění v jistotu: tím cizincem je její otec, který na ostrově musel roky žít ve skrývání, aby se vyhnul Trinity. Vogelovi tehdy lord Croft utekl, Mathias Laře prostě lhal, aby jí zlomil. Poté, co se navzájem po letech odloučení poznají a Lara je ošetřena, se její otec od Lary dozví, jak ho dokázala najít, že celý výzkum Lara nechala být a jeho deník se dostal do rukou Trinity Celá léta Richardova utrpení na ostrově, zdá se, vyšla vniveč. Lara se odhodlá a přes Richardův nesouhlas se vrací do tábora Trinity, kde se otcova deníku zmocní a pomůže také vězňům k útěku. Richard se mezitím vydá ke hrobce, kde je však přistižen Vogelem a zajat, a Lara je sama nakonec tou, kdo hrobku otevře, aby Vogel jejího otce nezabil; potom, co ho po letech našla, odmítá o otce opět přijít.

Následuje tanec smrti hrobkou plnou pastí, aby se nyní již prořídlá skupina žoldáků, Vogel, Lara a Richard nakonec dostali k sarkofágu. Ten přes varování Crofta Vogel nechá otevřít. Himiko je stále zde, při manipulaci s tělem se však dozvídají celou pravdu o její moci nad životem a smrtí: žoldák, který se jí dotknul, je postižen nákazou, a to tak silnou, že během chvilky se z něj stává nemyslící šílené cosi. Vogel jej likviduje a Lara si uvědomuje, že celá Himičina legenda je překroucená: královna se obětovala, aby zabránila šíření své nemoci, protože infekce se šířila pouhým jedním jejím dotykem. Vogel z těla oddělí prst, který izoluje do sáčku, při následném souboji Lara s otcem likvidují zbytek skupiny; Mathias však utíká a Richard je nakažen. Protože dobře ví, že nemá naději, loučí se naposledy s Larou, která vzápětí vyráží za Vogelem, aby ho zastavila, zatímco Richard z posledních sil hrobku odpaluje, aby Himičino tělo nadobro zničil a zabránil tomu, aby se podobná expedice někdy vydala na Yamatai znovu.

Lara dohání Vogela na kraji propasti, a zatímco se hrobka začíná pomalu bortit, bojuje s ním. Nakonec mu ukořistěný prst vecpe hluboko do krku a skopne jej do propasti. Na poslední chvíli z hrobky uniká a vysílenou jí najdou Lu Ren a skupina osvobozených vězňů. Skupina z Yamatai odlétá vrtulníkem, který pro Vogela se zásobami na ostrov vyslala Trinity. Síla zbraní k přesvědčení pilota stačila…

Lara se zpět v Londýně opět dostavuje k převzetí dědictví, vedení portfolia firem se však rozhodne předat Aně Millerové. Až potom náhodou zjišťuje, že jedna z firem pod jejím vedením zásobovala Vogela na ostrově potom, co Lařin otec tuto spolupráci utnul, dává si dvě a dvě dohromady a dochází k tomu, že Aniny mistrné manipulace jí k předání všeho dovedly a Trinity Laru má tam, kde chtělo.

V Laře se probouzí bojovnice, která se s Trinity už měla možnost setkat na vlastní kůži, a připravuje se na další boj, aby tuhle organizaci nadobro zastavila…