Lara Croft je pravou dcerou svého otce. Odvážná, krásná, chytrá, mimořádně obratná a bystrá a milující adrenalin. Po otci zdědila nejen šlechtickou krev, ale také dobrodružnou povahu, lásku k archeologii a k historii.

Její otec ji bezvýhradně miloval, ale měl před ní i jedno obrovské tajemství. Patřil k tajné organizaci mocných, kteří de facto vládli světu. Patřil k Osvíceným.

O tom všem však Lara dlouhé roky neměla ani tušení. Jediné, co jí po otci zůstalo v paměti, než zmizel na jedné ze svých výprav, byly legendy o Trojúhelníku času, který kdysi dávno vyrobili Lidé Světla (předchůdci Osvícených) z meteoritu, který dopadl na Zemi a který svým držitelům dával obrovskou moudrost a dokonce možnost ovládat čas. Zneužívání moci, kterou Trojúhelník dával, vedlo k zániku města a civilizace Lidu Světla se ocitla na okraji záhuby; a aby se již nikdy nemohlo nic podobného opakovat, byl Trojúhelník rozdělen na dvě poloviny, ukryt na opačných koutech Země a uzamčen i v čase. Zjevoval se pouze jednou za pět milénií, pokud došlo k úplnému zatmění Slunce a všechny planety stály v přímce. A shodou okolností k tomuto úkazu dochází právě teď.

Neblahou shodou okolností se dnešní podoba řádu Osvícených legendy drží zuby nehty a její naplnění chce využít k tomu, aby se Trojúhelníku zmocnili, vystoupili ze skrývání a získali svět pod svou vládu. Ne všichni však mají se světem ušlechtilé plány. Kdysi dávno se našli tací, kteří tajně vzdorovali nařízení vůdců a vytvořili nástroj, s jehož pomocí se daly obě poloviny artefaktu nalézt.

Laru jedné noci v období konjunkce, po sérii podivných snů, kdy k ní promlouval otec, probudí tikání, které předtím v sídle nikdy neslyšela. Po zvuku tak najde v sídle schovanou bednu s masivními hodinami a deníky svého otce. Lara s pomocí svého technického guru Brycea objeví předmět, který v nich její otec skryl, a sny a vzpomínky z minulosti se spojí v realitu. Tím předmětem jsou Hodiny věků, právě onen nástroj, který odhaluje cestu k Trojúhelníku.

Lara se rozhodne vyhledat pomoc rodinného přítele a renomovaného hodináře Wilsona, který jí předá kontakt na jistého odborníka, který by o Hodinách mohl něco vědět. Tím člověkem je Manfred Powell.

Aniž by to Lara tušila, Powell i Wilson jsou také členy Osvícených a kolem Lary se začnou dít věci. Powell se chopí příležitosti a vědom si jedinečné šance, která se mu naskytla, přepadne večer Laru v jejím sídle jím řízený oddíl žoldáků a Hodin se po ostrém boji s Larou zmocní.

Právě den poté, téměř v polovině konjunkce, se Laře do rukou dostane mistrně ukrytý dopis od jejího otce, ve kterém jí otec odkazuje úkol, který nemohl splnit – najít obě poloviny Trojúhelníku a zničit ho, než se v rukou Osvícených promění v nástroj tragédie pro lidstvo.

Na základě tohoto dopisu se Lara vydává na místo, kde je ukryta první polovina Trojúhelníku – do kambodžské džungle, kde je ukryta Hrobka tančícího světla. Vůbec jí nepřekvapí, když na místě narazí na Powella, ovšem poněkud jí zarazí přítomnost bývalého kolegy Alexe Westa, se kterým kdysi dávno měla docela vřelý vztah, dokud je jeho chamtivost nepostavila proti sobě. Lara mu ještě stále neodpustila.

Lara se šikovně oklikou dostane do Hrobky před Powellem, uplatní moment překvapení a nakonec se Trojúhelníku zmocní. Tím se ale k životu probudí strážci hrobky a po přestřelce taktak unikne.

Po proudu nedaleké řeky se dostane do chrámu budhistických mnichů, kde se s ní spojí Powell a nabídne jí spolupráci, vlastně výměnný obchod- Trojúhelník Lara, Hodiny Powell. Nakonec Lara na osobní schůzce s Powellem zjistí, že druhá polovina je ukryta v místě, kde se nacházelo město Lidu Světla, v kráteru po meteoritu na ostrově Novaja Zemlja.

Lara spolu s Brycem se k výpravě připojí a do Hrobky stínů dorazí právě v okamžiku, kdy konjunkce vyvrcholí. Trojúhelník získá s Alexovou pomocí a třímá v rukou moc ovládat čas. Powell z pomsty zabije Alexe a Laru přinutí, aby mu ukázala, jak artefakt aktivovat. Ve vzájemném souboji vůlí o čas Lara Powella předběhne a Trojúhelník jí propůjčí svou sílu. Tak se spojí minulost jejího otce a Lařina přítomnost a jednou jedinkrát v životě spolu mohou promluvit. Lata pochopí, že nezbývá než Trojúhelník zničit, aby nedošlo k narušení chodu času a aby jednou v budoucnosti proradní Osvícení nemohli tuto moc zneužít. Lara se vrátí v čase, ochromí Powella jeho vlastní zbraní a zachrání tak Alexe před smrtí. Hrobka se začíná bortit. Jak Lara zjistí na závěr, byl to Powell, kdo zabil jejího otce na výpravě před lety. Lara navzdory nebezpečí nakope Powellovi zadek a s bortící se hrobkou za zády ujíždí k domovu.