Lara skočila na zeď porostlou rostlinou a po rostlině vyšplhala na zeď, odkud se dostala do bazénku a tunelem proplavala na prostranství s řekou. Vytáhla se na molo a pokračovala cestou dál, nahoru, kde zabila strážného a psa. Dala se cestou vpravo odtud přes okno na římsu odkud skočila na vedlejší prostranství, kde zabila hlídače. Přes netopýry se u zeleného výparu dala vpravo, kde přeskočila, zabila strážného a zatáhla za páku. Rychle běžela zpět a vběhla do pravých mříží, kde zabila strážného.

Pokračovala doprava, kde ji čekali dva strážní, až se přes sochu psa dostala do místnosti s troskami obelisků.Zabila oba strážné a vydala se vlevo, kde skočila na výstupek, odtud na prokvetlý sloup, na sloupek vlevo a odtud na sloup s obeliskem. Skočila do bažina a pod erbem dírou ve stěně se přebrodila do podzemí. Po čtyřech se dostala do místnosti s bažinou, po výstupcích se dostala nahoru, kde sebrala „Thistle Stone“.

Po porostlém stropě přeručkovala na druhou stranu kde po šikmině se dostala zpět k páce. Přeskočila zpět ke dvěma mřížím a dala se zpět ke sloupkům se stříškou a vlevo našla římsu odkud skočila na porostlou stěnu a přes ní do výklenku, kde zatáhla za páku. Rychle se dostala do pravých mříží, kde zlikvidovala nepřítele a vzadu vložila „Thistle stone“. Pokračovala chodbou vlevo, po schodech nahoru, kde zlikvidovala obživlého psa. Pokračovala dál až se dostala k veliké propasti.Po stropě ji přeručkovala a proplazila se do chodby. Běžela rovně a před koulí se schovala do nízkého průlezu vpravo (doporučuji světlici).Pokračovala dál až došla do místnosti s mostem.

Dala se doleva, kde zabila strážce a vyšla na výklenek. Skočila na stěnu a přeručkovala až do otvoru ve zdi. Skočila na vnitřní stranu porostlé zdi a z rostliny saltem dozadu na plošinu. Skočila na prostřední zelený výstupek, odkud se vytáhla na střechu, kde sebrala druhý „Thistle Stone“. Vrátila se na zelený výčnělek, odkud skočila do díry se šikminou, čímž e dostala zpět ke dveřím, kde vložila druhý „Thistle Stone“.Sklouzla dolů…

Lara sklouzla dolů, rychle skočila do výklenku kde sklouzla do uličky kde utíkala doprava a pověsila se za okraj pod ostny, čímž se schovala před koulí. Vytáhla se zpět a sebrala páčidlo. Skočila na protější plošinku odkud se bezpečně dostala dolů, kde zabila psa. Pokračovala chodbou, dala si pozor na bodáky a chodbou se dostal do místnosti s koulemi. Přes valící koule se dostala do chodby vlevo vzadu, kde před další valící se koulí se schovala ve výklenku. pokračovala dál vlevo kde sklouzla dolů. Rychle se vytáhla výš, pak ještě výš a pak rychle až přejela druhá ostnatá zeď se vrátila zpět, čímž se vyhla třetí ostnaté zdi. Vytáhla se zase nahoru a nyní se vydala do nízkého průchodu nad nápisem. Vlezla dovnitř, otočila se, vylezla na šikminu a saltem s otočkou se zachytila za okraj protější plošiny a vytáhla se.

To vše udělal dřív než ji nabodla stěna řítící se dolů na ni. Přeskákala ještě pár ostnatých stropů (před tím ale ve výklenku našla brokovnici!), až se dostala do chodby s ostny. Po porostlé zdi se vyšplhala výš, poté se zachytila o plošinku nad sebou a chodbou se dostala nad kanceláře. Pozabíjela strážné a seskočila nebo sešla po schodech opodál dolů. Ze stolu sebrala obelisk a vydala se ke knihovně. Až vyřešila hádanku s dveřmi, ocitla se v místnosti s radioaktivním materiálem.. Vydala se nahoru, kde zabila psa a po proudu zeleného potoku se dostala k vrtulníku, ke kterému skočila…

Lara se vydala k náklaďáku, kde zabila stážného a přehodila deon. Vešla dovnitř, kde zabila tři dělníky a vlevo rozstřelila mříže. Přes ohně se dostala výš až k vrtáku. po šikmině sjela a zachytila se o žebřík, u prvního výklenku seskočila z žebříku a uskočila před plamenem a skočila naproti k velkým větrákům. Přehodila deon a vtáhla se do nízkého průchodu, kde zabila krysu a přehodila další deon. Vrátila se zpět k již zastavenému větráku a skočila dolů. Vytáhla se výš, skočila na žebřík, nad barelem se saltem dozadu dostala z žebříku a pokračovala doleva.

Vešla do místnosti, kde zabila dělníka a vytáhla se na mřížový výstupek, kde zabila strážného, přeběhla přes ohně a sklouzla dolů na plošinu. Přeskočila na druhou stranu tak, aby ji nic nezajelo a přehodila deon. Vešla do místnosti, zabila dělníka i hlídače a nasedla na čtyřkolku. Vyjela po cestě nahoru, přeskočila vlak, díru, a zabočila doleva kde skočila k stojícímu vlaku a zabila dělníka. Vlevo zatáhla ze deon a vydala se doprava kde u díry přeskočila do výklenku, kde zabila dělníka. Přeskočila ohnivý barel a po žebříku se dostala do průchodu. Po žebříku se dostala dolů, zabila dělníka, přes plošinku nad žebříkem a roh se dostala se kartě.

Pokračovala rovně, zatáhla za deon, vrátila se zpět a přes roh se dostala do nově otevřených dveří. Dala se vpravo kolem barelu nahoru, kde zabila dva strážné a zatáhla vpravo za deon. Skočila do nově otevřeného otvoru uprostřed místnosti, kde vložila kartu. Vrátila se nahoru, šla do nově vyvrtané díry, kde skočila do díry. Zabila krysy, přehodila deon a skočila naproti, kde sebrala kartu.Nyní měla dvě možnosti:

– Buď šla přímo rovně, čímž skončil level …

– Nebo ze vrátila zpět nahoru ke stojícímu vlaku a na záchodcích vložila disketu, čímž napustila vodu. Skočila do vody (mohla si doplavat pro šípy a secret) a vplula do chodby…

Lara se dala doprava až do místnosti s bazénkem, kde zatočila ventilem. Zabila strážného a vešla do nově otevřených dveří. Proběhla až na konec a skočila do vody. Zatáhla za páku, zlikvidovala potápěče a vplula do místnosti. Zmáčkla tlačítko a vplula do chodby kde se zbavila odporu a vplula do ponorky. Poté co se nadechla plavala znovu dolů kolem provazů nahoru, kde vzadu našla otvor do další ponorky, kde sebrala první bombičku. Vrátila se zpět k velké ponorce a ve výklenku úplně nahoře našla druhou bombičku.

Vrátila se do velké ponorky, kde obě bombičky vložila. plavala k nově otevřeným dveřím, ale tam byl proud, proto musela nejdříve zabít oba potápěče. Po vplutí do tunelu se Lara vytáhla nahoru zpět na souš (sláva!!!). Přiběhla k oknu a na strážníka uvnitř zkusila vystřelit. Strážný výstřelem otevřel dveře a proto jej Lara zabila, vešla dovnitř, zmáčkla tlačítko a vešla do otevřených vrat, kde v chodbě zatočila ventily.

Skočila zpět do vody a přes otvor se dostala do místnosti, kde za otevřenými dveřmi sebrala dvě mutovací lahve a v jednom našla průchod dál. vylezla z vody a zabila strážného. Šla do místnosti dolů s polozmutovanými lidmi a do stroje vložila první mutovací lahvičku. Posunula si zelenou bednu vlevo a za ní našla druhý stroj kde vložila opět mutovací lahvičku. Vrátila se zpět nahoru a ve vodě sebrala „Hand of Rathmore“, vplula k delfínovi (neublíží, jen si chce hrát a tak se bude kolem vás točit a šťouchat :)), zatáhla za páku a vplula do místnosti, kde sebrala UZI (upozorňuji že v tomto levelu se dá sebrat i granátomet, ale nezjistila jsem jak se do oné místnosti, kde byl, dostat :)) a vyplavala nahoru. Skočila ke člunu….

Lara vyplavala na povrch pro nadechnutí a ve vodě sebrala „The Hand of Rathmore“ (v zeleném místě ve vodě), čímž si otevřela mříž. Vytáhla se nahoru a po žebříku se dostala na terasu se stoly. Vydala se rovně (vlevo našla pár nábojů), až dorazila do místa, kde na ni vyrazili dva bílí tygři. Vytáhla se na modrobílou střížku a přes ostatní přeskákala až k lampě. Mezi porostlou stěnou vpravo našla díru, kterou se dostala do uličky, kde sebrala „Zoo key“.

Klíč vložila do zámku na prostranství a vešla chodbou dovnitř. Zatáhla za páku a dala se vlevo do otevřených mříží. vylezla na stupínek a odtud ještě výš, čímž se dostala do bludiště. Zabila oba tygry a v bludišti našla místnost s mosty, kde zabila dvě opice.Dala se rovně do zeleného výklenku, zachytila se o žebřík na stropě a přeručkovala až nad šikminu, od které se odrazila a zachytila o škvíru, přeručkovala až na krajíček vlevo kde se pustila (jediné místo, kde ji nezabily ostny). Vytáhla se do okna a zabila tygra. Vlevo si mohla zajít pro nějaký ten arzenál a vpravo šla dál. Po schodech nahoru, vytáhla se k lanovce, pověsila se a a pustila až na ostrůvku, kde zabila tři opice. V díře napuštěné vodou rychle sebrala klíč, zatáhla za páku a rychle vběhla do otevřených mříží. Vešla zpět na prostranství, kde na začátku zabila dva tygry a tam vložila klíč.

Vešla do místnosti, kde zabila poletující ptáky a dala se doleva. Tam Skočila ke stromu, pak na žebřík, na roh vpravo, odtud na protější strom a nakonec na plošinu s lanovkou (celá cesta byla maskovaná listím). Sjela dolů, zabočila doprava a pokračovala dál než narazila na radioaktivní místnosti, kde muž (no spíš mutant) má díru v hrudi. Skočila na průhledný výstupek k němu a vložila mu do hrudi „The Hand of Rathmore“…

Po načtení nového levelu Lara okamžitě skočila do strany, aby se vyhla obrovské kouli, valící se na ni.Vydala se do chodby, kde zabila dva polomutanty. Vydala se nahoru po schodech a se světlicí přeskákala přes neviditelné kameny na druhou stranu. Přes oheň se dostala na druhou stranu k závěrečnému nepříteli (nám pařanům již známá) – blondýna.(Nezjistila jsem jestli se jmenuje i v tomto dílu Sofie, ale to je vedlejší :)) Lara se s ní vypořádala takto : Zabočila vpravo, vyšplhala na stupínek, odsud do výklenku vpravo, po stupíncích nahoru se vytáhla nahoru, do výklenku vlevo, zatáhla za páku a vběhla do místnosti, kde zabila pár polomutantů.

Chodbou vlevo, přes oheň, zatáhla za páku vlevo a po žebříku se dostala do nejvyšší části. Vytáhla se nahoru a tím spadla blondýnce koule nesmrtelnosti. Nyní už je normální smrtelník a tak ji Lara v pohodě vyřídila. Poté skočila na most vpravo, do výklenku vpravo, až na stupínek, kde blondýna stála sebrala konečně svůj ztracený artefakt. Otočila se a šla do chodby, sklouzla a na pláži jen došla k již připravenému balónu…