U čínské zdi se z vrtulníku Lara spustila po laně dolů, pak seskočila a sklouzla po šikmých skalkách na dno jeskyně. Pokračovala v přímém směru, pře­brodila jezírko a vylezla na skalní výstupek, odkud zastřelila tygra pobíhajícího pod výstupkem. Pokračovala okolo skalního masívu nahoru až do místa, odkud mohla přeskočit na skalní převis za zády. Na jeho konci sebrala stříbrného draka. [Sekret 1]

Otočila se do prostoru a dole u jezírka zastřelila druhého tygra. Pokračovala v lezení nahoru, z výstupku přeskočila šikminu pod otvor v obvodové zdi, kterým pak vylezla do čtvercové věže. Propadlem v pravém rohu se dostala do spodní místnosti s vodou. Vystoupila po výstupcích vlevo, přeskočila k protější páce, přehodila ji a tak si otevřela východ. Otevřenými dveřmi vstoupila na nádvoří, kde zastřelila tři útočící ptáky. Po šikmině sklouzla do jezírka napravo pod hradbami, kde v zatopeném výklenku nalezla klíč “Guardhouse Key”. Jakmile vylezla z vody na břeh, musela zastřelit útočícího tygra. Po zele­ných výstupcích vylezla zpět přes obvodovou zeď na nádvoří, odemkla si dveře v pravé věži a vstoupila do místnosti. Nejdříve postřílela pavouky lezoucí po zemi, potom vyběhla po schodech doleva nahoru a vylezla do zamřížovaného okna, odkud zastřelila další pavouky na protějším povalu. Seběhla zpátky dolů, po žebříku vylezla na poval, kde v rohu sebrala další klíč “Rusty Key”.

Odemkla si další dveře, chodbou prošla do další místnosti, kde postřílela pa­vouky padající z díry ve stropě. U kostry si sebrala náboje do brokovnice a lékárnu. Pak odsunula kvádr ze zataraseného východu a šikmou chodbičkou sjela k vodě. Prasklinou, kterou objevila v levě stěně částečně zatopené místnosti, přeručkovala nad vrhanými disky až na její konec. Spustila se do vody, odkud opatrně vylezla do další části chodby. Rychle přeběhla propadající se podlahu až za dveře, které se hned za ní zavřely. Problém s valícími se koulemi Lara vyřešila tak, že zůstala stát uprostřed tunelu zády ke dveřím, takže ji koule minuly zepředu a zezadu. V dolní části levá koule zavalila jedovaté trny. Odsud pak přesně zprostředka úzkého tunelu přeskočila na šikminu, sjela po ní a dopadla do uzavřeného prostoru. Ihned udělala salto doleva, dopadla na kostru, kde si klekla, sebrala náboje “Automatic Pistols Clips”. Ihned jakmile se zvedla, skočila z místa kupředu, zachytila se podlahy protější chodby a vytáhla se do­vnitř dřív, než ji zabily lisovací kvádry s trny. Znovu přeběhla propadající se podlahu, postupně přeskočila tři sekající břity a na konci zahnula vlevo. N křižovatce před odbočkou doprava sebrala zeleného draka. [Sekret 2]

Cestou zpět k žebříku (po kterém sem slezla) ji napadl na otevřeném prostranství druhý ještěr, kterého opět, stejným způsobem jako poprvé zastřelila. Potom již nalezla žebřík, po kterém vyšplhala až do horního krátkého tunelu. Došla na jeho konec a seskočila na zem. Otočila se a vyšla v horní části jeskyně nad propastí. Postřílela další pavouky, došla k lanovce, zavěsila se na ni a přejela přes propast. Hned jak seskočila z lanovky, zastřelila dva tygry. Prošla úzkým průchodem do další části jeskyně. Proběhla kolem tábořiště s hořícím ohněm, bednami a přistoupila k zavřeným dřevěným dveřím se symbolem draka…

Intro ji uvedlo do další úrovně.

Tuto úroveň Lara začínala v úzké uličce. Došla na náměstíčko, kde nejdříve zastřelila dobrmana a potom muže s puškou, který byl na balkóně vpravo. Dala se uličkou doleva k dřevěnému baráčku u vody. Zlikvidovala dalšího dobrmana a muže s baseballovou pálkou, kteří z baráčku vyběhli. Když se jí to povedlo vešla dovnitř a sebrala z podesty vlevo u okna světlice. Vypínačem na stěně si otevřela poklop ve stropě a po žebříku vyšplhala o patro výš. Tam postupovala stejně, až se dostala na střechu. Vylezla na parapet u okna, prostřelila sklo a vstoupila do místnosti. Protějším oknem přeskočila na červenou plátěnou stříšku a dále na balkon, kde u mrtvého muže s puškou sebrala klíč “Boathouse Key”. Vrátila se na červenou stříšku, pověsila se za její okraj a sesko­čila na zem.

Došla ke kotvišti u dřevěného baráčku, skočila do vody a podplavala pod protějšími vraty. Zasunula klíč do zámku a otevřela si vrata. Pak ještě přepnula vypínač na druhé straně dřevěné podlážky, který otevřel dveře v místnosti s prostřelenými okny. Přeplavala k dřevěnému baráčku a zastřelila dal­šího muže s puškou. Pak mu sebrala pistole “Automatic Pistols”. Stejným způsobem jako poprvé se dostala na střechu dřevěného baráčku a vlezla do míst­nosti za prostřeleným oknem. Prošla otevřenými dveřmi a zastřelila dalšího dobrmana. Prošla místností, pak proskleným koridorem a v jeho zadní části pře­pnula velký vypínač. Tím si otevřela dřevěná vrátka nad vodou, vlevo od dřevěného baráčku.

Vrátila se koridorem zpět do čtvercové místnosti, rozstřelila jediné okno, ze kterého přeskočila na protější červenou plátěnou stříšku. Přes sousední stříšky vlevo se dostala až na římsu se žebříkem. Vylezla do míst­nůstky a pákou na konci si otevřela dřevěná vrata v pletivu dole u hladiny. Skočila do vody, doplavala ke člunu, nasedla a vplula otevřenými vraty do zatope­ného sklepení. Brzy doplula k vodopádu, přes který proplula na nižší hladinu do spodní části sklepení. Uprostřed sklepení seskočila z člunu do vody, poto­pila se a ze dna sebrala zlatého draka. [Sekret 1]

Znovu nasedla do člunu, proplula kanálem do vedlejšího sklepení, zahnula doprava a v druhém výklenku vystoupila na dřevěnou plošinu. Zastřelila dvě krysy a po žebříku vylezla do vyšší chodbičky, kde sebrala světlice a stříbrného draka. [Sekret 2]

Nasedla do člunu a přeplula na protější stranu sklepení, člun zakotvila až u zavřených dveří zdymadla a skočila do vody. Doplavala k dřevěné plošině a vylezla na ni. Nejdříve zastřelila krysu, pak rozbila okno a v místnosti za ním zastřelila ozbrojeného strážce. Sebrala mu náboje do automatických pistolí, u zavřených dveří sebrala náboje do brokovnice a nakonec přehodila páku, kterou vyrovnala hladiny vody ve zdymadle. Vrátila se na plošinu, vylezla po žeb­říku a v zatopeném zdymadle nahodila pod vodou páku, kterou si otevřela vrata do další části Benátek. Nasedla do člunu a z otevřených vrat plula vlevo. U zakotvených gondol vylezla na bedny, přeskočila na protější červenou plátěnou stříšku a z ní na kamenný most. Zlikvidovala dobrmana i jeho pána ozbroje­ného pálkou, u kterého pak sebrala lékárnu. Přešla přes most na dvůr, kde zastřelila ozbrojeného strážného a sebrala mu klíč “Steel Key”.

Tím si odemkla dveře u schůdků. V místnosti seskočila o patro níž a přehodila další vypínač na stěně, tím si zvedla mříž u vjezdu do úzkého kanálu. Vrátila se před dům, zastřelila dalšího strážného a sebrala mu další náboje do automatických pistolí. Když došla na kamenný most, podívala se doprava dolů a zastřelila na betono­vém molu vlevo od zakotveného druhého člunu dalšího strážného. Nastoupila do člunu kterým sem připlula, obeplula barák a na druhé straně zastavila u dřevěného mola, aby zastřelila dalšího strážného, kterému sebrala lékárnu a náboje do brokovnice. Nasedla do člunu, plula rovně okolo bílého baráku s lampou, na konci kanálu zabočila doprava, pokračovala rovně a zakotvila u dřevěného mola před dvěma gondolami. Jakmile vstoupila na molo, otevřely se dveře domu a vyběhl z nich chlap s pálkou. Lara ho zlikvidovala, sebrala mu lékárničku a pak vstoupila do domu. Uvnitř zastřelila nejdříve dvě krysy a nakonec přehodila páku na zdi, která otevřela dveře do domu se stříškou.

Vrátila se do člunu a proplula úzkým kanálem hned vedle gondol, na konci doleva a vystoupila na vyšší dřevěné molo pod stříškou. Prošla dveřmi a seskočila do vody. Tady našla klíč “Iron Key”. Vylezla do horní místnosti, zastřelila dobrmana i chlapa s pálkou, sebrala mu lékárničku a pákou na stěně si otevřela vedlejší velká zelená vrata. Odtud seskočila do vody, co nejrychleji se vynořila a vyšplhala se na dřevěné molo, kde zastřelila další ostrahu. Nyní již mohla nasednout do člunu, proplula sníženou částí kanálu a na konci zahnula vlevo. Po pravé straně viděla otevřená dvířka do budovy, kam by se dalo vplout. Lara však plula až za ně, tam vystoupila do obdélníkového otvoru na šikmou dřevěnou podlahu rohové místnosti zčásti zatopené vodou. U protější stěny přecházel strážný, který hlídal spínač. Jakmile ho zastřelila, sebrala mu náboje do automatických pistolí, ale vypínače na stěně si zatím nevšímala! Vrátila se do člunu a přejela k protější dřevěné šikmé rampě u žlutého baráku. Po rampě vyšla nahoru, rozstřelila okno a v zaskleném koridoru si z kamenné podesty sebrala zeleného draka. [Sekret 3]

Vrátila se zpátky do člunu, plula nejdříve rovně, u domu s vrátky odbočila doprava, na konci kanálu znovu doprava, pokračovala sníženou částí kanálu, podplula pověšené prádlo nad kanálem, na konci zabočila doleva, okolo rohu baráku doprava, u bílého baráku opět doprava, až před sebou zahlédla zakotvené gondoly. Svým člunem gondoly přejela a pokračovala rovně, až doplula k druhému zakotvenému člunu u betonového mola. Nasměrovala svůj člun do úzkého kanálu mezi dva žluté baráky s hodinami na konci. Pořádně člun rozjela a jakmile vjela mezi baráky, za jízdy vyskočila ze člunu do vody. Člun vjel setrvač­ností do minového pole a byl rozmetán. Tak si zpřístupnila příjezd k vratům, kterými Lara v závěru levelu musela proplout. Nyní už doplavala zpět k beto­nové rampě se zakotveným člunem, na kterou vylezla. Mrtvému strážnému sebrala náboje do M16 a odemkla si dveře. Zastřelila strážného co vyšel ven, sebrala mu lékárničku, vešla dovnitř a vedle okna přepnula velký vypínač.

Tím si zvedla druhé mříže u úzkého kanálu. Vrátila se do člunu, proplula úzkým kanálem s otevřenými mřížemi, pokračovala šikmo vlevo pod šedý most, u dřevěného mola zabočila do dalšího úzkého kanálu doprava a na konci zabočila vlevo. Doplula ke dveřím rohové místnosti a vplula dovnitř. Člun zakotvila zadní částí těsně k dřevěné podestě, přesně pod vypínač na stěně. Vystoupila a přehodila vypínač. Ten otevřel na přesně stanovený čas vrata pod hodinami, mezi žlutými baráky, kde již Lara zlikvidovala minové pole. Posledním úkolem bylo zvládnout plavbu k nim ve velmi krátkém čase. (Přidržením klávesy [CTRL] současně s kurzorovou klávesou směru, se plavba urychlí.) Přes šikmou dřevěnou rampu vyplula z místnosti ven, ihned zabočila doleva, na konci doprava, na konci opět doprava, doleva, proplula pod šedým mostem, šikmo vlevo do úzkého kanálu se zvednutými mřížemi a jakmile vyplula ven, zabočila doprava mezi žluté baráky do vrat pod hodinami. Tam končily Benátky….

Uzavřeným kanálem plula Lara k mříži, která se zvedla. Doplula k dřevěnému molu u prvních dveří vlevo. Tady vystoupila a zastřelila dvě krysy. Vy­běhla po dřevěných schodech vlevo, na vrcholu zastřelila další dvě krysy a v dřevěném průchodu chlapa s pálkou, kterému sebrala lékárnu. Pokračovala výš, zastřelila další dvě krysy v chodbě a přehodila velký spínač. Tím otevřela vstupní dveře paláce. Počkala si na chlapa co z něho vyběhl, zastřelila ho a pak sebrala mu lékárničku. Vešla do vstupní haly paláce, zastřelila střelce vpravo nahoře na balkóně a hned dalšího, který vyběhl zprava. Sebrala mu náboje do brokovnice a rozstřelila okno vlevo. Zastřelila dva dobrmany kteří na ni vyběhli a v kryté zahradě sebrala lékárničku, světlice a náboje do automatických pis­tolí. Vrátila se do vstupní haly, proběhla okolo tří figurín rytířů a na konci tmavé chodby přehodila páku.

Tou si otevřela dřevěná vrata nad vodou za rohem paláce. Vrátila se zpět do haly a přes dřevěný šikmý díl vyskočila na dřevěný strop, z něho na balkon vpravo. Zatlačila na kamenný kvádr a přeskočila na protější balkon za zábradlí. U mrtvého střelce sebrala náboje do automatických pistolí. Pomocí žebříků na stěně přelezla na venkovní balkon. Nejdříve zastře­lila dalšího střelce na sousedním balkónu vpravo. Z okraje otevřené strany balkónu přeskočila k protější plátěné stříšce, zachytila se jejího okraje, přeručko­vala doleva a zpětným saltem skočila přes zábradlí na balkón za zády. Odtud přeskočila na sousední dřevěnou plošinku a dále na šikmou plátěnou červenou stříšku. Seskočila na betonovou rampu pod ní a dále do protějších dveří. Vyběhla po schodech, zabila dva útočící dobrmany a na vrcholu vstoupila do v místnosti vpravo se žlutou tapetou. Zastřelila ozbrojeného strážce a přehodila na stěně vlevo ode dveří páku. Vrátila se nad schody, prošla otevřenými dveřmi na venkovní balkón. U mrtvého střelce sebrala náboje do brokovnice a stříbrného draka. [Sekret 1]

Vrátila se do místnosti kde přehazovala páku, rozstřelila okno a prošla na venkovní balkon. Zastřelila hlídače a sebrala mu náboje do UZI. Rozstřelila druhé okno a vešla do vedlejší místnosti. Z otevřených dveří vpravo vyběhli dva chlápci s pálkami a dobrman. Když je všechny zlikvidovala, ve vyhaslém krbu zatlačila na cihlový kvádr a přes něj vylezla do chodby roubené dřevěnými trámy. Nejdříve zastřelila krysu, pak došla na konec chodbičky, přeskočila dva ostré břity nad šikminou a octla se v místnosti s vodou. V protější chodbě v časovém limitu přeskákala čtyři pole s ohni. Ty překonala tak, že se rozběhla – vypnuly se ohně – přeskočila přes vodu, z místa přeskočila druhou vodu, opět se rozběhla a skokem překonala poslední. Na konci vpravo se otevřela dvířka do další místnosti. Dříve než tam Lara vstoupila, zastřelila uvnitř střelce a jeho dva dobrmany. Pak vstoupila do místnosti s křišťálovými lustry. Přes ka­menný kvádr vyskočila na nejnižší lustr, pak na vyšší a přes poslední až na dřevěnou plošinu u stropu. Zastřelila dvě krysy, obešla kamenný sloup, zachytila se dřevěného trámu a ručkovala doprava.

Tam se mohla vytáhnout nahoru a postavit. Přeskočila na protější dřevěnou podestu a hned zastřelila chlapa s pálkou, který přelezl zídku vpravo. Sebrala mu lékárničku a po zídce došla před trám. Přeskočila na něj a přehodila páku vpravo na sloupu. Tím spustila mechanismus, který změnil polohu zavěšených lustrů. Vrátila se přes zídku na dřevěnou podestu, otvorem u řetězu seskočila na nejvyšší lustr a z toho pře­skočila na lustr uprostřed. Odtud přeskočila na dřevěnou plošinku u pravé zdi, kde přehodila páku. Tou si odklopila obraz na protější zdi. Přeskákala na nejníže zavěšený lustr a z něj do skrýše za obrazem pro klíč “Library Key”. Přeskočila zpátky na nejnižší lustr, pak na prostřední a z toho na dřevěnou plo­šinku šikmo vpravo u zdi nad krbem. Přehodila páku, která otevřela poklop v kolmé cihlové šachtě za krbem. Rozstřelila okno, prošla na římsu a vpravo skočila do vody.

Dopadla do uzamčené místnosti částečně zatopené vodou, kde přehodila nalezenou páku. Otevřenou mříží proplula do vedlejšího zatope­ného sklepa. V pravém zadním rohu se potopila do otvoru v podlaze a plula směrem pod podlahu první místnosti. Proplavala okolo sloupu, pokračovala rovně, přes další zatopenou část sklepa a otvorem u podlahy do třetí části. Nejdříve v zadní části vpravo přehodila páku na zdi, která otevřela horní poklop, pod hořáky s ohni. Potom posbírala granáty a pod pákou zlatého draka. [Sekret 2]

Proplavala zpátky do první místnosti a odemkla dveře do vstupní haly knihovny. Zastřelila chlapa s pálkou který vyšel z knihovny, sebrala mu lékár­ničku a zamířila k protějšímu vchodu. Vyšplhala po regálech do horní části knihovny, nejdříve zastřelila dvě krysy a pak přehodila páku, která otevřela další dveře ve vstupní hale. Slezla na zem a zastřelila ozbrojeného hlídače, který prošel právě otevřenými dveřmi. Proběhla vstupní halou do nich a opět po regálech knihovny vyšplhala až ke stropu. Rozstřelila okno, sjela po červené plátěné stříšce a přeskočila na protější vysunutý balkon. Odtud přes doškovou stříšku u protějšího domu přeskočila na cihlovou zeď. Přešla doprava a podél zdi přeskočila na střechu dřevěné chaty. Došla ke komínu, odkud přeskočila na malou cihlovou zídku.

Slezla na její opačné straně dolů, kde ve vodě našla UZI samopaly. Vrátila se na zídku, seskočila na dřevěný chodník a vešla do dřevěné chaty. Nejdříve zastřelila ozbrojenou stráž, sebrala si náboje do automatických pistolí a nakonec ze stolu klíč “Detonator Key” k odpalovacímu zařízení. Přeplavala vodu k protějším dveřím a hned jak se otevřely, zastřelila dalšího střelce, kterému sebrala lékárnu. Přes dvůr se dostala oknem zpět do knihovny a ve vstupní hale přehodila páku u dveří. Jakmile vešla do místnosti, další dva střelci rozbili okna a vrhli se na ni. Když je zlikvidovala, sebrala jim náboje do brokovnice a UZI. Skrz rozbitá okna se dostala na dvůr se zahradním altánem uprostřed. Prošla dveřmi vpravo, skočila do vody, přeplavala vlevo a za rohem vylezla na podlážku, kde zastřelila krysu. Na zídce obešla detonátor a vylezla na další zeď. Po ní přešla až pod šikmou doškovou stříšku a vylezla na ni. Rozstřelila si jedno z oken a uvnitř místnosti sebrala zeleného draka. [Sekret 3]. a pak už jen přes trosky pokračovala do výklenku na střeše a skluzla se do…

Na začátku se Lara ocitla na dřevěné plošince s kývající se bednou. Otočila se doprava a přeskočila na výstupek před doškovou stříškou, otočila se a za­bila střelce vlevo dole na dřevěné podlážce u vody. Pak seskočila do vody, vylezla k jeho mrtvole a sebrala si náboje do automatických pistolí. Plavala vlevo za roh k žebříku. Vyšplhala do prvního patra, otočila se a vytáhla se na další mezipodestu, kde přehodila vypínač na zdi. Tím si otevřela propadlo ve střeše naproti kývající se bedně. Po žebříku vyšplhala výš a přeskočila na protější bílou plošinku, otočila se doleva a dostala se zpět až na výchozí plošinu s kývající se bednou. Přeskočila do otvoru v protější střeše, kde zastřelila pálkaře. Ze stupínku sebrala klíč a šla po schodišti nahoru. Otevřely se dveře a vyběhl další pálkař. Po jeho likvidaci mu sebrala lékárničku. Vyšla ven a stejným způsobem jako prve, se dostala na plošinu s kývající se bednou. Obešla ji zprava a přeskočila dopředu na malou plošinku a pak na šikmou stříšku nad oknem, zachytila se jejího okraje, pustila se a znovu se zachytila okenního para­petu. Rozstřelila okno, prošla nastraženou pastí doleva k žebříku a vylezla do tmavé chodbičky, kde odemkla dveře.

Prošla místností za nimi doleva a vylezla po žebříku před polorozpadlou střechu. Tu zčásti přeskákala, zčásti přeběhla a na jejím konci prošla úzkým průchodem vpravo. Dostala až k východu ke kopuli opery. Odsud seshora nejdříve zlikvidovala střelce, pálkaře a dva dobrmany. Přeskočila na střechu a to už na ni vyběhli další tři střelci. Zabila i ty, pak obešla všechny mrtvé a posbírala si lékárničku, lékárnu, náboje do brokovnice a do UZI samopalů. Na protější straně střechy si stoupla před kývající se bednu, přeskočila na sloup pod ní a v otvoru za sloupem přehodila vypínač, který otevřel propadlo do horních lóží opery. Rychle se vrátila nahoru k bedně a zlikvidovala střelce a pálkaře, kteří se propadlem dostali na střechu. U střelce našla světlice a náboje do brokovnice. Otevřeným propadlem pak sestoupila dolů a přehodila oba vypínače na sloupech. Mříží vlevo se dostala na schody k dalšímu přepínači. Přepnula ho a vyskočila do výklenku naproti, aby vypro­vokovala kameny. Pak se vrátila k žebříku a přelezla do otvoru vlevo. Seskočila na balkón v hledišti opery, otočila se a zabila střelce, který vyběhl z chodby nalevo. Sebrala mu lékárničku a chodbou odkud vyběhl šla k výtahům.

U výtahů nejdříve zastřelila dva dobrmany a pak přepnula spínač na stěně. Vrátila se zpět na balkón, přeběhla ho opatrně na protější stranu (pozor na zavěšené závaží) a když z protějších dveří vyběhl střelec s dobrmanem, tak se jich zbavila. Otvorem vlevo v podlaze seskočila o patro níž a pověsila se za jeho okraj, aby se zas vytáhla nahoru. Vyprovokovala tím pálkaře a dva dobrmany, aby vy­běhli dole do hlediště a Lara je mohla zlikvidovat. Pak seskočila až na zem, pálkařovi sebrala lékárnu a došla až k zatopenému orchestřišti, odkud zabila střelce na jevišti. Vrátila se pod ochozy, proběhla okolo otvoru mezi závěsy, tím vyprovokovala kamenné koule, které skončily ve vodě. Potom zabila dalšího střelce na prostředním ochoze nad hlavou. Zatopeným orchestřištěm přeplavala k jevišti a vylezla na něj. Šla do místnosti vlevo, zastřelila dobrmana a hned nato střelce běhajícího v hledišti za zatopeným orchestřištěm. V místnosti, odkud vyběhl dobrman přepnula spínač, který otevřel mříž v protější místnosti. Pře­běhla přes jeviště (pozor na zavěšené závaží u stropu) a u zabitého střelce na jevišti sebrala náboje do UZI. Zastřelila oba pálkaře, kteří vylezli z protější místnosti a u jednoho z nich sebrala lékárnu.

Z konce jeviště vylezla na vrchní podlážku místnosti, odkud vyběhli pálkaři. Vyhnula se nastražené pasti a pře­skočila ke spáře v levé zdi v místech, kde visí i stropu závaží. Přeručkovala doleva, vytáhla se do výklenku a na nejvyšším stupínku si vypínačem spustila zvednutou část podlážky v místnosti za zády. Přeskočila zpátky na podlážku, přeběhla na její druhý konec a přeskočila na podestu u levé zdi. Vylezla do vyššího výklenku, otočila se, zastřelila krysu na protější podlážce a pak na ni přeskočila. Pokračovala ke kývajícím se závažím. Proběhla kolem prvního, přeskočila k druhému a přepnula další vypínač, který uvolnil otvor v podlaze jeviště. Pozadu sjela šikminu k jevišti, zachytila se závěsu a bezpečně seskočila dolů. Otvorem v jevišti skočila do vody a zatopenými prostorami se dala nejprve podél zdi vlevo, podplavala zatopený průchod a na malé dřevěné vyvýše­nině si dalším vypínačem otevřela tajný vchod na ochozu hlediště. V dřevěném tunelu za úzkým otvorem naproti vlevo pod hladinou objevila stříbrného draka. [Sekret 1]

Vrátila se zpět pod otvor jeviště a vydala se tentokrát rovně, potom vpravo do místnosti, kde na podestě se žebříkem sebrala “Relay Box”. Vylezla na­horu a prošla na ochoz hlediště. Otočila se doprava, vylezla na vyšší ochoz nad hlavou a běžela přes balkón do chodby k výtahům. Tam vložila “Relay Box” do mechanizmu pod ukazatelem pater, ihned udělala přemet doleva a rychle skočila do výtahu dřív, než se rozjel. Sjela do přízemí, vystoupila na stejnou stranu jako nastoupila a nejdříve zlikvidovala dva střelce kterým sebrala dvoje náboje do brokovnice. Potom přepnula vypínač vedle na stěně a odeslala výtah nahoru. Skočila do vody pod výtahem a plavala pokaždé vlevo. Pod místností vedle jeviště sebrala počítačovou desku “Circuid Board”.

Plavala zpět, mříže obeplula doleva a pákou si ji otevřela. Proplavala otevřenou mříží a vylezla na první podestu, kde ihned zastřelila krysu. Přes další podesty se dostala do prvního patra. Dala se chodbou vpravo, zlikvidovala v ní střelce, dvě krysy a dobrmana. Na konci chodby rozstřelila okno a seskočila do šatny, kde si spínačem na zdi otevřela dveře do šikmého kovového tunelu klimatizace. Sjela dolů a před koncem přeskočila větrák do výklenku, kde našla klíč “Ornate Key”. Vyskákala nahoru na nejvyšší stupínek, postavila se zády ke zdi, levým bokem k šikmé ploše a saltem doleva na ni přeskočila. Sjela po ní a přeskočila do otvoru klimatizace nad větrákem. V propojovací chodbě zastřelila krysu a došla až na křižovatku kanálů vzduchotechniky. Z místa přeskočila v přímém směru před větrák. Znovu z místa v přímém směru před větrák o patro výš tak dlouho, až uviděla na konci spojovací chodby proti sobě malou místnost se zelenou bednou. Tehdy se otočila o 180° a přeskočila ještě jednou o patro výš. Zachytila se okraje, vytáhla se nahoru do tmavé chodby, kde před větrákem opatrně sebrala zeleného draka. [Sekret 2]

Vrátila se na kraj chodby, pověsila se za ruce a seskočila dolů. Obrátila se a znovu se dostala do místnůstky se zelenou bednou. Tu jednou přitáhla k sobě a přepnula vypínač za ní. Otevřenými dveřmi přesunula zelenou bednu z malé místnosti do šatny až pod okno. Rozstřelila sklo ve vyšším patře a na přisunutou bednu posunula kvádr, který byl za rozbitým oknem. Přes schůdek vylezla na bedny a tak se dostala zpět do chodby v prvním patře, kde musela zastřelit pálkaře, co ji napadl. Ve druhém výklenku vlevo přeskočila na podlážku o patro výš a vyšla na ochozu hlediště. Šla doprava, mrtvému střelci sebrala náboje do automatických pistolí a u dveří si klíčem odemkla zámek. Proskočila otevřenými dveřmi, seskočila dolů na schody a zamáčkla vypínač. Vyšplhala po zavěšeném žebříku a mezi dvěma sloupy vložila počítačovou desku do ovladače na zdi. Naposledy seskočila na schody, přepnula spínač a přes žebřík se dostala výklenkem na balkón hlediště. Běžela doleva chodbou až k výtahům, kde vedle “Relay Boxu” znovu přepnula spínač. Jakmile se rozjel výtah dolů, skočila na jeho střechu, z té pak na žebřík vpravo a lezla nahoru. V místnosti opatrně z nastražených želez sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Obrátila se doleva a v prvním výklenku si vypínačem otevřela tajný východ do hlediště. Zároveň se změnila i scéna na jevišti a otevřel se tajný vchod za scénu. Když vycházela z místnosti, nepřehlédla ani náboje do UZI samopalů, které ležely mezi dveřmi. Oběhla hlediště na druhou stranu a známou cestou seskákala na zem. Přes vodu zlikvidovala střelce pobíhajícího po jevišti, přeplavala k němu a sebrala mu náboje do brokovnice. Hned jak vešla do zákulisí mezi bedny, postřílela dva pálkaře a dobrmana. Sebrala jednomu z nich lékárničku, pak našla vlevo vzadu jednu bednu, kterou mohla vysunout k sobě. Za ní ve skryté malé místnůstce přepnula vypínač. Vylezla po bednách ke světlu a prošla na bílou podestu.

Dávala si pozor na zavěšené závaží u stropu, když se snažila zastřelit pálkaře, který pobíhal dole po jevišti. Když se jí to povedlo, přešla doprava do rozbité lóže, seskočila do místnůstky za ní a přes otvor v podlaze přeskočila do protějšího výklenku. Vypínačem vpravo si otevřela tajný vchod za houpajícím se závažím. Okolo závaží se dostala do vchodu skla­diště. Před kývající se bednou přeskočila na bedny po pravé ruce. Odsud seshora postřílela dole na zemi jednoho granátometčíka, jednoho střelce a dva dobr­many. Okolo kývající se bedny přeskákala doleva a u další kývající se bedny přeskočila na bedny doleva ke stěně. Přepnula tlačítko, které otevřelo východ ze skladiště. Střelec, který odsud vyběhl nebyl pro Laru žádným problémem. Pak už slezla z beden na zem, posbírala u mrtvých nepřátel granáty, lékárničku a náboje do UZI samopalů. Otevřenými dveřmi v protějším rohu místnosti vyběhla ven a vnikla do zavazadlového prostoru nákladního letadla…..

O V intru byla Lara omráčena, obrána o zbraně a zamčena ve skladišti s bednami…

Ve skladišti s bednami jich Lara několik odsunula z uličky, otevřela si tím zakrytou slepou chodbu, kde přepnula spínač na stěně. Odemkla si tak dveře vedle prosklené stěny ze skladiště, kterými v časovém limitu proběhla na rampu v hangáru, před nastartovaný hydroplán. Z rampy skočila do vody, podpla­vala letadlo k protější stěně, kde pod vodou vlevo vedle šroubu turbíny přehodila páku. Otevřela si tak mříž vpravo od šroubu turbíny. Vynořila se nadech­nout, opět se potopila a proplavala otevřenou mříží, pokračovala zatopeným kanálem do malé místnosti. Tady pod ústím tunelu pod vodou nahodila další páku, která otevřela prostor za šroubem turbíny. Plula zpátky zatopeným tunelem, před jeho koncem vplula do otevřeného otvoru na dně a vpravo v místnůstce za šroubem turbíny sebrala zeleného draka [Sekret 1]

Stejnou cestou se vrátila do malé místnosti a odtud chodbou se dostala na rampu v hangáru, před nastartovaným hydroplánem. Šla doprava podél stěny, přeskočila přes díru v rampě, pak na plošinku pod ní, kde přepnula vypínač na stěně. Tím si otevřela poklop ve spodní části hydroplánu. Proplavala jím, vlezla do trupu a přepnula další vypínač, kterým zastavila chod vrtulí. Skočila zpět do vody a stejnou cestou – zatopeným tunelem vpravo od šroubu turbíny se dostala znovu na rampu v hale s hydroplánem. Od vypínače pod okny strážní místnosti, který prve přepnula došla na konec plošiny směrem k hydroplánu. Z okraje plošiny skočila v místě pravé vrtule ke křídlu, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Přeběhla po křídle na trup a propadla se do zadní části zavazadlového prostoru letadla. Tady našla na zemi pistole, které sebrala a po žebříku vylezla nahoru. Dobře se rozhlédla a všimla si hlídačů, kteří pobíhali po plošině vlevo před prosklenou stěnou.

Přes vodu se dostala na tuto plošinu a zabila oba hlídače. Jednomu z nich sebrala lékárnu a druhému žlutou kartu “Yellow Pass Card”. Otevřenými dveřmi prošla do místnosti se šikminou, vyhnula se jí (pozor – barely by se začaly kutálet), po schodech vyběhla do strážní místnosti s monitory, kde vložila žlutou kartu do schránky pod monitorem vpravo od schodů. Otevřenými dveřmi proběhla do vedlejší místnosti a na konci na stěně vypínačem vypnula alarm. Odbočila vpravo, vyběhla po schodech nahoru, kde si otočením kola na dveřích otevřela vstup do další místnosti. Nejdříve ze všeho zastřelila dva muže ochranky a sebrala jim lékárničku i lékárnu. Pak si opět pomocí kolečka na dveřích vpravo za rohem otevřela přístup do malinké kajuty, kde nejdříve zabila dalšího pálkaře, sebrala mu lékárnu a nakonec harpuny, náboje do automatických pistolí, co ležely mezi hrnky a kartami na podlaze. Přešla do vedlejší kajuty s palandami po stranách. Na prostřední palandě vpravo našla Lara automatické pistole a náboje do nich. Pak na poslední palandě vlevo dole našla vrhač harpun i s harpunami.

Potom vylezla na první horní palandu vlevo od vchodu přepnula vypínač na stěně, kterým si na určitý čas otevřela poklop ve stropě na opačné straně kajuty. Seskočila na podlahu, rychle přeběhla na druhou stranu, vylezla na horní palandu vpravo a z té přesko­čila k levé palandě. Zachytila se podlahy horní chodby a vytáhla se nahoru dřív, než se poklop zavřel. Úzkou chodbou prošla doleva, postavila se zády k šikmé rampě a pozadu jela dolů. Na konci rampy se zachytila jejího okraje a po žebříku slezla do místnosti s ohni. Povytáhla obě bedny tak, aby z nich přeskočila ohně na protější žebřík, a vyšplhala do horní tmavé chodby, zastřelila strážného a sebrala mu červenou kartu “Red Pass Card”. V tmavé chodbě vlevo těsně před schody našla žebřík, po kterém vylezla na střechu, kde našla stříbrného draka. [Sekret 2]

Sestoupila zpět do chodby, vyběhla po schodech a na konci chodby skočila do vody. Známými místy se dostala do hangáru. Na druhé rampě vpravo rozstřelila okno, prošla velínem a protějšími dveřmi do vedlejší místnosti. Tentokrát se vydala po schodech doleva nahoru. V místnosti vpravo zastřelila os­trahu i jejího dobrmana. Strážnému sebrala náboje do UZI samopalů a šikmou chodbou vlevo se vydala nahoru. Zvládla problém s valícími se barely po šik­mině a doběhla k zamčeným dveřím. Otevřela si je vložením červené karty do schránky vedle nich. Po vstupu do haly se zapnul alarm. Nejdříve ze všeho se zbavila tří strážných a sebrala jim lékárničku, světlice i náboje do brokovnice. Na vyvýšené rampě vlevo posunula kvádr tak, aby z něj vyskočila do výklenku ve stěně pod stropem. Chodbou, která vedla rovně, pak zahýbala doprava, nakonec klesala dolů se dostala do velínu s monitory a se schránkou na zelenou kartu. Nejdříve zabila střelce, sebrala mu náboje do brokovnice a přepnula spínač na levé zdi. Tím přečerpala vodu z jedné nádrže do druhé. Známou chodbou se vrátila do haly, opatrně seskočila na podlahu a přeplavala zatopenou nádrž na protější stranu.

Po okraji přešla doprava, přeskočila přes potrubí na plošinku za ním, otočila se doleva a vyskočila na plošinku nad šikmou rampou mezi bazény. Přehodila vypínač, kterým si otevřela poklop v podlaze velínu, kde pře­pouštěla vodu v bazénech. Vrátila se tedy známou cestou do velínu. Otvorem v podlaze se spustila dolů a sjela šikmou chodbou do ohromné haly částečně zatopené vodou. Lara se vydala vlevo a na konci ochozu přeskočila na ochoz u protější stěny vpravo. Přeběhla po něm a přeskočila na další ochoz šikmo vlevo, který je uchycen u šedého sloupu. Tady se rychle otočila a postřílela dva potápěče dole ve vodě, kteří ji ostřelovali harpunami. Když je zlikvidovala, přeskočila na malý ochoz u žluté stěny vpravo a z něho na další malý ochoz vpravo za rohem. Odsud nejdříve zlikvidovala střelce, který ji ohrožoval z ochozu u protější žluté stěny vlevo.

Pak přeskočila na ochoz k mrtvému střelci a sebrala mu náboje do brokovnice. Sice viděla ochoz se žebříkem uchyce­ným ke stěně, ale nejdříve šla na opačný konec, pak napravo až ke žluté stěně a přeskočila na další ochoz. Otočila se doprava, zabila dalšího střelce a sebrala mu náboje do brokovnice. Z tohoto ochozu se rozhlédla a když vyběhl na plošinu u protější stěny další střelec, zabila i jeho. Samozřejmě si všimla i zlatého draka na šedé patce sloupu těsně u vody, ale ani pro toho si však zatím nešla. Přeskočila na ochoz vlevo u žluté stěny, z jeho konce přeskočila na ochoz šikmo vpravo u šedého sloupu a odsud už vpravo za sloup na plošinu k mrtvému střelci. Tady rozstřelila okno a z výklenku za ním sebrala zelenou kartu “Green Pass Card”. Spuštěného alarmu si nevšímala, pověsila se za okraj plošiny a seskočila na patku sloupu, kde sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Postřílela dva pálkaře co ji napadli, jednomu z nich sebrala lékárničku. Skočila do vody a přeplavala do protilehlého rohu haly, vylezla na patku sloupu a vylezla po žebříku na horní ochoz. Postupně přeskákala po ochozech až pod výklenek ve zdi, do kterého vylezla. Šikmou chodbou za ním doběhla k žebříku, vyšplhala nahoru a na konci horní chodby seskočila dolů. Tady nejdříve zneškodnila ostrahu, sebrala jí lékárničku a doběhla až do velínu. Spínačem na stěně přečerpala vodu do původní nádrže, pak zasunula zelenou kartu do schránky u dveří. Vyšla do haly a dala se po schodech vlevo k nádrži. Potopila se do protějšího otvoru a plavala zatopeným tunelem až k zavřené mříži. Přehodila páku na levé stěně, proplula mříží a jakmile vylezla z vody, přešla bez intra do dalšího levelu….

Lara vyběhla po schodech až na okraj úzké, částečně zatopené haly. Přeskočila na žebřík uchycený k protější stěně, vylezla nahoru a vpravo za rohem vypínačem zastavila chod šroubu turbíny v nádrži. Skočila do nádrže, proplavala za šroub turbíny a na konci slepého tunelu sebrala granáty. Vrátila se do nádrže, tady pod vodou přehodila páku a vylezla z vody na vedlejší podestu. Vstoupila do haly s dvěma jezdícími jeřáby. Nejdříve zabila dva muže ostrahy i jejich dobrmana, kteří vyběhli z chodby vlevo sebrala jim náboje do UZI a brokovnice. Potom zlikvidovala střelce pobíhajícího na opačné straně haly. Po sloupech pod jeřáby přeskákala na druhou stranu haly. Zastřelila další ostrahu a pak u mrtvol sebrala světlice s lékárničkou. Přešla do vedlejší haly a sjela po šikmé rampě do otvoru uprostřed šikminy, kde nalezla stříbrného draka. [Sekret 1]

Vylezla ven, popojela dolů po šikmině, na konci se odrazila a přeskočila (!Nesnažila se zachytit se rukama – prostě přeskočila!) nádrž se smrtonosnou kapalinou na protější plošinu. Dala se vlevo a v pravém rohu nízké místnosti našla žebřík. Po žebříku vyšplhala vysokou kolmou šachtou do chodby vpravo. Tou se dostala do místnosti otvorem v podlaze uprostřed. Na zemi posbírala náboje do automatických pistolí a M16. Spustila do otvoru tak, aby sjela šikmou plošinu pozadu. Na konci se zachytila jejího okraje, pustila se, a znovu se zachytila podlahy kovové lávky. Vytáhla se rychle nahoru, zlikvidovala střelce a pak mu sebrala náboje do automatických pistolí. Z kovové lávky v místech, kde je přerušené zábradlí přeskočila do spodního výklenku ve stěně pro modrou kartu “Blue Pass Card”.

Dostala se z výklenku, ve stěně vylezla do otvoru a prošla chodbou až do míst, kde ústila v kolmé šachtě. Přeskočila na žebřík a stejnou cestou, i stejným způsobem se vrátila na kovovou lávku. Na jejím konci si pomocí modré karty otevřela dveře. Jakmile přistoupila ke druhým dveřím, ty se otevřely automaticky. Nyní se Lara ocitla v chodbě, která tvořila ochoz okolo čtvercové místnosti uprostřed. Nejdříve ze všeho zlikvidovala čtyři dobr­many a plamenometčíka. Proběhla chodbou na protější stranu a kolečkem na dveřích si je otevřela. Prošla do haly s jeřábem nad nádrží s vodou. Nejdříve zastřelila pálkaře, pak si připravila vrhač harpun a skočila do nádrže. V rohu u dna objevila zatopenou chodbu. Vplula dovnitř a co nejrychleji vyřídila potá­pěče. Vrátila se na hladinu nadechnout a znovu se potopila. Na konci chodby přehodila páku, otočila se a vplula otevřenou mříží do další části chodby, kde přehodila druhou páku. Pak plavala zpátky do nádrže, kde v rohu vylezla přes nejnižší plošinku z vody. Nyní běžela zpátky do chodby co tvoří ochoz okolo čtvercové místnosti, dala se doleva a otevřela si druhé dveře.

Po schodech za nimi vyběhla nahoru, prošla nízkým průchodem a postřílela nejdříve tři muže ochranky v hale, odkud právě odlétal vrtulník. U mrtvol posbírala lékárnu, náboje do automatických pistolí a brokovnice. Přes přistávací plochu přeběhla do řídící místnosti. Vlevo viděla chodbu se dvěma ohni a kovovou deskou mezi nimi. Nejprve přepnula vypínač vpravo, čímž vypnula plamen u ústí chodby. Došla na kovovou desku, propadla se dolů, kde sebrala zbraň M16 s náboji a vrátila se zpátky do řídící místnosti. Počkala, až se zhasnutý plamen znovu rozhořel. (Teď si musela vypnout oba plameny najednou.) Nejprve přepnula vypínač vpravo a rychle stiskla i tlačítko vlevo. Rychle běžela chodbou, kde zmizely ohně, přeskočila otevřený poklop a na konci chodby sebrala zelenou počítačovou kartu “Machine Chip”. S tou se vrátila se do haly s jeřábem nad nádrží.

Odsunula kvádr vlevo u dveří a vložila počítačovou kartu do schránky vedle nich. Dveřmi proběhla do strojovny s nádrží uprostřed. Nejdříve zlikvi­dovala plamenometčíka vlevo a pak i pálkaře, kterému sebrala lékárničku. Potom se dala od vchodu doleva, kde u stěny s bombami sebrala z podlahy harpuny. Pokračovala dál okolo ovládacího panelu a za žlutou nádrží přistoupila ke dveřím. Ty se samy otevřely. Na konci chodbičky za nimi Lara přepnula spínač na stěně, který otevřel poklop na dně nádrže ve strojovně. Tam se také potopila a sebrala zeleného draka. [Sekret 2]

Pak se ještě jednou vynořila aby se nadechla a připravila si vrhač harpun. Znovu se potopila u stěny s připevněnými bombami, u dna našla zatopený tu­nel, kterým plavala nejdříve rovně, pak zahnula doleva, kde ji napadli dva potápěči. Když je zlikvidovala doplavala do další místnosti. (Nyní jelikož byla zvědavá, potopila se až na dno nádrže. Tady viděla potopený batyskaf.) Vyplavala na hladinu, na malém výstupku vylezla z vody, otočila se a postřílela dva muže ostrahy, kteří pobíhali okolo nádrže. Pak se znovu otočila, vyskočila na vyšší výstupek k vypínači, který přepnula. Tím si otevřela dveře v hale s jeřábem nad nádrží. Jakmile se vrátila na spodní výstupek, začal na ni střílet z vody další potápěč. Když ho zlikvidovala, proplavala zpátky do strojovny.

Počkala si na odstřelovače s pálkařem, zlikvidovala je a pak jim sebrala náboje do UZI a lékárničku. Chodbičkou prošla do vedlejší haly, dala se doleva a vešla do ovládací místnosti jeřábu. Vypínačem na stěně přesunula jeřáb se zavěšeným panelem do středu haly. Přes panel se dostala na protější břeh, oběhla spuště­nou cirkulárku a za bednami vpravo v rohu přepnula na konci chodby vypínač. Ten zvedl přistávací rampu v hale, odkud odlétal vrtulník. Cestou do této haly v chodbě co tvořila ochoz zlikvidovala dalšího střelce a sebrala mu náboje do brokovnice. Na schodech postřílela dva dobrmany i jejich pána, sebrala mu náboje do UZI a konečně stála v hale před otvorem do podzemí. Seskočila dolů , prošla na konec klikaté chodby a seskočila do ovládací místnosti přistávací haly. Ihned se spustil alarm. Zlikvidovala nejdříve plamenometčíka, pak hlídače, kterému sebrala počítačovou kartu “Machine Chip”. To již byly otevřeny vý­chody z této řídící místnosti do chodby, co tvořila ochoz. Vrátila se do haly s jeřábem se zavěšeným panelem, přes panel se dostala na druhou stranu haly, kde získanou počítačovou kartu vložila do desky na stěně.

Zastavila tak chod kotoučové pily a sebrala u ní červenou kartu “Red Pass Card”. S tou se vrátila zpět do ovládací místnosti přistávací haly, kde před chvíli spustila alarm. Vložila červenou kartu do desky vedle dveří na prostředním sloupu a seskočila do spodní chodbičky, kde zlikvidovala muže s brokovnicí. Na konci chodbičky slezla po žebříku dolů a prošla do nízké haly s nádrží uprostřed. Tady již našla před chvilkou postřílené stráže, kterým sebrala lékárničku a lékárnu. V rohu u bomb sebrala harpuny a pak vešla do klesající chodbičky. Došla až k zamčeným dveřím, u těch seskočila doleva dolů, do částečně zatopené chodby. Přebrodila vodu, přeběhla suchou část chodby, přebrodila další část chodby, až vyšla pod stropem velké haly. Zprava po schodech běželi nahoru dva strážci, což nebyl pro Laru žádný problém. Po schodech seběhla dolů, kde na podlaze uprostřed haly ležel zraněný člověk. K němu však nešla! Nejprve šla podél stěny po levé ruce, okolo tří zamřížovaných oken. Otevřenou mříží prošla do vedlejší míst­nosti, kde ve výklenku sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Teprve nyní přistoupila ke zraněnému….

Lara se otočila se o 180° a začala plavat mezi útočícími žraloky o život k blízkému vraku lodi. Cestu ji ukazovaly rozházené bedny a barely na dně. Když už byla vraku na dohled, plavala doleva a nahoře za kotvou proplavala otvorem do trupu lodi. Tady, ač ji ohrožoval žralok se nadechla ve vzduchové kapse a znovu se potopila. Proplavala otvorem v pravé stěně, mezi traverzami vpravo u stropu vedlejší místnosti proplavala otvorem doleva, další místnost přeplavala příčně doleva k dalšímu otvoru ve stěně. V další místnosti v levém zadním rohu u podlahy přehodila páku, která otevřela poklop v podlaze za jejími zády. Tím proplavala dolů, v nízké chodbě za ním doleva, na jejím konci opět doleva a tady se už otvorem vlevo ve stropě dostala do zatopeného skla­diště s bednami. Nyní si uvědomila, že je tato část rozlomeného vraku převrácená, takže co bylo před katastrofou podlahou, slouží teď jako strop. Nadechla se, znovu se potopila a za navršenými bednami u pravé stěny proplavala otvorem do sousední místnosti, kde vylezla do tmavé chodby. Na jejím konci přeho­dila páku a tak přetlakem vzduchu vypudila vodu ze skladiště. Vrátila se tam a přes bedny vyšplhala pod strop. Otvorem který tam našla se dostala do ved­lejší místnosti. Tady nejdříve zabila střelce a sebrala mu náboje do brokovnice. Potom u stěny na zemi stříbrného draka. [Sekret 1]

Přeskočila přes roh propadliště uprostřed kajuty, aby se otevřelo. Odsud zabila dole, v druhé části skladiště, střelce a muže s francouzským klíčem, kteří pobíhali ve vodě mezi bednami. Když se jí to povedlo, slezla dolů a sebrala jim lékárničku a harpuny. Pak si všimla v rohu skladiště zábradlí u stropu a otvoru za ním. Po bednách vyšplhala ke stěně, přeskočila do otvoru a přešla do chodby s blikajícím osvětlením. Vlevo u vchodu na stěně přehodila páku, tou si na určitý čas otevřela dvířka do chodby vedoucí do volného prostoru za vrakem lodi. Proto se rychle otočila, běžela chodbou rovně, přeskakovala přes potrubí na zemi a na konci zabočila doleva. Tam prolezla dvířky do horní chodbičky a na jejím konci skočila do vody. Plavala doprava podél trupu, na konci šikmo vlevo, aby na dně sebrala zeleného draka. [Sekret 2]

Rychle uhýbala útočníkům a plavala stejnou cestou zpátky do vraku. Vrátila se do chodby s blikajícím světlem. Odbočila na prvním rozcestí vpravo, hned vlevo a vstoupila do tmavé spojovací chodbičky. Asi uprostřed vylezla po žebříku do horní kajuty, kde si pákou otevřela dveře na konci hlavní chodby. Přeběhla v přímém směru chodbičkou, odbočila vpravo a v kajutě za otevřenými dveřmi nahodila páku, která vypnula první dva hořící rošty v úzké chodbě. Vyběhla z místnosti, pokračovala hlavní chodbou a na konci přeběhla šikmo doleva do úzké chodbičky s vypnutými ohni. Tady na levé stěně další pákou otevřela dveře vlevo od vstupu do míst, kde byla pro zeleného draka. V této kajutě nahozením páky vypnula na určitý čas zadní hořící rošty. Rychle přeběhla nejkratší cestou – spojovací chodbičkou k páce v první kajutě, kde již jednou vypnula první dva hořáky. Znovu je vypnula a rychle proběhla úzkou chodbič­kou dřív, než ohně začaly hořet. Na jejím konci si otevřela pákou dveře. Vstoupila do vody a zastřelila dravou rybu, která ji napadla. Proplavala otvorem ve stropě do kolmé šachty se žebříky a třemi odpočívadly. V její horní části, nad třetím odpočívadlem nahodila páku na stěně, která otevřela vchod do výklenků úplně dole na dně této šachty. Vrátila se tam a v pravém z nich sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Pak ve vedlejším výklenku přehodila další páku. Tou otevřela poklop ve stropě té samé šachty. Plavala tedy nahoru, cestou se vyhnula třem dravým ry­bám a vylezla do další chodby. Prošla chodbou a na konci seskočila otvorem do spodního prostoru. Oběhla rozvaliny k dalšímu otvoru v podlaze, kterým seskočila do dalšího prostoru s rozvalinami. Tady našla pod širokým otvorem u stropu bednu., kterou si posunula pod otvor. Vylezla na ni a vyhoupla se nahoru. V široké chodbě přehodila páku a tím způsobila ve vedlejších prostorách otřes. Přes rozvaliny se dostala prvním otvorem ve stropě vlevo do horních prostor. Tady opět po rozvalinách vylezla nahoru do otvoru pod stropem, kde v malé kajutě přehodila páku, kterou si napustila vodu do další velké hluboké šachty.

Vrátila se přes spodní prostor do dalšího ještě níž, kde předtím způsobila otřes, přešla podél stěny po rozvalinách pod vedlejší otvor ve stropě a vylezla do horních prostor. Tady obešla díru uprostřed a po rozvalinách se dostala do širokého výklenku s pákou, kterou nahodila. Tím si otevřela dvířka pod hladinou v šachtě, kterou si před chvilkou napustila vodou. Otevřenými vraty uprostřed stropu vedlejšího prostoru se spustila o patro níž a po rozvalinách přeskákala k malému otvoru pod stropem naproti výklenku s posunutou bednou. Úzkou klikatou chodbičkou doběhla k zatopené kajutě. Připravila si vrhač harpun, potopila se a zabila potápěče v zatopené chodbičce. Pak se vrátila nadechnout na hladinu, vyměnila si zbraň za UZI samopaly, znovu se potopila a proplavala chodbičkou do čtvercové kajuty, kde nejdříve zabila střelce a chlapa s francouzákem. Posbírala u nich lékárnu a náboje do brokovnice. Pak sebrala u zdi na podlaze další harpuny, otevřela si dveře nahozením vedlejší páky a prošla chodbičkou do další úrovně…..

Tuto úroveň Lara začínala v té samé chodbičce vedoucí do známé zatopené velké šachty. Na konci vlevo skočila do vody, potopila se a zabila dalšího potápěče zatopené chodbě. Vrátila se nadechnout na hladinu, na dně sebrala harpuny a zatopenou klikatou chodbou se dostala na plošinku před další kolmou šachtou. Na plošince sebrala lékárnu, sjela po šikmé plošině a propadla se skrz nestabilní podlážku do haly se sloupy po stranách. Šla přímo dopředu a zabila střelce a chlapa ozbrojeného klíčem, sebrala jim dvě lékárničky s náboji do automatických pistolí. Za první zdí zabočila vlevo, obešla povalenou pohovku a vylezla otvorem ve stropě do horní tmavé chodbičky. Zabila v ní střelce a na konci seskočila do tajné místnůstky, kde našla stříbrného draka. [Sekret 1]

Sebrala ho a vylezla opět do horní chodbičky, kde již čekal další střelec. Zabila ho a vrátila se zpátky do místnosti s povalenými pohovkami. Obešla je a našla tři bedny, se kterými mohla hýbat. Přesunula bedny do slepé uličky nalevo a uvolnila si tak dva vchody. Ten vlevo vedl do salónku s rozházenými křesílky a okny vedoucími pod hladinu vody. Lara se však nejprve vydala do chodbičky vpravo, seskočila do nižší chodby, kde zlikvidovala dva muže s francouzáky a jednoho střelce. Posbírala jim lékárnu se světlicemi a vešla do velkého salónu s mozaikovým stropem. Zahnula podél zdi doprava a vešla do chodby a vpravo prošla střepy k díře v podlaze. Pověsila se za její okraj, pustila se a znovu se zachytila podlahy spodní tmavé chodbičky. Uvnitř pak sebrala klíč “Rest Room Key”. Vylezla zpátky, vrátila se na místo s odsunutými kvádry a vešla do druhého salónku s převrácenými křesílky. Šla podél pravé stěny a za rohem vložila klíč do zámku. Otevřely se dveře za jejími zády. Ve výklenku za otevřenými dveřmi přepnula vypínač, který otevřel protější dvoukřídlé dveře s dalším vypínačem. Zastřelila ostrahu co zevnitř vyšla a přepínačem si otevřela chodbu nad ochozem v salónku s mozaikovým stropem.

Hned jak tam vešla, zabila střelce co pobíhal po ochoze. V pravém zadním rohu ze šikminky vyskočila na ochoz. U střelce sebrala náboje do automatických pistolí, pak se před levou přepážkou pověsila za ruce a po ochoze přeručkovala doleva až kam to šlo. Vytáhla se na ochoz, doběhla vlevo až na jeho okraj a přeskočila na protější ochoz, kde sebrala první klíč “Circuid Breaker”. Přeskočila zpátky na první ochoz a opět ručkovala tentokrát doprava, aby se dostala do otevřené chodby nad ochozem. Pokračovala chodbou k několika dveřím. Otevřela dveře na konci chodby vpravo a seskočila do vysoké kajuty. Přesunula si bednu z pravého výklenku pod vypínač, kterým si otevřela horní dveře.

Druhou bednu vpravo si povytáhla a přes ni vylezla do horní chodby. Běžela dál, minula čtvercovou kajutu vlevo, na konci zahnula doleva a v další čtvercové kajutě zlikvidovala ostrahu. V pravém rohu odsunula bednu, sebrala pod ní klíč “Rusty Key” a pak si přisunula bednu pod páku. Nahozením páky otevřela průchod zpět do chodby, kde si klíčem odemkla další dveře. V kajutě za nimi si přisunula bednu ke dvěma stabilním, aby vytáhla další ze zdi ven. Přelezla ji a další zatlačila dál. Tak se dostala do chodbičky, kterou prošla do chodby s nestabilní podlahou. Přeběhla po ní a přeskočila valící se barely z šikminy vpravo. V chodbě za nimi vylezla do horní tmavé chodbičky a ihned seskočila zpátky dolů, aby se vyhnula dalším barelům. Pak si už jenom doběhla na konec té chodbičky pro zeleného draka. [Sekret 2]

Vrátila se dolů, sešla po šikmině, zabočila doprava a pak vlevo vylezla do čtvercové, částečně zatopené kajuty s rošty a otvorem uprostřed podlahy. Tady zlikvidovala nejdřív střelce, pak seskočila dolů na člun a skočila do vody, kde na stěně s žebříkem přehodila páku pod hladinou. Rychle vylezla na člun, vyskočila na rošty a do protějšího otvoru v boční dlouhé stěně. V chodbě zahnula doprava, sjela po šikmině a přes past uprostřed skákala tak dlouho, až se zavřelo propadlo nad ní. Pak vylezla do levé horní chodbičky, kde přehodila další páku. To otevřelo další tajný průchod. Seskočila nad past, přes šikminu doprava, dostala se k další páce, která ji otevřela dveře za zády. Seskočila na rošty a vylezla do otvoru pod stropem. Prošla chodbou za ním a otevřeným průchodem seskočila na ochoz velké haly. Nejdříve se zbavila jednoho střelce na ochoze a pak dvou dalších, co pobíhali dole okolo prosklené podlahy. Na ochoze vlevo spínačem spustila chod propadla a seskočila o patro níž.

Zde přehodila vypínač, kterým vypustila vodu v kajutě se člunem. U mrtvých strážců sebrala lékárničku a v rohu druhý klíč “Circuid Breaker”. Přes automaticky ovládaný poklop stihla vylézt na ochoz a vrátila se do kajuty ke člunu. Seskočila k němu dolů a kolečkem na dveřích si je otevřela. Šikmou chodbou vyběhla vzhůru a vylezla do vyšší chodbičky. Na jejím konci seskočila dolů a přepínačem na zdi si otevřela dva poklopy v horní chodbičce. Vylezla do ní, zabočila na prvním rozcestí doprava, pak znovu doprava a seskočila do salónku s křesílky. Tady zabila muže s francouzákem a střelce. Sebrala jim náboje do UZI, pak přepnula vypínač vlevo, který již jednou přepínala. Otevřené dvoukřídlé dveře naproti se zavřely. Vylezla poklopem nahoru, na rozcestích odbočovala vlevo a seskočila do místnůstky za zavřenými dveřmi, kde sebrala třetí klíč “Circuid Breaker”.

Vrátila se na rozcestí a vyskákala do místnosti s mozaikovým stropem. Přeskočila na protější podestu a sebrala čtvrtý klíč “Circuid Breaker”. Vy­lezla do horní chodbičky, jen jednou zabočila doprava a běžela rovně až na konec. Tady vylezla přes dva výstupky nahoru a na konci seskočila na ochoz salónku s mozaikovým stropem. Seskočila na zem a běžela do haly se sloupy po stranách, do které se v úvodu levelu propadla. V pravém zadním rohu se potopila a pod vodou nejdříve sebrala lékárničku na dně. Znovu se nadechla a plavala zatopenou chodbou nejprve rovně, pak šikmo vlevo a nakonec kolmou šachtou nahoru. V posledním zalomení této šachty přehodila páku na levé stěně a vyplavala otevřeným poklopem nad hlavou. Vylezla do chodby, kde ihned zastřelila muže s francouzákem a další dva střelce. Sebrala jim náboje do UZI, brokovnice a vešla do obrovské haly s hořícími rošty u zámků hned napravo od vstupu. Postupně zde do zámků použila čtyři klíče “Circuid Breaker”, kterými pozhasínala ohně. Kvádr za rošty si povytáhla pod otvor nad klíči, v kajutě za ním nejprve zabila chlapa s francouzákem. Přehodila páku na stěně, čímž odčerpala vodu z hluboké šachty na protější straně haly.

Z otvoru přeskákala horem přes velké válce na protější stranu haly a skočila hlubokou šachtou dolů do vody. Doplavala do kajuty s blikajícím osvětlením. Jakmile vstoupila na druhé straně svažující se dřevěné podlahy do vody, zastřelila blížící se dravou rybu a pak si došla doprava za roh pro harpuny. Pokračovala přes vodu do tmavé, prostorné, nízké kabiny vlevo, kde nejdříve zastřelila ostrahu a sebrala jí lékárničku. Došla si prohlédnout podvodní svět za okny. Viděla nejen žraloky a dravé ryby, ale i klíč vpravo na dně asi uprostřed mezi lodí a protějšími skalami. Běžela podél oken doleva přímo ke dveřím, které si otevřela kolečkem na nich. V kabince za nimi přepnula spínač, který otevřel další dveře na protilehlé straně velké kabiny. Rychle tam přeběhla, za dveřmi sebrala světlice a zatlačila na posuvný kvádr, aby si zpřístupnila další vypínač. Jeho přepnutím otevřela poklop ve dnu vraku (vstup do vody) do volného prostoru, kde ležel na dně klíč. Vyběhla z kabinky, pak podél oken a na konci doleva okolo blikajícího světla.

Ve spojovací chodbičce vlevo sebrala náboje do automatických pistolí a když se kousek vrátila zpátky, našla na konci prostřední snižující se dlouhé chodby otevřený poklop do vody. Stoupla si zády k otvoru a skočila do vody. Plavala rovně podél trupu vraku, na konci zahnula doprava a v místě kde končí okna, doleva. Tam sebrala ze dna klíč “Cabin Key”. Pod vodou se vyhýbala žralokům i dalším dravým rybám. Plavala zpátky k trupu, u něho doprava, na konci zahnula doleva a proplavala otvorem ve skále. Pokračovala podél trupu a když si všimla tmavšího kolmého pruhu šikmo vpravo, zamířila k němu. Podél něho nahoru vyplavala k otvoru, kterým vylezla do lodi. Nadechla se a znovu skočila do vody. Nejdříve plavala podél trupu rovně. Na jeho konci však nezahnula, ale zamířila rovně do protější jeskyně šikmo doleva. Na jejím konci vpravo nahoře objevila kolmý tunel nahoru, kterým vyplavala v suché jeskyni. Tady se nadechla a sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Opět skočila do vody a stejnou cestou jako poprvé se vrátila do trupu vraku. Vrátila se do velké kabiny k oknům. U kolečka s manometrem u stropu za­bočila doprava do úzké tmavé chodbičky, kde použila do zámku klíč a odemkla vedlejší dveře. V kabince vypínačem uvolnila propadlo za okny kabinky a tím získala prostor na posunutí bedny pod vypínač. Jeho přehozením si otevřela v malé kabince poklop do úzké chodby. Na jejím konci seskočila na ochoz haly s vodní hladinou uprostřed. Nejdříve zlikvidovala dva střelce běhající dole, pak k nim seskočila a sebrala jim lékárničku a náboje do M16. Do tmavého vý­klenku si došla pro další náboje do M16. Vrátila se do haly a po šikmině pak sjela do vody. Tady se vypořádala se dvěma potápěči a třemi dravými rybami. V prostoru u potopených barelů našla zatopený skalní tunel. Sice ji při plavání napadaly murény, ale plavala tak dlouho, až uviděla další část trupu s otvorem. Zamířila k němu a …..

I tady začínala Lara pod vodou. Plavala do protějšího otvoru, hned zahnula doleva za roh a tam našla a přehodila páku. Tou si otevřela poklop za zády, kterým se dostala do obrovských bočních prostor vraku. Přes traverzy přešla na druhou stranu, zastřelila muže s želenou tyčí, kterému sebrala lékárničku a na konci zabočila doleva. Vešla do obrovské strojovny. Podél levé stěny ji přeběhla na druhou stranu a přes kovovou nástavbu vpravo přelezla na opačnou stranu. Vešla do protější chodby, na jejím konci seskočila do spodní chodbičky, kde zlikvidovala střelce a muže s francouzákem. Pak jim sebrala harpuny. Došla až na konec chodbičky a když uslyšela rachot, uskočila zpátky.

Tak se vyhnula valícím se barelům zleva. Počkala si v chodbičce na dalšího střelce, zbavila se ho a sebrala mu náboje do automatických pistolí. Nyní šla vlevo do místnosti s hořícími rošty. Z šikmé rampy přeskočila podél zábradlí do štěrbiny na pravé straně a přeručkovala doprava. Tady seskočila a přehozením páky uhasila oheň na roštech. Vyskočila do otvoru vlevo a v horní kajutě do horní dlouhé chodby, kterou prošla do kajuty s otvorem uprostřed a pákou na stěně. Jejím přehozením změnila polohu pístů ve strojovně. Proskočila otvorem v podlaze, vrátila se do strojovny a vylezla na kovovou nástavbu u pravé stěny. Odsud přeskakovala přes písty a okolo visícího řetězu na plošinku u pravé stěny. Tady sebrala stříbrného draka. [Sekret 1]

Přeskočila podél stěny na stříšku protější nástavby, seskočila na zem a stejnou cestou jako prve (přes písty) se dostala do chodby u stropu. Uvnitř za­bila střelce, sebrala mu náboje do automatických pistolí a proběhla chodbou až k zelené bedně. Třikrát na ni zatlačila, odkrytým vchodem vlevo došla k druhé bedně, na tu zatlačila jen jednou. Vrátila se k první bedně a dvakrát ji popotáhla k sobě. Přeskočila otvor vlevo oběhla chodbičku a v uvolněném prostoru po bedně sebrala náboje do brokovnice. Pak se vrátila k otvoru v podlaze, seskočila dolů a pákou na stěně vrátila písty ve strojovně do původní polohy. Otvorem ve stropě se vrátila do horní chodby, proběhla jí do strojovny a skákala přes písty až na čtvrtý z nich. Z toho přeskočila podél řetězu vpravo na plošinku u stěny k páce. Jejím přehozením opět přesunula písty a zaplnila vodou místnost kde již byly vypnuty hořáky s ohni.

Z plošiny kde stála přeskočila podél stěny na stříšku protější kovové nástavby, pak dolů na podlahu a chodbou došla až k vodní hladině. Připravila si vrhač harpun, skočila do vody a proplavala chodbičkou do místnosti s hořáky, kde hned u vchodu napravo přehodila páku na stěně. Otevřela si tak dvířka za šikmou rampou. Otočila se, proplavala do vedlejší místnůstky a z té otvorem v podlaze do volného prostoru za rozlomený vrak. Tady nejdříve zabila potápěče a vyplavala se nadechnout do vzduchové bubliny vedlejšího otvoru. Znovu se potopila, na konci jeskyně našla zatopený skalní tunel a vplula do něj. Sice ji ohrožovala muréna před jeho koncem, ale Laře se páku podařilo přehodit, čímž si otevřela poklop nad vstupním otvorem do tunelu. Kolem murény se vrátila do volného prostoru a otevřeným poklo­pem se dostala do druhé části rozlomeného trupu vraku.

Ocitla se v druhé části strojovny, kde nejdříve zabila střelce pobíhajícího po lávkách vpravo nahoře nad ozubenými koly. Uvědomila si, že tato část trupu není převrácená. Vylezla na plošinu nad ozubenými koly a v jednom místě se jí povedlo přeskočit na lávku k mrtvému střelci. Po lávce se dostala před ústí šedé chodby v rohu strojovny a přeskočila dovnitř. Pokračovala její klesající částí, v rozšířené části zastřelila chlapa s francouzákem a šla do první odbočky vpravo. Přes otvor v podlaze na konci vyskočila do vyvýšené chodbičky a nestabilní podlahou se propadla do tajné místnosti. Tady sebrala zlatého draka. [Sekret 2]

Prošla přes střepy ke stěně, vyskočila a vytáhla se do vrchní chodby. Na rozcestí zabočila vpravo a na konci sjela po šikmé plošině, přeběhla nestabilní část podlahy a dokončila sjezd až k oknům. Za nimi viděla na dně jeskyně zeleného draka i s dravou rybou plující okolo. Šla tedy podél stěny doleva, zastře­lila dravou rybu ve vodě, pak skočila na propadlo aby se zbortilo. Vrátila se na podlahu, počkala si na druhou dravou rybu a když ji zlikvidovala. Skočila do vody. Proplavala zatopeným tunelem do jeskyně a zeleného draka si v klidu sebrala. [Sekret 3]

Vrátila se zpátky do vraku a šla podél stěny doleva. Ve vedlejší místnosti vyřešila problém s propadající se podlážkou, přes šikminu vyskočila ke sloupu, zachytila se praskliny v něm a přeručkovala doprava, kde se vytáhla nahoru. Přes chodbu se dostala se do salonku s pohovkami a kobercem. Vpravo za zábradlím zabila střelce a po šikmině prošla do druhé části salónku. Vlevo za zábradlím velkého salónu s mozaikovou podlahou zabila dalšího střelce. Pak došla k bedně, za kterou jednou zatáhla. Vrátila se k zábradlí a přeskočila ho na mozaikovou podlahu velkého salónu. Za rohem vlevo zabila dalšího střelce i muže s železnou tyčí, který vylezl z prohlubně v zadní části. V prohlubni odsunula bednu, přelezla ji a sebrala na zemi klíč “Theatre Key”. Rychle se dostala z prohlubně a zabila dalšího střelce. Přešla salónem ke schodům a došla k proskleným dveřím.

Dala se doprava a zabila dalšího chlapa s pálkou čekajícího za rohem. Vrátila se k proskleným dveřím, klíčem si je odemkla a počkala si na dva muže ochranky, kteří přiběhli zprava. Když se jich zbavila vyběhla po scho­dišti doleva a vstoupila do hlediště divadla. Ihned zabila střelce v protější lóži po pravé straně. Vylezla do této lóže, zastřelila dalšího chlapa s tyčí a sebrala si u střelce náboje do UZI. Přepnutím vypínače vpravo u dveří odsunula část opony na jevišti. Prošla za ní, zastřelila dalšího chlápka s tyčí a pomocí přisunuté bedny se dostala otvorem vlevo pod stropem do místnosti za druhou oponou. Přeskočila past v podlaze uprostřed místnosti a přepnutím vypínače na stěně v levém rohu zatopila prohlubeň v salónu s mozaikovou podlahou. Stejnou cestou se tam vrátila. V salónu zabila čekajícího střelce sebrala mu náboje do bro­kovnice a přes vodu plavala ke vchodu do protější chodby. Jakmile vylezla z vody, dostala se do dalšího levelu…….

Lara začínala na palubě vraku. Šla doprava, zabila plamenometčíka i muže s francouzákem, kterému sebrala lékárničku. Do pravého rohu za palubní ná­stavbu si došla pro granáty a vrátila se zpátky do výchozí pozice. Proskočila oknem vlevo, dolů do vody. Rychle vylezla na malou skalní plošinku vlevo a postřílela ve vodě dvě dravé ryby. Po výstupcích podél skalního masívu doskákala na opačnou stranu ke klíči “Stern Key”. Sebrala ho a skočila zpět do vody. Otvorem ve skalním masivu proplavala do zatopeného tunelu. Na jeho konci vylezla otvorem ve stropu. Zastřelila chlápka co vylezl zprava a seskočila na zem. Dala se doprava a ve vedlejší části vraku vpravo zastřelila plamenometčíka. Pokračovala k navršeným bednám vlevo u trupu.

Ty postupně odsunula tak, aby si odkryla výklenek za spodní z nich. Nyní v odkrytém vchodu sebrala světlice, vložila klíč do zámku, odemkla si dveře a vstoupila do další místnosti. Na konci šikmé rampy skočila do vody a vpravo za prvním rohem pákou pod vodou sklopila poklop v chodbě pod prostorem, kde zabila plamenometčíka. Vrátila se zpět, zabila střelce běhajícího vpravo ve výklenku před bednami a vylezla si k němu pro náboje do brokovnice. Šla doprava skrz propadlo se dostala do další chodby. Přeběhla na její druhou stranu, po žebříku vylezla na výstupek vpravo a nahozením páky odčerpala vodu z prostoru, kde přehazovala první páku. Vrátila se tam, na konci šikminy seskočila na dno prostranství, přešla na opačný konec a vytáhla bednu, aby si uvolnila vstup do skalního tunelu. Přes první jeskyni přešla do další obrovské jeskyně s podzemní nádrží. Na hladině viděla zakotvený člun. Připravila si vrhač harpun, potopila se a zbavila se dvou potápěčů. Pak plavala ke břehu nalevo od člunu, vylezla na břeh, kde sejmula chlapa s francouzákem a za bednami sebrala náboje do UZI. Skočila do vody, plavala ke člunu, od něho doleva dozadu a u prostředního vyčnívajícího sloupu se potopila. Na dně objevila mezi rostlinami stříbrného draka. [Sekret 1]

Kousek od tajného místa, v zátoce vlevo zabila dravou rybu, proplula průrvou ve skále do kolmé šachty a nahoře vylezla na břeh. Našla vchod do pod­zemního tunelu, za prvním rohem zabila střelce, sebrala mu náboje do brokovnice a pokračovala tunelem dál. Minula odbočku doleva a šla stále rovně až se dostala k otvoru, před kterým ležela lékárna. Sebrala ji, doplnila si život na 100%, pověsila se do otvoru a seskočila dolů tak, aby dopadla na navršené bedny na člunu. Na bedně sebrala klíč “Cabin Key” a na dně člunu harpuny. Skočila do vody a rychle přeplavala na levý břeh, počkala si až připlují dva žraloci a zabila je. Znovu proplavala průrvou, kolmou šachtou, vešla do podzemního tunelu a odbočkou vlevo se přes výstupky dostala ven na horní palubu vraku. Vešla do protější úzké uličky mezi nástavbami, zabila střelce i chlapa s francouzákem, co vylezl z díry vpravo na konci. U jeho mrtvoly sebrala světlice a v díře vlevo sebrala granáty. Spustila se na nižší palubu s bazénem. Postřílela dva chlapy, došla k bazénu a zastřelila i rybu co plavala pod vodou. Skočila do bazénu a rychle vylezla na palubu, aby stihla zastřelit plamenometčíka dřív, než doběhl k bazénu. Připravila si vrhač harpun, znovu skočila do vody a dopla­vala k světlejšímu rohu, kde se otevřely tajné dveře. Zastřelila potápěče za nimi a na konci výklenku sebrala zlatého draka. [Sekret 2]

Vylezla z vody, prohlédla palubu a ve výklenku u skal našla náboje do UZI. Z vysunutého můstku u rozbitého zábradlí se spustila ještě níž. Odsud pře­skočila šikmo vpravo na vystouplý kamenný sloup s dřevěnou podlážkou, zabila střelce pobíhajícího po palubě a přeskočila na betonovou rampu u konce paluby. Přeskočila z této rampy ke skalní dutině vpravo, zachytila se okraje, přeručkovala doprava a vytáhla se nahoru. Prošla střepy a na konci výklenku sebrala zeleného draka. [Sekret 3]

Z okraje výklenku seskočila na palubu, došla k betonové rampě a přeskočila dolů na bednu u protější části vraku. Pak známou cestou mezi bednami, dolů, tunelem, až do jeskyně s člunem na vodě. Tady si připravila vrhač harpun a plula k průrvě v levé zátoce od sloupu vzadu. Zastřelila žraloka v průrvě a dostala se do tunelu. Pokračovala až na horní palubu vraku. Přes spodní paluby, sloup s podlážkou, se dostala podruhé na betonovou rampu na konci paluby. Z betonové rampy přeskočila tentokrát na protější část převráceného trupu lodi. Vlevo u lodního šroubu, na rovné plošince se pověsila za ruce a ručkovala doleva. Pak se spustila níž, zachytila se malé štěrbiny a přeručkovala vlevo na plošinu, ze které přeskočila do protějšího otvoru ve skále. Proběhla tunelem až do obrovské, nízké jeskyně. Šikmou stěnu překonala po různě roztroušených výstupcích.

Nahoře zastřelila dva chlápky s francouzáky, sebrala jim lékárnu a pokračovala až k ústí jeskyně. Odsud nejprve přeskočila na protější střechu palubní nástavby a z ní na další šikmo vlevo od zrezivělého dna. Oběhla ho na druhou stranu a propadlem se dostala do kabinového prostoru lodi. V chodbě nejdříve zabila chlapa s francouzákem, v pravém rohu sebrala náboje do automa­tických pistolí a doběhla ke dveřím, které se samy otevřely. Na konci chodby došla k dalším dveřím se zasunutou bednou v pravé stěně. Jakmile k ní přistou­pila, napadl jí střelec. Zbavila se ho, sebrala mu náboje do automatických pistolí a pak teprve odsunula bednu ven a přepnula vypínač ve výklenku za ní. Tak si otevřela další dveře v téže úrovni. Běžela ven, úzkou uličkou mezi nástavbami doprava a zahnula za roh do kabiny.

V rohu sebrala náboje do M16 a klíčem si odemkla dveře. Přes nestabilní podlahu sousední kabiny se dostala k vypínači v levém rohu a jeho přepnutím si otevřela další dveře v úzké uličce mezi nástavbami. Přes neporušenou část nestabilní podlahy se vrátila do sousední kabiny. Vyběhla na palubu, dala se doleva, zastřelila chlapa s francouzákem a v úzké uličce se otevřenými dveřmi dostala po schodech a tunelem ve skále, do horní jeskyně s otvorem uprostřed. Tím seskočila na dno vraku lodi, kde se­brala klíč “Storage Key”. Po svažujícím se boku dna sjela vlevo na palubu. Po levé straně sestoupila na nižší palubu, kde za odsunutou bednou objevila náboje do M16. Seskočila ještě o jednu palubu níž a doběhla pod betonovou rampu vpravo na okraj paluby. Odsud zastřelila dva plamenometčíky pobíhající dole na zemi. Pak přeskočila dolů na bednu u protější dřevěné stěny, slezla na zem a okolo mrtvých plamenometčíků doběhla ke dveřím malého betonového bunkru ve skalním masívu. Klíčem si odemkla poslední dveře, vstoupila dovnitř a v rohu sebrala žlutý klíč “The Seraph”….

O Pomocí bójky vyplavala na hladinu nasedla do hydroplánu a letěla. Nad Tibetskými horami jí došel benzín a letadlo začalo klesat. Nejprve ztratilo plo­váky, pak křídlo a když byla katastrofa neodvratná, Lara se katapultovala…..

Po seskoku padákem a sjezdu po skalách nejdříve zastřelila orla. Pak se vydala skalní soutěskou. První vlnu valících se sněhových koulí pře­skočila a před druhou se schovala do levého výklenku ve skále. Pokračovala uvolněnou cestou až na okraj skalního výstupku před propastí. Prosko­čila protější za­mrzlý otvor, sjela po šikmině, před koncem se odrazila a zachytila se protější ledové stěny. Popolezla nahoru, přeručkovala doprava nad otvor a seskočila. Vešla do jeskyně a na jejím konci zastřelila dva dotírající orly. Otočila se ke kaňonu zády, pověsila se za ruce a seskočila na spodní šikminu, sjela ji pozadu, zachytila se okraje a seskočila na spodní výstupek. Vešla do tunelu vlevo, díru s vodou na dně přeskočila tak, aby ji nezabily padající rampouchy.

Vyšla z tunelu a dala se podél skal doprava. Dostala se do protějšího tunelu a na rozcestí odbočila doleva dolů. Pokra­čovala dál, až se dostala do nízké jeskyně s jezírkem. To opatrně přebrodila tak, aby ji nezabily další padající rampouchy a dostala se do dalšího kaňonu vpravo dole. Pokračovala podél skal vpravo až na konec výstupku, přeskočila na další výstupek a pak přes vodu na protější k lékárně. Dřív než ji sebrala, zastřelila orla. Potom sebrala lékárnu, otočila se zády k vodě a přeskočila šikmo vlevo za roh, na výstupek se sněhem. Otočila se do­prava a přes další výstupky vyšplhala až nahoru doleva na volné pro­stranství. Nejdříve ze všeho zabila dva střelce pobíhající před chatou, sebrala jim lékárnu, náboje do automatických pistolí a nakonec v pravém rohu, před mříží zasazenou do skály, našla stříbrného draka. [Sekret 1]

Nasedla na sněžný skútr a vjela (Ctrl=nasedá, Kurzory=jízda, Alt+Kurzor vpravo či vlevo sesedá) do širokého tunelu v levé skále. Uvnitř přejela střelce, sesedla a sebrala mu náboje do brokovnice. Na skútru pokračovala dál, až ho zaparkovala na volném prostranství. Ze šikmé rampy přeskočila do menšího otvoru v protější skále vlevo. Prošla ledovým tunelem a uvnitř další jeskyně zastřelila dva tygry. Došla až k propasti, z jejího levého vyššího výstupku pře­skočila šikmo vpravo na protější stranu, zachytila se a vytáhla nahoru. Pokračovala dál, na rozcestí se dala doprava těsně podél skal a v malé jeskyňce sebrala v pravém rohu granáty. V protějším rohu vyšplhala po ledové stěně do horní části jeskyňky, kde přehodila páku. Tak si otevřela dřevěná vrátka v soutěsce na druhé straně velké jeskyně. Vrátila se na rozcestí zlikvidovala dva střelce sebrala jim lékárničku, náboje do M16 a dala se druhou cestou vlevo. Přeskočila propast a pokračovala úzkou soutěskou za otevřenými vrátky. Na ledovém mostě zabila dalšího střelce a vešla do další jeskyně. Uvnitř se zbavila dvou střelců a dostala se na volné prostranství se skalní rampou. Na plošině vpravo od východu z jeskyně našla zeleného draka. [Sekret 2]

To už z jeskyně na rampu vyběhli dva tygři, takže je zastřelila a pak z výstupku kde ležel zelený drak slezla po ledové stěně na dno rokle. Přeskočila díru s granáty a nejdříve se vypořádala s třemi tygry přibíhajícími po pláni. Vrátila se do díry pro granáty, vylezla zpět, přeběhla rokli a po protější ledové stěně vyšplhala nahoru, do skalního otvoru. Prošla jeskyní až k hluboké ledové propasti. Na šikmině vpravo si všimla sněhových balvanů, tak je vyprovoko­vala, aby se skoulely do propasti. Přeskočila na nyní již volnou šikminu, sjela po ní pozadu, zachytila se okraje a po ledové stěně slezla dolů. Dostala se do jeskyně která ústila do ledové stěny co po ní slezla a v levém zadním rohu sebrala klíč “Drawbridge Key”. Pokračovala otvorem vpravo dolů, prošla krátkou jeskyní, rozstřelila její zamrzlou stěnu a zabila střelce za ní. Dostala se do další jeskyně, kde nejdříve vyprovokovala visící rampouch vlevo u stropu. Potom si páku na stěně otevřela dvířka, vyšplhala nahoru a znovu se ocitla v rokli.

Stejnou cestou jako poprvé, po ledové stěně vlevo vyšplhala znovu nahoru a prošla jeskyní až k propasti. Přeskočila ji podél šikminy vpravo a pokračovala do další jeskyně. Tam sice našla páku vlevo od vchodu, ale brzy zjistila, že se dostala pouze do jeskyňky, kterou viděla seshora, když stála nad propastí. Konečně došla do prostoru se zamrzlým jezírkem. Klíčem si odemkla zámek a narovnala tak padací most. Přeběhla ho až ke značce “Lavinové nebezpečí”, vyprovokovala laviny k sesuvu a uvolněnou cestou se dostala do další ledové jeskyně. Jak­mile zabočila za roh doleva, ozval se rachot z vyvolaného otřesu. Přeručkovala vytvořenou propast po její levé šikmé stěně a na druhé straně sklouzla otvorem vlevo zpět k zamrzlému jezírku. Následkem otřesu bylo bez ledu a vody. Lara viděla na dně klíč. Dříve však než ho sebrala zlikvidovala protivníka jezdícího na skútru. Když se jí to povedlo, sebrala klíč “Hut Key”, nasedla na ukořistěný skútr a projela jeskyní po levém svahu kolem propasti. U výjezdu před ledo­vou rampou skútr nechala stát, po ledové stěně vpravo slezla na dno známé rokle, přeběhla na její protější stranu, kde zase vylezla nahoru. Vrátila se k prvnímu skútru a jela tak dlouho k chatce dokud to šlo, pak sesedla a pěšky se vrátila k dřevěné chatce.

Odemkla si dveře, vešla dovnitř, připravila si graná­tomet a nahodila páku, která otevřela dřevěná vrátka vedoucí do tunelu vlevo od chatky. Ihned byla napadena třemi střelci. Když se jí podařilo všechny zlik­vidovat, posbírala všechny lékárničky, náboje do UZI, automatických pistolí i M16. Nyní přezbrojila na M16, otevřenými vrátky za chatkou prošla do tu­nelu, na jeho konci seskočila do velké jeskyně, kde ji čekal tvrdý boj s nepřítelem jezdícím na skútru. Když vše zvládla, nasedla na ukořistěný skútr a vjela do další jeskyně s ledovou propastí. Bylo to těžké, ale podařilo se jí objet propast po její levé šikmé straně těsně podél skály. Na druhé straně sesedla, vrátila se k propasti a po její ledové stěně slezla dolů. Jakmile dopadla na dno, udělala salto doleva, aby uskočila dvěma vlnám valících se sněhových koulí. Pak již v klidu sebrala v tunelu zlatého draka. [Sekret 3]

Vylezla z propasti nahoru, nasedla na skútr a pokračovala jeskyní až na volné prostranství. Tady se musela utkat hned se dvěma nepřáteli na skútrech. Po jejich likvidaci našla posuvný kvádr ve stěně za sloupem. Zasunula kvádr dovnitř a provlékla se do dalšího prostoru. Vpravo nejdříve zabila další dva střelce a z okraje propasti zčásti zatopené vodou dalšího střelce běhajícího v jeskyňce v pravé skále. Když i jeho zabila, došla k pravé straně propasti, pově­sila se za ruce a spustila se dolů. Popojela po šikmině a zůstala stát na malé plošince. Z té přeskočila do jeskyňky vpravo a odsud již bezpečně skočila do vody. Vylezla na ledovou plošinu a vešla do otvoru ve skále, na konci tunelu seskočila dolů, rozběhla se a ….

Lara tento level začínala v tmavé sklaní soutěsce. (Mniši se v tomto levelu stali pro Laru – pokud na ně netasila zbraně, ani nikoho z nich nezabila, – velmi užitečnými pomocníky.) Aniž by vytahovala zbraně vyběhla palác, kde se stala svědkem souboje dvou střelců se dvěma mnichy. Vzápětí přispěchal zleva podél červené zdi další oštěpař. U mrtvých střelců pak sebrala lékárničku, náboje do automatických pistolí a UZI samopalů. Po žebříku na stěně proti chrámu vyšplhala na podestu. Zastřelila orla, přeskočila do protějšího výklenku a z něho na šedou římsu. Po římse se dostala na protější skálu. Zastřelila další dva orly, přeskočila na sousední šikmou skalku, sjela a zachytila se za její okraj. Pustila se a chytla se spodní štěrbiny, kterou přeručkovala před okno chrámu.

Okno rozstřelila (opět zbraně schovala) a vstoupila dovnitř chrámu. Proběhla místností se stolem do modré chodby a minula mnicha, co vyběhl z chodbičky vlevo. Hned tam zabočila a vběhla do malé místnůstky vlevo, odkud vyběhl druhý mnich. Rychle se otočila a běžela za nimi do místnosti se zlatými sudy, kde už oba likvidovali dalšího střelce. Po chvilce další střelec rozstřelil okno na balkón a vběhl dovnitř. Když mniši zabili i jeho, posbírala si Lara u jejich mrtvol lékárničku, náboje do automatických pistolí a UZI samopalů. Oknem vylezla na balkón, kde v pravém rohu sebrala granáty. Vrátila se do modré chodby, v té zabočila do místnůstky vlevo a na konci krátké chodbičky vylezla po žebříku na ochoz hlavní chrámové haly s obrovskou sochou Boha v průčelí. Po ochoze šla doprava, minula dalšího mnicha a vlevo na vysunuté podestě před sochu sebrala z podstavce klíč “Main Hall Key”. Vrátila se zpět do modré chodby, kde předtím odbočila vlevo a před vraty zasunula do zámku klíč.

Otevřela si vrata do hlavní haly s obří sochou, tentokrát však o patro níž. Uvnitř chodili další mniši. Jakmile došla k zábradlí, přiběhli z chodby další tři střelci ale brzy byli zlikvidováni čtyřmi mnichy. Lara si k poraženým došla pro lékárničku, lékárnu a náboje do automatických pistolí. Vpravo od vchodu mezi sloupy prošla prvním vchodem a červenou místnosti do chodby se sekajícími břity. Přeskočila první z nich, vešla do místnosti vlevo, kde potkala dalšího mnicha. Sebrala na podstavci klíč “Strogroom Key”, vrátila se zpět do hlavní haly, seběhla se schodů vpravo od sochy a vstoupila do chodby, kde hlídali opět dva mniši. Zabočila hned do prvního vchodu napravo a počkala až zevnitř vyjde další mnich. Posunutím beden si odkryla pod spodní uprostřed náboje do automatických pistolí a pod vrchní krajní harpuny. Z místnosti s bednami běžela sousední míst­ností a dál žlutou chodbou. Přeskočila nastražené propadlo, na křižovatce šla doprava až pod schody, které vedly nahoru k oknu. Připravila si pistole, běžela po nich rychle nahoru, rozstřelila okno (ihned schovala pistole) a seskočila dolů na nádvoří.

Tady co nejrychleji pákou vpravo otevřela třem pokřikujícím mnichům dveře a vpustila je do chodby. Rychle běžela za nimi a opět se stala svědkem jejich souboje, tentokrát se čtyřmi střelci. (V případě, že by zůstal jako vítěz střelec, dorazila by ho sama.) Pak už si u poražených mohla posbírat lékárničku a lékárnu, náboje do automatických pistolí. Vrátila se na nádvoří a v podloubí po žebřících vylezla až pod vrchol věže, kde z bedny sebrala první zlatý válec “Prayer Wheels”. Slezla zpět do podloubí, přes schodech dolů, prošla nízkou chodbou, vyběhla po schodech nahoru, prvním průchodem do sousední chodby, tou doleva a opět doleva do chodby s propadlem. To opět přeskočila, prošla místnostmi a v chodbě se dala doprava do místnosti na konci, odkud právě vycházeli další mniši. Hned jak tam sama se otočila, aby sledo­vala další souboj mnichů s dvěma střelci. Poraženým sebrala granáty, náboje do UZI a vstoupila do chodby s ohni , okovanými kyvadly s trny.

Tuto složitou překážku překonala tak, že si stoupla na pravou stranu chodby, postupovala k prvnímu ohni až zhasl. Když se kyvadlo zhouplo proti Laře, z místa skočila dopředu a dopadla do otvoru před ním. Spodním tunelem prošla za kyvadla, na konci se pověsila za ruce a když se břit odvalil doleva, vytáhla se nahoru a přeskočila stejným způsobem do dalšího otvoru před dalšími kyvadly. Spodním tunelem došla na konec a vylezla do pravého výklenku. Když přejel rotující břit do tmavé chodbičky, běžela za ním a schovala do výklenku ve stěně. Když se břit převalil zpět, doběhla na konec chodbičky, zabočila doleva a zůstala stát před zasouvacími dveřmi. Opatrně se dostala za ně, potom za ještě jedny vlevo a na konci sebrala zeleného draka. [Sekret 1]

Stejnou cestou se vrátila zpět, ale na konci chodbičky tentokrát zabočila doleva, kde na podstavci v rohu místnosti sebrala klíč “Trapdoor Key”. Pokra­čovala chodbou nahoru a po šikmině na konci sjela do místnosti s bazénem. Ten přeplavala šikmo vpravo do rohu, kde ve výklenku pod hladinou sebrala stříbrného draka. [Sekret 2]

Vyplula na hladinu, vylezla na ochoz a potkala se z dalším mnichem. Jediným východem se dostala do chodby a běžela doprava až do hlavní haly chrámu. Tu přeběhla až k protější stěně, kde použila červený klíč do zámku. Otevřeným propadlem za zády seskočila do spodní chodby a na jeho konci vylezla na šedém nádvoří za chrámem. Na červeném nádvoří vlevo potkala dalšího mnicha, pákou u vysokých dveří je otevřela a hned uskočila zpátky. Uvnitř hlavní chrámové haly probíhal další boj. K poraženým střelcům ani nešla, neměli u sebe nic, co by se Laře hodilo. Přes červené a šedé nádvoří se dostala do soutěsky vedoucí mezi skalami do kopce. Na prostranství před šedou zdí oběhla sloup uprostřed vlevo, po žebříku ve výklenku ve skále vylezla nahoru. Po skalním převisu přešla doprava, zastřelila orla a šla přes lávku.

Zabila střelce na její druhé straně, sebrala mu náboje do M16 a pokračovala soutěskou na pro­stranství před strážní věží. Jakmile vzlétli dva orli, Lara před nimi couvla do soutěsky, kde je sestřelila tak, aby neohrozila mnicha, který chodil před strážní věží! Po převisech u skal vpravo přeskákala na střechu strážní věže. Otvorem uprostřed se spustila dovnitř, kde na bednách sebrala druhý zlatý válec “Prayer Wheels”. Pákou si otevřela dveře a hned jak vyšla ven, zabila dalšího střelce, protože v souboji přemohl mnicha. Sebrala mu náboje do brokovnice a stejnou cestou jako sem, se vrátila do hlavní chrámové haly. V hlavní chrámové hale velkými vraty zabočila vpravo do chodby s červenými závěsy u stropu. Na jejím konci do místnosti vlevo, kde si klíčem odemkla prkny přeplátované dveře.V zádveří sebrala další klíč “Rooftops Key”. Vrátila se do hlavní chodby, odbočila doprava a hned zase doprava, do místnosti s dvěma rotujícími břity. Tu přeběhla do protějšího výklenku vlevo, kde si odemkla dveře a po schodech vyběhla na nádvoří. Mezi sochami posvátných zvířat prošla uličkou doprava, kde za rohem našla páku, kterou dočasně zhasila ohně pěti lamp v uličce, kterou rychle proběhla.

Odbočila vlevo dolů po schodech na nádvoří s poklopy a zahnula doleva za roh. Minula se s mnichy, kteří běželi zlikvidovat další střelce, ke kterým si pak Lara došla pro lékárničku a náboje do UZI. Doběhla k žebříku na stěně vpravo a vylezla na zeď, kde našla náboje do M16. Slezla na nádvoří, a další pákou otevřela dvě propadla. V dolní místnosti rozstřelila okna a sebrala za nimi dva krystaly z červeného koberce. Další pákou u žebříku za rohem si otevřela východ ven. Po schodech doleva vyběhla na horní nádvoří a mezi sochami posvátných zvířat vložila první krystal do schránky. Tím si uvolnila vchod v mřížích za zády. Prošla takto uvolněným vchodem a vytáhla dřevěnou bednu ze zdi vlevo. Ve výklenku za ní sebrala třetí zlatý válec “Prayer Wheels. Nyní se vrátila přes uličku s pěti lampami, po schodech, přes místnost s rotujícími břity do chodby s červenými závěsy u stropu. Přeběhla přes ni šikmo doleva do protější místnosti s žebříkem, po kterém znovu vylezla na ochoz hlavní chrámové haly. Přeběhla po ochoze doprava a na konci seskočila do šedé kobky.

Vyhnula se valící se kouli a doběhla na rozcestí. Ihned uskočila zpátky před další koulí a teprve potom sebrala světlice. Odbočila vlevo, až došla před místnost s malým bazénem. Překonala vodní vír podél protější stěny a proplula vlevo do zatopené chodby. Na konci krátké chodbičky skočila do šachty s vodou na dně. Vyplavala v tmavé chodbě, částečně zatopené vodou. Rozsvítila si světlici, brodila se chodbou a překonala troje zasouvací dveře. Na jejím druhém konci vyšplhala o patro výš do místnosti obložené dřevem. Mnich zlikvidoval útočícího střelce, vběhl do sousední temné místnosti, kde bojoval s dalším střelcem. U jedné z mrtvol pak sebrala lékárničku. V této tmavé místnosti si zapálila světlici, přeskákala dvě řady hořáků a na stupínku v levém rohu sebrala čtvrtý zlatý válec “Prayer Wheels”. To už se rozhořely hořáky, které přeskákala v mezerách mezi ohni zpátky dolů a ve vedlejší místnosti odsunula dva dřevěné kvádry. Chodbou za nimi a po žebříku se dostala zpět do horní chodby. Běžela rovně, u koule zabočila doprava, na první křižovatce doleva a přes malou kobku se dostala na ochoz hlavní chrámové haly. To už mnich likvidoval dalšího střelce přibíhajícího zprava. Po žebříku pak slezla dolů a vešla do hlavní chrámové haly.

Těsně u zábradlí vpravo našla ve výklenku žebřík, po kterém vyšplhala do horní chodbičky. Z jejího konce přeskočila na obří sochu Boha vlevo těsně vedle ohně. Otočila se doprava, vytáhla se k ohni, odkud přeskočila na hlavu, pokračovala rovně přes ruku, až se dostala do protějšího výklenku ve stěně. Tam do schránky zasadila druhý krystal, kterým otevřela poklop v podstavci sochy. Přeskočila zpátky na sochu, a přes její prsa se dostala dolů až do nízké místnosti pod podstavcem. Otevřeným poklopem se spustila do spodní místnosti, prošla tunelem a vytáhla se do jeskyně, kde u mříží přehodila páku, kterou si otevřela dveře. Prošla otevřenými šedými dveřmi vlevo do sousední jeskyně, kde posunutím dřevěného kvádru do vytékajícího pramenu ze skály zabránila vodě plnit bazén v sousední místnosti. Opatrně pozadu sjela po šikmině, zachytila se okraje a seskočila na dno prázdného bazénu, posunula dřevěnou bednu ve výklenku a za ní sebrala pátý zlatý válec “Prayer Wheels”. Ze dna bazénu, po žebříku v rohu vylezla na ochoz a východem se dostala do dřevem obložené chodby. Běžela doprava a vyšla vlevo u podstavce sochy. Vylezla k soše, šla doprava až k dřevěné stěně a úzkou uličkou za jejími zády došla k šikmince. Vyskočila na plošinku nad šikminou, otočila se doleva a vytáhla se do výklenku v zádech sochy, kde sebrala zlatého draka. [Sekret 31]

Slezla ze sochy i z podstavce a prošla po schodech do místnosti, kde do pěti prázdných otvorů zasadila pět zlatých válců “Prayer Wheels”. Otevřela si tak velká vrata do vedlejší místnosti. Došla k zlatému kruhu a nasadila klíč “The Seraph” do zámku. Otevřela se jí dvířka napravo od zábradlí a těmi i tento­krát prošla Lara do dalšího levelu….

Tento level Lara začínala tím, že vyšla z výklenku dolů po pravé straně schodů, aby se vyhnula padajícím rampouchům. Na konci schodů přeskočila na žebřík u skály vpravo a slezla do dolního sklepení. Otočila se a když ji napadl sněžný muž, tak ho zabila. Sestoupila až k mřížím, kde přehozením páky otevřela dveře v horní jeskyni za propastí. Po žebříku se vrátila nahoru, po schodech došla před první průchod a spárou v pravé skále přeručkovala doprava. V místech kde se mohla postavit prošla do malé jeskyně za spárou, kde sebrala světlice a stříbrného draka. [Sekret 1]

Prasklinou přeručkovala zpátky na plošinu. Podél levé skály po šikmé plošce popojela dolů, před koncem se odrazila, přeskočila na protější schody, kde zastřelila leoparda. Postupovala po schodech dolů, vyhýbala se dalším rampouchům a seběhla do obrovské jeskyně s malým bazénem. Na schodišti byla napadena dvěma střelci, kteří přiběhli seshora. Po jejich likvidaci jim sebrala lékárnu, náboje do automatických pistolí a UZI samopalů. Seběhla až k jezírku a postřílela dva leopardy, kteří vyběhli za skálou v levém zadním rohu. V pravém zadním rohu prošla otvorem do spodní kobky, sebrala zde lékárničku a vrátila se na schody. Přeskočila doprava do výklenku před šikminu s nastraženými sněhovými koulemi. Běžela rovně proti nim a když to dál nešlo, udělala salto vzad. Vyskočila pozadu na převis za zády a tak se vyhnula valícím se koulím. Vrátila se na dno jeskyně k bazénu a vlevo v zadním rohu u sloupu se dostala na ostrý skalní převis.

Běžela po něm ke skále, otočila se doprava, přeběhla padající strop a zachytila se na protějším žebříku. Z něj saltem dozadu přeskočila na plošinu za zády. Pákou na skále vypustila bazén, otevřela si na jeho dně poklop a zvedla mříž na kleci, kam si došla pro zlatou masku “Tibetan Mask”. Nyní se protáhla otvorem ve dně vypuštěného bazénu, přeskočila nastraženou past a došla chodbou k mříži. Tu si otevřela pomocí zlaté masky. Po šikmé ploše běžela nahoru, před vrcholem udělala salto doprava, aby se vyhnula třem vlnám valících se koulí. Zprava přiběhli čtyři leopardi, které postřílela. Z prvního výstupku vlevo přeskočila do otvoru v levé skále a seskočila doleva dolů. Dostala se do obrovské jeskyně se zamrzlým jezírkem uprostřed. Cestou k němu zabila dva leopardy, hned nato další dva, když se k jezírku přiblížila a poslední dva, když procházela tunelem vpravo od jezírka. Vešla do jeskyně s ledovou stěnou, vlevo za rohem přelezla skálu a za ní, na dně zatopené jeskyně sebrala další zlatou masku “Tibetan Mask”. Hned jak se vrátila do jeskyně s ledovou stěnou byla napadena dvěma střelci. Po jejich likvidaci jim sebrala lékárničku, náboje do UZI a automatických pistolí.

Přes skály se vrátila do pro­storu před chrámy. Oběhla chrám s červenou pavlačí, v pravém rohu našla žebřík, po kterém si vylezla na římsu pro granáty. Vrátila se na zem a v místě pod římsou, kde ležely granáty si zlatou maskou odemkla dveře. Seskočila na dřevěný ochoz temné místnosti a uslyšela řev uvězněných sněžných mužů. Posvítila si na cestu, došla doleva až ke stěně a přeskočila na prostřední podestu dřevěného ochozu. Na stěně mezi mřížemi přehodila páku. Rozsvítily se tři ohně v mísách, ale zvedly se i poklopy a otevřely se všechny mříže v místnosti. Lara se rychle otočila a postřílela čtyři vypuštěné sněžné muže. Kvádr, který našla v pravém rohu posunula pod první mříž, aby zablokovala její spuštění. V místnosti za mřížemi přehodila další páku, která otevřela dveře v jeskyni za otvorem ve skále, okolo kterých už jednou prošla. Než se k nim vydala, sebrala si za prvními horními mřížemi granáty. Potom sestoupila na zem této místnosti a pod ochozem, za otevřenými mřížemi po stranách posbírala lékárnu, náboje do UZI v jedné a lékárnu a granáty v druhé kleci.

Nyní už mohla místnost opustit. Jakmile vyšla na prostranství před chrámy, musela zlikvidovat další tři střelce. Sebrala jim lékárnu, náboje do UZI, automatických pistolí a brokovnice. Nyní již z prvního výstupku vylezla do otvoru ve skále, prošla otevřenými dveřmi vpravo, přeběhla první lávku a hned za průchodem k druhé lávce se vyhnula valícím se koulím na výstupek vlevo od lávky. Potom pokračovala přes druhou lávku, na jejím konci přeskočila na žebřík vpravo, vylezla nahoru a došla jeskyní k otvoru s vodou hluboko dole. Skočila do vody a co nejrychleji vylezla na břeh. Postřílela tři dravé ryby ve vodě a nyní si mohla vybrat. Buďto pla­vat, nebo jít po pobřeží podél skal – v tom případě si musela dávat pozor na padající rampouchy. Na plošině, ke které se musela kousek brodit vodou se oto­čila a na špičaté skále visící od stropu našla žebřík. Vyšplhala po něm co nejvýš a saltem dozadu přeskočila do výklenku, na jehož konci našla zeleného draka. [Sekret 2]

Přes žebřík se dostala na plošinku, skočila do vody a proplavala do sousední jeskyně. V pravém rohu našla zavřená vrata. Vylezla na sloup před vraty, přeskočila na zavěšený žebřík, vylezla nahoru a saltem vzad přeskočila na kamennou římsu, kde si pákou vrata otevřela. Dostala se dolů, vešla do místnosti, zastřelila leoparda a na kvádru uprostřed přehodila páku. Tou si otevřela obrovská vrata nad šikminou v prostoru s chrámy. Došla k okraji římsy, a vlevo u skal se spustila na zem. Přeběhla jeskyni, přelezla skály u otvoru a dostala se tak na prostranství před chrámy. Prošla opatrně za otevřená vrata a postřílela odsud seshora tři leopardy pobíhající na podlaze spodní místnosti.

Potom se spustila dolů, sebrala v rohu lékárnu, granáty a náboje do M16. Jakmile přehodila páku ve výklenku mezi dveřmi aby si otevřela východ, napadl ji další leopard. Zabila ho a vyšla ven. Prošla branou a přeskočila díru do místnosti, odkud právě vyšla. Dostala se na volné prostranství, kde proti sobě, i vlevo viděla nastražené sněhové koule a napravo zamrzlý vchod. Nejdříve vyprovokovala koule na svahu proti vratům, potom ty vlevo. Ty prorazily otvor v zamrzlém vchodu. Lara vešla do místnosti, kde na podlaze přímo proti vchodu u koulí byla jedna odlišná deska, uprostřed místnosti druhá a v protější zdi dvoje dveře. Stoupla si na desku uprostřed místnosti, otevřely se levé dveře a Lara se dostala do sousední místnosti. Opatrně prošla mezi trny, v pravém rohu vyšplhala po zdi a na římse nade dveřmi sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Slezla do místnosti s trny, kde proti zdi s dvojími dveřmi viděla ještě jedny dveře v rohu. Prošla levými zpátky do vedlejší místnosti, stoupla si na desku u koulí (otevřela dveře v místnosti s trny), přeběhla desku uprostřed místnosti (otevřela levé dveře) a v časovém limitu proběhla skrze trny dveřmi v rohu. Hned za dveřmi zůstala stát!!! Počkala až se dveře zavřou a pak přeskočila na protější žebřík, po kterém slezla dolů. Jakmile v chodbě zahnula za roh a ……

V malé místnůstce Lara střelila do kovového zvonu aby otevřela dveře. Vstoupila do velké haly s klecemi, dřevěnou palandou s otvory a trampolínami na zemi. Oběhla klec vpravo a za rohem se nechala vymrštit trampolínou otvorem na palandu. Sebrala lékárnu a spustila se na zem. Došla k dvojité trampolíně a nechala se vymrštit o dvě patra výš na římsu, které se zachytila a vytáhla se nahoru. Podél zdi šla doleva, ve výklenku sebrala náboje do UZI a přehodila páku. Tou spustila klece a z nich vyběhli tři sněžní muži. Spustila se vpravo od páky na palandu a postřílela je. Udělala čelem vzad a dostala se do chodby za otvorem v mřížích vpravo. Vytáhla ze zdi proti otvoru druhý kvádr zleva od rohu, odsunula ho na stranu a vešla do vysoké dlouhé místnosti. U protější zdi viděla na podstavci zlatého draka. Po chvilce pokusů přišla na to, že mezi vchodem a podstavcem je natažena přímá neviditelná lávka. Seskočila na ni a do­běhla si pro zlatého draka. [Sekret 1]

Stejnou cestou se vrátila do chodby, šla doleva, sebrala lékárnu a za rohem zastřelila dalšího sněného muže. V malé místnosti pak pákou zvedla plošinky za mřížemi v podloubí. Vrátila se přes chodbu a klec na zem. V rohu místnosti vpravo od podloubí si stoupla ke stěně, zády k trampolíně a saltem vzad na ní skočila. Nechala se vymrštit před zvon, který visel vysoko ve výklenku. Střelila do něj a tak si otevřela první mříže v podloubí. Vešla tam a první trampolínou se nechala vymrštit doleva nahoru na zvednuté plošinky. Přešla vpravo a střelila do dalšího zvonu, který otevřel druhé mříže v podloubí. Přes šikminu vlevo sestoupila na zem, prošla podloubím a stoupla si do levého rohu čelem ke zdi tak, aby měla trampolínu po pravé ruce. Udělala salto doprava a trampolína jí vymrštila k podestě ve druhém patře, které se zachytila a vytáhla se nahoru. Stoupla si pravým bokem k podloubí, připravila si pistole a skočila dopředu na šikminu. Za neustálého přeskakování z jedné šikminy na druhou (+ kurzor doprava) se dostala před otvor, ve kterém visel zvon. Střelila do něj a otevřela si tak mříže nad podestou. Za neustálého skákání (+ kurzor doleva) se vrátila na podestu.

V místnůstce za mřížemi našla žebřík, po kterém vyšplhala nahoru na zeď. Přes otvor za zdí přeskočila šikmo doleva na podlahu místnosti. Z otvoru v levém rohu vyběhl další sněžný muž. Když se ho zbavila, sebrala na pod­stavci mezi okny světlice a vytáhla se do otvoru, odkud sněžný muž vylezl. Seskočila do skalní soutěsky a v levém výklenku sebrala lékárničku. Prošla sou­těskou, zastřelila dva tygry a vešla do jeskyně. Tam zastřelila další dva tygry a na podstavci sebrala zlatou masku “Tibetan Mask”. Vrátila se zpátky do soutěsky, vyběhla po šikmině vlevo a proskočila do tmavého otvoru doprava. Přes šikminu v tunelu se dostala do malé místnůstky, kde sebrala stříbrného draka. [Sekret 2]

Vrátila se do soutěsky, pokračovala doprava, prošla otevřenými dveřmi a seskočila do místnosti s mřížemi. Otvorem v podlaze na konci seskočila do místnosti s pěti otvory v podlaze a čtyřmi ozdobnými vázami. Zastřelila sněžného muže, doběhla si na konec místnosti pro lékárnu a hned vedlejším otvorem v podlaze zastřelila dalšího sněžného muže, který pobíhal ve spodní tmavé místnosti. Tímto otvorem (asi uprostřed) se spustila o patro níž (pozor na otrá­vené trny). V pravém protějším rohu sebrala náboje do automatických pistolí, vylezla velikým oknem na pavlač s červenými sloupy, kde vpravo na konci sebrala světlice a vlevo zasadila zlatou masku do schránky. Tím si otevřela východ v sousedním okně. Tudy se pak dostala na lávku. Z té hned na kraji pře­skočila doleva do výklenku pro světlice a vrátila se na lávku. Po lávce běžela na protější stranu a chodbou se dostala před prostranství, se zavěšeným lustrem nad zamrzlým jezírkem. Na plošině vlevo přehodila páku, tím vylila z lustru roztavenou hmotu na zamrzlou plochu jezírka.

Seskočila na zem, od jezírka zamířila do průchodu, zastřelila dva tygry a přelezla přes skály vlevo. Za nimi v zatopené jeskyni sebrala na dně náboje do UZI, vylezla ven a vrátila se k jezírku. Otvorem v ledu skočila do vody, na dně sebrala palici ke gongu “Gong Hammer” a zbavila se dvou dravých ryb. Proplavala do sousední jeskyně, mezi padajícími krápníky vylezla z vody a postřílela tři sněžné muže. Pokračovala do levé části jeskyně, kde ze vchodu s visícími krápníky vyběhl další sněžný muž. Když se ho zbavila, opatrně se protáhla okolo krápníků a když z protějšího ledového koryta vylezl další sněžný muž, zastřelila i jeho. Pak si do ledového koryta došla posbírat všechny granáty. Vrátila se do hlavní jeskyně a tou pokračovala její pravou částí, zabila dalšího sněžného muže co vyběhl z horního průchodu a sebrala si lékárničku. Po výstupcích vylezla nahoru a pomalu šla doprava k ústí, které vedlo do další jeskyně. Nechala převalit první dvě vlny sněhových koulí, další krok vyvolal další vlnu sněhových koulí a pak se teprve rozhlédla. Vlevo dole v pravém rohu nízké jeskyně viděla otvor, vpravo nahoře další vlny sněhových koulí. Na nic nečekala a běžela nejkratší možnou přímkou k otvoru vlevo dole.

Dřív než ji koule dohonily vyskočila dovnitř a došla před první ledovou propast. Odrazila se ze šikminy, přeskočila na protější stranu, zachytila se okraje a přeručkovala doprava. Přes výstupky se dostala před druhou ledovou propast. Opět ji s rozběhem přeskočila, zachytila se stěny a vylezla po ní do horního otvoru pod stropem. Pozadu sjela po šikmině, zachytila se okraje a pak se teprve spustila do obrovské jeskyně. Před sebou viděla gong do kterého hned udeřila palicí, kterou vlastnila. Tím si otevřela za­mrzlé vstupy do místnosti pod gongem. Zatím tam však nešla. Sestoupila až na zem jeskyně a našla v levém rohu přichycený žebřík ke skále. Přeskočila na něj a slezla dolů. Posvítila si světlicí, slezla doleva až na dno kaňonu, kde přehodila páku. Tou si otevřela dveře do baráčku v levém rohu jeskyně vedle gongu. Vylezla po žebříku, saltem se dostala na zem jeskyně a do otevřeného baráčku si došla pro zeleného draka. [Sekret 2]

Vyšla ven oběhla ledovou skálu a na opačné straně se po výstupcích dostala do místnosti pod gongem. Na sloupu uprostřed sebrala zlatý klíč “Talion”. Vrátila sena výstupky a podél skal se dala doleva. Ze zamrzlého výklenku vyrazil obrovský netvor. Lara ho pár výstřely zahnala od výklenku a rychle si tam doběhla pro náboje do UZI. Vrátila se co nejrychleji na nejbližší výstupek, kam na ni nemohl. Znovu ho zahnala několika výstřely a podruhé si zaběhla do výklenku, tentokrát pro lékárnu. Opět se vrátila na bezpečné místo, odkud už netvora pohodlně zabila…

Lara stála v tmavé kobce zády k zavřeným dveřím. Proběhla skrz obě místnosti osvětlené loučemi, až vyšla v obrovské místnosti, kde proti vchodu, za mostem byl červený oltář a na něm ležela posvátná dýka. Když se však k němu přiblížila, propadla se pod ní podlaha a Lara sjížděla po šikminách kamsi dolů. První šikminu sjížděla pozadu, druhou popředu a asi uprostřed přeskočila sekající břit. Na šikmině, po které stékala voda, udělala přemet tak, aby dál sjížděla pozadu. Zachytila se konce šikminy a přeručkovala do výklenku vlevo pro zlatého draka. [Sekret 1]

Popředu seskočila do vody, nechala se unášet proudem až spodní části jeskyně pod vodopád. Pod vodou proplavala rovně skalní průrvou do sousední jeskyně s chrámem, kde rychle vylezla na levý břeh. Tam na výstupku sebrala náboje do brokovnice, otočila se a zastřelila dvě dravé ryby, které připluly z vedlejší jeskyně. Pak šla po břehu k chrámu a zastřelila prvního tygra, který vyběhl z výklenku vlevo od schodů. Podél schodů pak přeběhla na opačnou stranu chrámu, vyskočila na šikminu vedle schodů, šla po ní nahoru a když vyběhl další tygr za pravým rohem chrámu, zastřelila i jeho. Přešla okolo chrámu doleva, stoupla si k trampolíně čelem k chrámové zdi a nechala se vymrštit na střechu. Přeběhla na její opačnou stranu, kde přehozením páky otevřela mříž u žebříku nad dřevěnou plošinkou v jeskyni s vodopádem. Rukama se pověsila za okraj střechy a seskočila na zem. Zastřelila orla který ji napadl, vstoupila do vody a skalní průrvou proplavala do jeskyně s vodopádem. Vylezla z vody na dřevěnou plošinku s žebříkem a vyšplhala vzhůru. V tmavém průchodu zastře­lila pavouka a sestoupila na římsu v místnosti s lávou na dně. Přímo proti průchodu se pověsila rukama za římsu a po žebříku sešplhala na jeho konec. Pustila se a zachytila spodního výklenku. Prasklinou přeručkovala doleva, jakmile to šlo, se vytáhla nahoru a přešla do levého rohu. Opět se pověsila za ruce, slezla po žebříku a zachytila se spodního výklenku těsně nad lávou do kterého se vytáhla. Přešla doprava a prasklinou přeručkovala doprava do výklenku pro stří­brného draka. [Sekret 2]

Stejnou prasklinou přeručkovala zpátky a po chodníku došla až k žebříku. Tam se otočila a zastřelila pavouka, který na ni běžel zezadu. Pak už přesko­čila na žebřík a vyšplhala na sloup, po dalším žebříku se už dostala do horní chodby s kovovými rošty. Prošla do další místnosti s bodáky. Po žebříku vylezla ke spáře, přeručkovala doprava, udělala salto vzad, odrazila se od šikmé stříšky a dopadla na protější podestu vedle nastražených otrávených trnů. Rychle proběhla nestabilní lávku nad lávou a před jejím koncem zůstala stát. Propadla se na vyčnívající sloup z lávy, kde našla náboje do brokovnice. Ze sloupu s rozběhem přeskočila do protějšího otvoru, sjela po šikmině, přeskočila nastražené bodáky, na konci další šikminy se odrazila a zachytila se sloupu pod pákou. Přeskočila na sloup vpravo a pak přes ten nižší sestoupila dolů, kde u bodáků sebrala granáty. Přes sloupy vyšplhala k prasklině, přeručkovala doleva a vytáhla se k průchodu. Pákou si otevřela dveře do chrámu v zadní jeskyni. Prošla průchodem a skočila do vody. Skalní průrvou proplavala do vedlejší jes­kyně a vstoupila dovnitř chrámu. V místnosti s figurínami, kde vpravo tak aby jí nezasáhl meč, sebrala ze země náboje do M16. Otevřeným vchodem prošla do temné chodbičky a přes výstupky vyšplhala do další jeskyně s lávou na dně.

S rozběhem přeskočila podél skal vlevo na protější šikminu, před koncem se odrazila a to celé opakovala čtyřikrát. Po posledním skoku se zachytila rukama protějšího výstupku, vytáhla se nahoru a vylezla až pod strop jeskyně. S rozběhem přeskočila podél skal vpravo na další výstupek a tak se dostala až k výklenku ve skále před páku. K té se však nedostala. Propadla se pod ní podlaha a Lara sjela po šikmině do spodní místnosti s lisovacími kvádry. Rychle přehodila páku na protější stěně, ta jí otevřela mříže za zády, kudy rychle vběhla do chodby, aniž by stačila sebrat lékárničku, co ležela na zemi u kostry. V další místnosti vylezla na protější výstupek, ze kterého přeskočila do vý­klenku vpravo v šikmé chodbě, kde se schovala před valící se koulí. Šikmou chodbičkou šla nahoru, ihned zabočila doleva za roh, aby se vyhnula další kouli a vylezla na výstupek vlevo. Šla směrem k třetí kouli a jakmile ta se pohnula, uskočila dozadu a pověsila se rukama za okraj výstupku. Když se koule převalila, vytáhla se nahoru, došla k žebříku a vylezla do tmavého průchodu. Rozsvítila světlici a seskočila do temné místnosti se čtyřmi sloupy. Na protější stěně v pravém rohu přehodila páku, která otevřela mříž na stejné stěně uprostřed. Vytáhla zbraně a ve světle na zemi ležící světlice zastřelila tygra.

Pak prošla otevřenou mříží. Podél pravé stěny došla až před sekající břity, otočila se k nim zády a pověsila se rukama za okraj chodby. Pak se spustila na šikminu a sjela do místnosti s dvěma rotujícími břity. Tu přeběhla mezi břity šikmo doleva a dostala pod strop místnosti s figurínami. Zastřelila dva orly, co přilétali zprava. Pak přeskočila doleva, přepnula vypínač na zdi, udělala salto a po trámech přeskákala do protějších otevřených dveří dřív, než se zavřely. Vysokou místností prošla na lávku s houpajícími se čtyřmi okovanými závažími. Okolo prvního proběhla, v mezeře za ním se pověsila rukama za okraj lávky a přeručkovala doprava do mezery před posledním závažím. Postavila se a ve vhodný okamžik přeskočila na podestu doprava k vypínači. Přepnula tento vypínač, udělala salto doleva, přepnula levý vypínač a co nejrychleji proběhla chodbičkou mezi vypínači dřív, než se sklopily zvednuté rošty a zavřely mříže. Vyběhla na mostě v obrovské hale, po kterém bez zastavení běžela až na konec, tam se odrazila a zachytila se protější podesty. Vytáhla se na ni a sebrala zlatou masku “The Dragon Seal”.

Z podesty přeskočila šikmo doleva na výstupek u stěny vlevo a vyšplhala nahoru do prostoru za sochou. Zastřelila dva pavouky, pak sebrala náboje do automatických pistolí a nakonec přehodila páku na stěně uprostřed. Tím změnila vzhled haly před sochou draka. Na opačné straně (draka měla vpravo) vyšla ven a na podestě hned u východu sebrala náboje do automatických pistolí. Slezla o jeden stupínek níž a s rozběhem přeskočila šikmo doprava na zelenou plošinku pod hlavou draka. Odtud přeskočila šikmo doleva na vysoký sloup u levé stěny. Podél stěny pak s rozběhem přeskočila na podestu těsně u lávy. Couvla zpátky na kraj této podesty, z místa (se stisknutou klávesou [CTRL], jako by se chtěla zachytit) přeskočila na protější trampo­línu a nechala se vymrštit na vzdálený výstupek. Jakmile uslyšela dunění, uskočila dozadu, pověsila se rukama za okraj a počkala dokud se koule nepřevalila. Pak přešla těsně k šikmině a přeskočila šikmo doprava k vyššímu stupni, zachytila se ho z boku a vytáhla se nahoru. Před koulí opět uskočila dozadu a za­chytila se rukama okraje.

Pak již mohla seskočit na šikmou dlažbu vpravo (pozor na otvor s lávou), šla rovně a vylezla na nejvyšší ze stupňů vpravo, kam to z této dlažby šlo. Zastřelila orla, který přilétal z východu pod stropem, nakonec přeskočila na poslední nejvyšší výstupek šikmo doprava a vytáhla se na­horu. Otočila se čelem k soše draka a seskočila na šikminu přímo pod výstupkem na kterém stála. Sjela dolů, dopadla na trampolínu a nechala se vymrštit na dřevenou podlážku pod strop haly. Z té pak přeskočila přes halu na protější, kde sebrala zeleného draka. [Sekret 3]

Na této plošině si pak stoupla tak, aby měla stěnu po levé ruce a s rozběhem přeskočila podél ní dolů na protější podestu. Došla až k šikmině, přeskočila k vyššímu výstupku šikmo vpravo a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a přeskočila na sousední výstupek ve stejné výšce. Z toho pak šikmo doprava na vyšší výstupek. To už stála pod stropem haly. Přes výstupky vlevo se dostala k východu a vešla do nízké červené místnosti. V té vytáhla hnědý kvádr v rohu ze zdi. V tmavé místnosti za ním si pákou na zdi otevřela poklop v podlaze a seskočila dolů. Běžela úzkou chodbou a dřív, než ji dohonila koule zabo­čila na konci doleva, sjela po šikmině dolů a znovu se ocitla na trámech v horní části místnosti s figurínami. Zastřelila dva tygry co běhali dole na zemi a pak tam sama seskočila. Do schránky vedle mříží vložila zlatou masku, prošla úzkou chodbičkou až se dostala k rotujícímu břitu. Pomocí výklenků ve zdech překonala i tuto překážku a na konci sjela po šikmině do místnosti s vodou na podlaze.

Co nejrychleji sebrala lékárničku u kostry, přehodila páku proti sobě na stěně, druhou páku na stěně vpravo, třetí na protější stěně, udělala salto a dřív než ji zabil sjíždějící strop s trny, vyběhla otevřenou mříží ven. V místnosti s vodopádem vylezla na pravou podestu, přeskočila na vyšší naproti a nakonec vylezla nahoru na hráz. Počkala si na rybu co vyplavala ze zatopeného tunelu v levé stěně, zabila ji a skočila do vody. V pravém rohu přehodila pod vodou páku, čímž zatopila celou místnost. Potopila se do zatopeného tunelu (páky na levé stěně si nevšímala), před koncem zabočila do tunelu vpravo pod stropem a na konci sebrala lékárničku. Nyní se plavala zpátky do hlavní místnosti na­dechnout ve vzduchové kapse, která je vpravo nad zatopenou hrází u stropu. V tomto výklenku našla lékárnu s granáty. Pak se znovu potopila, proplavala až do pravého tunelu, pákou na stěně si otevřela protější mříž, kde přehozením další páky otevřela mřížová vrata v hlavní místnosti přímo proti tunelu.

Dopla­vala tam a dřív než se zavřely a přehodila páku vpravo od mříží. Otočila se, vyplavala do hlavní místnosti a nahoře pod stropem nad vraty vyplavala do ma­lých otevřených mřížových dveří. Z průchodu zastřelila dravou rybu, sebrala ze dna dvoje náboje do brokovnice a z plošiny vlevo náboje do M16. Pak se přes vodu dostala do vedlejší místnosti, kterou přeběhla šikmo doleva. Přehodila páku na stěně, otevřel se poklop v podlaze na konci místnosti vlevo, kudy proskočila dřív, než byla zabita lisovacím kvádrem s trny. Po šikmině sjela do zatopeného tunelu, kde ji proud vody strhl až k mřížím, kde nejdříve sebrala zlatý klíč “Gold Key” a za mříží, která se sama otevřela pak lékárničku. Pokračovala tunelem doprava až do volného prostoru, kde podruhé vylezla na dřevě­nou plošinku s žebříkem naproti vodopádu. Vložila zlatý klíč do zámku a otevřela se vedlejší mříž, připravila si vrhač harpun, skočila do vody a vplula tam. Na konci se potopila, hned jak to šlo zabočila doprava a za skulpturou hlavy proplula do zatopené jeskyně se dvěma sloupy. Plula rovně a na dně sebrala lékárničku.

Pak plula doprava, zastřelila dravou rybu a šikmo vpravo na prvním sloupu přehodila páku. Tou si otevřela východ ven i poklop v mřížích v sousední zatopené jeskyni. Jakmile opustila jeskyni se sloupy, plavala rovně, pak nahoru otevřeným poklopem a rychle na hladinu ve vysoké jeskyni. Vyhledala dřevem obložený vchod do “Pavoučí říše”. Odsud zastřelila nejdříve dravou rybu ve vodě a pak vstoupila do temných prostor plných pavučin. Hned zkraje zastřelila dva pavouky a ve větší jeskyni zabočila doleva. Naproti, šikmo vpravo, viděla na zemi světlice, takže je sebrala. Zabila další dva pa­vouky, pokračovala podél pravé strany dovnitř jeskyně, až uviděla na zemi náboje do UZI, které ležely v rohu. To už byla napadena obrovským pavoukem, kterého zabila dřív, než náboje zvedla. Pokračovala stále pravou stranou dovnitř jeskyně a cestou střílela malé pavouky. Uprostřed vysoké části jeskyně visel pod stropem šedý zámotek a Laru okamžitě napadli tři obří pavouci, takže se jich zbavila. Z místa, kudy sem vstoupila přešla k protější straně jeskyně a vylezla na kamenný výstupek vpravo. Otočila se o 180° a přeskočila podél skály na protější vyšší výstupek. Opět se otočila o 180° a z místa vyskočila podél skály na ostrý převis. Z tohoto převisu skočila šikmo doprava podél skály na další ostrý převis.

Došla až na jeho konec, udělala krok vzad a z místa přeskočila šikmo doprava na výstupek, který přecházel v římsu podél skály. Ihned udělala salto dozadu, aby unikla dalšímu obrovskému pavoukovi, kterého pak zabila. Pak už přeskočila na římsu, došla na její konec, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na vysoký sloup pod zámotek. Opět s rozběhem pře­skočila na další sloup a z toho už do dřevem obloženého vstupu do skály. Prošla dovnitř a vylezla vysoko nad hladinou. S rozběhem přeskočila na protější skalní sloup pro stříbrný klíč “Silver Key”. Skočila do vody, potopila se a skrz otvor v mřížích proplavala do jeskyně s vodopádem. Tady se nadechla, opět se potopila a skalní průrvou proplavala do sousední jeskyně, kde použila klíč do zámku u dveří, vpravo od hlavního chrámu. V místnosti za dveřmi vylezla na nejnižší stupínek, z toho přeskočila šikmo doleva na vyšší a když se vytáhla nahoru, hned se zas pověsila za ruce, aby se vyhnula valící se kouli.

To samé udělala i při zdolávání dalšího stupínku. Potom si již mohla dojít do rohu tmavé místnosti pro granáty. Vyšla na zavěšenou lávku pod stropem jeskyně před chrámem, zastřelila orla přilétajícího zprava i tygra přibíhajícího naproti. Po lávce vešla do červené místnosti a zastřelila tygra vlevo za rohem. V pravém rohu se pověsila rukama za šikmý výstupek, vytáhla se nahoru a saltem dozadu přeskočila na sloup za zády. Přeskočila šikminu na plošinku v rohu a vylezla vlevo na chodník. Rotující břit překonala tak, že se rukama pověsila za okraj podesty po které jezdil, ve vhodný okamžik se vytáhla nahoru a ihned z místa vysko­čila na vyšší chodník nad břitem. Šla doprava a v místnosti kde stál další břit. U kostry před východem sebrala lékárnu a náboje do UZI. Potom rychle běžela přes lávku k protější skále a dřív než ji dostihl valící se břit uhnula na sklaní výklenek vlevo.

Tady přepnula vypínač, (otevřely se zlaté dveře do místnosti s lávou) otočila se a zastřelila orla, který právě přilétal. Nyní musela běžet zpátky do místnosti těsně za břitem tak, aby mu stačila uvnitř místnosti uhnout dřív, než se začal valit zpátky na lávku. Vrátila se na chodník nad rotujíc břit a pokračovala rovně až k okraji šikminy. Otočila se k ní zády a pozadu sjela tak, aby se zachytila jejího okraje. Po žebříku slezla až na jeho konec, tam se pustila a znovu zachytila podlahy chodby. V té sebrala náboje do UZI, došla na její konec a seskočila dolů do vody. Znovu se ocitla před chrámem. Ještě jednou tedy absolvovala cestu až do červené místnosti, ale místo doleva na chodník, se dala doprava, kde viděla dlouhou šikminu a trampolíny vlevo uspořádané stupňovitě u stěny. Přešla za první trampolínu, stoupla si k ní zády těsně až k protějšímu stupni a udělala salto vzad. Dopadla na trampolínu (se stisknutou klávesou CTRL) se nechala celkem čtyřikrát vymrštit vždy na další vyšší trampolínu, až se po posledním skoku zachytila dřevěné podlahy. Rychle se na ni vytáhla a zastřelila orla, který přilétal z levého vchodu.

Tudy pak pokračo­vala do vysoké místnosti s lávou. Přeskočila na podestu vpravo u zelené zdi, z té pak šikmo doprava do místnosti s lisovacími kvádry a dřív než ji stihly zabít místností přeběhla na opačný konec, vyskočila na podestu vlevo a rychle šplhala po žebříku na horní pravou podestu. Z ní vylezla průchodem do místnosti s dalším lisovacím kvádrem. Tu proběhla doprava, na konci přeskočila na žebřík a vyšplhala nahoru. V úzké chodbě s hořící dračí loučí na konci, přehodila páku. Tou otevřela dveře na podestu před sochou draka. Z podesty přeskočila podél stěny na další, pak šikmo doprava na další a z té se dostala na sloup před hlavu draka. Tady sebrala zlatý klíč “Main Chamber Key”. Seskočila na hnědý krk draka těsně pod hlavu a po šikmé části krku sjížděla dolů. Před koncem se odrazila, přeskočila lávu a dopadla na kamenný sloupek. Z toho slezla až k lávě a přeskočila až na podlahu před dveře. Pak na podestě u zelené zdi vložila klíč do zámku.

Tak odklopila palandu u sloupu za zády a otevřela mříž nad žebříkem. Přeskočila z mola na vysunutou kovovou palandu. Z ní pokračovala na protější žebřík a na další podestu s jedovatými trny. Z té skočila šikmo doprava na plošinku za sloupem, kde si další pákou otevřela vstup k druhé soše draka. Musela se ještě jednou dostat přes žebřík stejnou cestou na podestu u otrávených trnů a nyní šplhala vzhůru. Ocitla se znovu v úzké chodbě s dračí loučí. Přešla na podestu doleva v opačné místnosti k druhé soše draka. Přeskákala podél stěny přes podesty až před šikminu. Přeskočila na ní, sklouzla se a hned se odrazila, aby dopadla za sloupem na krk sochy draka. Lezla po žebříku vzhůru, těsně pod prvním sekajícím břitem udělala salto vzad, od šikminy kam do­padla se odrazila a zachytila se protějšího žebříku. Opět lezla vzhůru, pod dalším břitem udělala opět salto dozadu, ale tentokrát s otočkou o 180° ve vzdu­chu, aby se zachytila dalšího žebříku. Pokračovala stále vzhůru a pod vrcholem přelezla doprava do tmavého průchodu a do vysoké místnosti, kde tento level začínala….

Lara začínala tento level na kamenném útesu, zády k chrámu který právě opustila. Přešla na konec zeleného útesu, otočila se doprava a za chvilku viděla přilétat samuraje na obláčku. Počkala si a když byl na dostřel tak ho zlikvidovala. Z kraje útesu udělala skok dozadu a přeskočila na levou šikminu protějšího útesu. Po ní sklouzla na spodní útes u zdi. Z toho přeskočila na vedlejší malý zelený ostrůvek pro první zlatý valoun “Mystic Plague”. Vrátila se na útes u sloupu, přeskočila šikmo vlevo ostrou skalku a sjela na římsu za ní. Otočila se doprava, došla až ke zdi, znovu se otočila a právě ožívajícího samuraje zabila. Došla na konec římsy a po výstupcích vlevo vylezla na horní podestu, kde sebrala lékárničku.

Podruhé došla na konec zeleného útesu, otočila se šikmo doleva a přeskočila na šikminu levé skály, svažující se ke mřížové stavbě. Hned se odrazila, rukama se zachytila podlahy a vytáhla se nahoru. Na protější stěně pře­hodila páku, kterou si otevřela mříž na konci koridoru a poklop v podlaze chrámu nad ostrovem. Připravila si M16, na konci koridoru seskočila na šikminu pod ním a popojela dolů. Před koncem se odrazila a přeskočila na další šikminu, po které sjela na ostrov. Ihned zlikvidovala ožívajícího samuraje. V levé části ostrova vylezla na výstupek za stromem, na něm se otočila o 180°, z místa skočila rovně, zachytila se okraje střechy a vytáhla se nahoru, kde také sebrala zeleného draka. [Sekret 1]

Stejnou cestou se vrátila na zem, došla pod otevřený poklop v podlaze chrámu a vytáhla se dovnitř. Posbírala zde lékárnu, světlice, náboje do UZI sa­mopalů a druhý zlatý valoun “Mystic Plague”. Lara si stoupla k otvoru v podlaze tak, aby dobře viděla na sklopený poklop, seskočila na zem, běžela rovně a přeskočila na vedlejší zelený ostrůvek. Obživlé samuraje z tohoto bezpečného místa zlikvidovala. Přeskočila zpátky na ostrov, došla do pravého zadního rohu, postavila se zády do volného prostoru a pověsila se zde rukama za jeho okraj. Pustila se a ihned se zachytila spodní zelené podlahy. Vytáhla se do zelené místnosti, ve které přehodila páku vlevo na stěně.

Tou si sklopila mříž ve výklenku, do kterého přeskočila. Z konce sklopené mříže přeskočila na pro­tější zelenou skalku, přešla po ní na opačný konec a přes šikminu vyskočila na horní plošinku. Odsud s rozběhem přeskočila na protější skálu. Po té přešla doprava, opět přes šikminu vyskočila na horní plošinku a po stupních sešla doleva dolů, až na samý konec. Otočila se doleva a přeskočila na malou plošinku pod zelený útes. Odsud přeskočila na stupňovitou skálu šikmo vpravo. Po stupních vylezla až nahoru a přeskočila na poslední zelenou skálu naproti. Po levé ruce měla šedou kamennou podestu se zavřenou bránou se sochami samurajů po stranách.

Dala se však po skále doprava nahoru, na střeše mřížované stavby opět doprava a na konci si počkala až obživnou oba samurajové u brány. Když pak přilétli na dostřel Lařiných zbraní, tak je zlikvidovala. Vrátila se dolů na konec zelené skály, přeskočila na šedou podestu a vložila do schránek na sloupech zlaté valouny. Branou šla rovně na most, kam vzápětí přilétal zleva další samuraj, kterého hned zlikvidovala. Pak se otočila k bráně, a vlevo za keřem přeskočila přes šikminu do špatně viditelného výklenku ve skále. Tunelem za ním šla doleva, na konci sjela po šikmině opět doleva, kde ve výklenku sebrala stříbrného draka. [Sekret 2]

Zpátky do tunelu musela vyskočit saltem doprava. Proběhla tunelem na konec, odkud musela vyskočit šikmo doleva na podlahu nádvoří. Přeběhla rovně k zelenému útesu a došla až k zelenému balvanu. K tomu si stoupla zády, přeskočila ho saltem pozadu, popojela po šikmině pozadu a před valícím se balva­nem uskočila dozadu. Rukama se pověsila za okraj a čekala až se balvan převalí. Pak se vytáhla nahoru, udělala čelem vzad a přeskočila na protější ostrý útes. Z něho pak přeskočila na zelenou skalku k lanovce. Vlevo na podestě u skal viděla dalšího zkamenělého samuraje. Chytila se lanovky, projela otvorem ve skále a vzápětí seskočila na spodní most! V chrámu se dala vlevo k čínské zástěně, která se zvedla a vzápětí obživl prostřední samuraj.

Jakmile ho Lara za­střelila, šla se nejdříve podívat do míst, kde vpravo od vchodu našla další lanovku. Nyní, když věděla přesně kde se nachází, došla ke stěně mezi zkamenělé samuraje, kde přehodila páku, kterou si zpřístupnila další místa za mostem a zároveň vrátila lanovku do její výchozí pozice (nečekala na konec nabídnutého zobrazení, ale stiskla [0]). Saltem se otočila, co nejrychleji doběhla k lanovce a dřív než byla zabita jela přes lávu k protější stěně. Pustila se lanovky, zachytila se mřížoví, po kterém vyšplhala nahoru a do pravého zeleného výklenku. Na jeho konci se chytla rukama okraje, přeručkovala doleva a spustila se na podlahu hnědé místnosti. Otvorem v pravé stěně seskočila na šedou podestu, popoběhla kupředu a přilétajícího samuraje zastřelila. Došla si doprava ke kraji podesty pro lékárničku, otvorem se vrátila do hnědé místnosti a vylezla na nižší stranu zeleného sloupu. Udělala čelem vzad, vyskočila nahoru a zachytila se okraje střechy, na kterou se pak vytáhla.

Došla až ke zdi, dala se doleva a přes šikmou stříšku přeskočila na zelenou šikminu. Po ní sjela dolů, přeskočila na protější ostrý útes, z něho podruhé na skalku s lanovkou a použila ji. Projela otvore ve skále, přejela přes most a seskočila na parapet výklenku za mostem. Tady se otočila a zastřelila oba samuraje, kteří běhali po mostě. Pak seskočila doleva na podlahu. Popoběhla kupředu, otočila se doprava a brzy viděla přilétat dalšího samuraje od žhavé lávy za sloupy. Jakmile ho zlikvidovala, přeskočila průrvu v podlaze uprostřed, vylezla na zlomenou část sloupu nalevo a v protějším výklenku ve žhavé lávě zastřelila dalšího, právě vylétávajícího samuraje. Tím dosáhla toho, že další samurajové již nevylétali. Přeskočila průrvu v podlaze, posunula si zelený kvádr tak, aby mohla vylézt na podestu nad hlavou. Přehodila páku na sloupu a ta sklopila plošinku v průrvě těsně nad lávou. Vrátila se k průrvě, pověsila se rukama za její okraj a seskočila dolů na plošinku. Ve výklenku přehodila páku, ta otevřela poklopy v lávě za třemi sloupy. Z plošinky přeskočila na šikminu, odkud byly vrhány disky, vytáhla se nahoru, a přes další výstupek vylezla doprava na podlahu.

Přes kostku vylezla na horní podestu, šla doprava a vylezla na zeď před lávou. Tady sebrala dva zásobníky nábojů do M16 rozměřila si skok a s rozběhem (stisknutá klávesa [CTRL]) přeskočila lávu směrem k otevřeným poklopům. Těmi propadla do vody ve spodní místnosti. Na dně nejdříve sebrala náboje do brokovnice, vynořila se a šla do sousední místnosti přehodit páku na stěně. Tou si otevřela zvedací dveře v horních prostorech u lanovky. Přeběhla do sousední místnosti, na konci se potopila a pro­plavala zatopeným tunelem vlevo u dna. Hned jak do šlo se vynořila a nad ústím tunelu vylezla do výklenku, kde pákou na stěně vypnula tři sekající břity v úzkém průchodu a vrhač disků v místnosti za ním. Pak tam bezpečně vešla a vylezla přes výstupky okolo vrhačů disků do horní chodby. Z ústí, okolo visící lanovky přeskočila doprava na podlahu, udělala čelem vzad a přeskočila zpátky, ale k vrchní podlaze nad úchytem lanovky. Zachytila se rukama, vy­táhla se nahoru a přešla místnůstkou do levého tmavého koutu. Z okraje přeskočila šikmo doprava do výklenku, kde si pákou otevřela mříže, okolo kterých právě prošla. Přeskočila tedy zpátky a otevřenou mříží prošla do velké místnosti s otvorem uprostřed.

Došla na okraj otvoru v podlaze a stoupla si tak, aby stála naproti zavřené bráně se sochami samurajů po stranách. Udělala čelem vzad a spustila se pozadu dolů. Hned jak to šlo se zachytila okraje a pak se teprve spustila na podlahu sklepení uprostřed klece. Připravila si UZI samopaly a pak přehodila páku na šedé kosce. Tím se zvedly okolní mříže a za občasného doplňování života musela podstoupit boj se čtyřmi vrhači nožů najednou. Bojovala tak, aby neopustila prostor ohraničený mřížemi. Jakmile se jí povedlo zvítězit, změnila výzbroj za pistole a stoupla si k šedému kvádru s pákou tak, aby ho měla po pravé ruce, zády k sochám samurajů u východu. Pak couvala pozpátku a když uslyšela zvuk, jak začali samurajové ožívat, běžela kupředu až ke stěně a rychle se vytáhla nahoru. Otočila se čelem do klece a samuraje bez nebezpečí zlikvidovala. To opakovala tak dlouho, dokud nezbyl jen poslední, ve výklenku napravo. Toho vyprovokovala tak, že si stoupla k mřížím proti němu, přeskočila lávu a doběhla až před něho. Ihned se saltem obrátila a přeskočila s rozběhem zpátky do prostoru za mříží. Otočila se doleva a znovu se vytáhla do bezpečí na zeď.

Odsud zlikvidovala i tohoto posledního samuraje. Pak se vrátila do prostoru ohraničeného mřížemi, stoupla si čelem k východu a nejdříve přehodila páku ve výklenku nalevo za lávou. Tím si otevřela bránu v horní místnosti s otvorem v podlaze. Pak přehodila páku v protějším výklenku za lávou. Tou už otevřela mříže u východu. Rychle doběhla před vchod, počkala si na dalšího vrhače nožů, který seběhl po schodech a zastřelila ho. Nyní oběhla mrtvoly všech vrhačů nožů a posbírala u nich lékárničku, dvě lékárny, tři krabičky nábojů do brokovnice, dva zásobníky nábojů do automatických pistolí a šest zásobníků nábojů do UZI samopalů. Když vše posbírala šla po zalomeném schodišti nahoru, na druhém odpočívadle nepřehlédla pohozené granáty a zastavila se až před zamčenou bránou. Pákou na pravé stěně ji otevřela. Okamžitě se však obrátila doprava a utíkala po schodech dolů před dvěma samuraji, kteří ji pronásledovali. Vytáhla se na známé bezpečné místo na zdi vedle šikminy, odkud oba zlikvidovala. Po schodišti pak vyšla zpět nahoru do místnosti s otvorem uprostřed.

Otevřenou bránou prošla do sousední místnosti. Po mřížích na stěně vedle trnů a lávy vyšplhala nahoru pod strop, saltem dozadu s otočkou o 180° ve vzduchu přeskočila k stěně za zády, kde se zachytila dalších mříží. Opět šplhala nahoru do míst, kde stěna za mřížemi měla jiné zbarvení. Opět saltem dozadu s otočkou ve vzduchu přeskočila ke stěně za zády, zachytila se mříží, po kterých vylezla až nahoru. Tady se vytáhla na šik­minu, odrazila se od ní a za neustálého přeskakování z jedné šikminy na druhou vytáhla zbraně. Přeskákala (přidržením kurzorové klávesy doleva) na podlahu tunelu, otočila se doleva a zastřelila posledního vrhače nožů. Přitom si dávala pozor na vrhané disky. Pak mu opatrně sebrala náboje do brokovnice a došla k ústí tunelu. Tam dotáhla zelený kvádr z levé strany pod visící lanovku. Nejprve přeskočila z výklenku šikmo doprava na skály. Přeskočila přes šikminu a za ní se spustila do výklenku nad lávou. Z tohoto výklenku přeskočila šikmo doprava přes lávu do protějšího výklenku. Úzkou soutěskou za ním vyběhla až nahoru do chodbičky k čínské zdi, kde našla a sebrala zlatého draka. [Sekret 3]

Úzkou soutěskou sestoupila zpátky do výklenku. Z jeho okraje přeskočila přes lávu šikmo doprava do protějšího výklenku. Zády k lávě si stoupla na jeho okraj vpravo a saltem doleva přeskočila na šikmou skálu vlevo od výklenku. Vytáhla se nahoru a saltem vzad s otočkou o 180° ve vzduchu přeskočila na ostrý útes za zády. Po skalách se pak dostala až ke zdi před zelený kvádr pod lanovkou. Od zdi udělala jeden krůček zpět, a z místa přeskočila šikmo doleva. Tam se zachytila podlahy v ústí tunelu napravo od zeleného kvádru. Na ten pak vylezla, zachytila se lanovky a jela k protějšímu východu.…

Na začátku této části hry Lara stála proti dveřím, které se právě otevřely. V místnůstce před sochou samuraje sebrala lékárnu, náboje do UZI, připravila si M16 a opatrně se protáhla okolo zkamenělého samuraje do vedlejší prostorné místnosti. Ve výklenku proti vchodu ožil právě další samuraj, takže ho nej­dříve zlikvidovala. Došla do výklenku, přehodila páku, kterou se zavřel vchod a zároveň obživl samuraj v něm. Jakmile toho zlikvidovala, přehodila páku zpátky. Potom vyměnila zbraň M16 za UZI samopaly a došla k páce vlevo od vchodu. Jakmile přehodila tu, ožily dva zbylí samurajové. Za neustálého utí­kání před nimi se Laře nakonec povedlo oba zlikvidovat. Otevřenými dveřmi (druhou pákou) prošla do tmavé místnosti se sloupy a zamčenou bránou. V této místnosti podstoupila boj se šesti vrhači nožů najednou. Jakmile je zlikvidovala, posbírala u nich lékárničku, lékárnu, šest zásobníků nábojů do UZI samopalů a u jednoho z nich pak zlatý valoun “Mystic Plague”.

Ten vložila do schránky vedle brány a ta se otevřela. Lara prošla do sousední místnosti, dala se doleva a na konci sjela po šikmině do obrovské haly. Uprostřed další části haly, mezi čtyřmi sloupy na oltáři ležela mrtvola muže s posvátnou dýkou v srdci. V podlaze haly bylo několik otvorů s lesknoucí se vodní hladinou. Jakmile se však Lara přiblížila k oltáři na určitou vzdálenost (i v případě, že by se potápěla v zatopených prostorech pod halou), došlo za ohromných zvukových a světelných efektů k přeměně mrtvoly ležící na oltáři, v ohromného čínského draka, chrlícího oheň. Lara měla jako zbraň připravený vrhač granátů. Draka zabila tak, že šla od šikminy k pravému rohu prvního levého sloupu, takže obětní oltář měla vpravo šikmo před sebou. Ke sloupu pak přistupovala jen na vzdálenost, aby vyvolala proměnu. Jakmile k proměně došlo, otočila se na místě mírně doprava a střílela do těla draka, který šlehal plameny do sloupu před Larou.

Po více zásazích drak upadl na zem, stále však dýchal a za určitý čas by se vzpamatoval. Lara rychle schovala zbraň přeběhla k jeho břichu a v místech u předních nohou mu vytáhla z hrudi posvátnou dýku “Dagger of Xian”. To vyvolalo zemětřesení, místy se objevovaly plameny a začal se bortit strop. Lara skočila otvorem do zatopeného sklepení pod halu a za neustálých otřesů posbírala na dně ležící dvě lékárny a dvanáct párů zásobníků nábojů do UZI samopalů. Vylezla do horní haly a otevřenou bránou ve stěně proti šikmině opus­tila chrám. Běžela za neustálých otřesů a borcení skal úzkou skalní soutěskou kupředu tak dlouho, dokud …..

(Toto byl první level, kde nenašla zeleného, stříbrného, ani zlatého draka.)

Náhle zvonek zabezpečovacího systému signalizoval další nebezpečí. Lara přeskočila přes postel a otevřela klíčem “Gun Cupboard Key” tajnou zbroj­nici. Na dřevěných skříňkách podél stěn leželo toto vybavení. Nejdříve ze všeho sebrala brokovnici s náboji ležící šikmo vlevo. Pak se otočila proti dveřím, počkala si až přiběhli dva muži s pálkami a ty zastřelila. Pak teprve posbírala ostatní vybavení. Ze dveří se co nejrychleji běžela schovat doleva, okolo postele do výklenku za krb s ohněm. Počkala si na střelce co rozstřelil okna na balkón a vešel dovnitř. Zabila ho a sebrala mu náboje do brokovnice. V ložnici pak počkala proti dveřím na dalšího střelce. Potom vyšla na ochoz za dveřmi a zastřelila střelce a jeho dobrmana co přibíhali po schodišti. Seběhla po schodišti a šla ke kuchyni.

Zbavila dalšího střelce, který odtud vybíhal. Otočila se k hlavnímu vchodu, zabila další dva střelce a dobrmana, kteří právě vcházeli. Hned nato vešel další střelec. Po jeho likvidaci mu sebrala lékárničku. Jako další přiběhl zvenku pálkař. Pak rychle přeběhla do kuchyně a zabila dobrmana, který za Larou přiběhl. Za chvilku za ním přišel poslední pálkař. V kuchyni šla doprava ke dveřím, které vedly ven z domu. Stoupla si tak, aby měla výhled do oken nalevo, ale zase tak, aby ji nemohl zaměřit další střelec, který přibíhal zleva podél oken. Jakmile ho zlikvidovala připravila se na poslední boj, se samotným velkým Bossem. Zabila ho tak, že do něho neustále střílela, hlídala si a včas si doplňovala život.

Následovala tabulka s kompletními údaji o hře.