Pokud se vám podaří nalézt všech základních 12 secretů, po dokončení hry se vám odemkne pátý bonusový level.

Hned na začátku levelu spadnete do ledové vody s bílým žralokem, který je zatím mimo dohled. Otočte se ve vodě o 180° a plavte pro harpunu na dřevěné bedně, potom ze dna sesbírejte náboje do harpuny. Jsou dva způsoby, jak žraloka zabít. První je, že ho zabijete harpunou, ale to je škoda nábojů. Druhý způsob je, že doplavete k hnědé jeskyni a vytáhnete se na malou ledovou plošinku. Z plošiny seberete světlice a žraloka zastřelíte pistolemi. Až zabijete žraloka, natočte se k jeskyni tak, aby jste ji měli po levé ruce a skočte do vody. Doplavte k dřevěné bedně na dně a plavte doprava až ke dvěma dřevěným sudům. U sudů zahněte doleva, do ledového tunelu. Doplavte až na konec tunelu a seberte zlaťáky [secret 1].

Vraťte se zpátky na plošinu k jeskyni a z plošiny zastřelte leoparda. Skočte do jeskyně a nejdřív odsuňte bednu za ledovým sloupem, nalevo od nábojů do brokovnice. Seberte lékárničku a natočte se k nábojům do brokovnice po levé straně tak, aby byl průchod do další jeskyně před vámi. Jakmile seberete náboje, vyvalí se proti vám ledová koule. Uskočte saltem do strany a seberte druhé náboje. Projděte průchodem do další jeskyně a zabijte dalšího leoparda. V osvícené části jeskyně seberte další náboje do brokovnice. Vyjděte zjeskyně a zahněte doprava. V dálce naproti uvidíte další náboje do brokovnice. Běžte směrem k nábojům a asi v polovině cesty v uličce nalevo seberte světlice. Dejte si pozor na sněhovou kouli, až je budete sbírat ! Jděte k nábojům do brokovnice a zabijte leoparda. Až seberete náboje otočte se o 180°, zahněte doprava, do velké hnědé jeskyně a zabijte čtvrtého leoparda. V dálce uvidíte další náboje do brokovnice, které seberte. Vraťte se k uličce, ve které jste sebrali světlice a jděte uličkou až k malé ledové propasti. Propast přeskočte. Jakmile půjdete dopředu, začnou se z vrchu proti vám valit sněhové koule. Otvorem napravo vběhněte do jeskyně sledovou stěnou. Proti vám se začnou valit další sněhové koule, kterým se vyhněte. Vraťte se zpátky do uličky, ze které jste sem zaběhli a jděte až nakonec, odkud se vyvalily sněhové koule. Ze země seberte náboje do brokovnice a vraťte se do jeskyně s ledovou stěnou. Po ledové stěně vylezte nahoru do místnosti s rezavými zdmi.

Na zemi uvidíte lékárnu, jakmile se k ní přiblížíte, uvidíte, jak k vám běží muž v bílé vestě. Zabijte ho a seberte z něj náboje do M16. Projděte uličkou vedle dřevěných sloupů k rezavým dveřím se sudy a zabijte dalšího muže, tentokrát v oranžové vestě. Z mrtvoly seberte další náboje do M16 a projděte dveřmi mezi rezavými sudy. Přeskočte sněhovou závěj, tím se dostanete do prostoru s ledovými sloupy. Naproti osvícenému sloupu si všimněte dřevěné bedny. Bednu přisuňte k sobě, oběhněte ji a přisuňte ji až k ledovému sloupu. Potom si stoupněte naproti druhé bedně, která byla za první bednou a přisuňte ji také k sobě. Jděte do chodbičky za bednou a pod osvíceným výklenkem seberte náboje do brokovnice s lékárničkou. Vraťte se k ledovému sloupu za bednou a po zmrzlé stěně vylezte na plošinu s lanovkou. Projděte pod lanem až na okraj propasti a seberte světlice. Dejte si pozor na ptáka, který na vás zaútočí. Otočte se, jděte k lanovce a po levé straně seberte z plošinky lékárničku. Stoupněte si před lanovku a sjeďte po lanovce dolů. Až budete mezi koncem propasti a velkým ledovým obloukem, tak se pusťte lanovky. Rychle zastřelte dva ptáky a leoparda. Otočte se čelem k propasti, dojděte až na okraj a po ledové stěně propasti slezte dolů. Zapalte světlice a jděte do dlouhého ledového tunelu. V polovině cesty zabijte leoparda a na konci tunelu seberte troje náboje do brokovnice a zlaté cihličky [secret 2].

Spusťte se do otvoru v zemi a objevíte se ve známé uličce. Jděte uličkou dopředu, zahněte doleva do místnosti s ledovou stěnou. Známou cestou dojděte až k lanovce. Podruhé jeďte lanovkou, tentokrát až na konec, kde sklouznete po šikmině a hned se na vás začne valit sněhová koule. Jděte dopředu těsně ke zdi a saltem do strany se kouli vyhněte. Spusťte se do otvoru, do kterého spadla koule a ze země seberte M16ku. Vytáhněte se nahoru k místu, kde jste se spustili z lanovky a ledovou uličkou pokračujte dopředu. Na konci zahněte doprava a sklouzněte do zasněžené uličky. Jděte na pravý konec uličky a po levé straně seberte ze zasněžené plošinky náboje do brokovnice. Vraťte se zpátky do uličky a na druhé straně se vytáhněte po ledové stěně k zamrzlému oknu. Rozstřelte okno a projděte otvorem do hnědé chodbičky. V levé části chodbičky je dřevěná bedna, kterou posuňte dopředu. Až bednu posunete, vejděte do nového otvoru napravo, přeskočte šikminu, rozeběhněte se a přeskočte propast. Skočte na ledový schod a z něho přeskočte závěj po pravé straně. Sklouznete po ledové šikmině k Automatic Pistols. Otvorem ve zdi se vytáhněte do hnědé budovy a z dřevěné podlahy seberte náboje do automatic pistols.

Projděte dveřmi a jděte pod hnědou skálu k druhému zamrzlému oknu. Okno rozstřelte a všimněte si na zdi otvoru pro klíč. Projděte rozstřeleným oknem, zahněte doleva a uličkou dojděte do prostoru s pákou, která je na zdi u dveří. Zabijte muže v bílé vestě a seberte z něj náboje do M16. Projděte podél mříží (po levé straně uvidíte za mříží lékárničku ) až k místnosti se dvěma barely a ze země seberte „Guardroom Key“. Vraťte se podél mříží k páce na zdi a zatáhněte za ni, tím se otevřou dveře v místnosti za mříží a dovnitř vyběhne muž v oranžové vestě. Jděte k rozbitému oknu a použijte klíč. Otevřou se dveře vedle a zmístnosti vyběhne strážce, kterého rychle zabijte. Jděte do prostoru, odkud vyběhl strážce a seberte ze země náboje do brokovnice a automatic pistols. Projděte dalšími dveřmi vedle barelů a v ledové uličce vedle mříží seberte lékárničku. Jděte asi do poloviny uličky a skočte na ledovou stoupající římsu – kamera zabere celý prostor a ze spodu po vás začne střílet další strážce.

Skočte k němu na ledovou rampu a až ho zabijete seberte z něj náboje do M16. Stoupněte si čelem k jeskyni, jděte až na konec rampy a skočte na hnědou skálu napravo. Slezte po ledové stěně na dno propasti, zabijte leoparda a ze země seberte náboje do brokovnice se světlicemi. Vraťte se na rampu, jděte do ledové jeskyně a zastřelte ptáka s leopardem, který je schovaný za rezavým sloupem uprostřed jeskyně. Zapalte světlici a za sloupem seberte lékárničku, potom zatáhněte za páku na zdi, tím otevřete dveře v jeskyni u druhé rampy. V menší jeskyňce uvnitř jeskyně najdete sněžný skútr. Nasedněte na něj a nasměrujte se na rampu. Rozjeďte se a použijte zrychlení [CTRL]. Až přeskočíte na druhou rampu, rychle přejeďte dalšího strážce v bílé vestě. Slezte ze skútru a z mrtvoly seberte náboje do M16. Jděte do nového prostoru se třemi dřevěnými bloky. Zaútočí na vás strážce na skútru, kterého po pár střelách zabijete. Po pravé straně od dřevěného výjezdu, ze kterého jste přišli seberte náboje do automatic pistols a z dřevěných bloků seberte dvoje náboje do M16 a lékárnu. Vezměte si nový skútr skulomety a projeďte dřevěným průjezdem na druhém konci prostoru. Rychle přejeďte strážce v oranžové vestě a seberte z něj náboje do automatic pistols. Nasedněte na skútr, nasměrujte se směrem k zamrzlým oknům, rozjeďte se a projeďte jimi. Vyjedete na zasněženém prostranství a máte na výběr tři cesty.

Vylezte ze skútru a jděte do místnosti po levé straně. Vmístnosti uvidíte zamrzlé jezírko a mříž, za kterou jsou sněhové koule. Z dřevěné plošinky přeskočte na plošinu po levé straně a za tmavým rohem zatáhněte za páku. Sněhové koule se odvalí do zamrzlého jezírka, rozbijí led na povrchu a zezadu na vás zaútočí strážce v oranžové vestě. Zabijte ho a seberte z něj náboje do M16 a lékárničku. V místnosti, ze které vyběhl strážce, zatáhněte za páku na zdi, tím jste si otevřeli dveře v místě, kde jste zanechali skútr. Vmístnosti sbazénkem skočte do vody a zatopeným tunelem proplavte do obrovské ledové jeskyně. Vylezte na břeh a po zamrzlé podlaze přejděte na druhý konec ledové jeskyně. Na konci jeskyně uvidíte lékárnu, která je na ledovém sloupu. Stoupněte si mezi sloup a šikminu po levé straně. Natočte se čelem ke sloupu, skočte salto dozadu, odrazte se od šikminy, skočte dopředu a zachyťte se sloupu. Vytáhněte se na sloup a z vyššího sloupu na vás zaútočí neviditelný ledový muž (vypadá jako hejno včel), kterého zabijte. Seberte lékárnu a až ji seberete, spadnou ze stropu sněhové koule, které rozbijí ledovou podlahu. Stoupněte si na vyšší sloup čelem ke zdi a skočte na rovnou plošinu napravo od sloupu. Z této plošiny se spusťte na ledovou šikminu pod vámi a po té sklouznete ke třem neviditelným ledovým mužům. Hlavně po nich nestřílejte, protože vám pomůžou v boji a jsou to přátelé! Rozstřelte stěnu ledového kvádru, ve kterém je zlatá lebka a dejte si pozor ať nezasáhněte nějakého ledového muže [secret 3].

Až seberete zlatou lebku, vyběhnou na vás tři strážci v barevných vestách. Utečte co nejdál od nich a ledoví muži si snimi už poradí. Až budou mrtví, seberte z nich lékárničku, dvoje náboje do UZI a brokovnice. Jděte na druhou stranu místnosti, než jste byli u zlaté lebky a dojděte ke dvěma otvorům v ledové stěně (oba jsou zamrzlí a jeden znich jde rozstřelit). Po ledových blocích na pravé straně vylezte kzamrzlému jezeru. Ve výklenku na druhé straně jezera seberte granáty a náboje do UZI. Vraťte se k ledové stěně, rozstřelte zamrzlý otvor a projděte jím. Za ledovou stěnou uvidíte leoparda – oběhne stěnu a zaútočí na vás. Zastřelte ho a jděte až na konec uličky. Vylezte po ledové stěně napravo až do místnosti se sudy. Vraťte se na místo, kde jste zanechali sněžný skútr a nedivte se, najednou tam jsou skútry dva. Na druhém je nepřítel, kterého rychle zabijte a projděte kamenným průchodem naproti. Po levé straně na vás zaútočí strážce v bílé vestě a po pravé straně strážce v oranžové vestě. Až je zabijete, seberte z nich náboje do automatic pistols a M16. Na straně s oranžovým strážcem je za rohem kamenného průchodu na zdi páka.

Zatáhněte za ni a tím otevřete dveře za vámi. Zabijte strážce v bílé vestě, který byl za dveřmi a seberte z něj lékárnu. Z dřevěného bloku před dveřmi seberte světlice a nasedněte na skútr. Projeďte otevřenými dveřmi a vyjeďte po šikmině na rovnou plochu s dřevěnou bednou. Pokračujte na šikminu před vámi a rychle jeďte do dlouhého tunelu, nebo vás zavalí sněhové koule. V tunelu narazíte na strážce v bílé vestě, které ho přejeďte. Seberte z něj náboje do automatic pistols a ze země lékárnu. Dojděte až na konec tunelu a v dřevěném průchodu uvidíte otvor pro klíč. To už na vás zezadu začne střílet další strážce. Až ho zabijete seberte z něj granáty a „Shaft ‚B‘ Key“. Otevřete si klíčem dřevěné dveře a přejděte přes můstek. Dejte si pozor na leoparda, který zaútočí ze strany. Až ho zabijete, dojděte do hnědé budovy a zatáhněte za páku na stěně. Tím si otevřete ocelové dveře na konci tunelu. Projděte dveřmi na konci tunelu, zabijte strážce v oranžové vestě a seberte z něj granáty.

V místnosti s bednami odkud vyběhl, seberte náboje do brokovnice. Až budete u nábojů, zaútočí další dva strážci. Až je zabijete, seberte z nich náboje do brokovnice a lékárničku. Vyjděte na volné prostranství a zastřelte ptáka, který na vás zaútočí. Jděte do ocelové konstrukce uprostřed prostranství a zatáhněte za páku na stěně. Zatáhnutím za páku otevřete mříž na zemi, v prostoru mezi konstrukcí a dvěma muži ve vestách, kteří do vás budou střílet. Rychle skočte do otevřeného otvoru v zemi. Spadnete do ledové vody, teď už jen stačí doplavat na konec zaplaveného tunelu a level končí.

Skočte do vody a tunelem proplavte do místnosti se sovětskými značkami. Až vylezete na břeh začne do vás z druhého patra nalevo střílet chlápek s brokovnicí a z průchodu s otevřenou mříží naproti vyběhne dobrman. Až je zabijete, tak po chvíli vyjde z průchodu s mříží další chlápek s brokovnicí. Má u sebe náboje do brokovnice, ale zatím je nesbírejte. V malé místnůstce nad plošinou, ze které střílel první chlápek můžete sebrat lékárnu. Vyjděte po schodech do druhého patra a cestou zabijte chlapa s tyčí. Až budete v druhém patře, zahněte doleva a dojděte na plošinu, ze které střílel chlápek s brokovnicí. Z mrtvoly seberte náboje do brokovnice. Na stěně po pravé straně uvidíte obraz Stalina a páku, za kterou zatáhněte. Po chvíli na vás z prvního patra zaútočí plamenometník. Rychle ho zastřelte z druhého patra a jděte k mříži na druhém konci chodbičky, zahněte doprava a jděte na konec druhé chodbičky. Na konci chodbičky po levé straně je skladiště s dřevěnými bednami. Jděte do místnosti a seberte ze země náboje do M16. Po chvíli uslyšíte zvuk přicházejícího plamenometníka, kterého rychle zastřelte nějakou silnější zbraní, protože pistolí ho nestihnete zabít. Z jeho mrtvoly seberte lékárničku a stoupněte si k bedně naproti východu. Bednu odtlačte ven ze skladiště a vraťte se zpátky k bednám. Ze země seberte dvoje náboje do M16, které byly pod bednou. Nakonec odtlačte bednu po levé straně a ze země seberte zlaťáky [secret 1].

Vraťte se zpátky do místnosti, ve které jste vylezli z vody a průchodem s otevřenou mříží projděte do místnosti s bazénkem uprostřed. Z výklenku u žluté nádrže seberte světlice a vyjděte po rezavých schodech do druhého patra. Jděte k oknům se srpem a kladivem a naproti jednomu oknu seberte dvoje náboje do brokovnice. V místnosti uvidíte také široký sloup s obrazem a pákou. Zatáhněte za páku a tím otevřete mříž, která je v uličce, kde jste zabili prvního chlápka s brokovnicí. Pokud půjdete k mříží prvním patrem, budete muset projít okolo druhého průchodu a to na vás zaútočí další dobrman, ale lepší je skočit do uličky naproti sloupu s pákou. Až dojdete k mříži, přelezte přes rezavou ventilaci do žlutohnědé místnosti s plechovým oplocením uprostřed a obrazy Stalina na zdi. Za okny oplocení uvidíte pobíhat dva chlápky – jednoho s tyčí a druhého s brokovnicí. Oběhněte oplocení až k zamčené mříži na zdi. V tmavé části uvidíte další rezavou ventilaci, kterou přeskočte a vběhněte do plechového oplocení. Zastřelte oba chlápky a z jejich mrtvol seberte dvoje náboje do brokovnice a lékárničku. Zatáhněte za páku na zdi a tím otevřete zavřenou mříž, kterou projděte na otevřený prostor s budovami.. Po pravé straně uvidíte spínač se žlutou hvězdou, ale zatím se použít nedá. Jděte na zasněžené prostranství za ocelovou bednou a ze střech postranních budov začnou střílet dva chlápci s brokovnicí. Až je zastřelíte, seberte z nízké dřevěné bedny náboje do brokovnice, a potom jděte k dřevěné bedně před žlutohnědou budovou.

Zastřelte dobrmana a z bedny seberte náboje do M16. Mezi dvěma budovami, ze zasněženého rohu, ze kterého vyběhl dobrman, seberte světlice. Vraťte se k dřevěné bedně a proběhněte mezi žlutohnědou budovou a budovou s dřevěným obložením pro další náboje do M16 a zabijte přitom dalšího dobrmana. Jděte zpátky na velké prostranství a po zdi s nápisem CCCP vylezte na nízkou budovu. Zastřelte útočícího chlápka s tyčí a dva ptáky. Z mrtvého chlápka seberte náboje do brokovnice a přeskočte na střechu, nad kterou je velký kamenný oblouk. Z průchodu pod kamenným obloukem vyběhne chlápek s tyčí, zabijte ho a seberte z něj lékárničku. Po pravé straně je vedle šedivé zdi dřevěná římsa, po které přejděte. Vejděte do otvoru ve zdi, zapalte si světlici a všimněte si na zdi otvoru pro čip. Pokračujte v cestě po střeše, jděte podél žlutohnědé zdi napravo až dojdete k nábojům do brokovnice. Po střeše dojděte pod plechový přístřešek s chlápkem s brokovnicí. Zabijte ho, seberte z něj lékárnu a zatáhněte za páku na konci úzké chodbičky. Otevřete si mříž po pravé straně, vejděte do místnosti a zabijte dobrmana. Ze země seberte „Circuit Board“ a po střeše se vraťte do místnosti s otvorem na čip.

Vložte čip do otvoru a projděte mříží po pravé straně do velké tmavé místnosti. Z bedny napravo seberte světlice a potom jděte podél zdi, po plechové podlaze ke dvěma bednám s náboji do M16. Cestou zabijte otravné krysy a až uslyšíte zvuk sněžného skútru, rychle vylezte na nejbližší bednu a začněte střílet do chlápka na sněžném skútru (nejlepší je ho zabít M16kou). Až se s ním vypořádáte, jděte do osvícené části s dřevěnou rampou a ze dvou beden seberte lékárnu a CardKey 1. Až seberte kartu spustí se animace, jak u spínače se žlutou hvězdičkou vyběhl chlápek s tyčí. Když chvíli počkáte, přiběhne až k vám. Mezitím jděte na dřevěnou rampu a z té přeskočte na druhou rampu a u zdi vedle rampy seberte náboje do UZI. Mezitím k vám stačí přiběhnout chlápek s tyčí, kterého zastřelte a seberte z něj lékárničku. Nasedněte na skútr a vyjeďte ven z tmavé místnosti na střechy budov. Až vyjedete na střechu, spustí se animace, jak vyjíždí chlápek na sněžném skútru z velkých vrat. Druhý vyjede z tmavé místnosti, ze které jste zrovna vyjeli, tak se otočte a rychle ho zastřelte kulometem na skútru. Druhého zastřelte ze střechy, ale dejte si pozor, může na vás střílet, i když jste na střeše. Až oba zabijete nasedněte na skútr a po římse přejeďte na druhou střechu pod kamenným obloukem. Průjezdem ve zdi vjeďte do místnosti se šikmou rampou a po rampě sjeďte dolu.

Projeďte nově otevřenými vraty do místnosti se stoupající rezavou rampou. Až dojedete k zatáčce s rezavou ventilací po pravé straně, pokračujte dál až na konec rampy. Na konci rampy vás zastaví dřevěná bedna, kterou odtlačte a seberte světlice. Nasedněte na skútr a vraťte se k rezavé ventilaci. Vylezte na ventilaci a zastřelte chlápka s brokovnicí na druhé straně v místnosti za šedivým sloupem. Až ho zabijete, tak skočte do vody a z vody vylezte na břeh se šedivým sloupem. Chodbou ve stěně si doběhněte pro světlice a vraťte se zpět k šedivému sloupu. Dejte si pozor, protože chodbičkou za vámi půjde plamenometník (nechápu jak se tam mohl objevit). Až ho zabijete seberte z něj lékárničku. Rozeběhněte se a zachyťte se zdi naproti sloupu. Po zdi vylezte do místnosti s mrtvým chlápkem a odsuňte bednu u zdi. Ze země seberte granáty a tím si otevřete tajné dveře, kterými projděte a seberte další granáty. Sebráním granátů si otevřete druhé tajné dveře, ve kterých seberte granátomet.

Skočte se do bazénku s vodou a zatáhněte za páku na sloupu, tím zastavíte točící se vrtuli na levé straně. Proplavte mezi vrtulí a na konci zatopeného tunelu zahněte doprava. Úzkým tunelem proplavte do místnosti se vzduchem a z vody seberte dvoje náboje do automatic pistols. Vytáhněte se do rezavé místnosti naproti obrazu Stalina, postřílejte krysy a seberte další náboje do automatic pistols. Skočte do vody a jděte pod dveře s obrazem Stalina, jakmile se přiblížíte, automaticky se otevřou. Vytáhněte se nahoru přes rezavý okraj a seskočte dolu. Jděte na velký otevřený prostor ke spínači se žlutou hvězdou. Použijte kartu a tím otevřete mříž napravo. Projděte mříží a kamera se přemístí na malou místnost s obrazy Stalina. Projděte průchodem na pravé straně do místnosti s plechovým oplocením a jděte do místnosti na levé straně. V místnůstce s obrazy jsou nově otevřené tajné dveře. Projděte dveřmi a rezavou chodbičkou dojděte do místnosti s větrákem. Vytáhněte se na rezavou šikminu a zatáhněte za páku na pravé zdi. Ze shora vyběhnou tři dobrmani, které zabijte a jděte do místnosti ze které vyběhli. Ze země seberte zlaté cihličky [secret 2].

Vraťte se ke spínači se zlatou hvězdou, projděte do další místnosti a seberte ze země CardKey 1. Vytáhněte pistole a zastřelte chlápka s tyčí, který vyjde z vrchu. Seberte z něho lékárničku a jděte do další místnosti s pákou a spínačem s červenou hvězdou. Zatáhněte za páku a vraťte se do předchozí místnosti, tam už stojí chlápek s brokovnicí. Až ho zabijete seberte z něj CardKey 2 a kartu použijte na spínač s červenou hvězdou a znova zatáhněte za páku. Rychle proběhněte dřevěnými dveřmi do prostoru s bednou. Vyběhněte na prostranství se zasněženými skálami a zastřelte dva chlápky s tyčí. Po zasněžených stupních vylezte na střechu ocelové konstrukce a seberte světlice. Po střeše konstrukce jděte na šedivou střechu s bednami. Mezi bednami zastřelte dva chlápky s brokovnicí a jděte k bednám. Rychle skočte na nějakou z beden, protože vyběhnou dva dobrmani, s kterými si snadno poradíte. U zdi najděte bednu, kterou můžete odsunout. Až ji odsunete, odsuňte druhou bednu na okraji konstrukce. Ze země seberte dvoje náboje do UZI a granáty. Vraťte se na ocelovou konstrukci a z bedny uprostřed seberte velkou lékárnu. Uvidíte jak vyběhne chlápek s tyčí. Chvíli počkejte a doběhne až k vám. Zastřelte ho a seberte z něj lékárničku. Vraťte se na bednu a zastřelte dalšího chlápka s brokovnicí, který pobíhá dole okolo konstrukce. Zachyťte se za okraj konstrukce a spusťte se k mrtvole. U okna seberte UZI samopaly a náboje do UZI. Teď se potřebujete dostat do druhé budovy naproti. Jděte podél budovy a na okraji přeskočte na rezavý sloup. Dejte si pozor na havrana a chlápka s tyčí, který vyleze z druhé budovy. Z rezavého stupínku po pravé straně seberte náboje do automatic pistols.

Přelezte do druhé budovy a postřílejte krysy. Vylezte na rezavý výstupek po levé straně a jděte co nejdál od mříží naproti, protože za mříží zaútočí dva plamenometníci. Až je zabijete, jděte na druhý konec místnosti a vyhněte se valícím se barelům. V levém rohu na konci místnosti použijte CardKey 1 a tím otevřete vrata v místnosti s barely a mřížku za vámi. Skočte do vody a tunelem proplavte do místnosti s vodovodními trubkami. Plavte podél pravé zdi a v polovině seberte lékárničku a světlice. Doplavte až na druhý konec místnosti a seberte dvoje náboje do UZI. Vylezte na břeh a skočte do malého bazénku na konci místnosti, kde leží mrtvoly plamenometníků. Ze dna seberte lékárnu s granáty a vylezte z vody. Po chvíli vyběhne z velkých vrat plamenometník, až ho zabijete, jděte do místnosti naproti vratům. Vylezte na rezavý výstupek a z toho zastřelte chlápka s brokovnicí, který pobíhá na plošině nad vámi. Až ho zabijete vylezte na plošinu a z výklenku seberte dvoje náboje do M16. Seskočte do prvního patra a na konci místnosti zahněte do velké tmavé jeskyně s kolejemi. Z pravé části jeskyně uvidíte propast a most s kostlivcem. Rozeběhněte se po kolejích a na konci kolejí přeskočte na sloup naproti. Ze sloupu skočte do výklenku nalevo a seberte zlatou lebku [secret_3].

Skočte na most nad propastí a zastřelte dva chlápky s tyčí (každý jde z jedné strany), potom zastřelte chlápka s brokovnicí, který pobíhá v dřevěném oblouku v rohu jeskyně. Vylezte na kamenný schod u kostlivce a zastřelte dva havrany. Po kamenných schodech vylezte do dřevěného oblouku a ze země seberte náboje do automatic pistols s lékárničkou. Vraťte se na kamenný most a z mostu přeskočte na rezavý žebřík pod ledovou stěnou. Slezte až na konec žebříku a udělejte salto dozadu, jinak sklouznete po šikmině a přijdete o lékárnu. Až budete na dně propasti, nejdříve postřílejte pět krys a seberte lékárnu u kostlivce. Sklouzněte po šikmině pod žebříkem do další jeskyně s kostlivci. Budete stát naproti sloupu s obrazem kostlivce. Na levé straně od sloupu je výklenek s obrazem kanibala. Skočte do výklenku a seberte troje náboje do brokovnice. Vraťte se ke kostlivcům, projděte chodbou v levé části jeskyně a level končí.

Hned na začátku budete sjíždět po šikmině, až uvidíte světlice, vyskočte a vylezte na plošinu. Seberte světlice a po plošině sjeďte do jeskyně se dvěma kostlivci. Z kostlivců seberte náboje do brokovnice a světlice. Pokračujte jeskyní k lékárničce a zabijte krysu. Přeběhněte kamennou propadající se podlahu za lékárničkou a po šikmině sklouzněte do chodby s malbami. Ze předu a zprava se začne přibližovat stěna s bodáky. Chodbičkou proběhněte ke kleci se zlatým řetězem a posuňte ji tak, abyste se mohli schovat před bodáky. Než se stěna posune na druhou stranu, postřílejte otravné krysy. Až bude stěna na druhé straně, jděte na druhý konec uličky a ze země seberte dvoje náboje do automatic pistols. Vraťte se ke kleci a odsuňte ji tak, abyste si zpřístupnili chodbičku na pravé straně.

Vyjděte z chodbičky do obrovské jeskyně se dvěma modrými sloupy uprostřed. Projděte mezi sloupy ke kostlivci s lékárničkou a zabijte dva vlky. Jděte k podstavci se zlatou maskou „Mask Of Tornasuk“ a seberte ji, tím obživíte tři sochy Inuitů na postraních podstavcích. Nezabíjejte je, protože vám pomohou v boji. Sebráním masky jste otevřeli dveře v levé části jeskyně. Jděte do nové místnosti a skočte do otvoru naproti dveřím. Sklouznete do zatopeného tunelu, ale ještě než jím proplavete nadechněte se a natočte se zády k šikmině po které jste sjeli. Potopte se a plavte na konec tunelu. Zaútočí na vás velká zelená ryba. Ve vodě se otočte o 180° a plavte na druhý konec tunelu, vylezte do jeskyně a rybu zastřelte pistolemi ze břehu. Vyjděte na suchou zem a postřílejte krysy, které vylézají z malých děr ve zdi. Potom odsuňte klece v rozích jeskyně a seberte troje náboje do brokovnice, světlice a lékárnu a nakonec seberte ze země lékárničku a náboje do brokovnice. Až všechno seberete skočte do vody a plavte až na druhý konec zatopeného tunelu. Ze dna seberte dva svazky nábojů do harpuny a vraťte se do jeskyně se krysami. Naproti kostlivci je ve zdi klec, kterou vytáhněte do jeskyně a proběhněte až na konec nové chodbičky. Vylezte po dřevěném žebříku na zdi a vytlačte modrý kamenný kvádr ven z chodbičky, abyste mohli jít do další místnosti. Kvádr potom odtlačte od zdi a seberte ze země zlaťáky [secret 1].

Oběhněte stěnu a dostanete se k chodbičce se zlámanými kostmi a světlicemi. Jděte k světlicím a z vrchu se vyvalí hnědý balvan. Udělejte krok dozadu a saltem do strany se balvanu vyhněte. Seberte světlice a pokračujte až na konec uličky. Zahněte doprava a přeskákejte propasti s lávou a bodáky. Dojděte až do velké místnosti s Inuity a zatáhněte za páku na zdi, tím otevřete dveře u pobíhajících Inuitů (pokud jste je nezabili). Než seskočíte dolu, přeskočte na plošinku po levé straně sloupu s pákou. Z plošinky se rozeběhněte a přeskočte na plošinku naproti a seberte náboje do M16. Z plošinky seskočte dolu a jděte k otevřené bráně, kde běhají Inuité. Projděte dlouhou tmavou chodbou a na konci zahněte doprava. Zatáhněte za páku na zdi a tím otevřete postraní bránu. Z brány vyběhnou tři chlápci s UZI samopaly. Rychle utíkejte do jeskyně s Inuity, kteří si s nimi už poradí. Jestli budete střílet, dejte si pozor, abyste nějakého Inuitu nezasáhli, protože by zaútočil na vás. Až budou chlápci mrtvý, seberte z jejich mrtvol lékárničku a dvoje náboje do UZI. Vraťte se do místnosti s bránou a jděte až na konec zlaté uličky.

Na levé straně je zlatá mříž, z podlahy pod mříží seberte lékárnu a potom vylezte na pozlacený kamenný kvádr v polovině zlaté chodbičky. Prolezte průlezem nad kvádrem a spusťte se do místnosti se zlatým vodopádem. S rozběhem přeskočte na plošinku naproti a z té přeskočte na plošinu s kamennými sloupy. S plošiny přeskočte na plošinku vedle šikminy a z té přeskočte na skálu v rohu jeskyně. Stoupněte si na římsu podél stěny a natočte se směrem k šikmině na druhé straně. Zapalte světlici a s rozběhem skočte na protější šikminu, vytáhněte se nahoru a začnete klouzat do žhavého zlata. Na konci šikminy přeskočte na malou šikminu v rohu a z té se odrazte na plošinku s granáty. Až seberete granáty, skočte na kamenný výběžek naproti a natočte se čelem ke zlatému vodopádu. S rozběhem přeskočte na malou plošinku vedle vodopádu a z té přeskákejte na velkou plošinu se sloupy. Po kamenné stěně vedle sloupu se dostanete na zlatou římsu. Po římse dojděte ke zlatému mostu, po kterém přejděte na druhou stranu vodopádu. Pokračujte po zlatém mostě, až dojdete ke skále, která vede podél zlaté řeky. Ve skále jsou také dvě díry, ve kterých seberte světlice a lékárničku. Vraťte s na začátek skály a vylezte na kamenný výběžek u stěny a z toho přeskočte na kamennou plošinku nad řekou.

S rozběhem přeskočte na druhou stranu řeky a jděte po plošině podél zdi. Rozeběhněte se a skočte na plošinu napravo, spusťte se z ní dolu, otočte se o 180° a ze dna malé propasti seberte světlice. Vraťte se zpátky na plošinu a z druhého konce plošiny seberte náboje do brokovnice. S rozběhem přeskočte na sloup uprostřed zlaté řeky, seberte náboje do M16 a zastřelte havrana. Rozeběhněte se a přeskočte na plošinu na druhé straně řeky a zastřelte druhého havrana. Jděte po skále proti směru řeky až se dostanete na vrchol skály s náboji do brokovnice. Seberte náboje a zabijte dalšího havrana. Všimněte si plošinky s náboji do M16, která je uprostřed řeky. Sjeďte po šikmině z vrcholu skály a u zdi po pravé straně seberte náboje do automatic pistols. Vraťte se ke zlaté řece a s rozběhem přeskočte na plošinku s náboji. Zastřelte havrana, seberte náboje a zastřelte druhého havrana. Když se dobře podíváte, uvidíte mezi dvěma kamennými výběžky na druhé straně řeky prostor. Nasměrujte Laru, tak aby směřovala do toho prostoru a s rozběhem tam skočte. Pokud jste skočili dobře, dopadnete na kamenný stupínek se zlatými cihličkami [secret 2].

Po kamenných stupních vylezte nahoru, otočte se a přeskočte na kamenný výběžek se šikminou. Stoupněte si před pravou stranu šikminy, sklouzněte po ni a až budete těsně na kraji, odrazte se a přeskočte na protější plošinku, ze které jste brali náboje do M16. Z plošinky přeskočte na skálu na druhé straně řeky a jděte proti směru řeky, až se dostanete do zlaté chodbičky s točící se čepelí. Na druhou stranu chodby se dostanete tak, že si počkáte až se čepel odvalí na druhou stranu chodby a vběhnete do výklenku ve zdi. Až se dostanete na druhý konec chodby, zahněte doleva a budete v bezpečí. Oběhněte zlatý sloup, za rohem seberte lékárnu a jděte do místnosti s protékající zlatou řekou.

Jděte podél řeky po pravé straně. Až dojdete na konec místnosti, skočte ze zlaté římsy na kamenný blok. S rozběhem skočte na druhý blok, z místa na třetí, s rozběhem na čtvrtý, z místa na pátý a s rozběhem na šestý. Z posledního bloku zastřelte medvěda, který je v ledové jeskyni nad jezírkem. Rozeběhněte se a skočte do jezírka pod jeskyní. Ve vodě bude zelená ryba, kterou můžete zabít harpunou, ale škoda nábojů. Proplavte zatopeným tunelem do jeskyně s mrtvým medvědem a u kostlivce seberte lékárnu. Jděte na okraj jeskyně a otvorem napravo se dostanete do další jeskyně s vodou. Z ledového okraje přeskočte na sloup s náboji do harpuny (pokud spadnete do vody, odnese vás proud a přijdete o náboje). Seberte náboje, skočte do mělké vody a jděte do ledové jeskyně. Po chvíli na vás vyběhne medvěd. Otočte se o 180° a vyběhněte z jeskyně a skočte na sloup, ze kterého jste brali náboje do harpuny a medvěda v klidu zastřelte. Až ho zabijete jděte do jeskyně a seberte dvoje náboje do UZI. Skočte do vody a nechte se unášet proudem. V místě, kde vás proud přestane unášet, pokračujte do další zatopené místnosti a ze dna seberte dvoje náboje do M16. Vraťte se do místnosti, kde vás přestal unášet proud a vyplavte otvorem ve stropě. Z výklenku u zamrzlého okna seberte lékárničku se světlicemi. Zapalte si světlici a s rozběhem přeskočte na žebřík, který visí nad zlatou řekou. Po žebříku přelezte na pravou stranu a pusťte se v místnosti s bambusovým stropem.

Sejděte po šikmé rampě dolu ke spínači, který stiskněte, saltem dozadu se vyhněte valící kouli a potom seberte světlice z výklenku nad spínačem. Slezte po dřevěném žebříku za otevřenými dveřmi, na konci přeručkujte doleva a spusťte se do místnosti s dalším spínačem. Stiskněte spínač a hned skočte salto do pravé strany a dozadu, tím se vyhnete další kouli. Vyjděte po šikmé rampě až na druhý konec místnosti (po levé straně budou nově otevřené zlaté dveře) a vyhněte se další kouli. Po pravé straně je místnost se zamrzlým oknem, ze které seberte granáty. Jděte ke zlatým dveřím a z chodbičky seberte dvoje náboje do UZI. Pokračujte až na konec chodbičky a po kamenných stupních vylezte do místnosti se zavřenou bránou. Projděte chodbičkou naproti bráně do jeskyně s protékající zlatou řekou a zlatými budovami. Zabijte chlápka v oranžové vestě a seberte z něj náboje do M16.

Seskočte na chodník, který vede podél řeky a doběhněte si pro lékárničku, která je na kamenném sloup vedle chodníku. Ze sloupu přeskočte na budovu se zlatou terasou a zevnitř seberte náboje do automatic pistols. Vraťte se zpátky na terasu a zastřelte chlápka s UZI samopaly a seberte z něj náboje do UZI. Z terasy skočte zpátky na sloup vedle chodníku a z toho přeskočte na protější kamenné schody. Ze schodů přeskočte na terasu druhé budovy. Vejděte do budovy a zastřelte dalšího chlápka se samopaly a seberte z něj lékárničku. Projděte do třetí budovy a zatáhněte za páku na zdi, otevřete bránu, která je vedle zatopené místnosti se zamrzlými okny. Vraťte se zpět na kamenný chodník, z chodníku přeskočte na terasu první budovy, zastřelte chlápka v oranžové vestě a seberte z něj náboje do M16. Vyběhněte po schodech okolo budovy na kamennou římsu a po té doběhněte k otevřené bráně s pákou.

Zatáhněte za páku a tím se zatopí jeskyně se zlatými budovami. Skočte do vody a ze dna mezi chodníkem a stěnou jeskyně seberte dva svazky nábojů do harpuny. Ze dna mezi třemi budovami seberte „Gold Nugget“. V přízemí každé budovy je jedna ryba. Zabijte ryby a z první budovy seberte lékárnu, z druhé náboje do automatic pistols a ze třetí dvoje náboje do automatic pistols. Vedle třetí budovy je chodba se zatopeným schodištěm. Doplavte až na konec chodby a vložte do otvoru na zdi Gold Nugget.

Projděte otevřenou bránou do obrovské jeskyně se zlatými vodopády. k vodopádům vedou tři chodníky. Na konci prvního a třetího chodníku jsou stěny s bodáky. Jděte na konec prvního chodníku a až se začne stěna přibližovat, otočte se a běžte na druhou stranu. Počkejte až se stěna přesune na druhou stranu, jděte na konec chodníku a s rozběhem přeskočte na výběžek v levém rohu jeskyně. Ze země seberte světlice s lékárničkou a vraťte se zpátky na chodník. Stejným způsobem se dostaňte na výstupek vedle třetího chodníku. Vylezte po kamenných stupních vedle zlatého vodopádu až ke zlaté bráně, kterou protéká zlatá řeka. Natočte se zády k bráně, zachyťte se žebříku nad vámi a vylezte na plošinu vedle vodopádu. Přeskočte na druhou plošinu a vylezte po žebříku na vrchol skály, ze které pramení zlatá řeka. Přeskočte na druhou stranu vodopádu, natočte se zády k červené stěně naproti vodopádu, sklouzněte po šikmině za vámi, zachyťte se okraje skály a spusťte se nad plošinkou. Zachyťte se žebříku v otvoru ve stěně, slezte dolu a pusťte se nad plošinkou se zlatou lebkou [secret 3].

Po žebříku se vraťte nahoru, natočte se zády k vodopádu a s rozběhem skočte na rovnou plošinku. Vytáhněte se na šikminu po pravé straně a sklouznete na plošinku se žebříkem. Po žebříku vylezte na vrchol skály. Zachyťte se žebříku, který vede na stěně propasti. Slezte dolu a spusťte se nad propadajícími se dlaždicemi. Rychle přeběhněte po dlaždicích a s rozběhem skočte na dlaždice na druhé straně propasti. Doběhněte na výběžek s lékárnou a seberte ji. Ze zbývajících dlaždic skočte na šikminu na dně propasti a dlouhým tunelem sklouznete do dlouhé klece. Dojděte až na konec klece, skočte do otvoru v zemi a tím ukončíte level.

Level začíná v kleci, kde jste uvězněni a za mřížemi uvidíte pobíhat tři lidoopy. Nejdřív odsuňte klec nad světlicemi před vchod a seberte světlice. Zatáhněte za páku na kamenném kvádru a tím otevřete mříž v kleci. Rychle vylezte na kamenný kvádr a rychle zastřelte tři lidoopi přelézající klec. Až je zabijete, vylezte z klece a ze země seberte náboje do UZI. Na skále po levé straně jsou světlice s lékárničkou, které také seberte. Jděte do dolní části prostoru s jeskyní a zastřelte dalšího lidoopa. V levé části jeskyně seberte lékárnu a zastřelte lidoopa, který vyběhne z klece. V prostřední části jeskyně seberte náboje do brokovnice (cestou si dejte pozor na díru s bodáky) a z pravé části jeskyně seberte druhé náboje do brokovnice. Vraťte se zpátky do klece a klec se zlatým řetězem posuňte na zlatou dlaždici, tím otevřete mříž uprostřed klece.

Spusťte se po žebříku dolu, otočte se a uvidíte náboje s lékárničkou. Vyjděte do jeskyně se zlatým jezírkem a zahněte do zlaté chodbičky napravo. Na konci chodbičky skočte do zatopené jeskyně a vylezte na břeh v pravém rohu. Po zlatých blocích vylezte do jeskyňky s náboji do UZI, M16 a lékárničkou. Zpátky ke zlatému jezírku se vraťte po šikmině na pravé straně. S rozběhem skočte na plošinku v jezírku a z plošinky se rozběhněte a skočte do výklenku a s náboji do brokovnice v levém rohu jeskyně. Vraťte se zpátky na plošinu, natočte se zády k jeskyni se zlatými šikminami, stoupněte si k levé zdi a dvěma salty dozadu přeskočte na malou plošinku (po straně je zlatá chodba). Jděte až na konec zlaté chodby a vytáhněte se na kamennou římsu. Za oranžovým sloupem seberte náboje do brokovnice a zabijte lidoopa. Oběhněte sloup, sjeďte po šikmé rampě a spusťte se do otvoru v zemi.

Budete v kleci s kamenným blokem a pákou. Zatáhněte za páku a vyjděte ven z klece. Zatáhněte za druhou páku na kamenném bloku naproti kleci, ze které jste vylezli. Projděte do průchodem mezi dvěma hořícími mísami a zatáhněte za třetí páku, tím otevřete mříž do čtvrté klece s náboji do brokovnice. Seberte náboje a zatáhněte za čtvrtou páku na kamenném kvádru. Jděte do druhé klece a nově otevřenou mříží projděte do místnosti z bazénkem. Zatáhněte za pátou páku a jděte do první klece. Znovu zatáhněte za páku na kamenném bloku (posuňte ji nahoru), tím otevřete mříž v místnosti s leopardem. Projděte mezi mřížemi do místnosti s bazénkem a zabijte leoparda. Jděte do místnosti, ve které byl leopard a zatáhněte za šestou páku, tím otevřete mříž za vámi a zastřelte druhého leoparda. Až zabijete leoparda, jděte do předchozí klece a zatáhněte za pátou páku (posuňte ji nahoru) a tím si otevřete poslední mříž k cestě ven. V místnosti ze které vyběhl druhý leopard je malý bazének, ze kterého seberte náboje do automatic pistols. Vylezte z vody, jděte do poslední místnosti a ze země seberte lékárničku. Vyjděte ven z místnosti s klecemi do úzké oranžové chodbičky.

Jděte na levý konec chodbičky a asi v polovině cesty začnete klouzat po šikmině. Na kraji šikminy se odrazte a zachyťte žebříku na protější stěně. Slezte po žebříku dolu a opatrně se pusťte, protože pod vámi jsou bodáky. Pomalými krůčky jděte k nábojům do UZI a seberte je. Po žebříku vylezte až nahoru, přeručkujte na druhý žebřík po levé straně a pusťte se na římsu s bodáky. Opatrně se otočte a z místa skočte do chodbičky naproti žebříku. Chodbičkou dojděte do oranžové místnosti. Z mříží na zemi seberte náboje do automatic pistols a světlice. Ve zdi mezi světlicemi a náboji je další chodbička. Jděte do chodbičky, vyjděte po šedivých kamenných schodech, jděte dlouhou chodbičkou až na konec, zahněte doprava a dostanete se do další chodby. Nejdřív jděte doprava až na konec chodbičky, skočte na plošinku v pravém rohu zdi (pod vámi uvidíte římsu s bodáky) a seberte náboje do automatic pistols. Vraťte se do chodby a jděte dopředu a na konci chodbičky zahněte doleva, do místnosti se zlaťáky [secret 1].

Sebráním zlaťáků otevřete mříž v podlaze za vámi. Spusťte se otvorem do známé místnosti s klecemi. Zvuk kroků bude signalizovat, že se přibližuje lidoop. Chvíli počkejte, až přiběhne a zabijte ho. Jděte znovu do úzké oranžové chodbičky a tentokrát se vydejte na pravou stranu. Na konci chodbičky vylezte po kamenných výstupcích do oranžového oblouku s lékárnou a kostlivcem. Jakmile seberete lékárnu, z oblasti se stromy vyběhnou dva lidoopi, které zabijte. Přeskočte první jezírko s bublajícím zlatem a jděte do dutiny prvního stromu. Stoupněte si do prostředního otvoru v dutině a zastřelte dalšího lidoopa. Jděte na dřevěný můstek a v polovině se zastavte, natočte se k zelenému výstupku po levé straně a krůčky do strany si stoupněte na nejvyšší část mostu. S rozběhem se zachyťte okraje a vytáhněte se na zelený výběžek. Ze země seberte dvoje náboje do automatic pistols. Stoupněte si zády ke dřevěnému můstku, rozeběhněte se, proskočte mezi dvěma kmeny a zachyťte se šikminy. Ručkujte doleva ke kmeni stromu a vytáhněte se na plošinku. Oběhněte kmen a uvidíte dřevěný můstek. Stoupněte si zády ke zdi, skočte salto do pravé strany a jak dopadnete na šikminu naproti můstku, odrazte se, zachyťte se můstku a vylezte nahoru. Skočte do výklenku po pravé straně a seberte zlaté cihličky [secret_2].

Sklouzněte po šikmině na druhé straně výklenku. Z kamenné plošinky přeskočte na nízký kořen stromu a seberte náboje do M16. Vylezte na vyšší část kořene a s rozběhem přeskočte na zelení porostlý kořen vedle stromu s dutinou. Skočte do stromu s dutinou a přejděte přes dřevěný můstek do oranžové místnosti se zlatým vodopádem. Na levé straně uvidíte Inuita (je to přítel jako v předchozích levelech), který se prochází po oranžové římse. S rozběhem přeskočte na římsu sInuitou, tentokrát ho zabijte, protože má u sebe dvoje granáty (počítejte stím, že další Inuité na vás budou útočit). Jděte na druhý konec římsy a u mříže seberte lékárničku. Vraťte se na druhý konec římsy a s rozběhem přeskočte na druhou stranu.

Podél oranžové stěny dojděte k zavřeným dřevěným dveřím. Nejdřív jděte do chodbičky po pravé straně, zahněte doleva a na konci seberte z výklenku granáty. Vraťte se ke dveřím a zatáhněte za páku na oranžové stěně vedle mříže – uvidíte, jak se v prostoru za mříží objevil chlápek v oranžové vestě. Jděte do zlatého výklenku naproti dřevěným dveří a uvidíte dvě páky. Zatáhněte za první páku a tím vypustíte do prostoru za mříží přátelské Inuity, kteří se postarají o chlápka ve vestě. Potom zatáhněte za druhou páku a tím otevřete dřevěné dveře. Jděte do prostoru s Inuity (pokud jste zabili předchozího Inuitu, tak na vás zaútočí) a ze země seberte lékárnu. Sebráním lékárny otevřete zlaté dveře v druhé uličce a také vypustíte lidoopa. Chvíli počkejte a až přiběhne, tak ho zabijte a dejte si pozor ať nezraníte Inuity! Jděte do chodbičky, ze které vyběhl lidoop. Z třetího výklenku seberte náboje do automatic pistols a na konci chodbičky projděte zlatými dveřmi. Jděte na druhý konec místnosti a z výklenku po pravé straně seberte náboje do UZI.

Sklouzněte po zelené šikmině, ve výklenku uprostřed místnosti. Sklouznete na zelenou plošinku a z té přeskočte na protější zeleně porostlou větev. Rozhlédněte se, pod vámi uvidíte dřevěný most a v dálce světlice. Stoupněte si na vyšší část větve a s rozběhem přeskočte na plošinu se světlicemi. Až seberete světlice spusťte se na dřevěný most a jděte až na konec mostu. Vytáhněte se na kmen a z kmene seberte lékárničku. Vylezte po dřevěném žebříku až na konec a uvidíte dva lidoopi, počkejte si až odejdou na druhou stranu, skočte salto dozadu a zastřelte (nejlépe granátometem). Z plošiny na kterou jste skočili saltem seberte náboje do M16 a přeskočte na druhou stranu ke kostlivci a seberte z něj náboje do automatic pistols. Jděte ke kostlivci na druhé straně a z plošinky po pravé straně seberte lékárničku.

Zachyťte se okraje plošinky a po žebříku slezte nad bublající zlato. Saltem dozadu skočte na zelenou plošinu. Skočte na zlatou plošinku vedle kmene stromu a seberte dvoje granáty. Skočte zpátky na zelenou plošinu a po žebříku s vraťte do koruny stromů. Jděte ke druhému kostlivci, přeskočte na plošinu naproti žebříku a natočte se zády ke zlaté šikmině pod vámi. Zachyťte se za plošinu a spusťte se na zlatou šikminu. Začnete klouzat dolu. Až skončí zlatá šikmina, spadnete na zelenou plošinu a z té se hned odrazte na zlatou šikminu naproti. Po šikmině sklouznete na zlatý blok s náboji do brokovnice.

Až seberete náboje, stoupněte si zády k šikmině, po které jste sklouzli a natočte Laru mírně doleva. S rozběhem proskočte mezi dvěma kmeny na zlatou římsu. Jděte na druhý konec římsy a stoupnutím na podlahu otevřete mříž po levé straně. Rozeběhněte se a z římsy skočte přímo do otevřeného otvoru. Zlatou chodbičkou dojděte až k žebříku. Vylezte po žebříku do úrovně oranžové římsy a skočte salto dozadu, tím dopadnete na šedivou plošinku. Vylezte na oranžovou římsu. Dostanete se do místnosti se čtyřmi zlatými vodopády.

Pod římsou je zlatá šikmina, po které sklouzněte na malou plošinku. S rozběhem skočte na protější plošinku za vodopádem. Stoupněte si na střed plošinky (oranžovou stěnu budete mít po pravé straně), otočte Laru o 45° doleva a z místa skočte dopředu. Měli byste dopadnout na další zlatou plošinku. Stoupněte si znovu na střed plošinky, tak abyste měli první zlatý vodopád za zády a z místa skočte dopředu, na další zlatou plošinku. Natočte se ke druhému zlatému vodopádu tak, aby jste ho měli po pravé straně. Pomalými krůčky přejděte na nejvyšší část plošinky a s rozběhem přeskočte na protější, vyčnívající šikminu, která je málo zkosená – dá se na ní stát. Natočte se čelem ke druhému zlatému vodopádu a skočte na plošinku pod oranžovou zdí. Potom přeskočte na plošinku vedle zlaté šikminy a z té přeskočte na oranžovou římsu (v rohu uvidíte zlaté dveře). Jděte ke dveřím a sklouzněte po šikmině na plošinku vedle třetího vodopádu. Ve vodopádu uvidíte malý výklenek. Natočte Laru čelem k vodopádu a skočte do výklenku, tím rozbijete zlatou stěnu a dostanete do jeskyně s bublající zlatou podlahou. Podívejte se na strop, v některých místech uvidíte zlato v pevném skupenství. Pod těmito místy se můžete bezpečně pohybovat. Jděte na dlaždice se světlicemi, ale ještě je nesbírejte. Z místa skočte na dlaždici, která je v levém rohu jeskyně, potom přeskočte na druhou dlaždici po levé straně a z té skočte do výklenku se zlatou lebkou [secret 3].

Po dlaždicích přeskákejte zpátky ke světlicím, seberte je a zabijte leoparda, který vyběhne z oranžové místnosti poblíž lékárničky. Jděte do místnosti, ze které vyběhl leopard, vyjděte po kamenných schodech, projděte zlatými dveřmi a sklouzněte po šikmině naproti vám. Sklouznete na plošinku, po které se rozeběhněte a přeskočte na protější plošinku za vodopádem. Vylezte na zlatý blok a z toho vylezte na oranžovou římsu se třemi výklenky. Projděte třetím výklenkem a sklouzněte po šikmině až na známé místo pod korunami stromů.

Přeskočte znovu na zlatou římsu mezi dvěma kmeny. Jděte podél zlaté římsy, přeskočte první mřížku a zabijte lidoopa, potom dojděte až ke druhé mřížce a zabijte dalšího lidoopa. Skočte na zelenou plošinu, ze které vyběhl první lidoop. Oběhněte strom uprostřed a v rohu místnosti seberte náboje do brokovnice. Vraťte se na zlatou římsu, skočte do dutiny kmene, ze které vyběhl lidoop. Seberte lékárničku ze země a zabijte dalšího lidoopa, který po chvíli přiběhne. Pokračujte dutinou stromu, až dojdete kdíře sbodáky. Přeskočte díru a za kmenem stromu seberte náboje do UZI. Jděte zpátky na zlatou římsu, dojděte až na konec a vylezte po kamenných blocích až ke dřevěnému žebříku. Vylezte po dřevěném žebříku, jděte podél zdi do tmavé jeskyně a zabijte dva leopardy. Projděte mezi dvěma oranžovými sloupy do místnosti lékárnou a dvěma náboji do M16. Vyjděte ven zmístnosti, dojděte do obrovské jeskyně se žebříky na zdi a zabijte leoparda. Vylezte po žebříku nahoru. Po pravé straně uvidíte zavřená vrata a uprostřed zlatou desku s otvorem pro zlatou masku.

Nejdřív jděte k vratům – sama se otevřou. Jděte až na okraj místnosti (dole uvidíte bodáky), slezte po žebříku na stěně, pomalými krůčky projděte bodáky a vpravém rohu místnosti seberte lékárnu. Vraťte se ke zlaté desce s otvorem a vložte do ní zlatou masku. Spustí se animace, jak vyběhl závěrečný boss a než se nadějete už je u vás. Máte tři způsoby, jak ho zabít :

1. způsob : Zabijte obra na plošině, na které jste, ale značně ubírá životy.

2. způsob : Slezte po žebříku dolu a zurčité vzdálenosti ho zabijte M16kou.

3. způsob : Běžte obrovi naproti po zlaté rampě, vběhněte do jeskyně, ze které vyběhl a rychle zatáhněte za páku na zdi (na zemi uvidíte granáty a lékárnu). Pákou otevřete velkou bránu u otvoru pro masku. Vraťte se po zlaté rampě zpátky, proběhněte otevřenou branou, přeběhněte kpáce a zatáhněte za ni, až bude obr na zlatém můstku. Můstek zmizí a obr bude uvězněn. Můžete se spustit do propasti, vylézt po žebříku a dojít si do jeskyně po lékárnu sgranáty, ale je to zbytečné.

Jakmile obra zabijete, hra je u konce. Počkejte až doběhne Credits, potom se zobrazí hromadná statistika. Pokud jste sebrali všech dvanáct secretů, tak hra nekončí, protože vás čeká bonusový level Nightmare In Vegas! Až ukončíte statistiku, otevřete si pas, otočte stránku a spusťte další level.

.

Podívejte se do inventáře a zjistíte, že máte jen pistole. Stiskněte spínač na stěně a projděte do další místnosti. Stiskněte druhý spínač po levé straně, otevřenými dveřmi jděte do malé místnosti a z podlahy seberte čtyři náboje do brokovnice, světlice, lékárničku a lékárnu. Vraťte se do velké místnosti a stiskněte spínač poblíž televize. Otevřou se dveře na terasu (nic zvláštního tam není, ale můžete si prohlédnout město). Jděte na druhý konec místnosti a z výklenku u okna seberte brokovnici a dvoje náboje. Stiskněte poslední spínač pod televizí (v televizi uvidíte Elvise) a tím otevřete dveře napravo. Projděte dveřmi do dlouhé chodby, dojděte až na konec a uvidíte otvor pro klíč. Jděte asi do poloviny a rozstřelte okno ve výklenku.

Projděte rozstřeleným oknem na malou plošinku, otočte se doprava, skočte a zachyťte se zelené římsy. Přeručkujte na levý okraj římsy a po žebříku přelezte na plošinku s oknem (za oknem uvidíte pobíhat dva hlídače s brokovnicí). Přeskočte na balkón za rohem, rozstřelte okno a zastřelte oba hlídače (na každého stačí dva náboje do brokovnice). Z mrtvol seberte lékárničku a náboje do brokovnice. Jděte do budovy, seberte náboje mezi dvěmi postelemi a jedny náboje u červených židliček. Stiskněte spínač vedle postele, jděte do místnosti se svým sluhou, ze skříně seberte lékárničku a ze sprchy „Hotel Key“. Vyjděte z koupelny a jděte ke dveřím vedle druhé postele. Dveře se automaticky otevřou, jděte do hlavní chodby a použijte klíč.

Otevřenými vraty jděte na konec chodby, zahněte doprava a dostanete se do prostoru s obrovskou zlatou skulpturou (na vrcholu skulptury uvidíte lékárnu) . Pokračujte po kostkované římse, v polovině římsy zahněte doleva do místnosti s klecí. V kleci uvidíte zlatou lebku a obra, kterého jste zabili v předchozím levelu. Oběhněte klec z levé strany, seberte náboje do brokovnice a z šedivého kamenného bloku seberte světlice. Až seberete světlice, přiběhne hlídač s brokovnicí, tak ho zabijte. Jděte ke kamenným blokům s leopardím potahem a po blocích vylezte na pletivo klece s obrem. Po pletivu přejděte ke stěně a seberte lékárničku se dvěma náboji do brokovnice.

Vraťte se do místnosti se zlatou skulpturou a pokračujte po římse k rozbitému výtahu. Oběhněte římsu a zastavte se u vrcholu skulptury, tak aby jste byly naproti plošince s lékárničkou. Rozběhněte se po římse, přeskočte stěnu skulptury, zachyťte a vylezte na plošinku s lékárnou. Až seberete lékárnu, natočte se zády kprosklené místnosti, zachyťte se za okraj skulptury a po stěně slezte do úrovně plošinky s náboji do UZI. Pusťte se a Lara sklouzne po šikminách až na podlahu. Rozhlédněte se a jděte do místnosti s bazénem. Ze dna bazénu seberte „Hotel Key“, vylezte na břeh a zabijte hlídače s brokovnicí. Vraťte se zpátky ke skulptuře, jděte k zelenému průchodu napravo a zastřelte dva hlídače s brokovnicí, kteří po chvíli přiběhnou z místnosti s bazénem. S mrtvol seberte dvoje náboje do brokovnice a lékárničku. Použijte klíč na zámek pod zeleným průchodem a tím otevřete vrata.

Projděte pod hlavami Tyranosaurů, zahněte doprava, do chodbičky porostlé zelení a zabijte hlídače s brokovnicí. U klece s Tyranosaurem seberte dvoje náboje do brokovnice (každé jsou na jednom konci klece). Vraťte se k hlavám Tyranosaurů a jděte do druhé zelení porostlé chodbičky. Zabijte dalšího hlídače s brokovnicí a z mrtvoly seberte lékárničku. Z hnědé rampy uprostřed chodbičky seberte náboje do brokovnice a vraťte se ke zlaté skulptuře.

Jděte do chodbičky s černobílou kostkovanou dekorací, pokračujte chodbou do místnosti s modrými bublinkami na stěně. Stiskněte spínač na stěně mezi dvěma modrými sloupy a totéž udělejte i na protější stěně. Jděte do místnosti s klavírem (zjistíte, že je stažená opona) a zastřelte čtyři chlápky s tyčí. Jeden chlápek má u sebe náboje do brokovnice. Seberte lékárničku u sedaček a náboje do brokovnice za klavírem. Jakmile seberete náboje za klavírem, přiběhnou další dva chlápci s tyčí, které zabijte. Jděte do pravého rohu jeviště a vylezte na bílou bednu. Z bedny vylezte na další bednu a z té na třetí bednu s menší houpající se bednou. Hopající se bedna vám značně ubírá životy, proto se vytáhněte na pravou stranu, bedny nad kterou se malá bedna nehoupe. Z bedny přeskočte na další dvě bedny se dvěma náboji do brokovnice a seberte je.

Spusťte se dolu a na podlaze uvidíte zavřenou mřížku. Po levé i pravé straně od mřížky jsou u zdi dvě bedny, se kterými můžete pohybovat. Abyste otevřeli mřížku v podlaze, musíte obě bedny přemístit do mezer v řadě beden naproti velké mříži. Až otevřete mřížku, skočte do prostoru s dalšími bednami. Jděte do nejnižší úrovně beden, stoupněte si zády k volnému rohu a přitáhněte ksobě protější bednu, přeskočte ji a přitáhněte k sobě další bednu napravo. Bednu přelezte, seberte dvoje náboje do UZI a nakonec ji odtlačte až do rohu místnosti. Nakonec k sobě přisuňte bednu, která je před náboji do UZI, přelezte ji a seberte zlaťáky [secret 1].

Vylezte z místnosti z bednami a jděte ke zlaté skulptuře. Cestou potkáte hlídače, zabijte o a seberte z něj náboje do UZI s lékárničkou. Jděte do nově otevřených dveří napravo od stěny s kostkovanou dekorací. Zatáhněte za páku na zdi a po chvíli přijede přivolaný výtah. Znovu zatáhněte za páku a vběhněte do výtahu dřív, než se zavře mříž. Vylezte v druhém patře, zatáhněte znovu za páku a nechte výtah odjet. Zachyťte se žebříku ve výtahové šachtě a po žebříku vylezte nahoru, do tmavé místnosti. Zahněte doprava, přeskočte rozbité sklo a zabijte chlápka s tyčí. Ze země seberte náboje do brokovnice a vraťte se k páce v druhém patře. Skočte na šedivou římsu, z římsy přeskočte na zlatou plošinku skulptury a z té přejděte pomalými krůčky na plošinu s rozbitým sklem. Pomalu přejděte na druhou stranu plošiny a seberte dvoje náboje do UZI. Dojděte na okraj plošiny, z místa přeskočte na černou plošinu s hvězdičkami a seberte lékárnu a „Door Circuit“. Spusťte se z plošiny dolu (ubere vám to energii) a jděte ke skulptuře.

Jděte k vratům v místnosti s bazénkem a použijte Door Circuit, tím otevřete vrata. Proběhněte vraty, zahněte doleva, z rohu seberte světlice a rychle vylezte do výklenku ve stěně. Na prostranství s mrakodrapy pobíhá Tyranosaurus Rex. Ve výklenku jste v bezpečí. Tyranosaura zastřelte (stačí přesně 100 zásahů z pistole). Až ho zabijete, vyjděte na prostranství s mrakodrapy. Jděte k oranžovému mrakodrapu a v pravém rohu je tmavá chodbička, ve které najdete Automatic pistols a troje náboje. Vraťte se na prostranství mezi mrakodrapy a zastřelte chlápka s tyčí, který se náhle objeví. Jděte podél stěny s plakátem Tyranosaura, sejděte po šikmé rampě do klece Tyranosaura a ze země seberte zlaté cihličky [secret 2].

Vyjděte z klece jděte k vozu s nápisem CNET. Seberte ze země poblíž vozu „Elevator Junction“ a tím rozzuříte druhého Tyranosaura, který po chvíli přiběhne. Schovejte se do místnosti pod obrazem s nápisem Bartoli a ze země seberte lékárnu se světlicemi. Až seberete lékárnu, přiběhne k vám chlápek s tyčí, rychle ho zabijte a věnujte se Tyranosaurovi. Až zabijete Tyranosaura, vraťte se do atria se skulpturou. Po skulptuře vylezte na plošinku snáboji do UZI a seberte je. Skočte na šikminu po levé straně, zachyťte se okraje, přeručkujte doprava a po stěně skulptury vylezte až na vrchol. Zastřelte chlápka styčí, který pobíhá po kostkované římse a srozběhem přeskočte na kostkovanou římsu. Jděte do nové otevřené místnosti s červenou podlahou. Sejděte po rampě, z výklenku seberte dvoje náboje do UZI a zastřelte chlápka styčí, který přeběhne po rampě. Jděte až na konec schodiště a z druhé ho výklenku seberte náboje do automatic pistols.

Vraťte se do atria, stoupněte si naproti skulptuře tak, abyste měli za zády klec sobrem. Zapalte světlici a hoďte ji na dno atria uvidíte, že se otevřela mřížka vedle skulptury. K mřížce se můžete dostat dvěma způsoby:

Slezete po skulptuře dolů.

Stoupněte si na okraj římsy a skočte šipku přímo do bazénku (funguje to).

Z bazénku vylovte UZI samopaly a čtyři náboje do UZI. Vyplavte v místnosti s bazénem a po skulptuře vylezte znovu do třetího patra. Jděte k rozbitému výtahu a použijte „Elevator Junction“.

Výtah je opraven. Zatáhněte za páku – přivoláte výtah. Jeďte do vyššího patra, vyjděte z výtahu, zahněte doleva a širokou chodbou doběhněte na obrovskou trasu. Z rohu terasy seberte náboje do UZI a z rozbitého skla seberte lékárnu. Pravděpodobně k vám stihne dojít obr, které ho zabijte až po sebrání secretu. Rychle utíkejte (skákejte za běhu – je to rychlejší) zpátky k výtahu, a utíkejte chodbou po pravé straně. Vyhněte se rozbitému sklu (můžete přes něj i přeběhnout), doběhněte až do klece obra a rychle seberte zlatou lebku[secret 3].

Utíkejte rychle zpátky k výtahu, zatáhněte za páku a nechte výtah odjet. Zapalte světlici a s rozběhem skočte na žebřík ve výtahové šachtě. Vylezte až nahoru, skočte salto dozadu – dopadnete do místnosti se čtyřmi náboji do brokovnice. Všechno posbírejte, slezte do poloviny žebříku, skočte salto dozadu a dopadnete k obrovi. Nešetřete zbraněmi !!! Střílejte do něj vším co máte (vydrží přesně 200 zásahů z pistole) a až padne, hra končí.