SLOVO ÚVODEM:

Přestože je návod psán poměrně podrobně a tak, abyste nevynechali ani jednu důležitou věc, kterou ve hře lze sebrat, není zde doslova zmíněna všechna munice nebo každý skok a podobně. Silnou stránkou všech Tomb Raider her vždycky byla hráčská intuice a zvědavost. Mějte oči otevřené a hledejte i sami.

Hra začíná tím, že se Lara probouzí uvázaná dolů hlavou u stropu v místnosti plné kostí. Jakmile přeberete ovládání Lary, rozhoupejte se pohyby do stran a od ohně zapalte vak visící vedle vás. Jakmile ten začne hořet, podpálí i hadry na trámu za vámi, a tak znova pomocí rozhoupání zapalte i vak, ve kterém jste uvězněni. Jakmile prohoří, Lara spadne a při pádu si do boku zarazí hřeb. Ten vytrhněte opakovaným mačkáním *E+. Lara je sice otřesená, ale pokračujte dále.

V další místnosti se nachází na stěně pochodeň, kterou budete rozhodně potřebovat. Dostaňte se do místnosti zavalené harampádím, připalte si pochodeň a nechte oheň, ať vám uvolní cestu. Protáhněte se úzkou škvírou. Voda vám sice zhasne pochodeň, ale nezoufejte a v další místnosti opakujte celý proces s podpálením krámů. Vyskočte na uvolněnou plošinu a pokračujte. Prvního útočníka se zbavíte za pomocí rychlého mačkání kláves. Nemůžete jít jinam než vpřed, tak šup tam.

V průběhu hry můžete kdykoliv využít funkci Instinktu přeživšího, která vám prosvětlí interaktivní místa.

Pokračujte přes vodu doprava a opět si zapalte pochodeň. Vidíte viset tu divnou plošinu nad vámi? Drží ji na místě dvě lana, takže je podpalte a z plošiny do vody vypadne další smetí, které zablokuje proudem přinášené sudy (no fuj, smetiště). Vy s Larou pokračujte výše a přeskočte na uvolněnou plošinu. Z vody se zvedne jiná, jejíž obsah se vysype do klece, která blokuje průchod Ke kleci se vraťte a všechno co v ní je nahromaděno zapalte. Pak pomocí *F+ Lara do klece vrazí a… cesta je volná, tak rychle pryč. /250 zk. Model postavy: Nevinná Lara/

Otřesy po výbuchu způsobily nestabilitu jeskyně, takže při útěku se s vámi propadne podlaha a letíte dolů. Přeskočte pukliny v podlaze. Útočníka se zbavte stejně jako předtím, ještě ho ale v pravou chvíli kopněte *F+. Poslední propadliny a šplháme ven pomocí směrovek. Pozor na dva kameny. A z jeskyně jsme venku. /300 zk. Kresby – Prostředí – Doupě mrchožroutů/

SKALNÍ ÚTESY (Coastal Bluffs)

Po ostrově pokračujte přímo za nosem, přejděte po kmeni, vyskočte nahoru a dojděte k letadlu. Tak fajn. Po křídle přejděte až po svislou část vraku. Vyskočte, zachyťte se (*E+) a skákejte a šplhejte jak to půjde. Nedobrovolně se dostanete trochu rychleji dolů. /100 zk./ Vyskočte s odrazem po stěně a pokračujte. Najdete Samin batoh, prošacujete ho a vydáte se je hledat. Opět spadnete a sjedete přes trní. Pokračujte jedinou možnou cestou až pod skalní převis a jste v prvním TÁBOŘE. /250 zk. Kresby – Prostředí – Endurance/

/Tábory: 3; Archiválie: 5; Relikvie: 3; Kešky: 5; Výzva – Lovci duchů (10); Mapa k pokladu: 1/

Probudíte se ráno hladoví a s holýma rukama. Pokračujte po cestě od tábora dolů a najděte lokaci s bunkrem, stromem a velmi příhodně visící mrtvolou s vaší první zbraní. Vylezte na strom a jako správný vykradač hrobů mrtvoláka oberte./250 zk./ Okolo vás se nachází dost šípů, tak si posbírejte zásobu (pokud je chcete najít rychle, použijte Instinkt přeživšího).

Lara má opravdu hlad, takže vám nezbývá než jí obstarat potravu. V kotlině pod vámi je několik jelenů, takže nejvýhodnější je obstarat si maso zabitím některého z nich. Doporučuji i kvůli zkušenostním bodům používat střely do hlavy. Můžete je buď pronásledovat, nebo je nechat přijít na dostřel. Lara sama z jelena maso vezme. Od dalšího zabití jej vezmete pomocí *E+.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Na větvi stromu s mrtvolou najdete Totem *1/10+. Rozstřelte ho./10 zk./ Pod stromem s tělem je vrak nákladního auta, na korbě najdete Archiválii 1. Naproti vraku vyskočte na plošinu, pokračujte přímo a nahoru a najdete Kešku *1/5+ /5 zk./.

Od vraku pokračujte po proudu řeky dolů a přejděte po kmeni na skálu nad vodou. Pokračujte dále na plošiny, které vidíte před sebou, pokračujte na tu vyšší. Následně pod ní naleznete Rostlinu /10 zk./. Otočte se a za sebou vidíte z plošiny visící Totem *2/10+.

Vraťte se k plošině u řeky, na kterou jste se dostali po stromě. Nedaleko najdete dřevěnou plošinu, kam se vyškrábejte a najdete Kešku *2/5+. Z plošiny slezte druhou stranou a ze stromu vpravo sestřelte Totem *3/10+. Dostaňte se k jezírku, do kterého vtéká řeka. V křovinách nedaleko najdete Rostlinu. Vraťte se zpět až k maličkému vodopádu, který jste již viděli, a vyzvedněte si Kešku [3/5]. Rozhlédněte se a všimněte si dvou skalních ploch, mezi které spadl kmen stromu. Tam najdete visící Totem *4/10+. Na plošiny se následně můžete dostat zprava. Zapamatujte si, kde jste, protože se za chvíli můžete vrátit a získat další Součástky. Když se budete vracet do Tábora, projděte ještě dále za něj a najdete Totem *5/10+.

Průzkumy nejsou povinné, můžete je tedy vynechat.

Vraťte se do Tábora a můžete použít ohniště a provést vylepšení Dovedností. Po animaci pokračujete v hledání ostatních trosečníků. /150 zk./. Lara si v tuto chvíli začne vést Deník /Lařiny zápisky 1/10 – Ztroskotání/.

Vraťte se do lokace s bunkrem, který je teď otevřený. Použijte žebřík *Shift+ a běžte přímou cestou. V místnosti, kam se dostanete, najdete na stole Relikvii 1 /125 zk./ Mezi dveřmi najdete Součástky. Opět si ohněm uvolněte cestu a najdete špičák /250 zk./ Nahrazuje staré páčidlo, tak se s ním hned seznamte na dveřích vedle. Ještě jednou na dalších dveřích a pokračujte k žebříku. Dostanete se dále do lesa /100 zk./ Běžte po hlasech.

Po animaci zůstáváte v pasti a postupně odstřelte tři vlky. Naštěstí pro Laru vše se zpomalenými reflexy. Po animaci se dostanete do dalšího TÁBORA.

V tábořišti na stole najdete Archiválii 2. /Zápisky členů posádky; Kresby – Postavy – Posádka Endurance/.

Podpalte si pochodeň, zapalte síťovinu a najdete Součástky. Při nasbírání dostatečného počtu součástek v táborech můžete vylepšovat výbavu. Velkou krabici můžete vypáčit po vylepšení špičáku.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Z tábora pro odchod použijte skály napravo a přejděte po úbočí hory napravo. Na konci seskočte na plošinu s opřeným padlým stromem, na plošině najdete Kešku [4/5]. Stejně tak pod stromem. Přejděte po spadlém stromě před zasypaný vchod do dolu a na krabici najdete Archiválii 3. Otočte se a pod mostem, který je před vstupem do dolu, najdete u těla Relikvii 2. Nad mostem, pod kterým jste našli relikvii, je ještě jeden; oblast mezi mosty je zamořena vlky, tak opatrně. Vyhnout se jim lze přechodem po vodě a obejitím mostu. Směrem k vodopádu od mostu najdete bednu Součástek. V oblasti plné vlků lze najít ještě další, pokud je potřebujete. (Na mostní trám můžete vyšplhat a přeskočit most na druhou stranu). Z trámu při prohledání okolí uvidíte posed, na kterém se nachází Mapa k pokladu. Díky mapě uvidíte na mapě všechny sběratelské předměty.

Pod místem s mapou (nad nižším ze dvou mostů) je kmen. U kmene je další bedna Součástek, ze stejného místa můžete najít Totem *6/10+. Dojděte ke spodnímu mostu, U kraje mostu zprava je Rostlina, na druhé straně Součástky. Opět najdete strom, který spadl přes koryto. Přejít a najdete další Součástky, pod tímto mostem pak je Totem [7/10].

Za mostem vás čeká boj s vlky. Rozhlídněte se a najdete na stromě Totem *8/10+, Součástky a Rostlinu. Pokračujte směrem doleva a dostanete se ke svatyni. Kolem schodiště se válí Součástky; vyběhněte ke svatyni, zapalte batoh a seberte další Součástky. Nad schody na vás čeká Archiválie 4, tak jí nezapomeňte sebrat. /Zápisky členů posádky; Kresby – Postavy – Samantha/. Zamiřte na střechu svatyně a zlikvidujte Totem *9/10+.

Z prostoru za svatyní skočte na tyč s lampionem a na plošku za ní (pro ty, kteří nechtějí vypadat jako Tarzan, mohou na místo doběhnout). U skály poblíž najdete jeskyni s mrtvolou. U těla najdete Relikvii 3. Uprostřed lokace se tyčí vysoký skalní ostroh. Najdete jí naproti schodům vedoucím ke svatyni a nad cestičkou za spodním mostem. Vyšplhejte tam a najdete Kešku *5/5+.

Rovnou za doktorem, po cestě seberete nějaké Součástky. Dojděte k ohništi a jste v dalším TÁBOŘE.

Nalevo od velké brány najdete Archiválii 5. Napravo od brány u sudu sestřelte poslední Totem [10/10].

Dostaňte se až na konec, před bránu. Najdete doktora Whitmana /100 zk./. Společnými silami se pokusíte otevřít bránu, ale je načase, abyste si vylepšili špičák. Pokud už jste sesbírali (a díky návodu byste měli mít) dost součástek, u ohniště si vylepšete špičák. /100 zk./. S použitím vylepšení se brána otevře a vy získáte /400 zk./.

/Tábory: 1; Archiválie: 2; Relikvie: 2; Kešky: 2; Výzva – Pyromanie (5); Mapa k pokladu: 1/

Pokračujte cestou rovnou za nosem, dokud nedojdete ke skupině mužů. Po animaci jste přišli o výzbroj a máte svázané nohy, takže se kolem nepřátel musíte proplížit, aniž by si vás všimli. Využívejte, co půjde v okolí, ke krytí, Lara se za nízkými objekty skrčí. Doporučuji neustále udržovat aktivní Instinkty přeživšího, mě se tak povedlo uniknout prozrazení o fous vícekrát. Kryjte se a pokračujte nahoru až k hořícímu domu, kde se Lara ukryje, ale objeví ji. Abyste nepřišli o život, sledujte obrazovku a ve správnou chvíli toho zmetka kopněte *F+. Potom, co se zmocníte zbraně, postřelte ho, v souboji ho setřeste klávesami do stran a zastřelte ho. Máte novou zbraň, PISTOLI, a vezměte si zpět i svůj luk. Pokračujte nahoru, odstřelte další dva protivníky a seberte, co se sebrat dá. Pokračujte rovně, otevřete si bránu, přeskočte trhlinu a nalevo na cestě můžete zase sbírat. Schovaní za vozíkem odstřelte protivníka nad sebou. Vyskočte nahoru, doprava a skočte na trám, vylezte výše a zastřelte dva vojáky, co se vybavuji. Pozor na třetího, který sešplhá dolů za nimi. Prohledejte těla a okolí a po žebříku nahoru. Ozve se vám Roth (no konečně jsme poblíž.)

PROHLÍDKA OKOLÍ

U rohu první budovy najdete Součástky. Napravo od nich vyskočte výše a dostaňte se do horní místnosti budovy. Tam najdete Kešku *1/2+. Prohledejte i okolí. Nad schodištěm najdete TÁBOR „Skalní chrám“. Seběhněte pod budovu a skočte do vody u vodopádu. Dostanete se do míst, kde na zemi najdete batoh Součástek (seberete až později) a Mapu k pokladu. Vraťte se k tábořišti a projděte dozadu až k vodě za táborem, najděte jeskyni, v ní na vás čekají Součástky a Archiválie 1.

Pokračujte nahoru k táboru. Od tohoto okamžiku můžete použít Rychlý přesun mezi tábory (kliknutí na oheň.) Lara si dále povede deník. /Lařiny zápisky 2/10 – Noční můry/.

Od tábora se vydejte nahoru. Sledujte obrazovku a odstřelte protivníky. Napravo od místa, kde jste nejspíš stříleli, najdete u stěny Rostlinu. Můžete se podívat nahoru, něco se tam dá najít. Na plošince nad vodopádem najdete Kešku *2/2+. Obejděte si budovu, kde stáli vojáci, vylezte na střechu pro Součástky. Pokračujte dál ke dveřím, přeskočte a rozhlédněte se. Rozstřelte Lucernu *1/5+ a cesta je volná. Sledujte obrazovku a likvidujte nepřátele (doporučuji střely do hlavy s použitím Instinktů, znesnadníte si průchod) Na dva vojáky na mostku je dobrá taktika nevzbuzení pozornosti. Uvidíte lucernu, ale nechte ji být. Potom, co jeden z vojáků poodejde, odstřelte toho, který na mostě zůstal, až se vrátí, tak i toho druhého, a teprve teď, nepovšimnuti, rozstřelte Lucernu *2/5+. Na konci plošiny, kde stojíte, pokračujte výše a skryti za krabicemi odstřelte padoucha v rohu nad vámi. Další dva, kteří se objeví, budete muset zlikvidovat rychle (budou po vás metat hořlavinu). Oberte těla, tam se oheň nedostane, a po laně dolů.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Napravo od místa, kde se dostanete po sjezdu po laně, najdete Archiválii 2. U vody nalevo je krabička zkušeností. Pokračujte od brány dolů a najdete Rostlinu. Odpalte si od lucerny a dolů, za domem ohněm osvoboďte Součástky. Od nich pokračujte výše, dostaňte se na střechu domu a v další horní

místnosti seberte Relikvii 1. Na střeše budovy nezapomeňte zlikvidovat Lucernu *3/5+. Obejděte budovu, hopněte dolů z útesu a najdete Rostlinu a Lucernu *4/5+. Zpět nahoru, na cestu a k dalšímu domu před sebou. V dalším pokoji čeká Relikvie 2. Ze střechy domu uvidíte viset poslední Lucernu [5/5]. /Kresby – Prostředí – Skalní chrám/.

Od místa, kam jste dopadli po sjezdu na laně, pokračujte nahoru a vzhůru štěrbinou ve skále. Najdete Rotha a… co to, Laro, sakra, děláš?

/Tábory: 5; Archiválie: 7; Relikvie: 6; Kešky: 15; Výzva – Iluminace (10); Pytlačení: 5/

Do celé lokace se podíváte celkem třikrát, předměty se odemykají postupně, nemusí být dostupné ani při druhé návštěvě.

Začínáte v novém TÁBOŘE.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Seběhněte dolů k vodopádu pro Kešku *1/15+. Vraťte se do tábora, podpalte si pochodeň a soše opodál zapalte oheň v misce. Socha *1/10+. Na střeše domu nalevo od sochy najdete Kešku *2/15+.V budově vedle podpalte síťovinu, seberte Součástky. Další najdete v místnosti. Vyšplhejte na střechu a přeskočte na budovu naproti. Vespod této budovy opět Součástky a Relikvie 1. Vyšplhejte nahoru. Nedaleko otvoru ve stěně je Archiválie 1. Za dveřmi dále v místnosti najdete Součástky. Z druhé strany stěny visí další Součástky, které ale teď neseberete. Vyjděte o patro výš. Další Součástky, které osvobodíte ohněm. Dostaňte se na západ, vyskočte na skálu a vyberte hnízdo – Pytlačení [1/5]. Od hnízda vyskočte na skalní plošinu a v trávě seberte Kešku *3/15+. Vyjděte k budově, seskočte k náhrobkům u skály a seberte Kekšu *4/15+. Uvidíte plošinu s křídlem letadla. Seskočte dolů k táboru.

Seběhněte k budovám, vylezte na střechu a přeskočte do velké budovy. Projděte dále a uvidíte vrak letounu. Vylezte na část vraku a dostaňte se dovnitř letounu. Projděte na druhou stranu. Na plošině s křídlem si vyzvedněte Součástky. Na plošině pod plápolajícím stromem najdete další. Vyskočte ke stromu a pokračujte dále nahoru, projděte přes letadlo k prknům a výše, až nahoru nad vodopád. Napravo nad vodopádem leží Keška *5/15+. Dále však nepokračujte, vrátíte se tam později. Místo toho se vraťte tam, kde jste se vydrápali, nalevo a do jámy lvové – tedy vlčí. Vezměte si zpět Rothovy věci od krado-vlků a jednoho, který má asi chuť na trochu mleté archeoložky, zlikvidujte za pomocí instrukcí na obrazovce. /500 zk,/ V tomto místě se ve hře pravděpodobně tvůrcům schoval bug – abyste vlka zabili a Vaše prsty a klávesnice přežily, šipky mačkejte pomalu, jinak je hra nezaregistruje. Vraťte se před doupě a po laně se vraťte dolů k budově, přes kterou jste začali šplhat. Nazpět Rothovi a za odměnu dostáváte CEPÍN. (abyste poznali, na které skále ze sebe Lara může udělat šplhouna, použijte Instinkty). Použijte táborák pro nový zápis do deníku /Lařiny zápisky 3/10 – Připravená na nejhorší/.

Pomocí cepínu se teď můžete vrátit nad vodopád do místa, kde ležela pátá keška, a prozkoumat Tajnou hrobku.

HROBKA NEDŮSTOJNÝCH – TAJNÁ HROBKA

Podél ohniště (slouží stejně jako tábor) přejděte do poslední místnosti, na plošinu s třemi sítěmi a než plošina klesne, skočte na tu u stěny. Zapalte si pochodeň, hop zpět na plošinku k pytlům and set them to burn out. Tímto změníte váhu plošince. Vraťte se na začátek místnosti a sražte dolů klec při zdi. Změníte pozici obou plošin, Zpět k nim, nahoru a k horolezecké stěně. Lezte vzhůru /250 zk./ Dostali jste se k pokladu ve hrobce, tak jej vyberte /1250 zk., Součástky, Mapa k pokladu k lokaci/. Po laně se můžete spustit dolů a z hrobky ven.

***

Po východu z hrobky se vraťte k vlčímu doupěti, napravo vylezte po stěně nahoru, přeskočte přes vodu na další – NEVYLÉZEJTE AŽ NAHORU! Nad vámi se vybavují vojáci. Jakmile domluví, vylezte a kryjte se za bednami. Nechte dva nalevo dodrbat. Zlikvidujte nejdříve toho u stěny, potom spáče a nakonec toho v budově. Tam najdete Součástky a Archiválii 2, na střeše pak Kešku *7/15+. V domě, kde byli dva vojáci, najdete chybějící Kešku *6/15+, Součástky pak visí z přední strany domu. Oheň na podpal najdete nedaleko u sochy. Zezadu domu si vyskočte pro zkušenosti, na bednu a nahoru do budovy. Na stole nenechte Relikvii 2. Vyhopsněte nahoru k hnízdu – Pytlačení *2/5+. Skočte nad vodopád k Soše *2/10+. Průzkumem okolí najdete Součástky. Za lucernou vylezte po stěně, nad ní po další, na most a jakmile ten začne padat, skočte a zachyťte se o stěnu. Nahoru /100 zk./ a po lanu zase dolů.

/Tábory: 1; Relikvie: 2; Kešky: 2)

Hned dole vás napadnou dva zmetci, tak se jich zbavte, kryjte se před ohněm. Vzápětí je na řadě třetí. Oberte je a nedaleko najdete Součástky. Pokračujte dále k TÁBORU. V něm najdete Relikvii 1. Pod táborem, u vraku najdete Kešku *1/2+ a Rostlinu. Sebrat. Pokračujte za nosem a zase najdete nežádoucí. Likvidujte, kryjte se a pozor na reflektor (odpozorujte si pohyb a naplánujte si kdy a kam). Vstupte do budovy a opět zabte krtka. Nahoru po schodech, na ochoz a další dva. Kryjte se stěnou a zlikvidujte poslední dvojici.

Napravo od vstupu do domu je Rostlina, u sudu na patře Relikvie 2. Vydejte se k věži, obejděte ji, seberte co se dá a nezapomeňte Kešku *2/2+. /Kresby – Prostředí – Vesnice na útesu/. Přeskočte k věži, za reflektorem hopsněte výš a po laně fičíme dál.

/Tábory: 1; Archiválie: 3; Kešky: 2; Výzva – Bez víry (5)/

Projděte tunelem a hned na vás čeká Archiválie 1. Ke dveřím a ventilem zastavte páru. Dírou ve stěně dále a seberte Součástky. Nahlédněte dále a pomocí likvidace výbušného sudu se zbavte dvou příhodně stojících nepřátel. Třetí si asi nechce nechat nic ujít, tak ho složte taky. Za záchodem seberte něco zkušeností, v šatně ze skříňky Součástky. Zapalte si pochodeň a naproti schodům stáhněte a podpalte Vlajku *1/5+. Nahoře nad schody vás čeká připravený protivník – zabijte ho. Přelezte ke generátoru. Na Vlajku *2/5+ hoďte hořící lucernu. Přelezte ventilací a napravo vypněte přívod plynu. Nezabere to a ještě se objeví další nepřítel. Asi ho docela štve výše účtu za plyn, tak seberte lucernu, prohoďte jí otvorem k němu. Výbuch /250 zk,/ mu zaručí konec starostí. Dojděte k němu a seberte po něm zbylý SAMOPAL. /250 zk./ V rohu místnosti najdete Vlajku *3/5+. Odskočte si zapálit pochodeň a pokračujte vedle. Napravo na zemi leží Keška *1/2+. Naproti Archiválie 2.

V další místnosti se dostanete do pasti. Rozsvítili si, takže jdeme na to. Ve zpomaleném čase zlikvidujte první dva – tři před vámi, kryjte se za sudem nebo stolem. Je tu na vás silná přesila, takže používejte samopal. Pokud jste oslepeni, můžete zlikvidovat i reflektory. Jste v novém TÁBOŘE.

U vyražených dveří se odražte a skočte k ohni. Dole za trojicí trubek je Keška *2/2+. V zadní místnosti najdete krom jiného Součástky a Vlajku *4/5+. Projděte do postranní chodby, zabte vojáka a otevřete si dveře. Za nimi visí poslední Vlajka *5/5+. Prohledejte místnost, mimo jiných najdete Součástky a Archiválii 3. /Kresby – Prostředí – Horská základna/.

Po vstupu do místnosti a prohlídce panelu /100 zk,/ musíme přímo nahoru na věž. Projděte dírou ve zdi, přímo a vykopněte mřížku.

/Tábory: 2; Archiválie: 2; Relikvie: 2; Kešky: 1; Mapa k pokladu: 1/

Kousek pod vámi je TÁBOR. Přejděte most po trámu a zlikvidujte vojáka. Do stran, vytrhněte se mu a kopněte ho dolů z mostu. Nepřátele opodál už postřílíte. Bude jich celkem dost, tak buďte připraveni. Po boji si můžete provést obhlídku lokace. Na mostě u náklaďáku je Keška *1/1+. Budova v záhybu skrývá Relikvii 1, na patře zkušenosti a Archiválie 1. Nahoru to nejde, nedostanete se k tělům.

Dále vylezte na budovu před uzavřeným pláckem. Poslední vlna nepřátel. Doskočte do dvora a objeví se zaštítěnec. Miřte na něj a nechte ho, aby seknul, uskočte, a než se znova zakryje, palte. Až bude po něm, prohledejte ho, najdete Součástky pro luk *1/2+. Prošmejděte dvůr, najdete Rostlinu. Do budovy, u sudu najdete Součástky (ve skříňce). Na patře si zapalte, seberte Součástky, vypáčit dveře a najdete Relikvii 2.

Vyjděte na terasu a po schodech. TÁBOR. U ohniště je Archiválie 2. Můžete se spustit na střechu pod vámi, kde najdete Mapu k pokladu. Zpět k táboru a po laně se dostaňte k vysílací věži. Na ní úplně nahoru (tam by mě nikdo nedostal). Laďte rádio, dokud neuslyšíte hlas. Přepněte se (*E+) na doladění a vytočte zvuk, dokud nebude čistý. /100 zk.; Kresby – Prostředí – Vysílací věž/.

Po scénce hop na lano a dolů z věže. Dolů k domu, seberte ze stolu nářadí a sestavíte si křesadlo. (Odteď zapalujete pochodeň kdykoli, nezávisle na zdroji ohně). Vyjděte před budovu a ventilem vypusťte nádrže. Zapalte palivo /400 zk./ Letadlo havaruje a Lara se řítí kopcem dolů, za ní trosky

letadla. Uhýbejte překážkám do stran a na konci se chyťte okraje plošiny. Vylezte a ihned skočte výše, jinak je po vás. /500 zk., Model postavy – Lara Croft/.

/Tábory: 1/

Dopředu a skočte na vlajku před sebou, zhoupněte se do domu. Vyskákejte nahoru, do dalšího domu a jako o život běžte řítící se vesnicí. Stanete se svědky útoku ostrovana v brnění na pilota z letounu /100 zk./. Zabijte ho jako toho před ním a pokračujte do postranní místnosti. Zapalte pytel se Součástkami. Další najdete, když vyskáčete nahoru. Skočte na plošinu za dům. TÁBOR. Ozve se Roth /100 zk./. U ohně zapište do deníku /Lařiny zápisky 4/10 – Nepřirozená bouře/.

Nahoru po schodech, ven z tunelu a vlevo do výklenku pro Součástky. Nahoru a chytíte se do pasti. Zavěšení dolů hlavou se zbavte třech vesničanů a rozstřelte kladku pasti. Jste volní. Nově máte LANO, které můžete použít na ŠÍPY S LANEM. Jako hák ho hned vyzkoušíte na pilíř domu, ze kterého je Lara odstřelována. Objeví se další, teď už klasicky palebným režimem. Pozor na oheň.

Po boji prohledejte okolí, najdete další zkušenosti. Střelte šíp s lanem na bednu poblíž, vhopsněte do domu. Můžete sesunout ještě domek nad vámi a získat něco Součástek.

Další cesta vede napravo nahoru k mostu, který není. Za pomocí lana si vytvořte cestu sami. Střelte lanový šíp do mostu nebo do lanoví, tam můžete ještě posbírat další zkušenosti.

Napravo pomocí lana vyrvěte dveře a jste zase u Rotha.

Vydáte se zachránit druhého pilota. Roth zůstává na tábořišti. TÁBOR. /400 zk./. Z plošiny si vytvořte cestu provazem a dostaňte se dolů. Ihned se schovejte za vozík. Počkejte, až se spolu dobaví a jeden z nich se dá dolů. Zbylé dva zlikvidujte. Následuje další sběratelská chvilka. Pro ty, kteří nesbírají, vezměte to nahoru schody, sjeďte po laně. Z plošiny vypalte šíp, vylezte po laně, po skalní stěně a zabte dva zmetky. Zase lanem si vytvořte spoj ke vstupu do hrobky. Odtamtud níž k soše. Odtamtud až ke stromu omotanému lanem a výše do přístěnku. Poslední lano na plošinu s dýmovnicí a padákem, přelezte, sice spadnete, ale chytnete se cepínem. Můžete přejít na další level.

Pro ty, kteří sbírají:

PROHLÍDKA OKOLÍ

U vozíku, kde jste se kryli, najdete Součástky, v domě najdete další, mezi nimi Součástky pro luk [2/2+. V táboře si můžete luk vylepšit na LOVECKÝ LUK. Najdete tam i Relikvii 3. Vyběhněte po schodech, najdete Sochu *3/10+. Od budovy se spusťte dolů a u základny najdete Kešku *8/15+. Z budovy skočte na plošinu dozadu, tam je další Socha *4/10+. Z plošiny od sochy vyskočte na střechu, ze které jste se sem dostali. Střelte do lucerny, která tam visí, lanový šíp, rozhoupete jí a získáte Součástky. Po provaze se dostaňte k horolezecké stěně. Nevylézejte až úplně nahoru, nechte dva

padouchy zajít do chodby, zbavte se jich a v chodbě, kam šli, máte další Sochu *5/10+. Opět si spojte lanem plošinu nad vámi, šplh šplh a jste u vstupu do další Tajné hrobky.

 

SÍŇ POVZNESENÍ – TAJNÁ HROBKA

V chodbě nad stupínky najdete Součástky. Kolem tábora po mostě a vstupte do Hrobky. Kolem nalevo zavřete okna, aby na vás nefoukalo, postavte se před ovladač zavěšené plošiny. Jakmile se otevře okenice naspod, otočte kolem a zvedněte plošinu. Skočte na ní; jakmile se otevře i horní okno a vítr posune zavěšenou plošinu směrem na stěnu, skočte na desky a na dřevěnou římsu. Přeručkujte a přeskákejte až na balkon. Jste u cíle /250 zk./. Vyberte truhlici /1250 zk., Součástky, Součástky na vylepšená pistole *1/3+ a Mapu k pokladu pro lokaci Horská vesnice. Vydejte se ven z hrobky.

***

Od hrobky si střelte šípem lano na plošinku se sochou. Slezte a jste u Sochy *6/10+. Seskočte k hnízdu pod sebou – Pytlačení *3/5+. Po stromě přejděte na plošinku, kde napravo najdete Relikvii 4. Sloupek, který máte u sebe, můžete použít jako styčný bod pro lanové spojení s plošinkami kolem sebe. Vraťte se na plošinku se sochou a spojte si plošinku u vodopádu s přístřeškem. Nejdříve se dejte vlevo, vyskočte na skálu výše a vyberte hnízdo – Pytlačení *4/5+.Zpět k lanu, nahoru a dostanete se k Archiválii 4. Než se vydáte za pilotem, ještě chvilku pátrejme. Otočte se na západ, střelte do kamene omotaného provazem. Slezte tam, najdete Součástky, mj. Součástky pušky *1/3*. Výše nad vámi je ještě Socha *7/10+. Vraťte se na výchozí plošinu, kudy jste slezli. Vystřelte nový provaz vedle plošinky, kde jste zapalovali sochu. Na zemi tam najdete Kešku *9/15. +

Vraťte se na plošinku, kde jste našli hnízdo a archiválii 4. Střelte si lano na plošku s dýmovnicí. Šplhejte po lanu, jakmile se přetrhne, zasekněte se do skalní stěny cepínem *E+ a vylezte /200 zk/. Pokračujte průsmykem a skluzem dolů.

/Tábory: 1/

Přejděte k jeskyni, po cestě seberte Součástky a Rostlinu, V jeskyni najdete další TÁBOR. Další Součástky. Chodbou, zase Součástky a zkušenosti, v prosvětlené části další Součástky. Dojděte k mostu. Pilota i vás dostanou ti parchanti z ostrova. Těšit vás může aspoň to, že je pozabíjí někdo za vás.

/Tábory: 1/

Opět u stropu s přivázanýma rukama. Déja-vu. Houp houp, zachyťte se nohama o strop, přetrhněte provazy *E+ a jste dole. Prolezte ven tunelem. Pokračujte dál a najdete BROKOVNICI, tak si jí hned vyzkoušejte a uvolněte si cestu. Přeskočte díru a otvorem nalevo do místnosti. Prohlédněte si kresby

na zdech a najdete hrobku královny Himiko. Napadne vás skupinka zlounů. Pozor na malý prostor a prudký útok. Využijte, co můžete z dovedností, nebo nového mazlíka.

Lanem střelte do závaží u stropu, uvolní vám bránu. Najdete za ní TÁBOR. Zlikvidujte desky a máte další cestu. Po římse vpřed, nahoru a dírou ve zdi se dostaňte do týlu nepřátelům. Do nich. Vylezte o patro výše, otevřete okno, přitáhněte si závaží a vítr vám pomůže udělat velké BUM. Zavřete okno a otevřete to na druhé straně. Znova zopakujte proces se závažím a poražením sloupu. Zlikvidujte další partičku nepřátelských ostrovanů, prošacujte je a měli byste najít Součástky Luku *1/2+. Nakonec otevřete okna na obou stranách, naposledy přitáhněte závaží a shoďte zvon. Propadnete spolu s ním /250 zk./ Utíkejte a přeskakujte po mostě, přeskočte dál a spadnete dolů. Po cestě si odstraňte z cesty dvě blokády a jste na konci lokace. /250 zk.; Kresby – Prostředí – Klášter v propasti/.

Venku z jeskyně jste v dalším TÁBOŘE. U ohniště vepište do deníku /Lařiny zápisky 5/10 – Pradávní strážci/.

U vodopádu nalevo zapalte Sochu *8/10+. Běžte proti proudu přes vodu na břeh. Spalte batoh se Součástkami a na dále pak najdete Kešku *10/15+. Pro orientaci použijte přístřešek na druhém břehu, tam se potom rovnou vydejte a máte další zásobu Součástek. V nich byste měli najít i Součástky pušky *2/3+. Pokračujte nahoru k lucerně a zapalte ji. Skočte naproti ke druhé lucerně a tu, která hoří, šípem přitáhněte, aby podpálila tu vyhaslou. Jakmile chytne i ta na vaší straně, použijte lano a zapalte s ní batoh se Součástkami. Zpátky do tábora a od sloupu u mostu zasekněte šíp s lanem o provazem omotaný strom nalevo. Přejděte tam a vezměte si Kešku *11/15+. Fikaně využijte svou pozici a zlikvidujte tři bastardy pod vámi. Přeskočit na trám a pro Součástky a k Soše *9/10+. Seskočte dolů a prošacujte těla. Vidíte tu stavbu pod vámi? Střelte lano a dolů. Keška *12/15+, broky, brokovnice, pal a dveře jsou pryč, tak jdeme dál. Po scénce se Lara natočí směrem, kam budete následně pokračovat, ale jako správný vykradač hrobek se nejdřív určitě dáte do

PROHLÍDKA OKOLÍ

Na poschodí domu se dá najít docela dost věcí, nezapomeňte si Archiválii 5. Dole rozstřelte dveře, nalevo seberte Rostlinu, napravo spálením batohu seberte Součástky. Skočte přímo, rozsviťte lucernu napravo a pomocí lana ji nasměrujte na vak, ze kterého vypadnou další Součástky. Další skok k vraku letadla a sloup napravo pro lanovou cestu s budovou, ze které jsme přišli; pokračujte do čelní části vraku. Využijte ho a dostaňte se na plošinu se Součástkami a Keškou *13/15+, Odrazte se od stěny, nahoru a dejte se po schodech, po cestě sesbírejte Součástky a vraťte se k vraku. Skočte do útrob vraku, prohledejte ji a zase ven. Sesbírejte Součástky a dojděte k ohništi, Prohledejte okolí a vezměte si Archiválii 6. Od vraku směrem doleva nahoru na kopec. Nazad vraku letadla máte Součástky, pozor ale na okolní divočáky. Máte před sebou dvě budovy. Prohledejte ten napravo, najdete pár věcí, nalevo taktéž, tam je ale navíc ukryta i Relikvie 5. Za pravým domem nahoře najdete konečně poslední Sochu *10/10+. Nad místem, kde jste se dostali nahoru, rozsviťte lucernu, o ní zapalte druhou a spalte vaky. Součástky. Vraťte se k soše. Po schodech nad ní, najdete Součástky a Kešku *14/15+. Znova k soše a na střechu domu, vyberte hnízdo – Pytlačení *5/5+.

Vraťte se dolů do vesnice, až tam, kde jste kdysi podpálili oheň první soše. Šípem s lanem vytrhněte provazem omotané dveře a prohledejte dům, najdete Relikvii 6. /Kresby – Postavy – Stráž/. Cestou po střechách se dostaňte do domu nad vámi a seberte Součástky z batohu, který jediný zůstal, z venkovní strany. Opět pomocí lucerny, najděte jí po rozflákání desek.

Ještě jedny dveře s lanem – škub – a vyberte mastnost. Dostaňte se na skalní plochu u domu (pod kterou jsou náhrobky). Opodál na skále zůstal domek se dveřmi za barikádou, kterou rozstřelte a prohledejte domek (Součástky). Rozstřelte si cestu ven a na střeše pod vámi leží poslední Keška [15/15]. Ufff.

Vraťte se do tábora, použijte Rychlý přesun a vyberte TÁBOR „Vyhlídka na vesnici“. Slezte dolů do budovy, odstraňte barikádu a seberte Archiválii 6. /Kresby – Prostředí – Horská vesnice/.

Vraťte se přesunem do TÁBORA „Vesnické návrší“ a po laně se vraťte do domu, kde jsme sbírali zbytkové věci. Skočte na plošinu východně a zase po laně dolů.

Jakmile dopadnete, chyťte se kraje a vyčkejte na stráž, která se šla podívat na zdroj kraválu, jakmile odejde, vylezte, skrčit a střelte do lucerny u paliva. Dva jsou ze hry, na vás je poslední. Na rozcestí se buď dejte napravo nahoru a obejděte protivníky, nebo doleva dolů a zabojovat si s pěti dalšími vagabundy. Pokud se rozhodnete pro mírumilovnější cestu, po cestě můžete najít něco užitečných věcí, dostanete se na vršek vraku. Pokud se rozhodnete pro boj, mrtvoly prošacujte a můžete najít Součástky do brokovnice *1/3+.

SESTUP Z HORY (Mountain Descent)

Pokuste se o přechod dravé řeky; dostanete se však do proudu. Držte se ve středu koryta, jakmile pak spadnete do nižší části koryta, snažte se udržovat více napravo, až skluz skončíte ve vraku letadla. Povede se vám zmocnit padáku. Jakmile budete padat, otevřete jej *E+. Bohužel selže, takže zbývá záložní *Shift+. Let směřujte mezi stromy tak, aby se Lara nenapíchla na ostré větve při přistávacím manévru. /100 zk.; Kresby – Prostředí – Sestup z hory/.

/Tábory: 6; Archiválie: 5; Relikvie: 7; Kešky: 15; Výzva – Umlčitelka (4), Uspání (5)/

Přímo za nosem, spadnete dolů na malý plácek /100 zk./ Nalevo Součástky. Pokračujte vpravo, do díry a pod chatou přelezte až ven. Ihned se schovejte, zatímco ostatní mluví, zbavte se toho nahoře. Potom ostatní dva. Prohledat okolí. Nalevo najdete batoh; sice se chytnete do pasti, ale však vy si budete vědět rady. Za odměnu Součástky. Prohledávejte okolí, potom po trámu a přeskočte díru ke dvěma zlounům, tak do nich. Rovně, další terč a k vrtulníku. Střelte si lano do lanoví a otevřete ho. Najdete ZAPALOVAČ. Nahřejte si šíp, Lara se ošetří /400 zk./ a jste v novém TÁBOŘE.

Díky zapalovači si můžete vytvářet zápalné šípy. Připravte se na nepřátele pod sebou, rovnou jich pár sundejte ohnivým šípem, připravte si pušku a čekejte další útočnou vlnu. Můžete si pomoct výbušnými sudy okolo sebe.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Prozkoumejte terásku, ze které jste bojovali, najdete mj. nějaké Součástky. Přejděte před vrtulník, rozhlédněte se, najděte figuríny, zapalte jí a strhněte lanovým šípem – první z pěti ve výzvě Uspání – Figurína *1/5+, Běžte do budovy vespod, naproti helikoptéře. Pod ní najdete něco užitečných věcí, mj., další Součástky, mj. Součástky pušky *3/3+. U táboráku si můžete samopal upravit na ÚTOČNOU PUŠKU. Prohledejte budovu nahoře, najdete Relikvii 1. Můžete se vyškrábat a prohledat i vrch budovy. Vraťte se dolů a na dvoře najdete věci, mj. i Rostlinu. Pokračujte na západní stranu, do prostorů nahoře, spalte batoh, Součástky. Poblíž najdete i Kešku *1/15+. Pokračujte do patra, prohledat, a na kraji zničte první kus z druhé výzvy – Umlčitelka – Alarm *1/4+. Nahoře si můžete vytvořit lanovou spojku s centrální budovou, tam můžete najít něco fajn. Na poschodí této budovy najdete Součástky, mezi nimi i Součástky brokovnice *2/3+. Na stole najdete i Archiválii 1, o patro níž Součástky a hned i Archiválie 2, /Model postavy – Grim/.

Vyjděte z přízemí jižně, za dveřmi odstranit překážku, seberte Kešku *2/15+. Pokračujte k oplocenému kruhu, chyťte se do pasti, sestřelte se a seberte Součástky, mj. i Součástky pro pušku *1/3+ Dejte se k budově napravo od kruhu, odstřelte blokádu, další na patře a máte Relikvii 2. Šplhněte ještě na střechu, prohledat střechu i okolí – něco Součástek a Rostlina. Pokračujte po cestě vpravo, za barikádou najdete Kešku *4/15+. Nalevo ve stěně najdete Součástky. Hupněte na střechu a odstřelte potvoráky. Prohledejte patro – najdete Relikvii 4 na stole. Nahoře v podkroví ještě přiberte Archiválii 3.

Dejte se zpět až k oplocenému kruhu, dejte se po schodech na jih od něj, Zase past, zase se chyťte a sundejte se dolů, pokud chcete další součástky, čeká vás ale boj. Vzadu v této místnosti si vyberte další Součástky a střelte do lana na podlaze. Kus vytrhněte, seberte Kešku *5/15+. Dáme se do hrobky.

STUDNA SLZ – TAJNÁ HROBKA

Vydejte se k žebříku, po cestě vezměte Součástky. Po cestě můžete spálit šípem vak, seberte další. Po žebříku dolů, další vak a další Součástky. Škvírou do skály se protáhněte do hrobky. Dostanete se k plošině, hoďte na ni tři kanystry a plošina sjede dolů. Postavte se na ní a shoďte kanystry dolů. Plošina se drží dole. Seskočte dolů a dejte se k tábořišti, hlídejte si plošinu, a jakmile bude stoupat, vyskočte na ní zpět a hned zase na mostek nahoru. Nahoře už jen vyberte truhlici /1250 zk./ (Součástky, Mapa k pokladu).

***

Přejděte na jihovýchod a dejte se k bráně /100 zk./ Čeká vás velká přestřelka s masou nepřátel. Buď se můžete bránit, nebo využívat výbušné sudy v okolí. Jakmile se z toho vyvléknete, dosbírejte si munici a šípy. Odstřelte ohněm trám, který blokuje mechanismus brány. Otevřete si jí /100 zk./. Za bránou jste v novém TÁBOŘE.

Dejte se za nosem ke Grimovi, kterého pronásledují ostrovani. Pokuste se za ním vylézt, odstřelí vám ale žebřík pod nohama a čeká vás další přestřelka.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Od tábora u brány se dejte dolů a ke schodům doleva. Zničit barikádu, najdete Archiválii 4. Po okraji bahnité jámy Součástky. Spalte další batoh, přibydou další.

Hned u začátku jámy napravo najdete Figurínu *2/5+. Prozkoumejte okolí. Tam, kde jste bojovali, u vody leží Keška *6/15+. Na věži, kde je Grim, najdete Figurínu *3/5+. Dostaňte se na plošinku, kde na vás útočili, napravo najdete Součástky, vzadu je něco zkušeností a nahoře druhý Alarm *2/4+, Za barikádou je něco munice.

Dejte se po schodech dolů, od plotu, přes most pro Kešku *7/15+. Naproti schodům vezměte Relikvie 5. Vyšplhněte se o patro výše nad stůl, najdete Součástky, dvojskokněte výše. Nejprve se od ní dejte za roh, za barikádou je Keška *8/15+, nad vámi vak na spálení. Ještě zpět k dvouslokové stěně, nahoře najdete pár dobrých věciček.

Jakmile je seberete, dejte se nalevo, pozor na skupinku nepřátel. Vydejte se od těl na budovu vedle vás, zničte Alarm *3/4+. Můžete ještě výš, rozhlídněte se a sestřelte Figurínu *4/5+. Vydejte se zase na plošinu, odkud na vás útočili, napravo na zemi najdete Kešku *9/15+, nalevo za barikádou Relikvii 6. Dejte se nahoru a nedaleko najdete další nepřátele u mlýna, pokud na vás nezaútočili už předtím. Dejme se do mlýna. Elišku ani čerta tam sice nenajdete, ale nevadí. Dejte se nalevo, nahoru a našli jsme poslední Alarm *4/4+. Dejte se dozadu do mlýna. Prohledejte prostor nad schody, napravo se rozhlédněte a najdete u vodopádu Figurínu *5/5+. Ještě si všimnete jedné, můžete jí zlikvidovat pro princip, ale nic se nestane. /Kresby – Postavy – Vůdcové Solarii/. Vylezte na střechu a na jedné ze stran střechy najdete Kešku *10/15+. Dejte se dolů do přízemí.

Rovnou dole pod místem, kterým jsou bedny odesílány pryč, najdete vak se Součástkami. Najdete je nad schody. Potom se dejte přímo pod mlýn. Pod sousedním schodištěm se nachází Archiválie 3, po zahnutí za roh na dalším schodišti pak seberte Relikvii 7 /Kresby – Prostředí – Chatrče/. Z místa, kde stojíte, totiž spodní úrovně mlýna, se dejte na západ, hledejte hořící sud, za kterým na zemi najdete Kešku *11/15+. Hned naproti za blokádou najdete Rostlinu a další Kešku *12/15+. Před barikádou najdete malou plošinku, kde se nachází ukrytý Alarm (pro dokončení výzvy stačí 4, pokud byste ale některý opomněli, máte rezervu). Seskočte dolů pod alarm a v rohu najdete Kešku *13/15+.

Dejte se na pravou stranu této nízké úrovni, ke stromu s těly. Za stromem chňapněte Součástky, u stromu máte další TÁBOR.

Dejte se přes vodu od táboru a dojděte k jeskyni, ve které najdete tři velké nádrže ohně. Schodmo nahoru pro Kešku *14/15+, potom po trámu na druhou stranu pro nějaké drobnosti typu Součástky. Potom, co vše seberete, se dejte zpátky k táboru. U něj se můžete dostat do další hrobky.

SOUDNÍ KOMORA (TAJNÁ HROBKA)

Dejte se do jeskyně. V první větší místnosti, kde si ještě nepotřebujete posvítit, najdete finální Kešku *15/15+, a že jich ale bylo. Chodbou po směru nosu a sešup po skále. Chytit a dejte se doprava. Nahoru a na rozcestí, sebrat co můžete. Na rozcestí se dejte vpravo. U táboráku v hrobce se postavte na plech, který musíte převážit, a je vám asi jasné, že potřebujete zátěž. Přeskočte ke kanystru, propadnete se i s ním. Napravo nahoře na deskách u zdi je třetí. Zachyťte si pomocí lanošípu závaží pod ním. Zničíte desky a kanystr máte dole. Všechny umístěte na plech (kratší stranu) a postavte se k nim. Potom se postavte na druhou stranu, a než se převáží zase zpět, rozběh a skok dopředu. Mělo

by se vám podařit doskočit k horolezecké stěně, dejte se levou stranou k žebříku, k truhlici a co s ní to víte. /1250 zk., 250 Součástek a Součástky pistole *2/3+, Mapa pokladu k oblasti Chatrče/. Shora po plošinkách do potrubí a ven až před hrobku.

***

Běžte zpět ke mlýnu k putovnímu místu beden. Svezte se na druhou stranu. Jste na věži a odnaproti čekejte útok. /400 zk./. Bohužel padne Grim. Prohledejte věž a po laně přelezte na druhou, odkud jste byli napadeni. Dejte se vzhůru žebříkem a vylezte na římsu naproti. Na poslední chvíli se chyťte stěny /100 zk./. Vyškrábejte se nahoru k poslednímu TÁBORU v oblasti.

Dejte se na most, na konci vpravo přes díru a do místnosti. Nahoru až pod most do paláce. Na desky, doprava ručkováním a vylezte nahoru. Plížením vpřed, spadnete, ale chyťte se a vylezte. Skočte na trám a dál, pokračujte až po chybějící zábradlí. Jakmile vám Roth potvrdí čistý vzduch, přeskočte mezeru, zopakujte to ještě dvakrát. Chyťte se a nahoru. Přes palbu skočte na střechu před sebou a zdrhejte doprava, hopsejte po střechách jako kamzík a na konci po stěně zase nahoru /100 zk./. Přes tunel /100 zk./ přejděte do jeskyně /100 zk./.

ÚSTÍ JESKYNĚ (Cavern Entrance)

V první části jeskyně nalevo je Rostlina. Dejte se nahoru schodištěm a zhlédněte scénku. Po krvavé stopě se dejte dále do jeskyně.

Geotermální jeskyně

/Tábory: 2; Archiválie: 3; Relikvie:3; Kešky: 5; Mapa k pokladu: 1; Výzva – Pyromanie (6)/

Dejte se na konec tunelu, prošacujte mrtvolu a zapáleným šípem vypalte do plynu před sebou. BUM. A rychle vpřed, než plyn začne znovu unikat. Za dírou najdete TÁBOR. Spalte batoh, seberte Součástky. Prohledejte jako vždy okolí, najdete Archiválii 1 a u ohně nechte Laru zapsat další dění do deníku /Lařiny zápisky 6/10 – Není úniku. /Kresby – Postavy – Lara Croft, Solarii; Model postavy – Mathias

Dejte se přes škvíru ve stěně a uvidíte další scénku. Pár kroků napravo, použijte Instinkty přeživšího a šípem zapalte Síť *1/6+.

Seběhněte dolů do jeskyně a nalevo seberte Součástky. Zkuste pohnout s ventilem u páry; Vybuchne a plyn začne unikat i tady. Pomocí ohně vyrazte výbuchem dveře. Ten, kdo nesbírá, pokračuje rovně a přeskočí další kus textu.

Vlevo od plynu se dejte na plošinku se svícemi a seberte Relikvii 1. V chodbě naproti seberte Součástky a po cestě zpět zabte krtka. Můžete přeběhnout přes unikající plyn v chodbě vedle,

odstraňte nepřítele a na konci seberte Kešku *1/5+ a další Součástky. Lara si asi plánuje vlastní autoservis…? Otočte se a s Instinkty najděte a spalte Síť *2/6+. Dejte se do poslední chodby na této straně (nalevo od svíček). Po levé straně najdete Kešku *2/5+. Můžete vylézt nahoru pro další Součástky a kousek od kešky spalte Síť *3/6+.

Teď se dejte dveřmi, které jste si šikovně otevřeli stylem BOOM. Abyste se vyhnuli dalšímu masivnímu útoku, potřebujete se pohybovat tiše. Hned při vstupu do chodby se skryjte za sloupem a nechte nepřátele se rozdělit. Pořadí, v jakém se jich zbavíte, se přímo nabízí. Prohledejte místo, kde jste se kryli za sloupem, najdete tam mj. Rostlinu a Kešku *3/5+. Vyběhněte výš a skryjte se za zídku, máte před sebou dva nežádoucí, počkejte a využijte okolností se světlem, abyste si usnadnili eliminaci. Najdete u nich Archiválii 2. Pod schodištěm v rohu najdete zkušenostní krabičku. Pak nahoru po schodech. Než vystoupáte úplně nahoru, rozhlédněte se a najdete vak. Hoř vaku hoř, Součástky odlož. Nahoře nad schody máme TÁBOR. Tam najdete Součástky, něco šípů a Relikvii 2. Vylezte na konstrukci a máte i Mapu k pokladu.

Pod tábořištěm zkuste otočit ventilem a následně odpalte šíp do páry. Využijte spadlou klec a nahoru dvojhopsem po stěně. Dostaňte se nad zavřené dveře. Dostanete se na ochoz, prohledat. Pod sebou pak uslyšíte hovor dvou ostrovanů. Počkejte na třetího a odstřelte ventil. Máte po starostech. Ještě nad sebou spalte Síť *4/6+. Dostaňte se doprava dolů, kde najdete Kešku *4/5+ a Síť *5/6+. Vraťte se nahoru a přeskočte napravo, k Rostlině a stěně na šplhání.

Dostanete se do jeskyně s nepřáteli, takže jak myška. Rozlučte se s prvním, který je k vám zády. Vyhlédněte zprava a do hlavy zasáhněte toho, co je na ochozech. Pak plynem odstraňte zbylé protivníky. Na stropě tam, kde stál první padouch, visí Síť *6/6+ a Výzva je hotová. Nedaleko ov rohu rostou dvě užitečné Rostliny. Na oltáři chňapněte Archiválii 3. Obejděte oltář, seberte Součástky a Relikvii 3. /Kresby – Prostředí – Geotermální jeskyně; Kresby – Postavy – Důstojníci Endurance/ Fejte se nahoru po schodech a nalevo vezměte Kešku *5/5+. Zastavte se u zamčených dveří, lanovým šípem střelte do lan a přitáhněte si klec. Otočte ventilem a podpalte páru, a cesta je volná. Chodbou, potom, co spadnete, místností, přes plyn a nahoru na konci.

Počkejte, až se dva ostrovani dají do řeči, samotáře nedaleko střelte do hlavy. Jakmile se rozejdou, začněte tím níže a pak ten poslední, zvolte si sami způsob likvidace. Jste u zajatců, takže jak jinak, jdeme jim pomoct. Otevřete plyn ventilem nad schody, odpalte jej a sundáte klec. Nahoru po schodech a skočte na závaží a z něj na klec. Z ní si všimněte druhého závaží, se kterým je třeba operovat. Nalevo od vás máte dva zdroje páry pro výbuch a předními zase klec. Střelte v pořadí plyn za klecí, ta poodletí, hned do druhého a uvolníte vězně. Ručkujte doprava až na druhou stranu a šplhejte nahoru. Přeskočte k ventilům, oba povolte a odstřelte.(ze strany). A přátelé jsou konečně venku /100 zk./. Pokud potřebujete, doplňte si v okolí munici a dejte se na žlutou klec, dál a až k cestě ven /400 zk./ /Model postavy – Obřadní Sam, Vězeň/ Dejte e chodbou /100 zk./ a vypačte si dveře.

/Tábory: 1/

Dejte se chodbou a výbuch vás zbaví několika ostrovanů. Prohledejte těla a zase se skryjte. Přijdou další a taky dalším výbuchem skončí svou bídnou existenci. Oberte i je a dírou vylezte na střechu,

Dejte se na konec stříšky, najdete stěnu ke šplhání, tak se po ní dejte a skočte na okno a z něj na další. Z toho, kde se dostanete, nahoru a vylezte na terasu. Pokračujte stále vpřed až po scénku. Potom vylezte na střechu, dojděte k lanu a spusťte se dolů. Zbavte se dvou útočníků, co se do vás pustí odnaproti a skočte na střechu pod nimi a vylezte k nim. Pokračujte rovně, narazíte na doktora. Ještě kus dál objevíte Samanthu. Zbavte se strážce a zase si přivlastněte zbytek svého arzenálu.

Teď vás zase čeká boj, kryjte se za sloupy a vyčistěte prostor. Oberte těla, prohledejte a sbírejte v okolí a měli byste mj. sebrat i Součástky brokovnice *3/3+. U táboráku si potom můžete vylepšit zákopovou brokovnici na PUMPOVACÍ. Přeběhněte do chodby /100 zk./

Cesta vás teď povede chodbami, kde občas narazíte na nějakého toho záškodníka, tak do nich. Že jste u poslední skupinky poznáte, když se na vás vrhne i nepřítel se štítem. Jakmile se zbavíte i jeho a dostanete se konečně ven, napadne vás ještě kulometčík.

Ten zmetek se nedá zabít přímo, kryjte se. Přejděte doprava, potom za zídku (střední) doleva a vylezte na plošinu. Z ní skočte na lano a spustíte se na něj. Dostanete se ke granátometu, tak ho rovnou požijte a zbavte se toho parchanta. Máte přídavnou zbraň na vaši PUŠKU /250 zk./. Prohledejte okolí, granátometem si otevřete dveře a na dvorku za nimi ještě jedna skupinka. Na konci dvora je další TÁBOR.

Jakmile budete připraveni, vylezte u tábora po stěně, chodbou a odpalte si z cesty blokádu. Vyjdete na střeše, chytněte se lana a sjeďte po něm dolů. Kde se stanete svědky přepadení Sam /100 zk,/ Dole v uličce další jatka, nakonec další kulometčík. Schovejte se vlevo za barely, přesouvejte se krytí napravo a zase nalevo k plošině, kde vidíte dva nepřátele, kteří za chvilku slezou po laně na druhou stranu. Vyberte si, kdy zaútočíte. Pak následujte jejich cestu, propližte se k oknu a granátometem se zbavte dalšího kulometčíka /100 zk./ a po laně se spusťte dolů /100 zk./

Vydejte se tam, kde stál kulometčík, a po laně se dostaňte na druhou stranu. Vylezte stěnou do okna. Pozor na oheň, naproti oknu šplhejte nahoru, přeskočte do rohu, přeručkujte a skočte ke stěně, po které zase vylezte a jste venku /400 zk./ Rozběhněte se po mostě a po výbuchu se vytrhněte útočníkovi. Přes padající most a skákejte přes propadlé části, dokud se nedostanete do místnosti /100 zk./ Dvojskokem nahoru a sledováním kamery běžte a skákejte, kam je třeba. Nakonec šplhejte, hledejte cestu a vylezte až na střechu /100 zk./. Poslední, co vás v této části čeká, je skok do helikoptéry.

/Tábory: 3; Archiválie: 2; Relikvie: 3; Kešky: 5; Výzva – Červená Karkulka (10)/

Lara přežila havárii vrtulníku. Roth je však po smrti. Ostatní vyrazili napřed, takže jste zase sólisti. Jste v TÁBOŘE a vaše dosavadní pistole byla nahrazena TAKTICKOU PISTOLÍ. Hned na skalisku poblíž vás máte Archiválii 1. Posaďte se k ohni a vepište do deníku /Lařiny zápisky 7/10 – Nemyslet, necítit/. /Model postavy – Conrad Roth, Přeživši Lara/.

Dejte se schodištěm napravo a dojděte ke stromům, pod kterými najdete Houbu [1/10]. Pokud nevidíte, pomohu Instinkty. Dojděte pod vrak vrtulníku, nedaleko něj mezi stromy najdete Relikvii 1. Za vrakem máme Součástky, kousek od nich Houbu *2/10+. V potoce nedaleko je maličký ostroh

země, na něm další Součástky, pak se dejte po vodě na severozápad a na hranici oblasti najdete Kešku *1/5+. Dejte se po cestě od trosek a za chvilku tu máte další protivníky. Nalevo od cesty najdete Houbu *3/10+. Projděte lesem na konec, pozor na pátrače, hledají vás, většinou jsou ale každý sám, takže docela lehce stačí střílet do hlavy. Usnadní vím jejich spatření světly, ale kryjte se i vy, aby oni neviděli vás. Jakmile budete u východu z lesa, objeví se tam ještě další trojice. Pokud i ty chcete zlikvidovat bez velkých boků, dejte se nalevo k malé budce (nad ohněm), vyhlédněte s lukem a nalákejte je na sebe střelením šípu. Jeden z nich půjde po zvuku, dva se otočí, tak se zbavte rychle a přesně mířenými střelami nejprve jich a potom posledního. Pokračujte kolem nich.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Jakmile se dostanete do lesa, dejte se doleva, podél hranice lesa. Za prvním stromem máte Součástky a dále potom Houba *4/10+. Běžte po mostě a hned u něj na konci roste další Houba *5/10+. Kousek výše nalevo máte vstup do Hrobky, tam se vrátíme za chvilku, ještě nad hrobkou si můžete sebrat něco více Součástek. Nedaleko od vás je malý domek, budka nebo jak to nazvat, tak si lanovým šípem otevřete a v truhle uvnitř máte zase Součástky. Nad domkem je východ z lesa, nad schodištěm najdete Houbu [6/10].

Kousek od vás směrem níže najdete další TÁBOR (u něj je pro orientaci další, větší budova). Najdete Součástky a uvnitř na stole Archiválii 2.

Když sejdete od tábora k řece a trochu po proudu dolů, najdete kus z vraku letounu. Kolem a ve vraku seberete další Součástky. Potom najděte druhý kus vraku letounu a mezi kamennou plošinou s křídlem a skalní stěnou najdete Houbu *7/10+. Rozstřelte blokádu naproti a vydejte se do jeskyně. Sklouzněte se rovnou do vodopádu, na konci se odrazte a chyťte se na šplhatelné stěně, tu použijte, přelezte po ní doprava a vpravo i skočte ke Kešce *2/5+. Tam, kde dopadnete, když neskočíte vpřed, je pak Keška *3/5+. Vraťte se k vraku, na plošinu, kde leží křídlo, po laně se dostaňte na strom, z plošky na stromě skočte na malou plošinu na skále naproti – Relikvie 2. Na konci říčního proudu, na jihu, roste Houba [8/10]. Na stěně nad místem, kde roste houba, uvidíte malou chatrč s trámem omotaným lanovím, takže šíp a strhněte ho. Vylezte na plošku k domku a naproti dveřím najdete ležet Kešku *4/5+. Z domku, konkrétně z jeho druhých dveří, skočte na dřevěnou podlaž na stromě. Spojte si s lanem podlážku naproti, chyťte se ho a dejte se do pohybu. Pod sebou vidíte další lano; pusťte se a chytněte se lana pod sebou a můžete si přelézt pro šípy a na druhé straně zase pro Součástky.

Nedaleko nad domkem najdete v lese plošinku, která se zlehka zvedá, tak se na ní vyšvihněte a rozhlédněte se, uvidíte skálu s malou ploškou, kam doskočte a seberte Houbu *9/10+. Vydejte se k dlážděné cestě, nad kterou leží spadlý kmen. Využijte ho ke skoku na stěnu a vylezte až nahoru ke sloupku, který poslouží jako základna pro lanové cesty. Strefte lanem omotanou konstrukci nad cestou, abyste pak mohli lépe a snadněji dolů. Od místa, kde stojíte, skočte na dřevěnou plošku na stromě a po laně vylezte výše pro Relikvii 3. Jakmile se vrátíte dolů, spalte ještě batoh z plošiny, kde jste našli relikvii, seberte Součástky, a taktéž tam, kde byla relikvie, pod stromem seberte poslední Houbu [10/10]. /Kresby – Prostředí – Zalesněný pahorek/.

Vraťme se k Hrobce.

SVATYNĚ BOUŘKOVÉ STRÁŽE (TAJNÁ HROBKA)

Nalevo za mostem je vstup do hrobky. Jen přeběhněte k táboráku. Je tu tma, ohnivými šípy si tedy zapalte lucerny. Potom další střelte do hromady veteše nedaleko od vás, tam zase uniká plyn, takže výbuch vám uklidí cestu, Než zase začne plyn unikat, dvojskokem se dostaňte nahoru a potom ještě výše. Naproti sobě máte horolezeckou stěnu, ale opět máte cestu blokovanou veteší, postup znáte. Nakonec tedy vylezte nahoru a vyberte pokladnici hrobky /1250 zk, 250 Součástek, Mapa k pokladu Zalesněného pahorku/.

***

Z lesa přejděte po schodech za táborem, projděte most a lanem na šípu vytrhněte dveře. Na konci chodby přejděte k žebříku a střelte šípem do provazy omotaného jelena. Tím se dají do pohybu tyče, po které skočte dopředu, chyťte se a vylezte po stěně /100 zk./. V místnosti nahoře máte dvě krabice a dva vaky na podpal, takže hooodně Součástek, Na zemi najdete i Kešku *5/5+. Sestupte dolů na skalní římsu a pokračujte už hned za nosem a z plošiny po laně /900 zk./. Rádiem vás zkontaktuje posádka lodi. Vy musíte pokračovat dál, takže se dejte dolů a po laně slezte na věž.

CHATRČE (Shantytown) [podruhé]

Z věže skočte na lano a přelezte po něm až na další věž, kde je lanovka v pohybu. Skočte na plošinu lanovky /100 zk./

Plošina, kterou se vezete, sama zastaví. Střelte lano s provazem do sloupu nejblíže k věži a tam přelezte, Vzadu si můžete posbírat něco nábojů. Vyšplhejte po žebříku, tak se už dostanete na prostor mezi dvěma věžemi – na vrcholek věže a od něj se dostanete na plošinu mezi dvěma věžemi. Opět vás čeká boj se skupinkou padouchů; vydržte až do doby, než na vás začne útočit chlápek se samopalem. Plošina se v tu chvíli začne naklánět. Jakmile se Lara pověsí, vylezte nahoru doprava a zase nahoru. Běžte vpřed a skočte, znova se chyťte. Následuje pád, až se chytíte lana. Jakmile jste na laně, objevíte pod sebou druhé. Pusťte se a chytněte níž, v pravou chvíli ještě jednou. Odstřelte si barikádu z cesty. Skluzem spadnete na lano, opět využijte správnou chvíli a pusťte se, opět si ve skluzu odstřelte překážku z cesty a dopadnete do vody. Vylezte z vody a běžte vpřed. /Kresby – Prostředí – Převoz na gondole/.

/Tábory: 4; Archiválie: 4; Relikvie: 6; Kešky: 15; Výzva – Vykradač mohyl (5), Lovec min (10)/

Doběhněte ke vraku na pláži, kde se konečně setkáte se zbytkem posádky /400 zk./. Jste v novém TÁBOŘE. Další místo, kam se musíte dostat, je plachetnice.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Na pláži kousek od lodi je krab, kterého můžete zabít pro budoucí výzvu „Krabí tyčinky“ (mňam). U lodi je budova, v ní na stole Archiválie 1 /Model postavy – Reyesová/. Na střeše této budovy najdete

Kešku *1/15+. Vypačte i dveře sousední budovy a vyzvedněte Archiválie 2. /Model postavy – Jonnah/. Venku u stěny budovy najdete Součástky, kousek níž potom u vody je batoh a další Součástky,

Dejte se po pobřeží, uvidíte dveře s lanem, ale nemůžete je ani vytrhnout ani přelézt, takže si je zapamatujte a vrátíme se později, Nad nimi uvidíte tank, u něj něco potřebných věcí. Napravo od tanku potom máte na kamenné plošině první Mohylu *1/5+. Kousíček od místa, kde jste, najděte vrak náklaďáku, tam seberte další Součástky, mezi nimi Součástky pušky *2/3+ a Součástky brokovnice [1/3].

Nad vrakem nákladního auta je cesta nahoru na kopec, takže se po ní dejte a po pravé straně najdete samostatně stojící skálu. Na ní je stezka, kterou přejděte a přeskočte, jednak ke zkušenostní krabičce a za rohem potom nad ní najdete Mohylu *2/5+. Vraťte se před dopředu před skálu a zase se dejte nahoru do kopce. Dojdete na rozcestí, tak se dejte nejprve vpravo. U trosek mostu najdete vlevo Součástky, vpravo Kešku *2/15+; sejděte do nižší části k jezírku a na břehu seberte další Součástky. Všimněte si horolezecké stěny. V jezírku máte po ruce dvě bóje, takže jednu vezměte a hoďte ji před stěnu, druhou před ní a doskočte s jejich pomocí na skálu ve vodě a z ní pak na stěnu. Po stěně nahoru a najdete Mohylu [3/5].

Vraťte se až ke skále nahoře nad náklaďákem a sejděte pod skálu. Napravo seberte Součástky, nalevo v písku pod skálou najdete Kešku *3/5+ a taky Mina *1/10+, tu rozstřelte. Po pláži se vydejte k vodě, kde uvidíte nějaké trosky. Pod molem u budovy je čtvrtá Keška *4/15+. Kousek od mola, u schodů do ruiny, najdete Minu *2/10+. Na budově visí vak se Součástkami. Od rozvalin se vraťte na pláž, najděte kotvu (bude pod tábořištěm), u ní najdete Kešku *5/15+. Když se z tohoto místa podíváte do vody, objevíte ve vodě i Minu *3/10+. Pokud chcete sebrat něco zkušeností, můžete za pomoci provazových šípů pohybovat člunem. Odtlačte ho tedy ke kontejneru, ze skal na něj skočte a z něj potom na kontejner, a máte to.

Dejte se směrem od lodi na molo a dostaňte se až k věži se žíravinou (?) Než se vyškrábete nahoru, dejte se dozadu na plošinu a surově zbavte ostrov další Miny *4/10+. Pak se už vyšplhejte nahoru, tam najdete Součástky. Zase sešupněte po laně. Na levé straně v moři najdete Minu *5/10. S využitím tyče skočte na stěnu, nahoru, doprava a dovnitř /100 zk./ Hned kousek od vás spalte vak se Součástkami. Máte před sebou dva bavící se zmetky. Nechte je dodrbat, pak headshotem složte toho před sebou a druhého můžete překvapit pližmo. Dvojskok na trám, ručkujte napravo a po trámech výš, doprava a nahoru. Střelte do držáku kotvy a následně seberte ze země získanou kladku /100 zk./ Využijte stěžeň a přejděte naproti na palubu. Nad vámi je další trojička nežádoucích. Jakmile se jich zbavíte, máte v kajutě Relikvii 1. Dostaňte se tam, kde stáli nepřátelé, od nich po laně a po dalším pod vámi až na pláž.

Vraťte se k ostatním, předejte kořist z lodi a dostanete novou výzbroj – KLADKOVÝ LUK /400 zk./ Díky tomuto vylepšení si lanové cesty vytvoříte i v horolezeckých stěnách. Dejte se na molo jižně u ruin a sloup použijte jako úchytku lana, kterým se trefte do stěny nalevo, přelezte na plošinu, na trám, a na další plošinu. Než využijete k cestě dál tyč, skočte k ní a nahoru, kde najdete Kešku *6/15+ Přeskočte na loď. Prohledejte palubu, najdete Součástky. Na spodní palubě potom na stole seberte Relikvii 2. Relikvii 3 potom najdete na střední palubě v kajutě. Zpátky na horní palubě se dejte nahoru na stožár a úplně nahoře je Keška *7/15+. Dole pod břehem, kam míříte, ve vodě je Mina *6/10+. Dolů

sešupněte od stožáru po laně. Na břehu se dejte dopředu, seberte Součástky nalevo, mezi nimi i Součástky luku *2/3+. Zbavte se nad sebou dvou tlachajících padouchů.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Dejte se k věži, zprava na malý ochozek a v zadním traktu vraku, pod sebou v moři, najdete Minu *7/10+. Nad sebou máte vak se Součástkami. Za věží máme Mohylu *4/5+. U vodopádu v malé skalní dutině najdete Kešku *//15+. Dejte se od skály nahoru, na pláži odpalte Minu *8/10+, vydejte se od ní na skálu nad vodou. Otočte se a rozhlídněte se, uvidíte plachetnici, a tam, kde se nemůžete skokem dostat, za skalami, je Mina *9/10+. Napravo od míst, odkud jste pálili na minu, je kus mola, nad ním něco zkušeností a Keška *9/15+. Dostat se tam můžete ze skal u sloupů, z nich na prostřední sloup a chyťte se desek mola. Pak se dejte na JV, až k vraku lodi, napravo seberte Součástky a ve vraku v pytlovině najdete další. Tam by měly mimo jiné být i Součástky pušky *3/3+, takže pak v táboře vylepšujte na PUŠKU KOMANDO. Nalevo u stěny je Keška *10/15+ a na konci pláže poslední Mina [10/10]. /Kresby – Prostředí – Pláž s vraky/.

Před sebou máte betonový sloup před vodopádem a shora skočte na věž, oberte mrtvolky a nalevo seberte Součástky. Dostaňte se až na vrchol věže. Než sešupneme, na balkoně napravo nezapomeňte Relikvii 4. Teď tedy jedem dolů. Zbavte se dvou ostrovanů na plošině.

PROHLÍDKA OKOLÍ

Skočte na plošku pod sebou a nalevo máme Kešku *11/15+, hned za ním za sloupem leží Součástky. Dejte se vodou, zbavte se záškodníků a nad sudem najdete Kešku *12/15+. Prohledáním najdete další Součástky. Napravo se dostaňte skokem nahoru k poslední Mohyle *5/5+ Zpátky tam, kde stáli dva zlouni, si sekerou otevřete dveře. V místnosti najdete Relikvii 5. Něco se dá najít i nahoře. Potom skočte přes díru na stěnu a najdete Relikvii 6. Tunel vás zavede do Hrobky.

ZATOPENÝ BUNKR (TAJNÁ HROBKA)

Nad táborákem aktivujte spínač, pozor na zelektrizovanou vodu. Aktivujte další panel pod schodištěm a otevřete si dveře. Podpalte tyč a rozstřelte blokádu. Přitáhněte si lanem vor a z ní na plošinu za stěnou. Střelte do lamoví a na chvilku je zase ve vodě bezpečno. Rychle, než vás zase zabije dopad kabelu do vody, přeběhněte na druhou stranu. Opět si přitáhněte vor lanem ke kabelu, znova ho zvedněte a pod ním protáhněte vor tak, aby na něj kabel dopadl zpět. Teď už bezpečně vodou přejděte ke schodům a vyberte nahoře poklad /1250 zk., 250 Součástek, Mapa k pokladu lokace Pláž s vraky).

***

Přejděte po mostě z plošiny, kde stáli dva nepřátelé, skočte na trám a přes něj na plošinu. Střelte lano do stěny a spusťte se tam. Nalevo na stříšce seberte Součástky. Pod ní Archiválii 3, a tunelem do další části.

/Tábory: 2; Archiválie: 4; Relikvie: 3; Kešky:5; Mapy k pokladu: 1; Výzva – Původní obyvatelé (4)/

Vyjdete u TÁBORA. Hned nalevo seberte Kešku *1/5+, napravo Součástky a u sloupku Rostlinu. Sloupek použijte jako základnu pro lanový šíp do horolezecké stěny naproti Laře. Přeskočte na potrubí, pokračujte doprava přes trubky, na další stěnu a další trubky a konečně na konci kolem bunkru k dělu. Vevnitř schmatněte Součástky a rozhlédněte se, najdete červenou vlajku s hvězdou. Spálit na uhel, máme první Vlajku *1/4+. Teď cesta povede do zamořené oblasti plné jaksi nepřátelsky naladěných chlapů, záleží tedy na vás, jak na ně. Naproti, hned jak vylezete do místnosti, se skrčte za zídku. Buď zvolte přestřelku a zpráskejte je všechny n hromadu, nebo se chovejte jak myška. Za zídkou můžete šípem zlikvidovat svářeče na plošině nalevo, zpoza sloupu pak toho napravo. Schovte se za bližší zídku a jakmile se stráže neshodnou a jednoho vás velmi příhodně sami zbaví, obrněnec se dá na obchůzku, tak se vyšvihněte na tu plošinu vpravo, kde byl svářeč. Uvidíte před sebou další dva svářeče, takže taktika BUM a BAM. Zbavit se dalších můžete tak, že sestřelíte zavěšený generátor, ten spadne na sud a… další ze hry. Teď už zbývá jediná možnost – přestřelka. Poslední na vás přijde obrněnec.

Tak dál. Napravo od díry, která vám posloužila za vstup, seberte Kešku *2/5+. Nad ní najdete granáty, při troše prohledávání najdete munice více. Tam, kde byl generátor, najdete Rostlinu, něco zásob a na stole je Archiválie 1. Nad zídkou, za kterou jste se kryli, spalte Vlajku *2/4+. Dál se dejte dveřmi vlevo. Dojděte ke schodům, vstupte A HNED ZASE USTUPTE, hodí po vás nepříjemné přivítání. Nenechejte si to líbit; nad schody napravo seberete nějaké Součástky, mj. i Součástky brokovnice *2/3+. Vyjděte na plošinu v místnosti, ze které jste přišli a zbavte se dalších padouchů. Dva naproti a dva na vedlejší platformě. Přeskočte na tu vedle a prohledejte místnost u ní. Přeskočte na tyč, na desky a dostaňte se na plošiny ještě výše, kde vás, pokud jste se jich ještě nezbavili, čekají další nepřátelé. Nad sebou pak máte poslední dva a jeden sud, který docela pálí žáha. Pokud nemáte nic proti pálení žáhy, tak sudu ulevte od trápení a je po starostech s těmi dvěma. Dejte se na plošinu vlevo, seberte Součástky a po potrubí přejděte k truhlici s dalšími. Pak se dostaňte na zavěšenou plošinu a nahoru k těm dvěma, oberte je. Na stěně najdete Vlajku *3/4+. V rohu naproti u sloupu seberte ještě Kešku [3/5].

Seskočte dolů, kde najdete TÁBOR. U ohniště najdete Archiválii 2. U krabic máme Rostlinu a za nimi Kešku *4/5+. U náklaďáku další Rostlina a v garáži Relikvie 1. /Model postavy – Alex/. Před nákladním vozem se tyčí věž. Podívejte se těsně pod její vrchol, na šedou část konstrukce, uvidíte a spalte Vlajku *4/4+. Teď se musíme dostat k vraku The Endurance, takže střelte lano do lezecké stěny, spusťte se tam po laně a nalevo za skálou seberte poslední Kešku *5/5+. Potom už se po laně dostaňte na vrak /100 zk./

THE ENDURANCE

Na vraku dopadnete mezi krabice. Vylezte k trojici nepřátel, a při troše šikovnosti se jednoho nebo dvou zbavíte rychleji, než si vás všimnou. Obrněný obr, který zbyde, bude trochu větší oříšek. Pokud ho trefíte do hlavy, bude si chvíli krýt ksicht, takže mu musíte uhýbat. Bude se po vás ohánět podobně jako nepřátelé se štíty, takže stejnou taktikou uhýbejte a útočte. Pokud máte granáty, pár jich použijte, na ty ani brnění nestačí. Po boji získáte LEZECKOU VÝSTROJ, která vám umožňuje tahat i těžké předměty.

Na palubě najdete i něco užitečností. Rovnou si vyzkoušejte novinku ve výbavě, střelte do závaží lanový šíp a přitáhněte si ho k sobě. Tím se vám otevře nová cesta, tak pokračujte dál za nosem až do kajuty, která patřila Sam. Seberte Archiválii 3 /Model postavy – Solarijský bojovník/ Chodbou pak pokračujte do rozlomené části lodě. Zlikvidujte dva padouchy a po laně se dostaňte dál, pokračujte až do zatopené chodby /250 zk./ Dostaňte se až k Alexovi. Na stropě nad sebou máte mechanismus, ten si lanem přitáhněte ke dveřím, kde je Alex. Potřebujete se zbavit trubek. Skočte na kratší žebřík, na levé straně mechanismu, ten se po kolejničkách posune dolů. Lanem si ho přetáhněte ke dveřím, kterými jste sem přišli, pak skočte na pravý, delší žebřík, dostanete ho pod otvor ve stropě a můžete nahoru. Nahoře odkopněte blokádu kolejniček, dole zase přitáhněte lanem mechanismus na sever, směrem ke stěně u Alexe. Opakujte cestu na mechanismus, kratší žebřík a mechanismus máme v původní pozici. No a konečně ho přitáhněte ke dveřím. Jakmile mechanismus zachytí dráty, přitáhněte ho směrem ode dveří a cesta je volná /100 zk./.

Napadne vás horda nepřátel, Alex se obětuje. Vy seberte nářadí a utečte /100 zk./. Běžte chodbou, odražte se a chyťte se lana. Kladka vás vystřelí nahoru a část lodi, ve které zůstal trčet Alex, jde ke dnu. Vraťte se na palubu, po krabici vylezte k lanu a skočte na něj. Pomocí MOTOROVÉ KLADKY se teď po lanech můžete pohybovat za pomocí pohonu. Dostaňte se zpět na plošku nahoře a zpět k tábořišti. /100 zk./.

Pokračujeme v části Bunkr v útesu. Jděte před budovu, od které jste k táboráku přišli. Nad dveřmi zachyťte lano a strhněte závaží, cesta je uvolněná. Skočte dolů a najdete Archiválii 4. Otevřete si dveře sekerou a jste zpět v hale, kde jste předtím procházeli. Napravo můžete vyrvat dveře ze zdi. Skočte tam přes bednu, najdete Součástky a Relikvii 2. Vraťte se až na začátek bunkru k dělu. Vytrhněte další dveře a vyjděte na plošinu. U stromu seberte Relikvii 3. Za skálou na pytlech s pískem leží Mapa k pokladu. /Kresby – Prostředí – Bunkr v útesu, Endurance/. Zbývá vám pomocí sloupku si vytvořit cestu s místem, odkud jste přišli, vraťte se z této plošiny zpět na pláž.

Jakmile se z tunelu vynoříte na plošině, vytrhněte hned nalevo od sebe za pomoci lanového šípu barikádu. Za ní najdete něco zkušeností. Po laně se vyvezte nahoru, kde máte TÁBOR. Rovněž vás tam čekají tři nežádoucí, toho prvního můžete šikovně zlikvidovat potichu, u dalších dvou se už přestřelce nevyhnete. Pod plošinou s táborákem je ještě jedna menší, u vodopádu i stěna, kterou můžete využít k návratu na výchozí pozici. Na plošince pod vámi je Keška *13/15+ a Součástky u vodopádu. Z druhé plošiny skočte na lano a postupně se spusťte až na pláž nedaleko tábořiště ostatních trosečníků. Zajděte tam odevzdat součástky z vraku /400 zk./ U táboráku nechte Laru dopsat zase něco do deníku /Lařiny zápisky 8/10 – Slib/. Následuje průzkum další Hrobky.

CHRÁM SLUŽEBNIC (TAJNÁ HROBKA)

Hrobku číslo dvě najdete položenou níže pod tábořištěm. S kladkou z vraku s pomocí šípu s lanem vyrvěte barikádu ve vstupu a přes chodbu nalevo. Přes proud se opět dostaňte lanem a doběhněte k táboru u hrobky. Prohlédněte si prostor a vysledujte si to správné načasování. S pomocí sekery otočte kolem u ohně, vypadne bójka, kterou bude vodní proud unášet po obvodu haly. Jakmile se dá bójka do pohybu, vy se dejte doleva a na plošinu nad Larou. Bóje udeří do sloupu a před vás se tak dostane tyč, přes kterou pokračujte za nosem. Z konce plošiny ihned střelte šíp s lanem do sloupu ve vodě, čímž ho natočíte vy a bóje, která sem za chvíli dorazí, dílo dokoná. Znova před sebou máte tyč, přes ni se dejte dál na horolezeckou stěnu, nahoru a jste u cíle. /1250 zk., 250 Součástky, Součástky pistole *3/3+, Mapa k pokladu/. U táboráku si nyní z vaší pistole můžete vyrobit MAGNUM.

***

Tak dál. Dejte se k výtahu nedaleko od tábora a otevřete si dveře omotané provazy. Sekerou uvolněte páku za dveřmi, spadne plošina; z té se po lezecké stěně dostanete nahoru, potom nalevo za roh a ještě výše. /100 zk./ Nalevo vyberte Součástky, včetně Součástek luku *3/3+. U rohu seberte munici, vylezte dvojskokem po stěně a dostaňte se na střechu šachty výtahu pro Kešku *14/15+. Vystřelte šíp s lanem do stěny a přelezte k ní, po ní pak doprava a nahoru. Za námahu budete odměněni Archiválií 4 a na okraji plošiny za kovovou věží Keškou *15/15+. Opět dvojskokem vyskočte na stěnu a z ní na kraj rezervoáru.

Přeručkujte doleva a nahoru, odtamtud na žebřík na věži a až nahoru. Přitáhněte si lanovku a hups tam. Blíž si přisuňte i druhou lanovku skočte přes ni na věž před sebou. Pokračujte výš nad lano, skokněte na něj a spusťte se na plošinu s broky. U nich se dejte nahoru a přeručkujte doprava pod potrubí až pod žebřík, po něm nahoru ke stěně a po té zase nahoru k Součástkám. Přeskočte na další plošinku pod sebou.

Tam na vás čekají čtyři potvoráci, tak se jich zbavte, potom vyskočte na stěnu, přeručkujte doleva a znova na lezeckou stěnu. Na vrcholku si šípem vytvořte cestu ke stěně naproti. Doleva, další stěna, nahoru na plošinu nad vámi, z ní na žebřík, po něm nahoru. Tady najdete Součástky. Vyrazte blokádu lanem a pokračujte do základny /100 zk./

/Tábory: 1; Archiválie: 3; Relikvie:2; Kešky: 3; Mapy k pokladu: 1; Výzva – Sluneční vrah (5)/

[nahoru]

Seskočte dolů. Před sebou ve zdi máte blokádu, kterou odstraní jeden granát. Prolezte dál a seberte v místnosti Součástky, mj. i Součástky brokovnice *3/3+. U zdi je ještě jedna barikáda, té se taky zbavit. Nahoře najdete Relikvii 1. Pokračujte vodou, na první levé plošině nezapomeňte Kešku *1/3+. Vodou za nosem až k horolezecké stěně, nad ní můžete spálením vaku získat Součástky. Vylezte po stěně a trhlinou přelezte. Před sebou máte žárovku a za ní sluneční Totem *1/5+. Seskočte dolů, prohledat okolí. Pak se dejte vpřed, dojdete do TÁBORA.

Jako už tradičně na stole leží Archiválie 1, za dveřmi se zbavte dvou ostrovanů. Pokud máte dost součástek, vylepšete si luk na SPORTOVNÍ LUK a brokovnici na BOJOVOU BROKOVNICI. U ohně sekerou otevřete dveře a za oknem v místnosti uvidíte Totem *2/5+. Stále v pozici ve dveřích se rozhlédněte a na kusu zdi vlevo je i Totem *3/5+. Fofr… Ze dveří skočte do okna naproti a dostanete se ke zkušenostem a Kešce *2/3+. Oknem se vraťte a dojděte do haly s vodou. Aktivujte spínač na konci,

za otevřenými dveřmi druhý a vzhůru, výtahu… ten potvorák se ale zasekne. Vyskočte na bednu napravo a rozsekněte sekerou kolo, spadne dolů. Vejděte na plošinu výtah a přes pletivo se dostaňte na schodiště. Nahoru po prvních, otočte se a doskočte si pro Součástky, zase zpět a nahoru po schodech, napravo se schovává Archiválie 2. Pokračujte, dokud nedojdete ke kusu schodiště, které není. Najděte batoh, spalte ho a máte další Součástky. Přeskočte díru a pokračujte do čtvrtého patra. Přivolejte výtah na čtverku a o patro se vraťte. Vyskočte na žebřík a dostaňte se ke druhému kolu výtahu, které rovněž rozsekněte. Teď si výtah přivolejte na trojku a běžte zase o patro níž (Laru asi nikdo neučil, že s výtahy se nehraje). Vyskočte nad schody na plošinu, kde jste našli Součástky, přes otvor pak zničte třetí kolo výtahu. Ještě jednou na čtvrté. Napravo v šachtě je blokáda, rozstřelte ji. Přivolejte si výtah a skočte na něj, než vyjede nahoru. Otvorem, který jste si uvolnili, skočte na lezeckou stěnu. Po ní lezte doleva k Součástkám, budete u nich moci zničit i poslední kolo výtahu. Ten se zřítí a vám se tím otevře cesta do nejnižšího patra /100 zk./.

Dejte se dolů a přelezte přes spadlý výtah. Hned vpravo u něj se podívejte napravo a zlikvidujte Totem *4/5+. Před sebou seberte i zkušenostní krabičku. Dál se dejte dírou ve zdi, nalevo si ze skříňky můžete sebrat další Součástky. Napravo se postavte před dveře, které jste právě obešli, a seberte Relikvii 2. Za vozíčkem jsou Součástky a za pletivem poslední Totem *5/5+. /Kresby – Postavy – Oko bouře/

V chodbě před sebou se v tichosti zbavte dvou ostrovanů, nalevo se dejte přes krabice a seberte za nimi Mapu k pokladu. Prohledejte okolí, poté přelezte přes další krabice až na konec pro ve hře poslední Kešku *3/3+. >>SEBRALI JSTE VŠECHNY KEŠKY VE HŘE << – zpřístupnila se vám další Archiválie a za odměnu dostanete i 1000 Součástek. /Kresby – Prostředí – Výzkumná základna/

Pokračujte chodbou do haly, prohledejte jí a potom se dejte schody k tělu generála. V animaci získáte Archiválii 3. Zjistili jste, co je třeba dělat dál a začíná hledání ostatků královny Himiko. Sejděte ze schodů a čekejte útok nepřátel /100 zk./. Kryjte se za schody a zbavte se jich. Po boji se vytáhněte na plošinu, ze které útočili, a dejte se tunelem za ní. Sklouznete se, na konci skočte a chyťte se stěny. Vylezte nahoru a vyjděte ven /100 zk./

PLÁŽ S VRAKY (Shipwreck beach) [potřetí]

Na konci plošiny si lanem stvořte cestu a spusťte se dolů. Doběhněte na most, kde čekají dva protivníci. Od něj přeskočte k lanu, po laně vylezte na věž a z té se spusťte k táboru, kde probíhá boj. Jakmile se dostanete dolů /100 zk./, je po všem. Whitman unesl Sam. Ostatní teď půjdou s vámi. Nastupte na loď /200 zk./ a dejte se za únosci.

/Tábory: 1/

Lanem na šípu si udělejte cestu s lezeckou stěnou naproti, přes kterou vylezte nahoru. Projděte chodbou a shlédněte scénku. Napravo si vytvořte další cestu a dostaňte se ke stěně a po ní zase nahoru. Nahoře pak vlezte do okna /100 zk./ Pokračujte dále a v místnosti, kde projdou tři padouši, najdete blokádu, kterou můžete spálit šípem. Projděte tunelem a plížením se dejte po schodech. Nahoře pak po trámu přejděte na druhou stranu. Chyťte se okraje terasy a až na konec přeručkujte, budete mít nad i pod sebou stráž. Na konci přeručkujte přes roh a seskočte na okenní římsu. Sice si vás všimnou, ale automaticky se dáte na útěk. Běžte za nosem, až sešupnete dolů /Model postavy. Whitman, Bojovník Oni/.

Zbavte se tří stráží a dejte se k TÁBORU, kde si Lara provede zápis do deníku /Lařiny zápisky 9/10 – Klášter/. Chodbou se dejte ke dveřím, seberte zkušenostní krabičku a vyrazte dveře sekerou. Vyjděte ven, najdete Samanthu /100 zk./ Vylezte na plošiny nalevo a spusťte se k tělům. Po přejití mostem vás čeká boj s Boučkovou stráží královny Himiko. Na místě boje máte kolem docela dost munice- Většina potvor na vás půjde s mečem, takže využívejte hlavně úskoky a útok v úskoku. Jakmile jsou zraněni, dorazte je. Je to šikovná taktika, objevil jsem jí v jiném návodu a opravdu se mi vyplatila. Těch několik lučištníků odstřelte klasicky. Můžete po cestě nahoru na sebe nepřátele lákat. Pokud se kryjí, strhávejte jim krytí a docela dost se jich potom na vás vrhne. Probojujte se až ke dveřím pevnosti. Vytrhněte dveře a mostem vstupte do svatyně.

/Tábory: 2; Archiválie: 3; Relikvie: 3; Mapy k pokladu: 1/

Hned v místnosti, kde začínáte, máme první TÁBOR. Nalevo na stole je Relikvie 1, u dveří Archiválie 1. Vypačte sekerou dveře a dejte se doleva, na konci leží Archiválie 2, pod touto plošinou i Relikvie 2. Z plošiny, na které byla Archiválie, můžete vyskočit nahoru na ochoz, z něj pak vedle a dostanete se k Součástkám a k Mapě k pokladu. Potom otočte kolem napravo, otevřete tak poklop v podlaze, potom hned zatočte kolem nalevo a uvolněte klec. Lanem si klícku přitáhněte k sobě, rozkýváte jí tím a ona prorazí stěnu nad bránou. Zase otočte kolem vpravo, zavřete poklop, pak vlevo a klec spusťte na zem. S pomocí rampy na levé straně u kola vylezte na plošinu nad vámi a postavte se čelem k bráně. Lanem střelte do klece a přitahujte jí k sobě. Na rozhoupanou klec, jakmile se vykloní k Laře, přeskočte a na druhé straně skočte k dřevěné stěně a dvojskokem nahoru na zeď, až za zavřenou bránu. Vytrhněte lanem závoru a otevřete si bránu. U sochy ve výklenku najdete Archiválii 3. Spolu s objevem zde v komnatě tak vše zapadne do sebe. Zbývá vám projít chodbou, tam dvakrát seberte Součástky a na konci pak jste v posledním TÁBOŘE. Tak, v rohu je poslední Relikvie 3. /Kresby – Prostředí – Pevnost v propasti, Zikkurat/.

POINT OF NO RETURN: Od tohoto místa není návratu zpět, takže:

Měli byste mít maximum součástek na vylepšení všech zbraní, takže vylepšete, co můžete. Pokud chcete dokončit hru na 100% a máte resty, využijte přesuny jinam mezi tábory. Vylepšete Lařiny dovednosti. Jakmile budete připraveni, vydejte se dveřmi a přejděte přes most. Hra se pomalu chýlí ke konci…

Taak, a jsme před FINALE GRANDE.

Vydejte se doleva ke zkušenostní krabičce u sloupku – základny pro lanová spojení dále. Střelte lano do lezecké zdi a vylezte po ní, doprava, na další stěnu vedle a na plošinu napravo. Skočte k rozbitému oknu a na lezeckou stěnu za oknem. Doprava, na sousední a nahoru. Nahoře lanem před dveře přitáhněte závaží, vítr vám pomůže a otevře vám cestu. Za dveřmi vylezte vlevo na plošku a lanem střelte do závaží v horní části. Po laně lezte k závaží a zachyťte se trámu pod sebou. Z něj přeskočte k oknům. Po venkovní terase a skočte na desky před sebou. Zachyťte se cepínem, jakmile se

propadnou, dopadnete ke stěně na šplhání. Dostaňte se pod okno, vyskočte na okenní mřížoví a výš k díře, přes kterou se dostanete na plošinu. Lano střelte do stěny u soch naproti, stěnou se dejte doleva, přeskočte na vedlejší a lezte dolů. Pusťte se a chyťte se zase stěny pod vámi. Doprava a nahoru.

Sice se dostanete do dalšího TÁBORA, ten tu je ale jen na možnosti vylepšení. Vy pokračujte, pomocí tyče se dostaňte na stěnu a vyšplhejte nahoru. Nahoře na vás zaútočí horda ostrovanů. Zbavte se jich a pokračujte. Jakmile vám potom vítr znemožní cestu, vyskočte na plošinu vpravo a pokračujte až k další skupince ostrovanů. Jakmile se zbavíte i jich, přeskočte na sloupek v propasti, pak na lezeckou stěnu za ním a nahoru.

Tady na vás čeká Oni bojovník. Je obrněný a zranit se dá pouze zezadu. Uskakujte před jeho útoky, jakmile se rozmáchne, prosmýkněte se za něj a střelte mu do zad, než se stihne otočit. Jeho velká nevýhoda, která se dá skvěle využít, je jeho neohrabanost. Pár ran do zad a potom použijte dorážecí útok, tím mu ublížíte.

Ve druhém kole se k němu přidají i lučištníci. I když se jich zbavíte, nastoupí na vás další skupina, takže se jim vyhýbejte, nebo se jich zbavujte. Taktiku boje s obrem zachovejte stejnou, jakmile padne na kolena, použijte dorážku a tak ho zbavíte helmy. Nyní máte na útok kromě zad ještě možnost tváře. V tomto „třetím kole“ boje se držte taktiky. Pokud jste ušetřili nějaké granáty, přijdou teď docela vhod, pak stačí jen pár ran. Jakmile padne, zase dorážka (na několik etap), a je po něm. /Model postavy- Bojovník Oni, Himiko/.

Pak už je tu poslední souboj hry s Mathiasem – přejděte do obřadního kruhu, sledujte instrukce na obrazovce a nakonec ho zastřelte.

Sledujte animaci. Lara si doplní poslední zápisky /Lařiny zápisky 10/10 – Pravda/

PRÁVĚ JSTE DOKONČILI HRU TOMB RAIDER 2013.

Po skončení titulků se můžete na ostrov vrátit a dokončit resty volbou Pokračovat ve hře.

Abyste tuto část dokončili se vším všudy, musíte vlastnit lanové a ohnivé šípy, brokovnici a granátomet. Nachází se v lokaci Pobřežní džungle zhruba uprostřed mezi tábory mezi první a druhou částí džungle. Abych vás neochudil o pocit z nálezu, více k pozici Vám nesdělím, hledejte. Nápověda – hledejte dřevěný most a vstup do skal.

Dejte se chodbou a sestřelte lucernu na jejím konci, abyste si uvolnili cestu dále. Pokračujte chodbou až do uzavřeného údolí s havarovaným letadlem. Přejděte na malou dřevěnou rampu před sebou. Sestřelte další lucernu, oheň spálí síto, na kterém letoun zčásti visí, a ten se sesune níže. Nyní skočte na níže položené křídlo letadla, přejděte na druhé křídlo, přeskočte na malou stříšku a z té mezi skály

na stezku. Pokračujte do chodby ve skále, až do místa, kde je v chodbě kovová stěna. Tu odpalte granátem a vevnitř spalte šípy všechny vaky. V místnosti seberte, co se dá a pokud se vám stane, že krabice z vaku uvíznou na stropních trámech, libovolnou zbraní si je sestřelte dolů.

Zbavte se barikády nalevo, vypáčíte další truhlu se Součástkami. Na polici vedle barikády vyskočte, strhněte jí, získáte další krabice. Stejná police je napravo, tu zničte granátem. Dále napravo je mezi trámy kus blokády, kterou strhněte provazovým šípem, další krabice.

Vydejte se z této postranní jeskyně a dejte se chodbou. Opět vyjdete u letadla, ale v pozici výše nad ním. Sestřelte další lucernu nad sebou, ta zapálí kahan, ten ale spadne a uvízne na trámech. Vylezte na krabice, skočte k němu a tak spalte další podpěru letounu. Opět o něco klesne. Vy skočte na stříšku, která se naklonila vlivem ohně, a skočte na plošku za ní. Vyjdete na plošině před letadlem, sestřelte další lucernu. Horní část desky prohoří, vy do zbytku desky zatlačte a prorazte další podpěru vraku.

Skočte dolů a po rampě se zase dostaňte na křídlo letadla, tentokrát ale skočte na plošinu rovnou za křídlem. Tam hoďte jednu z luceren na poslední podpěru letounu. Jakmile ta prohoří, vrak se rozpadne. Skočte zpět na křídlo a vylezte do čelní části vraku. Spalte krabice, které překáží v zadní části. Pak doskočte do zadní části letadla a dvojskokem se vyšvihněte nahoru. Ze zadního křídla vyskočte na střechu pagody až k pokladu této hrobky. Pokud se chcete dostat na začátek oblasti, využijte lano poblíž.